Charles Dickens - Oliver Tvist

  • View
    117

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

roman

Text of Charles Dickens - Oliver Tvist

Lektira popularni klasici 4 Charles Dickens OLIVER TWIST

Naslov izvornika: Oliver 1wist Prijevod: Zlatko Crnkovi Zlatko Crnkovi Izdava: Globus media d.o.o. Odranska 1/1, Zagreb Tiskara: Vjesnik d.d. Dizajn knjige: Halid Malla Ilustracija na naslovnici: CORBIS ISBN 953-7160-34-3

C H A R L E S D IC K E N S

O L IV E R T W IS TNovo, ispravljeno izdanje

S engleskog preveo

Zlatko Crnkovi

Prvo poglavlje

Prvo poglavljeu kojem je rije o mjestu gdje se rodio Oliver Ttoist i o prilikama u kojima je doao na svijet.Meu javnim ustanovama u jednom gradu, koji iz vie razloga ne bi bilo uputno imenovati, a neu ga nazvati ni izmiljenim imenom, ima jedna ustanova kakvu ve odavno poznaje veina gradova, velikih i malih, a to je uboki dom. U tom se ubokom domu rodio, jednog odreenog dana, mjeseca i godine, koje nije potrebno poblie navoditi, jer ne bi itatelju bile ni od kakve koristi, bar ne u ovom trenutku, smrtnik kome je ime i prezime spomenuto u naslovu ovog poglavlja. Dugo vremena, poto je uz pomo opinskog ranarnika dijete dolo na ovaj svijet jada i nevolje, bilo je veliko pitanje hoe li uope ostati na ivotu i ponijeti kakvo ime. Da nije ostalo na ivotu, vie je nego vjerojatno da se ovi zapisi ne bi nikad ni pojavili, ili, ako bi se i pojavili, da bi obasezali samo dvije-tri stranice te tako stekli neprocjenjivu zaslugu da budu najsaetiji i najvjerniji ivotopis sauvan u knjievnosti bilo kojeg doba ili naroda. Premda nisam sklon tvrditi da je roenje u ubonici samo po sebi neto najsretnije i najzavidnije to moe snai ljudsko stvorenje, ipak bih htio rei da je u ovom posebnom sluaju to bilo najbolje to se Oliveru Twistu uope moglo dogoditi. Jer, trebalo je dosta muke da se Oliver privoli da preuzme na sebe brigu o disanju tom mukotrpnom poslu koji je navika uinila nunim za nae postojanje; i neko je vrijeme Oliver leao prediui na poplunu i lebdio prilino neravnomjerno izmeu ovog i onog svijeta prevaga je svakako bila na strani onog drugog. E, pa da je u tom kratkom razdoblju Oliver bio okruen brinim bakama, zabrinutim tetkama, iskusnim dadiljama i premudrim lijenicima, neminovno bi i nedvojbeno umro dok bi ovjek udario dlanom o dlan. Meutim, kako je uza nj bila samo jedna stara ubogar-

Oliver Twist

Prvo poglavlje

ka, kojoj je vid bio prilino zamagljen zato to je popila vie piva nego obino, i opinski ranarnik koji je ovakve poslove obavljao na temelju ugovora, Oliver i priroda borili su se sami izmeu sebe. Nakon krae borbe Oliver je udahnuo zrak, kihnuo i zatim, snanim vriskom kakav se mogao i oekivati od mukia koji je tek prije tri minute i etvrt stekao tu vrlo vrijednu osobinu tono se zove glas, obznanio stanovnicima ubonice vijest da je opini navaljen na lea nov\eret. im je Oliver pruio taj prvi dokaz da mu plua rade bez smetnji i kako treba, zauti pokriva sastavljen od krpica to bjee nemarno prebaen preko eljeznog kreveta; s uzglavlja se na jedvite jade uzdigne blijedo lice mlade ene koja slabanim glasom izusti ove jedva razumljive rijei: Dajte mi da vidim dijete pa da umrem. Ranarnik je sjedio licem okrenut vatri i naizmjence grijao i trljao dlanove. Kad je mlada ena prozborila, ustao je, priao uzglavlju i rekao njenije nego to bi se od njega moglo oekivati: Ah, ne smijete jo govoriti o umiranju] Nipoto, Bog bio s njom! uplete se njegovateljica trpajui urno u dep zelenu staklenku iz koje je bila s oitim uitkom potegla u kutu. Bog bio s njom, kada doivi moje godine, gospodine, kada bude imala trinaestoro djece a svi joj pomru osim dvoje, pa i njih dvo je budu u ubonici, onda nee vie tako govoriti! Pomislite samo to znai biti majka, imati ovako slatkog jaganjca, pomislite samo! Reklo bi se da ti utjeni izgledi na majinsku sreu nisu pobudili pri eljkivani dojam. Rodilja zavrti glavom i prui ruke prema djetetu. Ranarnik joj ga poloi u naruje. Ona strastveno pritisne svoje hladne blijede usne na njegovo elo, prijee rukama preko svog lica, unezvijereno pogleda oko sebe, strese se, klone nauznak i umre. Uzmu joj trljati prsa, ruke i sljepooice, ali je krv ve zauvijek prestala tei njenim ilama. Govorili su joj bili o nadi i pomoi, ali ona ve odavno nije znala za njih. Svreno je, gospoo Thingummv! napokon e ranarnik. O, sirotice moja, zbilja je svreno! ree njegovateljica podiui ep od zelene boce, koji joj je pao na jastuk dok se saginjala prihvatiti dijete. Sirotice moja! Ne morate slati po mene ako se dijete bude deralo ree joj ra narnik navlaei rukavice neobino pomno. Sva je prilika da e biti nemirno. Ako bude, dajte mu malo kae. Ustakne eir, poe prema vratima i, zastavi pokraj kreveta, nadoda: Ipak, bila je zgodna djevojka; odakle je bila?

__Sino su je doveli, nadzornik ju je poslao odgovori starica. _ Nali su je na ulici. Dugo je zacijelo pjeaila jer su joj se cipele raspale; ali odakle je dola i kamo se zaputila, to nitko iv ne zna. Ranarnik se nagne nad mrtvo tijelo i podigne pokojniinu lijevu ruku. Stara pria ree vrtei glavom. Nema, naravno, vjenanog prstena. E pa, laku no! Gospodin doktor ode na veeru, a njegovateljica se jo jednom prihvati zelene boce, sjedne na nizak stolac ispred vatre i uzme povijati dijete. Kakav je izvrstan primjer o moi odjee bio mali Oliver Twist! Dok je bio umotan u pokriva koji mu je do tada bio jedino ruho, mogao je biti i dijete plemia i dijete prosjaka; i najuznositijem ovjeku sa strane bilo bi teko odrediti kakav poloaj zauzima u drutvu. Ali sada, uvijen u stare cicane prnje poutjele od duge uporabe, bjee oznaen i obiljeen te odmah postavljen na svoje mjesto mjesto opinskog djeteta, siroeta iz ubonice, ponizne, izgladnjele sluicej koga uka-ju i guraju kroz ivot, koga svi preziru, a nitko ne saalijeva. Oliver je pomamno plakao. Da je znao da je siroe preputeno na milost i nemilost crkvenim tutorima i nadzornicima, moda bi bio plakao jo glasnije.

Oliver Twist

Drugo poglavlje

D rugo poglavljeu kojem je rije o tome kako je Oliver Tvuist rastao, kako su ga odgajali i hranili.Prvih osam-devet mjeseci Oliver bijae rtva niza smijenih obmana i prijevara. Umjetno je othranjen. Uprava ubonice redovito je obavjetavala opinsku upravu o izgladnjelosti i bijednom stanju nejakog siroeta. Opinska uprava dostojanstveno se raspitivala kod uprave ubonice nema li u domu kakva enska osoba koja bi bila kadra pruiti Oliveru Twistu prijeko potrebnu njegu i okrepu. Uprava ubonice ponizno je odgovorila da nema takve enske osobe. Nato je opinska uprava donijela velikodunu i ovjenu odluku da se Oliver zbrine ili, drugim rijeima, da ga poalju u sirotite tri-etiri kilometra dalje, gdje se dvadesetak-tridesetak djeaka to su prekrili zakone o prosjaenju povazdan valjalo po podu, ne trpei od vika hrane ni od vika odjee, pod roditeljskim nadzorom postarije enske osobe koja je primala prekritelje uz naknadu, i radi naknade, od sedam i pol penija po glavici na tjedan. Sedam i pol penija na tjedan poprilina je svota za ishranu jednog djeteta; mnogo se toga moe dobiti za sedam i pol penija, sasvim dovoljno da se dijete prejede i da ga muka spopadne. Ta postarija ena bijae mudro i iskusno eljade; znala je to je dobro za djecu, a imala je i vrlo jasnu predodbu o tome to je dobro za nju. Stoga je vei dio tjedne potpore prisvajala troei za opinski mladi narataj jo manje novca nego to je bilo predvieno. Tako je i u najveoj dubini pronalazila jo veu dubinu i time pokazala izvanredan smisao za eksperimentalnu filozofiju. Svi valjda znaju za priu o onom drugom eksperimentalnom filozofu koji je sazdao onu veliajnu teoriju o konju to moe ivjeti bez hrane i koji ju je tako valjano primijenio u praksi da je davao konju samo slamku na dan, te bi zacijelo bio uzgojio vatrena i plahovita paripa koji bi ivio ni od ega da mu nije konj uginuo dvadeset etiri sata prije nego to je

dobio svoj prvi obilati obrok zrane hrane. Na nesreu eksperimentalne filozofije enske osobe ijoj je njenoj skrbi bio povjeren Oliver Twist, primjena bi njezina sustava obino urodila slinim plodom; jer, upravo u trenu kada bi koje dijete uspjelo poivjeti od najmanje koliine najslabije hrane, ono bi se, u osam i pol sluajeva od deset, kao za pakost, ili se razboljelo od oskudice i studeni, ili iz nesmotrenosti palo u vatru, ili se nesretnim sluajem napola uguilo, a u svim takvim sluajevima to bi siroto stvorenje otilo na drugi svijet gdje bi se sastalo s ocem koga na ovom svijetu nije nikad ni vidjelo. Od vremena do vremena, kada bi se povela kakva zanimljiva istraga o smrti opinskog djeteta koje nisu primijetili kada su prevrtali krevet, ili koje je iz nesmotrenosti palo u vrelu vodu prilikom kupanja iako su takvi nesretni sluajevi bili vrlo rijetki jer se u sirotitu malokad zbivalo bilo to nalik na kupanje, porotnicima bi palo na pamet da postavljaju nezgodna pitanja, ili bi se graani opine uzjogunili i potpisivali nekakve albe. Ali takve bi drske pokuaje brzo osujetili opinski ranarnik i pandur svojim svjedoenjem; prvi bi rasporio mrtvo tijelo ali ne bi u njemu nita naao (to je bilo zaista i vrlo vjerojatno), a drugi bi prisegnuo na sve to bi od njega opina zatraila, jer je bio vrlo odan i portvovan slubenik. Osim toga, opinski odbornici obilazili su ovda-onda sirotite, a dan prije toga svagda bi poslali onamo pandura da najavi njihov dolazak. Kada bi doli, djeca su bila uredna i ista da je bila divota; pa to bi vie ljudi htjeli? Ne moe se oekivati da takav nain uzgoja urodi bogzna kakvim bujnim plodom. Kad je navrio devet godina, Oliver Tvvist bijae bljedunjavo, mravo dijete, poneto niska rasta i svakako neznatna obujma. Meutim, priroda ili naslijee usadili su Oliveru u prsa zdrav i snaan duh koji se, zahvaljujui oskudnoj ishrani u tom zavodu, mogao po volji iriti i razvijati moda se toj okolnosti mogla pripisati i injenica to je uope doivio deveti roendan. Bilo kako mu drago, doekao je svoj deveti roendan u podrumu za ugljen u biranu drutvu dvojice mlade gospode koja su, kao i on, nakon grdnih batina, bila tu zatvorena zato to su