De drijvende kracht achter het succes van uw organisatie

  • View
    64

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of De drijvende kracht achter het succes van uw organisatie

  1. 1. 01111000111 0111100010000101010110111000010 111101010101001111000111011010100011100010001010101 11011100001010010101 10101010111101000111101010101001111 10001000101010101011110001000010101011011100001 1111010001111010101010011110001110110 1010101011110001000010101011 1 10101010111101000 110001110 1 1010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010 11110101010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100 1010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001010101 10101111010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001 1 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010111100 0010101 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010 00001010010101 1010101011110100011110101010100111100011101101010001110001000101 11011100001010010101 1010101011110100011110101010100111100011101101010001110001 010101011011100001010010101 101010101111010001111010101010011110001110110101000 001000010101011011100001010010101 101010101111010001111010101010011110001110110 1011110001000010101011011100001010010101 10101010111101000111101010101001111000 1010101011110001000010101011011100001010010101 10101010111101000111101010101001 01000101010101011110001000010101011011100001010010101 10101010111101000111101010 01110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010101011110100011 101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010101011110 011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 101010 0111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010 11110101010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100 1010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001010101 0101111010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001 1 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010111100 0010101 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010 00001010010101 1010101011110100011110101010100111100011101101010001110001000101 11011100001010010101 1010101011110100011110101010100111100011101101010001110001 010101011011100001010010101 101010101111010001111010101010011110001110110101000 001000010101011011100001010010101 101010101111010001111010101010011110001110110 1011110001000010101011011100001010010101 101010101111010001111010101010011110001 1010101011110001000010101011011100001010010101 10101010111101000111101010101001 01000101010101011110001000010101011011100001010010101 10101010111101000111101010 01110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010101011110100011 101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010101011110 011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 101010 0111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010010101 1010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100001010 11110101010100111100011101101010001110001000101010101011110001000010101011011100 1010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001010101 0101111010001111010101010011110001110110101000111000100010101010101111000100001 1 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010111100 0010101 10101010111101000111101010101001111000111011010100011100010001010101010 IT PROFESSIONALS: DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET SUCCES VAN UW ORGANISATIE Een succesvol bedrijf wordtgedreven door IT
  2. 2. 01111000111 0111100010000101010110111000010 111101010101001111000111011010100011100010001010101 11011100001010010101 10101010111101000111101010101001111 10001000101010101011110001000010101011011100001 1111010001111010101010011110001110110 1010101011110001000010101011 1 10101010111101000 110001110 2 IT professionals: de drijvende kracht achter het succes van uw organisatie We staan aan de vooravond van grote technologische veranderingen. Software-based bedrijven hebben een steeds grotere impact op de economie. Ook bij bedrijven waarvan IT niet de core business is, krijgt IT een steeds prominentere rol. Deze verandering is van grote invloed op hoe uw IT afdeling is ingericht. De afdeling zal onherroepelijk een belangrijkere rol krijgen binnen uw organisatie, wat ook zijn invloed zal hebben op de IT professionals, het IT management en de IT arbeidsmarkt. Wanneer u om zich heen kijkt, zult u zich realiseren dat steeds meer organisaties afhankelijk zijn van IT. Dit geldt ook voor organisaties in industrien die gefocust zijn op fysieke producten. In de hedendaagse autos is het bijvoorbeeld de software die ervoor zorgt dat de motor blijft draaien, alle veiligheidssystemen werken en u op de juiste bestemming aankomt. Ook de volledig software gestuurde autos, waarbij geen bestuurder nodig is, beginnen vorm te krijgen, aldus Adrinne Warso, Managing Director van IT detacheerder iSense ICT Professionals. De autobranche is niet de enige branche waarin IT een aanzienlijke rol speelt. In bijna elke branche is IT van groot belang voor de werking van het product of de dienst. In de haven van Rotterdam bepaalt software grotendeels waar en hoe de vracht geleverd moet worden en in de grote distributiecentra in ons land worden alle goederen met slimme algoritmen van A naar B verplaatst. Ook het succes van vliegmaatschappijen wordt in grote mate bepaald door het goed kunnen prijzen van vliegtickets op het juiste moment en het uitkiezen van de juiste routes, allemaal berekend met behulp van complexe IT omgevingen en software. Bedrijven in welke sector ook moeten zich realiseren dat deze verandering gaande is. Realiseer u dat IT en met name software een onmiskenbaar en steeds groter wordend onderdeel uitmaakt van ongeveer alles om u heen een statement afkomstig van Vikram Kapoor, oprichter van iSense ICT Professionals en CEO van Prowareness. Traditionele bedrijven lopen het risico dat hun business wordt ingepikt door moderne op software gebaseerde alternatieven die sneller kunnen inspelen Wanneer u om zich heen kijkt, zult u zich realiseren dat steeds meer organisaties afhankelijk zijn van IT. De haven van Rotterdam Adrinne Warso, iSense
  3. 3. 100011101 1010010101 1010101 0101000111000100010 101110000101001010 01111010101010011 01101010001110001 000101010101011 11000 01111000111 0111100010000101010110111000010 111101010101001111000111011010100011100010001010101 11011100001010010101 10101010111101000111101010101001111 10001000101010101011110001000010101011011100001 1111010001111010101010011110001110110 1010101011110001000010101011 1 10101010111101000 110001110 3 op de behoefte van hun klanten. In veel branches hebben softwarebedrijven het reeds gewonnen van de traditionele bedrijven. De meest florerende bedrijven van tegenwoordig zoals Uber, Tesla en AirBnB, welke concurreren in de huidige taxi-, auto- en accommodatiemarkten, zijn fundamenteel softwarebedrijven, aldus Kapoor. Voorop gaan in veranderingen Kapoor vervolgt: In de komende decennia zal nagenoeg elk bedrijf gedigitaliseerd worden. En als u er zeker van wilt zijn dat uw bedrijf mee kan gaan met de snelle veranderingen van tegenwoordig en snel kan inspelen op de kansen die zich voordoen, is het haast onvermijdelijk dat software een steeds grotere rol in uw business krijgt. Als u wilt dat uw organisatie vooroploopt ten opzichte van uw concurrenten betekent dit onder andere dat uw organisatie moet inspelen op de specifieke behoeften en wensen van uw afnemers. Organisaties kunnen met behulp van software beschikking hebben over gigantische hoeveelheden data. Deze data kan uitstekend worden gebruikt voor een specifieke marktbenadering. Winfred Peereboom, Technology Director bij Werkspot: Het automatiseren van processen is tegenwoordig in bijna elke organisatie gerealiseerd. Data-analyse is echter iets waar nog niet alle organisaties mee bezig zijn, terwijl zij hier wel een groot concurrentievoordeel mee kunnen behalen. In data zit tegenwoordig zoveel informatie verscholen die, als je de juiste ITers aan boord hebt, gemakkelijk verzameld en benut kan worden. De informatie die elke dag wordt verzameld dankzij geautomatiseerde processen wordt op dit moment nog onvoldoende geanalyseerd door bedrijven. Dat is zonde; er valt veel winst te behalen als de verbeterpunten die voortkomen uit de data-analyse worden doorgevoerd. Grip op IT kennis Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun volledige IT (of een groot deel hiervan) uit te besteden. Maar is dat wel verstandig in deze tijd? Op dit moment zijn er, mijns inziens terecht,veel vragen over of het wel zo slim is om als overheid of andere grote partij weinig IT kennis in huis te hebben en alles aan derden over te laten, aldus Marco Berkhout, Partner en Area Director bij iSense ICT Professionals. Uiteraard brengt het outsourcen van de IT binnen de organisatie voordelen met zich mee, maar het heeft ook nadelen. In een organisatie die begrijpt dat IT een cruciale rol speelt die in de toekomst alleen nog maar belangrijker zal worden is het niet verstandig om alle IT (beheer, ontwikkeling, etc.) onder te brengen bij een andere partij. Berkhout: Het zelf niet in huis hebben van de juiste professionals is een desinvestering in human capital. IT is niet de core business van mijn organisatie kan niet meer als excuus worden aangedragen om geen IT professionals in (vaste) dienst te hebben. IT wordt enorm belangrijk, dus het is van essentieel belang dat uw organisatie hier zelf goed in wordt. Outsourcen kan om op te schalen, maar u doet er goed aan om voor een solide basis binnen de eigen organisatie te zorgen. IT wordt enorm belangrijk, dus het is van essentieel belang dat uw organisatie hier zelf goed in wordt. Marco Berkhout, iSense
  4. 4. 01111000111 0111100010000101010110111000010 111101010101001111000111011010100011100010001010101