CRTANJE SEMINARSKI.pdf

 • View
  111

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of CRTANJE SEMINARSKI.pdf

 • 1

  UNIVERZITET U SARAJEVU

  AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

  Predmet: Crtanje I

  Profesor: doc.mr. Asim elilovi

  ELEMENTI VIZUELNOG JEZIKA

  (seminarski rad)

  Student: Ermin Ali

  Smjer: Produkt dizajn

  Godina studija: I godina

  Sarajevo, decembar 2013.

 • 2

  Sadraj

  1. Likovni elemeti 3

  1.1. Vrste likovnih elemenata .3

  1.1.1. Taka.....................................................................................................................3 1.1.2. Linija......................................................................................................................3 1.1.3. Boja.......................................................................................................................4 1.1.4. Ploha.....................................................................................................................7 1.1.5. Povrina................................................................................................................8 1.1.6 Volumen................................................................................................................8 1.1.6. Prostor.................................................................................................................10

  1.1.6.1. Izraavanje po zakonu plohe........................................................................10

  1.1.6.2. Izraavanje privida trodimenzionalnog prostora na plohi perspektive ....................................................................10

  1.1.6.2.1. Semantika ili ikonoloka perspektiva............................................10 1.1.6.2.2. Vertikalna perspektiva....................................................................11 1.1.6.2.3. Obrnuta perspektiva.......................................................................11 1.1.6.2.4. Linearna ili geometrijska perspektiva.............................................11 1.1.6.2.5. Atmosferska ili zrana perspektiva.................................................11 1.1.6.2.6. Koloristika perspektiva..................................................................12 1.1.6.2.7. Poliperspektiva...............................................................................12

  2. Kompozicijska naela.........................................................................................12

  2.1. Kontrast....................................................................................................................12 2.2. Harmonija.................................................................................................................12 2.3. Ritam........................................................................................................................13 2.4. Ravnotea................................................................................................................13 2.5. Proporcija.................................................................................................................13 2.6. Dominacija................................................................................................................14 2.7. Jedinstvo..................................................................................................................14

  3. Kompozicija.........................................................................................................15

 • 3

  1. Likovni elemeti Vizueni jezik sastoji se od likovnih elemenata (taka, crta, ploha, boja...) i kompozicijskih naela (ritam, kontrast, ravnotea, proporcije...). Stvaranjem motiva iz njihovih meusobnih odnosa poistovjeujemo motiv i likovni problem. Takvi su motivi npr. ritam geometrijskih likova, igra osnovnih boja, kompozicija crta i ploha u kvadratu itd.

  1.1. Vrste likovnih elemenata Postoji odreeni broj likovnih elemenata koji utiu na izgled i sadraj kompozicije. Oni se mogu kombinovati meusobno, neki su vie izraeni, neki manje, ali su svi jednako bitni i predstavljaju veoma bitan segment elemenata vizuelnog jezika. Vrste vizuelnih elemenata: -taka -linija -boja -ploha -povrina -volumen -prostor

  1.1.1. Taka

  Taka predstavlja u grafikom smislu najmanji grafiki znak. Ona je temeljna likovna i optika vrijednost. Takom moemo graditi, moemo je varirati i meusobno kombinovati. Takoe moemo ih nizati vodoravno, okomito, dijagonalno, kruno ili slobodno. Take moemo po plohi pravilno ili nepravilno rasporeivati. Skupljenim ili rasprenim rasporedom taaka na plohi dobivamo tamnije odnosno svjetlije tonske vrijednosti. Guim nizanjem taaka dobivamo tamnije, a rjeim svjetlije tonske vrijednosti. Time dobivamo privid trodimenzionalnih oblika na plohi. Takav nain izraavanja privida volumena nazivamo grafikom modelacijom.

  1.1.2. Linija

  Linija je osnovni likovni element crtea. Linijom moemo oblikovati na plohi i u prostoru.

  Prostornu liniju susreemo u prirodi kao tanke granice drvea, trave, borove iglice Plonu liniju ne susreemo u prirodi ve se ona javlja kao rub ili obris lika, kao granica ploha ili likova.

  Camille Pissarro: "Sajam svinja", 1886.

 • 4

  Linije po toku (ravne linije i krivulje svih vrsta i smjerova):

  1. ravne oznaavaju tanost i preciznost, smiruju kompoziciju

  Mogu biti: - kaligrafske linije (izvode se slobodno ili runo) - geometrijske linije (izvodimo ih tehnikim pomagalima, ravnalom ili estarom)

  2. krivulje - pravilne (u svom kretanju ne mijenjaju smjer kretanja: krunica, elipsa,

  spiralna linija...) - slobodne (slobodno mijenjaju pravac kretanja, stvaraju vorita, izvijaju se

  naprijed i nazad stvarajui odreeni oblik) Osnovna kretanja linija su vodoravna, uspravna i kosa razliitih usmjerenja. Linije u svom kretanju mogu biti otvorene i zatvorene (stvaraju odreene likove pravilne ili nepravilne). Kada linije stvaraju likove ili volumene moemo ih nazvati i funkcionalnim ili nesamostalnim linijama

  Linije po karakteru: tanke, debele, dugake, kratke, otre, neotre, kontinuirane, isprekidane, izlomljene, prozirne, guste, jednoline Linije po znaenju dijelimo na :

  - strukturne oznaavaju grau ili sastav materije (govorimo o elementima koji grade te tvorevine, kao to su crte, boje, volumen)

  kada neki prirodni oblik gradi liniju zovemo je strukturnom ili graditeljskom crtom

  prirodni oblici koje gradi linija: je, paukova mrea, kosa, iak, - konturne ili obrisne ocrtavaju vanjski rub oblika ili likova (linija koja opisuje i odvaja

  pojedine oblike na crteu ili slici)

  - teksturne izraavaju karakter povrine lika ili oblika kada neki lik ili oblik nacrtan obrisnom linijom ispunimo takama ili linijama

  govorimo o teksturi odnosno teksturnim takama ili linijama

  1.1.3. Boja

  Boja oznaava dva pojma: 1. daje osjeaj koji u oku stvara svjetlost emitirana iz nekog izvora ili reflektirana od

  povrine nekog tijela 2. tvar za bojenje koja ima svojstvo da oboji neku materiju

  Spektar boja je raznobojna pruga uvijek istog poretka boja (crvena, narandasta, uta, zelena, plava, indigo i ljubiasta).

 • 5

  Osnovna svojstva boja

  1. Hromatska svojstva Ostwald (njemaki hemiar) podijelio je sve boje koje nae oko primjeuje, prema njihovim fizikim osobinama, u dvije osnovne skupine:

  - hromatske (arene) i ahromatske (nearene, neboje) Hromatske boje (od grke rijei hromos boja) su boje spektra, a ahromatske su bijela, siva i crna.

  Hromatske (iste) boje dijelimo na: 1. osnovne ili primarne boje: crvena, uta i plava

  2. sekundarne ili izvedene boje: narandasta, ljubiasta i zelena - nastaju mijeanjem dviju osnovnih boja u istom omjeru

  crvena + uta = narandasta uta + plava = zelena plava + crvena = ljubiasta

  3. tercijalne boje: a) tercijalne iste nastaju mijeanjem jedne osnovne i jedne sekundarne boje

  koje se u Ostwaldovom krugu jedna pored druge u razliitim mjerilima: utonarandasta, plavozelena

  b) tercijalne neutralne (smee) boje: nastaju mijeanjem jedne osnovne i jedne sekundarne boje koje se u Ostwaldovom krugu nalaze jedna nasuprot drugoj u razliitim omjerima: crvenosmea, zelenosmea, utosmea, ljubiastosmea, plavosmea i narandastosmea

  WilhelmOstwaldcolorsystem

 • 6

  2. Tonska svojstva Kvaliteta boje (zasienost) odnosi se na istou boje, odnosno jainu. Najistije su boje spektra kada u sebi ne sadre bijelu, sivu ili crnu boju.

  istou boje moemo oslabiti, gasiti ili degradirati ako je pomijeamo sa bijelom, sivom ili crnom bojom pa tako nastaju svijetli, zagasiti i tamni hromatski tonovi.

  Ahromatski tonovi nastaju mijeanjem bijele i sive, to su sivi tonovi.

  a) ahromatski tonovi b) svijetli hromatski tonovi c) zagasiti hromatski tonovi d) mutni hromatski tonovi e) tercijalni isti i neutralni tonovi

  Ton je koliina svjetlosti u boji. Valer je svjetlosna vrijednost boje. Plava i ljubiasta imaju manju svjetlosnu vrijednost od narandaste i ute.

  3. Kontrastna svojstva Kontrasti boja Boja nikad ne postoji sama, nego je uvijek u odnosu prema nekoj drugoj, susjednoj boji. Njena e se osnovna svojstva iskazati tek u tom suodnosu koji nazivamo kontrast, tj. suprotnost.

  Osnovni kontrasti boja su :

  1. kontrast boje prema boji suprotstavljamo sve iste boje, ali je najjai izmeu osnovnih boja, dok jaina tog kontrasta opada ako upotrebljavamo kombinacije sekundarnih ili tercijalnih boja. Dodavanjem slici crnih ili bijelih dijelova pojaavamo kontrast boje prema boji.

  2. kontrast svijetlo-tamno kontrast izmeu vie boja razliitih svjetlosnih vrijednosti (ute, narandaste, crvene n