Click here to load reader

Cutting Plotter CE6000 - Alphaset Cutting Master 2, Cutting Master 3, Graphtec STUDIO, Plotter Controller Softvérová podpora ARMS CE6000 séria Rozšírená oblasť vyhľ. (4x širšia)

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cutting Plotter CE6000 - Alphaset Cutting Master 2, Cutting Master 3, Graphtec STUDIO, Plotter...

 • CE6000-120-AMO

  CE6000-120

  CE6000-60

  CE6000-40

  Obsahuje softvér pre dizajn a riadenie (Graphtec Studio and Cutting Master 3)

  Prepínateľné prevádzkové režimy (Simple/Normal)

  Veľký LCD displej s podporou 10-tich jazykov

  Robustný dizajn s novými funkciami

  Dostupný v troch rôznych veľkostiach

  Zvýšený rezací prítlak 4.41 N (450 gf) *

  Vylepšený systém snímania registračných značiek - ARMS 5.0

  Grit-rolling cutter

  40/60/120/120-AMO

  CE6000 series Cutting Plotter

  * v CE6000-60/120/120-AMO

  Jednoduché ovládanie s rozšírenými funkciami

  40/60/120/120-AMO

  CE6000 séria Rezací ploter

 • NOVÉ

  NOVÉ

  CLEARNCE FINA L

  #& 45

  $) 0*

  $&

  $-&"3/$& '*/"-

  Ukladanie nastavení rezania

  Ostatné nastavenia

  Nastavenie rozhrania

  Nastavenie média

  Displej v zjednodušenom režime

  Simple:

  Normal:

  Zjednodušený režim Nový LCD displej pre jednoduché nastavenie

  Jednoduché ovládanie

  Kôš (voliteľný) pre 60, 120, 120-AMO Prítlačné kolieska (CE6000-120/120-AMO)

  Brzdový systém

  Spoľahlivé vedenie média

  R o zd

  e ln

  á d

  ĺž ka

  n a

  s e

  g m

  e n

  ty

  Segm. 4

  Segm. 3

  Segm. 2

  Segm. 1

  D ĺž

  ka g

  ra fik

  y

  Automatic paneling

  Nosič

  Médium

  Podporuje perforovaný rez

  Vysoká kvalita a konzistentný výkon

  Štítky/NálepkyPOP/POD Značenia na textilVonkajšie značenia Dekorácia vozidla Značenia na okná

  Široká škála možností aplikácie

  Séria CE6000 sa vyznačuje skvelým výkonom za nízku cenu.

  Ploter je vybavený profesionálnymi funkciami, ako je snímanie registračných značiek

  a perforované rezanie, pomocou ktorého je možné vyrezať rôzne štítky, nálepky, etikety a pod.

  Tieto funkcie zvyšujú efektivitu a produktivitu.

  Rezací ploter série CE6000

  Vysoká kvalita rezania Jednoduché ovládanie

  NOVÉ

  Perforovaný rez sa vykonáva

  reguláciou prítlaku noža, namiesto

  pohybu noža hore/dole. Výtlačok

  tak môže byť ľahko oddeliteľný

  od nosiča.

  Perforovaný rez

  Polovičný rez

  Polovičný rez

  Perforovaný rez

  Auto-paneling je nová funkcia

  automaticky rozdeľujúca dlhšiu

  grafiku na menšie segmenty,

  ktoré sú postupne rezané

  bez akýchkoľvek medzier.

  Minimalizuje sa tým pohyb média,

  čím sa zvyšuje presnosť.

  Nastavenia CE6000 môžu byť

  ľahko ovládané pomocou LCD

  a ovládacieho panelu. Systém

  ponúka možnosť nastaviť menu

  v 10-tich rôznych jazykoch

  (angličtina, nemčina, francúzština,

  taliančina, portugalčina, španielčina,

  ruština, kórejčina, čínština a japončina).

  Séria CE6000 umožňuje ukládanie 8 rôznych nastavení pre rôzne typy médií, čo

  uľahčuje budúci výber nastavenia pre konkrétne médium.

  Štandardný (Normal) a zjednodušený

  (Simple) režim si môže uživateľ zvoliť

  podľa potreby. V zjednodušenom

  režime sa pri výbere média nastaví

  potrebný prítlak a offset.

  Základné menu zabezpečuje

  jednoduché ovládanie.

  Menu pre nastavenie všetkých

  funkcií.

  nastaviteľný prítlak pre lepšie vedenie

  média.

  Stredné kolieska u CE6000-120 majú

  Prídavný kôš je ideálny pri dlhých

  a nepretržitých činnostiach. Zároveň

  chráni médium pred nečistotami

  z podlahy.

  Držiak média na stojane obsahuje brzdu

  odvíjaniu média. Držiak napomáha

  správne zakladať aj ťažké média.

  , ktorá zabraňuje nekontrolovateľnému

 • Vylepšené funkcie pre zvýšenie produktivity

  Rezací ploter

  CE6000 séria 40/60/120/12 0-AMO

  C

  4 M

  A

  Cutting Master 2, Cutting Master 3, Graphtec STUDIO, Plotter Controller

  Softvérová podpora ARMS CE6000 séria

  Rozšírená oblasť vyhľ. (4x širšia)

  CE6000 sériaM

  é d iu

  m

  CE5000 séria

  Rozšírená rezacia plocha

  Segmentácia grafiky

  Rez s jednoosou korekciou Rez s dvojosou korekciou

  Dáta

  Orez Tlač

  A R M Sdvanced egistration ark sensing ystem

  ARMS Piata generácia ARMS 5.0 pre vysokú precíznosť

  ● ●

  ● ●

  * Pre viac informácií o kompatibilite operačného systému alebo softvéru, navštívte stránku Graphtec-u alebo nás kontaktujte.

  Windows 7/Vista/XP Operačný systém *

  Podpora klávesových skratiek

  Nastavenie počiatku rezania Presun polohy nástroja

  Nastavenie orientácie rezania

  Nastavenie parametrov pre ARMS a spúšťanie funkcií ARMS

  Spustenie testu rezania Nastavenie prítlaku a offsetu

  < Hlavné funkcie >

  Plotter Controller Ovládací softvér pre ploter

  Windows 7/Vista/XP, Mac OS 10.5.8 až 10.8 Operačný systém *

  Vektorizácia (BMP, TIF, JPG a iné formáty)

  < Hlavné funkcie >

  Graphtec Studio Grafický softvér

  Illustrator CS6/CS5/CS4, CorelDRAW X6/X5/X4 Podpor. softvér *

  Windows 7/Vista/XP, Mac OS 10.5.8 až 10.8 Operačný systém *

  < Hlavné funkcie >

  Cutting Master 3 Plug-in pre Illustrator a CorelDRAW

  Vylepšený aplikačný softvér

  Táto funkcia kompenzuje skreslenie na osi X a Y pomocou unikátnych algoritmov. Výsledkom je vysoká presnosť a precíznosť pre „Print & Cut”.

  Počiatočná reg. značka sa detekuje automaticky v širokej oblasti, čo odstráňuje potrebu ručne presúvať sensor k registračnej značke. Nasledujúce značky sú lokalizované automaticky.

  Citlivosť senzora registračnej značky je automaticky nastavená meraním reflexnej úrovne značky a pozadia aktuálne založeného média. Značka byť môže detekovaná keď má jej farba primeraný kontrast oproti pozadiu (napríklad biela značka byť môže detekovaná na farebnom pozadí).

  ARMS dokáže spracovať grafiku rozdelenú na segmenty podľa doplnkových reg. značiek, ktoré sú tlačené pozdĺž média. Tým sa zvyšuje presnosť pri rezaní kontúr dlhších grafík.

  Nová piata generácia ARMS systému rozširuje rezaciu plochu mimo oblasť ohraničenú registračnými značkami. Znižuje sa tak prebytočný odpad z média, čím sa zvyšuje produktivita.

  Pri snímaní registračných značiek viacnásobných kópií sa načítava každá skupina značiek osobitne, čo umožňuje vysokú presnosť rezania.

  Parametre pre ARMS sa môžu nastavovať cez Adobe Illustrator alebo CorelDRAW, pomocou plug-in softvéru Cutting Master.

  Najskôr sa vyhľadáva registračná značka v zelenej oblasti. V prípade, že sa značka nenašla, vyhľadávanie pokračuje v žltej oblasti.

  Skreslená grafika v tlači

  NOVÉ NOVÉ NOVÉ

  NOVÉ

  * Táto funkcia je dostupná pri použití softvéru Graphtec Studio alebo Cutting Master 3.

  * Táto funkcia je dostupná v prípade použitia softvéru Graphtec Studio alebo Cutting Master 3.

  Nastavenie citlivosti

  Tlač v bielej farbe na farebnom pozadí

  Tlač v bielej farbe na farebnom pozadí

  skutočná rezacia plocha

  Tento Plug-In softvér odosiela objekty vytvorené programoch

  Illustrator a CorelDRAW do plotra a môže byť použitý aj na

  ovládanie plotra.

  Obsahuje niekoľko funkcií ako napr. vytváranie registračných

  značiek, matrix copy pri „Print & Cut”, tiling, nastavenie

  rámčekov (weed settings), parametre nástroja a rezania,

  a iné. Softvér sa jednoducho používa a umožňuje získať

  ten najlepší výkon z plotra.

  Jednoduchý aplikačný softvér pre tvorbu originálnej grafiky.

  Obrázky môžu byť ľahko vytvorené pomocou ikon,

  ktoré sú umiestnené okolo pracovnej oblasti. Obsahuje

  rozšírené funkcie ako auto-shape, tieňovanie a editačné

  funkcie. Takisto je možné nastaviť prítlak, offset a ďalšie

  funkcie na plotri.

  Slúži na ovládanie nastavenia CE6000 z PC.

  Pre jednoduchšiu prácu môže byť spustený

  ovládač aj dizajnový softvér na obrazovke súčasne.

  Úprava veľkosti objektu v náhľade.

  Vytváranie obrysu znaku, identifikácia hrúbky čiary a prekrytia.

  Rozdelenie objektu na menšie časti pomocou funkcie tilling.

  Podporuje pripojenie a prepínanie niekoľkých plotrov.

  Vyrezávanie vrstiev, farby, a vkladanie čiar pre odmriežkovanie

  Podporuje pripojenie a prepínanie niekoľkých plotrov.

  Tvorba grafiky pomocou funkcie auto-shape, rôžne typy čiar, a iné.

  Úprava znakov pomocou funkcie otáčania, zrkadlenia a prispôsobenia na tvar.

  4-bodová kompenzá

Search related