28
DOCUMENTO 12 de 12: RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS Páxinas deste documento: 28, incluíndo esta # Descrición do documento 01 Resumo executivo 02 Información urbanística 03 Memoria de ordenación 04 Normativa urbanística 05 Catálogo de protección – Tomo I 06 Catálogo de protección – Tomo II 07 Estudo económico financieiro e programa de actuación 08 Anexo de habitabilidade 09 Planos información 10 Planos ordenación 11 Documento ambiental estratéxico 12 Relación de titulares catastrais DILIXENCIA para facer constar que este plan foi aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local deste Concello en sesión celebrada o día 10 de xullo de 2017. O Secretario do Concello de Monforte de Lemos José María Baños Campo La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E10001D33100X6A4E0Q6V6G7 en la Sede Electrónica de la Entidad FIRMAS Y FECHAS JOSE MARIA BAÑOS CAMPO-SECRETARIO - 03/08/2017 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/08/2017 15:55:16 DOCUMENTO: 20170119601

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS · 2017-11-15 · diaz diaz m remedios, diaz diaz maria, diaz diaz victoria, diaz diaz angeles. diaz diaz maria angeles. diaz diaz maria angeles, prado

  • Upload
    others

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DOCUMENTO 12 de 12:

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS

Páxinas deste documento: 28, incluíndo esta

# Descrición do documento

01 Resumo executivo 02 Información urbanística 03 Memoria de ordenación 04 Normativa urbanística 05 Catálogo de protección – Tomo I 06 Catálogo de protección – Tomo II 07 Estudo económico financieiro e programa de actuación 08 Anexo de habitabilidade 09 Planos información 10 Planos ordenación 11 Documento ambiental estratéxico 12 Relación de titulares catastrais

DILIXENCIA para facer constar que este plan foi aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local deste Concello en sesión celebrada o día 10 de xullo de 2017.

O Secretario do Concello de Monforte de Lemos José María Baños Campo

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E10001D33100X6A4E0Q6V6G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMAS Y FECHAS

JOSE MARIA BAÑOS CAMPO-SECRETARIO - 03/08/2017serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/08/2017 15:55:16

DOCUMENTO: 20170119601

XUÑO 2017

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DOCONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE

MONFORTE DE LEMOS

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO DE MONFORTE DE LEMOS.

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS. XUÑO 2017

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO DE MONFORTE DE LEMOS.

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS. XUÑO 2017

A Relación de titulares catastrais dos terreos afectados polo PLAN ESPECIAL DE

PROTECCIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MONFORTE DE LEMOS,

facilitada polo Concello de Monforte de Lemos, foi producida pola Oficina de

Planeamiento, S.A., elaborándose en desenvolvemento do contrato de servizos para a

súa redacción.

O que certifico en A Coruña, xuño de 2017.

Asdo.: Ánxel Viña Carregal

1

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS

De conformidade co establecido no art. 184.1.b) do Regulamento da Lei 2/2016, do 10

de febreiro, do solo de Galicia preséntase a Relación de persoas titulares dos terreos

afectados polo Plan Especial de protección do conxunto histórico-artístico de Monforte

de Lemos, segundo datos catastrais, para efectos de notificación, facilitada polo

Concello de Monforte de Lemos.

2

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

RELACIÓN DE TITULARES CATASTRAIS

AIRA DIAZ JOSEFA.

AIRA DOCE JOSE ANTONIO.

AIRA FRANJO CONSUELO.

AIRA GUNTIÑAS GRACIOSA.

AIRA MARTINEZ JOSE.

AIRA RODRIGUEZ MARIA JESUS, AIRA RODRIGUEZ MARIA JESUS.

AIRA VAZQUEZ ANTONIO.

AIRA VILAS JULIO, AIRA VILAS JULIO, AIRA RODRIGUEZ MARIA JESUS.

AIRA VILAS JULIO, AIRA VILAS JULIO, AIRA RODRIGUEZ MARIA MILAGROS.

AIRES GALLEGO ANGELES.

ALDEGUER MENDEZ MARCOS.

ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO, DAPENA MARTINEZ NURIA.

ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS, VAZQUEZ VERAO SARA.

ALVAREZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA.

ALVAREZ ALVAREZ MARIA LUISA.

ALVAREZ ALVAREZ MARIA RAIMUNDA.

ALVAREZ ALVAREZ NIEVES.

ALVAREZ ARMESTO ROBERTO.

ALVAREZ CABO BLANCA, VAZQUEZ REÑONES JOSE ANTONIO.

ALVAREZ CABO FLORA.

ALVAREZ CASTRO CARMEN.

ALVAREZ DOMINGUEZ GREGORIO.

ALVAREZ DOMINGUEZ MANUEL, ROCA RECIMIL MARIA SOL.

ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO, MARTINEZ FERNANDEZ ALICIA JOSEFA.

ALVAREZ GARCIA BERNARDO, RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIA.

ALVAREZ GARCIA SECUNDINA, FERNANDEZ RUBINES MANUEL.

ALVAREZ GONZALEZ ANGEL, GONZALEZ MACIA MARIA CONCEPCION.

ALVAREZ GONZALEZ ARGEL.

ALVAREZ GONZALEZ JESUS.

ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO, ALVAREZ GONZALEZ CARLOS, ALVAREZ GONZALEZ EMILIO.

ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO, LOPEZ VAZQUEZ LUISA FERNANDA.

ALVAREZ GONZALEZ MARIA BEGOÑA.

ALVAREZ IGLESIAS PEDRO.

ALVAREZ LAGO MARIA LUISA.

ALVAREZ LOPEZ ANTONIO.

ALVAREZ LOPEZ JOSEFINA.

ALVAREZ LOPEZ MARIA ELENA, PEREIRA GONZALEZ GUILLERMO.

ALVAREZ LOPEZ MARIA LUISA.

ALVAREZ LOPEZ MARIANO, CASANOVA SANCHEZ BEATRIZ.

ALVAREZ LOSADA ALBERTO, GONZALEZ RAJO MARIA DEL PILAR.

ALVAREZ MARTINEZ CONCEPCION.

ALVAREZ MARTINEZ JOSE.

ALVAREZ MARTINEZ MARINA, SALGUEIRO GONZALEZ RAMON.

ALVAREZ MERAYO IVAN ANTONIO.

ALVAREZ MOURE GENCIANO.

ALVAREZ MOURE GENCIANO, EXPOSITO EXPOSITO LUCRECIA.

ALVAREZ MOURE JUAN CARLOS, ABELLA MARTINEZ ENCARNACION.

ALVAREZ OVALLE JOSE, RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA JESUS.

ALVAREZ PALLARES TOMAS.

ALVAREZ PARDO AMADEO.

ALVAREZ PEÑA MANUEL.

ALVAREZ PEREZ M DIOTINA, ALVAREZ ALVAREZ MANUEL.

ALVAREZ PEREZ MANUEL, RAMIL ANGULO M CARMEN.

ALVAREZ PEREZ NEMESIO.

ALVAREZ RAJO RAUL.

ALVAREZ RAMIL MANUEL ANGEL.

ALVAREZ REDONDO VICTOR.

ALVAREZ REPRESAS MANUEL, LOZANO MONCAYO JENIFFER.

ALVAREZ RODRIGUEZ CARLOS, TABOADA CARBALLO MARIA FLOR.

ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO.

ALVAREZ RODRIGUEZ JULIA, ALVAREZ RODRIGUEZ JULIA, FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL.

ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN, ALVAREZ RODRIGUEZ M AURORA.

ALVAREZ SANCHEZ AMPARO, SOTELO RODRIGUEZ MANUEL.

ALVAREZ SANCHEZ ASCENSION.

ALVAREZ SANCHEZ JUAN, RODRIGUEZ CARBALLO MARIA.

ALVAREZ SOTO ENRIQUE, PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASUNCION.

3

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

ALVAREZ SUBIAS GERTRUDIS, BALADO ALVAREZ IRIA.

ALVAREZ VAZQUEZ GUILLERMO.

ALVAREZ VAZQUEZ JOSE.

ALVAREZ VAZQUEZ JOSEFA.

ALVAREZ VAZQUEZ JOSEFA, CABO RODRIGUEZ ALEJANDRO.

ALVAREZ VIDUEIRA JOSE MANUEL.

ALVAREZ VIDUEIRA JOSE MANUEL, DIAZ DIAZ CONSUELO MARINA.

ALVES DE CARVALHO AGOSTINHO, MENDES PEREIRA MARIA DE LURDES.

ANDRE FERREIRA MANUEL, DIAZ REGO JOSEFA.

ANTONIO.

ARECHAGA VAZQUEZ FRANCISCO.

ARGIZ QUINTAS MARIA PURIFICACION.

ARIAS ANDRES GERMAN.

ARIAS ARIAS EMILIO.

ARIAS ARIAS MARIA JULIA.

ARIAS ARIAS OLGA.

ARIAS DE LA VEGA ADOLFO JOSE.

ARIAS FERNANDEZ MARIA.

ARIAS FERNANDEZ OLILIA, MARTINEZ ARIAS JOSE DANIEL.

ARIAS GARCIA JESUS.

ARIAS GONZALEZ ANTONIO.

ARIAS GONZALEZ PURIFICACION.

ARIAS RODRIGUEZ ANTONIO, GONZALEZ MOSQUERA JESUSA.

ARIAS RODRIGUEZ DIEGO.

ARIAS RODRIGUEZ ISABEL.

ARIAS RODRIGUEZ PABLO, RODRIGUEZ OTERO FE.

ARIAS SANCHEZ JOSE.

ARIAS VARELA ANTONIO.

ARIAS VAZQUEZ PERPETUA.

ARIAS VAZQUEZ PERPETUA.

ARMESTO FERNANDEZ CONCEPCION.

ARMESTO FERNANDEZ CONCEPCION, SOTELO ARMESTO ANTONIO.

ARMESTO PARDO ANA.

ARMESTO QUIROGA JOSE RAMON, DIAZ SANCHEZ M MANUELA.

ARMESTO RODRIGUEZ BEATRIZ, ARMESTO RODRIGUEZ OSCAR.

ARTHUR WILSON EDWARD, HARRISON ENRIQUETTA.

ASILO ANCIANOS EN MONFORTE LEMOS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS.

ASTORGA MACIA SARA.

AVIONAL SL.

AYAN CAROLINA HED.

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS.

AZEVEDO SEIXAS JUAN MANUEL.

AZEVEDO SEIXAS JUAN MANUEL, LOPEZ LOPEZ AUREA.

BALBOA GONZALEZ PLACIDA.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA.

BANCO PASTOR SA UNIPERSONAL.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA.

BARCIELA FILLOY BENITO.

BARREDO RUEDA MIGUEL ANGEL.

BARREIRA RODRIGUEZ JULIA.

BARREIRO CASTRO JOSEFINA.

BAZAR LAGO, SL.

BELTRAN GONZALEZ DOLORES.

BERMUDEZ FERNANDEZ MARIA BEGOÑA.

BERNARDINO BUJAN AMALIA.

BERNARDINO BUJAN DOLORES.

BESTEIRO LOPEZ RAMON, MOINELO VIDAL MARIA BELEN.

BESTEIRO RODRIGUEZ RAMON.

BLANCO CORCOBA INORINA.

BLANCO CORCOBA LEONCIO.

BLANCO COUSO AMALIA, PORTO VIEITEZ MARCOS.

BLANCO COUSO AMALIA, VIEITEZ BLANCO FERMIN.

BLANCO CUNDIS MANUEL, CANOSA NAYA MARIA DEL MAR.

BLANCO GOMEZ FERNANDO.

BLANCO GOMEZ FERNANDO, RAJO NUÑEZ ESTRELLA.

BLANCO JORDAN FELIX ROBERTO, LOPEZ GONZALEZ MARIA TERESA.

BLANCO MACEDA JOSE.

BLANCO PATIÑO CARLOS, NUÑEZ LOPEZ MARIA COVADONGA.

BLANCO RUIZ MARIA ADORACION.

BOAN RODRIGUEZ MARIA ISABEL.

BOUZA MARTINEZ MARIA FERNANDA.

BUJAN ARMESTO MANUEL, SANCHEZ GONZALEZ MARIA LUISA.

4

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

BUJAN RODRIGUEZ CONSUELO, GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL.

CABALLERO DIAZ LUISA.

CABALLERO GIL D, LOPEZ CIDRE MERCEDES.

CABANAS TRANCHEZ MARIA AURORA.

CABERO GOMEZ ROSALIA, SANCHEZ DE ARRIBA JESUS.

CABO GONZALEZ MARIA ESTHER.

CACHALDORA PEREZ LUCILA.

CACHALDORA RODRIGUEZ FELIX.

CADARSO PALAU M ALICIA INMACULADA.

CADARSO PALAU M ALICIA INMACULADA, PAGAZAURTUNDUA GOMEZ SALVADOR.

CALVO PEREZ EULOGIO.

CALVO QUIROGA FLORENTINA.

CAMINO FERNANDEZ MARIA ELISA.

CAMINO RODRIGUEZ JULIO, FERNANDEZ EXPOSITO ELISA.

CAMINO RODRIGUEZ NICASIO.

CAMPO RAPOSO ALVARO, SAMPAYO LOPEZ AMELIA.

CAMPOS RODRIGUEZ DELIA, LOPEZ GONZALEZ MANUEL, LOPEZ CAMPOS MANUEL.

CAMPOS Y MONTES CD SL.

CANADO SL.

CANEIRO GONZALEZ AUREA, DIAZ FERNANDEZ PABLO.

CAÑOTO LOPEZ JOSE LUIS.

CAÑOTO MOURE SANTIAGO, LOPEZ RODRIGUEZ ELVIRA.

CAO BELTRAN FERNANDO.

CAO BELTRAN FERNANDO, CAO PEREZ MARIA.

CAO PEREZ FERNANDO, QUIROGA DAPENA MARIA LUISA.

CARBALLADA MAO ANTONIO.

CARBALLADA MARTINEZ JOSE ANTONIO.

CARBALLADA MARTINEZ RAMON.

CARBALLO CORUJO JAIME, FERNANDEZ IGLESIAS MARIA LUISA.

CARBALLO VAZQUEZ MANUELA.

CARDELLE BALIÑAS ANTONIO.

CARITAS DIOCESANA DE LUGO.

CARIVAN START SL.

CARNERO GONZALEZ ANTONIO, RODRIGUEZ ALVAREZ GLORIA.

CARNERO RODRIGUEZ ANGEL, PAVON CONTRERAS MARIA DOLORES.

CARPENTE FRANCISCO GENOVEVA CARMEN.

CARRAL LOPEZ JOSE.

CARREIRA FERNANDEZ JESUS, CALVO MATO MARIA BELEN.

CARREIRA LOPEZ MANUEL.

CARREIRA RODRIGUEZ MANUEL.

CARREIRA RODRIGUEZ MARIA CORONA P.

CARREIRA RODRIGUEZ MARIA CORONA P, GALLEGO CORTIÑAS FIDEL.

CARREÑO ARMESTO RAFAEL.

CARRETERO DIAZ MARIA MILAGROS.

CARRETERO DIAZ MARIA OLGA.

CASA DE ESCUELAS PIAS DE MONFORTE (PP. ESCOLAPIOS).

CASAL PADIN MARIA VICTORIA.

CASAL RAJO ALEJANDRO, NEIRA QUIROGA MARIA PILAR.

CASANOVA AIRA JOSE RAMON, MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ROSA.

CASANOVA BLANCO PILAR.

CASANOVA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN.

CASANOVA FERNANDEZ VICENTE.

CASANOVA FERNANDEZ VICENTE, PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO.

CASANOVA GONZALEZ NOELIA.

CASANOVA MOINELO LEANDRO.

CASANOVA OTERO CONCEPCION PALMIRA.

CASANOVA PEREZ ANTONINO.

CASANOVA ROBLEDALES ARSENIO, CASANOVA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN.

CASANOVA RODRIGUEZ MARIA LUISA.

CASANOVA RODRIGUEZ MARIA PAZ.

CASANOVA RODRIGUEZ MARIA PAZ, FEIJOO FERNANDEZ ARGIMIRO.

CASANOVA VAZQUEZ ROSA.

CASAR GONZALEZ JOSE RAMON, ARIAS CHAOS LUZ DIVINA.

CASAR QUIROGA M REMEDIOS.

CASAR QUIROGA M REMEDIOS, CASAR QUIROGA JOSE CAMILO, CASAR QUIROGA MARIA ELENA.

CASAR RODRIGUEZ CANDIDA.

CASAS BAAMONTE MARIA EMILIA.

CASAS RAMOS JOSE.

CASAS RAMOS RAMIRO.

CASCALLANA GONZALEZ LUIS.

CASTELEIRO BORREGO JOSE MANUEL.

5

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

CASTELEIRO BORREGO MARIA LUISA, CASTELEIRO BORREGO JOSE MANUEL, CASTELEIRO BORREGO ANGEL JUAN, CASTELEIRO BORREGO ANA MARIA, CASTELEIRO BORREGO ADELA M, CASTELEIRO BORREGO MARIA CONCEPCION.

CASTILLO IGLESIAS MANUEL.

CASTRO CASTRO MIGUEL, CASTRO SANCHEZ MILAGROS, CASTRO SANCHEZ ROSA ISABEL.

CASTRO FERNANDEZ JOSE.

CASTRO FRAGA JESUS.

CASTRO FRAGA JESUS, SILVA MARTINEZ MARINA.

CASTRO GONZALEZ CONCEPCION.

CASTRO GONZALEZ JOSE ANTONIO, CUADRADO GONZALEZ OLGA.

CASTRO HERMIDA SANTIAGO MANUEL DE.

CASTRO LOPEZ MANUEL.

CASTRO LOPEZ MARIA LUISA, PALACIOS CELAA PABLO.

CASTRO PASCUAL ISABEL, FERNANDEZ CASTRO MIGUEL ANGEL.

CASTRO RODRIGUEZ EMILIO, CASTRO RODRIGUEZ RODRIGO, CASTRO RODRIGUEZ ROBERTO SILVESTRE.

CASTRO RODRIGUEZ RODRIGO, CASTRO RODRIGUEZ ROBERTO SILVESTRE, CASTRO RODRIGUEZ EMILIO.

CASTRO SOMOZA CARMEN.

CASTRO VELAZQUEZ JOSE ANTONIO.

CASTRO VILLAR RAUL.

CDAD PROP C/ CARUD 66.

CDAD PROP C/ ROBERTO BAAMONDE, 51-53.

CDAD PROP C/REBOREDO N.2.

CDAD PROP CARDENAL, 45-47 Y ROBERTO BAAMONDE, 7.

CDAD PROP ROBERTO BAAMONDE, 78-80.

CDAD. HEREDEROS SAEZ IGLESIAS.

CEDRON ALVAREZ ANTONIO, AIRA MARTINEZ MARIA JESUS.

CEDRON RODRIGUEZ MERCEDES.

CELA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE.

CID ARIAS CONCEPCION.

CID DOMARCO TRINIDAD, FERNANDEZ CID MONTSERRAT, FERNANDEZ CID JOSE ANTONIO.

CISNEROS IBANEZ ARTURO.

COBOS VAZQUEZ MARIA DE LOS.

COLADO FUENTES MARTIN, GONZALEZ VAZQUEZ M JOSEFA.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES.

COMUNIDAD HEREDITARIA DOÑA ENGRACIA GONDA MACIA.

COMUNIDAD PROPIETARIOS DE GARAJES.

CONVENTO CLARISAS.

CONDE BLANCO ANTONIO, VILARIÑO VEIGA MARIA.

CONDE CONDE CAMILO, FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CARMEN.

CONDE CONDE MARIA ANGELES, RODRIGUEZ CONDE CARMEN, RODRIGUEZ CONDE MARIA IRENE, RODRIGUEZ CONDE ANA MARIA.

CONDE EXPOSITO JESUS, COCHETEUX LOURIDO M ANGELES.

CONDE FERNANDEZ ANGELA.

CONDE GARCIA CESAR, LOPEZ GONZALEZ PILAR.

CONDE JONTE MARIA.

CONDE TEIJEIRO ANA MARIA.

CONDE VARELA DOLORES.

CONDE VILA ANTONIO.

CONST.Y MONT.ELECT.SANTOS HECTOR SL.

CONSTRUCCIONES LUISA,SL.

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SANCHEZ, SL.

CONVENTO DE SANTA CLARA DE MONFORTE DE LEMOS.

COPA FERNANDEZ JULIO, LOPEZ ABELAIRA MANUELA.

CORTES GOMEZ JOSE LUIS.

CORTIÑAS BELTRAN ANTONIO, VILA LORENZO GLORIA, GARCIA PARADA LUIS, CORTIÑAS VILA GLORIA.

CORTIÑAS EIREOS ANA MARIA.

COTA FERNANDEZ JOSE RAMON.

COTA FERNANDEZ PEDRO.

COTA GOMEZ IBAN, ARMESTO MOURIN RAQUEL.

COTA LOPEZ JOSE LUIS.

COTON ADMIRABLE LILY.

COUSO CADAHIA JOSE LUIS.

COUSO CADAHIA M ASER, MEIRA RAJO ANGEL.

CREMADES NUÑEZ MONICA.

CRESPO FERNANDEZ JOSEFA.

CRESPO FERNANDEZ ROSA.

CRESPO LOPEZ MARIA DOLORES, LOMBARDIA CAYEIRO ANTONIO.

CUADRADO CASTRO JOSE.

CUESTA VAZQUEZ EUSEBIO, CASAR LOPEZ JOSEFA.

DA TORRE VALCARCEL FLORINDA.

DACAL RODRIGUEZ EULALIA.

DACAL RODRIGUEZ LUISA.

DAENPA SL.

DALAMA RODRIGUEZ MANUEL.

DALMEIDA PRESAS JOSE.

6

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

DAPENA GIL MARIA ARANZAZU.

DAPENA LEMOS MARIA TERESA.

DAPENA MENDEZ LUIS, MARTINEZ LUIS MARIA LUZ.

DAPENA MOSQUERA JESUS.

DASILVA DASILVA HERMINIA.

DAVIÑA VAZQUEZ MARIA DOLORES, DAVIÑA VAZQUEZ JULIA MARIA.

DE FONTECHA RODRIGUEZ RAMONA Y M LUISA CB.

DE LA CRUZ MANUEL.

DE LA FUENTE EIREOS DOLORES.

DE LA FUENTE RODRIGUEZ AUREA.

DE LA FUENTE RODRIGUEZ MARIA TERESA.

DE LA PENA DOLORES, MARTIN LOPEZ CARMEN BEATRIZ.

DE LA VEGA GONZALEZ MARIA PAZ.

DIAZ ALVAREZ ELIAS, GONZALEZ GONZALEZ CARMEN.

DIAZ BEIRAN ANDRES.

DIAZ BEIRAN REMEDIOS, DIAZ BEIRAN CARMEN.

DIAZ BUJAN MARIA CELIA.

DIAZ CALDEIRO SARA, ALVAREZ DIAZ MARIA CARMEN.

DIAZ CASANOVA JESUS.

DIAZ DE LA FUENTE MANUEL.

DIAZ DIAZ ANTONI.

DIAZ DIAZ JOSE.

DIAZ DIAZ M REMEDIOS, DIAZ DIAZ MARIA, DIAZ DIAZ VICTORIA, DIAZ DIAZ ANGELES.

DIAZ DIAZ MARIA ANGELES.

DIAZ DIAZ MARIA ANGELES, PRADO SANCOSMED SALVADOR.

DIAZ FERNANDEZ CONCEPCION, FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS.

DIAZ FERNANDEZ JOSEFA.

DIAZ FERNANDEZ PURIFICACION, RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO.

DIAZ FERREIROS MIGUEL ANGEL.

DIAZ FREIRE RAUL.

DIAZ GOMEZ ANTONIO.

DIAZ GOMEZ ROSENDO.

DIAZ GONZALEZ DOLORES.

DIAZ GONZALEZ ROSA.

DIAZ IGLESIA MANUEL, DIAZ LOSADA PILAR.

DIAZ LOPEZ HECTOR MANUEL, FUENTES PAVON ALBA.

DIAZ LOPEZ JAVIER.

DIAZ LOPEZ JAVIER, FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ROSA.

DIAZ LOPEZ LUZ NIEVES.

DIAZ LOPEZ MARIA LUISA.

DIAZ LOPEZ NATALIA.

DIAZ LOPEZ RAIMUNDO.

DIAZ LORENZO AMELIA.

DIAZ LOSADA FRANCISCO.

DIAZ MEIRA JOSE LUIS.

DIAZ MORALES DOLORES, MORALES REYES JESUS.

DIAZ MOURE M TERESA, DIAZ MOURE MARTINA.

DIAZ MUIÑO JUAN.

DIAZ PAVON CASIANO, DIAZ PAVON MANUEL.

DIAZ PEREZ RAMON.

DIAZ PEREZ RAMON, ALVAREZ CARBALLO NATALIA A.

DIAZ PRIETO LUZ, LOSADA ALVAREZ JAIME.

DIAZ RODRIGUEZ ANA MARIA EUDOSIA, GUTIERREZ CORTES LUIS FERNANDO.

DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO.

DIAZ RODRIGUEZ DEMETRIO, PEREZ PEREZ INES.

DIAZ RODRIGUEZ GILBERTO.

DIAZ RODRIGUEZ JOSE.

DIAZ RODRIGUEZ MARIA, GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS.

DIAZ RODRIGUEZ MERCEDES.

DIAZ RODRIGUEZ PAZ, BOUZA PEREZ CARLOS.

DIAZ RODRIGUEZ PEDRO.

DIAZ RODRIGUEZ TOMAS, RODRIGUEZ LOPEZ M ESTHER.

DIAZ SAAVEDRA DAVID.

DIAZ SAAVEDRA MANUEL.

DIAZ SAAVEDRA MARIA.

DIAZ SAEZ ANGELA.

DIAZ SALGADO ABEL, GARCIA DIAZ SANDRA.

DIAZ SANCHEZ ELIAS, LOPEZ GONZALEZ MARIA ISABEL.

DIAZ VALEA ANTONIO, CASTRO TABARES MARIA ANGELES.

DIAZ VAZ NATALIA.

DIAZ VAZQUEZ FERNANDO.

DIAZ VAZQUEZ PONCIANO.

DIAZ VAZQUEZ ROSA MAR, GOYANES ILLANES JOSE SALUSTIO.

DIAZ VEGA CELIA, DIAZ VEGA ROSA.

DIAZ VEGA MANUEL.

DIAZ VILA MANUEL, SENRA NAVEIRA MODESTA.

7

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

DIAZ VILA MARIA CARMEN, DIAZ FERNANDEZ RAIMUNDA, DIAZ GONZALEZ CONCEPCION, DIAZ GONZALEZ MARIA CARMEN, DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS, DIAZ GONZALEZ ANTONIO.

DICA MONFORTE, SL.

DIOCESIS DE LUGO.

DOCAMPO ITURBE MARGARITA, REY TABOADA LUIS MANUEL.

DOCASAR DOCASAR RICARDO VICENTE.

DOCASAR MASIDE RICARDO.

DOCASAR MENDOZA JOSE.

DOMINGUEZ MONSALVE MARIA PILAR.

DOMINGUEZ QUIROGA LUIS ANTONIO.

DOMINGUEZ SANTISO ANA ISABEL.

DOSIO LOPEZ MARIA SOLEDAD.

DURAN MARTINEZ ANTONIO, DIAZ ARMESTO CARMEN.

EDIGALSA INVERSIONES SL.

EIRADELA,S.A.

EIREOS FERNANDEZ JOSE MIGUEL, LOPEZ LORENZO CONCEPCION.

EIREOS GONZALEZ MARIA CANDIDA,CORTIÑAS EIREOS ANA MARIA, CORTIÑAS EIREOS JAVIER, CORTIÑAS EIREOS ROSA.

EMIDIA 2002 SL.

EMPRELOBU, SL.

EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003.

ENRIQUEZ ENRIQUEZ PIO.

ENRIQUEZ LOPEZ JOSE LUIS.

ESTEVEZ FERNANDEZ RICARDO.

ESTEVEZ LORENZO RICARDO, NUÑEZ CURTO MARIA TERESA.

EXPOSITO EXPOSITO LUCRECIA, ALVAREZ MOURE GENCIANO.

EXPOSITO FERNANDEZ HELIA.

EXPOSITO LAGO BALBINA.

FEIJOO FERNANDEZ ARGIMIRO, CASANOVA RODRIGUEZ MARIA PAZ.

FERMADI MONFORTE SL.

FERNANDEZ ALVAREZ ARSENIO, GONZALEZ GAY CARMEN.

FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL, GOMEZ DOCAMPO HERMINIA.

FERNANDEZ ALVAREZ RAMON.

FERNANDEZ ARIAS MERCEDES.

FERNANDEZ BLANCO JOSE OVIDIO.

FERNANDEZ CABO JOSE MANUEL.

FERNANDEZ CABO MIGUEL.

FERNANDEZ CAMINO.

FERNANDEZ CASTRO MERCEDES, FERNANDEZ CASTRO MANUEL, FERNANDEZ CASTRO CARMEN, FERNANDEZ CASTRO ANTONIO JOSE.

FERNANDEZ CENTENO CARLOS.

FERNANDEZ CLOOS GUILLERMO ANTONIO, CLOOS FERNANDEZ EDGAR AMANDO.

FERNANDEZ CRESPO JOSE BENITO.

FERNANDEZ DIAZ CARMEN.

FERNANDEZ DIAZ MARIA ISABEL.

FERNANDEZ DIAZ MARIA VICTORIA, DIAZ CORUJO FERNANDO, DIAZ PEREIRA JESUS, DIAZ PEREIRA ALFONSO, DIAZ FERREIROS MIGUEL ANGEL.

FERNANDEZ DIAZ ROBERTO.

FERNANDEZ DOUTON JOSEFA.

FERNANDEZ ESTRADA JORGE.

FERNANDEZ ESTRADA SEVERINO, LOPEZ AMIAMA MARIA CARMEN.

FERNANDEZ FERNANDEZ AMPARO.

FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO.

FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO, ANIDO SUAREZ MARIA DEL CARMEN.

FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO, DE LA FUENTE MOURIN ROSARIO.

FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO.

FERNANDEZ FERNANDEZ M DEL PILAR.

FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL, GARCIA SANCHEZ LUCIA.

FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO.

FERNANDEZ GARCIA JOSE, GONZALEZ RODRIGUEZ PILAR.

FERNANDEZ GARCIA MANUEL.

FERNANDEZ GARCIA MANUEL, LOSADA CASTRO MARIA.

FERNANDEZ GARCIA MARIO.

FERNANDEZ GARCIA NORBERTO.

FERNANDEZ GOMEZ JOSE RAMON, RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEONILA.

FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO.

FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO, LOPEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR.

FERNANDEZ GONZALEZ INOCENCIO, FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO.

FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.

FERNANDEZ GUITIAN SERVANDO.

FERNANDEZ JACOME DOLORES, RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA M.

8

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

FERNANDEZ JACOME DOLORES, RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLORES.

FERNANDEZ LOPEZ ARSENIO.

FERNANDEZ LOPEZ ELIDA, QUIROGA PUGA JOSE ANTONIO.

FERNANDEZ LOPEZ ENYD.

FERNANDEZ LOPEZ JOSE.

FERNANDEZ LOPEZ JUAN LUIS, PEREZ LEMOS ROSA MARIA.

FERNANDEZ LOPEZ JULIO, PRIETO ALVAREZ JULIA.

FERNANDEZ LOPEZ LUIS.

FERNANDEZ LOPEZ MARIA LIDIA.

FERNANDEZ LOPEZ MARIA LIDIA, LOPEZ LOPEZ LUIS.

FERNANDEZ LOPEZ SARA.

FERNANDEZ LOPEZ SEVERIANO.

FERNANDEZ MARTINEZ JULIO.

FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CARMEN.

FERNANDEZ MARTINEZ MARIA PILAR.

FERNANDEZ MARTINEZ ROSENDO.

FERNANDEZ MUÑOZ SANTIAGO.

FERNANDEZ OROZCO MANUEL, FUENTES TORRES AMPARO.

FERNANDEZ PEREZ JOSE.

FERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL, SAAVEDRA MARIÑO MARIA DEL PILAR.

FERNANDEZ PEREZ MARCOS.

FERNANDEZ PICADO MARIA CARMEN.

FERNANDEZ POZO PEDRO.

FERNANDEZ PRIETO FLORINDA.

FERNANDEZ PRIETO FLORINDA, LEDO LOPEZ JOSE MANUEL.

FERNANDEZ PRIETO JESUS EDUARDO.

FERNANDEZ RIAL EMILIO, SANCHEZ LOPEZ MARIA.

FERNANDEZ RIVERA MINERVA MARIA.

FERNANDEZ RODRIGUEZ ALFREDO.

FERNANDEZ RODRIGUEZ BENIGNO.

FERNANDEZ RODRIGUEZ BENIGNO, GARCIA NUÑEZ CARMEN.

FERNANDEZ RODRIGUEZ ERMITAS.

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.

FERNANDEZ RODRIGUEZ M MONTSERRAT.

FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA MILAGROS.

FERNANDEZ SANCHEZ CARMEN, CUESTA MARTINEZ EMILIO.

FERNANDEZ SANCHEZ M LUISA.

FERNANDEZ SANCHEZ M LUISA, VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO.

FERNANDEZ SANCHEZ M PAZ.

FERNANDEZ SOTO ANGEL.

FERNANDEZ TABARES PURIFICACION.

FERNANDEZ TIERRA JOSE, POZO FERNANDEZ MARIA JOSEFA.

FERNANDEZ VEIGA JULIO, VARELA FRAGA MARIA CORAL.

FERNANDEZ VILARIÑO JOSE.

FERREIRO ALBALADEJO CELESTINO, FERREIRO ALBALADEJO M TERESA, FERREIRO ALBALADEJO MONSERRAT, FERREIRO ALBALADEJO FRANCISCO ANTONIO.

FERREIRO COTA CARLOS.

FERREIRO MOURELO MARIA CARMEN, FERREIRO MOURELO MATILDE, FERRERIO MOURELO ARMANDO, FERREIRO MOURELO LUIS, FERREIRO MOURELO EMILIO, FERREIRO MOURELO MANUEL, FERREIRO MOURELO MARIA ALICIA, FERREIRO MOURELO CARLOS, FERREIRO MOURELO ISIDORO.

FERREIRO TABARES FRANCISCO, FIGUEIRAS GOYANES MARIA P.

FERREIROS CENZUAL FERNANDO.

FERRO HERMIDA ANGEL MAR.

FERRO LOPEZ MANUEL.

FIDALGO VAZQUEZ JESUS.

FIGUEIRA CEIDE ARTURO.

FIGUEIRAS ARIAS MANUEL MARIA.

FIGUEIRAS MOINELO JOSEFA, VELASCO NUÑEZ SONIA, VELASCO NUÑEZ SONIA.

FIGUEIRAS PEREZ OLGA.

FIGUEIRAS RAJO CONCEPCION.

FIGUEIRAS RAJO MANUEL.

FIGUEIRAS RAJO PEDRO.

FIGUEIRAS RODRIGUEZ JULIO.

FIGUEIRAS SANMARTIN JOSE.

FIGUEIRAS VELOSO BERNARDA.

FONTAIÑA GONZALEZ MANUEL, FERNANDEZ GUEDELLA JOSEFA.

FONTANIL GARCIA FERNANDO.

FONTECHA RODRIGUEZ M LUISA.

FONTECHA RODRIGUEZ RAMONA.

FRAGA GONZALEZ JUAN JOSE, RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIA.

FRAIZ DOMINGUEZ JORGE, VIEITEZ RODRIGUEZ MARTA.

FRANCO CASTRO FERNANDO, ALVAREZ MARTINEZ MARIA.

FRANCO LOPEZ CARMEN.

9

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

FRANCO VILA MARIA PILAR, VILA FRANCO CESAR, VILA FRANCO SERGIO.

FRANJO ARIAS MANUELA.

FRANJO ARIAS MARINA.

FRANJO FERNANDEZ CONSUELO.

FRANJO LOPEZ JAIME, MARTINEZ NAVARRO M PILAR.

FREIRE SAGRARIO MANUEL, GUNTIÑAS EXPOSITO CARLOS.

FREIRE SAGRARIO MANUEL, GUNTIÑAS EXPOSITO HERMINIA.

FREIRE SAGRARIO MANUEL, GUNTIÑAS EXPOSITO HERMINIA, GUNTIÑAS EXPOSITO CARLOS.

FUENTE GARCIA PEJERTO DE LA, RODRIGUEZ DIAZ ESTHER.

FUENTE GONZALEZ PEDRO DE LA, VAZQUEZ GONZALEZ AUREA.

FUENTE LOPEZ ENRIQUE DE LA.

FUENTE PALLARES MARIA, DE LA FUENTE PALLARES ESTRELLA.

FUENTE PALLARES TERESA DE LA, DE LA FUENTE PALLARES ESTRELLA, FUENTE PALLARES MARIA.

FUENTE RODRIGUEZ AMADORA DE LA.

FUENTE RODRIGUEZ CONCEPCION.

FUENTE RODRIGUEZ MARIA BEATRIZ DE LA.

FUENTE VIZCAINO PEDRO DE LA, LEMOS MARTINEZ ANA MARIA.

FUENTES TORRES AMPARO.

FUNDACION EDUCATIVA TORRE DE LEMOS, AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS.

FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL, ABANCA CORPORACION BANCARIA SA.

GAGO REBON JOSE.

GARCIA ALVAREZ GLORIA, SACO GONZALEZ BALDOMERO.

GARCIA ARIAS JULIA.

GARCIA BARTOLO GONZALO, CORTIÑAS GLEZ ANUNCIACION.

GARCIA BLANCO MILAGROS.

GARCIA FERNANDEZ MARIA AMALIA, COTA GARCIA LUIS ALBERTO.

GARCIA FRAGA JESUS.

GARCIA GARRIDO MARIA LUISA, TABOADA LOPEZ MANUEL.

GARCIA GONZALEZ CARMEN.

GARCIA LOPEZ NATALIO, QUINTELA MORILLO MARIA LUISA.

GARCIA MARTINEZ EMILIO ANDRES.

GARCIA PARADA LUIS, VILA LORENZO GLORIA, CORTIÑAS BELTRAN ANTONIO, CORTIÑAS VILA GLORIA.

GARCIA PENA ROSENDO, CIFUENTES FERNANDEZ MARIA ROSARIO.

GARCIA PEREIRA ROSA, FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE.

GARCIA PEREZ ALVARO, FUENTE RODRIGUEZ CONCEPCION.

GARCIA RODRIGUEZ LUZ.

GARCIA SANCHEZ MATILDE JOSEFA.

GARCIA-ALBA PARDO MATIAS, FANTINI GARCIA MARIA TERESA.

GARRIDO RODRIGUEZ ELIDA.

GEGUNDE VILLAR MARIA.

GIL HERRERO SUSANA, MARCOS VEIGA LUIS.

GOMEZ ALVAVEZ JESUS, GOMEZ ALVAREZ PEDRO.

GOMEZ CASANOVA ROSA, GOMEZ CASANOVA FERNANDO.

GOMEZ CID LUISA,EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003, GOYANES GOMEZ ISABEL, GOYANES GOMEZ ANGEL, GOYANES GOMEZ EMILIO, GOYANES GOMEZ ROBERTO.

GOMEZ ENRIQUEZ ROSENDO.

GOMEZ FERNANDEZ PILAR.

GOMEZ GOMEZ CLEMENTE.

GOMEZ LOPEZ MANUELA, GONZALEZ CRUCIO JOSE MANUEL.

GOMEZ LOPEZ PEDRO, MENDEZ DOMINGUEZ MARIA DEL PILAR.

GOMEZ MARTINEZ GLORIA.

GOMEZ PEDRIDO ANGELA.

GOMEZ RODRIGUEZ ANTONIO.

GOMEZ RODRIGUEZ FERNANDO.

GOMEZ RODRIGUEZ GUMERSINDO, BRIONES MOYA MARIA DOLORES.

GOMEZ SOMOZA MARTA.

GOMEZ SUAREZ ADOLFO.

GONDA RODRIGUEZ JOSE MANUEL, LOSADA DE LA FUENTE MANUELA.

GONZALEZ ABELLA MARIA.

GONZALEZ ABELLA MARIA FILOMENA, LOPEZ NOVELLE JOSE MARIA.

GONZALEZ ABELLA MARIA, PEREZ GONZALEZ JOSE CARLOS.

GONZALEZ ALVAREZ ANTONINO, RODRIGUEZ LOPEZ BEATRIZ.

GONZALEZ ALVAREZ MANUEL.

10

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

GONZALEZ ARMESTO MARIA PILAR, GONZALEZ FERNANDEZ DIGNA, GONZALEZ ARMESTO MARIA LUISA, GONZALEZ ARMESTO SOFIA.

GONZALEZ BALLESTERO LUISA,GONZALEZ GONZALEZ MANUEL.

GONZALEZ BANDE TOMAS.

GONZALEZ CARBALLADA MANUEL.

GONZALEZ CASANOVA PERFECTO.

GONZALEZ DIAZ ALFONSO, RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA AURORA.

GONZALEZ DIAZ CARMEN.

GONZALEZ ENCINAR LUCINDA VICTORIA.

GONZALEZ ENCINAR LUCINDA VICTORIA, FERNANDEZ VILA JUAN JOSE.

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS.

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS, LOPEZ BLANCO MARIA DEL CARMEN.

GONZALEZ FERNANDEZ JUAN.

GONZALEZ FERNANDEZ LUIS.

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN.

GONZALEZ FERREIRO MERCEDES.

GONZALEZ FERREIROS ANTONIO.

GONZALEZ FERREIROS TOMAS.

GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS.

GONZALEZ GOMEZ LUIS.

GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA.

GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO JOSE, RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR.

GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.

GONZALEZ GONZALEZ LUZ.

GONZALEZ GONZALEZ M ISABEL.

GONZALEZ GONZALEZ MATILDE.

GONZALEZ GONZALEZ REMEDIOS, SALGUEIRO LOPEZ CARLOS GONZALO.

GONZALEZ GRANDA CARMEN.

GONZALEZ GRANDA ROSARIO.

GONZALEZ GRANDE MARIA.

GONZALEZ LEMOS AGUSTIN, GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE.

GONZALEZ LINARES ROSA.

GONZALEZ LOPEZ FELICIDAD, LOPEZ GONZALEZ AVELINO.

GONZALEZ LOPEZ JAVIER, MACEDA DOCASAR MARIA ANGELES.

GONZALEZ LOPEZ JUAN.

GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS, DIAZ RODRIGUEZ MARIA.

GONZALEZ LOPEZ MARIA ANGELES, RODRIGUEZ DIAZ MANUEL.

GONZALEZ LOPEZ OSCAR, LOIS SALGADO SANDRA.

GONZALEZ LOPEZ PILAR, LORENZO GARCIA ALVARO.

GONZALEZ LORENZO EUSEBIO, LORENZO BARRIO CARMEN.

GONZALEZ MIRA MARIA LUISA.

GONZALEZ MIRA SUSANA.

GONZALEZ MORAIS ELENA.

GONZALEZ MOREIRAS ANTONIO.

GONZALEZ NUÑEZ ISABEL, CELEIRO RODRIGUEZ JOSE, FERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUETA.

GONZALEZ NUÑEZ MARIA OBDULIA.

GONZALEZ PARAMO PILAR.

GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS, GONZALEZ PENAS MANUELA.

GONZALEZ PEREZ MARTA M.

GONZALEZ PRIETO JOSE ANTONIO, ROSILLO CENCERRADO ROSA.

GONZALEZ QUEIPO MARIA ISABEL, DIAZ MUÑOZ MANUEL.

GONZALEZ QUEIPO MARIA VICTORIA, GONZALEZ MIRA SUSANA, GONZALEZ MIRA JULIA MARIA, GONZALEZ MIRA MARTA, GONZALEZ MIRA MARIA DEL ROCIO, GONZALEZ MIRA MARIA LUISA.

GONZALEZ QUEIPO MARIA VICTORIA, GONZALEZ QUEIPO MARIA ISABEL.

GONZALEZ QUEVEDO JOSE, VAZQUEZ RODRIGUEZ HORTENSIA.

GONZALEZ RAJO MARIA DEL PILAR.

GONZALEZ RODRIGUEZ CAMILO, RIVERA GUNTIÑAS JULIA.

GONZALEZ RODRIGUEZ CLARA, MOURE RODRIGUEZ MANUEL.

GONZALEZ RODRIGUEZ CONSUELO REMEDIOS, GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL.

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE.

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA, PEREZ LOPEZ AUREA.

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE, GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER.

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE, GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE.

GONZALEZ RODRIGUEZ M JOSEFA.

GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL.

GONZALEZ ROIS MARIA DEL MAR.

11

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

GONZALEZ SAEZ JOSE MARIA.

GONZALEZ SAEZ JOSE MARIA.

GONZALEZ SANCHEZ JOSE MANUEL.

GONZALEZ SANTIAGO FELIX CLEMENTE, FERNANDEZ GOYANES M DOLORES.

GONZALEZ SOTELO MARIA LUISA, ROMANOS SOTELO FELIX.

GONZALEZ SOTO ANA.

GONZALEZ TABOADA CLAUDIO, GONZALEZ TABOADA DAVID, GONZALEZ TABOADA CONCEPCION, GONZALEZ TABOADA RAMON.

GONZALEZ TABOADA DAVID.

GONZALEZ VALCARCEL LUISA, PEREZ GONZALEZ SHEILA.

GONZALEZ VALDES DAVID.

GONZALEZ VALDES ENRIQUE.

GONZALEZ VAZQUEZ AURELIA.

GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL,GONZALEZ DIAZ DANIEL, GONZALEZ DIAZ MARIA DEL PILAR, GONZALEZ DIAZ ANA MARIA.

GONZALEZ VAZQUEZ MANUEL, VALCARCEL FERNANDEZ MARIA LUISA.

GONZALEZ VEGA ROSA MARIA, GONZALEZ VEGA MARIA JACQUELINE.

GRANDA MENDEZ CELSA.

GUERREIRO GOYANES MARIA TERESA.

GUITIAN GONZALEZ M AMERICA.

GUITIAN GONZALEZ MODESTO, LOPEZ LOPEZ MARIA LUZ.

GUITIAN MARTINEZ JOSE ANTONIO.

GUITIAN MARTINEZ MARIA.

GUITIAN QUIROGA GERARDO, LARA QUIROGA JOSE MANUEL, LARA QUIROGA MARIA, CONSTENLA MUÑIZ CONSUELO, GUITIAN QUIROGA EMETERIO, LARA QUIROGA GERARDO, LARA QUIROGA AMABLE LUISA.

GULDRIS CASAS ESTHER, VILLAVERDE GULDRIS CRISTINA, VILLAVERDE GULDRIS M ESTHER, VILLAVERDE GULDRIS DIEGO.

GUNTIÑAS EXPOSITO CLARA.

GUNTIÑAS FERNANDEZ PATRICIA, GUNTIÑAS FOUCES JOSE A, GUNTIÑAS FERNANDEZ PABLO, GUNTIÑAS FERNANDEZ SERGIO.

HERD JOSE MACIA LOPEZ.

HERNANDEZ DICURU ROSA MARIA.

HIDALGO ARMADA SANDRA.

HIGES SIGUENZA LORENZO, BLANCO FERNANDEZ GIL M JOSE.

HOSTAL PUENTE ROMANO SL.

IBANEZ MARTINEZ JUAN, REGO VILA MARIA DEL CARMEN.

IGLESIA LOPEZ EMILIANO.

IGLESIAS FERNANDEZ JOSE LUIS.

IGLESIAS GONZALEZ LUIS GRACILIANO.

IGLESIAS JOSEFA.

IGLESIAS LOIS ANTONIO.

IGLESIAS LOPEZ CARMEN, DIAZ IGLESIAS TOMAS, DIAZ IGLESIAS SERAFIN ROBERTO.

IGLESIAS LOPEZ DOLORES.

IGLESIAS LOPEZ JOSE ANTONIO.

IGLESIAS MENDEZ LUIS, EXPOSITO RODRIGUEZ SONIA.

IGLESIAS MORENTE EMERITA,ALVAREZ IGLESIAS ANA ISABEL.

IGLESIAS RODRIGUEZ CARMEN.

IGLESIAS RODRIGUEZ JOSEFA.

IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO.

IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO, LOPEZ RODRIGUEZ LORENA.

ILLANES CASTRO MARIA.

INMOSACO.S.L.

INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO.

INVERSIONES LOS CAOBOS, SL.

INVEST NATSON SL.

JAUREGUIZAR LOYOLA ANA MARIA, JAUREGUIZAR LOYOLA JOSE MARTIN.

JUIZ RODRIGUEZ JULIO.

KUSTOSOR-SET SL.

LA DIVISION PROMOCION MONFORTE 2013, S.L.

LA NOGUERA RENTA SL.

LA ODISEA PROMOCIONES 2013, S.L.

LAMAS POZO MARIA ISABEL.

LANDABURU TOLEDANO M ISABEL.

LARIÑO ROMAY NOEMI, CARDELLE GONZALEZ JOSE ANTONIO.

LATAS CARNERO CONCEPCION, LATAS CARNERO DOLORES.

LATAS LOPEZ MARIA ELISA, PARRILLA AYRES CARLOS.

LATAS LOPEZ-PARDO JAIME.

LEBON SANCHEZ JOSE, LEBON BERNAL MIGUEL, LEBON BERNAL DEMETRIO, LEBON BERNAL JUAN ANTONIO, LEBON RIVAS SUSANA, LEBON RIVAS MONICA, LEBON SANCHEZ MARIA LUISA, LEBON SANCHEZ ESTHER, LEBON SANCHEZ ANGELES.

LEDO LOPEZ JOSE MANUEL, FERNANDEZ PRIETO FLORINDA.

LEIRAS FERNANDEZ JOSE MANUEL, CAMINO CASTRO JOSEFA.

LEIRO LOPEZ PLACIDO.

12

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

LEMOS FERNANDEZ CONCEPCION.

LEMOS FERREIRO DOLORES.

LEMOS FERREIRO ROSA, PEREZ LEMOS ROSA MARIA, PEREZ LEMOS M ISABEL.

LEMOS FERREIRO ROSA, PEREZ HORTAS MAXIMINO.

LEMOS LEMOS EMILIO.

LEMOS MARTINEZ MANUEL.

LEMOS MARTINEZ MARIA.

LEMOS MARTINEZ ROSARIO, RODRIGUEZ LOPEZ FLORENTINO.

LEMOS RUBINOS EMILIO JOSE, FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA MARIA.

LEMOS VAZQUEZ DOLORES.

LILLO PEREZ LUIS, FUENTE PALLARES TERESA DE LA.

LILLO SANTOME ANGEL.

LIS GONZALEZ CAROLINA HERD.

LLANO FEIJOO JULIO MANUEL.

LOBELLE VAZQUEZ ALICIA, NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO.

LOMBARDIA CRESPO ANDRES, RODRIGUEZ MARTINEZ JULIA.

LOPEZ ALVAREZ ASCENSION, TUÑEZ VALIÑA JOSE.

LOPEZ ALVAREZ CAMILO.

LOPEZ ALVAREZ CAMILO, LOPEZ ANGLADA CAMILO MARTIN.

LOPEZ ALVAREZ SECUNDINO, ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN.

LOPEZ ANGLADA CRISTINA MARIA.

LOPEZ ANGLADA MARIA YAIZA.

LOPEZ ARES MARIO.

LOPEZ ARIAS CARMEN, LOPEZ ARIAS CARMEN.

LOPEZ ARIAS FERNANDO.

LOPEZ ARIAS JOSEFA.

LOPEZ ARIAS JUAN MANUEL, OTERO SANCHEZ PILAR.

LOPEZ BALIÑA AMADOR, LOPEZ BALIÑA JOSE ANTONIO.

LOPEZ BALIÑA MANUEL, ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA PAZ.

LOPEZ BUJAN MANUEL, FERNANDEZ LOPEZ PURA.

LOPEZ CASANOVA GONZALO, LOPEZ CASANOVA MARIA PAZ, LOPEZ CASANOVA ROBERTO, LOPEZ CASANOVA ANA MARIA ANGELES, LOPEZ SENRA MANUEL ANTONIO, LOPEZ SENRA MARIA ELENA.

LOPEZ CASTRO ENRIQUE AMADOR.

LOPEZ CASTRO VICTORINO, VALCARCEL CURTO ADELINA.

LOPEZ CIDRE MERCEDES, CABALLERO GIL D.

LOPEZ CIDRE NIEVES.

LOPEZ DE LA FUENTE MANUEL.

LOPEZ DIAZ AMADOR.

LOPEZ DIAZ AMALIA.

LOPEZ DIAZ ANTONIO.

LOPEZ DIAZ AUREA.

LOPEZ DIAZ JOSE.

LOPEZ DIAZ MANUEL.

LOPEZ DIAZ MILAGROS, LOPEZ DIAZ M CARMEN.

LOPEZ DIEGUEZ MARIA LUISA.

LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO.

LOPEZ FERNANDEZ ARACELI.

LOPEZ FERNANDEZ EMILIO.

LOPEZ FERNANDEZ EMILIO, LOPEZ FERNANDEZ CONCEPCION, LOPEZ FERNANDEZ PILAR.

LOPEZ FERNANDEZ EMILIO, LOPEZ FERNANDEZ MARGARITA MERCEDES.

LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS.

LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS, LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO, LOPEZ FERNANDEZ MARIA TERESA, LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO.

LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL, RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LUZ.

LOPEZ FERREIROS MANUEL.

LOPEZ FRANCISCO JESUS.

LOPEZ GOMEZ FAUSTO.

LOPEZ GOMEZ HERMINIA.

LOPEZ GONZALEZ CONCEPCION.

LOPEZ GONZALEZ FLORINDA.

LOPEZ GONZALEZ JESUS PABLO, LOPEZ GONZALEZ MARIA PAZ.

LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.

LOPEZ GONZALEZ MANUEL.

LOPEZ GONZALEZ MARIA CARMEN.

LOPEZ GOYANES ANUNCIA.

LOPEZ GOYANES CESAREO.

LOPEZ LEDO MANUEL, DIAZ VILLA MARIA ANGELA OLGA.

LOPEZ LOPEZ ANGEL.

LOPEZ LOPEZ JOSE.

LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA.

LOPEZ LOPEZ JULIA.

LOPEZ LOPEZ JULIO.

LOPEZ LOPEZ MANUEL, LEMOS DIAZ ESTHER.

13

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

LOPEZ LOPEZ MANUEL, LOPEZ LOPEZ SILVIA, LOPEZ LOPEZ ELENA.

LOPEZ LOPEZ MANUEL, SANCHEZ SACO EDITA.

LOPEZ LOPEZ PASTORA.

LOPEZ LOPEZ TAR, MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA.

LOPEZ LOPEZ VICTORIANO.

LOPEZ LORENZO CONCEPCION, EIREOS FERNANDEZ JOSE MIGUEL.

LOPEZ MALDONADO ANDREA.

LOPEZ MARIA MANUELA.

LOPEZ MARIÑO JOSE LUIS, SANMIGUEL HERVERA ANA ISABEL.

LOPEZ MARTINEZ BERTA.

LOPEZ MARTINEZ CONSUELO, LOPEZ MARTINEZ M PILAR.

LOPEZ MARTINEZ ISIDORA.

LOPEZ MARTINEZ JUAN CARLOS.

LOPEZ MARTINEZ LUIS, QUIROGA LOPEZ MARIA DOLORES.

LOPEZ MARTINEZ MARIO.

LOPEZ MARTINEZ MARIO, LOPEZ MARTINEZ JUAN CARLOS.

LOPEZ MAZOY JOSE MANUEL, SANTIAGO GARCIA MARIA AFRICA.

LOPEZ MOREIRAS ISAURA.

LOPEZ NAVEIRA JAIME, ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR.

LOPEZ NIEVES OSCAR, LOPEZ NIEVES VICTOR.

LOPEZ NOVELLE JOSEFA.

LOPEZ NOVELLE JOSEFA, RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO.

LOPEZ NOVOA MARIA LUISA.

LOPEZ OJEA JULIO.

LOPEZ OLEGO MARIA ALMUDENA, CABO MARTINEZ JUAN JOSE.

LOPEZ OTERO SERAFIN.

LOPEZ PARADA MARIA.

LOPEZ PARADELA JULIO, GARCIA LOZANO ADELINA.

LOPEZ PARDO CARLOS.

LOPEZ PARDO CARLOS, CUADRADO GONZALEZ OLGA, CUADRADO GLEZ ANTONIO, CUADRADO REY ANA, CUADRADO REY MARCOS.

LOPEZ PAZO GERMAN.

LOPEZ PEREIRA FRANCISCO.

LOPEZ PEREZ ANTONIO.

LOPEZ PEREZ JOSE ANTONIO.

LOPEZ PEREZ PEDRO.

LOPEZ PLAZA ALFONSA, BESTEIRO RODRIGUEZ EDUARDO.

LOPEZ QUIROGA ANA.

LOPEZ QUIROGA IGNACIO DE LOYOLA, QUINTELA SOTO VERONICA.

LOPEZ RODIGUEZ SERAFIN CARLOS, VALDES FERNANDEZ PALOMA.

LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO.

LOPEZ RODRIGUEZ AMADEO, COLMENERO GARCIA ELENA DOLORES.

LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIA.

LOPEZ RODRIGUEZ ELENA, GONZALEZ LOPEZ JOSE.

LOPEZ RODRIGUEZ JOSE, VAZQUEZ GONZALEZ AUREA.

LOPEZ RODRIGUEZ JUAN, RODRIGUEZ PEREZ MARIA.

LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL.

LOPEZ RODRIGUEZ OBDULIA.

LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO.

LOPEZ RODRIGUEZ RAMIRO.

LOPEZ SALGUEIRO INES.

LOPEZ SALGUEIRO LUIS, RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA INES.

LOPEZ SANCHEZ MARIA, LOPEZ SANCHEZ JOSE LUIS.

LOPEZ SANJUAN MARIA ANTONIA.

LOPEZ SANMARTIN LUISA MARGARITA, MARTINEZ DIAZ DOMINGO.

LOPEZ SEIJAS JESUS.

LOPEZ SOMOZA AMALIA.

LOPEZ SUEIRO MANUEL.

LOPEZ SUEIRO RAUL CARLOS, LOPEZ SUEIRO MARIA PILAR.

LOPEZ SUTILO ROSARIO.

LOPEZ TORRES AURORA.

LOPEZ TOUBES MANUEL.

LOPEZ TRON LUIS JULIO.

LOPEZ VAZQUEZ ANA.

LOPEZ VAZQUEZ CONCEPCION.

LOPEZ VAZQUEZ LUISA, BARREDO LOPEZ MARIA LUISA.

LOPEZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN.

LOPEZ VAZQUEZ MARIA ESTRELLA.

LOPEZ VAZQUEZ RAMON, LOPEZ PARDO NURIA.

LOPEZ VEGA ROBERTO.

LORENZO ABELLA AMPARO, LORENZO ABELLA ANUNCIACION, LOPEZ LORENZO M CARMEN, GONZALEZ MUÑOZ CELSO.

LORENZO FERNANDEZ ELISEO.

14

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

LORENZO LOPEZ AURORA.

LORENZO LOPEZ CONCEPCION.

LOSADA ALVAREZ JAIME.

LOSADA ALVAREZ JAIME, DIAZ PRIETO LUZ.

LOSADA ALVAREZ PILAR.

LOSADA ARES FRANCISCO.

LOSADA CARBALLO DOMINGO.

LOSADA DACAL SANTIAGO.

LOSADA DIAZ JOSE MANUEL.

LOSADA FERNANDEZ MANUEL.

LOSADA GERBOLES ALBERTO MANUEL.

LOSADA LOSADA MARIA LUISA.

LOSADA MARIÑO MANUELA.

LOSADA MARIÑO MANUELA, DOUTON CAMIÑAS RAMON.

LOSADA MOREIRAS ANTONIO.

LOSADA RODRIGUEZ CARMEN.

LOSADA RODRIGUEZ CONSUELO MARIA.

LOSADA RODRIGUEZ JOSE LUIS.

LOSADA RODRIGUEZ RAMON.

LOSADA RODRIGUEZ ROSA MARIA.

LOSADA VICENTE ANTONIO.

LUACES GONZALEZ TOMASA.

LUACES MANUEL.

LUACES RODRIGUEZ ROSA, FERNANDEZ LOPEZ JULIA.

MACIA ALVAREZ MARIA MERCEDES.

MACIA ALVAREZ MILAGROS, VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO.

MACIA BLANCO MARIA DOLORES, VIGO LOPEZ PABLO.

MACIA LOPEZ ELENA.

MADRID PEREIRA JUAN CARLOS.

MADRIÑAN RODRIGUEZ MARIA, RAICES OTERO MANUEL.

MAHIA AIRA MANUELA,FERNANDEZ MILO ANTONIO, FERNANDEZ MAHIA MANUEL, FERNANDEZ MAHIA JUAN CARLOS.

MAIRES GALLEGO ANGELES.

MANTEIRA CABANA JAVIER.

MANUEL GARCIA FANTINI SLU.

MAO RODRIGUEZ TERESA,RODRIGUEZ MAO ANITA.

MARCOS MARIÑO MANUEL.

MARCOS SANCHEZ MANUEL.

MARCOS SANCHEZ MANUEL, LOPEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION.

MARCOS SANCHEZ MANUEL, MARCOS SANCHEZ MARIA DE LA PAZ.

MARCOS SANCHEZ MARIA DE LA PAZ.

MARCOS VEIGA LUIS.

MARIN OLIVER ANGEL, SALGUEIRO CALVO M JOSE.

MARIÑO BAAMONDE M SOL, MARIÑO BAAMONDE ALBERTO, MARIÑO BAAMONDE ANA ISABEL.

MARIÑO PEDRIDO JOSE RAMON.

MARIÑO TABOADA EDMUNDO AVELINO, VAZQUEZ LOPEZ MARIA CARMEN.

MARIÑO VAZQUEZ JOSE JESUS, CORTES CASTRO MARIA CARMEN.

MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA, LOPEZ LOPEZ TAR.

MARTINA Y MARIA TERESA, CB.

MARTINEZ BELTRAN DOLORES.

MARTINEZ BELTRAN EMILIA.

MARTINEZ CONDE ROBERTO, RIVAS RODRIGUEZ MARIA ANGELES.

MARTINEZ CORTIÑAS ESTRELLA, DAFONTE VAZQUEZ ANTONIO.

MARTINEZ DE LA FUENTE BRAIS.

MARTINEZ DIAZ GERARDO.

MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELES.

MARTINEZ DIAZ MIGUEL.

MARTINEZ DIAZ ROGELIO, GONZALEZ DIAZ REMEDIOS.

MARTINEZ DOIRO JOSE.

MARTINEZ ENRIQUEZ EMILIA.

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA LUISA.

MARTINEZ FERNANDEZ SARA, TOURAL MARTINEZ MARCELO.

MARTINEZ GONZALEZ JOSE EMILIO.

MARTINEZ LAMELA RAMON.

MARTINEZ LEBON MANUEL.

MARTINEZ LOPEZ EMILIO.

MARTINEZ LOPEZ FELICITAS,PAVON MARTINEZ FELICITAS, PAVON MARTINEZ JOSE.

MARTINEZ LOPEZ MARIA ANGELA, MARTINEZ LOPEZ RAUL.

MARTINEZ LOPEZ MARIA NIEVES.

MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON.

MARTINEZ MARTIN MANUEL.

MARTINEZ MARTIN MARIA AURORA JOSEFA.

MARTINEZ MARTIN MARIA CARMEN, FOUCES PEREZ ROBERTO.

MARTINEZ MARTINEZ ANTONIA.

MARTINEZ MARTINEZ ELISA.

MARTINEZ MARTINEZ ELISA, MARTINEZ MARTINEZ MANUEL, MARTINEZ MARTINEZ GERMAN.

15

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

MARTINEZ PARDO MARIA.

MARTINEZ PEREZ RAMON.

MARTINEZ POUSADA JAIME.

MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO.

MARTINEZ RODRIGUEZ DOLORES.

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE FELIPE.

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE.

MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS.

MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL.

MARTINEZ SOMOZA MANUEL, CASANOVA RODRIGUEZ MARIA LUISA.

MARTINEZ VAZQUEZ PILAR.

MARTINEZ VICTORINO MANUEL.

MATEO FDEZ DEMETRIO, GAYA BLANCO ROSARIO.

MAZORRA FERNANDEZ JAVIER.

MB CASAS REVIRIEGO SL.

MEIRA SANCHEZ AMELIA, SANCHEZ PEREZ ANTONIO.

MEIRA SANCHEZ JOSE MANUEL, RODRIGUEZ ARIAS ANA MARIA.

MEIRA VAZQUEZ VIRGINIA, BALSA BARRIUSO RAMON ISMAEL.

MEIRA VAZQUEZ VIRGINIA, BALSA BARRIUSO RAMON ISMAEL.

MENDEZ BESTEIRO VALENTINA.

MENDEZ CABO OFELIA.

MENDEZ CADAHIA JOSE ANTONIO.

MENDEZ FERNANDEZ FRANCISCO.

MENDEZ FERNANDEZ MARIA.

MENDEZ LOPEZ ELADIO, SANCHEZ FRANCO ANA JULIA.

MENDEZ MOURE JORGE SALVADOR, ALVAREZ RODRIGUEZ FELISA AMPARO.

MENDEZ RODRIGUEZ JULIO, MARTINEZ PEREZ MANUELA.

MENDEZ RODRIGUEZ OBDULIA.

MENDEZ RODRIGUEZ OBDULIA, MENDEZ RODRIGUEZ OBDULIA.

MENDEZ VAZQUEZ INES.

MENDEZ VILA MARCOS, ENRIQUEZ FERNANDEZ DOSINDA C.

MENENDEZ ENRIQUEZ CARMEN.

MENENDEZ ENRIQUEZ JOSE.

MENENDEZ QUIROGA MANUEL.

MIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS, MACHO DIEZ LEONCIA CRUZ.

MILO GONZALEZ MARIA TERESA.

MIRAGAYA TABUCIAS JOSE A.

MOINELO VAZQUEZ MARIA LUISA.

MORAIS CASAS SECUNDINO.

MORAIS QUINTELA MARIA DOLORES, GONZALEZ MORAIS MARIA ISABEL, GONZALEZ MORAIS ELENA, GONZALEZ MORAIS ELBA.

MORAL GARCIA M JESUS, LOPEZ SALGUEIRO JOSE LUIS.

MORALES VILLA VICENTE.

MOREIRAS RODRIGUEZ MARIA.

MORILLO NUÑEZ JOSE IBAN.

MORILLO NUÑEZ SANTIAGO.

MOSQUERA DOMINGUEZ JOSE.

MOSQUERA GARCIA JAIME, FERNANDEZ LOBELLE ANGELES CONSUELO.

MOURE CABO MANUEL, RODRIGUEZ LOPEZ EMILIA.

MOURE CASAS CARMEN MARIA.

MOURE CASAS CARMEN MARIA, MOURE CASAS ANA MARIA.

MOURE MOURE LOURDES.

MOURE PARRILLA MARIA JOSE INMACULADA.

MOURE RODRIGUEZ CARMEN.

MOURE RODRIGUEZ MANUEL.

MOURE RODRIGUEZ MARIA.

MOURE RODRIGUEZ MARIA DOLORES.

MOURE RODRIGUEZ ORLANDO.

MOURE RODRIGUEZ ORLANDO.

MOURE VAZQUEZ FAUSTINO MARIO.

MUÑOZ LOPEZ MANUEL.

MUÑOZ PEREZ DANIEL JOSE, FERNANDEZ DIAZ M FE.

NAVARRO CALABUIG MARGARITA EUGENIA.

NEIRA DIAZ PEDRO.

NEIRA QUIROGA MARIA PILAR.

NIEVES FIGUEROA MARIA JESUS.

NOGUEIRA RODRIGUEZ JOSE LUIS.

NOVOA ACEIRO DEMETRIO.

NUEVO RODRIGUEZ MARIA AMPARO.

NUEVO VEGA ESTHER, NUEVO VEGA SALOME, NUEVO VEGA M CRISTINA, NUEVO DE LA VEGA ELENA, NUEVO VEGA EMILIO.

NUÑEZ ALVAREZ CAROLINA MARIA, ALVAREZ CONTRERAS MARGARITA, NUÑEZ ROSAS JOSE FRANCISCO.

NUÑEZ ALVAREZ FELISA.

NUÑEZ DIAZ AMELIA, NUÑEZ DIAZ ALICIA.

NUÑEZ GONZALEZ JOSEFA.

16

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

NUÑEZ LAGOA ROSALIA.

NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES, CASTAÑER PUGA ISIDORO.

NUÑEZ ROMERO ANTONIO.

NUÑEZ ROMERO ROSA.

NUÑEZ ROSELA NATIVIDAD.

ORDAS PEREZ JESUS ELIAS, DIAZ ROMANOS MARIA DOLORES.

OTERO DIAZ MARIA PAZ YOLANDA.

OTERO GONZALEZ MARIA ISABEL.

OTERO OTERO MILAGROS.

OTERO RODRIGUEZ JOSEFINA.

OTERO RODRIGUEZ MARIA, CASANOVA OTERO JOSE RAMON, CASANOVA OTERO CONCEPCION PALMIRA.

OTERO SACO ANTONIO.

OTERO SANTOS CARMEN.

OTERO SOTO RAMON.

OTERO SOTO RAMON, RODRIGUEZ LOPEZ SARA.

OTERO VIÑAS ISABEL.

OUTOMURO SEARA MARIA TERESA.

PAEZ RODRIGUEZ SABELA.

PAGAZAURTUNDUA GOMEZ SALVADOR.

PALLARES ALVAREZ LUISA.

PALLARES ALVAREZ LUISA, SOTO PARAMO JULIO.

PALLARES GONZALEZ HORTENSIA, GARCIA NUÑEZ JOSE GILBERTO.

PARADA AIRA MANUEL.

PARADA LOPEZ JOSE MANUEL.

PARADIÑEIRO CASTRO MARINA, CARNERO PARADIÑEIRO MILAGROS, CARNERO CANEDO M LUISA, PARADIÑEIRO CASTRO JOSE, CARNERO CANEDO LAURA.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA, AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE EC.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA, INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA.

PARAMO SANCHEZ JOSE.

PAREDES MARTIN MARIA CARMEN.

PARGA LOPEZ M TERESA, MARTINEZ DEL CURA FRANCISCO.

PARGA, BASANTA Y SENRA SL.

PARIENTE MULAS EMILIO.

PARRILLA AYRES CARLOS.

PASTOR RODRIGUEZ MANUEL.

PASTOR RODRIGUEZ MANUEL, PASTOR RODRIGUEZ ANTONIO CELESTINO.

PASTRANA VAZQUEZ JUDITH.

PAVON FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.

PAVON LOSADA LUIS, REY SOTELO DOLORES.

PAVON RODRIGUEZ M PILAR.

PAYO NOVOA JOSE LUIS.

PAZO ROCHA BERTA.

PEDREDA LOPEZ JOSEFA, PEDREDA RIO JOSE FERNANDO, PEDREDA ARMENGOL JOSE LUIS, PEDREDA RIO MARIA DOLORES, PEDREDA ARMENGOL LOURDES ISABEL.

PENIN ENRIQUEZ RICARDO.

PEÑA GARCIA SANTIAGO, PEÑA GARCIA JOSE MANUEL.

PEREIRA COEGO MARIA INES, NUÑEZ BLANCO ANTONIO.

PEREIRA LORENZO MARIA DOLORES, NOVAIS PARADA MANUEL.

PEREIRA PIZANI ELIO RICARDO, FARFAN DE PEREIRA MINERVA LECUVES.

PEREIRA VILLAMIL EULOGIO.

PEREIRA VILLAMIL MERCEDES.

PEREIRAS LOPEZ ROSINA, VILLAVERDE GONZALEZ ANTONIO.

PEREIRO LOPEZ JOSE.

PEREZ ALVAREZ PURIFICACION, RODRIGUEZ PEREZ CARLOS, RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO.

PEREZ ARIAS JOSE LUIS, PEREZ ARIAS JOSE LUIS, PEREZ LOPEZ YAGO, PEREZ LOPEZ YAGO.

PEREZ CARBALLADA LUISA.

PEREZ CASTRO TOMAS.

PEREZ CORTES MANUEL, PEREZ CORTES ROCIO, PEREZ CORTES MARIA SONIA.

PEREZ DIAZ ANTONIO, GUEDELLA LOPEZ TERESA.

PEREZ DIAZ FIDEL.

PEREZ DIAZ JOSE.

PEREZ DIAZ MANUEL, ALVAREZ GONZALEZ PURIFICACION.

PEREZ DOMINGUEZ M MONSERRAT.

PEREZ GOMEZ ELOY.

PEREZ GOMEZ ROGELIO.

PEREZ GONZALEZ EDITA.

PEREZ GONZALEZ WALDA.

PEREZ LEMOS ROSA MARIA.

PEREZ LOPEZ JOSE.

PEREZ LOPEZ SARA.

PEREZ LOSADA EUDOSIA, AIRA PEREZ MARIA CARMEN.

17

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

PEREZ LOSADA GILBERTO.

PEREZ LOSADA MANUEL.

PEREZ LOYOLA LUIS ALBERTO.

PEREZ MOINELO HUMBERTO, LOSADA RODRIGUEZ MARIA LUISA.

PEREZ MOREIRA ENERITA.

PEREZ MOREIRA MANUEL.

PEREZ MOREIRAS JOSEFA.

PEREZ MOREIRAS LUIS.

PEREZ MOREIRAS MARIA EUGENIA.

PEREZ PEREIRA MARIA ANGELES.

PEREZ PEREZ CARLOS, ARIAS DIAZ ANA MARIA, PEREZ PEREZ ENRIQUE, BARRIENTOS FERNANDEZ PATRICIA MARIA.

PEREZ PEREZ CARLOS, PEREZ PEREZ ENRIQUE.

PEREZ PEREZ CASIMIRO, RODRIGUEZ EXPOSITO OLGA.

PEREZ PEREZ JOSE LUIS, ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA BELEN, VILA BLANCO CLARA MARIA, VILA BLANCO JUAN JOSE.

PEREZ PEREZ JOSE LUIS, VILA BLANCO CLARA MARIA.

PEREZ PEREZ JOSEFA.

PEREZ PEREZ JUAN.

PEREZ PEREZ LUIS, PEREZ PEREZ JOSE, PEREZ PEREZ TERESA.

PEREZ PONTON MARIA CONCEPCION.

PEREZ PRIETO SIMEON.

PEREZ RODRIGUEZ ANGELA, TORRES GOMEZ MANUEL.

PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN, RODRIGUEZ LOPEZ ROSA.

PEREZ RODRIGUEZ CASIMIRA.

PEREZ RODRIGUEZ JOSE, PIÑEIRO CAMPOS OLGA.

PEREZ RODRIGUEZ MARINA.

PEREZ RODRIGUEZ MARINA, VAZQUEZ FERNANDEZ BENITO.

PEREZ RODRIGUEZ RAMON, RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES.

PEREZ RODRIGUEZ SABINO.

PEREZ RODRIGUEZ TERESA, SOAZ PEREZ MANUEL RAMON, SOAZ PEREZ ISABEL.

PEREZ ROZA ROSA MARIA CELIA, MAESE PEREZ SUSANA, MAESE PEREZ CRISTINA.

PEREZ SOBREIRA RAIMUNDA.

PEREZ SOMOZA BERNARDA.

PEREZ VAZQUEZ ANDRES, RODRIGUEZ PRADO EMILIA.

PEREZ VAZQUEZ JOSE CARLOS.

PEREZ VEGA LUISA.

PEREZ VELAZQUEZ DOMINICA.

PEREZ VIDAL ENRIQUE.

PEREZ VILA SABELA, VILA BLANCO JUAN JOSE, ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA BELEN, PEREZ VILA ARCADIO.

PETRE MARIAN, PETRE LUCRETIA.

PICANO FRANCISCO.

PIN FERNANDEZ NAZARIO.

PIÑEIRO ARIAS ROSA ANA.

PIÑEIRO LOPEZ ROSA.

PIÑEIRO PIÑEIRO JOSE.

PIÑEIRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO, MUÑOZ CHAMORRO ISABEL.

PIÑON RIVAS VANESSA.

POMBO PERALTA DOLORES.

POMBO VAZQUEZ OFELIA.

PONTON FERNANDEZ FLORA.

PORTO GOMEZ JULIA.

PRADA PEREZ ELENA, PRADA PEREZ MARIA GRACIANA.

PRADO CORTIÑAS ANTONIO, ALVAREZ RODRIGUEZ RAMONA.

PRADO DIAZ ANGELES, ROUCO RIBERA CARLOS.

PRIETO ALONSO JOSE MANUEL.

PRIETO FERNANDEZ JOSE MARIA, PAYO LOPEZ MARIA FRANCISCA.

PRIETO GONZALEZ JOSE.

PRIETO GUNTIÑAS MANUEL.

PRIETO NOGUEIRA GREGORIA.

PRIETO PAVON ANA MARIA, TRIGO DIAZ RAMON.

PRIETO QUIROGA JOSE, BEARD LUZ MARIA.

PRIETO ROBISCO MARIA BELEN.

PRIETO SALGADO DOLORES.

PROMOLEMOS SL.

PROMOTORA CAMPO DEHESA SL.

PROMOTORA GULLADE, SL.

PROMOTORA SANTA MARTA MONFORTE, SL.

PROMOVE LUGO SL.

PULLEIRO SAMPEDRO MARIA CARMEN.

PUMAR FERNANDEZ MANUEL.

PUMAR RODRIGUEZ ROSA M.

QUIROGA CORTIÑAS ENRIQUE.

QUIROGA FERNANDEZ JESUS.

QUIROGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.

QUIROGA GOYANES ANA ISABEL.

QUIROGA JORGE MARCOS, VAZQUEZ LOPEZ SABELA.

18

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

QUIROGA LOPEZ EMILIA, LOPEZ CRESPO ALEJANDRO.

QUIROGA PEREZ BENITA.

QUIROGA PEREZ JOAQUIN.

QUIROGA PUMAR MARIZ PAZ, CASAR QUIROGA M REMEDIOS, CASAR QUIROGA JOSE CAMILO, CASAR QUIROGA MARIA ELENA.

QUIROGA SIERRA MONICA.

QUIROGA VAZQUEZ HERMINIO.

R.Y.V.LEMOS, SL.

RAICES MADRIÑAN MARINA.

RAICES OTERO MANUEL.

RAJO GOMEZ CARMEN.

RAJO GOMEZ JOSE, GONZALEZ GONZALEZ CONSUELO.

RAJO GONZALEZ CONCEPCION.

RAJO GONZALEZ MARIA.

RAMIL ANGULO M CARMEN.

RAMIL ANGULO M CARMEN, ALVAREZ RAMIL ANA MARIA.

RAMIL ANGULO M CARMEN, ALVAREZ RAMIL MARIA DEL PILAR.

RAMOS QUINTELA RAMON, VAZQUEZ GARCIA NELITA.

REGO SOBRIDO JOSE ANTONIO, SOBRIDO PARADA MARIA ELENA.

REIJA PEREZ JOSE LUIS, GAMEZ VARELA MARTA.

REÑONES DIAZ JOSE MANUEL, RODRIGUEZ CARREIRA LUISA.

RESCO GONZALEZ MANUEL.

REY GARRIDO ANTONIO.

REY MARIÑO LUIS.

REY MARIÑO LUIS, REY MARIÑO LUIS.

RIAL ALONSO RAMON.

RILO VARELA JOSE MANUEL, FUENTE LEMOS MARIA DEL PILAR.

RIO PEREZ JESUS, BLANCO LEMOS MARIA PILAR.

RIVAS RODRIGUEZ LUCIA.

RIVERA FERNANDEZ JESUS, RIVERA VALCARCEL JESUS.

RIVERA FREAN PEDRO, RIVERA RODRIGUEZ REGINA.

RIVERA RODRIGUEZ MARIA LUISA.

RIVERA RODRIGUEZ MARIA LUISA, FERNANDEZ RIVERA MINERVA MARIA.

ROCA VALCARCEL M ISABEL.

RODRIGUEZ AGUSTINA, VILARIÑO NOVOA ALVARO.

RODRIGUEZ AIRA LUIS, GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN ILDA.

RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO, MONTES ESTRADA MARIA.

RODRIGUEZ ALVAREZ CECILIA.

RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL.

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA RAFAELA.

RODRIGUEZ ALVAREZ OLIVA.

RODRIGUEZ ALVAREZ PURIFICACION.

RODRIGUEZ ANTUNEZ BEATRIZ.

RODRIGUEZ ARGIZ MATILDE.

RODRIGUEZ ARIAS ANA MARIA, MEIRA SANCHEZ JOSE MANUEL.

RODRIGUEZ ARIAS M NIEVES.

RODRIGUEZ ARIAS M NIEVES,VELOSO RODRIGUEZ ANDER.

RODRIGUEZ BEIRAN JOSEFA.

RODRIGUEZ BEIRAN JOSEFA, RODRIGUEZ BEIRAN REMEDIOS.

RODRIGUEZ BEIRAN MANUEL.

RODRIGUEZ BEIRAN RAMON.

RODRIGUEZ BESTEIRO FLORENCIO LUIS.

RODRIGUEZ BOAN RAIMUNDO, JUIZ LOPEZ PILAR.

RODRIGUEZ BUJAN ALFREDO.

RODRIGUEZ CABANELA JOSE.

RODRIGUEZ CADENAS MARIA CRISTINA.

RODRIGUEZ CALVO CONCEPCION, FERNANDEZ EXPOSITO AMADOR.

RODRIGUEZ CARRETERO LOIS MANOEL, RODRIGUEZ CARRETERO AMARO.

RODRIGUEZ CASANOVA CARMEN.

RODRIGUEZ CASANOVA LUIS, RODRIGUEZ CASANOVA LUIS.

RODRIGUEZ CASTRO ALICIA.

RODRIGUEZ CASTRO RAUL, BARREIRA RODRIGUEZ JULIA.

RODRIGUEZ CEDRON MARIANO.

RODRIGUEZ CONDE PEDRO.

RODRIGUEZ CORUJO PURIFICACION.

RODRIGUEZ DA COSTA CONSTANTINO.

RODRIGUEZ DA COSTA MARIA AURORA, GONZALEZ OTERO LUIS.

RODRIGUEZ DACAL MANUEL, TORRES VIDE MARIA SOL.

RODRIGUEZ DAPENA LUISA.

RODRIGUEZ DAPENA MARIA DEL CARMEN.

RODRIGUEZ DAPENA PAZ.

RODRIGUEZ DE LA FUENTE ANTONIO.

RODRIGUEZ DE LA FUENTE BALDOMERO.

RODRIGUEZ DE LA FUENTE ROGELIO.

19

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

RODRIGUEZ DE LA FUENTE ROGELIO, LOPEZ LOPEZ EMILIA.

RODRIGUEZ DE LA FUENTE ROGELIO, RODRIGUEZ DE LA FUENTE ANTONIO, LOPEZ LOPEZ EDITA, LOPEZ LOPEZ EMILIA.

RODRIGUEZ DEL CAÑO MANUEL, PUENTE GARCIA MARIA LUISA.

RODRIGUEZ DIAZ DAVID.

RODRIGUEZ DIAZ EMILIO.

RODRIGUEZ DIAZ JOSE.

RODRIGUEZ DIAZ JOSE FRANCISCO, LOPEZ MARTINEZ MARIA ANGELES.

RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS, FEIJOO LOSADA MANUELA.

RODRIGUEZ DIAZ JOSE, BLANCO ALVAREZ JOSEFA.

RODRIGUEZ DIAZ MANUEL, GONZALEZ LOPEZ MARIA ANGELES.

RODRIGUEZ DIAZ MARIA DOLORES.

RODRIGUEZ DIAZ MARIA DOLORES, MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA, MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ, MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS.

RODRIGUEZ DIAZ MARIA JESUS.

RODRIGUEZ DIAZ ROBERTO.

RODRIGUEZ DOCASAR JUSTA.

RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANGELA.

RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO.

RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO, AGRASAR GONZALEZ MARIA INMACULADA C.

RODRIGUEZ EXPOSITO ALICIA, LOPEZ PARDO JOSE ANTONIO.

RODRIGUEZ EXPOSITO DOLORES.

RODRIGUEZ FENTE JOSE LUIS, DE JESUS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.

RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO, ALVAREZ RODRIGUEZ TERESA.

RODRIGUEZ FERNANDEZ CECILIA, RODRIGUEZ CARNERO ENRIQUE.

RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLORES.

RODRIGUEZ FERNANDEZ EDITA.

RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIA, RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ISABEL.

RODRIGUEZ FERNANDEZ ESTRELLA.

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL, ESPIÑO LEDO OFELIA.

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA AURORA.

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA PURIFICACION, PEREZ RODRIGUEZ RAMON.

RODRIGUEZ FERNANDEZ REMEDIOS, BLANCO CORCOBA LEONCIO.

RODRIGUEZ FERNANDEZ SALUSTIANO.

RODRIGUEZ FERNANDEZ SILVIA.

RODRIGUEZ FERREIRO MANUEL, RODRIGUEZ CARNERO MARIA CONCEPCION.

RODRIGUEZ FERREIROS MARIA TERESA.

RODRIGUEZ FRANCO JOSE LUIS.

RODRIGUEZ GARCIA ENCARNACION.

RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS, RODRIGUEZ GANDOY LIDIA.

RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO, RODRIGUEZ GOMEZ RAMON, RODRIGUEZ GOMEZ JOSE.

RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO, VAZQUEZ ARIAS M CARMEN.

RODRIGUEZ GOMEZ ASUNCION.

RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO.

RODRIGUEZ GONZALEZ DARIO, EXPOSITO EXPOSITO TERESA.

RODRIGUEZ GONZALEZ DOLORES.

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE A.

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS, SACO PEREZ MARIA.

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSEFINA.

RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL.

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DOLORES.

RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON.

RODRIGUEZ GONZALEZ REMEDIOS.

RODRIGUEZ GUITIAN RUBEN JOSE.

RODRIGUEZ ILLANES JOSE ANTONIO.

RODRIGUEZ ILLANES JOSE ANTONIO, VERDASCO CASTRO CLARISA MARIA.

RODRIGUEZ JORGE AMADOR, OTERO OTERO DELFINA.

RODRIGUEZ JUIZ VANESA.

RODRIGUEZ JUIZ VICTORIA.

RODRIGUEZ LAGE DOLORES.

RODRIGUEZ LAMBLIN GONZALO, KWIATKOWSKA KWIATKOWSKI MALGORZATA.

RODRIGUEZ LEDO JOSE, BALBOA LEDO JOSEFA.

RODRIGUEZ LIÑARES ISABEL.

RODRIGUEZ LIÑARES MERCEDES MARIA.

RODRIGUEZ LOPEZ AMABLE.

RODRIGUEZ LOPEZ DIEGO.

RODRIGUEZ LOPEZ EMILIA, RODRIGUEZ LOPEZ MARTA, RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MONTSERRAT, RODRIGUEZ LOPEZ JOSEFA, RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO.

RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO, CABO SANCHEZ MARIA OLGA.

20

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO, RODRIGUEZ DE LA FUENTE ANTONIO, LOPEZ LOPEZ EDITA, CABO SANCHEZ MARIA OLGA.

RODRIGUEZ LOPEZ JOSE RAUL, RODRIGUEZ LOPEZ AURORA.

RODRIGUEZ LOPEZ JOSEFA.

RODRIGUEZ LOPEZ M ESTHER, DIAZ RODRIGUEZ TOMAS.

RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL.

RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES.

RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES, FUENTE LORENZO JOSE LUIS DE LA.

RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LUISA, RODRIGUEZ GOMEZ JOSE.

RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO JORGE, DA SILVA CARVALHO EUGENIA DA CONÇEIÇAO.

RODRIGUEZ LORENZO ANDRES.

RODRIGUEZ LOSADA ARACELI, RODRIGUEZ LOSADA JOSE MANUEL.

RODRIGUEZ LOSADA BENITO, LOSADA LOSADA CARMEN.

RODRIGUEZ MARBA MANUELA.

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO.

RODRIGUEZ MARTINEZ JULIO.

RODRIGUEZ MARTINEZ M TERESA.

RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL.

RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL, LOPEZ PEREZ ANABEL.

RODRIGUEZ MENDEZ FRANCISCO.

RODRIGUEZ MORAN CLAUDIO.

RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE CARLOS, GONZALEZ MARTINEZ NATALIA.

RODRIGUEZ OTERO BENITO MARTIN.

RODRIGUEZ OTERO GENOVEVA.

RODRIGUEZ OTERO RAMON.

RODRIGUEZ PARGA LOURDES, LOPEZ FERNANDEZ FERNANDO.

RODRIGUEZ PEDREDA JESUS.

RODRIGUEZ PEREA MARIA TERESA.

RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO, LOPEZ LOPEZ M LUZ.

RODRIGUEZ PEREZ CARMEN.

RODRIGUEZ PEREZ DOLORES.

RODRIGUEZ PEREZ JOSE.

RODRIGUEZ PEREZ M PILAR.

RODRIGUEZ PEREZ MANUEL.

RODRIGUEZ PEREZ VENANCIO, RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA.

RODRIGUEZ PRADO ARTURO.

RODRIGUEZ PRIETO JOSEFA, PEREZ FERNANDEZ JOSE.

RODRIGUEZ PUGA JOSE A.

RODRIGUEZ REGAL JOSE.

RODRIGUEZ RODR OTILIA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO MANUEL.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO ALEJANDRO, RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS, CARTEA GOMEZ PILAR.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIONISIA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO, ALVAREZ PRIETO AMPARO.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL, GOMEZ RODRIGUEZ ANA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFA, DIAZ IGLESIAS LAUREANO.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIDIA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL, FERNANDEZ PALLARES INES.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL, VAZQUEZ PARAMO CARMEN.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ASUNCION.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIEVES.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO, ARIAS TRIGO MARIA LUZ, SAEZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA, RODRIGUEZ CRUZ MARCOS.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR, LAMAS RODRIGUEZ JESUS, LAMAS RODRIGUEZ DAVID.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS, RODRIGUEZ LOPEZ ESTRELLA.

RODRIGUEZ SAAVEDRA VICTORIA DEL CARMEN, DACAL RODRIGUEZ M CARMEN.

RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS, DOMINGUEZ VAZ ANTONINA.

RODRIGUEZ SANJURJO ANUNCIACION.

21

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

RODRIGUEZ SANJURJO EMILIA.

RODRIGUEZ SANTAMARIA CONSUELO, RODRIGUEZ SANTAMARIA JUANA, DIAZ RODRIGUEZ JOSE LUIS, DIAZ RODRIGUEZ JAVIER, DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO.

RODRIGUEZ SOBRINO JUSTO.

RODRIGUEZ VALCARCEL JOSE.

RODRIGUEZ VALCARCEL MERCEDES.

RODRIGUEZ VAZQUEZ BRAIS.

RODRIGUEZ VAZQUEZ IRIA.

RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE, RODRIGUEZ BUJAN RAIMUNDA.

RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSEFA, VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL.

RODRIGUEZ VAZQUEZ LUCIA, MAZUELAS MERINO HILARIO.

RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS.

RODRIGUEZ VAZQUEZ PABLO.

RODRIGUEZ VAZQUEZ ROBERTO.

RODRIGUEZ VEGA DOMINGO.

ROMANOS GONZALEZ FELIX.

ROMANOS GONZALEZ FELIX, DIAZ VALDES MARIA JOSE.

ROMANOS LOPEZ VICENTA.

ROMERO BELLO ANTONIO, MENDEZ DOMINGUEZ MARIA TERESA.

ROMERO LOPEZ MANUEL.

ROUCO BAO JOSE, LOPEZ FERNANDEZ MARIA ROCIO.

RUBINOS ARGIZ ASCENSION.

RUBINOS VAZQUEZ ESTRELLA.

SAAVEDRA CODESIDO PILAR.

SAAVEDRA MENDEZ EMILIO.

SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA.

SABUGO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN.

SABUGO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN, MARTINEZ GARCIA ARMANDO.

SACO FERNANDEZ ACACIO, LEMOS TRIGO VICTORIA.

SACO FERNANDEZ MARIA PASION, IGLESIAS SACO PEDRO, IGLESIAS SACO DANIEL.

SACO FERNANDEZ PEDRO.

SACO LEMOS MARIA VICTORIA.

SACO LEMOS TOMAS.

SACO PEREZ JOSE FERNANDO, RODRIGUEZ VALCARCE MARIA REMEDIOS.

SACO VAZQUEZ JOSE MANUEL, SACO VAZQUEZ MARIA DE LOS REYES.

SAENZ ABAD ANA.

SAEZ IGLESIAS JULIO, SAEZ ABUIN JOSE MANUEL, SAEZ ABUIN LUIS MATEO, SAEZ ABUIN ELISA, SAEZ IGLESIAS LUIS, SAEZ IGLESIAS RAMON.

SAEZ IGLESIAS MARIA PILAR.

SAEZ LEMOS OBDULIA.

SALGADO ALVAREZ ROGELIO.

SALGADO PEREZ DOLORES.

SALGADO SAAVEDRA ANTONIO.

SALGUEIRO ALVAREZ CARMEN.

SALGUEIRO ALVAREZ MANUELA.

SALGUEIRO LOPEZ CARLOS GONZALO, GONZALEZ GONZALEZ REMEDIOS.

SALGUEIRO LOPEZ MARIA BALBINA.

SALGUEIRO MARTINEZ RAMON.

SALGUEIRO SALGUEIRO LUIS.

SALVE LOPEZ EUGENIO, MERINO CAMPELO MANUELA.

SAMPAYO VILA ANTONIO, MOURE RODRIGUEZ CARMEN.

SANCHEZ BELON CESAREO.

SANCHEZ BELON GIL IVO, PEREZ LOPEZ MARIA ANTONIA.

SANCHEZ DIAZ GERMAN.

SANCHEZ EDO JULIAN.

SANCHEZ ESTEVEZ JOSE ANTONIO.

SANCHEZ ESTEVEZ JOSE ANTONIO, DAVIÑA VAZQUEZ MARIA DOLORES.

SANCHEZ ESTEVEZ JUAN CARLOS.

SANCHEZ ESTEVEZ JUAN CARLOS, TIMIRAOS TRIGO MARIA JOSE.

SANCHEZ ESTEVEZ REMEDIOS.

SANCHEZ FUENTE JOSE.

SANCHEZ GONZALEZ JESUS, PEREZ CURTO MARIA ROSARIO.

SANCHEZ IGLESIAS MANUEL.

SANCHEZ LOPEZ MARIA DOLORES.

SANCHEZ LOPEZ MARIA DOLORES, SANCHEZ LOPEZ MARIA DOLORES.

SANCHEZ LOSADA ENRIQUE.

SANCHEZ LOSADA MANUEL.

SANCHEZ PEREZ JUAN JOSE.

SANCHEZ RODRIGUEZ ALBINO.

SANCHEZ RODRIGUEZ CONCEPCION.

SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.

SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA JACINTA.

SANCHEZ RUBINOS JUAN JOSE, BARREIRO AGUADO RAMONA.

SANCHEZ SANCHEZ LUIS.

22

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

SANCHEZ SANCHEZ MARIA CARMEN,IGLESIAS SANCHEZ SONIA, IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO.

SANCHEZ VAZQUEZ ROSA.

SANDOVAL GONZALEZ MANUEL.

SANJURJO FERNANDEZ CARMEN, SANJURJO FERNANDEZ PRIMITIVO, SANJURJO FERNANDEZ EMILIA, SANJURJO GARCIA PEDRO, SANJURJO GARCIA JUAN CARLOS, SANJURJO GARCIA VICENTE, SANJURJO GARCIA JOSE MANUEL.

SANJURJO FERNANDEZ PEDRO.

SANJURJO GARCIA PEDRO, SANJURJO FERNANDEZ PEDRO, SANJURJO GARCIA VICENTE.

SANMARTIN SANCHEZ JOSEFA ELVIRA.

SANMARTIN SANCHEZ MARIA ISABEL.

SANS NUÑEZ ISABEL, DIEGUEZ DIAZ ARTURO.

SANTISO CONDE JOSE ANTONIO, AREAN PORTO EVA ESPERANZA.

SANTISO LEMOS JESUS.

SANTOME FREAN JAIME, LOPEZ PEREZ DOLORES.

SANTOME GONZALEZ ANTONIO.

SANTOME JAIME.

SANTOS RAPOSO ASENSIO.

SANTOS VIDAL MARIA LUISA.

SARGA DE LEMOS SL.

SCHIAVON NAHI AYELEN.

SENRA SENRA PABLO, SANMIGUEL GOMEZ ANA MARIA.

SEOANE ROCHA JOSE ROMAN RAMON, PORTELA COVELO MARIA DOLORES.

SILVA GONZALEZ MARIA DEL PILAR, SALGADO CONDE RUBEN.

SILVA VAZQUEZ MARIA TERESA DA.

SILVARREY SANDE MARIA PILAR, ASTORGA CAO AURELIO.

SILVOSA LOPEZ CARMEN.

SINDIN GARCIA MANUEL.

SOAZ SANCHEZ LUIS.

SOBREIRA GONZALEZ ANUNCIACION.

SOBRINO ARIAS MANUEL.

SOGO LOPEZ TERESA, REY PUENTE MANUEL.

SOILAN LOPEZ RAFAEL.

SOILAN LOPEZ RAMON JOSE.

SOMOZA ALVAREZ HERMINIA.

SOMOZA CASTRO LOURDES.

SOMOZA DIAZ CARMEN, PEREZ SOTO DOMINGO.

SOMOZA GOYANES JOSE ANTONIO, PARADA VAZQUEZ IRENE VERONICA.

SOMOZA MOREIRAS MARIA.

SOMOZA RIVERA TERESA.

SOMOZA RODRIGUEZ JOSE RAMON.

SOMOZA VILA SARA.

SOTELO ARMESTO ANTONIO, ARMESTO FERNANDEZ CONCEPCION.

SOTELO MARTINEZ TOMAS.

SOTELO MARTINEZ TOMAS, RODRIGUEZ DURAN DOMINICA.

SOTELO RODRIGUEZ EMILIO.

SOTELO SOTELO RAMON, SOTELO ARMESTO ANTONIO.

SOTO MOINELO JOSEFA.

SOTO VILABOA CAMILIO.

SOUSA RATO ANTONIO JOSE DE.

SR PROPIETARIO CL PASCUAL VEIGA DIECISEIS.

SUAREZ ALONSO JULIO, GRANDE BLANCO MARIA NIEVES.

SUAREZ BLANCO MANUEL FRANCISCO, FUENTE RODRIGUEZ MARIA BEATRIZ DE LA.

SUAREZ MOURE MARIA DEL CARMEN, ALVAREZ ASENSIO ENRIQUE JESUS.

SUBCOMUN.PLAZAS GARAJE R.BAAMONDE, 7.

SUJAL, SL.

SUMINISTROS GALLEGOS,S.L.

TABOADA CAÑOTO SARA, RODRIGUEZ PEREZ ARGIRMIRO.

TABOADA CASTRO OVIDIO, LOPEZ GARCIA M ESTHER.

TABOADA DIAZ CARMEN.

TABOADA GARCIA CARMEN MARIA.

TABOADA IGLESIAS PILAR, VEIGA REDONDO MANUEL.

TABOADA VILARIÑO JULIA.

TAPIA FERNANDEZ MARIA JESUS.

TATO ANTO ADELAIDA.

TESORERIA TERRITORIAL DE LUGO MTR.

TIERRA ARIAS ESTEBAN.

TORRES FERNANDEZ ANUNCIA.

TORRES FERNANDEZ MARIA CARMEN.

TORRES GOMEZ DANIEL, SANCHEZ PEREZ EMILA.

TORRES GOMEZ MANUEL.

TORRES GOMEZ SAMUEL.

TORRES RODRIGUEZ CELESTINO.

TOUBES MARTINEZ MARIA DOLORES.

TOURAL LOUREIRO MANUEL, MARTINEZ FERNANDEZ SARA.

TOURIÑO ALVAREZ MARINO.

23

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

TOURON GARCIA MARIA DEL CARMEN, PEREZ RODRIGUEZ CARLOS.

TRAGO RODRIGUEZ CARMEN.

TRANSPORTES-GASOLINA, SL.

TRASEIRA VILAR JOSE RAMON, FERNANDEZ PEREIRO MARINA CARMEN.

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA.

TRIGO ALVAREZ MANUEL.

TRIGO FERNANDEZ AMADORA.

TUÑEZ VALIÑA JOSE.

UNION DE CREDITOS IMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTOFINANCIERO.

UNION FENOSA DISTRIBUCION SA, UNION FENOSA DISTRIBUCION SA.

VALCARCEL ESPINOSA ANTONIO.

VALCARCEL RODRIGUEZ MARIA.

VALDES FIGUEIRAS MARIA CARMEN.

VALLADAR OVIEDO DAVID.

VARA TOUZON JULITA.

VARELA DOMINGUEZ CARMEN, SANCHEZ LOPEZ MANUEL.

VARELA DOMINGUEZ LUIS, LOPEZ RAMOS MARIA ILDA.

VARELA FERNANDEZ KATHERINIE.

VARELA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.

VARELA LOPEZ ANTONIO.

VARELA LOPEZ ANTONIO, RODRIGUEZ LOPEZ OLGA.

VARELA LORENZO RAFAEL.

VARELA PEREIRAS IVAN.

VARELA RODRIGUEZ JOSE MANUEL, ALVAREZ PRADO ANGELA, GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR, VARELA GONZALEZ IRENE, VARELA GONZALEZ CRISTINA.

VARELA RODRIGUEZ JOSE RAMON, RODRIGUEZ SALGUEIRO ALICIA.

VARELA RODRIGUEZ JOSE RAMON.

VARELA RODRIGUEZ LUIS.

VARELA RODRIGUEZ MARIA, PEREZ VARELA ESTHER, PEREZ VARELA MARIA DEL CARMEN.

VARELA RODRIGUEZ SEVERINO.

VARELA SANCHEZ JESUS.

VAZQUEZ ALVAREZ ROBERTO.

VAZQUEZ BOAN MARIA CARMEN.

VAZQUEZ CORTIÑAS JOSE, RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFA.

VAZQUEZ CUÑARRO ALFONSO.

VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA.

VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA PILAR.

VAZQUEZ GALLARDO MANUEL.

VAZQUEZ GONZALEZ JOSE SANDRO, LOPEZ SUAZO MARIA DOLORES.

VAZQUEZ GONZALEZ JOSE, GARCIA MACIA CARMEN.

VAZQUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS, RODRIGUEZ PRIETO MARIA LUZ.

VAZQUEZ GONZALEZ MARIA TERESA.

VAZQUEZ GONZALEZ MATILDE.

VAZQUEZ GONZALEZ SILVERIO.

VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO.

VAZQUEZ LOPEZ CARMEN.

VAZQUEZ LOPEZ EMILIO.

VAZQUEZ LOPEZ ISAURA.

VAZQUEZ LOPEZ JESUS MARIO, LOSADA GUTIERREZ OTILIA.

VAZQUEZ LOPEZ JOSE MIGUEL.

VAZQUEZ LOPEZ MANUEL.

VAZQUEZ LOPEZ MANUEL, ALVAREZ VERDES MARIA JESUS.

VAZQUEZ LOPEZ MARIA LUISA, DIAZ LOPEZ ANTONIO.

VAZQUEZ LOPEZ TOMAS.

VAZQUEZ MILO ISABEL.

VAZQUEZ MOURE MANUEL.

VAZQUEZ NOVOA M MERCEDES.

VAZQUEZ OSORIO DARIO.

VAZQUEZ PALLARES JOSE LUIS, VAZQUEZ PALLARES MARIA, VAZQUEZ PALLARES M JULIA.

VAZQUEZ PALLARES MILAGROS.

VAZQUEZ PEDREDA MARIA ISABEL.

VAZQUEZ PEREZ JAIME, VAZQUEZ RODRIGUEZ JAIME.

VAZQUEZ PEREZ JOSEFA.

VAZQUEZ PEREZ LUIS, RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN.

VAZQUEZ PEREZ MANUEL.

VAZQUEZ POMBO DOSINDA.

VAZQUEZ PONTON MONSERRAT.

VAZQUEZ PRIETO JOSE MANUEL, CARTEA VAZQUEZ LIDIA.

VAZQUEZ REÑONES JOSE ANTONIO.

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALICIA.

VAZQUEZ RODRIGUEZ ARMANDO.

VAZQUEZ RODRIGUEZ JAIME.

VAZQUEZ RODRIGUEZ JAIME, VAZQUEZ PEREZ JAIME.

VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL.

24

Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Relación de Titulares Catastrais

VAZQUEZ SALGUEIRO TERESA, GONZALEZ VAZQUEZ EMILIO.

VAZQUEZ TEIJEIRO JOSE LUIS.

VAZQUEZ TORRES MANUEL.

VAZQUEZ VARELA JAIME.

VEGA BUJAN JESUS MANUEL, VEGA BUJAN JOSE CARLOS, VEGA BUJAN MARIA JOSE.

VEGA GONZALEZ INES, PEREZ SOTO CAMILO.

VEGA SABRINA.

VEIGA VEIGA DIGNA.

VEIGA VEIGA DIGNA, FERNANDEZ EXPOSITO JULIO.

VELAZQUEZ VELASCO RAFAELA.

VELOSO CACHALDORA JESUS.

VIADER SERRA JOSE, PEREZ VALCARCEL M EUGENIA.

VIDAL GONZALEZ CASIMIRO, ABELAIRAS GOMEZ LUISA.

VIDAL PEREZ EMILIO.

VIDAL SANCHEZ M ASUNCION, VIDAL SANCHEZ EMILIO J.

VIDE AIRA SEVERINA,RODRIGUEZ VIDE MERCEDES.

VIDE GARCIA JULIA, QUIROGA VIDE MARIA MELANIE.

VIDUEIRA FRANJO MANUEL.

VIDUEIRA RUBINOS ANGEL.

VIDUEIRA RUBINOS EMILIO JOSE.

VILA AYAN PIO.

VILA BLANCO JUAN JOSE.

VILA BLANCO JUAN JOSE, ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA BELEN.

VILA BLANCO JUAN JOSE, PEREZ PEREZ JOSE LUIS, VILA BLANCO CLARA MARIA.

VILA DIAZ ARCADIO, BLANCO PEREZ JOSEFA.

VILA DIAZ CONSTANTINO, LOSADA DIAZ CLARA.

VILA GONZALEZ MARIA ROSA.

VILA LOSADA JUAN CARLOS, SOBA TOMAS MARIA YOLANDA.

VILA QUIROGA JORGE JUAN, DIAZ VAZQUEZ ESTHER.

VILA RODRIGUEZ JOSE LUIS, PEREZ GONZALEZ MARIA PURIFICACION.

VILA VAZQUEZ MARIA MANUELA, CASANOVA VAZQUEZ ROBERTO.

VILARIÑO RODRIGUEZ DOLORES, ALVAREZ VAZQUEZ JOSE.

VILLANUEVA MARTINEZ ANTONIO.

VILLANUEVA MARTINEZ ANTONIO, VARA TOUZON CONSUELO.

VILLARROEL CAMPAÑO SUSANA.

VILLARROYA CIVERA MARIANO, FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN.

VILLAVERDE PEREIRAS ANTONIO, VILLAVERDE PEREIRAS ANA MARIA.

VIÑAS VIÑAS JOSE, MENDEZ RODRIGUEZ OBDULIA.

VISUÑA CASTAÑO JOSE.

XUNTA DE GALICIA.

YAÑEZ BOTAS MARIA NIEVES.

YAÑEZ CARBALLADA MATIAS.

YAÑEZ FERNANDEZ FERMIN A.

YAÑEZ VEGA MANUEL.