36
www.demerwestreek.nl Woensdag 21 oktober 2015 WWW.CORRECT.NL 010- 4.618.618 SALE Ergens anders in Sliedrecht goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Fazantplein 3, Sliedrecht Bij Dirk in Sliedrecht gegarandeerd de laagste literprijs. TANK NERGENS GOEDKOPER! Blijf je verbazen Meer informatie over deze actie en voorwaarden op: www.bergenberg.nl tapijt • pvc vloeren • vinyl laminaat • gordijnen • binnenzonwering PVC-vloer Riga Mooie deal! WOONBOULEVARD SLIEDRECHT Parallelweg 4, tel: (0184) 49 34 93 [email protected] Beleggingspand www.hypotheker.nl Papendrecht Weteringsingel 4 T (078) 642 30 00 STOFFENMARKT GORINCHEM VRIJDAG 30 OKTOBER WB SPIJKSEPOORT 9:30 - 16:30 0183 - 600 184 Schoorsteenvegen 47,50 kachels & haarden (camera) inspectie rvs rookkanalen renovatie www .veiligstoken.nl Gemeentelijke informatie voor inwoners van Sliedrecht Zie pagina 4, 5 & 6 Schelluinsestraat 32b Gorinchem www.derooijrecycling.nl 06-23062642 Wilt u ook meer weten over metaalrecycling? Kijk dan op zondag 25-10 om 16.30 uur op SBS6 naar het programma ‘feiten en fabels’. De Rooij metaalrecycling komt op TV! Voor het eerst sinds jaren vond de Sliedrechtse kermis weer plaats op het Burgemeester Winklerplein en niet op het terrein tussen het zwembad en de voetbalvelden. Daarmee werd een traditie in ere hersteld. Bezoekers wisten de kermis in het centrum de afgelopen week goed te vinden. De Booster maakte overuren, de botsauto’s sjeesden vele kilometers en voor churros of een suikerspin bleken ook genoeg lieebbers. Ook voor de allerkleinsten waren er attracties. Vandaag is de laatste dag van de kermis. Daardoor wordt de weekmarkt voor één keer gehouden in de Jacob Catsstraat. Marktkooplieden verzochten eerder om de kermis met een dag in te korten, zodat zij vandaag op hun vaste stek konden staan. Dat verzoek werd echter niet gehonoreerd. Volgend jaar keert de kermis terug op het Burgemeester Winklerplein. Exacte data zijn nog niet bekend. Tekst en foto: Yvonne Dombrakis Kermis in het centrum OPVANG VLUCHTELINGEN Afgelopen week meldden veel vrijwilligers zich bij VluchtelingenWerk 8 » SLIEDRECHTER VAN DE WEEK Kor Blijenberg: ‘Ik vond het op een gegeven moment wel welletjes.’ 13 » Stichting Leergeld bestaat tien jaar SLIEDRECHT - De stichting helpt onder meer kinderen in de gemeente Sliedrecht. Ze biedt hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om ken- nis en vaardigheden te ont- wikkelen en mee te doen. De stichting heeft in de af- gelopen tien jaar in de regio ruim 24.000 schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar geholpen. Zo is in 2014 aan meer dan 4000 kinderen in de Drecht- steden hulp geboden. Tij- dens het symposium komt de betekenis van de stich- ting aan de orde en wordt er gekeken naar actuele ont- wikkelingen. Bijvoorbeeld naar de problemen rondom de studiefinanciering bin- nen het MBO en de alsmaar stijgende kosten binnen het onderwijs door (al of niet verplichte) aanschaf van tablets en MacBooks. “We stellen ons de vraag of deel- name aan verre schoolrei- zen niet leidt tot sociale uit- sluiting van leerlingen. Ook staan we stil bij de vraag wat het groeiende aantal kinde- ren dat gebruikmaakt van de Internationale Schakel- klassen betekent voor het onderwijs.” Lees meer op pagina 5. Op 5 november organiseert de stichting Leergeld Drechtsteden een symposium in verband met haar 10-jarig bestaan. Het thema is ‘Leergeld broodnodig?!’ Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenoten heel normaal zijn. ‘Leergeld broodnodig?’ KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

De Merwestreek week43

  • Upload
    wegener

  • View
    244

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Merwestreek

Citation preview

Page 1: De Merwestreek week43

  ‹www.demerwestreek.nlWoensdag 21 oktober 2015 WWW.CORRECT.NL010-4.618.618SALE

Ergens anders in Sliedrecht goedkoper? Wij betalenhet verschil terug!

Fazantplein 3, Sliedrecht

Bij Dirk in Sliedrecht gegarandeerd

de laagste literprijs.

TANK NERGENSGOEDKOPER!

Ergens anders in Sliedrecht

Bij Dirk in Sliedrecht gegarandeerd

de laagste literprijs.

Blijf je verbazen

Meer informatie over deze actie en voorwaarden op: www.bergenberg.nl

tapijt • pvc vloeren • vinyl laminaat • gordijnen • binnenzonwering

Het leukste huismerk

voor uw huis

49,9549,9549,All-inn

NL LabelPVC-vloer Riga

PVC-vloer RigaMooie deal!

WOONBOULEVARD SLIEDRECHTParallelweg 4, tel: (0184) 49 34 93 [email protected]

Beleggingspand

www.hypotheker.nl

PapendrechtWeteringsingel 4 T (078) 642 30 00stoffenmarkt

Gorinchemvrijdag 30 oktoberWB sPiJksePoort

9:30 - 16:30

0183 - 600 184

Schoorsteenvegen€ 47,50

kachels & haarden(camera) inspectiervs rookkanalenrenovatie

www.veiligstoken.nl

Gemeentelijkeinformatievoor inwonersvan Sliedrecht

Zie pagina 4, 5 & 6

Schelluinsestraat 32b Gorinchem www.derooijrecycling.nl • 06-23062642

Wilt u ook meer weten over metaalrecycling?

Kijk dan op zondag 25-10 om 16.30 uur op SBS6 naar het programma ‘feiten en fabels’.

De Rooij metaalrecyclingkomt op TV!

Voor het eerst sinds jaren vond de Sliedrechtse kermis weer plaats op het Burgemeester Winklerplein en niet op het terrein tussen het zwembad en de voetbalvelden. Daarmee werd een traditie in ere hersteld. Bezoekers wisten de kermis in het centrum de afgelopen week goed te vinden. De Booster maakte overuren, de botsauto’s sjeesden vele kilometers en voor churros of een suikerspin bleken ook genoeg lie� ebbers. Ook voor de allerkleinsten waren er attracties.

Vandaag is de laatste dag van de kermis. Daardoor wordt de weekmarkt voor één keer gehouden in de Jacob Catsstraat. Marktkooplieden verzochten eerder om de kermis met een dag in te korten, zodat zij vandaag op hun vaste stek konden staan. Dat verzoek werd echter niet gehonoreerd. Volgend jaar keert de kermis terug op het Burgemeester Winklerplein. Exacte data zijn nog niet bekend. Tekst en foto: Yvonne Dombrakis

Kermis in het centrum

OPVANG VLUCHTELINGENAfgelopen week meldden veel vrijwilligers zich bij VluchtelingenWerk

SLIEDRECHTER VAN DE WEEKKor Blijenberg: ‘Ik vond het op een gegeven moment wel welletjes.’

13»Stichting Leergeld bestaat tien jaar

SLIEDRECHT - De stichting helpt onder meer kinderen in de gemeente Sliedrecht. Ze biedt hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om ken-nis en vaardigheden te ont-wikkelen en mee te doen. De stichting heeft in de af-gelopen tien jaar in de regio ruim 24.000 schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar geholpen. Zo is in 2014 aan meer dan 4000 kinderen in de Drecht-steden hulp geboden. Tij-dens het symposium komt de betekenis van de stich-ting aan de orde en wordt

er gekeken naar actuele ont-wikkelingen. Bijvoorbeeld naar de problemen rondom de studiefi nanciering bin-nen het MBO en de alsmaar stijgende kosten binnen het onderwijs door (al of niet verplichte) aanschaf van tablets en MacBooks. “We stellen ons de vraag of deel-name aan verre schoolrei-zen niet leidt tot sociale uit-sluiting van leerlingen. Ook staan we stil bij de vraag wat het groeiende aantal kinde-ren dat gebruikmaakt van de Internationale Schakel-klassen betekent voor het onderwijs.”

Lees meer op pagina 5.

Op 5 november organiseert de stichting Leergeld Drechtsteden een symposium in verband met haar 10-jarig bestaan. Het thema is ‘Leergeld broodnodig?!’ Steeds meer kinderen kunnen om fi nanciële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenoten heel normaal zijn.

‘Leergeld broodnodig?’

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Page 2: De Merwestreek week43

Ben je zwanger? En wil je allesweten over de zwangerschap, debevalling en de periode daarna?Wil je weten hoe je jouw kindje debeste start geeft? Kom dan naareen serie van drie gratis avond-bijeenkomsten voor zwangerevrouwen in Alblasserdam enPapendrecht! De avondenworden georganiseerd doorde Dienst Gezondheid & Jeugd(voorheen GGD ZHZ), in samen-werking met de Centra voorJeugd & Gezin (CJG), gynaeco-logen, verloskundigen, kraam-centra, Rivas en Careyn. Deavonden worden verzorgddoor een verloskundige en eenverpleegkundige.

In de hele regio wordenseries voorlichtingsbijeen-komsten georganiseerd. Deanimo onder zwangere vrou-wen is groot. “We hebbeneen beperkt aantal plaatsenbeschikbaar, dus ik adviseervrouwen om zich snel inte schrijven”, aldus JankaSmeitink van de DienstGezondheid & Jeugd.

Positief effectVoorlichting aan zwangerevrouwen is erg belangrijk.Janka Smeitink: “Uit onder-zoek blijkt dat voorlichtingtijdens de zwangerschapeen positief effect heeft opde gezondheid van moederen kind. We maken het heelpraktisch. We gaan het heb-ben over veranderingen in

het lichaam, gezonde voe-ding, gebeurtenissen rondde bevalling en de ‘rozewolk’ na de bevalling. Wantdeze is lang niet altijd roze.”

In 2015 worden in alle

17 gemeenten in de regioZuid-Holland Zuid seriesvoorlichtingsbijeenkomstengeorganiseerd. De DienstGezondheid & Jeugd voerthierover de regie in opdrachtvan deze gemeenten.

Info en aanmeldenIn Alblasserdam vindt de serie voorlichtingsbijeenkomsten plaatsop 5 & 19 november en 3 december in Landvast (Haven 4). InPapendrecht wordt de serie gehouden op 10 & 24 november en8 december in het CJG (Seringenstraat 16). Op de eerste bijeen-komst staat de zwangerschap centraal. In de tweede en derdebijeenkomst wordt gesproken over de bevalling en de eerste pe-riode daarna. De avonden starten om 19:30 uur. Geïnteresseerdevrouwen kunnen zich aanmelden via www.zwangerinzhz.nl onder‘Aanmelden’. Hier is ook meer informatie te vinden over de inhoudvan de bijeenkomsten. Deelname is gratis! Ook partners zijn vanharte welkom.

ADVERTORIAL

Nieuwe series bijeenkomsten van start in novemberVoorlichting aan zwangere vrouwen Alblasserdam en Papendrecht

Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. En alles is goed geregeld.

Volgens onderzoek is een hypotheek via De Hypotheker al snel voordeliger dan bij de bank.Check wat jij kunt besparen op hypotheker.nl

Op basis van: man 35 jaar, vrouw 33 jaar. Annuïteitenhypotheek € 290.000,- NHG,

verzekerd bedrag € 290.000,-. Rentevaste periode 20 jaar. Peildatum 1 april 2014.

Na 20 jaar heb je dit méér betaald bij een bank

t.o.v. De Hypotheker:

ABN Amro € 8.217,-

Rabobank € 14.065,-

SNS bank € 14.719,-

ING € 17.554,-

Bespaar duizenden euro’s op je hypotheek.

Papendrecht Weteringsingel 4 (078) 642 30 00

Naaimachine reparatie en

service!!Alle merken, ook de niet

door ons geleverde modellen!

U bent van harte welkom.

Gratis parkeren voor de deur!

Van Bekkum naaimachinesKerkbuurt-West 180Tel.: 0184 – 4128543361 BM Sliedrecht

www.vanbekkumnaaimachines.nl

Alle merken, ook de niet door ons geleverde modellen!

U bent van harte welkom.Gratis parkeren voor de deur!

Verkoop alle merken v.a. € 49,-

NIEUWE SIERBESTRATING?De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:• Verwijderen/afvoeren oude bestrating• Nieuwe stenen/tegels/zand• Aanleg nieuwe bestrating• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-per m2

all-in

Modeltuinen ZwanenburgIJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

€ 69,-per m2

all-in

Als scheiden onvermijdelijk is

Scheidingsbegeleiding

Kinderen centraal

Mediation

Maatwerk

Zorg na scheiding

settlementniet tegen, maar mét elkaar!

Settlement PapendrechtBrederodehuis 15 • 3353 HD Papendrecht

078-642 55 14 • www.settlement.nl

Tuinman-STraTenmaker

nodig!Voor al uw

Tuinwerkzaamheden• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN• SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAJAARSBEURTEN• ONDERHOUD• SNOEIEN• WIJ KUNNEN OOK VOORALLE MATERIALEN ZORGEN

• AFVOER VAN HET VUIL• DUIDELIJKE PRIJSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONZEWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVEAAN HUIS

Frans klaver, 078 - 8200 381

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 2

Page 3: De Merwestreek week43

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 3

Nomineren voor Top ASz Award

regio - Patiënten van het Albert Schweitzer zieken-huis kunnen voor het vijfde achtereenvolgende jaar een zorgverlener of afdeling voordragen voor de Gast-vrijheidsprijs van de Cli-entenraad. Vanaf nu draagt die prijs de naam Top ASz Award. De Cliëntenraad (de belangenbehartiger van patiënten) heeft de prijs ingesteld als beloning en stimulans voor bijzonder klantgericht handelen. Tot en met 26 oktober kun-nen patiënten en bezoekers – maar ook medewerkers en specialisten – een afdeling of persoon (of collega) uit het ziekenhuis voordragen

voor de prijs. Het gaat erom dat de betrokkene(n) in 2015 een bijzondere presta-tie heeft/hebben geleverd op het gebied van patiëntvrien-delijkheid en gastvrijheid.

WinnaarDegene die wint, ontvangt een aandenken en mag 5.000 euro besteden binnen de eigen werkomgeving, om de patiëntvriendelijkheid verder vorm te geven. De Cliëntenraad wil zo op een positieve manier de stem van de patiënt laten horen.

Iemand nomineren voor de prijs kan online via de website www.asz.nl.

De gewenste verhuizing van tennisvereniging SLTC gaat niet door.

sliedrecht - De gemeente, SLTC en Stichting Sportac-commodatie Benedenveer (SSB) hebben onderzocht of een verhuizing naar Be-nedenveer haalbaar was. Ondanks alle positieve inzet hebben de betrokken partijen geconcludeerd dat de verplaatsing te veel ri-sico’s met zich meebrengt. De verhuizing gaat daarom niet door.

Tennisvereniging SLTC is gevestigd aan de Sportlaan. De staat van onderhoud van de banen en opstallen is niet goed. De uitstraling is niet meer van deze tijd en de locatie -buiten de woonkern- is niet uitnodi-gend voor tennissers.

Risico’sOok voor de gemeente is deze locatie niet de meest logische plaats omdat in de toekomst mogelijk de naastgelegen voetbalvel-den naar het recreatief knooppunt verhuizen.

Hierdoor zou het tennis-complex een eiland vor-men in de bedrijvenstrook, dit is stedenbouwkundig en financieel gezien niet passend.Wethouder Len van Re-kom: “We hebben er samen met SLTC en SSB alles aan gedaan om het plan te la-ten slagen maar we lopen tegen teveel risico’s aan qua financiën en tijd. We blijven uiteraard met el-kaar in gesprek maar we zijn niet hoopvol gestemd als het gaat om de toekomst van SLTC.”

Verhuizing sltc gaat niet doorBezoek aan werkterrein hArdiNXVeld-giesseNdAM - Rijkswaterstaat en aanne-mer Martens en Van Oord houden woensdag 4 novem-ber een excursie over het werkterrein in de Dordtse Avelingen bij Hardinxveld-Giessendam. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamhe-den in het gebied. De wan-deling duurt van 14.30 tot 17.00 uur. Startpunt: op het pad beneden bij de bushalte Boutseschool aan de Rivier-dijk in Boven-Hardinxveld. Aanmelden is niet nodig. Zie ook www.rws.nl/dordt-scheavelingen.

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (088) 013 10 00E [email protected] www.demerwestreek.nlTwitter: @DeMerwestreekFacebook: De Merwestreek

Media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie neemt u contact op met uw accountmanager of bel met(088) 013 99 85 of mail via [email protected]

Commercieel DirecteurBas [email protected]

Eindredactie De MerwestreekLeonie NaaktgeborenT 078-7999065

Chef regioredactieAnnemieke [email protected]

BezorgklachtenI www.deweekkrant.nl/verspreidklachtenT (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

De Merwestreek is een uitgave vanWegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.© Wegener Media BV

KORT

Kaartverkoop Europacup Sliedrecht Sport van startSLIEDRECHT - Voor het achtste seizoen in suc-cessie worden er in Sliedrecht weer Europa-cupwedstrijden gespeeld, te beginnen op woensdag 11 november aanstaande. In de tweede ronde van de CEV Challenge Cup wacht dan een onver-valste Nederland-België met het sterke Asterix Kieldrecht als tegen-stander. Voor Sliedrecht Sport aanhangers die zeker willen zijn om het feestje van de ongekende Europacupsfeer mee te maken in Sporthal De Stoep is het sinds afgelo-pen zaterdag mogelijk om via de voorverkoop kaar-ten te bemachtigen. De entreeprijzen zijn 12 euro voor volwassenen en voor jeugd tot en met 16 jaar: 5 euro. Voorafgaand en na afloop van de thuis-wedstrijden van het damesteam op zaterdag 24 oktober (tegen Sneek) zijn de entreekaarten te koop in de De Stoep. Vanaf dinsdag 20 oktober zijn de entreekaarten ook te verkrijgen bij de ge-bruikelijke voorverkoop-adressen: Sporthuis Leo Reijnders aan de Rem-brandtlaan in Sliedrecht en Sportshop André Vlot in de gemeente Hardinx-veld-Giessendam.

PCOB bijeenkomst

SLIEDRECHT - Op dins-dag 27 oktober is er om 14.00 uur een ledenmid-dag van de PCOB in de Maranathakerk (Lijs-terweg 2 in Sliedrecht). Een medewerker van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij geeft een presentatie. Wanneer men niet meer in de gelegenheid is, om de contactmiddagen te bezoeken omdat de reis te vermoeiend is, kan men zich opgeven voor vervoer bij R van Kleef: bereikbaar via telefoon-nummer: 0184-417757. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Tentoonstelling laat zien hoe er geïnnoveerd wordt in de Offshore Wind sector

Expositie in BaggermuseumIn het Nationaal Bag-germuseum in Sliedrecht werd eerder deze maand de expositie “Offshore Wind, uitdaging op zee” geopend.

SLIEDRECHT - “Een compleet nieuwe invalshoek, hoe dit onderwerp aan het grote pu-bliek wordt getoond”, aldus Gerard Harder van Eneco in zijn openingsspeech. “Jul-lie laten hier echt Hollands Glorie zien. Het plaatsen van funderingen en windturbi-nes is qua afmetingen en het gewicht van de onderdelen al ingewikkeld op het land, laat staan op zee.” De kennis van de zeebodem en het omgaan met de weers-omstandigheden is typisch een ervaring die Nederland-se baggeraars inbrengen in het ontwikkelingsproces van nieuwe windparken op zee. Dat levert innovatieve oplossingen voor het plaat-sen van steeds maar groter wordende windturbines. Bij windpark Eneco Luchter-duinen dat onlangs volledig in bedrijf is gesteld, hebben samenwerkende partijen een nieuwe fundering ont-worpen, waarbij een bespa-ring van 10 procent minder staal is gerealiseerd. De expositie laat aan de

hand van de technische werkzaamheden van de waterbouwers zien, hoe er geïnnoveerd wordt in de Offshore Wind sector. Een relatieve jonge tak van sport voor de waterbouwers.

Het eerste windpark op de Noordzee is gerealiseerd in 2002 voor de kust van Dene-marken: “Horns Rev 1”. Afbeeldingen, films en mo-dellen van speciaal ontwik-kelde transport- en instal-

latieschepen, kabelleggers, steenstorters en beman-ningsschepen nemen de be-zoekers mee de zee op. De portretten van mensen aan het werk laten duidelijk zien dat deze uitdaging op zee

niet kan worden aangegaan zonder samenwerking, oog voor de veiligheid en het beste materieel. Meer informatie is te vinden op de website: www.baggermuseum.nl

De tentoonstelling “Offshore Wind, uitdaging op zee”.

ColofonJulian wint tekenwedstrijdMet 150 inzendingen is de door Buurt Bestuurt uitge-schreven tekenwedstrijd in het kader van ‘Het Don-kere Dagen Offensief’ een succes gebleken. Wijkagent Hans van Schaik mocht de winnaar kiezen, dat werd de tekening van Julian (8 jaar). Hij ontvangt zijn prijs tijdens de lampionoptocht op 28 oktober. Die avond wordt de flyer verspreid mét zijn tekening en tips om de donkere dagen veilig door te komen. De optocht start om 18.30 uur vanuit de “Ballen-speeltuin” aan de Hopper en vanaf het parkeerterrein van de Karekietstraat. De twee groepen voegen zich rond

18.45 uur samen bij Cafeta-ria Klaas Vaak, waar natuur-lijk ook nog aangesloten kan

worden. Van daaruit wordt als één groep doorgelopen naar de Hooizolder.

De winnende tekening van Julian.

Page 4: De Merwestreek week43

Bezoekadres en openingstijdenGemeentekantoorIndustrieweg 113361 HJ Sliedrecht

Publiekshal/frontoffi ceMa - dins: 09.00 - 12.00 uurWoe - vrij: 09.00 - 15.00 uur

Kantoren/backoffi ceMa - vrij: 09.00 - 17.00 uur(alleen op afspraak)

Koopavond PubliekszakenDonderdag: 17.00 - 20.00 uur(alleen voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuisaangiften en uitreksels)

PostadresPostbus 163360 AA Sliedrecht

Telefoon14 0184

[email protected]

Website en Twitterwww.sliedrecht.nl@sliedrechtgem

MilieuparkLelystraat 111Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uuren 13.00 - 16.00 uurZat: 09.00 - 13.00 uur

Voor het opgeven van grofvuilkunt u bellen: (0184) 495 937

ServicelijnVoor meldingen, vragen en klachten over de openbare ruimte kunt u terecht op de Servicelijn via www.sliedrecht.nl(zie kolom achterzijde)

Storingsnummer openbare ruimte(0184) 495 910Alleen buiten kantooruren

Milieuklachtennummer(0888) 333 555Voor o.a. klachten over geluidsoverlast en milieumeldingen(24 uur per dag bereikbaar)

Brandweer SliedrechtMiddeldiepstraat 443361 VT Sliedrecht(088) 63 65 640

BekendmakingenRechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt viawww.offi cielebekendmakingen.nl

ZienswijzenTegen plannen in proceduren kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijk zienswijzen kunnen worden toegezonden aan het college van B&W: Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Voor mondelinge zienswijzen dient u contact op te nemen met de desbetreffende afdeling.

BezwaarschriftenTegen verleende of geweigerdevergunningen kan door belangheb-benden bezwaar worden ingediend bij het college van B&W, binnen zes weken na de dag van verzending.

Voor informatie over de gemeentepagina’s kunt u bellen met (0184) 495 984 of e-mailen naar [email protected]

ServicelijnVoor uw meldingen over

de openbare ruimte

www.sliedrecht.nl(0184) 495 994

t

Colofon

21 oktober 2015Gemeentelijke informatievoor inwoners van Sliedrecht

Omgevingsvergunning

Evenementenvergunning

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

Datum ontvangst Adres Omschrijving Activiteit

13 oktober 2015 Frans Halsstraat 1 Het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen voor een periode van 4 weken in een gedeelte van het gebouw

In strijd met bestemmingsplan

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

13 oktober 2015 Frans Halsstraat 1 Het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen voor een periode van 4 weken in een gedeelte van het gebouw

In strijd met bestemmingsplan

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning

Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum evenement

14 oktober 2015 Dr. Langeveldplein voor het Raadhuis Het organiseren van het evenement Wereldlichtjesdag

13 december 2015

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 17 oktober 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Algemene Plaatselijke VerordeningDriehoeksborden en spandoekenEr zijn vergunningen, ontheffi ngen of verklaringen van geen bezwaar verleend voor:- het plaatsen van driehoeksborden voor het evenement “Kerst op straat” van 10 december t/m 24 december 2015, route 2.

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Geen karton maar wel lege drankenkartons bij het plastic!Drankenkartons zijn verpakkingen van zuivelproducten, vruchtensappen, limonades, ijsthee, sauzen en soep. Ze bestaan uit papier en karton en zijn aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een laagje plastic. Deze lege verpakkingen graag bij het plastic! Karton kan bij het oud papier.

Dienstencheque Drechtsteden nu ook voor 75-plussersBent u 75 jaar of ouder? En kunt u wel wat extra hulp gebruiken bij het huishouden? Dan kunt u gebruik maken van de Dienstencheque Drechtsteden. Met de dienstencheque kunt u huishoudelijke hulp kopen voor een speciaal tarief van € 6,50 per uur. U kunt hierbij denken aan de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden of extra werkzaamheden zoals: ramen wassen, grote schoonmaak, was- en strijkservice, boodschappen doen en begeleiding bij activiteiten.

Wie kan de dienstencheques kopen?De cheque is bedoeld voor 75-plussers én voor mensen met een Wmo-indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO, HO uitgebreid en HOZ). De dienstencheque komt niet in plaats van de ondersteuning via de Wmo, maar is voor extra werkzaamheden.

Speciaal tariefU betaalt voor de dienstencheque een speciaal tarief van € 6,50. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Een uur hulp bij het huishouden kost eigenlijk € 23,00. De gemeente betaalt de rest van het bedrag. Voor deze regeling geldt op = op.

Hoe werkt het?U kunt de Dienstencheque Drechtsteden aanvragen via www.wmodrechtsteden.nl/dienstencheque. U kunt zelf kiezen door welke aanbieder u de werkzaamheden wilt laten uitvoeren. Een overzicht van de deelnemende aanbieders vindt u op www.wmodrechtsteden.nl/dienstencheque. Hier vindt u ook meer informatie over de cheques.

Verlening exploitatievergunning en gedoog-verklaring Coffeeshop DrechtstedenDe Burgemeester van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat hij op 16 oktober 2015 heeft besloten de exploitatievergunning en gedoogverklaring van coffeeshop Drechtsteden te verlenen tot 16 oktober 2017. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentekantoor te Sliedrecht.Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met mevrouw C. Visic via telefoonnummer (0184) 495 981. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam enadres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Burgemeester van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Informatie over afval en afvalinzameling: sliedrecht.afvalinfo.nl

In de digitale inzamelwijzer vindt u vragen zoals: Wanneer worden mijn containers geleegd? Wat zijn de openingstijden van het milieupark? Hoe kan ik een afspraak maken om grofvuil op te laten halen? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbak? Welk goed doel komt wanneer aan huis textiel inzamelen?Kijk snel op: sliedrecht.afvalinfo.nl. Geen internet? Laat iemand anders of de gemeente uw inzamelwijzer afdrukken.

Serviceloket publiekshal gemeentekantoor

Voor aanvraag van en/of informatie en advies over Bijzondere Bijstand, Hulp bij het huishouden, Mantelzorg,

Kinderopvang, Inburgering of WMO-voorzieningen.

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur tot 15.00 uur. Telefoon: (0184) 495 835.

Page 5: De Merwestreek week43

Vragen aan degemeente?

www.sliedrecht.nl14 0184

21 oktober 2015Gemeentelijke informatievoor inwoners van Sliedrecht

Groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners van Sliedrecht gestart

Gemeente Sliedrecht is de groepsaankoop gestart met 14 andere Zuid-Hollandse gemeenten in samenwerking met het onafhankelijke consumentencollectief iChoosr. Na de eerste inschrijfweek zijn er in totaal al meer dan 900 inschrijvingen. Dit is alweer de vijfde groepsaankoop van SamenZonneEnergie in de provincie Zuid-Holland. In de provincie Zuid-Holland

hebben inmiddels 4.600 huishoudens meer dan 50.000 zonnepanelen aangeschaft via SamenZonneEnergie.

Voordelen behalenDe verklaring voor het succes van SamenZonneEnergie is volgens Kirsten Kremer, projectmanager van SamenZonneEnergie, te vinden in de voordelen die je kunt behalen met een groep. “Samen kun je

de beste prijs-kwaliteitverhouding bedingen. SamenZonneEnergie doet daarnaast al het complexe uitzoekwerk en informeert deelnemers tijdens de actie uitgebreid over zonne-energie en persoonlijke mogelijkheden”, aldus Kremer.

Vrijblijvend inschrijvenGeïnteresseerden kunnen deelnemen aan de groepsaankoop door zich uiterlijk 11 november vrijblijvend in te schrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 12 november organiseert SamenZonneEnergie een veiling onder zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en doet

de deelnemers een persoonlijk aanbod.

Als een deelnemer besluit om het aanbod te accepteren, dan wordt er een volledig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt de nieuwe eigenaar van het zonnepanelensysteem direct zelf zonne-energie op. Gemeente Sliedrecht zet via SamenZonneEnergie dus een stap naar een duurzamere omgeving.

Op 9 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, kondigde de gemeente Sliedrecht de start aan van de groepsaankoop zonnepanelen ‘SamenZonneEnergie’. Sinds maandag 12 oktober kunnen inwoners van de gemeente zich vrijblijvend inschrijven als deelnemer van de groepsaankoop. Na een veiling onder gekwalifi ceerde zonnepanelenleveranciers ontvangen alle geïnteresseerden een aanbod op maat.

Stichting Leergeldvervolg voorpagina - Op het symposium van Stich-ting Leergeld Drechtsteden wordt er gesproken door Jan Verstraate (voorzitter Stichting Leergeld Drecht-steden), Gaby van den Big-gelaar (directeur Leergeld

Nederland), Marlies van der Krogt (Voorzitter College van Bestuur Stedelijk Dal-ton Lyceum) en Peter Verhe-ij (wethouder Alblasserdam, lid van het Drechtstedenbe-stuur). De dagvoorzitter is Victor DeConinck.

alblasserwaard - Op maandag 26 oktober vindt het Business Event Alblas-serwaard plaats in Party-centrum De Lockhorst. Er worden in verschillende categorieën prijzen uitge-

reikt. Diverse bedrijven uit Sliedrecht zijn geno-mineerd: Travelmakers.nl van Gertjan van Ravens-waaij, Homeflex Business Housing van Bert Verheij, J. van Mourik & Zn Schoe-

nen en Lederwaren van Bas van Mourik en Jeffrey van Mourik en Perf IT van Martin Matse. Kijk voor een volledig overzicht van de genomineerden op www.demerwestreek.nl.

business event Plaats uw activiteit!alblasserwaard - Orga-niseert uw vereniging een activiteit? Maak dan een account aan op de website www.demerwestreek.nl en plaats uw activiteit in de agenda.

Activiteiten Bronbad De LockhorstSLIEDRECHT - In de herfst-vakantie staat Bronbad De Lockhorst weer bol van leuke activiteiten. Optisport steunt Spieren voor Spieren in de strijd tegen spierziek-tes bij kinderen. Dit jaar gaat de speciale entreeprijs van 2 euro voor de sport- en spel-parcours middagen recht-streeks naar dit goede doel. Ook bij de rommelmarkt en de voorronde NK watervoet-bal gaat een gedeelte van de opbrengst naar Spieren voor Spieren! Het programma is als volgt:. Op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober is er van 14.00 tot 16.00 uur een sport- en spelparcours. Op zaterdag 24 oktober is er van 11.00 tot 17.00 uur een sport- en spel-parcours in de sporthalKijk voor meer informatie op de www.optisport.nl/bronbaddelockhorst.

Inloopspreekuur Koninklijk VisioSLIEDRECHT - Om zoveel mo-gelijk mensen te voorzien van informatie en advies over slechtziend- en blind-heid is Koninklijke Visio regelmatig aanwezig op verschillende locaties van de Bibliotheek AanZet. Zo

houden hun professionals op maandag 26 oktober van 14.00 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in Biblio-theek Sliedrecht. Die mid-dag geeft ook de nieuwe Zorgwinkel ‘ZorgComfort’ een presentatie van hun gemaksartikelen, zoals ver-grootglazen en toetsenbor-den die lezen makkelijker maken. De entree is gratis, iedereen is van harte wel-kom.Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met een (zeer) beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met die visuele beperking. Mensen met vi-suele problemen zijn gebaat bij advies en revalidatie op maat. De professionals van Koninklijke Visio kijken samen met deze cliënten naar de revalidatiemogelijk-heden passend bij hun per-soonlijke hulpvraag. Vragen over bijvoorbeeld aangepast lezen, tv-kijken, mobiliteit, vrijetijdsbesteding of het huishouden kunnen daarbij aan de orde komen. Ook met beperkt zicht is het mogelijk om volop in het leven te blij-ven staan. Visio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij het verwezenlijken van de wens om zelfstandig te le-ven. Ook persoonlijk en pro-fessioneel betrokkenen zijn welkom voor informatie en advies. Visio geeft niet alleen in-loopspreekuren in Biblio-

theek Sliedrecht, maar ook in andere bibliotheken zoals Leerdam en Alblasserdam. Kijk op de website www.debibliotheekaanzet.nl voor alle data en locaties.

LampionnentochtSLIEDRECHT - Op woensdag-avond 28 oktober is er de jaarlijkse lampionnentocht vanuit De Hooizolder in Sliedrecht. “Op deze avond sluiten we met de tocht het speelseizoen af van de

Woeste Weide. Het was weer een superseizoen! Er is weer van harte gespeeld met het water, de takken, het zand en de stenen.De avond begint om 19.00 uur. Dit initiatief is in sa-menwerking met de lam-pionnentocht van Buurt-bestuurt Sliedrecht. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen (en ouders mo-gen uiteraard ook) verkleed komen.” Locatie: De Hooizolder, Burg. Feitsmapark te Slie-

drecht. Volg ons voor meer informatie op de facebook-pagina: NME centrum De Hooizolder of kijk op de volgende website: www.feitsmapark.nl.

Themadienst ‘Johnny Cash’SLIEDRECHT - De bekende Amerikaanse singer/song-writer Johnny Cash staat op zondag 25 oktober centraal in een OpenDeurDienst, die

om 18.00 uur wordt gehou-den in de Gereformeerde Kerk (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). Cash was een diepgelovig mens. De talloze gospels die hij op-nam zijn daarvan het voor-beeld. Ze getuigen van de rust en vrede die hij in zijn turbulente leven zocht en vond bij God. Maar ze tonen ook de levenslange worste-ling met zijn donkere kant. Iedereen is van harte wel-kom in deze dienst. De deu-ren gaan om 17.30 uur open en na afl oop is er gelegen-heid elkaar te ontmoeten in de Voorhof. Voorganger in deze dienst is ds. Piet van Die (Papendrecht). Hij is een fan van Johnny Cash. Muzi-kale medewerking wordt verleend door de band Cash-fl ow3.

Gemeenteavond “Onze Roeping Getrouw”SLIEDRECHT - Op woensdag-avond 28 oktober houdt de Vrijzinnige Geloofsgemeen-schap “Onze Roeping Ge-trouw” te Sliedrecht haar eerste Gemeenteavond van het nieuwe winterseizoen. De avond wordt verzorgd door de bekende Sliedrech-tenaar, dhr. Fred Stuy. Hij voert ons mee, in beeld en geluid, naar het verleden van Sliedrecht. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op fa-milies en hun stambonen. De avond begint om 20.00 uur en om half acht staat de koffi e klaar. Belangstellen-den zijn van harte welkom.

Activiteiten in Sliedrecht

Het echtpaar Klop-de Heer uit Sliedrecht vierde onlangs (13 oktober) het 50-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Hans Tanis bracht een bezoek aan het echtpaar.

50 jaar getrouwd

Page 6: De Merwestreek week43

Dinsdag 27 oktober 2015openbare besluitvormendevergadering, aanvang 20.00 uurin het raadhuis (raadzaal), dr.Langeveldplein 30 in Sliedrecht

Indien u wilt inspreken bij dezevergadering, dient u dit uiterlijkvoor 12.00 uur op de dag vande vergadering aan de griffierte melden. Meer weten hoe uin kunt spreken? Bekijk dan dewegpagina “Inspreken” opwww.sliedrecht.nl/raad

Wilt u de eerdere discussie overbepaalde onderwerpen raadple-gen? Dat kan door de audio vande betreffende vergadering te be-luisteren via of de website (audiobij de betreffende vergadering) ofvia www.raadsinformatie.nl

De raad debatteert en besluitover de volgende voorstellen:Vaststellen bestemmingsplanBenedenveer Noord (Sporthal)Oordeelsvormend besproken op13 oktober jl.De gemeente Sliedrecht,de Stichting SportaccommodatieBenedenveer en Aannemers-bedrijf Gebr. Blokland B.V. hebbenhet initiatief genomen om geza-menlijk de locatie BenedenveerNoord in ontwikkeling te brengen.De planlocatie is groter dan deruimte die de sporthal behoeft.De rest van het plangebied zal indit bestemmingsplan flexibel wor-den bestemd, omdat er nog geendefinitieve invulling voor is.De raad neemt een besluit overdit bestemmingsplan.

Opbrengstpotentie De DriehoekOordeelsvormend besproken op8 september jl.De raad besluit over het in ont-wikkeling nemen van De Driehoekals bedrijventerrein op basis vande uitgangspunten van een start-notitie. Hiertoe moet dan eennieuw, flexibeler bestemmings-plan opgesteld worden.

Eindrapport ‘Regie als dominantewerkwijze’ van de Rekenkamer-commissie gemeente Sliedrechtd.d. 3 juni 2015: een rekenka-meronderzoek naar het veran-deringsproces van de gemeenteSliedrecht om te komen tot een‘regiegemeente’.Oordeelsvormend besproken8 september jl. (Doorgeschoven uitde besluitvormende bijeenkomstop 22 september jl.)De raad besluit over een rekenka-meronderzoek naar het veran-deringsproces van de gemeenteSliedrecht om te komen tot een“regiegemeente”. Veel gemeen-ten zijn bezig uitvoerende takenop basis van langdurige contrac-ten met derden op afstand tezetten. In plaats van uitvoerderwordt de gemeente bestuurder opafstand.

Her(r)ijkt beleid burgerparticipatieOordeelsvormend besproken 15september jl. (Doorgeschoven uitde besluitvormende bijeenkomstop 22 september jl.)In 2012 heeft de raad het beleidvoor burgerparticipatie vastge-steld.Nu - in 2015 - besluit de raadover (opnieuw bekeken en aan-gepaste) voorstellen voor beleidrond burgerpartipatie en over-heidsparticipatie.Belangrijkste voorstellen en con-clusies: Initiatieven vanuit de ge-meente moeten meer aansluitenop initiatieven uit het dorp en deinwoners worden meer betrokkenbij het gemeentelijk beleid. Zowelgeld als andere vormen vanondersteuning, eerder beschik-baar voor de wijkplatformsworden omgevormd tot één(gemeente breed) budget voor deinitiatieven van de bewoners.Het college rapporteert elk jaarover de voortgang.

Op de webpagina “burgerinitiatief”op www.sliedrecht.nl/raad treftu meer informatie aan over hetburgerinitiatief. De raad heeft deverordening in 2013 vastgesteld.

1e BestuursrapportageOordeelsvormend besproken op29 september jl.De raad stelt de bestuursrappor-tage (Burap) vast. De rapportagebevat de financiële- en inhoude-lijke stand van zaken. De raadontvangt de Burap ter vaststellingomdat dit in de zogenaamde Plan-ning & Control-cyclus van 2015 isafgesproken. In deze rapportagewordt onder andere voorgesteldom in totaal euro 127.000beschikbaar te stellen voor ver-vanging van twee CV installaties(respectievelijk voor zwembad DeLockhorst en sporthal De Stoep)

Hamerstukken:Als uit de oordeelsvormendevergadering blijkt dat alle partijeneen voorstel steunen en het ookvoldoende is besproken, dan ishet niet meer nodig om het voor-stel in de besluitvormende verga-dering te bespreken. Het voorstelwordt dan in een besluitvormendevergadering afgehamerd.

•Verhoging gemeentegarantieSportaccommodatie Beneden-veer.

•Herstelbesluit vaststellenbestemmingsplan Molendijk-Industrieweg

•Vaststellen bestemmingsplan1e herziening Het Plaatje

•Regionalisering brandweer-kazernes

•Drank- en Horecaverordening2015

•Zienswijze meerjarenperspectiefVeiligheidsregio ZHZ

•Wijziging GemeenschappelijkeRegeling Veiligheidsregio ZHZ

•Herziening GR Gevudo

Informatie van de gemeenteraad Sliedrecht www.sliedrecht.nl/raad

Hier treft u meer informatie over

o.a. de gemeenteraad, raadsleden

en kunt u notulen, agenda’s en

vergaderstukken van de raad bekijken.

Vergaderstukken

Te raadplegen via www.ibabs.eu

Vergaderingen beluisteren

U kunt de vergaderingen zowel

live als achteraf beluisteren via

sliedrecht.raadsinformatie.nl

en www.sliedrecht.nl/raad.

Spreekrecht

U kunt als inwoner van de gemeente

Sliedrecht gebruik maken van het

spreekrecht om tijdens oordeels-

vormende en besluitvormende vergade-

ringen direct de gemeenteraadsleden

toe te spreken. Bij een besluitvormende

vergadering kan er alleen van het

spreekrecht gebruik worden gemaakt

over geagendeerde onderwerpen. U kunt

niet inspreken over onderwerpen waar

een bezwaar of beroepprocedure over

loopt. U kunt zich uiterlijk vóór 12.00 uur

op de dag van de bijeenkomst aan-

melden bij de griffie(r). Spreektijd

bedraagt maximaal 5 min. per persoon.

Gemeenteraad

Postadres: Postbus 16,

3360 AA Sliedrecht.

Locatie vergaderingen: Raadhuis,

Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.

Email: [email protected]

Raadsgriffier: De heer

mr. R.P.A. van Aalst, 0184-495 986

Bijeenkomstengemeenteraad

VergaderstukkenGemeenteraadSliedrechtraadplegen? (via devergader app IBABS)

Eerstvolgende vergadering: Extra openbare oordeelsvormendevergadering, van 14.00 - 15.00 uur voorafgaand aan de openbare

besluitvormende vergadering dinsdag 10 november 2015(behandeling Programmabegroting 2016 Sliedrecht).

Deze besluitvormende vergadering begint om 15.00 uur!

De gemeente Sliedrecht beschiktover een zgn. Burgeraccount inibabs. Uw gemeenteraad raad-pleegt haar vergaderstukken doormiddel van dezelfde vergaderapp.pc/laptop:www.ibabs.eu

tabletapp ibabs downloadenLet op: voor apple appstore“ibabs pro”

mobiele telefoon (alleen vooriphone) app “ibabs pro”downloaden

INLOGGEN:Site: SliedrechtEmail: burgerWachtwoord: burger

Voor het raadplegen van devergaderstukken gaat u naar“Agendatype”:BOB – beeldvormendBOB – oordeelsvormendBOB – besluitvormend

Voor het raadplegen van deingekomen stukken gaat u naar“Agendatype”:Ingekomen stukken oordeelsvor-mendIngekomen stukken besluitvor-mend

U kiest het jaar (bijvoorbeeld2015) en vervolgens de datumwaarop de vergadering plaats-vindt (bijvoorbeeld 9 september2015).Bijlagen behorend bij een agen-dapunt zijn in ibabs altijd als pdfbestand opgenomen.

In ibabs is een handleidingbeschikbaar.

Passaat-atlete Marleen Honkoop uit Sliedrecht heeft een vierde plaats behaald bij een internationale halve triatlon op Mallorca in Spanje.

SLIEDRECHT - Een halve triat-lon bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen, 90 km fietsen en 21 km hardlopen. Het sei-zoen begon slecht voor Mar-leen (33 jaar) door ziekte. Ze trainde in de zomer bij AV Passaat onder leiding van trainer Addy Ruiter. Binnen het Team TopSportPerfec-tion/CEP had ze de moge-

lijkheid om te trainen met toppers als Roy Hoornweg (Nederlands Kampioen 10 km) en Bart van Nunen (Ne-derlands Kampioen halve marathon). Voor deze halve triatlon stond Marleen er nu goed voor. Met een start vanaf het strand startte de wedstrijd om 9 uur voor een ronde van 1.9 zwemmen in de zee bij Paguera. Marleen was goed weg en bevond zich op de terugweg - waar het navigeren werd bemoei-lijkt door de opkomende zon - in het derde groepje zwem-sters. Na een goede wissel stapte Marleen als 15e op de fiets. Het fietsparcours bestond uit 2 rondes van 45

km met totaal 1000 hoogte-meters en afwisselend door het binnenland en dorpjes aan de kust. Op eigen tem-po en de eerste ronde op reserve, lag Marleen na de doorkomst halverwege als zevende.

SpannendOp 70 km haalde zij een groepje dames in, die achter haar aansloten. Omdat het niet lukte hen af te schud-den, besloot Marleen haar energie verder te sparen voor de halve marathon en bracht de resterende kilome-ters door als tweede van de groep. Met de snelste fiets-tijd reed Marleen als vierde

de wisselzone in. Bij het hardlopen werd direct hard gestart door de concurrentes op het pittige loopparcours met veel op en af, trappetjes en ongelijke ondergrond. Conform het strijdplan hield Marleen eigen tempo aan. Een spannende halve marathon volgde, waarbij Marleen langzaam opklom in de klassering en uitein-delijk op één na alle dames van de fietsgroep inhaalde. Marleen wist op twee minu-ten van de bronzen medaille als vierde te finishen in een tijd van 4 uur, 42 minuten en 10 seconden. Zij kan hiermee terugkijken op een zeer goede afsluiting van het

seizoen. De wedstrijd werd gewonnen door de Spaanse

Sarah Loehr Munoz in een tijd van 4:37:00.

Vierde plek voor Marleen Honkoop

Marleen Honkoop wist als vierde te finishen in 4 uur, 42 minuten en 10 seconden.

Page 7: De Merwestreek week43

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 7

Clubwerk van Het VlotSliedrecht - Het clubwerk van Stichting ‘Het Vlot’, voor mensen met een ver-standelijke beperking, dat in september weer van start is gegaan, draait momenteel uitstekend. Er is sprake van een grote belangstelling.Zo worden er op dinsdag- en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur bijeenkomsten ge-

houden van het ‘vrije-tijds-werk’ in het gebouw van de ‘De Hooghe Dijck’ (zij-in-gang ’t Vlot, Reigerlaan 218) en kan er op maandag van 19.00 tot 20.00 uur gezwom-men worden in ‘De Lock-horst’. Tal van vrijwilligers helpen mee. Er wordt een contributie gevraagd voor de onkosten. Ook wordt jaar-

lijks aandacht besteed aan onder meer Kerst en is er een uitstapje. De activiteiten worden financieel mede on-dersteund door de gemeente Sliedrecht en het Fonds Ver-standelijk Gehandicapten. Wie wil deelnemen aan de activiteiten, of betrokken wil zijn als vrijwilliger, kan bellen naar: 0184 41 50 35.

Het achtste gedicht in een lange rijalblaSSerwaard - Het pro-ject ‘Dichter bij de polder’ kreeg donderdag een vervolg in de vorm van een achtste gedicht dat is geplaatst in de berm ter hoogte van Oos-teinde 36 in Wijngaarden. Bij de onthulling waren leerlingen van de plaatse-lijke basisschool aanwezig. Op initiatief van de com-missie Kunst en Cultuur van de Lionsclub Alblas-serwaard Souburgh werden in de periode 2002 tot en met 2014 de gedichten van zeven door de commissie geselecteerde dichters aan-geboden aan vijf gemeenten. Het is de bedoeling dat er verspreid over de Alblasser-waard 25 gedichten komen. Dichteres Neeltje Maria Min en wethouder Piet Vat ont-hulden het achtste gedicht, dat door eerstgenoemde is geschreven. Zij liet zich met uitzicht op het schitterende

weidelandschap inspireren tot de volgende tekst: Het ruikt zoals het vroeger rook: een vlaag van voorjaarsgras en mest. Ik volg de rietkraag langs de sloot verdwaalde varen houdt zich groot ik lees de tekens in het kroos. Zie wat er uit de aarde kruipt: groot hoefblad zuring fluite-kruid. Straks komt de zomer van de grond.In 2002 werd het eerste gedicht van de hand van Jan Eikelboom geplaatst in Nieuw-Lekkerland. In de jaren erna zijn er gedichten geplaatst van Klaas Blok-huis, Anna Enquist, Ad Zui-derent, Willem van Toorn in, Marieke van Leeuwen en Jana Berenová.

De onthulling vond plaats in de stromende regen.

Onafhankelijk onderzoek naar effecten van uitstoot PFOA?Sliedrecht - Het Sliedrecht-se college van burgemeester en wethouders heeft via een brief aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten van de uitstoot van de gifti-ge stof PFOA door DuPont/Chemours (in Dordrecht) voor de inwoners van Slie-drecht. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot naar de lucht.

VragenHet college reageert daar-mee op een memo van de Omgevingsdienst Zuid-Hol-land Zuid. In de brief van het col-lege staat onder meer: “De memo is verre van duide-lijk en roept juist heel veel vragen op. Wij doelen hier-bij met name op emissies naar de lucht omdat vooral deze emissies van belang zijn voor de bevolking van Sliedrecht vanwege de be-nedenwindse ligging van Sliedrecht ten opzichte van het bedrijf.” In de brief worden in totaal veertien vragen gesteld en er wordt afgesloten met het verzoek aan de provincie ‘om door middel van een onafhankelijk onderzoek een risico inschatting te la-ten maken van de mogelijke effecten van deze stoffen op de bevolking van Slie-drecht’.

Kermis

De kermis is sinds jaar en dag een ge-voelig onderwerp in het baggerdorp. Voor- en tegenstanders bestoken

elkaar met argumenten om het gelijk aan hun kant te krijgen. Persoonlijk heb ik niets met kermis, maar ik zie er voor heel veel mensen de lol wel van in. Onze kinderen vinden het fantastisch natuurlijk. Dat er in Sliedrecht heel veel mensen wonen die zo’n bak met herrie, vooral op zondag, een doorn in het oog vinden kan ik goed begrijpen. Na jaren van getouwtrek is er dan eindelijk een compro-mis gevonden. De eerste stappen waren al gezet door alle activiteiten op zondag te verbieden aan de centrum kant van de A15. Daardoor kon er een “doorbraak” worden geforceerd met de stelling: Of kermis op zondag, maar dan bij de Lockhorst…of geen kermis op zondag en dan op het Winklerplein. De keuze is keurig uit onderhandeld door de politiek en de keuze werd gemaakt voor optie twee. Toen ik een klein ventje was dacht nie-mand daar over na. De kermis was gewoon in het centrum en begon de laatste dag van de avondvierdaagse. Ook toen was deze op

zondag gesloten zonder dat dit, door wie dan ook, ter discussie werd gesteld. In die tijd vond ik de kermis maar wat spannend. Met het rondhangen tussen de attracties en de grijpautomaten als hoogtepunt, was ik daar niet weg te slaan! Koning te rijk als je dan eindelijk een horloge te pakken had met zo’n grijp hijs-kraantje. Alsof je met een hele dure Rolex om je pols de blits maakte. De andere dag had je dan een groene pols van dat goedkope metalen klokje. Nog een dag later was het ding al ter ziele. Ook nu de kermis weer in het centrum is, zijn de voor-en tegenstanders niet klaar met de discus-sie. De ene helft van het Winklerplein is behoorlijk gecompenseerd ten koste van de andere helft. Dat lijkt mij nou weer niet de bedoeling. De kermis is ook nog eens van een omvang dat de gemiddelde Brabander tranen in zijn ogen krijgt van het lachen. Ik weet daar dorpjes met veertig huizen waar ze meer attracties hebben. Mijn dochter heeft haar oog laten vallen op dat enorme enge en zeer hoge draaiding. Ik ben bang dat papa dan mee moet… Dat heb ik weer!

column leon boer

Page 8: De Merwestreek week43

• Lage premie• Snelle uitbetaling

• Geen kosten bij uitkering• Geen poliskosten• Geen winstoogmerk

Onderling Fonds

Goed voor elkaar!Al meer dan 100 jaar

Telefoon (0184) 41 69 99 www.onderlingfonds.nl

Een uitvaartverzekering van het Onderling Fonds:

gewoon goed geregeld

• Nu ook koopsompolissen vanaf 76 jarige leeftijd

Begrafenis- en Crematieverzorging

TINEKE VAN DER JAGTEen waarborg voor verzekerde zorg

en persoonlijke aandacht.

Dag en nacht bereikbaar Ridderspoorhof 27Tel. 078-6440777 3355 BG Papendrechtb.g.g. 06-22421787 [email protected] 078-6440780 www.vanderjagtuitvaart.nl

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de velejaren waarin wij van hem mochten genieten,delen wij u mee dat van ons is heengegaan

Leendert Gerrit Muilwijk* 3 mei 1927 † 14 oktober 2015

De plechtigheid heeft inmiddels in beslotenkring plaatsgevonden.

Correspondentieadres :t.a.v. Mw. C.E. Muilwijk-de Ruiter

uitvaartverzorging "De Drechtstreek"Jan Steenstraat 713362 XH Sliedrecht

Overlijden

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 8

Veel vrijwilligers melden zich bij VluchtelingenWerkDe opvang van vluchtelingen in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat leverde een keur aan verschillende meningen en adviezen op. Vorige week woensdag arriveerde een groep vluchtelingen in Sliedrecht. Zij worden voor vier weken opgevangen. De afgelopen week meldden zich al veel vrijwilligers en werden er allerlei spullen ingezameld.

Door Yvonne Dombrakis

sliedrecht - Vanaf het mo-ment dat het nieuws bekend werd gemaakt stroomden de reacties binnen op allerlei social media-kanalen. Van: ‘Waar kan ik me aan-melden als vrijwilliger om een handje te helpen?’ tot: ‘Goede actie. Het zijn maar 35 mensen voor 4 weken op-vang. Even ‘rust’ voor deze mensen, dat moet ze toch gegund zijn’. Naast actief reageren op social media, meldden veel inwoners zich

vorige week ook aan als vrij-williger bij Vluchtelingen-Werk Sliedrecht.

Praktische hulpMartine Verlek: “Vanaf het moment dat bekend werd dat onze organisatie door de gemeente is gevraagd de inzet van vrijwilligers te

coördineren, hebben heel veel mensen contact met ons opgenomen. In nog geen drie dagen hadden we al 130 aanmeldformulieren bin-nen. Sommigen geven aan graag activiteiten met kin-deren te willen organiseren, anderen zijn bereid te hel-pen met het sorteren en uit-delen van voedselpakketten of melden dat zij hele prak-tische hulp willen geven, zoals de weg wijzen naar de supermarkt of dokter. Koffie en thee schenken, iets crea-tiefs op poten zetten en hel-pen met taalproblemen zijn ook zaken die veel worden genoemd.” Vluchtelingen-Werk Sliedrecht heeft vorige week meteen geïnventari-seerd waar de vluchtelingen behoefte aan hebben.

InzamelingEr waren drie avonden inge-pland zodat inwoners spul-len konden inleveren. De inzameling bij het Rode Kruis is echter alleen op donderdagavond doorge-gaan. Er waren toen in een uur tijd al zo veel spullen binnengekomen, dat de in-zamelingen op vrijdag en zaterdag zijn geannuleerd.Verlek vervolgt: “Verveling tegenaan is ook iets wat bij de opvang een belangrijk

aandachtspunt is. Wij hopen te bereiken dat de tijdelijke bewoners van de Groen van Prinstererschool hun weken in Sliedrecht rustig kunnen doorbrengen, met diverse

activiteiten waaraan deel-name mogelijk is. Daarnaast hoop ik dat ze een positief beeld van deze gemeente krijgen, maar ik denk dat dat al is gelukt.”

“Wij hopen dat de tijdelijke bewoners van de Groen van Prinstererschool hun weken in Sliedrecht rustig kunnen doorbrengen.” Foto Yvonne Dombrakis

‘In nog geen drIe dagen hadden we 130 aanmeldformulIeren’

Vraag en antwoord

Op de website van de gemeente Sliedrecht is een lijst met veelgestelde vragen te vinden over de vluchtelingen-opvang. Kijk voor meer informatie op www.sliedrecht.nl.

Ik was vorige week zelf niet bij de aankomst van de groep, maar ik hoorde van mijn collega dat zij hartelijk werden ontvangen. Er zijn twee gezinnen met kinderen bij en voor de rest zijn het individuen. De ver-deling man-vrouw is onge-veer gelijk.”

VrijwilligersDe dag voor aankomst van de Syriërs organiseerde Vluch-telingenWerk Sliedrecht in De Reling een informatiebij-eenkomst voor degenen die zich als vrijwilliger hadden aangemeld. “De opkomst was enorm. We hadden 50 stoelen klaargezet in de zaal, maar er kwamen 70 mensen opdagen. Zij kregen voorlichting over ons plan van aanpak en hoe we dat verder willen aanvul-len. Per dagdeel zetten we vier vrijwilligers in. Na die acht uur komt een nieuwe groep ze aflossen, wat dus uiteindelijk neerkomt op de inzet van 12 vrijwilligers ge-durende 24 uur.”Er kwamen grote vellen met gekleurde post-its aan te pas om dagroosters samen te stellen. Tussendoor zul-len we evalueren of alles naar wens verloopt en des-gewenst het aantal vrijwil-ligers op- of afschalen.” Verlek benadrukt dat de samenwerking met de ge-meente Sliedrecht uitste-kend verloopt. “We hebben met elkaar snel moeten schakelen, maar dat is goed gelukt. De communicatie verloopt helder en duidelijk en iedereen pakt zijn of haar taak met bevlogenheid op.”

Page 9: De Merwestreek week43

GIESSENBURGHerv. Gem. (Giessen-Nieuw-kerk) 9.30u ds. J. Holtslag mmv Immannuel; 18.30u ds. M. Dubbelman Geref. Kerk 10u ds. K.D. vd Hout; 18.30u ds. Wouda Herv. Gem. (Giessen-Ou-dekerk en Peursum) 9u en 10.45u ds. N. Raatgever; 18.30u ds. P.L. de Jong HARDINXVELD-GIES-SENDAM Herv. Gem. 9.30u ds. P. Vernooij (HD); 18u prop. A.N.J. Scheer Herst. Herv. Nassaustr. 9.30u en 18u ds. P. de VriesGeref. kerk 9.30u ds. S. Ris Geref. Gemeente wio. 21 okt 19.30u ds. W.J. Karels; P. van de Voorde en 18u ds. ds. A.P. Baaijens; za. 31 okt. Herv.dag 19.30u ds. A.T. Huijser en ds. W.J. Karels Herv. Gem. oude kerk 9u ds. P. van de Voorde; 10.45u ds. C.D. Zonnenberg (HD); 18u ds. J.T. Koning Herv. Gem. nieuwe kerk 9.30u ds. T.C. Guijt; 18u ds. P. VernooijHerst. Herv. Gem. Buiten-dams 9.30u en 18u ds. A. KosVrijzinnige Geloofsgem. NPB 10u ds. J.H.B. de Waard Ned. Geref. Kerk (herv.centr): 9.30u leesdienst br. Ton Koning; 16.30u ds. A.H. Reitsema Geref. Kerk vrijgem. 9.30u leesd. G.C. de Ruiter; 17u ds. B.C. Buitendijk Geref. kerk 9.30u dr. C. van der Kooi; 18u dhr J. Veltrop Christengemeente (Breede-way) 10u Jan Stronks

De Schaapskooi, Buiten-dams 45 10u dienst SLIEDRECHT Chr. Geref. Bethel 9.30u en 18u ds. A.C. UitslagChr. Geref. Ebenhaezer 9.30u en 17u ds. J.W. Schoon-derveldGer.Gemeente 9.30u en 18u ds. A.T. Huijser; do. 19.30u ds. A.T. Huijser Geref. kerk vrijgem. 9.30u leesdienst; 14.30u ds. E.J. Hempius Geref. kerk 9.30u (vbHA) ds. W.A. Boer; 18u ds. P. van Die Herv. Gem. Grote kerk 9u ds. W. Westland; 10.45u ds. HJ van der Veen (afsl. Evangeli-satieweek); 16.45 en 18.30u ds. H. Russcher (zingen na dienst)Herv. Gem. Maranatha 9.30u ds. J.W. Sparreboom; 18u ds. J.B. Alblas Ned. Geref. kerk 9.30u en 16.30u ds. G. van Dijk (HA) R.K. kerk 11.30u Woord en Communievieirng, T. Dam mmv Kordaat/ kwd Vrijz. Geloofsgem. 10u ds. M. Kwant Evangelische Christengem. Rehoboth: 9.30u samen-komstVolle Ev. Gem. Nw Leven (De Lockhorst) 10u dienst Jong en Vrij Sliedrecht (Griendencollege) 10.30u samenkomst Vergadering van Gelovi-gen: 10u eredienst; 11.45u woordbediening Apostolisch Genootschap www.apgen.nl/sliedrecht 9.30u G.ZweerisBRANDWIJK Herv. Gem.

9.30u ds. en 18.30u ds. J.A.H. Jongkind Geref. kerk 9.30u en 18.30u ds. H. BootBLESKENSGRAAF Herst.Herv.Gem Graafstroom 9.30u ds. H. Juffer; 18.30u ds. C.M. Visser GOUDRIAAN Herv. Gem. 9.30u ds. R.J. v Amstel; 18.30u ds. A.F. Troost M O L E N A A R S G R A A F Herv. Gem. 9.30u ds. P. Vroegindeweij; 18.30u ds. P. Baas OTTOLAND Herv. Gem. 9.30u ds. W. de Laar; 18.30u ds. G. de Jong Geref. Kerk 9.30u ds. G. de Haan; 18.30u ds. A.N. Drie-bergen WIJNGAARDEN Herv. Gem. 9.30u ds. M.J. van Oordt; 18.30u kand. J.A. de Kruijf GROOT-AMMERS Herv.Gem. 9.30u ds. A. Bloemen-dal (HD); 18.30u ds. M.A. van de Berg Ger.Gem in Ned. 10u en 18.30u leesdienstVrije Baptisten Gem. 10u dienst in de Reiger LANGERAK Herv.Gem. 9.30u prop. DCG van der Kraan; 18.30u ds. M.W. Wes-terink Geref.kerk (vrijgem.) 9.30u leesdienst; 16u ds. J. BoersmaNed.Geref.kerk 9.45u ds. H. Bruins; 18.30u ds. J. Cooi-man NIEUWPOORT Herv.Gem. 9.30u ds. B.F. Bakelaar; 18.30u ds. B. Oosterom Chr.Geref.kerk 9.30u en 18.30u ds. J. Bos

kerkdiensten

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79WEEKEND

2.49WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89WEEKEND

0.79WEEKEND

0.99WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89vvan 2.29

1.65vvan 1.79

2.49vvan 2.59

2.59vvan 2.69

1.29vvan 1.35

1.09vvan 1.19

0.79vvan 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel ofchocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 gGoudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGENOP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-,of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

Plaats zelf berichtenschrijf mee!

WIJHIERVANPapendrechts Nieuwsblad

Papendrechts Nieuwsblad staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.papendrechtsnieuwsblad.nl

‹ Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 9

Page 10: De Merwestreek week43

totale verbouwingsleegverkoop

laminaatal v.a. € 1,99 m2

pvcvloerenal v.a. € 9,95 m2

laminaatXXlextra lange delen, 220 cm lang,24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,one click to go systeem, leverbaar in6 kleuren, voor intensief woongebruik,van 34,95

nu € 18,95 m2

lamel parket restantendiverse kleuren en afmetingen

al v.a. €10,- m2

Vloer Het Zelf capelle aan den ijsselLylantse Baan 3,Woonboulevard Capelle XL.Tel. 010-2640110 www.vloerhetzelf.nl*Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Capelle aan den IJssel. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

alles moet weg!

kortingtot wel 70%op=op

Alleen op vrijdag 23 oktober!

Kan uw gehoor wel wat hulp gebruiken? Ga dan op 23 oktober naar Schoonenberg Sliedrecht,

Thorbeckelaan 17, tel. (0184) 42 58 30. Wij doen dan eerst een hoortest om te bepalen

of de Axon luisterhulp voor u geschikt is. Kom op tijd want dit aanbod geldt zolang de

voorraad strekt!

Eenvoudig in gebruik

De Axon luisterhulp is speciaal ontworpen om

geluiden duidelijker te horen. Zo kunt u met de

Axon bijvoorbeeld de tv beter verstaan zonder

deze harder te zetten. En ook als u met iemand

in gesprek bent, kan net wat extra volume

uitkomst bieden. De Axon zorgt ervoor, heel

eenvoudig zonder ingewikkelde instellingen.

U hoeft de luisterhulp alleen maar in uw oor

te doen en aan te zetten. Het volume regelt u

simpel met een klein draaiknopje.

Alleen als het nodig is

U gebruikt de Axon luisterhulp alleen in situa-

ties waarin uw gehoor even een steuntje in de

rug kan gebruiken. Eigenlijk net zo als u een

leesbril gebruikt om die kleine lettertjes te kun-

nen lezen. En omdat u bij de Axon verschillende

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

De voordelen op een rijtje:

• Eenvoudig in gebruik

• Diverse maten oordopjes

voor de juiste pasvorm

• Oplaadbaar

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

• Volume simpel te regelen

• Niet tevreden, geld terug

Eenmalig in prijs verlaagd

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. Maar

op vrijdag 23 oktober betaalt u slechts € 19,95.

U doet eerst een hoortest en als de Axon

geschikt is voor u, krijgt u deze mee naar huis.

Wanneer het apparaatje is opgeladen, ervaart

u meteen hoe het uw gehoor ondersteunt.

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

Axonluisterhulp€29,95

€19,95

Advertentie

Nieuw: de ‘leesbril’voor uw gehoor

Heeft u wel eens het idee dat uw gehoor wat hulp kan gebruiken?Bijvoorbeeld als u tv kijkt of tijdens een gesprek? Dan zou de Axonluisterhulp voor u wel eens ideaal kunnen zijn. Een apparaatje datuw gehoor ondersteunt bij licht gehoorverlies. Het is als het ware deleesbril voor uw oren.

Kaartverkoop € 13,60 via de Doelen, Bureau Hanson 010-4225244 enWegener Media: 010-4699911. M.m.v. Wegener Media, Hanson BV,

www.zondagochtendconcerten.nl

in de Doelen Rotterdam

RESERVEERNU!

Zondag 1 november Simon & Garfunkel tributeZondag 8 november Bill and his HawaiinsZondag 15 november Ein Morgen in Wien -Operette WensconcertZondag 22 november Laura Fygi & Trio MalandoZondag 13 december Herman van Veen &Edith LeerkensZondag 20 december White Christmasat de Doelen

Zondag 1 november Simon & GarfunkelTributeDe Simon & Garfunkel Revival Band is misschien wel de beste Revival band van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. Waar ze ook optreden, deze sympathieke volbloed-muzikanten laten een blijvende indruk achter op het enthousiaste publiek en zorgen voor lovende recensies.In hun programma krijgt u prachtigegepassioneerde ballads te horen als Scarborough Fair en Bright Eyes, maar ook klassiekers als Mrs. Robinson, The Boxer, The Sound of Silence maken deel uit van het repertoire, net als het opzwepende Cecilia. Het is indrukwekkend hoe dichtbij

het stemgeluid overeen komt met de originele stemmen van Simon & Garfunkel. Het resultaat van het geheel is een geweldige muzikale show die geen ‘special effects’ en andere opzichtige zaken nodigheeft. Sluit uw ogen en u waant zich bijeen concert van het fameuze duo.

ProgrammaNajaar 2015

Reserveren: 078 - 6158226www.theaterdewillem.nl

Woensdag 21 oktober, 14.30 uur - € 17,50

Suske en WiskeEen heerlijke theatermiddag voor het hele gezin!

------------------------------------------------------Zondag 25 oktober, 14.30 uur - € 12,00

“Een aanrader!” (Kindertheatergids)Pim & Pom

Jeugdtheater

------------------------------------------------------Donderdag 29 oktober,

20.15 uur - € 21,00

SchuddenCabaret

-------------------------------Vrijdag 30 oktober,

20.15 uur - € 29,50

Steeleye Span, een mix van folk en rock

Theaterconcert

Tiendweg 9a • 4142 EG Leerdam • Tel. (0345) 61 36 26 • www.hetdak.nl

Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstallatie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

Een mooie gelegenheidvoor een feestje!

PERSONENVERVOERDERSGEZOCHT

Woonachtig in de regio van deDrechtsteden 10-30 uur

Wij verzorgen cursus en baan

Schrijf je in op

www.taxiwerq.nl

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 10

Page 11: De Merwestreek week43

Debatleiders Erik de Bruin en Peter Donk.

Politiek café ‘Sliedrecht Debat’

Op donderdag 19 november is er het politiek café ‘Sliedrecht Debat’ in café Bij Boertie, aan de Krommestoep 1b in Sliedrecht. De aanvang is 21.00 uur. De deur gaat om 20.30 uur open.

SLIEDRECHT - Debatleiders tij-dens het politiek café ‘Slie-drecht Debat’ zijn de journa-listen Erik de Bruin en Peter Donk. Aanvankelijk stond er een datum begin novem-ber gepland, maar de meeste politieke partijen kwam dat

moment slecht uit vanwege de voorbereiding van de ge-meentebegroting. Zodoende is het openbare debat ver-plaatst.

DiscussieDe opzet en opstelling van het ‘Sliedrecht Debat’ is deze keer anders, dan het eerste debat eind juni dit jaar. Er is een (ervarings)deskundigepanel bij betrokken. Aan het debat nemen VVD, SGP-ChristenUnie, PvdA, CDA en PRO Sliedrecht deel met hun fractievoorzitters. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om

te discussiëren en met de politici (en hun aanwezige achterban) in gesprek te gaan. De onderwerpen van de avond worden later be-kendgemaakt.

Radio-opnamenHet politiek café wordt op-genomen. Dé Nederlandse internetomroep RTV Hol-land gevestigd in Sliedrecht zendt het debat uit op zater-dag 21 november vanaf 19.00 uur. Café Bij Boertie en de debatleiders werken omniet aan het debat mee. Het ge-luid wordt betaald door de gemeente Sliedrecht.

Discussie met politiciActies zijn geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 oktober 2015

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Coca-Cola Alle fl essen van 1.5 liter3 fl essenvan: 5.49voor: 3.66

2+1GRATIS

Per liter 0.81

Douwe Egberts Senseo Alle zakken met 48 padsPer zak5.05

3.493.493.493.48 pads

SPECTACULAIR!

Alleen geldig op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015

WeekendKraker!Weekend

TaksiPak met 10 pakjes van 0.2 liter Per pak1.82

1._1.

10 pakjes

Per liter 0.50

SPECTACULAIR!

Wat u ook wiltgaan kopen...

Meubelen • kleding • elektrische •apparatenspeelgoed • bedden • curiosa • boeken

fietsen, enzovoort… Opnieuw & Co heeft het!

Opnieuw & Co Dordrecht, Merwedestraat 54 (Staart)Opnieuw & Co Papendrecht - Sliedrecht, Ketelweg 61h PapendrechtOpnieuw & Co Ridderkerk, P.C. Hooftstraat 12Opnieuw & Co Zwijndrecht - H.I. Ambacht, Lindtsedijk 86 ZwijndrechtOpnieuw & Co Barendrecht - Voordijk 273, Barendrecht

Ophalen herbruikbare goederenWij halen herbruikbare goederen gratis bij u op aan huis.Hiervoor kunt u tijdens onze openingstijden bellen met:

☎ 078 - 641 79 66 of via www.opnieuwenco.nlBrengen van goederen kan ook bij één van onze filialen

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.30 - 17.30 uurZaterdag 09.00 - 17.00 uur

Doelstelling: (sociale-) werkgelegenheid: 300 medewerkers

Doelstelling:

3500ton

goederen91%

hergebruik

Kringloopbedrijf Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling

Doe

lste

llin

g:ve

rbet

eren

koop

krac

ht:go

edko

opal

tern

atie

fvo

orni

euw

www.facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

twitter.com/OpnieuwEnCo

Volg ons op:

‹ Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 11

Page 12: De Merwestreek week43

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

KIJKJEIN DE KEUKENMET RON BLAAUWMEESTERKOK

Woonmall Alexandrium geeft op

zondag 25 oktober een Kijkje in de

Keuken van meesterkok Ron Blaauw. Ron

is van 12.30 tot 16.30 uur in het Atrium

van de Woonmall aanwezig om zijn

kookkunsten te demonstreren en u te laten

proeven. Bovendien kunt u de nieuwste

trends in onze woon- en keukenwinkels

ontdekken. Woonmall Alexandrium...voor smaakvol wonen.

Page 13: De Merwestreek week43

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 13

Kor Blijenberg: “Ik zag er niet tegenop om te stoppen met werken. Ik vond het op een gegeven moment wel welletjes.”

Vanwege tuberculose was hij als kind twee jaar aan bed gekluisterd. “Ik heb nooit in een kleuterklas gezeten, dus muizentrappetjes vouwen kan ik niet,” lacht Kor Blijenberg. Na het herstel haalde de ex-wethouder zijn schoolperiode dubbel en dwars in.

Door Yvonne Dombrakis

SLIEDRECHT - “Propjes gooi-en, plagen en uitdagen, de lange paardenstaart van het meisje dat voor me zat in de klas in het inktpotje dopen; zulke kattenkwaad haalde ik graag uit. Het leren ging me goed en eenvoudig af, daar hadden docenten wei-nig op aan te merken. Maar ik stond wel te boek als on-deugend. Voor straf de tegels in de gang van de school tel-len, in de hoek staan; ik heb heel wat straf gehad.” Op de Da Costa en de kweek-school temperde de branie iets. “Per toeval ben ik het onderwijs ingerold. Mijn va-der was vrachtwagenchauf-feur. Ik wist in ieder geval dat ik dat niet wilde worden. Het was zwaar werk, waarbij

je lange dagen maakte. Daar-bij was repareren niet mijn sterkste kant en ben ik ben geen echte autoliefhebber.”

OnderwijsToen hem geopperd werd om misschien eens na te denken over een loopbaan als leraar, leek hem dat eigenlijk wel wat. “Ik ben leraar gewor-den en heb uiteindelijk 33 jaar voor de klas gestaan. Eerst op de Ireneschool, daarna de Beatrixschool en tot slot de Anne de Vries,” somt Blijenberg op. “In de beginperiode, we praten dan over de jaren zestig, be-stonden mijn klassen uit on-geveer 50 kinderen. Dat was een uitdaging. Al waren de leerlingen in die tijd enorm braaf en plichtsgetrouw.

Wanneer ik ze aan het werk had gezet, kon ik gerust de klas uitlopen zonder dat er chaos ontstond. Op de gang hoorde ik alleen het gekras van pennen. Het meeste werk ging zitten in nakij-ken. Na iedere toets lagen er 50 schriften op mijn bureau. Later werden de klassen een

stuk kleiner, maar nam de mondigheid toe.”

PolitiekDaar kon Blijenberg met zijn ervaring en autoriteit wel mee omgaan. In 1998 zwaai-de hij af om wethouder te worden. De interesse voor politiek ontstond niet van de ene op de andere dag. Van 1972 tot en met 1983 was hij met een onderbreking van 4 jaar raadslid voor D66. “De democratiseerdersge-dachte van de partij sprak mij in die tijd erg aan. An-dere partijen waren ijzeren bastions, die niet veel van inspraak moesten hebben. Bij D66 was dat heel anders. Ook de aandacht voor het milieu sprak mij aan. Later

kwamen D66 en de PvdA steeds dichter bij elkaar te staan. In Sliedrecht kon ik prima samenwerken met de jonge garde van de PvdA, waaronder Johan Lavooi en Gerrit Venis. Uiteindelijk ben ik samen met anderen overgestapt.” Raadslid, frac-tievoorzitter en vanaf 1998 wethouder; de politiek liet Blijenberg niet los. Als slangenkuil heeft hij het nooit ervaren; integen-deel. “Iedereen ging goed met elkaar om en er was een hoge mate van collegialiteit. Natuurlijk botsten we soms op bepaalde standpunten, maar het bleef altijd fair. Hét bewijs dat de wethouders goed met elkaar konden sa-menwerken, is het feit dat

we ooit 9 maanden zonder burgemeester hebben geze-ten. Dat was van juni 2001 tot februari 2002. Er werd geen waarnemend burge-meester aangesteld. ‘Die vier wethouders redden het wel een tijdje met elkaar’, was de heersende gedachte. Dat bleek in de praktijk ook zo te zijn. Door goed teamwork hebben we in die tijd aller-lei grote projecten op poten

gezet. De commissaris van de koningin kon tevreden zijn.” Inmiddels is Blijenberg bijna 10 jaar met pensioen. “Ik zag er niet tegenop om te stop-pen met werken. Ik vond het op een gegeven moment wel welletjes. Met mijn vrouw Ankie heb ik duidelijke af-spraken gemaakt. Ik zou me niet ineens te veel met haar systeem van het huishou-den bemoeien. Die geoliede machine kon ik alleen maar verstoren.” Wel zorgt hij vrij-wel iedere avond voor het eten. “Gedurende de laatste maanden van mijn wethou-derschap heb ik kooklessen gevolgd. Coq au vin is mijn specialiteit. Ik maak gere-geld een grote pan voor fa-milie of vrienden.”

BLIJENBERG ROLDE PER TOEVAL HET ONDERWIJS IN

‘Iedereen ging goed met elkaar om en er was een hoge mate van collegialiteit’

“Gedurende de laatste maanden van mijn wethouderschap heb ik kooklessen gevolgd. Coq au vin is mijn specialiteit.”

De ereburger van Sliedrecht heeft twee dochters en vijf kleinkinderen, die allemaal bij hem in de buurt wonen. Zijn vrije tijd besteedt hij verder onder meer aan zingen bij het Baggerkoor, waar hij samen met zijn vrouw lid van is. “Toen de dirigent een poosje geleden vertrok, heb ik die functie ook op mij genomen. Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen bij acute noodgevallen.”

“Het leren ging me goed en eenvoudig af, daar hadden docenten weinig op aan te merken. Maar ik stond wel te boek als ondeugend.”

Sliedrechter van de Week

Page 14: De Merwestreek week43

PVC AKTIE:OktOber is PVC maand bij dutCh FlOOrstOre.

OP de gehele PVC/COlleCtie krijgt u

10 % KorTIngsuPerstunt!

Op de complete Viva Floors collectie krijgt u

20% kortingAanbieding geldig t/m 31 oktoberONTWERP AANLEG ONDERHOUD RENOVATIE BESTRATING

Kunt u door debladeren uw tuin niet meer zien?A-Garden in Dordrecht zorgt er voor dat u optimaal van uw tuin kunt genieten, ook als de

bladeren gaan vallen. Neem contact met ons op via 078-6164277 of [email protected] en wij

vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 14

D’r komme gaonde meer kookpergrammaos op de tillevisie. ’t Lijkent de leste jaere wel een soortement van epedemie, ’t end is t’r temet van zoek. D’n Engelse, Belze, Duitse, Iteljaonse en Spaonse tillevisiezenders hen iederen dag wel zô’n pergrammao en laete me veraal ok de Nederlanse zenders nie vergete. Somwaaile kà je ze wel twêê kere per dag bekijke. As ie zô een bietjie aan ’t zappe gaot over de meer dan honderd kenaole die me vendaeg d’n dag op d’n buis ontvange, begin ik toch aal gaauw knappies flaauw van d’n honger te worre.

Een mandemaokertie

sliedrecht - As klap op de vuurpijl kenne me netuulijk 24 Kitchen, daer staon ze 24 uur, zeuve daege in de week te smorrele. Dà ’s aamel van tevore opgenome, zôôdoen-de mislukt ’r ok nooit niks. Je ziet die loi nou nooit is een lepel, vurrek, bord of pan uit d’r kluive laete vaalle. Ok kook ‘r nooit is wat over

of bak t’r wat aan, behaaleve bij hêêl Holland bakt, daer gaot af en toe wel-is ietewat vekeerd. Bij aal die per-grammaos heb ie koks die minstes drie Michelinsterre hebbe verdiend, geassisteerd deur gewone huisvrouwe en -manne die taorte staon te bakke. ’t Mooiste om naer te

kijke ving ik Jamie Oliver as tie een êênpansgerecht aan ’t maoke is. Hij staot dan de ingrediënte in de pan te smijte asof tie een bouwvak-ker is die de sjementmeule aan ’t vulle is. Aal dà buitelanse ete hadde me vroeger nie in Slierecht, wel in Dordt of Rotterdam. Soms wier d’r thuis mac-ceroni gekookt mè kaes en ham of goulash, maor dan hadde me ’t mêêstal wel ge-had met de buitelanse keu-ke. As ie ‘t geluk had dà je naest een Indische femilie weunde, dan kò je daer wel-is een keertie een vurrek-sie meeprikke. Zô haalef in de jaere 60 kwam d’n êêste Chinees in ons durrep, in de Landgraefstraet. Veul mense namme d’r aaige pannechie daer mee naer toe om ’t te laete vulle mè nasi, baomi of haaievinnesoep. ’t Lekende wel een polygoonfillempie van de gaorkeuke, aallêên

stinge de klante nie zô strak in de rij. In de jaere 70 be-gonne ok de supermarte aals meer buitelanse groente en kroije te verkôôpe.Nou lus ik temet aalles, ‘k ben een makkelijken eter. ’t Maok mijn nie uit waer of ’t ok vendaen komt, mor gebakke sprinkhaone of een brôôdjie meelwurreme zij

me toch een bietjie te gortig. Venaevend eet ik daerom maor weer een praksie van blommige aerepel en kroot-jies mè gesnipperde juin d’r overhene. Daerbij een paor flink hard gebakke speklap-pies en dan op je bord dijke metsele mè je vurrek en dan een lekker putjie mè sju. Dà ’s mijn 3 sterre maol!

Sliedrechts dialect: koke en smorrele

Eerste Chinese restaurant in de A.W. de Landgraafstraat. Foto Historische Vereniging

’t Mooiste oM naer te kijke ving ik jaMie oliver

Het eerste Chinese restaurant in Sliedrecht was in de vroegere Dijkstraat, later omgedoopt tot de A.W.de Landgraafstraat. Inderdaad betekende het een ken-nismaking met maaltijden uit een andere cultuur. Was wel wennen! Het verhaal over de pannetjes komt me ook bekend voor. Op de brommer vanuit Boven-Har-dinxveld naar de Chinees in Gorkum. Pannetje in de fietstas, goed ingepakt in oude kranten en warempel het smaakte nog ook … (B.L.)

Page 15: De Merwestreek week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop online in 9 webshops

of bezoek één van de 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 15

Samen eten in Hoepmakerhardinxveld-giessendam - Senioren kunnen elke donderdag genieten van een warme middagmaaltijd in restaurant de Hoepmaker (zorgcentrum Pedaja). Het driegangenmenu kost 8,50 euro voor leden van Waar-deburghplus en 9 euro voor niet-leden. Aanmelden: 0184 – 61 77 22. Het menu

voor donderdag 29 oktober bestaat uit: heldere groente-soep of een gebonden gou-lashsoep. Gekookte aardappelen met bloemkool, saus en een rundsausijsje of stamppot snijbonen met oude kaas en een speklap. En als toetje aardbeienvla of een fruit-cocktail.

Cursus ‘Peuter in zicht’hardinxveld-giessendam - Rivas Zorggroep begint op donderdag 29 oktober om 19.45 uur met de cursus ‘Peuter in zicht’ op de Rivas-locatie aan de Pieterweer. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders met kinderen van 18 maanden tot en met 3 jaar. Ouders krijgen prak-

tische tips over het belonen en grenzen stellen. Daar-naast is er aandacht voor het opvoeden in de breedste zin van het woord. Lonneke Korten, jeugdverpleegkun-dige bij Rivas: “Peuters kun-nen last hebben van drift-buien, niet willen eten of niet luisteren. Veel ouders krijgen hier tijdens de op-

voeding mee te maken. Met deze oudercursus bespreken we hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Ouders hoeven dus geen grote pro-blemen met de opvoeding te hebben om deel te kunnen nemen aan de cursus.” Deel-name is gratis. Aanmelden: 0900-8440 of [email protected].

Prijzen ontwerpwedstrijdWethouder Hans Tanis van de gemeente Sliedrecht heeft eerder deze maand de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de ontwerpwedstrijd ‘Sliedrecht herkenbaar’.

sliedreCht - De cheque ter waarde van 500 euro werd in ontvangst genomen door Rémon Mulder en Tiffany Pergens die samen de eerste prijs hebben gewonnen met hun conceptuele ontwerp. Ad de Jong won met zijn ontwerp de derde prijs ter waarde van 150 euro. Maar-ten de Winter, winnaar van de tweede prijs ter waarde van 200 euro, kon helaas niet aanwezig zijn.

Herkenbaar beeldDe gemeente schreef een ontwerpwedstrijd uit om Sliedrecht met een beeld herkenbaarder te maken,

waarbij je meteen weet: ik ben er, dit is Sliedrecht. In totaal waren er negen inzen-dingen, waaruit de vakjury drie winnaars heeft geko-

zen. Het ontwerp van de winnaars wordt de komen-de tijd verder uitgewerkt. Op de Facebookpagina van de gemeente staat een video

waarin Rémon en Tiffany uitleggen hoe hun concep-tuele ontwerp eruit ziet. Ze vertellen over hun uitgangs-punt: meer dan een beeld.

Ad de Jong, Rémon Mulder, Tiffany Pergens en wethouder Hans Tanis.

Bijeenkomst mantelzorgershardinxveld-giessendam - Op 27 oktober organiseert Stichting Waardeburgh in samenwerking met Servan-da een informatieve bijeen-komst speciaal voor mantel-zorgers.Deze avond zal in het teken staan van veiligheid rondom het thema beweging. Fysio-therapeut Jolanda Lint geeft deze avond een interactieve presentatie.

VeiligheidTijdens deze bijeenkomst zullen onder andere de on-derwerpen; veilig met de rolstoel rijden, veilig ver-plaatsen en ondersteunen worden behandeld.Mantelzorgers zijn van har-te welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van de Peulenhof in Hardinxveld-Giessendam. Het adres is Venusstraat 1a. De ingang van de recreatiezaal bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.

Hartog Wonen viert feest!sliedreCht - IN.HOUSE – het huismerk van Hartog Wo-nen in Sliedrecht en Utrecht – bestaat 12,5 jaar en dat wordt dit najaar gevierd. Op dinsdag 3 november houdt Hartog Wonen een feeste-lijke en sfeervolle Jubileum Woonparty in de winkel op de Woonboulevard Slie-drecht, Leeghwaterstraat 71 in Sliedrecht.

GoodiebagIedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom, de toe-gang is uiteraard gratis. Wie zich vooraf aanmeldt, ontvangt die avond een goed gevulde ‘goodiebag’. Aanmelden kan via www.hartogwonen.nl.Voor deze avond (die duurt tot 22.00 uur) zijn de leukste accessoires van de nieuwe collectie opgepoetst. Op woonaccessoires uit de col-lectie van Hartog Wonen geldt deze avond een party korting van 20 procent. Daarnaast lopen er nog di-verse andere kortingsacties waar de bezoekers op deze avond extra van kunnen profiteren. Ook worden er diverse demonstraties en presentaties gegeven door regionale aanbieders. Alles te maken met in en om het huis en persoonlijke verzor-ging. Hartog Wonen zorgt deze avond voor een hapje en drankje.

Meer informatie is te vinden op: www.hartogwonen.nl.

Page 16: De Merwestreek week43

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 16

Kijk voor ons enorme assortiment ook op hornbach.nlKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook op

10xBouwmarkt”!

“Beste

Woonmaand: Laminaat en behang

1495 18951695

Vliesbehang "Factory II"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 mhout structuur, wit/beigeper m2 3,18 5739485

Vliesbehang "Takken"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 m,wit/taupeper m2 2,80 5739487

Vliesbehang"Stenen"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 m,grijs/bruinper m2 3,56 8652887

Ook in deze woonmaand staat HORNBACH voor je klaar met laminaat, behang en diverse woonaccessoires volgens

de laatste woontrends!

1495

Laminaat "Hemlock natuur"afm. (l x b) 138 x 15,9 mdikte 8 mm, 4 zijden v-voeg 5505012

p/m2795

Laminaat "True Character"afm. (l x b) 138 x 19,3 m,dikte 7 mm, 2 zijde v-voeg 8812850

p/m2 2495

Laminaat "Beach House"afm. (l x b) 121,5 x 12,5 m,dikte 12 mm, rustieke uit-straling 5549585

p/m2

voelbaar structuur

hornbach.nl

Volg ons op:AlblasserdamKelvinring 60, 2952 BG Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.

Puzzel mee!1 3 6 2 4 5 8 7 92 4 7 8 9 3 6 5 19 8 5 1 7 6 2 3 46 2 4 5 8 7 9 1 33 9 8 4 2 1 7 6 55 7 1 3 6 9 4 2 88 5 2 6 1 4 3 9 77 6 3 9 5 8 1 4 24 1 9 7 3 2 5 8 6

4 5 8 74 9

9 2 3 42 5 7 9 3

3 8 2 1 61 9 4

5 2 6 1 76 8

3 5

Opgave puzzel 11763

Oplossing puzzel 11763

Sudoku

Page 17: De Merwestreek week43

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 17

Voorbeschouwing Sliedrecht SportSliedrecht - Onder aan-voering van teamcaptain Nienke de Waard, behaal-de dames 1 zaterdag een knappe overwinning tegen Set Up ’65 uit Ootmarsum. Het thuispubliek werd op de wenken bediend door de damesselectie van Matt van Wezel. Dani Smith, de nieu-we aanwinst op spelverde-ling, wist haar aanvallers goed te vinden en deelde in de gezamenlijke vreugde van blokkering, haar gesla-gen aces en het bij vlagen on-verschrokken verdedigende werk. Aan beide kanten van het net overigens.Oskam Taurus en Coolen Alterno lieten zich thuis in de eerste set verrassen, maar bleken in het verloop van de wedstrijd in staat de drie opvolgende sets binnen te halen, waardoor zij met Sliedrecht de koppositie voorlopig deelden. De zon-dagseditie Peelpush tegen UEF Donitas was razend spannend. Na twee gewon-nen sets liet Peelpush de ploeg uit het noorden bij-komen tot 2-2 en moest de vijfde set een winnaar uit-wijzen. Bij 8-4 werd er in Meijel van speelhelft gewisseld, waarna Donitas, na knap terugkomen tot 9-9, zich toch gewonnen gaf. Ook VC Sneek (tegen Regio Zwol-le) liet zich in eigen huis in de eerste set verrassen, maar stoomde daarna met drie sets op een rij naar de

overwinning. Zwolle bleek een taaie tegenstander en weerde zich in de derde set kranig. In de vierde set ech-ter werd het vuur een fikkie, dat door Sneek gemakkelijk gedoofd werd. Zwolle moest uiteindelijk capituleren met 3-1.Een van de koplopers komt zaterdag op bezoek en dat betekent dat de stand er na twee speelronden zeker an-ders zal uitzien. VC Sneek had in de wedstrijd om de Supercup een betere eind-sprint en wist de 0-2 achter-stand om te buigen in een verdiende overwinning van 3-2 en pakte daarmee de eerste prijs van het seizoen. Voor sommigen een niets-zeggende prijs, maar je kunt hem maar in je prijzenkast hebben staan!Petra Groenland zal geen moeite hebben haar team optimaal te motiveren. Alles uit de kast om de formatie van Van Wezel te tackelen in eigen huis. De technische staf van Sliedrecht Sport daarentegen, weet zich ook gesterkt door de prima pres-tatie tegen Set Up ’65. De prijzen worden aan het einde van het seizoen uit-gedeeld. De eindstand na 18 speelronden is leuk, maar biedt geen garantie voor verder succes. Niet te vroeg pieken en zorgen dat je hoog eindigt, om daarna aan het tweede stuk competitie be-ginnen en dan na weer een afvalrace uiteindelijk de finaleronde spelen om het kampioenschap van Neder-

land. De weg naar succes is nog lang en onzeker.De tweede thuiswedstrijd van het seizoen 2015-2016 wordt in alle opzichten een memorabele. Een stevige af-vaardiging van de busines-sclub zal de verrichtingen van dames 1 komen bekij-ken, het trouwe thuispu-bliek zal er zijn en twee ge-motiveerde teams zullen de wedstrijdvloer betreden om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

SchaaktoernooiengieSSenburg - Schaakclub De Giessen en Linge uit Giessenburg houdt op za-terdag 24 oktober twee open schaaktoernooien. Eén voor senioren en één, het Dennis Westerhout Herdenkings-toernooi, voor jeugd geboren in 1998 of later. De toernooien vinden plaats in Zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1 in Gies-senburg. De senioren starten om 9:45 uur en spelen met een tempo van 20 minuten persoon per partij. De jeugd start om 13:00 uur en speelt 15 minuten per persoon per partij. Het inschrijfgeld be-draagt € 7,50 voor de senio-ren en € 3,00 voor de jeugd. Bij de senioren is, dankzij sponsoren, een prijzenpot beschikbaar van in totaal ruim 800 euro. Bij de jeugd zijn meerdere bekers te win-nen. Deelname aan de toer-nooien staat ook open voor huisschakers. Aanmelden: www.giessenlinge.nl.

SportnieuwS

Het laatste nieuws van Schaakvereniging Sliedrecht.

sliedrecht - Vorig seizoen was het de clash om het kampioenschap in de eerste klasse A van de Rotterdam-se Schaakbond. Toen won Sliedrecht 2 overtuigend van Nieuwerkerk ad IJssel 1. Nu was het de eerste wed-strijd in de Promotieklasse (beiden teams zijn gepromo-veerd) en opnieuw wonnen de Sliedrechtse reserves, al was het dit keer fortuin-lijk te noemen. Teamlei-der Leo Koppelaar zag zijn manschappen een 2,5-0,5 achterstand ombuigen naar een 3,5-4,5 overwinning. Op de wedstrijddag begon Sliedrecht al met een ach-terstand nadat Hans Klein remise had gespeeld, maar kleinzoon Jorik had verlo-ren. De achterstand werd ver-dubbeld doordat Adrian Mensing slecht uit de ope-ning kwam en daarna geen kans heeft gehad. Daarna sloegen de Leeuwen van het team toe. Ten eerste wist Jer-ry van Rekom te winnen en ten tweede wist Wout Hou-dini Boer weer toe te slaan tegen voormalig collega Edo Pouwelse. Daarmee was de stand weer in evenwicht.

In de zinderende tijdnood-fase knokte kopman Kees Wessels zich in een toren-eindspel met een pion min-der naar remise. Ook Floris Verweij kwam in tijdnood, maar dan gaat de jeugdspe-ler pas schaken. Dus dat werd met vertrouwen tege-moet gezien. En inderdaad speelde hij soeverein remi-se. Het slotakkoord kwam van Teunis den Rooijen, die in de opening wat proble-men leek te kennen, maar vanuit het middenspel het initiatief naar zich toetrok. Uiteindelijk leidde dat naar de verdiende winst.

SchaakjeugdIn de vijfde ronde van de Najaarscompetitie van de

jeugd heeft Maarten Hartko-ren laten zien dat hij steeds beter gaat schaken. Dat on-dervond favoriet Gerard van Steenoven, die na een span-nende partij zijn koning kon omleggen. Door de zege klom Maarten enkele plaat-sen in de eerste groep. In de eerste groep gaat titelverde-diger Hendrik Donders aan kop na zijn remise tegen naaste concurrent Yochanan Alberts. Opvallend was wel de winst van Luana Men-sing op Barend van Dieren. Ook Joppe den Breejen deed goede zaken door te winnen van Samuël Gijsen.In de tweede groep blijft Raphaël Alberts ongenaak-baar. Dit keer wist hij van Joëlle Moes te winnen.

Resultaten van schaakclub

Maarten Hartkoren

Page 18: De Merwestreek week43

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het paktvoordeliguit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

60 c

m

40 c

m

995

239

695

249

1195

399

695

795

695

179

795

229

089

179

299

079

595

DECOKERSTMANdiverse varianten

40 cm 6.49

DASHWASMIDDELwitvloeibaar 1.2 l18 wasbeurtenof poeder 1.1 kg17 wasbeurten

DAMESFLEECE VESTzwart, navy of grijs100% polyestermaten S-XL

LUXEBADDOEKdiverse kleuren100% katoen60x110 cm

GRUNDIGLED SFEERLAMPeenvoudig van kleurte veranderen met deafstandsbedieningbrengt extrasfeer in huis

TOP CHEFKOEKENPANgeschikt voor alle warmtebronnenvaatwasmachinebestendiganti-aanbaklaag, PFOA-vrije primerØ 20 cm

Ø 24 cm 4.99Ø 28 cm 5.99

POSHHONDENKUSSENdiverse variantenanti-slip80x60x5 cm

DAMESHUISPAKdiverse varianten100% coral fl eecematen S-XL

dames sloffendiverse variantenhalf hooggebreidmaten 37-42

4.49

LUXEPOEFdiverse dessins of uni leder lookmet opbergfunctie38x38x38 cm

KINDERBASIC T-SHIRTdiverse kleurenlange mouw95% katoen5% elastanmaten 86-164

UITZOEKENSPEELGOEDdiverse artikelen

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

LED WAXKAARSdiverse kleuren7x9 cm

7x13 cm1.19

kandelaar met kaarsplateaudiverse kleuren25 cm2.29

35 cm2.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

LOOK O LOOKJUNGLE PIZZA435 gram

LUXEKERSTKAARTENdiverse varianten

DAMES/HERENPYJAMAdiverse variantenmaten S-XL

UITZOEKEN3 PAAR

60 CM

HEERLIJK ZACHT 100% KATOEN

STUNTPRIJS

EUROPESE TOPKWALITEIT

LUXEWASHAND16x21 cm

0.45

Page 19: De Merwestreek week43

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

149*Prijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELEN

*ALLEEN ZATERDAG 24 OKTOBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 534424B

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

399.-

OP=OP

119

37.99

799

99

799

149 169

275149

349 95

DIXON PREDATOR

PR-522SMRBS 5-DELIGKETELSETKetelset 5-delig van Maplemet 6,5x10 en 7x12 tom,14x16 floor tom, 18x22bass drum en 6,5x14 snaredrum. Leverbaar in driekleuren Dusk Till Dawn, Lava Red en Mercury Gold Burst.

879.-

879.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 413168

PHILIPS 55 PFS8159ANDROID SMART TV METAMBILIGHT• 55 inch (± 140 cm)• 1920x1080 Full HD• energieklasse A+• Perfect Pixel HD• 800Hz PMR• DVB-T/T2/C/S/S2, CI+

• Afm. 108x67x 25 cm 1499.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 549798B

460393B YAMAHA CLP-480PE CLAVINOVA DIGITALE PIANO 3199.-528322B YAMAHA CLP-535R DIGITALE PIANO ROSEWOOD 1649.-528328B YAMAHA CLP-545B DIGITALE PIANO ZWART 1999.-528340B YAMAHA CLP-585PE DIGITALE PIANO EBONY 4199.-508103B YAMAHA YDP-162B ARIUS DIGITALE PIANO ZWART 999.-506315B YAMAHA YDP-S51 B DIGITALE PIANO ZWART 999.-419687B YAMAHA NP-V80 PORTABLE DIGITALE PIANO 425.-506312 YAMAHA PSR-E243 DIGITAAL KEYBOARD 159.-528314 YAMAHA PSR-E443 DIGITAAL KEYBOARD ZILVER 319.-519350 YAMAHA TYROS 5-61 DIGITAAL WORKSTATION 2799.-

Correct Koopjeskelder Ceintuurbaan 111Rotterdam. Speciale partijen, beursmodellen endemonstratie-modellen. Dikwijls nieuw in doos,sommige zonder doos met een klein laagje stof

maar altijd met volledige garantie.Meeneemprijzen, contante betaling, geen

telefonische reserveringen mogelijk en op=op.

PHILIPS DVP2880DVD-SPELERMet een onberispelijke,levensechte beeldkwaliteiten de mogelijkheid om bijnaelk soort disc af te spelen! Aansluitingen met HDMI en scart49.95KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 519592

AKAI ALED-1912TBK METINGEBOUWDE DVD SPELER19 inch (± 48 cm) • energieklasse A• Ziggo/ UPC gecertificeerd• Scart, HDMI en USB 219.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 535210

HARMAN KARDON BDS-380 2.1 3D BLURAY SET• 3D bluray, DVD, CD, • FM-Radio/internet radio• Airplay, Bluetooth met NFC• WiFi, Ethernet en VTuner • twee speakers en een actieve subwoofer.

• 3x HDMI in • 1x HDMI1199.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 518412B

SALE

PIONEER DEH-4700BTBLUETOOTH-HANDSFREE USB-IPHONE STREAMING-AUDIO• 4x50 watt power. • CD-tuner met RDS.• Verlichte USB ingang• Front-aux-ingang• Compatibel met • iPod/iPhone/Android- smartphone

129.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 534385

ONKYO TX-SR333 5.1 SURROUND RECEIVERBeschikt over uitzonderlijk gedetailleerd geluid • Zes 4K / 60 Hz-geschikte HDMI-ingangen • Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio .• Afm. 43.5x14x34cm. • In zilver

KLIPSCH SYNERGY F1ZUILLUIDSPREKERS • 2-weg systeem • belastbaar tot 100 Watt • basrelexpoort • Afm. 91.4x20.3x34.3 cm.199.-KOOPJESKELDERPRIJSPER STUK Art.nr. 298525

MAGNAT PA112 PALUIDSPREKER• 2 weg speaker systeem• Bas reflex • Afm. 38.5x63.5x32.5 cm.249.-KOOPJESKELDERPRIJSPER STUKArt.nr. 469058B

ONKYO C-S5VL SUPERAUDIO CD SPELERBiedt naast eenfantastische sound met uwcd's ook de afspeel-mogelijkheid van dehoogwaardige SACDplaatjes. Met regelbarehoofdtelefoon aansluiting.

Afm. 43.5x31.8x8 cmIn zwart of zilver399.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 390225B

SONY DAV-TZ140SURROUND 5.1 SET Haal bioscoopgeluid in huismet 5.1-kanaals surroundsound, inclusief DVDspeler satellietluidsprekersen compacte subwoofer.• USB-poort

• Dolby Digital /Prologic140.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 481835

YAMAHA YST-SW 015 Actieve subwoofer met een16cm woofer en een krachtigingebouwde versterker van120 Watt. Afm.28x32x32 cm.229.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 256093

CORRECT KOOPJESKELDERSUPER AANBIEDINGEN

Emiel Ramsair Ron van VlietIvo Krul

ONKYO D-055 • 2 weg, Bassreflex, 70 Watt• In walnootkleur • Afm. 15x25x26 cmPER STUK 99.-KOOPJESKELDERPRIJS Art.nr. 522066

29.99

Page 20: De Merwestreek week43

KEUKENS UIT VOORRAADVOOR HALF GELD

Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201 Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200

Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl is anders dan alle andere! Duidelijk, overzichtelijk en no-nonsens. Alles compleet en transparant geprijsd. Lekker zelf oriënteren, bekijken en vergelijken in de onze uitgebreide showroom.

In de keukenshowrooms van Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht en in Ter Aar, vindt u nu de meest ver-kochte keukens die direct uit voorraad leverbaar zijn. Deze keukens worden door de adviseurs van Keu-kenwarenhuis.nl op maat voor u ontworpen!

De voorraadkeukens zijn te koop voor vrijwel ieder budget en in diverse stijlen, van hoogglans wit ge-lakt, tot landelijk modern en kunststof magnolia. Naast deze keukens vindt u nog diverse verschillen-de standaard opstellingen, in nog veel meer kleuren en uitvoeringen.

Dus indien u snel een keuken nodig heeft, kom dan snel naar Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht of Ter Aar!!

Je bezoek is zeker meer dan de moeite waard!

Kom dus deze week beslist langs en profiteer van devele voorraad aanbiedingen en de ruime openingstij-den. Wij zorgen tevens voor een feestelijke en ont-spannen sfeer met een hapje en een drankje!!

2.500 m2 keukens

2.500 m2 keukens en keukenapparatuur

TEVENS MEER DAN 50 SHOWMODELLEN IN DE UITVERKOOP

ACTIETIJDEN

woensdag 21 oktober 10 - 18 uur

donderdag 22 oktober10 - 22 uur

vrijdag 23 oktober10 - 22 uur

zaterdag 24 oktober9 - 18 uur

50 jaar Keukens

Spectaculaire Jubileumacties bij Keukenwarenhuis.nl met:• compleet ontzorgde keukens;• 1000 luxe keukens direct uit

voorraad; • Cash and Carry keukens uit

voorraad.

10.000 APPARATEN UIT VOORRAAD

Page 21: De Merwestreek week43
Page 22: De Merwestreek week43

EEN PROJECT VAN: VERKOOP EN INFORMATIE:

Dit is de laatste kans op luxe appartementin Park Zuidhof in Dordrecht

VERKOOP GESTART!KOM A.S. ZATERDAG NAAR DE MODELWONING

www.parkzuidhof.nl

48 LUXE 3 EN 4 KAMER-APPARTEMENTEN

IETS VOOR U? DOE DE CHECKLIST...● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

1. Heeft u wel eens overwogen om gelijkvloers te gaan wonen?

2. Wilt u de overwaarde van uw woning investeren in zorgeloos wonen?

3. Bent u benieuwd naar de verkoopkansen van uw huidige woning?

4. Maakt u zich zorgen om de alsmaar stijgende huren?

5. Worden de trappen en het (tuin)onderhoud u teveel?

6. Schrikt u ieder jaar weer van de energierekening?

7. Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw huidige woonomgeving?

8. Is het tijd om de badkamer of keuken in uw huidige woning te renoveren?

9. Heeft uw de wens om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen?

10. Wilt u weten wat uw persoonlijke financieringsmogelijkheden zijn?

11. Mogen wij het u in een persoonlijk en gratis adviesgesprek voorrekenen?

✔ Heeft u meer dan 3 vragen met ja beantwoord,kom dan langs in

onze modelwoning voor meer informatie en de maquette.

PRIJZEN VANAFE228.500,- V.O.N. T/M E615.000,- V.O.N.

(INCL. PARKEERPLAATSEN)

Wonen in uw eigen park aan de randvan Zuidhoven. Dat kan in appartemen-tengebouw EikEen unieke combinatie van veilige encomfortabele appartementen meteen hoogwaardig afwerkingsniveau.

MODELWONING ELKE ZATERDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 15.00 UURCAMPANULA 3-90 (INRIT TEGENOVER CAMPANULA HUISNUMMER 14)

T. 078 613 43 11

Page 23: De Merwestreek week43

De juiste sierbestrating kan uw tuin een enormeuitstraling geven en juist daarom is dit een belang-rijk onderwerp en kunnen wij u met ruim 25 jaarervaring u in deze goed adviseren.Klaver werkt met vaste prijzen dus geen verrassin-gen achteraf en u betaald pas wanneer de geheletuin naar tevredenheid is gedaan.Wij geven een vrijblijvende en gratis prijsopgaveaan huis.

U kunt bij Klaver terecht voor een klein klusjetot complete aanleg.• Tuinaanleg• Renovatie• Sierbestratingen• Ophogen en opnieuw bestraten van u oudetegels

• Aanleg van onderhoud vrije tuinen• Blokhutten – tuinhuisjes• Vijvers• Schuttingen• Schoonmaken – snoeien & winter klaarmaken

Frans KlaverHoveniersT 078 - 82 00 381I www.fransklaver.nl

Klaver Tuinaanleg en Bestratingen

DE VELE VOORDELEN OM JUIST NU UWTUIN OPNIEUW AAN TE LATEN LEGGEN

Advertorial

Het najaar is de ideale tijd om eens aan uw tuin-plannen te denken want juist nu kunt u profiterenvan de vele voordelen.

Zo zijn er bijna geen wachttijden ten opzichte vanhet voorjaar en geven de hoveniers van Klaver u eenaantrekkelijke korting. Een ander groot voordeel isnatuurlijk dat u direct in het voorjaar kunt genietenvan de nieuw aangelegde tuin.Klaver verzorgt het gehele tuinplan dus ook het leve-ren van materialen en het afvoeren van vuil is geenenkel probleem.

Waarom aanleg bestrating uit handen geven?De aanleg van bestrating is een vak apart. Bij de aan-leg van een oprit moet rekening gehouden wordenmet het gewicht wat de stenen moeten dragen. Bijeen terras is het belangrijk dat het regenwater goedwegloopt. Ook is de keuze van de steen belangrijkvoor de uitstraling van het terras.In de loop van de tijd hebben wij onze kennis mogencombineren met praktijkervaring.

BEL NU VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAVE

NIEUWE ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN IN CENTRUMVAN PAPENDRECHT28 sociale huurappartementen in Papendrecht klaar voor gebruik

Papendrecht, 8 oktober 2015 – Een jaar na de start van de bouw van 28 nieuwe ap-partementen aan de P.C. Hooftlaan in Papendrecht, vierden de nieuwe bewoners van-daag de oplevering. In de feesttent reikte Wim van den Herik, manager Vastgoed bij woningbouwcorporatie Woonkracht10, een herfstplantje uit aan alle aanwezige bewoners. In zijn toespraak liet hij weten trots te zijn op deze nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen.

Hoge kwaliteit in de DrechtstedenHet gebouw voldoet volledig aan de kwaliteitseisen van het zogenoemde ‘GPR Gebouw´, een systeem dat nieuwbouwplannen toetst op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Gemeenten en corporaties in de Drechtsteden willen hiermee de kwaliteit van nieuwbouw verbeteren. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

Enthousiaste bewonersWim van den Herik; “Wij hebben onszelf als woningcorporatie de opdracht gegeven om te zorgen voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame woningen voor mensen waar de markt geen oplossing biedt. De bouw van deze nieuwe appartementen is daar een goed voorbeeld van. Alle woningen hebben een energielabel A en voldoen aan de kwaliteitseisen die we heb-ben afgesproken met onze partners in de Drechtsteden. Dat merken onze huurders direct in het maandelijkse energieverbruik en dus in hun portemonnee. Tijdens de opening sprak ik veel enthousiaste bewoners. Zij waren vooral te spreken over de ruime lichte woonkamer en de grote buitenruimte”.

De belangstelling voor de woningen was groot. Voor de 28 sociale huurwoningen hadden zich maarliefst 170 geïnteresseerden via Woonkeus gemeld. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 23

Page 24: De Merwestreek week43

Stapels nieuw

aanbod!

Bekijk het volledigeaanbod op

kooymaneigenhuis.nlkooymaneigenhuis.nlkooymaneigenhuis.nl

Marslaan 77, Nieuw-Lekkerland Lisdreef 37, Papendrecht

Grondmolen 60, Papendrecht Burg. Boudet van Damstraat 14, Oud-AlblasAmbachtsweer 2, Sliedrecht

IJsselstraat 4, Sliedrecht

AlblasserdamT 078 - 69 18 111

Oud-AlblasT 0184 - 69 17 73

PapendrechtT 078 - 61 50 600

SliedrechtT 0184 - 49 94 44

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 24

Activiteiten ServandaHARDINXVELD-GIESSENDAM -Servanda start deze maand met een aantal workshops en cursussen.

Koken voor kinderen Op maandag 26 oktober start er bij voldoende aan-meldingen een kinderkook-cursus bij ’ T Hart voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar uit Har-dinxveld-Giessendam. De cursus duurt tot en met 23 november. “We laten ons dit seizoen inspireren door het thema ‘gezonde en actieve leefstijl’. Naast informatie over gezon-de voeding staat er ook een excursie op het programma. Verder zal er ook een les worden besteed aan het thema ‘gezonde traktaties’. De lessen starten rond 15.30 uur tot 17.00 uur. De laatste les duurt tot 18.00 uur, om-dat wij dan met elkaar een buffet gaan voorbereiden en dit natuurlijk ook met elkaar gaan opeten!Aan het einde van de cursus krijgt iedereen een kookdi-ploma en een kookboekje mee naar huis, waarin alle recepten te vinden zijn die we tijdens de cursus heb-ben gemaakt. Vergeet niet om iedere les een bakje mee te brengen, zodat je het ge-maakte gerechtje mee naar huis kunt nemen.” Kosten

voor deze cursus bedragen 12,50 euro, inclusief een be-kertje limonade met wat lek-kers bij aankomst.’T Hart is te vinden aan de Nassaustraat 6 in Boven-Hardinxveld.Vooraf aanmelden is nood-zakelijk en kan door te bel-len naar locatie De Duc-dalf: 0184-612771 of door een e-mail te sturen naar [email protected]

Bloemschikken Op dinsdagavond 27 okto-ber organiseert Servanda weer een workshop bloem-schikken bij locatie de Duc-dalf. Tijdens deze work-shop, die onder leiding staat van docente Marian Klijn, maken de deelnemers een leuk herfststukje. Dit stukje zal worden opgemaakt op een schijf boomstam. Er zal onder meer gewerkt wor-den met herfstappeltjes, een klein pompoentje en herfst-bloemen. De workshop is van 19.30 uur tot 21.30 uur. Kosten bedragen�22 euro, inclu-sief alle materialen. De deelnemer dient zelf een tangetje en schaar mee te nemen. Locatie de Ducdalf is te vinden aan de Schel-destraat 1 in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Aanmelden voor deze work-shop kan door te bellen naar Servanda via telefoonnum-mer 0184-612771 of door een e-mail te sturen naar [email protected]

Wilgentenen vlechtenOp donderdagavond 29 ok-tober houdt Servanda in lo-catie de Ducdalf een work-shop wilgentenen vlechten voor volwassenen. Tijdens de ruim twee uur durende workshop, onder leiding van docente Ineke Visser, gaan deelnemers een leuke herfstkrans maken waarin potjes worden verwerkt voor onder meer kaarsjes, plant-jes, appels etc. De workshop start om 19.15 uur en duurt tot 21.30 uur. De kosten

hiervoor bedragen 15 euro. Koffi e en thee is deze avond voor 0,50 euro verkrijgbaar. Aanmelden: 0184-612771 of [email protected]

Kennis maken met muziekOp woensdag 28 oktober kunnen de kinderen bij lo-catie De Ducdalf deelnemen aan een workshop “Kennis maken met muziek”. Onder leiding van De Pop-school kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kennis maken

met verschillende muziek-instrumenten. Naast deze extra workshop kunnen de jonge bezoekers ook gewoon knutselen, koken, kleien, verven etc. Dezelfde workshop zal woensdag 4 november tij-dens de kinderinstuif bij ‘T Hart plaatsvinden. De kosten voor deze muzikale middag bedragen 1,50 euro (i.p.v. de gebruikelijke 0,50). Dit is inclusief een bekertje limonade en wat lekkers. Ie-dere week vindt er bij beide

locaties een instuifmiddag plaats voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Vooraf aanmelden is hiervoor niet nodig. Meer informatie is verkrijgbaar via: 0184-612771.

Alzheimer Café HARDINXVELD GIESSENDAM – Zorgaanbieders in Hardinx-veld-Giessendam, Servanda en Stichting Alzheimer Ne-derland, afdeling Dordrecht e.o. Alblasserwaard en Vijf-heerenlanden organiseren op woensdagavond 28 okto-ber een ontmoetingsavond in Woonzorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85 in Boven-Hardinxveld. Deze avond is notaris dhr. E. de Vilder van notarisprak-tijk Interwaert gastspreker. Hij geeft voorlichting over notariële volmacht, bewind-voering en mentorschap. De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur. De maandelijkse bijeenkom-sten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en om taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Natuurlijk is er tijdens deze bijeenkomst weer volop ge-legenheid om met elkaar in contact te komen en erva-ringen uit te wisselen.Meer informatie is verkrijg-baar via [email protected].

Activiteiten in Hardinxveld

In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is er op donderdag 22 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een workshop weven voor kinderen vanaf 6 jaar. Het museum zorgt voor de materialen. Als ze willen mogen de kinderen ook zelf bandjes en kantjes meebrengen in hun favoriete kleuren. Kosten: 5 euro, inclusief museumentree, limonade en materialen. Locatie: Binnendams 6. Reserveren: 0184-611366 of [email protected].

Workshop weven

Page 25: De Merwestreek week43

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELENHet laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op de

Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

99.99*189.-

Jan Pieter v. KootenMichael Khelawan Reinaud Emans John v. Assendelft

*GRATIS BROTHER

*ALLEEN ZATERDAG 24 OKTOBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 492345

Wij trakteren deze weekal onze klanten *bij

aankopen van meer dan 200euro per aankoop op een

Brother PT-H101 draagbaar beletterings-

systeem

CORRECT WITGOED

32.99 64.99

69.99

36.99

27.99

27.9987.99

LG GBB539PZQZSKOEL/VRIESCOMBINATIE• Beste koelprestatie metTotal No Frost• Moist Balance Crisperlade houdt groenten en fruit langer vers.

• Bioshield voor optimale versheid

• Kinderslot• 190 cm hoog

• 227 liter koelen• 91 liter vriezen• energieklasse A++699.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551166

WHIRLPOOL PRIMO 7 KGWASMACHINE • Aquastop• 1400 toeren (instelbaar) • Startuitstel functie, • Resttijdindicatie • 18 wasprogramma's. • 6th Sense Infinite Care trommel

• EcoMonitor-systeem• Energieklasse A++499.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551930

299

549399 79

49285

PELGRIM PF6220WIT 4 PITS FORNUIS • binnenruimte 61 liter

met easy clean emaille• 6 ovenfuncties• Temperatuur 50 - 275 oC• 1 bakplaat en 1 grillrek• opberglade onder ovenruimte

399.-CORRECTPRIJS Art.nr. 520757

SEVERIN SM3735SMOOTHIE MIX & GO • Mixen van groente en fruit• Vermogen: 300 watt• 2 Mengbekers • Kunsstof, RVS• Edelstaal mes• Vaatwasserbestendige39.95CORRECTPRIJS Art.nr. 537403

SIEMENS TE501209RW KOFFIEMACHINEIn een handomdraai eenheerlijke kop koffie,espresso of lungo. Kan 2kopjes tegelijk maken.599.- CORRECTPRIJSArt.nr. 505903

MEDISANA MTSBLOEDDRUKMETERBloeddruk meten volgens derichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatiewaarbij elke meting in eenandere kleur wordtweergegeven.• Groot digitaal display• Volledig automatischCORRECTPRIJSArt.nr. 485250

PHILIPS HD4618/20WATERKOKER • RVS 0,8 liter • 2400 Watt 49.95CORRECTPRIJS Art.nr. 454831

SENCOR SUB180BL EEN PERSOONSELEKTRISCHE DEKEN Afmeting 150 cm lang en 80 cm breed• afstanbediening• twee standen • indicatie lampje.• 100% polyester en is wasbaar.

• Oververhittingsbeveiliging CORRECTPRIJS Art.nr. 552446 blauwArt.nr. 552445 beige

PHILIPS HC5450HAIRCLIPPER MET TAS Knip elk haartype metgeavanceerde DualCut-technologie, met een dubbelgeslepen knip-element voorminder wrijving. • 90 minuten draadloosgebruik na 1 uur laden54.95 CORRECTPRIJSArt.nr. 530312

MEDISANA MC-830 GELSHIATSUMASSAGEKUSSENVermoeide spieren zijnverleden tijd met deMedisana MC830 Shiatsumassagestoel. Deze stoel isgemaakt van hoogwaardigTechnoGel. IntensieveShiatsu massage in hetruggedeelte. Extra functievoor rood licht en warmte 129.- CORRECTPRIJSArt.nr. 542484

SENCOR SOH3009EELEKTRISCH RADIATOR,2000 WATTBeschikt over 3 standen,thermostaat, beveiligingtegen oververhitting Afm. 52x14.2x61.5 cm.CORRECTPRIJS Art.nr. 552442

SEVERIN BC7045 750 WATT, 9 METERACTIERADIUS METPARKET BORSTEL• energieklasse B• met stofzak• slede model99.95 CORRECTPRIJSArt.nr. 537667

• RVS • 900 Watt • 25 liter

SHARP R-842INWCOMBI MAGNETRON MET OVEN EN GRILL

MET GRATIS BELETTERINGS-

SYSTEEM

MET GRATIS BELETTERINGS-

SYSTEEM

BESTE KOOP ENBEST GETEST

CB-GIDS

SEVERIN RG 2687 PIZZARACLETTE GRILL• vermogen 1150 watt, • 8 anti-aanbak pannetjes.• 2 schakelbare verwarmingselementen

• anti-aanbak omdraaibare grillplaat met geribbeld en glad oppervlak.

• incl. bakvorm • 2 aan/uitschakelaars met controlelampjes.

• regelbare thermostaat.• afm.grillvlak: 35 x 21,5 cm.89.95CORRECTPRIJSArt.nr. 548576

Correct Witgoed is superspecialist met een zeergroot assortiment wassen, drogen, koken, stoffen,

strijken apparatuur.

Page 26: De Merwestreek week43

Arjen DekkerDirecteur

Papendrecht

Papendrecht(078) 642 30 00

Jazeker de Column van Arjen Dekker

Mail uw reactie naar: [email protected]

REACTIESEén van de leukste pagina’s in een krant of op internet vind ik altijd die waar lezers kunnen reageren op stellingen, gebeurtenissen of ander nieuws. Zolang wat mij betreft de discussie tenminste op een normale toon gevoerd kan worden. Iedereen heeft altijd wel een mening ergens over, los van het feit of hij of zij kennis van zaken heeft. En op deze meningen komen dan weer reacties van anderen en zo dwalen we langzaam maar zeker van het onderwerp af omdat iedereen op elkaar reageert en niet meer op het onderwerp. Het is vaak vermakelijk om te lezen. Wat dat betreft zijn er voldoende onderwerpen waar mensen met elkaar over kunnen praten en discussiëren. Vandaag de dag is dat natuurlijk de vluchtelingenproblematiek, maar laten we ook niet vergeten dat het niet bereiken van het EK voetbal door Nederland veel stof doet opwaaien en er ineens weer 15 miljoen bondscoaches zijn. Problemen zijn er om opgelost te worden, maar sommige lijken schier onoplosbaar. In alle hectiek rondom de vluchtelingen en de politieke partijen die erover vallen en elkaar voor rotte vis uitmaken moeten we ook de hedendaagse gang van zaken niet uit het oog verliezen. Sommige dingen gaan goed, andere juist weer niet. En we vinden er allemaal wel iets van. Maar ik blijf het zeggen, laten we vooral constructief bezig zijn en proberen het goede eruit te halen. We moeten wel naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat Nederland de toekomst aan kan. De economie gaat beter maar lijkt broos. De huizenmarkt presteert goed, de rente is extreem laag en de prijzen van huizen nog altijd gunstig. Dat zijn zaken waar we ons ook op moeten focussen. Macro-economische factoren zijn leuk om over te discussiëren maar meestal hebben wij hier geen of weinig invloed op. De wereld om ons heen is complex geworden en we zullen hier onze weg in moeten vinden. Of er nu 1000 of 100.000 vluchtelingen naar Nederland komen. De problemen die hierdoor kunnen ontstaan, zullen we moeten tackelen. Onze regering moet elkaar niet met de woorden “nep” bekogelen maar het probleem aanpakken en proberen op te lossen. Daadkracht dus. En natuurlijk worden wij ook geconfronteerd met allerlei zaken die we misschien niet willen, of liever anders zouden zien, maar laten we vooral als volwassen mensen met elkaar die zaken te lijf gaan en niet elkaar het leven zuur maken, want dat lost sowieso niks op.

WIJHIERVANDe Merwestreek

De Merwestreekmaken we samen!

De Merwestreek staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.demerwestreek.nl

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 26

Rivas Zorggroep heeft als eerste ketenzorgorganisatie het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor alle 19 woonlocaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) én voor de thuiszorg in het gehele werkgebied van Rivas.

alblasserwaard - Dit geldt ook voor alle Rivas-locaties en de thuiszorg in Hardinx-veld-Giessendam en Slie-drecht. Voor het keurmerk is Rivas getoetst aan meer dan duizend van de streng-ste internationale normen voor kwaliteit en veiligheid van zorg. De thuiszorgme-dewerkers en de medewer-kers van de locaties Judith Leysterhof, Tiendwaert en Waerthove zijn enorm trots op dit mooie resultaat.Joint Commission Interna-tional (JCI) toetst wereldwijd zorginstellingen. JCI-onder-zoekers hebben het afgelo-pen jaar bezoeken afgelegd aan de verpleeghuizen en woonzorgcentra en bij de thuiszorg van Rivas. Directeur Kees Heijblom: “Er is veel te doen over de kwali-teit van zorg, en terecht. Juist in tijden van veranderingen in de zorg blijven wij inves-teren in kwaliteit en veilig-heid. De strenge eisen die JCI stelt helpen ons daarbij.

Met het JCI-keurmerk voor zowel verpleeghuizen en woonzorgcentra als voor de thuiszorg tonen we aan dat we dat heel goed doen. Daar zijn alle Rivas-medewerkers ontzettend trots op.” De JCI-onderzoekers waren boven-dien onder de indruk van de gastvrijheid en persoonlijke

manier waarop cliënten zorg ontvangen bij Rivas. Rivas was op zoek naar een zo objectief mogelijke beoor-deling van de zorg, die aan-sluit op haar kernwaarden, haar Planetree werkwijze en daarmee op de visie dat de cliënt echt centraal staat.

Dagelijkse praktijkHeijblom: “JCI past bij de manier waarop we continu de zorg willen verbeteren. Het toetst de kwaliteit van zorg niet alleen op papier, maar juist in de dagelijkse praktijk op de werkvloer, mét onze medewerkers en mét onze cliënten. Medewerkers moeten de JCI-onderzoekers vertellen én laten zien dat wat ze doen het beste is voor de cliënt. Dit lieten ze bijvoorbeeld zien in de toepassing van pijnbestrijding, de veilige toediening van medicatie, gebruik en beheer van me-

dische hulpmiddelen en het zorgdragen voor een veilige omgeving van de cliënt.’Na een intensieve voorbe-reidingsperiode brachten de JCI-onderzoekers aangekon-digde én onaangekondigde bezoeken aan nagenoeg alle verpleeghuizen en woon-zorgcentra en bij cliënten in de thuiszorgregio’s. Daarbij

ligt de lat hoog. Op elk denk-baar veiligheidsrisico wordt gelet. Zij interviewden daar-toe tientallen cliënten en me-dewerkers. Daarnaast keken zij naar alle andere zorg- en ondersteunende processen zoals het onderhoud van (medische) apparatuur, het gebouw, de voedselveilig-heid en de schoonmaak.

Rivas: internationaal kwaliteitskeurmerk

Rivas heeft een nieuw keurmerk voor veilige zorg.

aan meer dan duizend internationale normen toetsen

JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het biedt Rivas aansluiting op een groot internationaal zorgnet-werk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisde-ling en kwaliteitsbewaking. Met het gouden keurmerk behoort Rivas tot de meest toonaangevende zorginstel-lingen in de wereld. In Nederland hebben de - academi-sche - ziekenhuizen AMC Amsterdam (oktober 2012) en UMC Utrecht (juni 2013), alsmede het Maasstad Zieken-huis (juni 2015) ook de JCI-accreditatie behaald.

Page 27: De Merwestreek week43

Feyenoord koploper bij VriendenLoterij Feyenoord voert de Eredivisie-ranglij st van de VriendenLoterij aan. De Rotterdamse topclub heeft verreweg de meeste supporters meespelen met de loterij , waarbij Feyenoord Academy als aangewezen goede doel fors profi teert van de steun van de supporters. Ruim 15.000 supporters spelen mee en maken kans op mooie en unieke Feyenoord-prij zen, waaronder het samen met drie vrienden beleven van een thuiswedstrij d in De Kuip vanuit de exclusieve VIP-dug out aan de rand van het veld.

Meespelen? Kij k op www.feyenoord.nl/vriendenloterij

ONS FEYENOORDFeyenoord Academy levert maatwerk Feyenoord beschikt over een uiterst succesvolle jeugdopleiding. Mede door de steun van de VriendenLoterij investeert de topclub fors in verdere optimalisatie van Feyenoord Academy. ‘Wij streven ernaar om bij het eerste elftal jeugdspelers af te leveren waar direct een beroep op gedaan kan worden’, zegt hoofd opleiding Damien Hertog. ‘Vorig jaar was Rick Karsdorp een goed voorbeeld, die onlangs zelfs al is

doorgedrongen tot de voorselectie van Oranje. Wie weet wie er dit seizoen opstaat.’

Feyenoord Academy biedt haar jeugdspelers een topopleiding, waarin steeds meer maatwerk geleverd wordt. Belangrijk hierin is de aanstelling van Roy Makaay en Ulrich van Gobbel, die sinds de start van dit seizoen als specialistentrainer met het talent op Varkenoord werken. Hertog:

‘Exclusieve aandacht van de voormalig topscorer van Europa – dat is goud waard voor onze spitsen. In hetzelfde licht valt de rol van Ulrich te zien. Twee keer landskampioen geworden met Feyenoord, gespeeld op het WK – hij weet wat er op het allerhoogste niveau gevraagd wordt, zeker als het op verdedigen aankomt. De jongens op Varkenoord – en niet alleen de spelers die achterin staan, want verdedigen doe je met zijn allen – profiteren van de vele uren die Ulrichwekelijks met ze aan hun ontwikkeling werkt.’

Die ontwikkeling wordt vastgelegd in SoccerLAB, een nieuw spelervolgsysteem waarin alle informatie over een talent is gebundeld. ‘Zo

hebben we met één klik zijn volledige profielen historie op Varkenoord beschikbaar’, zegt Hertog. ‘Inclusief videobeelden van wedstrijden en trainingen. Handig voor onze trainers, handig voor onze jeugdspelers én handig voor de coaches van het eerste elftal, wanneer een talent in aanmerking komt om door te stromen. Spelers van Feyenoord Academy beginnen zo niet ‘blanco’ in de selectie van Feyenoord 1, maar kunnen gericht geholpen worden bij het zichzelf doorontwikkelen op het hoogste niveau. Uiteraard bespraken we die overdracht altijd al zorgvuldig, maar met SoccerLAB brengen we ons topsportklimaat weer naar een nog hoger niveau.’

€2.500,-Uitkering gewaarborgd doorBoudewijn Poelmann, Voorzitter VriendenLoterij

Aan deze cheque kunnen geen rechten worden ontleend.

Boudewijn Poelmann, Voorzitter VriendenLoterij

TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO

CHEQUECHEQUE

TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EUROTWEEDUIZENDVIJFHONDERD EUROTWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO

Winnen metje mobieltje!Winnen metWinnen metWinnen metje mobieltje!

w = k

i = ijr = k

h = da = i

GRATIS kans op:

2e prij s:2 x LED TV

5e prij s:10 x Feyenoord-bal

3e prij s: 2 x gesigneerd

Feyenoord-shirt

1e prij s: € 2.500,-

Geef je antwoord door op feyenoord.nl/puzzel

4e prij s:10 x 2 kaarten voor een thuiswedstrij d van Feyenoord

Deelname aan deze actie is gratis. De actie loopt van 21 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Deelname vanaf 18 jaar. Deelnemers aan deze actie maken 1x kans op de prij zen. Deze actie wordt mogelij k gemaakt door de VriendenLoterij en Feyenoord. Medewerkers van de VriendenLoterij , BankGiro Loterij , Nationale Postcode Loterij en Feyenoord zij n uitgesloten van deelname. Alle winnaars ontvangen persoonlij k bericht en worden vanaf 7 december 2015 gepubliceerd op vriendenloterij .nl. Op feyenoord.nl/puzzel vindt u de volledige actievoorwaarden.

Los de rebus op en maak

GRATIS KANSOP € 2.500,-en unieke Feyenoord prij zen!

prij s:10 x 2 kaarten

ADVERTENTIE

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

WIJHIERVANDe Merwestreek

De Merwestreek staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.demerwestreek.nl

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 27

Page 28: De Merwestreek week43

VOORDELIG GENIETENVANEENBIJZONDERAVONDJEUIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGENSPECIAALVOORUGESELECTEERD.BESTEL SNELOPDEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOTWEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profiteer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKTUVOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5*Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naardeweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar unaartoe wilt

Betaal eenvoudigen veilig viaiDeal

Permail ontvangtu de besteldetickets

Print de tickets uiten toon deze bij dekassa

Page 29: De Merwestreek week43

Luxe fauteuilStel zelf uw fauteuil samen50 mogelijkheden

RelaxfauteuilBasalt

ruime keuze instof en leder

van 1075,- voor

895,-

1495,-

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voor

Handige sta-op fauteuilsin meer dan 50 kleuren

2-motoren, met opstahulp vanaf

In vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voorvan 895,- voor

FauteuilKeuze uit 1, 2 of 3 motorenVele maten zoals: XS, S, M, L, XLMet of zonder opstahulp

RelaxfauteuilRug- en voeten verstelbaarVeel kleur- en maat-mogelijkhedenvan 1495,- nu

FauteuilSenator

Gepatenteerdetopklasse van

Zitwel

695,-

leverbaar met 5 motoren

Deensekwaliteit...10 jaarframegarantie

www.zitwel.nl gratis parkeren entree: via Mooi&More/Burchthuys

1150,-

1495,-

995,-

EScuDoStRaat 7 BarendrechtWoonboulevard Barendrecht 010-456 72 80

BON

snelleverbaar

ShowmodelRelaxfauteuil Twice3 motoren, met accu van 2695,- nu

*geldt niet voor aanbiedingenen reeds gekochte fauteuils

Royaal genieten in deze comfortabele relaxfauteuil In hoogte verstelbaar. Rug en voet verstelbaar Vele leer en stof mogelijkheden.

tegeninlevering van dezeWAARDEBONontvangt ubij aankoopvan eenFAUTEUILeenaantrekkelijkeINRUILvoor uwoude fauteuil*

FEESTELIJKINRUILVOOrdeeL

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 29

Beierse avondhardinxveld-giessendam - De Lange Wei houdt don-derdagavond 29 oktober de maandelijkse in restaurant De Boerse Pracht in Boven-Hardinxveld. Deze editie staat de avond in het teken van de Duitse

deelstaat Beieren: de Beierse keuken en hartelijke gast-vrijheid. Aanvang: 18.00 uur. Kosten: 19,25 euro per persoon. Aanmelden voor het buffet kan via het vol-gende telefoonnummer: 0184-678000.

hardinxveld-giessendam - Op zaterdag 7 november geeft het Harmonie-orkest van EMS om 20.00 uur haar jaarlijkse najaars-concert. Dit jaar is een samenwerking opgezocht

met de Melody Percus-sionband Soli Deo Gloia uit Alblasserdam. Deze Percussieband drumt op hoog niveau en speelt een afwisselend repertoire. Uiteraard zal EMS ook

weer zorgen voor een ge-varieerd programma. Lo-catie: Hervormd Centrum in Hardinxveld. Entree: 5 euro per persoon. Voor meer informatie: www.emshardinxveld.nl.

najaarsconcert ems Het laatste nieuwsalblasserwaard - Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Alblas-serwaard? Kijk op de web-site www.demerwestreek.nl of volg ons via Twitter en Facebook.

Expositie ‘prachtige oude mensen’Velen bezochten de huidige expositie in Museum De Koperen, de portretten van prachtige oude mensen. Een waardevolle expositie, die iets toevoegt aan de samenleving, zoals prof. dr. Kim Putters tijdens de opening benadrukte. De exposite bestaand uit exclusieve schilderijen, foto’s van honderdjarigen en textiele kunst is nog te zien tot en met 31 oktober 2015.

hardinxveld-giessendam - Dat oud worden ook zijn mooie kant heeft laat de ex-positie zien. Dat is ook de reactie van de bezoekers, die verrast zijn over wat de expositie te bieden heeft. Francien Krieg (www.fran-cienkrieg.com) schildert de oude mens op een realisti-sche manier. Hierdoor raakt haar werk de toeschouwer. Wat deze ziet, blijft hangen, op een positieve manier. Haar schilderijen verrassen. Haar kleurgebruik leidt af van het negatieve denken over ouder worden.Textielkunstenares Mieke Werners (www.textielkun-stenaar.com) maakt beelden van de natuurlijke materi-alen wol, vlas en zijde. Het thema dat steeds in haar

werk terugkomt is vergan-kelijkheid, maar dan in een positieve setting. Ook haar project Meisjeblijfje maakt deel uit van de expositie. Truus Groen (www.truus-groen.nl) is een fotografe, die zich voor het vastleggen van de oudere mens heeft gericht op 100 portretten van 100-jarigen. Elk portret

vertelt een eigen verhaal en elk menselijk gezicht ver-toont sporen van het leven. Het toont de kracht en de schoonheid van de ouder-dom. Belangstellenden zijn nog tot en met zaterdag 31 oktober 2015 van harte welkom op de expositie Prachtige Oude Mensen in Museum De Ko-

peren Knop, te vinden aan Binnendams 6 in Hardinx-veld-Giessendam. Het mu-seum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Er is tij-dens de expositie een speci-aal bezoekarrangement (ook buiten de openingstijden) voor groepen: entree mu-

seum, ontvangst met koffie of thee met cake, een rond-leiding door de expositie en een drankje na afloop voor 9,50 euro per persoon. Voor inlichtingen of re-serveringen kan men bel-len naar het nummer 0184-611366 of kijken op de website van het museum: www.koperenknop.nl.

De tentoonstelling is nog tot en met 31 oktober te zien.

kort nieuws

woezel & Pip in kunstminregio - Bij Schouwburg Kunstmin in Dordrecht is op zondag 25 oktober de familiemusical Woezel & Pip ‘Overal vriendjes’ te zien. Na het overwel-digende succes van vorig jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs de theaters. Woezel & Pip maken samen met Tante Perenboom, Wijze Varen, Buurpoes en hun andere vriendjes een reis door alle seizoenen. Al zin-gend, spelend en lerend vinden Woezel & Pip meer vriendjes en die schrij-ven allemaal in hun grote Vriendenboek! De pret begint al voor de voorstelling. Vul jouw vriendjesboekpagina in en doe deze in het grote Woezel & Pip Vriendjes-boek in de foyer van het theater. Misschien komt jouw vriendjesboekpa-gina in de musical! Je kan de vriendjesboekpa-gina downloaden via de site van het theater. Na afloop kunnen alle gasten met de levensgrote knuf-fels van Woezel & Pip op de foto. De voorstelling begint om 14.00 uur en is een productie van Van Hoorne Entertainment in samenwerking met Dro-menjager. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro 50. Meer informatie is te vinden op de website www.kunstmin.nl.

Page 30: De Merwestreek week43

Altijd en overal klaarvoor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huisopknappen, de scooter onderhouden of bijvrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige,afsluitbare koffer op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-deligegereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-deligegereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

SCHILDERWERKEN

Van der Gun Schilderwerken is een bedrijf welke in haar 50 jarige bestaan een goede reputatie heeft opgebouwd bij de grotere landelijk opererende aannemers. Om de alsmaar groeiende stroom van projecten te kunnen verwerken zijn wij ter aanvulling van het management team op zoek naar een:

UITVOERDER / TEAMLEIDERUw kerntaken zijn:• Het uitvoeren en begeleiden van projecten• Tijdens de uitvoering ondersteuning geven aan onze schilders

Uw functie eis:• Ervaring in soortgelijke functie• Goede communicatieve vaardigheden• Praktisch ingesteld met een brede vak interesse

Wat kunnen wij u bieden:• Goede arbeidsvoorwaarden• Grote vrijheid om uw functie inhoud te geven• nadere emolumenten

BEDRIJFSINFORMATIEWij zijn een jong en dynamisch bedrijf en kennen veel waarde toe aan een goed arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid.De opdrachten komen van gerenommeerde opdrachtgevers m.b.t. de utiliteits- en woningbouw, renovatie- en onderhoudswerken.Onze opdrachten zijn vaker de grotere projecten. Onze specialisatie betreft beglazing- en schilderwerk alsmede alle mogelijke wandafwerkingen.

Wanneer u voldoet aan bovenstaand profi el, dan nodigen wij u graag uit uw sollicitatie alsmede C.V. te mailen aan [email protected].

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoekadres: Hoogewaard 2 4131 NG VianenPost adres: Postbus 25 4130 EA VianenTel. : 0347-371521 Fax.: 0347-376584

U gaat werken op één van onze:Hogedrukspoelwagens / vacuumzuigwagens

kolkenzuigers of zuigveegwagens.

Wij vragen:

en in bezit van VCAChauffeur: rijbewijs B/C*- code 95

Ons wagenpark is uit gebreid.Wij hebben met spoed behoefte aan

een nieuwe medewerker

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 30

Page 31: De Merwestreek week43

Kleurrijk leven in zwartwitGeen nihilisme maar veel eerder een document waar-mee het leven wordt gevierd. Niet dat alles altijd koek en ei is, maar steeds lijkt Patti Smith er op de een of an-dere manier gelouterd uit te komen. Nou is dat niet per se een reden om dit tweede deel van haar memoires aan te prijzen. Dat is de manier waarop zij het heeft opge-schreven wel! De stations waarlangs zij dit deel van haar memoires optekent zijn verschillende cafés over de hele wereld. Vanuit die plaatsen en hoofdstukken komen haar eigen verleden maar bijvoorbeeld ook kunst en de toestand in de wereld voorbij. Maar het is ook haar persoonlijke strijd om al die zaken op papier te krijgen. Die strijd wordt passend in beeld ondersteund door de, door Smith zelf gemaakte, zwartwitfoto’s. Ouderwets polaroid dat het verhaal al-leen nog maar dichterbij brengt.

Patti Smith, M-train

De Geuse 19,95 (e-book e 9,99)

HHH HH

Beelden van geluidGeluidsoverlast. Niet be-paald een onderwerp dat regelmatig in romans voor-bij komt. Maar wel iets waar heel wat mensen last van hebben, hoewel meestal wat minder dan fotografe Dana in de roman van Marie Kes-sels. Na in de loop van jaren bijna tot waanzin gedreven in haar gehorige flat, neemt Dana haar intrek in een stil-ler huis in een nieuwbouw-wijk. Daar begint zij met haar zoektocht naar vormen van geluid en de vraag waarom het ene beter te verdragen is dan het andere. Waarom is het, objectief bezien, min-dere geluid van de buurman voor velen moelijker te ver-dragen dan de herrie van een massa? Als nauwkeu-rig observator analyseert zij bijvoorbeeld het verschil tussen het geboor en geha-mer van flatbewoners en het gejuich in een vol stadion. Maar ook de manier waarop je er zelf mee omgaat. Uiterst scherpzinnig!

Marie Kessels, Brullen

De Bezige Bije 18,90 (e-book e 14,99)

HHH HH

Seriemoord als politiek wapenCarter Blake is net zo’n een-ling als Lee Childs Jack Rea-cher. Toch gaat de vergelij-king tussen de twee mank. Mason Cross laat zijn hoofd-persoon een opdracht aan-nemen tegen een vorstelijke vergoeding terwijl je bij Rea-cher vaak het idee hebt dat hij amper geld nodig heeft. Maar net op het moment dat je denkt met een keiharde premiejager van doen te heb-ben, blijkt Blake (ook) an-dere motieven te hebben. In ieder geval in het geval van de ontsnapte Caleb Wardell, ook al lijkt hij aanvankelijk de veroordeelde seriemoor-denaar slechts van naam te kennen. In deze voormalig scherpschutter vindt Blake een tegenstander van for-maat. Daardoor kan hij bij zijn jacht de hulp van FBI-agente Eileen Banner goed gebruiken. Ook om te ach-terhalen wie garen spint bij de ontsnapping. Wat verge-zocht maar wel vlot leesvoer.

Mason Cross, Het jachtsei-zoenLuitingh-Sijthoffe 16,99 (e-book e 12,99)

HHH HH

Transterminal Dordrecht is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in op- en overslag,

verpakken en mengen van droge bulk chemicaliën. Per direct zijn wij op zoek naar een:

AFDELINGSSECRETARESSE (M/V)WIE ZOEKEN WE?

We zoeken een actieve en doortastende secretaresse ter ondersteuning van de logistieke/administratieve afdeling en directie.

Ben jij representatief, zelfstandig en resultaatgericht? Staat kwaliteit van werk bij jou hoog in het vaandel? Ben je gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan? Dan komen wij graag met jou in contact!

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?

Als afdelingssecretaresse ondersteun je zowel de logistieke/administratieve afdeling, die het kloppend hart van onze organisatie vormt, als de directie. Het is een ondersteunende en verantwoordelijke functie. Je ondersteunt de directie o.a. door het behandelen van emailverkeer, het organiseren en notuleren van diverse vergaderingen en contractbeheer, het

opstellen van beleidsmemo’s, het beheren van CRM en het vormgeven van presentaties. Daarnaast ondersteun je de logistieke/administratieve afdeling door balie werkzaamheden, het afhandelen van documenten, memo’s, procedures, projecten en door het bewaken van deadlines en actiepunten.

Het gaat om een nieuwe functie. Jouw ervaring en competenties bepalen dus hoe snel deze functie tot een brede ondersteuning kan gaan leiden in ons bedrijf!

Je bent fulltime beschikbaar en hebt een afgeronde secretariële opleiding op mbo- of hbo-niveau. Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie is een pre. Je bent organisatorisch sterk, oplossingsgericht, stressbestendig, loyaal en discreet. Daarnaast beheers je het volledige Officepakket. Een uitstekende (mondelinge enschriftelijke) beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Kennis van de Engelse taal is een pre. Ac

quis

itie

n.a.

v. d

eze

adve

rten

tie w

ordt

nie

t op

prijs

ges

teld

WWW.TTD.COM

INTERESSE?

Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u een sollicitatiebrief met cv binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie te sturen aan: Transterminal Dordrecht B.V. , t.a.v. de heer J. Griep, [email protected]

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 31

Personenalarmering buitenshuisZorgaanbieder Present (bekend van de locaties Emma, Graafzicht, Hof van Ammers, Meesplein en Open Vensters) is een samenwerking aangegaan met Zintouch voor het aanbieden van mobiele alarmering.

alblasserwaard - Via Pre-sent kan nu een mobiel alarmapparaat worden aan-geschaft die te gebruiken is binnen- en buitenshuis. Hiermee kunnen gebruikers al hun activiteiten blijven doen, maar wel met een vei-lig gevoel en de mogelijkheid om te alarmeren. ‘Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Het is geweldig als men niet aan huis gebonden is, omdat er angst is dat er iets kan gebeuren. Met de apparatuur van Zin-touch betekent dit zelfred-zaamheid en een groot ge-voel van veiligheid binnen en buiten de woning. Men gewoon zelf boodschappen blijven doen, gaan fietsen en wandelen. Ook voor fami-lieleden en mantelzorgers is dit een uitkomst”, aldus Marcel Verboom, bestuur-der Present. Onlangs werd een eerste exemplaar aan Verboom aangeboden door Arie Prins van Zintouch. Zintouch is een totaaldienst voor mobiele personenalar-mering, speciaal ontwik-

keld voor mensen die zowel binnenshuis als buitenshuis behoefte hebben aan veilig-heid en zelfredzaamheid. Met één druk op de knop worden gelijktijdig 3 contact-personen gebeld. Zintouch is een zeer stijlvol en com-pact alarmeringsproduct. Door gebruik van meerdere innovatieve technieken zeer

geschikt voor binnen en bui-ten gebruik. Altijd is te zien waar iemand zich bevind met unieke locatiebepaling voor in de woning of onder-weg. Ook is een koppeling mogelijk met professionele (zorg) meldbanken.Ter introductie is er een spe-ciale actieperiode bij Pre-sent. Wanneer men een be-

stelling plaatst in de periode tot en met 15 november kan de korting oplopen tot 15 euro op de aanschaf van de apparatuur. Meer informa-tie over Zintouch mobiele alarmering is te vinden op website van Present: www.presentvooru.nl of via 088 - 40 80 555. Present (voorheen AV Zorggroep) bestaat uit

de woonzorgcentra Emma in Leerdam, Graafzicht in Bleskensgraaf, Hof van Ammers in Groot-Ammers, Meesplein in Leerdam en Open Vensters in Ameide. Present is het vertrouwde adres voor zorg en dienst-verlening in de Alblasser-waard en Vijfheerenlanden. Info: www.presentvooru.nl.

Onlangs werd een eerste exemplaar aan Marcel Verboom van Present aangeboden door Arie Prins van Zintouch.

collecte

Hardinxveld-Giessendam - Van 26 tot en met 31 ok-tober is er een huis-aan-huis collecte voor logeer-huis De Ark. “De doelen van De Ark zijn logeren en wonen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; voor wonen zijn intussen onze ‘collega’s’ van Stich-ting Buitenhof actief met een plan bezig zodat we ons vooral richten op het logeren. Ons logeerhuis De Ark is al ruim 10 jaar een middel bij uitstek om man-telzorgers even op adem te laten komen. Hierbij is er sprake van een win-win situatie, want voor onze logés is het altijd weer een uitje waaraan ze veel ple-zier beleven.Het Periodiek Plan voor de Wmo, dat door de 6 gemeenten in de Regio Alblasserwaard en Vijf-heerenlanden eerder dit jaar werd vastgesteld, on-derschrijft het belang van deze vorm van respijtzorg. De Ark kan vooral dankzij de trouwe steun van vrij-willigers, donateurs en de huis-aan-huis collecte doorgaan. Hierbij zijn wij dankbaar voor het werk dat onze nieuwe zorgaan-bieder (EDDEE Samen) hiervoor heeft verzet! Met EDDEE Samen kijken wij creatief naar andere moge-lijkheden om het gebouw te benutten waardoor de continuïteit beter gewaar-borgd kan worden.” Info: www.stichtingdeark.nl.

Page 32: De Merwestreek week43

de occasion die bij je past bij Nissan Dealer Aantjes-HofmanVind...

AutobedrijfAantjes-Hofman Planetenlaan 11 Nieuw-Lekkerland

Tel. 0184 - 68 28 88

www.aantjes-hofman.nl• Het adres voor betaalbaar en vertrouwd onderhoud • Gratis vervangend vervoer bij reparaties langer dan 2 uur •

Opel Agila 1.2 5-drs Blauw 3-mnd 11-2000 e 1.350,-

Nissan Almera 1.5 Acenta 5-drs Beige 3-mnd 02-2003 e 2.500,-

Nissan Almera tino 1.8 Acenta 5-drs Zwart 6-mnd 01-2005 e 4.750,-

Peugeot 607 2.2 Reference 4-drs Grijs 6-mnd 10-2005 e 6.950,-

Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack Navi 5-drs Beige 6-mnd 11-2007 e 10.750,-

Mazda 6 1.8 Touring Airco 4-drs Grijs 6-mnd 02-2008 e 10.950,-

Nissan Micra 1.2 Acenta Dig-s A/T 5-drs Wit fabr. 09-2013 e 13.350,-

Nissan Juke 1.6 Acenta +Nissan-Connect 5-drs Blauw 12-mnd 07-2011 e 14.450,-

Nissan Juke M.O.S. Airco 5-drs Zwart fabr. 01-2013 e 19.250,-

Nissan Juke 1.6 Connect-Edition Airco 5-drs Rood fabr. 03-2014 e 20.250,-

Nissan Qashqai 1.6 Connect-Edition Airco 5-drs Paars fabr. 02-2013 e 21.250,-

Kom langs of kijk voor uitgebreide informatie op:

Innovationthat excites

Innovation that excites

In juli en augustus zijn onze openingstijden gewijzigd. Ma t/m Vr 07.30 uur tot 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur) Za van 08.30 uur tot 16.00 uur

Toyota Schouten

ALWAYS ABETTER WAY

Kelvinring 50 - Alblasserdam Telefoon 078 - 699 16 66

www.schoutenoccasions.nl

PROBEER DAAR MAAR EENS

NEETEGEN TE ZEGGEN

TOYOTA AYGO en YARIS met 50/50 deal en € 1.000,- extra inruilwaarde!

EEN GREEP UIT ONS OCCASIONAANBODChevrolet Aveo 1.3 LT Zwart 81.291 km 2012 8.200,-Chevrolet Spark 1.0 LS Bi-fuel Zwart 79.070 km 2012 6.850,-Fiat Panda 1.2 Active Wit 72.301 km 2012 6.650,-Kia Rio 1.2 Pluspack navi Zwart 50.588 km 2011 12.100,-Fiat 500 Sport Semi Automaat Wit 58.743 km 2011 9.250,-Kia Ceed SW 1.6 Xtra Grijs 72.104 km 2010 10.900,-Daihatsu Materia 1.5 Groove Automaat Grijs 59.474 km 2010 9.850,-Kia Picanto 1.0 Seven Geel 139.797km 2010 5.350,-Suzuki Splash 1.2 Executive Groen 21.500 km 2009 7.350,-JDM Aloës Microcar 45km Zilver 8.986 km 2009 6.950,-Suzuki Splash 1.0 Comfort Grijs 81.951 km 2009 6.350,-Toyota Yaris 1.3 Luna Automaat Rood 110.478 km 2008 7.350,-Dasihatsu Sirion 2 1.0 Primium Groen 54.245 km 2008 5.900,-Ford C-max 1.8 Trend Blauw 106.258 km 2007 7.850,-Skoda Fabia sw 1.4 Ambiente Grijs 125.114 km 2007 7.450,-Mazda 6 Sport 1.8 Exclusive grijs 94.437 km 2006 7.650,-Toyota Yaris 1.3 Grijs 55.063 km 2006 6.250,-Suzuki Alto Spirit Zwart 110.892 km 2005 3.350,-Daihatse Cuore 1.0 Kyoto Blauw 132.897 km 2005 3.150,-Ford Ka 1.3 Style Zwart 82.922 km 2005 2.350,-Fiat Punto 1.2 Sound Blauw 140.001 km 2004 3.650,-Peugeot 206 1.4 Automaat Grijs 93.075 km 2004 3.650,-Chevrolet Matiz 0.8 Ace Rood 144.235 km 2004 2.450,-

Daihatsu Sirion 2 1.0 Premium2008 - 54.245 km

€ 5.900,-

Kia Venga 1.6 Pluspack navi2013 – 7.897 km

€ 17.450,-

Kia Picanto 1.0 Business line Titanium 17.764 km 2015 11.350,-Kia Ceed 1.6 Business 17 inch Zilver 8.000 km 2014 23.750,-Kia Sportage 1.6 Vibe Wit 31.249 km 2014 23.600,-Kia Ceed sw 1.6 20th Anniversary Siriussilver 15.245 km 2014 19.850,-Kia Picanto 1.0 Bussines Line 3-drs Wit 13.306 km 2014 9.650,-Kia Pro Ceed 1.6 GT Wit 17.500 km 2013 28.250,-Kia Carens 1.6 First Edition 7-persoons Bruin 29.577 km 2013 19.850,-Kia Venga 1.6 Navipack Zilver 7.897 km 2013 17.650,-Kia Rio 1.2 Pluspack 17 inch Zwart 27.238 km 2013 14.450,-Opel Corsa 1.2 Blauw 63.313 km 2013 9.850,-Kia Venga 1.6 Pluspack, Navi Automaat Zilver 24.220 km 2012 17.450,-Kia Ceed 1.6 Pluspack Zilver 42.495 km 2012 16.850,-Kia Rio 1.4 Pluspack Zilver 33.396 km 2012 12.450,-Kia Picanto 1.0 Comfortpack Titanium 47.425 km 2012 8.950,-

voor meer occasions www.autolinden.nl Al meer dan 22 jaar uw Kia dealer

Reparatie en onderhoud alle merken auto’s

AutoserviceVAN DER LINDENPrisma 2Sliedrecht Tel. 0184-616 110

Chronische rugpijn hoeft niet uitzichtloos te zijn! Lees meer dan 140 ervaringen op www.hetrughuis.nl

Individuele behandeling op maat

Cliëntwaardering 8,8

Interdisciplinaire behandeling

Volledig vergoed (excl. eigen risico)

Vestiging Rijnmond

Cypresbaan 29, Capelle aan den IJssel

Info-avondIedere dinsdag &donderdag om

19.00 uurSchrijf je in via: www.hetrughuis.nl

Of neem persoonlijkcontact met ons op:088 000 16 00

www.hetrughuis.nl

Bekijk Bianca’s exclusieve interview op onze website

“Om hulp vragen is niet een teken van zwakte ...maar van sterkte!”

-Bianca

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 32

Page 33: De Merwestreek week43

Zeer rijk uitgerust met o.a.: automaat, elektrisch bedienbare achterklep, SYNC 2.0 smartphone-koppeling, lederen bekleding, 8-inch touch-screen, panoramadak, automatisch inparkeren, cruise control en achteruitrijcamera.

De meest luxe plug-in hybride van Nederland. Uit voorraad leverbaar.

Ford C-MaxTitanium plus 2.0 Plug-in Hybrid

Netto bijtellingvanaf € 90,-

per maand

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Vraag naar de exacte voorwaarden of kijk op www.ardeaauto.nl. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Tarief netto bijtelling gebaseerd op 42% belastingtarief. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig op voorraadauto’s met een registratie in 2015. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 50; liter/100 km: 2,0; CO2 gr/km: van 46.

5 jaar lang 7% bijtelling - 100% luxe

€ 36.995,-ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD

Meerprijs metaallak € 800,-

7% bijtelling

uit voorraad

A

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl Bel voor meer informatie: Dordrecht - 078 652 1515 | Gorinchem - 0183 646 000 | Rotterdam Noord - 010 207 0707 | Rotterdam West - 010 2453555 | Rotterdam Zuid - 010 492 7777 | Sliedrecht - 0184 418 088

Constante Aan- Totaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- Slot- Totaal teprijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag

€ 13.315,- € 3.561,- € 9.754,- 0% 0% 25 mnd € 129,- p.mnd € 6.658,- € 9.754,-

Vanaf slechts

129,-p.mndmet

Ford Options

0%rente+

FiestaTitanium 5-deurs

verrassend persoonlijk

Ohmweg 1 - Alblasserdam - 078-6913922 Weteringsingel 139 - H.I.Ambacht - 078-6814711 www.wensveen.nl - [email protected]

Alle bedragen in Euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPMexcl. kosten rijklaarmakenen verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kanafwijken van standaardspecificaties.Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 23,3 km./liter - 99g. CO2/km. * geregistreerd september 2015.

Normale prijs € 17.715Numet€ 2.500voorraadvoordeel!

Voorraadvoordeel

Nuvoor € 15.015*

FiestaStyle 5-deurs

Normale prijs € 15.215Numet€ 2.500voorraadvoordeel!

Nuvoor € 12.715*

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 33

Page 34: De Merwestreek week43

Familie & Relatie

Relatiebemiddeling

Weer een relatie? Mens & RelatieWij leren u eerst goed kennen….Dan gaan we zoeken

Bel: 078-7802327 Anita de Haas (Dordrecht e.o.)Of: 088-0221900 (alle regio's)

www.mens-en-relatie.nlOMDAT NIETS ZO PERSOONLIJK IS ALS EEN RELATIE

Erkend BrancheverenigingSingles Keurmerk en Geschillencommissie

RELATIEBASISPersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek biju thuis, leden 29 - 89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Bedrijfs OG Aanbod

BedrijfsruimteTe huur 200m² met 100m²

buitenterrein v.z.v.hekAmbachtstraat 2B

Dordrecht DubbeldamNabij N3 verbindingsweg

A16 en A15Prijs €1100,- maandInfo: L. de Koning

06-29 38 94 73

Huis & Tuin

Onderhoud &Reparaties

De Heer Onderdelenshop.Reparatie wasmachines,drogers, vaatwassers etc.Ook onderdelen bestellenvia www.europart.nl 078-6187400 Winkelc. Crabbehof

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Personeel AangebodenSTUKADOOR v. al uw wand,plafond en sierpleisters. BelRombout 06-55895835.

Grotewaard 29 Noordeloos 0183 581335 WWW.AUTOBIKKER.NL

Audi A3 lmv airco met. 75.000 km 2008Audi A4 2.0 automaat lmv ECC 2003BMW 520i Executive Station automaat leer lmv 2010Citroën C1 1.0 5-drs elec.ramen airco CV 2010Citroën C1 1.0met. 2008Dacia Sandero 1.1 5-drs elec.ramen airco CV 2010Fiat Panda 1.1 Twinair airco lmv 2013Fiat Panda 1.2 elec.ramen CV 2006Fiat Punto 1.4 Dynamic automaat airco met. 2008Ford Fiësta 1.2 Trend airco lmv 2009Ford Focus 1.6 Style+ Station lmv airco met. 2010Ford Kuga 1.6 Titanium automaat lmv ECC navigatie 2013Hyundai Accent 1.4 airco met. 2007Kia Rio 1.2 5-drs airco 2011Kia Venga 1.4 ECO Dynamics 5-drs met. 2010Mazda 6 2.0 Sedan airco trekhaak met. 2003Nissan Quasqai 2.0 Acenta airco lmv met. 2009Opel Astra 1.6 Station airco lmv trekhaak met. 2010

BOVAG Gara

ntie!

Fiat Panda 1.1 Twinairairco lmv 2013

€7.750,-

Opel Meriva 1.6 airco met. 2005Peugeot 107 5-drs airco CV elec.ramen 2011Peugeot 206 SW Station airco 74.000 km 2004Renault Twingo 1.2 Collection airco elec.ramen 2011Seat Altea 1.2 TSi Copa ECC lmv airco navigatie 2014Seat Ibiza 1.4 airco lmv met. 2004Seat Ibiza 1.4 5-drs elec.ramen airco lmv met. 2011Skoda Fabia 1.2 TDi Station airco met. 2011Suzuki Swift 1.6 Sport airco lmv CC met. 2012Toyota Auris 1.6 Executive automaat airco met. 2007Toyota Aygo 1.0 5-drs elec.ramen airco 2009Toyota Yaris 1.0 3-drs met. 12.000 km 2007Volvo V70 D5 airco lmv met. 2003Volvo XC60 D5 navigatie airco lmv met. 2009Volvo XC70 D5 Summum automaat leer schuifdak 2012VW New Beetle 2.0 Hiline Cabrio automaat 2008VW Golf 1.4 TSI High-line 5-drs automaat 2010VW Golf Plus 1.6 airco trekhaak met. 2011VW Polo 1.2 TSi Hiline airco lmv met. 2011VW Touran 1.6 TSi airco met. 2008BedrijfwagensCitroen Berlingo 1.6 HDi airco met. 2011Ford Transit Connect 1.8 TDCi L2H2 airco trekhaak 2008Peugeot Partner 1.6 HDi elec.ramen airco CV met. 2013VW Caddy 1.6 TDi airco elec.ramen CV met. 2012

ONDERHOUD SCHADE REPARATIE APK

Openingstijden:Ma-Vr 8.00-18.00 en19.00-21.00 uurDo avond geslotenZa 8.30-16.30 uur

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnLast van TENEERGESLA-GENHEID, depressie, angst,levensmoe, verdriet of der-gel. klachten: 0651098 689

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten*24 & 25 Okt Mega Markt*

Ahoy RotterdamVoor info 06-83036368www. bb-evenementen.nl

VLOOIENMARKT Zo. 8 Nov.Barendrecht, Sph de DeDriesprong (13-17 u.) Voorinfo: 06 - 53.777.967

VLOOIENMARKT Za. 31 Okt.Sliedrecht, SPH De Loc-khorst (10-16 u) Voor meerinfo: 06-53777967

VLOOIENMARKT Zo. 25 Okt.Ridderkerk, SPH De Fakkel(13-17 u) VOL! 06-53.777.967Volg.markt 29/11 + 20/12

Mededelingen

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

www.kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

de k

rach

t van

du

bb

el

Page 35: De Merwestreek week43

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

Budgetplan...degrootsteBudgetplan...degrootsteinbouwapparatuurzaakvanNederland!Metmeerdantienduizendapparatenopvoorraad!

IN OF UIT DOOSMET VOLLEDIGE

GARANTIEBEKIJK NU ONS AANBOD

OP ONZE SITEWWW.BUDGETPLAN.NL

Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid)Tel:0180-442322 • na openingstijden zijn wij bereikbaar op 0800-4030200 (zie tijden op onze website)

Kijk voor meer aanbiedingenop www. budgetplan.nl

Geopendmaandag t/mdonderdagvan 10.00 - 17.30uur. Vrijdagvan 10.00 -21.00uur (koopavond).Zaterdagvan 10.00 - 17.00uur

vanaf

€169,00

Afzuigkappen

vanaf

€329,00vanaf

€219,00vanaf

€149,00Ovens vanaf

€239,00

Ovens enmagnetronsO

INBOUW INBOUW INBOUWINBOUW INBOUWVaatwassers KoelkastenKookplaten

90 cm vanaf

€665,00

Fornuizen

Meer dan 50 keukenopstellingen.Modern, greeploos gelakt of klassiek vakmanschap,Duitse degelijkheid of Italiaans design…U vindt het allemaal bijBUDGETPLAN!

€3950,00(inclusief inbouwapparatuur

exclusiefdegetoonde

accessoires)

HET GAAT UITEINDELIJK OM DE EINDPRIJS!HET GAAT UITEINDELIJK OM DE EINDPRIJS!

Alle bekendegrote merken o.a.

‹ www.demerwestreek.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 35

Page 36: De Merwestreek week43

Optimale ondersteuning en drukverlagend

Escudostraat 112991 XV Barendrecht

010 438 41 63Ingang Auping Plaza

w w w. s l a a p w e l . n l

• Persoonlijk contact

• Advies op maat

• Altijd de beste prijs

• Oude bed retour in overleg

• GRATIS parkeren voor de deur

Tot

€ 400,-VOORDEEL

per ligplek*per ligplek*

2e

HALVE PRIJS *

bij aankoop van kussens en dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden* Acties zijn geldig tot en met 30 november 2015.Vraag naar de voorwaarden.

HALVEPRIJS*

bij aankoop van kussensen dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden

2e

HALVEPRIJS*

bij aankoop van kussensen dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En datblijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumentenbond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! .026-''0 4+ -$"('7$"! )14 %*3 )220(''7

op álle Auping (top)matrassen.

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

*In de actieperiode van 3 oktober -,5 %% 42)'5/'0 %*&#

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99