of 11 /11
ADMINISTRA'fiA NA'fiONALA A DRUMURILOR NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA $1 FOLOSIREA APARATELOR DE REAZEM DIN NEOPREN LA PODURILE DE $0SEA lndicativ CD 63-2000 Elaborat de: S.C. BETARMEX S.R.L. Director: Prof. dr. ing. Florian BURTESCU $ef lucrare: Prof. dr. ing. Florian BURTESCU Colectiv de elaborare: Prof. Dr. lng. Radu PETRE IONEL lng. VTicu CRISTIAN lng. Roxana GAMA lng. Mihai NICOLAE NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA $1 FOLOSIREA APARATELOR DE REAZEM DIN NEOPREN LA PODURILE DE $0SEA INDICATIV CD 63-2000 1. GENERALITATI 1.1. Aparatele de reazem ale podurilor sunt elemente care asigura transmite- rea solicitarilor de orice natura de Ia suprastructura Ia infrastructura. Ele trebuie ast- fel alcatuite lncat sa permita miscarile de translatie si rotatie ale suprastructurii In : anumite limite, tara a crea solicitari neprevazute In vreunul din elementele podului. 1.2. Prezentul normativ se refera Ia aparatele de reazem pentru poduri de cole terata si sosea, alcatuite din cauciuc policloroprenic (neopren) sou cauciuc na- tural fretate cu table de otel (frete) pentru reactiuni cup rinse lntre 200 kN si 5000 kN. 1.3. Aparatele de reazem sunt formate din straturi succesive de neopren si frete, vulcanizate lntr-o matrita In conditii de temperatura si presiune ridicata. 1.4. Aparatele de reazem din neopren armat sunt reazeme deformabile. Cele , alcatuite dintr-unul sou doua straturi intermediare de neopren, pot fi considerate ca reazeme fixe, In limitele. de deplasare admise de suprastructura. 1.5. Prevederile prezentului normativ nu se refera Ia dispozitivele de limitare a deformatii!or tangentiale si ale celor de ancorare. 1.6. Atunci cand se cer masuri suplimentare contra alunecarii aparatului de reazern, proiectantul va stabili de Ia caz Ia caz modul de fixare a reazemelor din neopren cu dispozitive de ancoraj si de limitare a deformatiilor tangentiale. 1.7. Variatia de temperaturaluata In consideratie pentru calculul unor aseme- . nea reazeme este cuprinsa lntre -35°C si +50°C. 1.8. Aparatele de reazem din ne.opren se executa de unitati specializate, dotate cu instalatii corespunzatoare. - 1.9. Domeniul de utilizare recomandat: - rezemarea tuturor suprastructurilor din beton sou a celor metalice cu deschideri de pan a Ia 80 m atat pentru calea terata cat si pentru sosea. Tn lim ita capacitatii portante si de deplasare, aparatele de reazem din neo- . pren se pot folosi si Ia rezemarea altor lucrari industriale; Elaborat de: S.C. BETARMEX S.R. L. '6 BULETIN TEHNIC RUTIER anull, nr. 12, decembrie 2001 Aprobat de: ADMINISTRAJIA NAJIONALA A DRUMURILOR, cu avizul nr. 93/1027/02.10.2000 ·r ..i

CD 63 2000 RO Reazem Neopren Pod

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reazem Neopren Pod

Text of CD 63 2000 RO Reazem Neopren Pod

rNORMATIV PRIVIND PROIECTAREA $1 FOLOSIREA APARATELOR DE REAZEM DIN NEOPREN LA PODURILE DE $0SEA 1. GENERALITATI1.1. Aparatele de reazem ale podurilor sunt elemente care asigura transmiterea solicitarilor de orice natura de Ia suprastructura Ia infrastructura. Ele trebuie astfel alcatuite lncat sa permita miscarile de translatie si rotatie ale suprastructurii In : anumite limite, tara a crea solicitari neprevazute In vreunul din elementele podului. 1.2. Prezentul normativ se refera Ia aparatele de reazem pentru poduri de cole terata si sosea, alcatuite din cauciuc policloroprenic (neopren) sou cauciuc natural fretate cu table de otel (frete) pentru reactiuni cup rinse lntre 200 kN si 5000 kN. 1.3. Aparatele de reazem sunt formate din straturi succesive de neopren si frete, vulcanizate lntr-o matrita In conditii de temperatura si presiune ridicata. 1.4. Aparatele de reazem din neopren armat sunt reazeme deformabile. Cele , alcatuite dintr-unul sou doua straturi intermediare de neopren, pot fi considerate ca reazeme fixe, In limitele. de deplasare admise de suprastructura. 1.5. Prevederile prezentului normativ nu se refera Ia dispozitivele de limitare a deformatii!or tangentiale si ale celor de ancorare. 1.6. Atunci cand se cer masuri suplimentare contra alunecarii aparatului de reazern, proiectantul va stabili de Ia caz Ia caz modul de fixare a reazemelor din neopren cu dispozitive de ancoraj si de limitare a deformatiilor tangentiale. 1.7. Variatia de temperaturaluata In consideratie pentru calculul unor aseme. nea reazeme este cuprinsa lntre -35C si +50C. 1.8. Aparatele de reazem din ne.opren se executa de unitati specializate, dotate cu instalatii corespunzatoare. 1.9. Domeniul de utilizare recomandat: - rezemarea tuturor suprastructurilor din beton sou a celor metalice cu deschideri de pan a Ia 80 m atat pentru calea terata cat si pentru sosea. Tn lim ita capacitatii portante si de deplasare, aparatele de reazem din neo. pren se pot folosi si Ia rezemarea altor lucrari industriale;INDICATIV CD 63-2000

ADMINISTRA'fiA NA'fiONALA A DRUMURILOR

NORMATIVPRIVIND PROIECTAREA $1 FOLOSIREA APARATELOR DE REAZEM DIN NEOPREN LA PODURILE DE $0SEA

lndicativ CD 63-2000 Elaborat de: S.C. BETARMEX S.R.L.

Director: $ef lucrare: Colectiv de elaborare:

Prof. dr. ing. Florian BURTESCU Prof. dr. ing. Florian BURTESCU Prof. Dr. lng. Radu PETRE IONEL lng. VTicu CRISTIAN lng. Roxana GAMA lng. Mihai NICOLAE

Elaborat de: S.C. BETARMEX S.R. L.

Aprobat de: ADMINISTRAJIA NAJIONALA A DRUMURILOR, cu avizul nr. 93/1027/02.10.2000

'6

BULETIN TEHNIC RUTIER anull, nr. 12, decembrie 2001

..i