Daily Lesson Log

  • View
    138

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

education

Text of Daily Lesson Log

Talaarawang Banghay-Aralin(Daily Lesson Log)

FILIPINO 1 - BAITANG 7

T.P. 2014-2015Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Linggo 1-2 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hunyo 2-5, 2014Concept Web ng pagkabata (30 minuto)Pakikinig sa awit na Batang-bata ka pa (15 minutoTalakayan pagkatapos ng pakikinig (20 minuto)Gumawa ng Venn Diagram tungkol sa iyong pagkabata at ngayong hayskul ka na (45 minuto)

Pagbabahagi ng mga Venn Diagram (10 minuto)

Hunyo 6,9 2014

Mga tuntunin at kayarian ng talata (30 minuto)

Pagsulat ng mga talata ( 60 minutoIbahagi sa klase ang isinulat (30 minuto)

Hunyo 10-11, 2014Magbahagi ng mga payo ng magulang ( 45 minuto)Talakayan tungkol sa buhay hayskul (15 minuto)Pagguhit/paggawa ng isang bagay bilang representasiyon ng buhay-hayskul (60 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 2-3 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hunyo

13,16-17, 2014

Pagpapakilala ng Talasalitaan (50 minuto). Palabunutan para sa Readers Theater (10 minuto)Readers Theater ng Ang Sundalong Patpat (60 minuto)Talakayan pagkatapos ng pakikinig (60 minuto)

Hunyo

18,19 2014

Talakayan tungkol sa mga Elemento ng Kuwento (60 minuto)Paggawa ng Character Profile ng bawat tauhan sa kuwento at kung ano ang tingin nila sa ulan (40 minuto)

Pagbabahagi ng mga ginawang character profile (20 minuto)

Hunyo

20,23,2014

Talakayan tungkol sa mga bagay na kinakatakutan mong gawin o subukin (40 minuto)

Pagsulat tungkol sa mga kinakatakutan (60 minuto)Pagbabahagi ng isinulat sa kapares (20 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 3-4 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hunyo

24-25 2014

Human Bingo (60 minuto)Pagbasa ng Isang Dosenang Klase ng High School Students (20 minuto)

Talakayan hinggil sa akda (40 minuto)

Hunyo

26-27, 2014

Mga bagong tuntunin sa Makabagong Palabaybayang FilipinoTalakayan tungkol sa stereotyping, pagkakaroon ng sari-sariling katangian (60 minuto)

ISang bagay na sumisimbolo o naglalarawan sa iong sarili (60 minuto)

Hunyo

30,2014

Pagkilala at paggawa ng talata na naglalarawan gamit ang mga simpleng pang-uri (payak na paglalarawan) (60 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento FilipinoLinggo 4-5 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hulyo1, 2014Pagtukoy sa kahulugan ng salita ayon sa konteksto ng pangungusap

Pagbibigay ng ideya tungkol sa bullying

Ginabayang pagbasa at talakayanGinabayang pagbasa at talakayan

Hulyo

2-4, 2014Talakayan at pagsasadula tungkol sa ibat ibang taong karaniwang biktima ng diskriminasyon sa lipunanPaggawa ng bookmark

Hulyo 7-8, 2014

Mga idyoma, tayutay(simili at metapora)Pagbuo ng akrostiks

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 5-6 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hulyo

9-10, 2014Pagbibigay ng mga halimbawa ng paglalarawan (20 minuto)

Pagganyak tungkol sa Alamat (5 minuto)

Pagbasa ng Kung Bakit Umuulan (15 minuto)Talakayan hinggil sa kuwento (20 minuto)

Hulyo

11,14-15, 2014Pangkatang talakayan tungkol sa mga bagay na ayaw ipagawa sa kanila dahil sa edad o sa pagiging bata at mga katulad

Paggawa ng poster ng bawat grupo (30 minuto)

Hulyo

16-18, 2014

Pagpupulido ng poster na ginawa noong nakaraang araw at paghahanda para sa presentasiyon (10 minuto)

Presentasiyon ng mga poster (30 minuto)Talakayan tungkol sa kaugnayan ng mga ginawa nilang poster at ang kuwento (20 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 5-6 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hulyo

21, 2014Talasalitaan (10 minuto)Gumawa ng banghay ng Kung Bakit Umuulan (15 minuto)

Pagbasa ng Alamat ni tungkong Langit (15 minuto)Paggawa ng banghay at talakayan (20 minuto)

Hulyo

22, 2014Ipahambing ang mga katangian ni Tungkong Langit at Alunsina a dalawang kuwento (20 minuto)

Talakayan ( may banggit ng kasarian) (20 minuto)Paghambingin ang inaasahan sa iyong kasarian at ang sarili mong katangian (20 minuto)

Hulyo

23, 2014

Pagsusulat ng sanaysay hinggil sa kasarian (30 minuto)

Pagbabahagi ng ilang isusulat na sanaysay (10 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 6-7 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hulyo

24, 2014Pagsusuri ng isang larawan (10 minuto)Talakayan (10 minuto)

Pagbasa ng akda (5 minuto)Pangkatang gawain (20 minuto)Presentasiyon at talakayan ng mga gawain (15 minuto)

Hulyo

25, 2014Pagpapakilala sa mga Tayutay ( 5 minuto)Tayutay (20 minuto)

Gawain ukol sa tayutay (15 minuto)

Hulyo

28, 2014

Charades (15 minuto)Ang mga uri ng tayutay (25 minuto)Pangkatang gawain (20minuto)Pagbigka ng tula

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 7-8 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Hulyo

29, 2014Talasalitaan (10 minuto)

Paglalarawan ng ibat ibang pangkat etniko (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng Impeng NegroTalakayan (20 minuto)

Hulyo

30, 2014Pangkatang gawain (20 minuto)Presentasiyon at talakayan (25 minuto)Paggawa ng Freedom Wall (10 minuto)

Hulyo

31, 2014

Paglilinaw ng mga mahahalagang unto (10 minuto)Paggawa ng Tula at pagbabahagi (50 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

TERESITA T. GUISIC

Ulong Guro III

Ulo ng Departamento Filipino

Linggo 9-10 (Unang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Agosto

1, 2014Talasalitaan (15 minuto)

Pagbabahagi ng mga karanasang nagpapalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng akda at pagtalakay ng mga amabahan

Agosto 4-5, 2014

Pangkatang gawain (35 minuto)Presentasiyon at talakayan ng mga gawain (25 minuto)

Buod ng akda at mensahe nito (10 minuto)Pagsusulat ng mga ambahan at presentasiyon (50 minuto)

Agosto 7-8, 2014Paghahanda para sa Unang Pamanahunang Pagsusulit para sa Taong Panuruan 2014-2015

Agosto 11-13Unang Pamanahunang Pagsusulit para sa Taong Panuruan 2014-2015

Agosto 14-15Pagwawasto ng Katatapos na Pamanahunang Pagsusulit at Ebalwasyon ukol dito

Agosto 18-29Paghahanda sa School Intramurals 2014, Acquaintance Ball 2014 at Paghahanda sa Panapos na Palatuntunan para sa taunang Pagdiriwang ng Buwan ng Wika

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

MARILY N V. VILLANUEVA

Guro III OIC, Kagawaran ng Filipino

Linggo 10-11 (Ikalawang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Setyembre2-8,2014Educators Day sa Calabanga Peoples Center, kalahok sa paghahanda sa Mass Demonstration, Grand Civic Parade at Calabanga Town Fiesta 2014

Setyembre 9, 2014Pagpapalawak ng Talasalitaan (10 minuto)Pagbabahagi sa klase ng mga hiling o pangarap sa buhay (10 minuto)Pangunguna sa pagbasa ng ilang piling mag-aaral( 10 minuto)Pagguhit ng mga mahahalagang eksena s kuwento (30 minuto)

Setyembre 10, 2014Pangkatang gawaing tumatalakay sa isyu ng kahirapan (pagbabalita, talk show, su;a-dulaan) 50 minutoPagbibigay ng isang salita na nagsasaad ng epektong pandamdamin ng akda (5 minuto)Pag-iiskor sa dalwang pangkatang gawain (5 minuto)

Setyembre 11, 2014Pagtalakay tungkol sa tekstong nagsasalaysay (60 minuto)

Inihanda ni:

LEO B. RICAFRENTE

Guro

Nabatid:

MARILY N V. VILLANUEVA

Guro III OIC, Kagawaran ng Filipino

Linggo 12 (Ikalawang Markahan)

ArawPanimulang Pagtataya/Pangganyak/IntroduksyonPresentasyonPagpapayamanPagpapalawigSintesisPangwakas na Pagtataya

Setyembre 15, 2014PapagpapakilalaBuod ng Mabangis na LungsodTalakayan at pangkatang gawain

Setyembre 16,2014Pagsulat ng talataPagsulat ng mg