28
Elke zondag open van 12 tot 17 uur! 1. 79 Bergthee Of Gaultheria zit vol rode bessen en is winterhard. In grote 13cm-pot. 2.75 Aanbieding geldig t/m 1 november 2015 of zolang de voorraad strekt. Haal nu uw GRATIS kaarten voor de winterwonderavond op 4 nov! Oss, Frankenbeemdweg 50. www.coppelmans.nl Kijk verderop in deze krant voor de Superdeals! www.nieuwsblad-desleutel.nl Woensdag 21 oktober 2015 WWW.OSSAUTOSTAD.NL Zie de autopagina’s na het hart van deze uitgave Schrijf mee! OSS - Verenigingen, organi- saties en lezers van De Sleu- tel vinden steeds vaker hun weg naar onze nieuwe web- site. Neem ook een kijkje en schrijf mee! desleuteloss.nl Avond over snelfietsroute GEFFEN - De provincie en de gemeenten Oss en Den Bosch zijn bezig met de aanleg van de snelfietsroute F59. Deze loopt van het cen- traal station in Den Bosch naar het centraal station van Oss. Maandag 2 november is er een inloopavond over de plannen. Vanaf 19.00 uur in dorpscentrum De Koppel- linck in Geffen. Tijdens de avond wordt aan de hand van ontwerptekeningen in- formatie verstrekt over de plannen en de gevolgen voor de directe woonomgeving. Een groot deel van de snel- fietsroute loopt over be- staande fietspaden. Deze worden breder en mogelijk voorzien van (nieuw) as- falt. In Geffen worden De Wolfdijk, Pastoor van de Kampstraat, Vlijmdstraat en Bredeweg ingericht als zo- genaamde ‘fietsstraat’. Deze wegen blijven even breed, maar krijgen rood asfalt. Daarmee lijken de straten op een fietspad, maar ook auto’s mogen hier rijden. In Oss op de kruising Wet- houder van Eschstraat - Zonnebloemstraat kruist de snelfietsroute de fietsstraat zuid/noord. Daarom moet deze weg worden aangepast. Vooral autoverkeer zal hier- van gevolgen ondervinden. Maar liefst 160 mensen schoven vrijdag aan voor de Wereldmaaltijd in het gemeentehuis in Oss. Een evenement waar groei in zit; voor deze vierde editie waren de kaartjes begin oktober al uitverkocht. Het driegangendiner, samengesteld en gekookt door Tom Loose van het City Hotel, viel uitstekend in de smaak. Tegelijk werd aandacht gevraagd voor eerlijke verdeling van voedsel in de wereld. Want ook al wordt er wereldwijd genoeg voedsel geproduceerd voor alle mensen, wereldwijd lijden bijna één miljard mensen dagelijks honger. Op de website www.millenniumdoelenoss.nl kan iedereen binnenkort de recepten nog eens nalezen en zelf uitproberen. Foto: Hans Kreutzer / www.kreutzer-fotografie.nl Er is genoeg voor iedereen Gemeente kapt op diverse locaties OSS - Om bomen voldoende ruimte te geven om te kun- nen groeien, moet soms eerst worden gekapt. ‘Zo blijft een bos over met verschillende boomsoorten in zoveel mo- gelijk verschillende leeftij- den’, aldus de gemeente. Alle bomen die worden gekapt, hebben een oranje stip gekregen. Bomen met een speciale waarde voor het bos, zoals nestbomen van roofvogels, hebben een groene stip gekregen. Deze mogen blijven staan. Om de ontwikkeling naar een gevarieerd bos te ver- snellen, worden op ver- schillende locaties groepjes bomen weggehaald. Zo ont- staan open plekken en dus ruimtes voor jonge bomen. Op een aantal plekken plant de gemeente bomen, van soorten die nu nog niet in het bos voorkomen. Het hout dat vrijkomt, wordt verkocht aan de houtindu- strie. ‘Met de opbrengst van deze verkoop kunnen we weer andere werkzaamhe- den in het bos uitvoeren’, al- dus de gemeente. ‘Het hout in de bossen bij de Geffense Plas laten we liggen. Dit dode hout is een geschikte plek voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, planten en mossen.’ Op de plekken waar de ge- meente aan het werk is, staan informatieborden over de werkzaamheden. Wie meer informatie wenst over de werkzaamheden, kan bellen naar 14 0412. BOMEN MET ORANJE STIP GAAN WEG, BOMEN MET GROENE STIP MOGEN BLIJVEN Om de bossen aantrekkelijk en gevarieerd te houden, gaat de gemeente Oss bomen kappen. Het gaat om de omgeving Docfalaan, Sint Wilpertslaan, Koningsweg, Nieuwe Hescheweg en de Geffense Plas. van de redactie Uitdunnen van bossen Stichting voor India viert feest SCHAIJK - Stichting Pater Vos India viert dinsdag 10 november haar 20-jarig be- staan in Schaijk. Tijdens een jubileumavond geeft Sara Kinsbergen een lezing over kleinschalig ontwik- kelingswerk. Daarnaast treedt gemengd koor Tiona uit Schaijk op en wordt een aantal projecten toegelicht. Ook spullen uit India zijn te koop en er is een loterij. De stichting is een kleine organisatie die zich inzet voor de minder bedeelden in centraal India. Het jubile- um is van 19.30 tot 22.30 uur in Café Restaurant Nieuw Schaijk. Entree gratis. LICHAAM EN GEEST IN BALANS Sport en spiritualiteit gaan samen bij Tai Chi school Oss. Nieuwkomers zijn welkom. 2 + 3 » GEBOUW MET EIGENTIJDSE LOOK Vlakbij het Osse centrum ko- men nieuwe appartementen. Duurzaam en sprankelend. 8 » Begroting nu ook op website OSS - Het Osse college van B&W presenteerde vorige week de Programmabegro- ting 2016-2019. Deze is nu voor het eerst ook digitaal te bekijken via de website http://begroting.oss.nl. Voorheen was de Program- mabegroting een papieren document van ongeveer tweehonderd pagina’s dik. Daar is nu een website met 31 pagina’s voor in de plaats gekomen. De programmabe- groting is ook als PDF-do- cument beschikbaar. De ge- meente wil daarmee zoveel mogelijk papierloos werken én de digitale dienstverle- ning bieden. KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie www.woonboulevardoss.com ELKE ZONDAG OPEN! Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

De Sleutel week43

  • Upload
    wegener

  • View
    277

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Sleutel

Citation preview

Elke zondag openvan 12 tot 17 uur!

1.79

BergtheeOf Gaultheria zit volrode bessen en is

winterhard. In grote13cm-pot. 2.75

Aanbiedinggeldig

t/m1

november2015

ofzolangde

voorraadstrekt.

Haal nu uw GRATIS kaarten voor de winterwonderavond op 4 nov!

Oss, Frankenbeemdweg 50. www.coppelmans.nl

Kijk verderop in deze krantvoor de Superdeals!

  ‹www.nieuwsblad-desleutel.nlWoensdag 21 oktober 2015

WWW.OSSAUTOSTAD.NLZie de autopagina’s

na het hart van deze uitgave

Schrijf mee!Oss - Verenigingen, organi-saties en lezers van De Sleu-tel vinden steeds vaker hun weg naar onze nieuwe web-site. Neem ook een kijkje en schrijf mee! desleuteloss.nl

Avond over snelfi etsrouteGEFFEN - De provincie en de gemeenten Oss en Den Bosch zijn bezig met de aanleg van de snelfi etsroute F59. Deze loopt van het cen-traal station in Den Bosch naar het centraal station van Oss. Maandag 2 november is er een inloopavond over de plannen. Vanaf 19.00 uur in dorpscentrum De Koppel-linck in Geffen. Tijdens de avond wordt aan de hand van ontwerptekeningen in-formatie verstrekt over de plannen en de gevolgen voor de directe woonomgeving. Een groot deel van de snel-fi etsroute loopt over be-staande fi etspaden. Deze

worden breder en mogelijk voorzien van (nieuw) as-falt. In Geffen worden De Wolfdijk, Pastoor van de Kampstraat, Vlijmdstraat en Bredeweg ingericht als zo-genaamde ‘fi etsstraat’. Deze wegen blijven even breed, maar krijgen rood asfalt. Daarmee lijken de straten op een fi etspad, maar ook auto’s mogen hier rijden.In Oss op de kruising Wet-houder van Eschstraat - Zonnebloemstraat kruist de snelfi etsroute de fi etsstraat zuid/noord. Daarom moet deze weg worden aangepast. Vooral autoverkeer zal hier-van gevolgen ondervinden.

Maar liefst 160 mensen schoven vrijdag aan voor de Wereldmaaltijd in het gemeentehuis in Oss. Een evenement waar groei in zit; voor deze vierde editie waren de kaartjes begin oktober al uitverkocht. Het driegangendiner, samengesteld en gekookt door Tom Loose van het City Hotel, viel uitstekend in de smaak. Tegelijk werd aandacht gevraagd

voor eerlijke verdeling van voedsel in de wereld. Want ook al wordt er wereldwijd genoeg voedsel geproduceerd voor alle mensen, wereldwijd lijden bijna één miljard mensen dagelijks honger. Op de website www.millenniumdoelenoss.nl kan iedereen binnenkort de recepten nog eens nalezen en zelf uitproberen. Foto: Hans Kreutzer / www.kreutzer-fotografi e.nl

Er is genoeg voor iedereen

Gemeente kapt op diverse locaties

OSS - Om bomen voldoende ruimte te geven om te kun-nen groeien, moet soms eerst worden gekapt. ‘Zo blijft een bos over met verschillende boomsoorten in zoveel mo-gelijk verschillende leeftij-den’, aldus de gemeente.Alle bomen die worden gekapt, hebben een oranje stip gekregen. Bomen met

een speciale waarde voor het bos, zoals nestbomen van roofvogels, hebben een groene stip gekregen. Deze mogen blijven staan.Om de ontwikkeling naar een gevarieerd bos te ver-snellen, worden op ver-schillende locaties groepjes

bomen weggehaald. Zo ont-staan open plekken en dus ruimtes voor jonge bomen. Op een aantal plekken plant de gemeente bomen, van soorten die nu nog niet in het bos voorkomen.Het hout dat vrijkomt, wordt verkocht aan de houtindu-strie. ‘Met de opbrengst van deze verkoop kunnen we weer andere werkzaamhe-den in het bos uitvoeren’, al-dus de gemeente. ‘Het hout in de bossen bij de Geffense Plas laten we liggen. Dit dode hout is een geschikte plek voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, planten en mossen.’Op de plekken waar de ge-meente aan het werk is, staan informatieborden over de werkzaamheden. Wie meer informatie wenst over de werkzaamheden, kan bellen naar 14 0412.

BOMEN MET ORANJE STIP GAAN WEG, BOMEN MET GROENE STIP MOGEN BLIJVEN

Om de bossen aantrekkelijk en gevarieerd te houden, gaat de gemeente Oss bomen kappen. Het gaat om de omgeving Docfalaan, Sint Wilpertslaan, Koningsweg, Nieuwe Hescheweg en de Geff ense Plas.

van de redactie

Uitdunnen van bossen

Stichting voor India viert feestSCHAIJK - Stichting Pater Vos India viert dinsdag 10 november haar 20-jarig be-staan in Schaijk. Tijdens een jubileumavond geeft Sara Kinsbergen een lezing over kleinschalig ontwik-kelingswerk. Daarnaast treedt gemengd koor Tiona uit Schaijk op en wordt een aantal projecten toegelicht. Ook spullen uit India zijn te koop en er is een loterij.De stichting is een kleine organisatie die zich inzet voor de minder bedeelden in centraal India. Het jubile-um is van 19.30 tot 22.30 uur in Café Restaurant Nieuw Schaijk. Entree gratis.

LICHAAM EN GEEST IN BALANSSport en spiritualiteit gaan samen bij Tai Chi school Oss. Nieuwkomers zijn welkom.

2 + 3»

GEBOUW MET EIGENTIJDSE LOOKVlakbij het Osse centrum ko-men nieuwe appartementen. Duurzaam en sprankelend.

Begroting nu ook op websiteOSS - Het Osse college van B&W presenteerde vorige week de Programmabegro-ting 2016-2019. Deze is nu voor het eerst ook digitaal te bekijken via de website http://begroting.oss.nl. Voorheen was de Program-mabegroting een papieren document van ongeveer tweehonderd pagina’s dik. Daar is nu een website met 31 pagina’s voor in de plaats gekomen. De programmabe-groting is ook als PDF-do-cument beschikbaar. De ge-meente wil daarmee zoveel mogelijk papierloos werken én de digitale dienstverle-ning bieden.

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

Alleen op vrijdag 23 oktober!

Kan uw gehoor wel wat hulp gebruiken? Ga dan op 23 oktober naar Schoonenberg Oss,

Walplein 6, tel. (0412) 65 69 87 (Tussen HEMA en V&D). Wij doen dan eerst een hoortest om te

bepalen of de Axon luisterhulp voor u geschikt is. Kom op tijd want dit aanbod geldt zolang de

voorraad strekt!

Eenvoudig in gebruik

De Axon luisterhulp is speciaal ontworpen om

geluiden duidelijker te horen. Zo kunt u met de

Axon bijvoorbeeld de tv beter verstaan zonder

deze harder te zetten. En ook als u met iemand

in gesprek bent, kan net wat extra volume

uitkomst bieden. De Axon zorgt ervoor, heel

eenvoudig zonder ingewikkelde instellingen.

U hoeft de luisterhulp alleen maar in uw oor

te doen en aan te zetten. Het volume regelt u

simpel met een klein draaiknopje.

Alleen als het nodig is

U gebruikt de Axon luisterhulp alleen in situa-

ties waarin uw gehoor even een steuntje in de

rug kan gebruiken. Eigenlijk net zo als u een

leesbril gebruikt om die kleine lettertjes te kun-

nen lezen. En omdat u bij de Axon verschillende

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

De voordelen op een rijtje:

• Eenvoudig in gebruik

• Diverse maten oordopjes

voor de juiste pasvorm

• Oplaadbaar

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

• Volume simpel te regelen

• Niet tevreden, geld terug

Eenmalig in prijs verlaagd

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. Maar

op vrijdag 23 oktober betaalt u slechts € 19,95.

U doet eerst een hoortest en als de Axon

geschikt is voor u, krijgt u deze mee naar huis.

Wanneer het apparaatje is opgeladen, ervaart

u meteen hoe het uw gehoor ondersteunt.

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

Axonluisterhulp€29,95

€19,95

Advertentie

Nieuw: de ‘leesbril’voor uw gehoor

Heeft u wel eens het idee dat uw gehoor wat hulp kan gebruiken?Bijvoorbeeld als u tv kijkt of tijdens een gesprek? Dan zou de Axonluisterhulp voor u wel eens ideaal kunnen zijn. Een apparaatje datuw gehoor ondersteunt bij licht gehoorverlies. Het is als het ware deleesbril voor uw oren.

Kwekerij D’n HofTuinaanleg / TuinonTwerper

Tuinonderhoud

email: [email protected]

Telefoon: 06 - 30 55 53 74

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 2

KORT NIEUWS

Reisverslag komt weekje laterOss - “Het was allemaal erg indrukwekkend en ik moet alles eerst even rus-tig op een rijtje zetten.” Aldus de Osse Til Rij-nierse-Neering over haar veldreis als vrijwilligster voor Unicef naar enkele vluchtelingenkampen in Jordanië. Vorige week maakte De Sleutel al mel-ding van deze expeditie en Rijnierse gaf in dat artikel al aan om direct na thuiskomst graag in De Sleutel uitgebreid verslag te willen doen van haar ervaringen. Nu blijkt dat ze ietsje meer tijd nodig heeft om het verhaal goed te kunnen vertellen. Kortom, wordt vervolgd!

LintjeMegen - Peter van Scha-dewijk ontving vorige week vrijdag een konink-lijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer, post Megen. Hij is be-noemd tot Lid in de Orde van oranje-Nassau. De uitreiking werd door bur-gemeester Wobine Buijs verricht in de brandweer-kazerne in Megen.Van Schadewijk heeft vanaf 1 augustus 1990 een waardevolle bijdrage geleverd aan de vrijwil-lige brandweer van de voormalige gemeente Me-gen en na de gemeente-lijke herindeling in 1994 voor de gemeente Oss. Hij is volgens de gemeente een brandweerman in ‘hart en nieren’. Met zijn jarenlange inzet heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid. Op 1 augustus verliet Van Schadewijk de vrijwillige brandweer.

gift voor OaseOss - Stichting De Oase in Oss ontvangt vandaag (woensdag) een financi-ele bijdrage. Ruim 3.000 euro wordt overhandigd aan het Bijna Thuis Huis namens de Verenigde Bedrijven Moleneind- Landweer (VBML), die ophoudt te bestaan.Veel mensen die nog maar beperkte tijd te leven hebben, kiezen ervoor om thuis te blijven in hun laatste levensfase. Het Bijna Thuis Huis biedt een volwaardig alternatief om samen met familie, hulp en begelei-ding door vrijwilligers deze fase te volbrengen.

PleegoudersOss - Afgelopen week was de eerste Week van de Pleegzorg. Een groot succes voor Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp: het heeft bijgedragen aan een grote stroom potentiële pleegouders. Voor deze mensen wordt dinsdag 10 november een extra pleegzorginforma-tieavond gehouden. Van 20.00 tot 22.00 uur aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss.

grootste 3D geprinte sculptuur ter wereld voor bedrijf in Oss

Gerecyclede glasvezelkorrels werden gesmolten en omgezet tot fijne draden. Deze zijn laagje voor laagje opgebouwd tot een object. Rondom het sculptuur zijn twaalf beeldschermen geplaatst.

Oss - De firma Spie Infra in Oss heeft sinds kort een enorm 3D geprint sculptuur. Het visualiseert op een in-novatieve wijze een glasve-zelnetwerk en is volledig uit gerecycled glasvezel ge-print. Het object is 5,5 bij 3,5 meter groot en heeft een pro-minente plek in het nieuwe Network Operations Centre.Het bedrijf in Oss, gespe-cialiseerd in de aanleg van glasvezelnetwerken, liet de sculptuur ontwikkelen door Verel Expo uit Den Bosch.

Projectleider en designer Erica Morre: “De sculptuur geeft vorm aan de sfeer van innovatie en de LED-ver-lichting benadrukt het klop-pend hart van het Network Operations Centre: op de uit twaalf beeldschermen be-staande videowall komt alle informatie over de glasve-zelverbindingen samen.”3D-printen verschilt van gebruikelijke printtech-nieken doordat 3D printers objecten driedimensionaal printen. Bij dit project be-

stond het basismateriaal uit kleine gerecyclede glas-vezelkorrels die door een robot-printer zijn gesmolten en omgezet tot fijne draden. Deze zijn laagje voor laagje opgebouwd tot een object. “Duurzame en innovatieve technieken hebben de toe-komst”, aldus directeur Christian Verel van Verel Expo. “Wij zijn klaar voor deze vooruitgang en gaan vaker gebruik maken van deze technieken in stand- en interieurbouw.”

* Tai Chi school al ruim tien jaar * Sinds juni officiële vereniging * Yin en Yang in evenwicht * Proefles mogelijk

Lichaam en ge est in evenwichtTai Chi (Taiji) school Oss is een club van mensen die al ruim tien jaar op gepassioneerde wijze Taijiquan beoefenen, onder de bezielende leiding van Tai Chi master Jack Perenboom. Sinds juni is de club een officiële vereniging.

van de redactie

Oss - Taijiquan, oorspronke-lijk een Chinese vechtsport, is een bewegingskunst met positieve bijwerkingen voor de gezondheid, volgens voorzitter Hans Kuster. “Het komt oorspronkelijk voort uit de meer dan drieduizend jaar oude Yin-Yang theorie. Kern van deze filosofie is dat alles bestaat uit tegengestel-de Yin en Yang die samen een bepaalde balans of on-balans creëren. Deze twee vormen een onafscheidelijk geheel en wisselen voortdu-ren van vorm en inhoud.”Om gezond en evenwichtig te zijn, moeten deze beide krachten evenwichtig in li-chaam en geest worden ge-integreerd, volgens de leer. Tijdens de lessen wordt uitgelegd en geoefend hoe dit evenwicht in elke denk-bare situatie gecreëerd en gehandhaafd kan worden. Deze trainingen zijn elke dinsdagavond voor zowel beginnende als gevorderde studenten. “Het samen trai-

nen staat garant voor groeps-dynamiek en wederzijdse inspiratie”, volgens Kuster. “Mensen zeggen: ‘Ik word er blij van’ en ‘Al ben ik voor de training moe, ik ga vol energie weer naar huis’.”Tijdens de trainingen wordt geoefend om evenwichtige lichaamshoudingen lang-zaam te veranderen en rus-

“Samen trainen staat garant voor wederzijdse inspiratie”, zegt de voorzitter. “Mensen zeggen: ‘Ik word er blij van’ en ‘Al ben ik voor de training moe, ik ga vol energie weer naar huis’.”

tig over te gaan in andere houdingen. “Het zijn zachte meditatieve bewegingen die desalniettemin martiaal (krijgshaftig, red.) van ka-rakter zijn. “De veranderin-gen worden mentaal en emo-tioneel gevolgd en gestuurd, waardoor de bewegingen

intenser en rijker beleefd worden. Dit is van grote invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uiteindelijk heeft Taijiquan invloed op elk aspect van je leven. Mensen die hierdoor gegrepen worden, gaan door omdat ze zich energieker,

kalmer, scherper en beter in balans voelen.”Taijiquan kan door iedereen beoefend worden. Voor meer info, bel Hans Kuster, (0412) 637920 of neem een proef-les op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in de gymzaal aan de Verdistraat.

Oss - Tijdens de Nacht van de Nacht, zaterdag 24 okto-ber, doet de gemeente Oss de verlichting van verschillen-de gemeentelijke gebouwen uit. In Oss zijn dat de roton-de Julianasingel/Kantsin-gel, Grote kerk, Visserskerk en H. Hartkerk. Maar ook de schijnwerpers bij de kerken in Berghem, Ravenstein, Overlangel, Demen, Deur-sen, Huisseling, Neerloon, Herpen, Lithoijen, Teefelen, Haren en Maren-Kessel en de kapel in Koolwijk. Verder het gemeentehuis in Lith, de molens in Ravenstein, Lith

en Megen, de gevangentoren in Megen en kunstwerk de waterdrager op de Kenny-baan.De gemeente Oss probeert lichtvervuiling zoveel moge-lijk te voorkomen en let daar op in de openbare ruimte. Zo is in het buitengebied weinig tot geen verlichting aanwezig. In bebouwd ge-bied wordt LED-verlichting op de weg gericht. En op minder drukke tijdstippen in de nacht worden de lam-pen gedimd. Moet een lamp vervangen worden? Dan plaatst Oss een LED-lamp.

Oss dooft schijnwerpers

Correspondentieadres RedactieVeemarktkade 8, Postbus 692, 5201 AR ‘s-HertogenboschT (088) 013 00 86e [email protected] www.nieuwsblad-desleutel.nl

UitgeverErik Gruijthuisen

Commercieel directeurAd Hesemans

eindredactieRené van Sijes, bel (088) 013 00 86Algemeen redactiechefEsther van der Mout

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtenT (0900) 424 57 26

Advertentieverkoop en media-adviesVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden, bel accountmanager Albert Smit 06-83632731 of Jos Knippels 06-42097191.e [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36Zelf een rubrieksadvertentie opgeven kan via www.duos.nuDrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De Sleutel is een uitgave van Wegener Media BV. Deze fysieke uitgave wordt integraal opgenomen in het digitale ar-chief van www.nieuwsblad-desleutel.nl.Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

© Wegener Media BV

ColofoN

Berghemseweg 189 - OssBel: 0412 - 690 630Mail: [email protected]

Zaterdag: 10:00 tot 17:00Zondag en maandag geslotenDinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.30

www.tuinmeubeloutletoss.nl

loungesets tegen de beste prijzen!Grote collectie tuinhoezen! Kom langs voor de juiste maat!

KORTING70%

OP DE BRUTO ADVIESVERKOOPPRIJS

KORTING70%TO

T

LET OP! NIEUW ADRES:

Nieuwste treNd iN jaloezieëNde PVC jaloezie VaN toPPoiNt

Kantsingel 16b l oss l t 0412 641 582 l www.rotexco.nl

blinds

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 3

KORT NIEUWS

Reisverslag komt weekje laterOss - “Het was allemaal erg indrukwekkend en ik moet alles eerst even rus-tig op een rijtje zetten.” Aldus de Osse Til Rij-nierse-Neering over haar veldreis als vrijwilligster voor Unicef naar enkele vluchtelingenkampen in Jordanië. Vorige week maakte De Sleutel al mel-ding van deze expeditie en Rijnierse gaf in dat artikel al aan om direct na thuiskomst graag in De Sleutel uitgebreid verslag te willen doen van haar ervaringen. Nu blijkt dat ze ietsje meer tijd nodig heeft om het verhaal goed te kunnen vertellen. Kortom, wordt vervolgd!

LintjeMegen - Peter van Scha-dewijk ontving vorige week vrijdag een konink-lijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer, post Megen. Hij is be-noemd tot Lid in de Orde van oranje-Nassau. De uitreiking werd door bur-gemeester Wobine Buijs verricht in de brandweer-kazerne in Megen.Van Schadewijk heeft vanaf 1 augustus 1990 een waardevolle bijdrage geleverd aan de vrijwil-lige brandweer van de voormalige gemeente Me-gen en na de gemeente-lijke herindeling in 1994 voor de gemeente Oss. Hij is volgens de gemeente een brandweerman in ‘hart en nieren’. Met zijn jarenlange inzet heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid. Op 1 augustus verliet Van Schadewijk de vrijwillige brandweer.

gift voor OaseOss - Stichting De Oase in Oss ontvangt vandaag (woensdag) een financi-ele bijdrage. Ruim 3.000 euro wordt overhandigd aan het Bijna Thuis Huis namens de Verenigde Bedrijven Moleneind- Landweer (VBML), die ophoudt te bestaan.Veel mensen die nog maar beperkte tijd te leven hebben, kiezen ervoor om thuis te blijven in hun laatste levensfase. Het Bijna Thuis Huis biedt een volwaardig alternatief om samen met familie, hulp en begelei-ding door vrijwilligers deze fase te volbrengen.

PleegoudersOss - Afgelopen week was de eerste Week van de Pleegzorg. Een groot succes voor Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp: het heeft bijgedragen aan een grote stroom potentiële pleegouders. Voor deze mensen wordt dinsdag 10 november een extra pleegzorginforma-tieavond gehouden. Van 20.00 tot 22.00 uur aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss.

grootste 3D geprinte sculptuur ter wereld voor bedrijf in Oss

Gerecyclede glasvezelkorrels werden gesmolten en omgezet tot fijne draden. Deze zijn laagje voor laagje opgebouwd tot een object. Rondom het sculptuur zijn twaalf beeldschermen geplaatst.

Oss - De firma Spie Infra in Oss heeft sinds kort een enorm 3D geprint sculptuur. Het visualiseert op een in-novatieve wijze een glasve-zelnetwerk en is volledig uit gerecycled glasvezel ge-print. Het object is 5,5 bij 3,5 meter groot en heeft een pro-minente plek in het nieuwe Network Operations Centre.Het bedrijf in Oss, gespe-cialiseerd in de aanleg van glasvezelnetwerken, liet de sculptuur ontwikkelen door Verel Expo uit Den Bosch.

Projectleider en designer Erica Morre: “De sculptuur geeft vorm aan de sfeer van innovatie en de LED-ver-lichting benadrukt het klop-pend hart van het Network Operations Centre: op de uit twaalf beeldschermen be-staande videowall komt alle informatie over de glasve-zelverbindingen samen.”3D-printen verschilt van gebruikelijke printtech-nieken doordat 3D printers objecten driedimensionaal printen. Bij dit project be-

stond het basismateriaal uit kleine gerecyclede glas-vezelkorrels die door een robot-printer zijn gesmolten en omgezet tot fijne draden. Deze zijn laagje voor laagje opgebouwd tot een object. “Duurzame en innovatieve technieken hebben de toe-komst”, aldus directeur Christian Verel van Verel Expo. “Wij zijn klaar voor deze vooruitgang en gaan vaker gebruik maken van deze technieken in stand- en interieurbouw.”

* Tai Chi school al ruim tien jaar * Sinds juni officiële vereniging * Yin en Yang in evenwicht * Proefles mogelijk

Lichaam en ge est in evenwichtTai Chi (Taiji) school Oss is een club van mensen die al ruim tien jaar op gepassioneerde wijze Taijiquan beoefenen, onder de bezielende leiding van Tai Chi master Jack Perenboom. Sinds juni is de club een officiële vereniging.

van de redactie

Oss - Taijiquan, oorspronke-lijk een Chinese vechtsport, is een bewegingskunst met positieve bijwerkingen voor de gezondheid, volgens voorzitter Hans Kuster. “Het komt oorspronkelijk voort uit de meer dan drieduizend jaar oude Yin-Yang theorie. Kern van deze filosofie is dat alles bestaat uit tegengestel-de Yin en Yang die samen een bepaalde balans of on-balans creëren. Deze twee vormen een onafscheidelijk geheel en wisselen voortdu-ren van vorm en inhoud.”Om gezond en evenwichtig te zijn, moeten deze beide krachten evenwichtig in li-chaam en geest worden ge-integreerd, volgens de leer. Tijdens de lessen wordt uitgelegd en geoefend hoe dit evenwicht in elke denk-bare situatie gecreëerd en gehandhaafd kan worden. Deze trainingen zijn elke dinsdagavond voor zowel beginnende als gevorderde studenten. “Het samen trai-

nen staat garant voor groeps-dynamiek en wederzijdse inspiratie”, volgens Kuster. “Mensen zeggen: ‘Ik word er blij van’ en ‘Al ben ik voor de training moe, ik ga vol energie weer naar huis’.”Tijdens de trainingen wordt geoefend om evenwichtige lichaamshoudingen lang-zaam te veranderen en rus-

“Samen trainen staat garant voor wederzijdse inspiratie”, zegt de voorzitter. “Mensen zeggen: ‘Ik word er blij van’ en ‘Al ben ik voor de training moe, ik ga vol energie weer naar huis’.”

tig over te gaan in andere houdingen. “Het zijn zachte meditatieve bewegingen die desalniettemin martiaal (krijgshaftig, red.) van ka-rakter zijn. “De veranderin-gen worden mentaal en emo-tioneel gevolgd en gestuurd, waardoor de bewegingen

intenser en rijker beleefd worden. Dit is van grote invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uiteindelijk heeft Taijiquan invloed op elk aspect van je leven. Mensen die hierdoor gegrepen worden, gaan door omdat ze zich energieker,

kalmer, scherper en beter in balans voelen.”Taijiquan kan door iedereen beoefend worden. Voor meer info, bel Hans Kuster, (0412) 637920 of neem een proef-les op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in de gymzaal aan de Verdistraat.

Oss - Tijdens de Nacht van de Nacht, zaterdag 24 okto-ber, doet de gemeente Oss de verlichting van verschillen-de gemeentelijke gebouwen uit. In Oss zijn dat de roton-de Julianasingel/Kantsin-gel, Grote kerk, Visserskerk en H. Hartkerk. Maar ook de schijnwerpers bij de kerken in Berghem, Ravenstein, Overlangel, Demen, Deur-sen, Huisseling, Neerloon, Herpen, Lithoijen, Teefelen, Haren en Maren-Kessel en de kapel in Koolwijk. Verder het gemeentehuis in Lith, de molens in Ravenstein, Lith

en Megen, de gevangentoren in Megen en kunstwerk de waterdrager op de Kenny-baan.De gemeente Oss probeert lichtvervuiling zoveel moge-lijk te voorkomen en let daar op in de openbare ruimte. Zo is in het buitengebied weinig tot geen verlichting aanwezig. In bebouwd ge-bied wordt LED-verlichting op de weg gericht. En op minder drukke tijdstippen in de nacht worden de lam-pen gedimd. Moet een lamp vervangen worden? Dan plaatst Oss een LED-lamp.

Oss dooft schijnwerpers

Correspondentieadres RedactieVeemarktkade 8, Postbus 692, 5201 AR ‘s-HertogenboschT (088) 013 00 86e [email protected] www.nieuwsblad-desleutel.nl

UitgeverErik Gruijthuisen

Commercieel directeurAd Hesemans

eindredactieRené van Sijes, bel (088) 013 00 86Algemeen redactiechefEsther van der Mout

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtenT (0900) 424 57 26

Advertentieverkoop en media-adviesVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden, bel accountmanager Albert Smit 06-83632731 of Jos Knippels 06-42097191.e [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36Zelf een rubrieksadvertentie opgeven kan via www.duos.nuDrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De Sleutel is een uitgave van Wegener Media BV. Deze fysieke uitgave wordt integraal opgenomen in het digitale ar-chief van www.nieuwsblad-desleutel.nl.Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

© Wegener Media BV

ColofoN

WOLKYVEEL MET LOSSE INLEGZOOL DUS OOK GESCHIKT VOOR UW EIGEN INLEGZOLEN

SHOES & BOOTS – OSS - BERGHEMSEWEG 21WWW.SHOES-BOOTS.NL

MERKSCHOENEN.COM - DE HEINEN 33A - 5371 MJ RAVENSTEIN - WWW.MERKSCHOENEN.COM

35 JAAR SCHOENEN

WAARDECHEQUEvan € 15,00

op alle modellen van WOLKY*van de Wolky adviesprijs *aanbieding geldig t/m zondag 25/10/2015 *niet in combinatie met andere acties.

(SLECHTS 5 DAGEN, van 21/10 t/m 25/10, NIET GELDIG OP ONZE WEBSHOP,OP=OP) A.S. ZONDAG KOOPZONDAG GEOPEND VAN 13:00 - 17:00

SCHOENEN & SLIPPERS

Deze acties zijn geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015.Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

1.99

Crispbread meergranen, met cacaoof met ui. Besmeer met hummus en

reepjes paprika voor een hapje.

Groene theeIn de bergen rond het Vietnamese

dorpje Suoi Bu groeit uitzonderlijkegroene thee. Daar oogst

Piramide. Groene thee wordt nietgefermenteerd en bevat daardoor

veel antioxidanten.

crispbread

Op ambachtelijke wijze in Nederlandgebakken. Zacht van smaak en

smeuïg van structuur.

Ontbijtkoek

20 builtjes2.49 / 2.59

2.71meergranen 150 g 3.192.80ui 150 g 3.292.88cacao 160 g 3.39

1.27naturel 400 g 1.591.59gember 400 g 1.991.91honing-rogge 400 g 2.39

Oss - Kruisstraat 22

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 4

RubRiek

Kijk naar toen

HeRpen - Kruisverenigin-gen kenden we in haast alle kleuren van de regen-boog. Het zijn organisaties die zich primair richten op de zorg van zieken en ge-wonden. In Herpen zat het gebouw van het Wit-Gele Kruis. Daar deden ze aan

gezondheidszorg, maar dan wel zorg waarbij ‘de Rooms-Katholieke geloofsbeleving voorop stond’. Vandaar dat Wit en Geel, want dat zijn immers de pauselijke kleu-ren! Heeft u herinneringen aan het Wit-Gele Kruis? Wat voor zorg werd daar geleverd

en wat hield dat Rooms-Ka-tholieke in? Waren anders-gelovigen óók welkom? Deel je kennis! Reacties graag via de digitale geschiedenis-boekjes voor inwoners van Herpen, te vinden via www.bhic.nl/herpen en zoek naar ‘Kijk naar Toen’.

Iedere foto vertelt zijn eigen verhaal. Het mooist zijn echter de persoonlijke verhalen die erachter schuil gaan. En daar zoeken wij naar! Was jij erbij toen de fotograaf afdrukte? Weet je nog wat er gebeurde? Vertel het ons en ‘schrijf geschiedenis’! De rubriek ‘Kijk naar Toen’ is een productie van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), in samenwerking met Weekkrant De Sleutel. Reageren kan via www.bhic.nl, telefonisch op (073) 6818500 (op werkdagen) of via de post: BHIC, Postbus 81, 5201 AB, Den Bosch.

Het Wit-Gele Kruis

Weekkrant De Sleutel presenteert weer een Lezersmenu in samenwerking met Ta-nuki. Dit Sushi en Teppanyaki Restaurant, gevestigd aan de Heuvel 22e in Oss, opende onlangs de Geisha Lounge. Tot eind novem-ber wordt hier een driegangenmenu aange-boden voor slechts 24,95 euro. Wij gingen voorproeven.

Dit keer nemen mijn collega en ik niet plaats aan de bakplaat, zoals eerder, maar dalen af naar een lager gelegen rui-mte. Modern ingericht, compleet met bar en toepasselijke loungemuziek. Terwijl de open gashaard extra warmte en sfeer brengt, serveert onze gastheer alvast potje Japanse thee. Rustgevend. Een goede bin-nenkomer…Restauranthouder Hoo Yin Pang vertelt over het concept van de Geisha Lounge. “Veel mensen denken bij de Japanse keuken vooral aan vis-gerechtjes, maar wij hebben natuurlijk ook heerlijke steaks. Vaak genieten de dames van sushi en sashimi, terwijl de heren gaan voor een vlees-gerecht. Voor zo’n combinatie is de Geisha Lounge uiterst geschikt.”De aanbieding uit het Lezers-menu biedt keuze uit diverse gerechten. Mijn collega smult tijdens het voorgerecht van verse sushi en sashimi, ik verkies carpac-cio van Wagyu (import) ossenhaas, met pijnboompitten en truffelolie. Dit vlees smelt werkelijk op je tong. Het is afkom-

stig van koeien die dagelijks op traditio-nele methodes worden behandeld, zo laat de gastheer weten. “Aan het voedsel wor-den scheuten bier toegevoegd. Alles om de malsheid, smaak en marmering van het vlees te bevorderen.”Het hoofdgerecht van mijn collega is bli-jkbaar nogal smaakvol. De rib-eye wordt met gesloten ogen genoten. “Het vlees is grain fed”, legt Hoo Yin uit. “Ruim twee jaar graast het vee op uitgestrekte vlaktes. Daarna worden ze afgemest met een nau-wkeurig samengesteld dieet. Hoofdbes-tanddeel is graan, aangevuld met gras en maïs. Dit zorgt voor vermarmering van het vlees, wat bijdraagt aan de malsheid en ri-jke smaak. Het vetgehalte is tamelijk hoog,

dat geeft een extra sap-pige smaak. Deze raad ik vaak aan!”Ook mijn ossenhaas mag er wezen. Ietsje minder vet, maar erg mals en smaakvol in combi-natie met drie sauzen (honing/mosterd, sesam

en knofl ook/chili). Verder op onze tafel: kommetjes rijst en udon noo-dles, de groente baby Shanghai pak choi, een Japans biertje Sapporo en een glas droge witte wijn.Het nagerecht

bestaat voor ieder uit drie kommetjes. Links een warme crème brûlée, rechts roomijs van Japanse Azuki bonen. En mid-denin een toef slagroom, naar believen toe

te voegen. Een geraffi neerde combinatie; alle smaakpapillen zijn hiermee geprik-keld.

SteakStoneNieuw concept in de Geisha Lounge: SteakStone. Het vlees wordt slechts aang-eschroeid geserveerd, maar wel met een

speciale hot stone (lavasteen voorver-warmd tot 350 graden Celcius). Hierop kunnen de gasten zelf hun steak afbak-ken. Zo bepalen zij zelf hoe rood het vlees mag blijven. Natuurlijk kan de bereiding ook compleet worden verzorgd door de chef du grill, dus kant-en-klaar worden geserveerd.

LEZERSMENU

BON LEZERSMENUNaam: ...................................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................

Het Lezersmenu is bij inlevering van deze bon geldig tot eind november 2015, na reservering via (0412) 691037.

chef du grill, dus kant-en-klaar worden

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Het Lezersmenu is bij inlevering van deze bon geldig tot eind november 2015,

Driegangen-menu voor€ 24,95per persoon

Japans Restaurant Tanuki

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 5

‘Muren verrijzen alleen uit angst, uit groot onbegrip voor elkaar’Het nieuwe boek van schrijfster Els de Groen wordt vrijdag 23 oktober gepresenteerd bij Boekhandel Derijks aan de Walstraat 8 in Oss. De titel van het essay ‘Nuttige Idioten’ slaat ook op haar zelf.

door Han Jansen

Oss - De titel is ontleend aan een brochure uit 1984 waarin een overzicht werd gegeven van doelwitten van het Sov-jetcommunisme om in het vrije westen te infiltreren en propaganda te verspreiden. Die doelwitten waren on-dermeer de VN, Pax Christi, IKV en de vakbeweging. De restantdoelwitten werden ondergebracht in de catego-rie Nuttige Idioten, waartoe ook politica en activiste Els de Groen werd gerekend.Afgelopen dertig jaar maak-te De Groen vele reizen door het Oostblok en de Balkan en verbleef ze lange tijd in Moskou. Met de Russische dissidente schrijver Uspen-ski schreef ze in die periode het boek Het jaar van het goede kind dat in de Sovjet-Unie als een staatsvijandig document werd beschouwd. “We werden in die tijd regel-

matig geschaduwd door de KGB”, zegt ze. “Een angstige en onaangename periode.”Het was de tijd van de Koude Oorlog en de Berlijns Muur stond nog afschrikwekkend en dreigend overeind. Afge-lopen jaar was het 25 jaar ge-leden dat de Muur viel.In 2004 werd De Groen ge-

kozen in het Europees Par-lement en opereerde binnen de fractie van De Groenen. Haar doelstelling was om corruptie en misstanden in Oost-Europese landen aan de kaak te stellen, maar zo constateerde ze na zes jaar lidmaatschap: “Politiek is een deftig huis met rustige wandelgangen waar ordi-naire emoties als driften beteugeld zijn, want parle-mentariërs zijn uiteindelijk ook maar mensen.”Ze zegt: “Als nuttige idioot ben ik natuurlijk de laatste om hen te bekritiseren en de roodbruine samenwer-king tussen rechtse partijen en linkse geheime diensten lijkt niet bedoeld om kin-derboeken te schrijven. Het is een gelegenheidspact van

megalomane leiders om verworven macht te behou-den, waaraan alles onderge-schikt wordt gemaakt, zoals gelijkwaardigheid, mensen-rechten en democratie. De brandstof voor hun succes is angst en vandaar hun po-gingen mensen bang te ma-ken en dus worden opnieuw overal muren gebouwd.”Met haar 23 columns in boekvorm levert De Groen een bijdrage aan de actuele discussie om grenzen te be-

mannen of te sluiten en mu-ren te bouwen. Ze memo-reert de Chinese Muur als langste en de Berlijnse Muur als meest politieke. Dan is er nog de afscheiding tussen

het land Israël en de Pales-tijnen en sinds een maand de prikkeldraadversperring langs de Hongaarse grens om de komst van vluchte-lingen te stoppen.

Els de Groen werd ooit zelf door Russische geheime diensten bestempeld als een ‘nuttige idioot’. Ook werd ze een tijd geschaduwd omdat ze staatsvijandig zou zijn. Foto: Thomas Segers

‘We Werden toen geschaduWd door de KgB, een angstige periode’

Presentatie essay* Het boek bevat 23 columns van Els de Groen, telt 131 pagina’s en kost 15 euro. * Het beschrijft autobiografisch de periode 1983 tot 2015.* De presentatie van het essay ‘Nuttige Idioten’ is vrij-dag 23 oktober bij Boekhandel Derijks om 16.00 uur.

Basisschool De Korenaer wandelt voor het goede doelOss - Zo’n 450 leerlingen van de Osse basisschool De Ko-renaer doen morgen (don-derdag 22 oktober) mee met een sponsorloop voor de Stichting Kinderen Kanker-vrij (KiKa). Ze willen zoveel mogelijk sponsorgeld op-halen voor meer onderzoek naar kinderkanker. Te gast is de Osse profvoetballer Rens van Eijden, speler van N.E.C. Hij is erbij om de kin-deren aan te moedigen en na afloop samen een balletje te trappen.De Korenaer organiseert de sponsorloop in samenwer-king met de Osse Marjo van Lijssel, die volgende week zondag de marathon in New York gaat lopen voor KiKa. Al een jaar traint ze hier-voor en zamelt ze geld in voor meer onderzoek naar kinderkanker.Morgen tussen 11.00 en 14.00 uur lopen de leerlingen van De Korenaer zoveel mogelijk rondjes op het wielerbaantje net achter de school. Voor elk gelopen rondje worden ze gesponsord door familie en vrienden. Elk jaar krijgen ongeveer 550 kinderen kanker. De genezingskans is op dit mo-ment 75 procent. Maar KiKa wil dat dit over tien jaar 95 procent procent is. Daarom is geld nodig voor meer on-derzoek. De kidsrun op ba-sisschool De Korenaer helpt daarbij.

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 25 oktober Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

SLAGERIJ WILBERS BESTAAT 85 JAAR!ER IS WEER BALKENBRIJ!

Geldig van 22 oktober t/m 28 oktober 2015

500 gram Runderlappen 7,95

500 gram Saucijzen 2,75

5 Hamburgers 3,50

150 gram Rauwe Ham 1,95

150 gram Gegrilde Ham 1,95

1 liter Goulashsoep 3,95

IEDERE WOENSDAG 500 gram GEHAKT diverse soorten 1,95

Donderdag 22 oktober 500 gram gepan. schnitzels 4,75

Berghemseweg 102, 5348 CL OssTel.: 0412 - 622 040

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 6

Uw oude bank meenemen hoeft NIET,

een foto is voldoende.

NATIONALE

DAGEN

NATIONALE

DAGENDAGENINRUIL

Maak een foto van uw oude bank(stel), dressoir, stoel,

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP.

350,- Euroterug voor bijv. deze bank

ALLEEN GELDIG

OP:

Vrijdag

23OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 uur

Zaterdag

24OKTOBER

9.30-17.00 uur

LET OP! EXTRA KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

Woensdag

21OKTOBER

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Donderdag

22OKTOBER

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Da’s thuiskomen!BERGEN OP ZOOM Wassenaarstraat 45 (centrum) EINDHOVEN Willem van Konijnen burg laan 1d HEERLEN In de Cramer 76 (Woon boulevard Heerlen)

MIDDELBURG Mortiereboulevard 12 (Woon boulevard De Mortiere) NIEUWEGEIN De Liesbosch 70 (Industrieterrein Liesbosch) OOSTERHOUT (N-BR) Beneluxweg 3 (A27 afslag 17 - naast McDonalds en Tulip Inn) OSS Frankenweg 31 (Woon boulevard Oss-Oost)

OPENINGSTIJDEN:Maandag t/m Vrijdag 09.30-21.00 uur 5 KOOPAVONDEN Zaterdag 09.30-17.00 uur. Zondag gesloten.

IN ALLE BOVENSTAANDE FILIALEN IS EEN AANWEZIG

of betaal uw aankoop

tegen

rente

in 12 maandelijksetermijnen

COMPLEET INTERIEUR CHATEAU OLD WHITEAlles is ook los leverbaar en in verschillende maten!

TV/Audio/HIFI-DressoirEetkamertafel 4 EetkamerstoelenSalontafel

COMPLEET

3+2 ZITS/HOEKBANKSTEL+

NU2199,-COMPLEET INTERIEUR Normaal 3199,-

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP2+Hoek+2+Longchair Parys

Moderne hoekbank met verstelbare hoofdsteunen in Artifical Leather. Leverbaar in diverse kleuren en bekledingen; kan tevens gespiegeld

geleverd worden. Normaal 2099,- nu voor 1299,-. Als 2+Hoek+2:

NU999,- En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1799,-

En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETS

De inruilactie

geldt op de complete

collectie zitmeubelen

en interieurs

TOTALE LEEG

VERKOOP

NU ALLES€ 10,-

EN 3 STUKS€ 25,-

OP = OP

Zwemkleding t/mcup J en ballet kleding Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen

Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 7

Prijs voor Ossenaar

Componist Michel van der Aa uit Oss heeft de Johannes Vermeer Prijs 2015 gewonnen. Hij ontvangt deze onderscheiding maandag 26 oktober uit handen van minister Bussemaker in Den Haag.

van de redactie

Oss - Van der Aa krijgt de prijs vanwege de baanbre-kende rol die hij speelt in het (inter)nationale muziek-leven. De jury prijst de van-zelfsprekendheid waarmee

de componist zijn muzikale idioom combineert met film, internet, theater, elektro-nica en visuele elementen. De jury bestaat dit jaar uit Ernst Hirsch Ballin (voor-zitter), Irma Boom, Claudia de Breij, Ann Demeester en Stephan Sanders.De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Aan de prijs is een geldbedrag ver-bonden van 100.000 euro. Van der Aa zal tijdens de prijsuitreiking bekendma-ken hoe hij het prijzengeld wil besteden. Bij de prijs hoort ook een glasbokaal, vervaardigd door beeldend

kunstenaar Bernard Heesen. De Osse componist krijgt deze overhandigd tijdens een feestelijke ceremonie in de Ridderzaal in Den Haag. Ook prinses Beatrix zal de uitreiking bijwonen.

‘Een enorme eer’Prijswinnaar Van der Aa: “Het is een enorme eer om toegevoegd te worden aan het rijtje van laureaten, kun-stenaars die ik allen zeer be-wonder. Deze prijs betekent veel voor me, met name de waardering van de jury voor het combineren van ver-schillende media en genres in mijn werk.”

Michel van der Aa: “Deze prijs betekent veel voor me, met name de waardering van de jury voor het combineren van verschillende media en genres in mijn werk.”

Rabobank deelt kwart miljoen euro uit aan clubsOss - Rabobank Oss Bern-heze steunt ook dit jaar het verenigingsleven met de Rabobank Clubkas Cam-pagne. Hiermee laat de bank een aanzienlijk deel van de winst terugvloeien in de maatschappij. Tijdens de campagne mogen alle leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbren-gen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. ‘Dat is optimale ledeninvloed, zoals het hoort bij een coö-peratieve bank’, aldus Ra-bobank. ‘De stemmen van onze leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.’Maar liefst 487 verenigin-gen en stichtingen doen mee aan de Rabobank Club-kas Campagne. Zij dingen

met hun project mee naar een bijdrage uit de totale prijzenpot van maar liefst 250.000 euro. Een overzicht van alle aangemelde clubs staat op onderstaande web-site. Tijdens de finaleavond, maandag 9 november, wordt bekend gemaakt welk be-drag zij zullen ontvangen. De uitreiking is in Van der Valk hotel in Nuland.

Stemmen tot 25 oktoberLeden van Rabobank Oss Bernheze kunnen tot en met zondag 25 oktober hun stem uitbrengen. Zij hebben hiervoor een persoonlijke stemcode ontvangen. Ieder lid mag vijf stemmen uit-brengen waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Hiermee helpt de Rabobank de clubs om hun doelen te bereiken.

rabobank.nl/ossbernheze

Maar liefst 487 verenigingen en stichtingen doen momenteel mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Nacht van de NachtRegiO - Natuurvereniging IVN-Oss, Sterrenwacht Hal-ley en Natuurcentrum De Maashorst nemen zaterdag 24 oktober deel aan de lan-delijke Nacht van de Nacht. Natuur- en milieufederaties vragen zo aandacht voor lichtvervuiling in Neder-land.* IVN-Oss houdt een avond-wandeling door natuurge-bied Herperduin. Vertrek om 19.30 uur vanaf de par-keerplaats bij Openlucht-theater Hoessenbosch in Berghem.* De sterrenwacht in Heesch/Vinkel geeft tussen 20.00 en 22.00 uur een le-zing over onder meer licht-hinder en wat je daartegen kunt doen. Bij helder weer krijgen bezoekers buiten uitleg over de sterrenhemel, uiteraard staan telescopen gereed om interessante he-melobjecten nader te bekij-ken. Entree 3 euro.* Natuurcentrum De Maas-horst heet bezoekers wel-kom van 19.00 tot 21.30 uur. Een activiteit voor het hele gezin. In groepen gaan de deelnemers met een na-tuurgids het bos in voor een wandeling over 2,5 kilo-meter. Onderweg vertellen deskundigen over dieren in de nacht, zoals de uil en de nachtzwaluw, de das, de vleermuis en de nachtvlin-der. Ook sterrenwacht Hal-ley levert een bijdrage aan het programma. Kosten 5 euro (kinderen: 2,50 euro). Zaklampen verboden!

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop onlinein 9 webshops

of bezoek één vande 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 8

Compleet wonen

Vlakbij het centrum van Oss komen de appartementen van 45Square. In een eigentijds vormgegeven gebouw met aandacht voor detail. Opvallend is het gebruik van duurzame materialen en sprankelende kleuraccenten. Een gebouw met een eigenwijs gezicht.

van de redactie

Oss - Projectontwikkelaar

Karin Wagemakers: “In het voorjaar van 2016 starten wij samen met Muller Bouw met de bouw van 45Square op het terrein van de voor-malige Citroendealer aan de Berghemseweg. Een mooie locatie, zo dicht bij het Osse centrum.” 45Square bestaat uit drie verdiepingen met in totaal negentien driekamerap-partementen. “Bij de ont-wikkeling van dit plan zijn we uitgegaan van de vraag die nu onder jongeren in de woningmarkt leeft. Uit-gangspunt was het maken van compacte en complete appartementen; zowel van

binnen als van buiten. Zo worden de appartementen opgeleverd inclusief keu-ken, moderne badkamer en een aparte ruime slaapka-mer met balkon. Ook heb-ben alle appartementen een eigen parkeerplaats. En de netto maandlasten bedragen nog geen 400 euro inclusief aflossing.”Wagemakers is ervan over-tuigd: “Met de appartemen-ten van 45Square bieden wij een uniek woonconcept aan. Iets dat naadloos aan-sluit bij de woonwensen van jonge starters die hun eerste woning willen kopen.”facebook.com/45SquareOss

Het complex bestaat uit drie verdiepingen met in totaal negentien driekamerappartementen. Het concept moet aansluiten bij de woonwensen van jonge starters.

Modern wonen midden in de natuur: De Hoef 2HeescH - De Hoef 2 is een levendige nieuwbouwwijk aan de rand van het cen-trum van Heesch. Alle da-gelijkse voorzieningen zijn dus in de buurt aanwezig. Daarnaast profiteert de wijk met haar prachtige ligging van natuurgebied De Maas-horst. Iets wat de bewoners die al in De Hoef 2 wonen dagelijks ervaren. Vandaag (woensdag 21 okto-ber) gaan in het plan nieuwe woningen in verkoop. Dat gebeurt tussen 18.00 en 19.30 uur in de Pas. Het gaat om twaalf royale rij- en hoek-woningen vanaf 183.500 euro, vrij op naam, die gere-aliseerd worden op een plek waarbij je kunt genieten van ruimte en vrijheid. Je hebt in De Hoef 2 de keu-ze uit twee hoekwoningen en tien rijwoningen. Bij het ontwerpen is erop gelet dat ze goed passen bij de be-

staande bebouwing. Opval-lend hierbij is de combinatie van materialen, vormen en kleuren. Ieder huis heeft zijn eigen specifieke vorm en uitstraling, maar toch vormen ze in de straat één geheel. Bovendien zijn er verschillende mogelijkhe-den om de woning van je voorkeur aan te passen aan je eigen woonwensen.Ruimte voor water, groen en duurzame aspecten zijn ken-merkend voor De Hoef 2. Zo worden alle woningen ener-giezuinig gebouwd. Uniek is de optie om de woning ‘nul-op-de-meter’ te maken. Bij deze optie wordt evenveel energie opgewekt door zon-nepanelen als er verbruikt wordt. De extra investering die je moet doen als je voor nul op de meter kiest, zijn snel terugverdiend.

www.dehoef2.nl

De Hoef 2 biedt keuze uit twee hoekwoningen en tien rijwoningen. Ze gaan vanavond in de verkoop.

Gratis advies over keukensHerpen - Op zoek naar keu-kenadvies? De gepensio-neerde en gepassioneerde keukenadviseur en -ontwer-per Peter Corbesir biedt gra-tis zijn ervaring aan. Corbesir: “Ik heb mijn be-roep altijd met overgave uit-gevoerd, eerst in loondienst en daarna had ik veertien jaar een eigen zaak, Keukens Alacarte in Amersfoort, en vervolgens acht jaar op het eiland St. Maarten. Sinds korte tijd woon ik in Herpen. Na een druk en bewogen le-ven is het nu wel erg rustig geworden, om niet te zeggen saai. Nog gezond van lijf en leden wil ik graag mijn tijd nuttig en prettig besteden. Lid worden van een biljart- of kaartclub, zoals mijn zoons voorstellen, is niet wat ik ambieer. Daarom heb ik bedacht eenieder die een advies of ontwerp wil heb-ben voor zijn of haar keuken of eventueel een second opi-nion gratis bij te staan.”“Ik heb een mooi kantoor in Herpen, grenzend aan ons huis, waar ik mensen ge-rieflijk kan ontvangen. Meer info, bel (0486) 851475.

Sibelius opentOss - De renovatie van zorg-woningen van ECR Sibelius in Oss is nog bezig. Toch laat de zorginstelling zater-dag 24 oktober de nieuwe appartementen zien aan het publiek. Van 10.00 tot 15.00 uur wordt een open dag ge-houden. Entree gratis.

www.coppenswarenhuis.nl

ONZE OPENINGSTIJDENDinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uurVrijdag koopavond tot 20.00 uur Zaterdag: 9.00 - 17.00 uurMaandag: gesloten

Lagenheuvelstraat 11 n Volkel(0413) 272914

[email protected]

PROFITEER VAN HOGE KORTING EN SPECIALE ACTIES

25 OKTOBER KOOPZONDAG

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE KORTINGEN EN SPECIALE AKTIES!

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE

VAN 14 TOT EN MET 25 OKTOBER 201512 dagen feest in12 dagen feest in

VOLKEL

Voor dierenpark Zie-Zoo in Volkel bij aankoop vanaf € 50.00* * maximaal 2 kaartjes per klant

grat is kaartjes*t.w.v. €7,50

12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest inNa verbouwing12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in

Lego® City 60047PolitiebureauLego® City 60047

TV-mEubEL499,00

bOEKENKAST649,00

VLOERKLEEd169,00

bANKSTEL999,00

SALONTAFEL399,00

VAN99,99

Nu VOOR 69,99

Trots op onze medewerkers!

gratis koffie met iets lekkers in onze vernieuwde koffie hoek.

20 JAAR ERVARING

Vanaf €

8,90m²

tapijt wassen

-20%

GRATIS LEVERING EN OPHALEN!

5341BL OSSKerkstraat. 58 Tel.: 0412 480 751

GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30

Korting Restauratie en

reparatie alle soorten tapijt!

20 JAAR ERVARING

VAN 21-10 T/M 26-10-2015

VAKKUNDIG GEREPAREERD EN GEWASSEN.ALTIJD GOEDKOPER DAN EEN NIEUW TAPIJT

1. Chloorvrij reinigen en vlekverwijdering op plantaardige basis zonder kleur verlies 2. Repareren en restaureren 3. Afhaal- en leverservice gratis 4. Wij hebben oplossingen voor ieder tapijt probleem. Gun uw tapijt een schoonheidsbehandeling bij ons!

2tapijten laten wassen!!! En het 3e kleinste tapijt wordt

gratis gewassen!

Maandag tot zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 9

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

[email protected]

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 14 nov. 2015

TOILETSET

- GEBERIT

INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT

- WANDCLOSET

INCLUSIEF SOFTCLOSE

TOILETZITTING

- ISOLATIEMAT TBV

WANDCLOSET

299,00

FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN

- FONTEINKRAAN

- DESIGNSIFON

- PLUG ROOSTER

- OPHANGSET

109,00

INLOOPDOUCHE

- 1O MM NANO GLAS

- HOOGTE 200 CM,

BREEDTE 50 TOT 140 CM

INCLUSIEF MUURPROFIEL EN

STABILISATIESTANG

VANAF 215,00

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 10

Voetbalacademie in de herfstvakantie bij SV TOPAls het Nederlands Elftal in de toekomst nog successen wil boeken, zal nieuw talent moeten opstaan. Wil jij werken aan techniek, schijnbewegingen, balvaardigheid, coördinatie/voetenwerk en afwerken op doel? Neem dan woensdag 28 oktober deel aan een professionele voetbalclinic bij SV TOP.

van de redactie

Oss - Met een voetbal- en trai-nerhistorie bij werkgevers als ADO Den Haag, Sparta Rotterdam, Southampton en Bayer Leverkusen startte Ton Jenner zestien jaar gele-den zijn eigen Voetbalacade-mie. Een school voor jonge spelers die dagelijks hun techniek en looptraining willen verbeteren.De methode stelt goede techniek centraal. Vaardig-heden zorgen immers voor een hoge snelheid van han-delen en geven de voetballer zelfvertrouwen. Wie naast het talent en inzicht ook de juiste motivatie, instelling en doorzettingsvermogen in

huis heeft, maakt kans om tot het betaald voetbal door te dringen. De Ton Jenner Voetbalacademie helpt bij de basis en waar mogelijk bij de uitvoering hiervan als talentscout.Ton Jenner heeft veel (inter)nationale voetbalcon-tacten met profclubs. Bij voldoende talent verzorgt hij stageplekken bij binnen- en buitenlandse clubs. De resultaten van zijn Voetba-lacademie vallen op in de

voetbalwereld. Veel prof-clubs werken dan ook graag samen met Jenner. Afgelo-pen jaren is jeugdig talent doorgestroomd naar clubs als Sparta, ADO, FC Utrecht en Feyenoord. Profvoetballers Jeffrey Bru-ma, Eljiro Elia, Darryl Jan-maat, Ryan Babel en Luc Castaignos maken samen met vele andere profvoet-ballers reeds gebruik van de extra techniektrainingen van Ton Jenner’s Voetbal-

academie. Uitgeleerd ben je immers nooit, zelfs niet als professional.De clinic wordt georgani-seerd door SportHealthPro in samenwerking met de Ton Jenner Voetbalacade-mie. Voetballers van F tot en met C kunnen zich inschrij-ven. De clinic start om 13.00 uur en duurt vijf kwartier. Kosten: 10 euro per persoon. Inschrijven via de website.

www.sporthealthpro.com

Afgelopen jaren stroomde jeugdig talent via de Voetbalacademie door naar clubs als Sparta, ADO, FC Utrecht en Feyenoord.

Van Buel Sports pakt vele prijzenSucces voor de selectie van het Osse Van Buel Sports/team Vrijsen. Tijdens het Open Haaglanden toernooi op zondag 18 oktober wer-den negen gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles.Diezelfde dag reisde de 17-jarige Daan Duijs af naar Heerlen om daar voor het eerst de ring te betreden en zijn MMA-debuut te maken. Hij trad aan tegen de 24-jarige ervaren vech-ter Dimitri Baillon. Duijs had echter minder dan een halve minuut nodig om zijn tegenstander tot opgave te dwingen door middel van armbar (overstrekking van de arm). De coaches Duane van Helvoirt en David Haag-sma spreken van een zeer succesvol debuut.

PokerenOss - In het voetbalstadion van FC Oss is woensdag 11 november een pokertoer-nooi. Deze dag is Pokeren.nl Poker Series te gast in het stadion.Het toernooi is onderdeel van een landelijke serie pokertoernooien. Hierbij wordt niet om geld gespeeld. Er kunnen honderd spelers meedoen. In totaal zijn er 25 voorrondes, drie halve fina-les en één grote finale.Het toernooi begint om 19.00 uur aan de Mondriaanlaan 4 in Oss. Kosten voor inschrij-ven: 12,95 euro. Aanmelden via de site pokeren.nl.

Tafeltennissers vergaderenOss - Tafeltennisvereniging OTTC houdt dinsdag 27 oktober de jaarlijkse alge-mene ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur in het ta-feltenniscentrum op sport-park Rusheuvel. Naast het financiële jaarverslag en de begroting voor het nieuwe seizoen wordt ook gespro-ken over het 75-jarig jubile-umfeest op 16 januari 2016. Ook worden drie leden ge-huldigd vanwege 25- en 50-jarig lidmaatschap. Boven-dien wordt het Clublid van het Jaar bekend gemaakt.

Avond voor vrijwilligersOss - De gemeente Oss houdt vrijdag 11 december de jaar-lijkse bedankavond voor vrijwilligers in Theater De Lievekamp. Ook dit jaar is er een leuke voorstelling. Ook wordt de Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt.Organisaties en verenigin-gen kunnen tot vrijdag 6 november maximaal vijf kaarten bestellen. Na de in-schrijving worden de kaar-ten verloot. Als er na dan nog kaarten beschikbaar zijn, worden deze verdeeld over de grote verenigingen met veel vrijwilligers. Na 6 november krijgt iedereen bericht of er kaarten via lo-ting zijn toegekend aan de vereniging of organisaties.Kaarten aanvragen kan via de website: oss.nl/goudenoogappel.

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79 WEEKEND

2.49 WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.99 WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89v van 2.29

1.65v van 1.79

2.49v van 2.59

2.59v van 2.69

1.29v van 1.35

1.09v van 1.19

0.79v van 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel of chocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g Goudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-, of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

‹ De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 11

2.330 Kilo kleding ingezameldOss - De kledinginzame-ling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die zaterdag 10 oktober in Oss is gehouden, heeft 2.330 kilo kleding opgebracht. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund

van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de projecten, kijk op website www.samskledingactie.nl.De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie willen op ter-mijn opnieuw een kleding-

actie houden. Om die ook dan tot een succes te maken, vragen zij iedereen om kle-ding hiervoor te bewaren. Wie al eerder kleding wil aanbieden, kan terecht bij de container- of depotadres-sen of bel (073) 6871060.

Filosoferen over kunstMEGEN - Plaka ateliers is ver-nieuwd en viert dit zaterdag 31 oktober met het Antheia Symposium.Katja Rodenburg (Antheia) en de kunstenaars van Plaka ateliers nemen hun gasten mee naar de wereld van de filosofie. Wat is de beteke-nis en waarde van de kunst? ‘Alles!’, is het antwoord van de filosofen Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche. Op dit sympo-sium presenteert Plaka de ideeën van deze twee filoso-fen en de kunstenaar Edvard Munch die in hun werk zijn inspiratie vond.Er zijn lezingen over ‘de troost van de kunst’ en ‘de oorsprong van het schep-

pen’. Daarnaast een lezing met beeldpresentatie geti-teld De dans van het leven en de kunst. Daarna volgt een filosofisch gesprek waarin de vraag centraal staat: ‘Hoe maken we ruim-te voor kunst en kunste-naars?’. Als laatst volgt een borrel met een presentatie van de leden van Plaka: Ca-rola Bouchoms, Rianne van der Steen, Hans van Gerwen en Ruth van de Pol.

Aanmelden noodzakelijkDeelname aan het program-ma, dat duurt van 10.00 tot 16.15 uur, kost 65 euro per persoon. Aanmelden kan tot zaterdag 24 oktober, bel 06-38280926.

De organisatie van de Moeslandse pronkzitting (Schaijk) houdt woensdag 4 november een Artiestenbijeenkomst. Bedoeld voor iedereen die in januari wil deelnemen aan de avonden en wil brainstormen over de invulling. Vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Phoenix. Voor meer info, bel 06-19933201.

Artiesten brainstormen

De Osse-Bredase Slash-tributeband Slash N’ Roses, met onder meer bassist Arjan Kok uit Oss, is afgelopen zaterdagavond uitgeroepen tot beste coverband van Zuid-Nederland. Hiermee veroverde de band een plek bij de beste achttien coverbands van de Benelux.

van de redactie

Oss - De muziekwedstrijd werd zaterdag gehouden in poptempel 013 in Tilburg. Een vakjury bepaalde dat Slash N’ Roses binnenkort in het grootse Paradiso in Amsterdam mag gaan strij-den om totaal negen tickets die te verdelen zijn voor de grote finale. Hierbij gaat het om de titel beste Coverband van de Benelux en de titel

populairste Coverband van de Benelux.Tijdens de regiofinale trok-ken de doorgewinterde roc-kers alle registers open om een onuitwisbare indruk te maken. Met nummers van de legendarische gitarist Slash en de band Guns N’ Roses overtuigden de muzi-kanten de vakjury van hun

unieke sound, de muzikale details en de ultieme be-leving die Slash N’ Roses nastreeft. Dit resulteerde in een uitzinnig meezingende menigte die zelfs tijdens de ultieme afsluiter Paradise city zelf de kans kregen om hun gitaarkunsten te tonen.

www.slashnroses.com

Osse band ronde verder in strijd beste coverband

Tijdens de regiofinale trokken de doorgewinterde rockers alle registers open om een onuitwisbare indruk te maken.

FotowedstrijdRavENstEiN - Werkgroep Ra-vensteinse Fotodagen houdt vanwege de 25ste editie van Ravenstein bij Kaarslicht een fotowedstrijd tijdens het evenement op zaterdag 12 december. Amateurfotogra-fen kunnen drie foto’s instu-ren, gemaakt op 12 decem-ber tussen 12.00 en 24.00 uur. Deze worden van 23 januari tot en met 27 maart geëxposeerd in het Raad-huis. Een professionele jury beoordeelt de inzendingen. Bezoekers kunnen stemmen voor de Publieksprijs. De prijsuitreiking is maandag 28 maart (tweede paasdag). Inschrijven kan tot en met zondag 15 november. In-schrijfgeld: 15 euro (maxi-maal vijftig deelnemers).

Op de vlucht vanwege geloofRavENstEiN - Nederlandse goud- en zilversmeden op de vlucht vanwege hun geloof. Dat is de titel van een lezing door de Ravensteinse mees-tergoudsmid Joost Vlemmix. Zondag 25 oktober van 14.30 tot 15.30 uur in het Museum voor Vlakglas- en Emaille-kunst in Ravenstein. Vlemmix, tevens auteur en historicus, vertelt over de meestergoudsmid en zijn gilde, de historie van de meester goud- en zilversme-den binnen Ravenstein van vroeger tot heden en over de kansen en mogelijkheden voor de stad Ravenstein om zich te profileren als am-bacht stad. Entree museum: 6 euro (lezing: vrije gift).

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 12

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uurBushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT AIRCO

DE NR.1 IN WINTERSPORT

VroegboekkortingVroegboekkorting

WAX- & SLIJPACTIE

10,- KORTINGop een ski of snowboard

onderhoudsbeurt naar keuze

nu vanaf 9,95*10,- korting is al verrekend

100 MODELLEN

SKISCHOENEN

50MODELLEN

SNOWBOARD-

SCHOENEN

75 VERSCHILLENDE

SNOWBOARDS

130 VERSCHILLENDE

SKISETS 169,95

vanaf

79,95

vanaf

179,95

vanaf

129,95

vanaf

Fischer Motive XSki´s incl. hoes

Bollé Explorer OTGSkibril voor brildragers

Head Adapt Edge 90Skischoenen incl. hoes

Sinner Killington + Runner IISet van helm + goggle

179,95

349,95

199,95

279,95

79,99

109,95

39,95

PRESTATIESLAATSTEVIJF DUELS

(WINST, GELIJK, VERLIES)

DE SSE V ETBALWERELD

V ETBALAGENDAMeeste duels zonder verlies: NLC en Herpinia (7)Meeste duels zonder winst: TOP en Ruwaard (7)Meeste doelpunten: Herpinia (31)Minste doelpunten: SV TOP (4)Meeste tegengoals: SV Ruwaard (32)Minste tegengoals: Herpinia (1)Langst zonder tegengoal: Herpinia (564 minuten)Topscorer: Jeffrey van Oss (10 goals voor Berghem Sp.)

OSSE STATISTIEKENBANK

** De accommo-datie op het sport-park van Nooit Gedacht in Geffen is de afgelopen pe-riode volledig op-geknapt. Zowel de kantine als negen kleedkamers zijn aangepakt. Vooral aan de kleedlokalen moest uit hygiënisch oogpunt iets gebeuren. Zo is er een nieuw spoelsysteem aangelegd en zijn de douches zuiniger in gebruik gemaakt.

** De topper in de vierde klasse tussen FC Schadewijk en NLC’03 wordt niet op zon-dag 1 november gespeeld. De clubs hebben afgesproken dat het duel al de avond ervoor wordt afgewerkt aan de Scheldestraat in Oss. De aftrap is om 19.00 uur. Beide clubs zijn in de race voor de eerste periodetitel.

** Spelers uit de B-, C- en D-jeugd van Maas-kantse Boys moeten niet vreemd opkijken als ze de komende tijd worden volgestopt met tactische aanwijzingen. De technische commissie van de club uit Maren-Kessel heeft speciaal voor de eerder genoemde jeugdelftallen een tactisch magneetbord aangeschaft. Met dit bord moet het voor de trainers van deze teams makkelijker wor-den om de spelopvatting uit te leggen.

Rondje langs de velden: opknapbeurt in Geff en

FC Oss - Jong PSV (vrijdag, 20.00 uur)[Het is de derde keer dat FC Oss in de competitie thuis te-gen Jong PSV speelt. In december vorig jaar wonnen de Ossenaren door twee treffers van Istvan Bakx met 2-0. Het jaar daarvoor werd met 1-2 verloren. Luuk Koopmans, oud-speler van FC Oss, keept tegenwoordig regelmatig voor Jong PSV. Hij is nu geblesseerd.]OSS’20 - Vianen Vooruit (zaterdag, 16.30 uur)

Berghem Sport - SV TOP (zaterdag, 18.00 uur)[Een wedstrijd tussen een ploeg met zelfvertrouwen en eentje zonder. Berghem Sport is de trotse koploper van de vierde klasse. SV TOP staat zonder punten laatste in de Hoofdklasse. TOP zou de favoriet in deze wedstrijd moe-ten zijn, maar wat doet zelfvertrouwen in zo’n wedstrijd? Aftrap is dus zaterdag al om 18.00 uur.]EVVC - FC Schadewijk (zondag, 14.30 uur)

Elsendorp - Cito[Cito moet zich eenvoudig voor de volgende bekerronde kunnen plaatsen. De Ossenaren treffen met Elsendorp geen tegenstander in topvorm. Sterker nog: de club uit de vijfde klasse won dit seizoen nog geen competitieduel. Cito doet een klasse hoger in de subtop mee.]Margriet is deze ronde vrij. De ploeg is zodoende direct geplaatst voor de tweede ronde.

Geen verlenging in amateurbekerVoor iedereen die ko-mend weekeinde langs de lijn staat bij een beker-wedstrijd: er wordt geen verlenging gespeeld. Als de stand na negentig mi-nuten nog gelijk is, volgen er direct strafschoppen. De winnaar gaat uiter-aard een ronde verder.

Wie neemt de beker wel serieus?Er wordt komend weekeinde gevoetbald in het bekertoernooi voor amateurs. Er zijn nog zes clubs uit de gemeente Oss actief in het toernooi. Alleen TOP wist de beker ooit te winnen. In 1964 en 1973 ging de prijs mee naar Oss.

OSS - Het is dus alweer 42 jaar geleden dat een Osse club het bekertoernooi won. Toegegeven: erg belangrijk vinden de meeste ploegen de beker niet. De compe-titie wordt veel serieuzer genomen. In de laatste vijf jaar waren FC Oss (2011) en DESO (2012) dicht bij een fi -naleplaats.

FC Oss werd in 2011 uitge-schakeld door JVC Cuijk in de halve fi nale. De Ossena-ren speelden dat seizoen in de Topklasse en mochten daarom aan de amateurbe-ker deelnemen. Een seizoen later boog DESO voor Ge-

mert in de halve eindstrijd. Een knappe prestatie van de kleine Osse vereniging. DESO speelde toen nog in de derde klasse.

OSS’20 is dit seizoen de Osse hoop in het bekertoernooi. De ploeg uit de Hoofdklasse kan met deze selectie ver komen. De vraag is alleen of ze de beker serieus nemen. De competitie staat hoger op de prioriteitenlijst.

De Osse hoop in de beker voor amateurclubs is dit seizoen op OSS’20 gericht. Foto: Mark Pouwels

Aan Het Puntenklassement doen alle ama-teurvoetbalclubs uit de gemeente Oss mee. De notering in dit klassement wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten in de competitie.

HET PUNTENKLASSEMENT

1 Herpinia 21 W W W W W

2 Berghem Sport 16 W W W W G

2 FC Schadewijk 16 W W W W G

4 NLC’03 15 G G W W W

5 OSS’20 13 V W W W W

6 MOSA’14 12 W W W V W

6 Ravenstein 12 W G W G G

8 Cito 11 V G W V W

9 OKSV 8 V G V G W

9 SBV 8 G V W V W

11 DESO 7 W V V W V

12 Margriet 6 V W V G V

12 SDDL 6 V G W G G

12 Ulysses 6 V V W V W

12 Maaskantse Boys 6 V W V V V

16 Nooit Gedacht 4 V V V V V

17 SV TOP 0 V V V V V

17 SV Ruwaard 0 V V V V V

HET PUNTENKLASSEMENT

18 VESTIGINGEN IN NEDERLAND

• vertrouwde kwaliteit• vakkundig advies

• hoogwaardige service

Voor overige vestigingen en nog méér scherpe aanbiedingen zie: sola-fabriekswinkel.nl

Solafabriekswinkel Uden Sacramaentsweg 15, 5401 GR Uden. Tel. 0413-745050.

Voor openingstijden zie sola-fabriekswinkel.nl.

BRANDIS bakvormen

Gealuminiseerd staal dus 100% roestvrijGepatenteerde glide-x coating :• 100% PFOA free voor gezond bakken • 10x langere levensduur

• Duurzaam geproduceerd • Made in EU • 5 jaar garantie

• Excl. verkijgbaar bij sola-fabriekswinkel

Gepatendeerde deksel zorgt voor langdurige knapperige koekjes

Bewaarblik nostalgisch• Verkrijgbaar in

4 kleuren

Bak/braadvorm • 29x21x3.5 cm• Ook verkrijgbaar

in grotere maten 5.95VANAF

3.99VANAF

Springvorm 22 cm • Ook verkrijgbaar

in de maten 24+26+28+30 cm 9.95

VANAF

6.99VANAF

Kransvormrelief • 28x7 cm 12.95

19.45

Kransvormglad• 25x7.5 cm 13.95

19.95

12.9519.95

75.00199.00

129.00269.00

10.9513.95

12.9515.95

Pannenlap• Geschikt voor elke pangrootte 7.95

12.95

Kookset Diamond4-delig

• 18-10 staal• Uniek afgiet mechanisme in deksel

• Geschikt voor elke hittebron• Lekvrije grepen

Bestekset Oase6 persoons - 50-delig• Zilverwit 18-10 edelstaal• Gaat een leven lang mee

Bestekset Privilege8 persoons - 70-delig• Zilverwit 18-10 edelstaal• Gaat een leven lang mee

69.00169.00

BesteksetMontreux6 persoons - 32-delig• Zilverwit 18-10 edelstaal• Gaat een leven lang mee 125.00

279.00

139.00279.00

59.00139.00

12.00VANAF

Cake/broodblik• 24x11x8 cm 10.95 6.99

• 26x11x8 cm 11.95 7.95

MaatkanSuperline• 0.5 l 5.29 3.99

• 1 l 6.29 4.99

• 1.5 l 7.29 5.99

Green Cooking keramische pannenVoor gezond en knapperig bakken en braden• Geschikt voor elke hittebron 20 cm 29.95 12.00

24 cm 34.95 15.00

28 cm 39.95 18.00

Crepepan 25 cm 3495 19.00

Wok 28 cm 39.95 22.00

Hapjespan met deksel 59.95 27.00

Cakevers-houdbox• 35x18 cm

Taartvers-houdbox• 33 cm

Kookset Sierra4-delig• Roestvrijstaal• Geschikt voor elke hittebron

Kookset Ruby4-delig• Tri-ply 1 laag aluminium met

2 lagen staal voor optimale warmte verdeling

• Energie besparend tot 40%• Geschikt voor elke hittebron• Lekvrije grepen

TRI-PLY

beperkt aantal beschikbaar

Bestekset

Bestekset

Veilig en makkelijk afgieten

Bak/braadvorm • 29x21x3.5 cm• Ook verkrijgbaar

MaatkanSuperline• 0.5 l • 1 l • 1.5 l

Heel Holland

Bakt

Uw oude bank meenemen hoeft NIET,

een foto is voldoende.

NATIONALE

DAGENDAGENDAGENINRUILMaak een foto van uw oude bank(stel), dressoir, stoel,

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP.

350,- Euroterug voor bijv. deze bank

ALLEEN GELDIG

OP:

Vrijdag

23OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 uur

Zaterdag

24OKTOBER

9.30-17.00 uur

LET OP! EXTRA KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

Woensdag

21OKTOBER

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Donderdag

22OKTOBER

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Elektrische boxspring Indiana Volledig elektrisch verstelbare boxspring-combinatie. Europese Topkwaliteit. In meerdere

bekledingen en kleuren leverbaar. Ook in diverse lengte- en breedtematen.

• 2-persoons boxspringset (2 pocketgeveerde boxen)• Volledig elektrisch verstelbaar

(2 Power-motoren + afstandsbedieningen)• Drukverlagende comfortmatrassen• Matras-stoppers• Design hoofdbord & potenset• Plintenset rondom

Da’s thuiskomen!BERGEN OP ZOOM Wassenaarstraat 45 (centrum) EINDHOVEN Willem van Konijnen burg laan 1d HEERLEN In de Cramer 76 (Woon boulevard Heerlen)

MIDDELBURG Mortiereboulevard 12 (Woon boulevard De Mortiere) NIEUWEGEIN De Liesbosch 70 (Industrieterrein Liesbosch) OOSTERHOUT (N-BR) Beneluxweg 3 (A27 afslag 17 - naast McDonalds en Tulip Inn) OSS Frankenweg 31 (Woon boulevard Oss-Oost)

OPENINGSTIJDEN:Maandag t/m Vrijdag 09.30-21.00 uur 5 KOOPAVONDEN Zaterdag 09.30-17.00 uur. Zondag gesloten.

IN ALLE BOVENSTAANDE FILIALEN IS EEN AANWEZIG

of betaal uw aankoop

tegen

rente

in 12 maandelijksetermijnen De inruilactie

geldt op de complete

collectie zitmeubelen

en interieurs

MET RELAXSYSTEEM

MET RELAXSYSTEEM

MET RELAXSYSTEEM

MET RELAXSYSTEEM

3+2 zits RioRuim en comfortabel relaxbankstel uitgevoerd in stof

Supreme. Rugkussens voorzien van ergonomische lendesteun. Leverbaar in diverse kleuren stof, kunstleder en

leder. Inclusief 4 Relaxsystemen.

NU999,- En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1799,-

of betaal uw aankoop

Woonlandschap Olso (298x198cm)Moderne leefhoek als grote uitvoering in Supreme inclusief sierkussens. Mooi detail zijn de strakke chroompoten. Tevens leverbaar in een groot aantal bekledingen en kleuren.

Inclusief bijpassende arm- en leefkussens

NU599,- En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1199,-

NERGENS GOEDKOPER!

HELEMAAL COMPLEET & MEEGESTOFFEERD

NU799,-Normaal 1999,-

HALFORDS

HERFSTDEALS

20-70%KORTING

OP HEEL VEELPRODUCTEN VOOR JE

AUTO EN FIETS

20-70%20-70%20-70%20-70%20-70%AUTO EN FIETS

van 19 oktober t/m15november

Ja, ja, het is weer zover! De blaadjes vallen en de prijzen dalen.Van maandag 19 oktober tot en met zondag 15 november zijnhet namelijk weer Herfstdeals bij Halfords.

DAT BETEKENT VIERWEKEN LANG TOTWEL 70% KORTINGOP (BIJNA) ALLES VOOR ZOWEL AUTO ALS FIETS.Kom dus snel langs, let op de talrijke kortingsstickers en laat jeverrassen door het enorme voordeel. Zo maakt Halfords zelfs detreurigste herfstdagen toch nog een beetje vrolijk. Tot snel bij Halfords!

Deze actie is geldig t/m 15 november 2015. Zolang de voorraad strekt.Wijzigingen, afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden.

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 14

Jumbo Berghem aan de Burg. Van Erpstraat is elke zondagopen van 10.00 tot 18.00 uur. JumboOssVierhoeksingel,Wolfskooi en Heesch aan de Schoonstraat zijn elke zondagopen van 10.00 tot 20.00 uur. JumboGeffen aan hetDorpsplein is elke zondag open van van 12.00 tot 18.00 uur.

Gratis parkeren!

facebook.com/jumbosupermarkten

Jumbo, Berghem, Burg. Van Erpstraat 10, JumboVanDer Sangen, Geffen, Dorpsplein 3JumboWiegmans, Heesch, Schoonstraat 8, JumboVanBergen, Oss,Vierhoeksingel 7,Wolfskooi 49

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 16

OPEN DAG

Zaterdag 24 oktober

10.00 tot 14.00 uur

Informatie over:• kunstgebit• klikgebit• deelgebit

Hescheweg 48a5342 CK Oss

Al 40 jaar een begrip in Oss

In bedrIjf

Nu ook Van den Elzen Caravans, na Timmers machinebouw, is begonnen met de aanleg van een nieuwe bedrijfshal, is duidelijk dat de gemeente Landerd, met industrieterrein Voederheil II, bouwt aan de toekomst.

Zeeland - Waar Timmers ma-chinebouw voor een zicht-locatie heeft gekozen, kiest Van den Elzen Caravans voor een locatie aansluitend op het huidige perceel. “Het bedrijf is letterlijk uit zijn jas gegroeid. Een verbouwing is noodzakelijk om ook in de toekomst optimale service te kunnen verlenen.”Nadat afgelopen jaren de plannen van Voederheil II bekend werden, is besloten voor een uitbreiding van het perceel en zijn voorgaande bouwplannen gewijzigd”, aldus T. van den Heuvel, directeur/eigenaar van Van den Elzen Caravans. “De wens om uit te breiden be-stond al geruime tijd. Nu de financiële crisis Nederland voorzichtig de rug toekeert en de caravanverkopen stij-gen, is het tijd om de uitbrei-

ding te verwezenlijken.”Eind september ging de eer-ste schop de grond in voor 2.700 vierkante meter extra vloeroppervlakte bij Van den Elzen Caravans. Hierin wordt een geheel nieuwe werkplaats, een uitbrei-ding van de caravanshow-room, een uitbreiding van de kampeerwinkel en een tentenshowroom gereali-seerd. Ook het buitenterrein wordt geheel gerenoveerd. “Met deze uitbreiding zijn we klaar voor de toekomst”, vertelt Van den Heuvel.Van den Elzen Caravans is een full-service Caravan en Recreatie bedrijf. Het bedrijf is dealer van Fendt-Caravan, LMC en Sterckeman cara-

vans. De kampeerwinkel levert een uitgebreid assor-timent camping artikelen en caravanaccessoires, ook via de webshop. In de ten-tenshowroom is straks een brede collectie voortenten, bijzettenten en accessoires van alle grote fabrikanten te vinden. In de werkplaats kan men nu al terecht met alle merken caravans voor BOVAG onderhoud en repa-ratie. Ook is er een schade-werkplaats waar volgens de BOVAG en FOCWA normen gewerkt wordt.

Van den Elzen CaravansHogeweg 13, Zeeland(0486) [email protected]

Van den Elzen Caravans gestart met nieuwbouw

Toekomstplaatsjes. Aanzicht vanaf de Hogeweg (boven) en vanaf de Middenpeelweg (onder).

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 17

Noordhoek feliciteert winnaars Facebook-actieNoordhoek Autogroep heeft de Facebook-actie succesvol afgesloten. Bij liken van de pagina en delen van het be-treffende bericht maakte ie-dereen kans op een half jaar gratis autorijden in de Seat Mii. Dit ter promotie van de Noordhoek Privé Lease. Afgelopen week feliciteerde Noordhoek de gelukkige winnaars. Meneer en me-vrouw Van Hemert haalden bij Noordhoek Den Bosch hun nieuwe Mii by Mango op. Komend jaar betalen zij alleen benzine, verder rijden zij kosteloos in deze stijlvolle en complete Mii. Opvallend is de ruimte in

de Mii, ook voor een gezin met kinderen is er voldoen-de ruimte voor iedereen. De familie Van Hemert is blij om de auto een half jaar te mogen testen, ze sluiten niet uit om de auto daarna wel-licht aan te schaffen.De Noordhoek Privé Lease is voor iedereen toeganke-lijk en zo stapt u voor een aantrekkelijk bedrag in een nieuwe auto. Naast leasen hoeft alleen benzine te wor-den betaald, Noordhoek be-taalt belasting, verzekering en onderhoud. Daarnaast houdt de klant bij inruil van de huidige auto ook nog eens cash over.

Iedereen met een Facebookaccount maakte afgelopen maanden kans op een half jaar gratis autorijden in de Seat Mii.

Fietsdiefstal voorkomenHet aantal fi etsdiefstallen in ons land is afgelopen jaar gestegen van 109.886 naar 113.779. Dat komt neer op maar liefst 311 ontvreemde tweewielers per dag. Waar-schijnlijk ligt het werkelijke aantal zelfs nog wat hoger, omdat niet iedereen aan-gifte doet. Gazelle komt met tips die fi etsdiefstal kunnen voorkomen. Ga nooit voor

onverlichte parkings, laat geen waardevolle eigen-dommen in tassen achter en kies bij voorkeur voor een bewaakte stalling. Een open deur wellicht: zet de fi ets op slot. Koppel de tweewieler bijvoorbeeld aan een voor-werp dat niet valt te ver-plaatsen. Gebruik goede sloten, het liefst meerdere. Maak een foto van uw fi ets!

BMW i: project met ‘Strijp-S’BMW i zoekt strategische samenwerkingen met par-tijen buiten de automobiel-branche. De meest recente partners zijn Metropool Regio Amsterdam en de provincie Noord-Brabant, waarvan de ideeën en doel-stellingen perfect aanslui-ten bij de diensten die BMW i en AlphaCity bieden. Cen-traal daarbij staat het natio-nale energieakkoord reali-seren en de leefomgeving in steden gezonder te maken. Het eerste, concrete project is een samenwerking tussen BMW i en ‘Strijp-S’ Eindho-ven.

Vijf sterren voor Hyundai TucsonEuro NCAP heeft de nieuwe Hyundai Tucson beloond met vijf sterren. Daarmee behoort de crossover tot de veiligste auto’s in zijn klas-se.

Yaris Hybrid 200.000 keer Toyota heeft in het Franse Valenciennes 200.000 Toy-ota’s Yaris Hybrid gepro-duceerd. Dagelijks verlaten driehonderd Yaris Hybrid-uitvoeringen de productie-locatie. De hybride-versie vertegenwoordigt veertig procent van de totale pro-ductie van de Yaris.

RAI: nieuwe emissietest!Naar aanleiding van de re-cente discussie rondom de uitstoot van dieselmotoren en de nieuwe Europese emis-sietest vindt de RAI Vereni-ging dat er op de kortst mo-gelijke termijn een meer aan de praktijkomstandigheden aangepaste Europese emis-sietest voor personenauto’s moet komen. Steven van Eij-

ck, algemeen voorzitter van de RAI Vereniging: “In mijn vele gesprekken en contac-ten en na afstemming met de auto-importeurs in Ne-derland ben ik van mening dat wij een stevige oproep aan de EU moeten doen om op korte termijn het vertrou-wen van de consument in onze industrie te herstellen

door de snelle invoer van emissietesten die de werke-lijkheid recht doen.” De RAI Vereniging stuurde brieven uit met deze boodschap aan de Europese Commissie, de collega-voorzitters van de Europese landelijke as-sociaties en aan ACEA (de organisatie van Europese autofabrikanten).

Volvo hoopt met de introductie van Life Paint ongelukken te voorkomen in de herfst- en win-termaanden. De doorzichtige spray voor textiel, tassen en zelfs fi ets, refl ecteert bij belichting in het donker. Door gebruik van Volvo Life Paint kunnen voetgangers en fi etsers zich beter zichtbaar maken. De refl ecterende spray is bij de Volvo-dealer te koop (14,95 euro).

Volvo hoopt met de introductie van Life Paint ongelukken te voorkomen in de herfst- en win-Volvo Life Paint

Ford ziet ‘t ruim met GalaxyHet aanbod ruimtelijke voertuigen van Ford is enorm. Wie gaat voor luxe en volume komt uit bij de kersverse Galaxy. De derde generatie van deze royaal bemeten vijfdeurs deelt zijn bodemgroep niet alleen met de iets lagere S-MAX, maar ook met de huidige Mondeo. En omdat deze zakelijke se-dan op het gebied van weg-gedrag hoog scoort, mag op dit vlak ook het nodige van de Galaxy worden verwacht. Waar de S-MAX door zijn la-gere dak en afwijkende ruit-lijn sportief overkomt, oogt

de Galaxy veel traditioneler. Net zoals bij de voorgaande modellen zijn er weinig ui-terlijk onderdelen tussen de twee broers uit te wisselen.In het interieur zit het ver-schil vooral in de hoogte. De Galaxy toornt zo’n zeven centimeter boven de S-MAX uit en ook is de auto en paar centimeter langer. Dat ver-taalt zich in puur volume. Ford levert de grote ruimte-

wagen standaard met zeven zitplaats die stuk voor stuk vanuit de bagageruimte met een druk op de knop kunnen worden neergeklapt. Wel even zoeken naar het juiste knopje! Hiermee groeit het bagagevolume in stappen van een bescheiden 300 li-ter achter zeven stoelen (tot aan het dak gestapeld) tot 2.339 liter als de auto nog

maar twee bruikbare zit-plaatsen heeft. De stoelen op de tweede zitrij kunnen gemakkelijk in lengte wor-den verschoven en daarmee wordt ook direct de been-ruimte achterin bepaald. De interieurinrichting volgt de algemene richting die Ford met haar nieuwste modellen is ingeslagen. De grote hoeveelheid bedie-

ningsknoppen van weleer hebben plaatsgemaakt voor een veel rustiger geheel en meer overzicht. Veel func-ties worden nu op het cen-trale scherm bediend. Het rijgedrag van de auto is comfortabel. Dat komt niet alleen door het prima afge-stemde onderstel en de goe-de stoelen, ook door het lage geluidsniveau aan boord.

Door de fl inke hoogte biedt de Ford Galaxy veel binnenruimte. Foto: Louis Blom

HET INTERIEUR IS RUSTIGER EN BIEDT MEER OVERZICHT DAN VOORHEEN

Autobedrijf Hendriks B.V.

Gotenweg 3, 5342 PP Oss, tel. 0412-699099www.autobedrijf-hendriks.nl

powered by Ford EcoBoost

“Intelligent,krachtig en zuinig”

U kunt d.m.v.spraakbesturing uw appsblijven gebruiken doorSYNC met Applink

Technology Pack

met o.a. SYNCsmartphone-koppeling,parkeersensoren achteren Cruise Control.Normaal 1.000,-nu voor 295,-

De nieuwe Ford Ecosport iser vanaf 19.995,-

Tijdelijk 1.9% rente

EcoSport vanaf slechts

249,-p. mnd. metFord Options

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderings-bijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeldbrandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 18,8 - 21,7; liter/100 km: 4,6-5,3; CO2 g/km: 120-125.

KenmerkenOptions-

aanbiedingContante

prijsAan­

betalingTotaalkrediet­bedrag

Vastedebet

rentevoet

Jaarlijkskosten­

percentage

Duurovereen­

komst

Termijn ­bedrag

(p.mnd)Slot­

termijnTotaal tebetalen bedrag

EcoSport 19.995,­ 5.098,­ 14.897,­ 1.9% 1.9% 25 mnd 249,­ 9.398,­ 15.374,­De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Gerritse - Hendriksford-gerritse.nl ford-hendriks.nl

M.C. Personenwagens TielTel. 0344-620802Autobedrijf Hendriks OssTel. 0412-699099

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 18

Bierbrouwerij kiest voor Ford Transit

Met de aanschaf van een Ford Transit bij Autobedrijf Hendriks in Oss toont Fokke Roeland (Bierbrouwerij Oijen) aan dat hij oog heeft voor innovatie.

van de redactie

Oss - Innovatie is een van de pijlers waarop het bedrijf van Roeland is gebouwd. Andere kwalificaties die de Osse burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans hem toe-dichtte als ‘Veelbelovend Ondernemer 2015’, zijn ‘lef’ en ‘ondernemerschap’. Ook die brengt hij zowat dage-lijks in de praktijk en daar voegt hij lokale en regionale

betrokkenheid aan toe. “We doen graag zaken in de regio”, aldus Roeland. “Met Autobedrijf Hendriks en in het bijzonder met Nick Her-mes hebben we een bijzon-der goede band. We zijn blij en trots dat we elkaar ver-sterken.” Fokke doelt daar-mee op de betrokkenheid van Hendriks bij het Zands-culpturen Festival Brabant.

Praktische bruikbaarheidDe praktische bruikbaar-heid van de Transit heeft een doorslaggevende rol ge-speeld bij de keuze. “De be-stelauto biedt de ruimte die we nodig hebben en kan ook het nodige gewicht aan. Bo-vendien kan hij probleem-loos en veilig een aanhanger trekken.” Duurzaam is, volgens Her-

mes, eveneens een kern-waarde die op de bestel-auto van toepassing is. Hij verwijst daarmee naar het brandstofverbruik: “Zuinig en schoon”.

Restaurant en brouwerijBierbrouwerij Oijen is een familiebedrijf. Fokke en zijn partner Lonneke werken samen met zo’n vijftig men-sen, het merendeel oproep-krachten. Het bedrijf omvat een restaurant en een brou-werij. Aansprekend zijn de

vele arrangementen en ac-tiviteiten die worden aan-geboden. Er wordt jaarlijks zo’n vijfhonderd hectoliter bier gebrouwen. Oijens, Maashorstbieren en Utrechtse Heuvelrug zijn enkele producten uit de am-bachtelijke brouwerij. Cen-traal bij het brouwen staat het gebruik van ingrediën-ten uit eigen beheer. Bier-brouwerij Oijen is gevestigd aan de Oijense Bovendijk en Autobedrijf Hendriks aan de Gotenweg 3.

Nick Hermes overhandigt de sleutels van Ford Transit aan Fokke Roeland (l) van Bierbrouwerij Oijen.

Dealer OccasionshuisHavenstraat 28 - 5347 KK OssTel. 0412-631919 - Fax 0412-622200

Volvo-dealerAutobedrijf Gebr. Vos B.V.Kantsingel 22k - 5349 AJ OssTel. 0412-623555 - Fax 0412-637465

Autobedrijf Exclusieve Weyenberg’t Dorp 146 - 5384 ME HeeschTel. 0412-452710 - Fax 0412-451640

Hyundai- en Fiat-dealerAutobedrijf Van Zummeren B.V.Rijksweg 44 - 5374 RB SchaijkTel. 0486-461317 - Fax 0486-463722

Kia- en Mitsubishi-dealerAutobedrijf Bas Huiskes B.V.Parallelweg 5 - 5349 AD OssTel. 0412-634006 - www.autohuiskes.nl

Audi, Volkswagen en VolkswagenBedrijfswagen Van den Udenhout BVKantsingel 22 - 5349 AJ OssTel. 0412-623156

Seat en Skoda dealer Noordhoek OssSingel 1940 1945 320 - 5348 OssTel. 0412-724888

Voor meer informatie kunt u terecht bijWeekkrant De Sleutel.Bel Berry Leenders 06-10915831 of [email protected]

Universeel bedrijfAutobedrijf Van BerkomO. di Lassostraat 8 - 5344 AC OssTel. 0412-622212 - Fax 0412-404774

Toyota-dealerAutobedrijf Jos van Boxtel Oss B.V.Longobardenweg 21 - 5342 PL OssTel. 0412-643355 - Fax 0412-647035

Universeel bedrijfAutobedrijf Coen Droomers B.V.Katwijkstraat 32 - 5341 TC OssTel. 0412-622499 - Fax 0412-645637

Universeel bedrijfJurgen van de GoorParallelweg 16 - 5349 AD OssTel. 0412-692228 - Fax 0412-692462

Ford- en Mazda-dealerAutobedrijf Hendriks B.V.Gotenweg 3 - 5342 PP OssTel. 0412-699099 - Fax 0412-699098

Universeel en takelbedrijfAutomobielbedrijf De Kantsingel B.V.Kantsingel 8 - 5349 AJ OssTel. 0412-646451 - Fax 0412-626933

Dealer OccasionshuisHavenstraat 28 - 5347 KK OssTel. 0412-631919 - Fax 0412-622200

Universeel bedrijfAutobedrijf Tonnie Neelen B.V.Nieuwe Erven 19 - 5384 TA HeeschTel. 0412-452462 - Fax 0412-455612

Volvo-dealer Autobedrijf Gebr. Vos B.V. Kantsingel 22k - 5349 AJ Oss Tel. 0412-623555 - Fax 0412-637465

Autobedrijf Exclusieve Weyenberg’t Dorp 146 - 5384 ME HeeschTel. 0412-452710 - Fax 0412-451640

Ford-dealerAutobedrijf Pieter van Wiechen B.V.Industriepark 4 - 5374 CM SchaijkTel. 0486-463118 - Fax 0486-461300

Hyundai- en Fiat-dealerAutobedrijf Van Zummeren B.V.Rijksweg 44 - 5374 RB SchaijkTel. 0486-461317 - Fax 0486-463722

Kia- en Mitsubishi-dealerAutobedrijf Bas Huiskes B.V.Parallelweg 5 - 5349 AD OssTel. 0412-634006 - www.autohuiskes.nl

Audi, Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagen Van den Udenhout BV Kantsingel 22 - 5349 AJ OssTel. 0412 623156

- LEDEN

Voor meer informatie kunt u terecht bijWeekkrant De Sleutel.Bel Berry Leenders 06-10915831 of [email protected]

Universeel bedrijfAutobedrijf Van BerkomO. di Lassostraat 8 - 5344 AC OssTel. 0412-622212 - Fax 0412-404774

Toyota-dealerAutobedrijf Jos van Boxtel Oss B.V.Longobardenweg 21 - 5342 PL OssTel. 0412-643355 - Fax 0412-647035

Universeel bedrijfAutobedrijf Coen Droomers B.V.Katwijkstraat 32 - 5341 TC OssTel. 0412-622499 - Fax 0412-645637

Universeel bedrijfJurgen van de GoorParallelweg 16 - 5349 AD OssTel. 0412-692228 - Fax 0412-692462

Ford- en Mazda-dealerAutobedrijf Hendriks B.V.Gotenweg 3 - 5342 PP OssTel. 0412-699099 - Fax 0412-699098

Universeel en takelbedrijfAutomobielbedrijf De Kantsingel B.V.Kantsingel 8 - 5349 AJ OssTel. 0412-646451 - Fax 0412-626933

Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van € 16.490 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl) en eventuele metallic lak. Prijs-, specifi catie- en fi scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel.GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 L/100KM; 21,7 - 32,3 KM/L; CO2: 82 - 107 G/KM.

CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490Ontdek de Citroën C4 Cactus, uniek in z’n soort door z’n design en beschermende airbumps. Met eeninterieur ontworpen voor gemak en voorstoelen geïnspireerd op een sofa. 100% intuïtief dankzij hetinnovatieve 7” touchscreen. En als je dit jaar nog kiest voor een Citroën C4 Cactus dan profiteer je ook dekomende jaren nog van slechts 14% bijtelling.

CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490

EEN UITGESPROKEN AUTO,

MAAR WÉL MET14% BIJTELLING

TOT EN MET 2020

V.A. 14% BIJTELLING

VAN HUNNIK AUTOGROEP ARNHEM - DE OVERMAAT 31 - 026-3272777WWW.VANHUNNIKAUTOGROEP.NL DODEWAARD - DALWAGEN 98 - 0488 – 411337 EDE - KELVINSTRAAT 39 - 0318-614551 OSS - GRIEKENWEG 26 - 0412-632933 TIEL - SIMON STEVINSTRAAT 15 - 0344-612291 VEENENDAAL - NEWTONSTRAAT 12 - 0318-519063 ZEVENAAR - JAMES WATTSTRAAT 10 - 0316-529333

citroen.nl

BMW X3 2.0D M-pakket ..................................2007BMW 318D, leer, navigatie, 34.000 km.............2010BmW 530i sedan, automaat, leer,navigatie, schuifdak, 42.000 km......................2012Peugeot 108 Premiere, lmv, 5-drs, ecc. ...........2014Peugeot 207 XS 1.4-16v, 3-drs.........................2006Peugeot 308 SW 1.2 130 pk Allure,trekhaak, nav....................................................2015Peugeot 308 sw HDi Blue Lease14% bijtelling auto............................................2014Peugeot 207 1.4 16v 5 Drs, airco.....................2007Peugeot 308 Allure 1.6 D, Leer,panoramadak, 5-drs, nav, 14% auto ................2014BMW 318i sport ............................................... 2010Renault clio D, nav, 5drs .................................. 2011Peugeot 208 style, nav, 5 drs............................ 2014

AUTOBEDRIJF VAN BERKOMOrlando di Lassostraat 85344 AC OssTel. 0412-62 22 12Fax 0412-40 47 74

* Voor alle merken auto’s* Gespecialiseerd in Toyota en Japanse auto’s* APK-keuringen* Schaderegelingen* Ruitreparatie

Heeft voor de klanten.

Lid van:

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 19

ADVERTORIAL

Wang’s Chinese Medical Center:’Het lichaam in balans’Sinds vier jaar is Wang’sChinese Medical Center(WCMC) gevestigd aande Molenstraat 78 inOss. Hier wordt eengroot aantal klachtenop traditionele Chinesegeneeswijze behandeld.

door Joop van Rossem

OSS - Er is een flinkelijst met ziektes, klach-ten en aandoeningendie door WCMC wor-den aangepakt, maarvolgens dr. Wang zijnde meest voorkomende:hooikoorts, rugklachten,tennisarm, artrose, nek-klachten, overgangs-klachten en huid aan-doeningen.“Wij gaan uit van hetholistisch mensbeeld,wat betekent dat een

aandoening of klachtniet op zichzelf staat,maar onderdeel is vanhet hele lichaam.Onze bedoeling dat hetlichaam weer in balanskomt. Door traditioneleChinese geneeswijzen,zoals acupunctuur,kruiden, massage encupping bereiken wijdat evenwicht.” Voor-dat een behandelingstart, wordt een intake-gesprek gehouden.Ook bloeddruk enhartslag worden geme-ten en de tong wordtgediagnostiseerd.“Daaruit volgt eenbehandelingsplan.Gemiddeld duurtzo’n behandeling zesweken, maar velenmerken al na twee,drie weken dat het de

goede kant op gaat.”Ook stoppen met ro-ken en afvallen zittenin het pakket. Assi-stente Kim Luu: “Stop-pen met roken kan bijons in zes dagen, vanmaandag tot en metzaterdag. We werkeneraan om spanning enstress weg te nemen ofte verminderen. Vaakis het aantal sigarettende volgende dag allager. Onze resultatenzijn prima: vele rokersgaan op zaterdag wegzonder een pakje siga-retten of shag op zak.”Wie wil afvallen, krijgtgéén diëten. “Dat heeftgeen zin; dan treedt hetjojo-effect in werking.Mensen verliezen dansnel kilo’s, maar krijgenze ook terug omdat ze

denken alles weer tekunnen eten. Je moet jehele levensstijl aanpak-ken en niet alleen eengedeelte. Ik zeg ookaltijd: ‘Je mag best eenstukje taart, maar hethoeft niet helemaal op’.Daarbij komt natuurlijkeen stukje eigen verant-

woordelijk door zoveelmogelijk te bewegen.”Wang’s Chinese MedicalCenter is open op maan-dag tot en met vrijdagvan 10.00 tot 18.00 uur,zaterdag van 10.00 tot16.00 uur. Bel (0412)484883 of [email protected]

Wang’s Medical Center gaat uit van het holistisch mensenbeeld,wat betekent dat een aandoening of klacht niet op zichzelf staat.

Kijk ook eens op onze website: www.wcmc.nl

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 20

Donderdag 22 okt.* Ontmoeting - Het Osse Inloophuis. Van 09.30 tot 12.00 uur in Pinksterterp, Wethouder Van Eschstraat 165, Oss. inloophuisoss.nl* Kaarten - Rik- en joker-avond. Vanaf 20.00 uur in clubhuis Herpinia, Herpen. Voor iedereen toegankelijk. Opgeven, mail [email protected]. * Spel - Kienen. Vanaf 14.00 uur in Zaal Lido, Verlengde Torenstraat, Oss. Organisatie: KBO Krinkel-hoek-Centrum.* Fit - Gezondheidsbeurs (tweede dag). Van 09.00 tot 17.00 uur in de Pas, De Misse, Heesch. Bezoekers kunnen gratis hun conditie meten. Bloeddruk, suiker- en cholesterolwaarden, zicht, gehoor en fysieke fit-heid. Bedoeld voor ouderen tussen 70 en 80 jaar. Mede-werkers GGD bespreken na afloop de resultaten.* Theaterconcert - Edwin Evers Band. Show vol be-kende hits. Vanaf 20.15 uur in Theater De Lievekamp, Oss. Entree 32 euro.* Theater - Othello door ZEP (fysiek theater). Mo-derne bewerking van klas-sieker van Shakespeare. Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Entree 17 euro.* Dames - Ladies Night. Vanaf 19.00 uur in café/zaal ’t Berghje, Berghem-

seweg 71, Oss. Paaldans demonstraties, kapsters, massages en producten. Bingo voor goed doel. Entree gratis. Organisatie: Fem’s sport & beweging.

Vrijdag 23 oktober* Fit - Gezondheidsbeurs (laatste dag). Van 09.00 tot 17.00 uur in de Pas, De Misse, Heesch. Meer info, zie donderdag.* Toneel - Zij is de baas! Comedy met herkenning, romantiek en muziek. Met Bastiaan Ragas, Anne-Marie Jung en Lieneke le Roux. Vanaf 20.15 uur in Theater De Lievekamp, Oss. Voorpremière.* Humor - Stand-up come-dy met cabaretiers Wilko Terwijn, Berit Companjen en Roel Verburg. Van 20.30 tot 22.30 uur in dorpshuis De Phoenix, Schaijk. En-tree 12,50 euro.* Muziek - Optreden Re-ality. Mr. Robert Green en 10-koppige band brengen zonnige mix van rootsreg-gae, pop en soul. Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Entree 15 euro.

Zaterdag 24 oktober* Toeristisch - Stoomge-maal De Tuut onder stoom (eerste dag). Van 13.00 tot 16.00 uur aan De Tuut 1, Appeltern. Machines in het

stoomgemaal draaien. Ook machines in Motorenmu-seum zijn in werking.* Muziek - Comedy Or-chestra The Hutspot. Show vol muzikale hoogstandjes, hilarische types, spitsvon-digheid en veel energie. Vanaf 20.15 uur in Theater De Lievekamp (Rabo Zaal), Oss. Entree 12,50 euro.* Theaterconcert - Danny Vera - Black & White. Vanaf 20.15 uur in Theater De Lievekamp, Oss.* Muziek - Meezingconcert Stadsharmonie Oefening Baart Kunst (eerste dag). Van 20.00 tot 22.30 uur in

gemeenschapshuis, Van Kesselplaats 2, Vidi Reo, Ravenstein. M.m.v. combo, koor Mix of Music en solis-ten (Jeroen Princen, Arjan Schotman en Evelien Go-verde). Nummers van o.a. Queen, Simon & Garfunkel, Paul de Leeuw en medleys van André Hazes, Guus Meeuwis. Entree 10 euro.* Muziek - Concert Michael Prins en Marc O’Reilly (singer-songwriter, folk). Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Entree 12,50 euro.* Toerisme - Laatste stoom-weekeinde van 2015 (eerste

dag). Stoomgemaal De Tuut onder stoom. Grote machi-nes in bedrijf. Van 11.00 tot 16.00 uur aan De Tuut 1, Appeltern.* Duisternis - Nacht van de Nacht. De schoonheid van de duisternis beleven. Diverse activiteiten door IVN-Oss, Sterrenwacht Halley in Heesch en Na-tuurcentrum De Maashorst in Nistelrode. Zie pagina 7.* Wonen - Open dag zor-ginstelling ECR Sibelius Oss. Van 10.00 tot 15.00 uur in wooncomplex aan Sibe-liuspark 136, Oss. Rondlei-dingen langs appartemen-

ten, zorghotelstudio’s en de algemene ruimten. Gratis (aanmelden niet nodig).* Religie - Inzegening pre-dikant-voorganger Chris-tiaan Bakker (30). Vanaf 16.15 uur in Herinnerings-huis van Lith, Constantijn Huygensstraat 38, Oss. Organisatie: Evangelische Gemeente CrOsspoint. www.kerkinoss.nl

Zondag 25 oktober* Karmel - Met Titus aan de wandel. Rondwande-ling langs Osse plaatsen die in het leven van Titus Brandsma van betekenis waren. Vertrekt om 15.00 uur vanaf kerkplein St. Jo-zefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss. Duur: 1,5 uur. Deel-name gratis. Meer info, bel (0412) 639531. Organisatie: Karmelbeweging/Titus Brandsmaparochie.* Toeristisch - Stoomge-maal De Tuut onder stoom (laatste dag). Van 11.00 tot 16.00 uur aan De Tuut 1, Appeltern. Machines in het stoomgemaal draaien. Ook machines in Motorenmu-seum zijn in werking.* Ontmoeting - Het Osse Inloophuis. Van 14.30 tot 17.00 uur in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss. www.inloophuisoss.nl* Spel - Bingo- en kien-avond (met geldprijzen). Vanaf 20.00 uur in dorps

Erop uit in Brabant? www.OverUit.nl

Tijdens de Nacht van de Nacht kan zaterdag door telescopen worden gekeken bij Sterrenwacht Halley. Ook Natuurcentrum De Maashorst en IVN-Oss bieden een programma.

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 21

huis De Phoenix, Schaijk. Zaal open om 18.30 uur.* Spel - Kinderbingo. Vanaf 10.30 uur in Café-Camping de Brug, St. Sebastianus-straat 2, Herpen.* Kids - Sprookjesboom, de musical. Om 13.30 én 16.00 uur in Theater De Lieve-kamp, Oss. Geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar.* Muziek - Meezingconcert Stadsharmonie Oefening Baart Kunst (laatste dag). Van 14.00 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis, Van Kesselplaats 2, Vidi Reo, Ravenstein. Entree 10 euro.* Markt - Garagesale. Van 10.00 tot 16.00 uur op diverse locaties in Megen, te vinden aan de hand van ballonnen. Gratis entree. Voor plattegrond met alle locaties, mail [email protected].* Stilte - Dag van de Stilte. Ochtendprogramma met wandeling vanaf centrum Weltevree, Palmenweg 5, Nistelrode. Aansluitend koffie/thee en wereldman-dala tekenen (in stilte). Na afloop worden resultaten samengevoegd. Opgave: [email protected]. www.stilte-inspireert.nl www.dagvandestilte.nl* Jazz - Mardi Gras met op-treden The Jazzy Rabbits. Vanaf 15.00 uur in Groene Engel, Oss. Gratis.* Films - Cinekidfestival in Groene Engel, Oss. Om

11.00 uur: Het Vlindermeis-je (geschikt vanaf 4 jaar). Om 13.30 uur: Mullewap (vanaf 5 jaar). Entree 6 euro.* Film - Vertoning La Isla Mínima. Sfeervolle en intelligente thriller. Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Entree 8,50 euro.* Atletiek - Docfacross. Eerste van zes lopen uit crosscompetitie. Afstan-den: 5 en 10 km en jeugd-cross over verschillende afstanden. Vertrek vanaf Docfalaan, Oss. Deelname kost 5 euro (jeugd: 4 euro). Organisatie: A.V. Oss ’78. www.avoss78.nl* Lezing - Nederlandse goud- en zilversmeden op de vlucht vanwege hun geloof. Lezing door Raven-steinse goudsmid Joost Vlemmix. Van 14.30 tot 15.30 uur in Museum voor vlakglas- en emaillekunst, Marktstraat 22, Ravenstein. Entree museum: 6 euro (vrije gift voor lezing). www.museumravenstein.nl* Toerisme - Stoomweek-einde (laatste dag). Stoom-gemaal De Tuut onder stoom. Grote machines in bedrijf. Van 11.00 tot 16.00 uur aan De Tuut 1, Appel-tern.* Muziek - Optreden Mobi-lae (swingende coverband; jaren ‘70/’80). Vanaf 17.00 uur in café De Kamer, Pe-perstraat, Oss. Gratis.

Maandag 26 okt.* Kaarten - Rikken en jokeren. Vanaf 20.00 uur in Herberg Willemien, Megen. Org.: h.s.v. Moby-Dick.* Films - Cinekidfestival in Groene Engel, Oss. Om 11.00 uur: Het Vlinder-meisje (vanaf 4 jaar). Om 13.30 uur: Mullewap (vanaf 5 jaar). Entree 6 euro.* Film - Vertoning La Isla Mínima in Groene Engel, Oss. Aanvang 16.00 uur, entree 6 euro. Aanvang 20.30 uur, entree 8,50 euro.* Film - Vertoning Shaun het schaap. Vrolijke kinder-

film. Vanaf 13.30 uur in de Pas, Heesch.* Spiritueel - Stiltewande-ling. Van 09.30 tot 11.00 uur bij Geffense Plas, Oss. Aanmelden via [email protected]. www.stilte-inspireert.nl

Dinsdag 27 oktober* Spel - Bingo- en kien-avond. Vanaf 20.00 uur in De Phoenix, Schaijk.* Ontmoeting - Lunchbij-eenkomst. Van 12.30 tot 13.30 uur in Jozefkerk, Oss.* Films - Cinekidfestival in Groene Engel, Oss. Om

11.00 uur: Het Vlindermeis-je (geschikt vanaf 4 jaar). Om 13.30 uur: Mullewap (vanaf 5 jaar). Om 15.30 uur: The Race (vanaf 8 jaar). Entree 6 euro.* Film - Vertoning La Isla Mínima. Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Entree 8,50 euro.* Film - Vertoning Shaun het schaap. Vrolijke kinder-film. Vanaf 13.30 uur in de Pas, Heesch.

Woensdag 28 okt.* Spel - Avondje kienen. Vanaf 20.00 uur in dorps-

huis ’t Slotje, Herpen.* Reparaties - Repair Café. Van 09.30 tot 11.30 uur in wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9, Oss. Gratis (kleine) reparaties worden ter plekke uitge-voerd. Meer info, mail [email protected].* Theater - Blind Date. Publiek laat zich verrassen. Vanaf 20.15 uur in Theater De Lievekamp, Oss. Entree 12,50 euro.* Kids - Het Zwemfeestje. Poppenkastvoorstelling met zang en gitaar. Vanaf 14.30 uur in dorpshuis de Berchplaets, Berghem. Ge-schikt voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Entree 4 euro (v.v.k. 2,50 euro).* Film - Cinekidfestival in Groene Engel, Oss. Om 09.15 en 15.30 uur: De kee-per van Liverpool (geschikt vanaf 8 jaar). Entree 6 euro.* Open podium - Jamsessie voor en door muzikanten. Aftrap door de formatie BoXruBa. Vanaf 20.30 uur in Groene Engel, Oss. Gratis entree. Organisatie: Popkollektief Oss.* Muziek - Concert voor gehandicapten en ouderen/alleenstaanden. Maaslands Seniorenorkest i.s.m. Hori-zon Heesch Oss. Bekende melodieën. Van 14.00 tot 16.30 uur in aula TBL, Molenstraat, Oss. Entree 4 euro (inclusief koffie). Kaartjes via (0412) 452271.

Erop uit in Brabant? www.OverUit.nl

Diverse kinderfilms worden volgende week (herfstvakantie) vertoond. Naast het Cinekidfestival in de Groene Engel vertoont Filmhuis de Pas maandag en dinsdag ‘Shaun het schaap’.

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al wel eens geweest. Maar ken je ook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Het mooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nog de hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijna evenveel beschermde mo-numenten als Brugge. De Sint-Romboutskathedraal en het Groot Begijnhof staan zelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ook van het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes en restaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 m van alle cafés en restaurants. Je kamer is voorzien van o.a. minibar (€), koffi e- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, airco en wifi . Ook een middagje Brussel of Antwerpen is goed te doen (beide nog geen half uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond • entree hamam en fi tness • wifi • optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten (€ 20,-) en kosten Calamiteitenfonds (€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGEN MECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoff en en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever tot en met 31 decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzen en actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profi torganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

* Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 22

Horoscoop

Als u last heeft van gebrek aan daglicht zijn daar oplossingen voor. Ga meer naar buiten, verzin leuke dingen en zoek de mensen om u heen meer op. Goed gezelschap zal u zonniger maken.

Ram

U mag best trots op uzelf zijn om de kansen die u hebt gecreëerd. Ga er alleen niet van naast uw schoenen lopen. Dat doen anderen al genoeg en daar ergert u zich toch ook aan?

Stier

Tact is een handig hulpmiddel om mensen van uw gelijk te overtuigen. Oefen desnoods voor de spiegel tot u er helemaal in gelooft en zonder hapering kunt overbrengen wat u wilt uitleggen.

Maagd

In oorlog en liefde gelden voor de meeste mensen andere regels. Voor u ook, maar dat wil niet zeggen dat u door moet slaan. Ook in dat opzicht moet u niet met de meute meehollen.

Leeuw

Een verlies brengt u minder aan het wankelen dan uw omgeving dacht. Leg uw naasten uit hoe dat komt. Al was het maar om te voorkomen dat men denkt dat u onverschillig bent.

Kreeft

Besteed eens wat meer tijd aan zelfonderzoek en bestudeer uw manne-lijke én vrouwelijke kanten. Het zal u meer inzicht geven in hoe anderen u er-varen. Niet het minst de andere sekse!

Tweelingen

Pak vanaf nu alle kansen die u toekomen. Bescheidenheid is niet altijd goed. Vooral niet als u omringd bent door mensen die de zon slecht in het water kunnen zien schijnen.

Vissen

Verbreek zo snel mogelijk alle knellende banden. Het zal uw gemoeds-rust ten goede komen. Contacten die meer vragen dan geven hebben vaak de bijwerking dat ze vooral u uitputten.

Waterman

Waarschijnlijk kunnen er best paar vastgeroeste gewoonten op de schop. Wie weet wordt het leven er ein-delijk weer eens een stuk luchtiger op en kun u weer opgelucht adem halen.

Steenbok

Probeer wat variatie in uw leven te brengen. Aan wilskracht ont-breekt het u niet; probeer eens nieuwe uitdagingen. Vooral in een richting die u niet eerder hebt durven inslaan.

Boogschutter

U bent een beetje kwijt waar voor u de basis voor geluk in te vinden is. Spit eens in goede herinneringen, liefst met dierbaren die u al langer ken-nen. Waarin precies lag toen uw geluk?

Schorpioen

U ziet het misschien nog som-ber in maar uw kansen zullen spoedig keren. U zult snel vergeten dat het ooit anders was en grote sprongen vooruit maken. Niets in dit leven duurt eeuwig.

Weegschaal

AGENDA E x p o s i t i e s* Najaarsexpo - Werk van Gerry van der Linden, Anita de Baaij, Francisco Gomez de la Cruz en Wim Lem-mens. Van 23 tot en met 25 oktober en van 30 oktober tot en met 1 november te zien bij Bastings & van Tuijl, Molenstraat 58-60, Oss. Da-gelijks van 11.00 tot 17.00 uur. Restaurateur van schil-derijen Jos van Extel geeft op 24, 15 en 31 oktober en 1 november advies.

* Karmelieten - 125 jaar Karmelieten in Oss. Van dinsdag 20 oktober tot en met donderdag 5 november in Stadsarchief, Peperstraat 12, Oss. Open: dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Gratis. In ge-meentehuis Oss is tot maan-dag 9 november een aanvul-ling op deze tentoonstelling. Hier vooral aandacht voor karmeliet Titus Brandsma.

* Nesterlé - Luchtig. Werk van cursisten Atelier Men-zel. Zowel realistisch als abstract. Tot eind oktober in gebouw Nesterlé, Parkstraat 2, Nistelrode.

* Schilderijen - Werk van de Megense kunstschilder Ger-rit van der Heiden. Aquarel en acryl. Tot eind oktober in Toeristisch Informatie-centrum, Broeder Everar-dusplein 1, Megen. Open op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en zondag van 12.30 tot 15.00 uur. Gratis entree.

* Gamen - Van Wang tot ta-blet. Overzicht van veertig jaar (spel)computers. Een groot deel van de collec-tie is eigendom van Henk van Dijk uit Oss. Hij verza-melt al jaren computers uit vooral de jaren tachtig. Ook de eerste Apple-computers zijn te bewonderen en on-derdelen van oude compu-ters zoals grote floppy’s en harde schijven. Tot en met zondag 22 november te zien in bibliotheek Oss tijdens openingsuren.

* Schildersdagen - Deel-nemers aan Ravensteinse Schildersdagen exposeren tot en met zondag 17 januari in het Raadhuis Ravenstein. Open op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

* Onderwijs - Mijn buiten-gewone zelf. Expo leerlingen diverse Hooghuis-vestigin-gen. Van donderdag 29 okto-ber tot en met zondag 8 no-vember in K26, Kruisstraat 26, Oss. Te zien op donder-dag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Gratis.

* WOII - Wereldoorlog II in Europa 1939-1945’. Tot eind oktober in Heemhuis, Marktplein 20, Lith. Ten-toonstelling geeft beeld van wat deze periode voor de bevolking van Europa, maar ook voor de omgeving heeft betekend. Op maandagen van 14.00 tot 16.30 uur. Ook iedere laatste zaterdag van de maand open van 10.30 tot 15.30 uur. Gratis.

* Emaille - Emaille insecten van de Spaanse emaillieur Rafael Arroyo Villemur. Tot eind 2015 te zien in muse-um voor vlakglas- en email-lekunst, Ravenstein.

* Schilderijen - Schilderijen van de Megense kunstschil-der Gerrit van der Heiden. Tot eind oktober in Toeris-tisch Informatiecentrum, Broeder Everardusplein 1, Megen. Geopend op maan-dag van 13.00 tot 15.00 uur en dinsdag tot en met zon-dag van 11.00 tot 15.00 uur. Zaterdag en zondag van 12.30 tot 15.00 uur. Gratis.

* Oude Pastorie - Beelden van Ans van Bakel, schil-derijen van Marian Harms en sieraden van Wil Kragt-wijk. Tot en met zaterdag 5 december in De Oude Pasto-rie, Kerkstraat 2, Macharen. Alle dagen, behalve dins-dag, open van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis.

* Toekomstbeeld - Wie maakt Oss? K26-kunste-naars, ontwerpers en enkele basisscholen geven hun vi-sie op de toekomst van Oss aan de hand van modelhui-zen. Tot en met zondag 25 oktober in K26, Kruisstraat 26 in Oss.

* Jan Cunen - Henk van Os komt thuis. Tot eind 2015 in Museum Jan Cunen, Oss. Ruim veertig werken, vari-erend van houten heiligen-beelden tot zaalvullende hedendaagse installaties.

ScapinoOssverwelkomtAktiesport

Daaromexclusief opzaterdag24oktober:

50%KORTING!OP ELK 2e ARTIKEL*

ALLÉÉNVANDAAGOPALLES!

ÓÓKOPAFGEPRIJSDEARTIKELEN!

ÓÓKOPA-MERKEN!

Walstraat 28, 5341 CK Oss

Deze aktie geldt op zaterdag 24 oktober óók in de filialen Veenendaal, Vlijmen, Harderwijk, Eibergen,Rijswijk, Nieuw-Vennep, Epe, Utrecht, Twello en Alphen a/d Rijn.

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 23

Groei en bloei in geur en kleurLeerlingen van basisschoolgroepen 5 en 6 eten planten en bomen tijdens ‘Groei en bloei, geur en kleur’. Een project van Natuur- en Mileu Educatiecentrum De Elzenhoek in Oss.

van de redactie

Oss - Bijna 1.100 kinderen komen deze weken van al-les te weten over planten en bomen en het belang van gezonde voeding. Tij-dens het project ontdekken de leerlingen onder andere waarom bomen en planten zo belangrijk zijn, wat er al-lemaal bij een gezond ontbijt hoort, welk deel van bomen en planten wij eten en hoe je zelf tuinkers kunt kweken. Het project loopt nog tot half november.

Van levensbelangWist je dat je soms de bloem van een plant eet? Wist je dat er van maïs en cacaobo-nen eten wordt gemaakt dat we als ontbijt gebruiken? En dat een rauwkostsalade het lekkerst smaakt als je hem zelf hebt gemaakt? Spelen-derwijs leren de leerlingen tijdens het project Groei en bloei, geur en kleur over ge-zonde voeding. Door zelf rauwkostsalade te maken, groente en fruit te onderzoe-ken en zelf tuinkers te zaai-en, ontdekken de leerlingen

het antwoord op vragen als: ‘Waar komen groenten en fruit vandaan?’ en ‘Hoe eet je nou eigenlijk gezond?’. Want gezond eten is belang-rijk. Steeds meer kinderen hebben overgewicht wat voor ernstige schade aan de gezondheid kan zorgen. Op NME-centrum De Elzen-hoek gaan dagelijks leerlin-

gen enthousiast aan de slag met het project. Ze voeren opdrachten uit, waarbij ze zelf doen, ervaren en ont-dekken. Geconcentreerd turen ze in een binoculair op zoek naar de meeldraden en stamper van een bloem, als echte speurneuzen pro-beren de kinderen kruiden en specerijen aan hun geur

te herkennen en met hamer en spijker testen de kinde-ren hoe hard hardhout nu eigenlijk is.Als echte boomexperts me-ten de leerlingen de hoogte van de bomen in het naast-gelegen park. Tot teleurstel-ling van sommige kinderen niet door er in te klimmen, maar wel met een heuse

boomhoogtemeter. Bijna nog leuker, want uiteinde-lijk is de boomhoogtemeter voor veel kinderen één van de favoriete onderdelen van het project.Aan het project Groei en bloei, geur en kleur nemen zo’n veertig groepen van ba-sisscholen uit Oss en omge-ving deel.

Tijdens het project maken de leerlingen zelf ‘ontdekkingsreizen’. Geconcentreerd turen ze bijvoorbeeld in een binoculair, op zoek naar de meeldraden en stamper van een bloem.

Nieuw iN Oss

SwingnightOss - Al ruim vijftien jaar is de Swingnight een begrip in Gelderland en Overijssel. Zaterdag 14 november voor het eerst in Vivaldi in Oss. Lekker onbezorgd uitgaan op de beste DanceClassics uit de jaren tachtig en ne-gentig tot de hits van nu. Dat is kort samengevat het concept. Een drive-inn discotheek draait de beste hits, op een ruime dans-vloer kunnen bezoekers uit hun dak. De Swingnight is in Bra-bant nog relatief onbekend, maar op verzoek van trou-we Brabantse bezoekers wagen Harry en Claudia Tersteeg de stap naar Oss. “De sfeer op een locatie is bepalend”, volgens or-ganisator Harry Tersteeg. “Omdat dit een regelma-tig terugkerend feest is, moet de sfeer goed zijn. In een tent of hal kun je met een dure programme-ring, veel werk en kosten wel een mooi evenement neerzetten, maar juist een regelmatig terugkerend feest met een gemoede-lijke ‘ons-kent-ons’ sfeer missen we vaak. Het zijn vooral dertigers en veer-tigers die de Swingnights bezoeken. Kinderen bij de oppas en even lekker met vrienden op stap.”Aanvang 21.30 uur, entree 7,50 euro.

www.swingnight.nl

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 24

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de stadionbalie. Deze is vanwege de verhuizing tijdelijk te vinden in de bouwunits naast de hoofdtribune, te bereiken naast de trappeningang van Het Hooghuis, locatie Stadion. Kaartverkoop vindt plaats op werkdagen tussen 12.00 en 16.00 uur. De dagkassa’s zijn op wedstrijddagen vanaf 19.00 uur geopend. Let op: kaarten voor de B- en C-tribune zijn uitsluitend te koop aan de dagkassa’s bij de ingang van sv TOP.

vrijdag 23 oktoberAanvang 20.00 uurFrans Heesen Stadion

SAMEN NAAR DE WINST

FC OSSJONG PSV

Taylor Mates doet heel veel meer dan een polis afsluitenALS ONDERNEMING heeft u te maken met permanente wijziging in wetgeving en regelgeving rondom uw bedrijf. Zoals de verzuimregelingen rondom uw medewerkers en vooral wat er nog op u af gaat komen. Zoals aan de regelgeving rondom zakelijke voertuigen. Zoals de pensioenwetgeving. Zoals de ontwikkeling van rechtspraak rondom aansprakelijkheid. Zoals het nieuwe

cyber-risk. Maar ook de veranderende houding van verzekeraars. ALS PARTICULIER heeft u eveneens te maken met deze permanente wijzigingen. Denk aan de veranderende hypotheekmarkt en pensioenvoorzieningen. Maar vooral ook de veranderende verzekeraars. Noodzaak om bij te houden, noodzaak om uit de nieuwe mogelijkheden uw voordeel te halen. Laat u daarom eens bijpraten door de adviseurs van Taylor Mates. Zij monitoren dit permanente veranderingsproces en delen deze kennis graag met u. [email protected] 0412-645045

WEDSTRIJDSPONSOR

WEDSTRIJDSPONSORS2015/2016

.nl

Lezers van Weekkrant De Sleutel maken kans op twee vrij-kaartjes voor Bioscoop Utopolis in Oss. Wie kans wil maken op deze tickets, dient bijgaande puzzel op te lossen. De oplos-sing graag per (brief)kaart sturen naar Weekkrant De Sleutel, Molenstraat 36-38, 5341 GD in Oss. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

PUZZEL MEE!

Vrijdag 23 oktober, aanvang 20.00 uur: FC Oss - Jong PSV

FC OSS treFt JOng PSV zOnder Luuk kOOPmanSFC Oss treedt vrijdag in de elfde speelronde van de Jupiler League aan tegen Jong PSV. Het beloftenelftal van de Eindhovenaren staat momenteel op de twaalfde plaats in de competitie.

door Stijn Kling

FC Oss wist afgelopen zondag niet van Sparta Rotterdam te winnen en staat zodoende nog altijd op de ze-ventiende plaats. Jong PSV moet het vrijdagavond nog stellen zonder Os-senaar Luuk Koopmans. De oud FC Oss-doelman, die afgelopen zomer een droomtransfer maakte naar de Eindhovense topclub, is er vanwege een blessure nog niet bij tegen zijn vorige werkgever.“Deze wedstrijd komt eigenlijk net een week te vroeg”, aldus Koopmans. “Het zou natuurlijk erg leuk zijn om deze wedstrijd te spelen, het was de eerste wedstrijd die ik opzocht toen het competitieprogramma voor dit seizoen bekend werd gemaakt. Ik moet echter aan mezelf en de langere termijn denken en zal dus nog niet spelen in Oss.” De 21-jarige doelman is herstellende van een schouderblessure die hij op 14 augustus opliep in het duel met MVV Maastricht. “Het was een pees-

ontsteking aan mijn rechterschouder”, vertelt Koopmans. “Vanuit het niets kreeg ik op een avond wat last van mijn bovenarm. Ik voelde me echter wel goed genoeg om tegen MVV te kunnen spelen, maar nadat ik tijdens die wedstrijd een flinke beuk kreeg werd het erger. De pijn werd in de dagen daarna niet minder, maar de medische staf bleef hopen op een natuurlijk herstel. Na enkele weken zonder al te veel vooruitgang werd

er uiteindelijk besloten om toch een injectie te zetten.” Sinds die ingreep gaat het beter met de Osse doelman. “Ik ben gelukkig weer bijna fit”, zegt de goalie. “Over twee weken hoop ik weer onder de lat te staan. Jammer genoeg is dat net een week te laat, haha.”Koopmans volgt de prestaties van zijn oude club nog op de voet. “Natuurlijk kijk ik altijd direct wat FC Oss gedaan heeft”, begint de doelman. “Het is

spijtig dat er nog maar zo weinig pun-ten zijn gehaald. Het is altijd wennen met nieuwe spelers in de selectie, met name in aanvallend opzicht zijn er veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Uiteindelijk komt het wel goed met FC Oss, er is in mijn ogen voldoende kwaliteit. Wat vrijdag betreft ben ik erg benieuwd naar de wedstrijd. Ik sta dan wel niet op het veld, maar natuur-lijk ben ik wel aanwezig in het Frans Heesen Stadion.”

Ossenaar Luuk Koopmans komt vrijdag in actie voor Jong PSV. Maar al kan hij door een schouderblessure niet op het veld staan, hij is zeker aanwezig in het stadion.

Tickets zijn alleen verkrijg-baar in voorverkoopVrijdag 30 oktober neemt FC Oss het in eigen huis op tegen NAC Breda. Voor dit onderlinge Bra-bantse treffen geldt uit veiligheids-overwegingen een aangepaste, geregistreerde kaartverkoop. In opdracht van de zogenaamde ‘vei-ligheidsdriehoek’ zijn wedstrijd-kaarten uitsluitend in de voor-verkoop verkrijgbaar. Ze worden tot en met woensdag 28 oktober 16.00 uur verkocht aan de stadi-onbalie, op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur. Op vertoon van een legitimatiebewijs kan per persoon slechts één kaartje voor de wed-strijd worden gekocht.

Géén kaarten beschikbaar voor mensen uit BredaLet op: op de wedstrijddag zelf

worden er géén kaarten meer verkocht. Mensen woonachtig in de regio Breda mogen géén wed-strijdkaarten aanschaffen.

Bouw werkzaamheden rondom stadion FC OssVanwege de bouwwerkzaamhe-den rondom het Frans Heesen Sta-dion is de stadionbalie van FC Oss tijdelijk verplaatst naar de units op de voormalige P1-parkeerplaats naast de hoofdtribune. Deze units zijn te bereiken langs de trappen-ingang van Het Hooghuis, Locatie Stadion.

Wees welkom!Ondanks deze strenge kaartver-koop hoopt FC Oss vrijdag 30 oktober toch zoveel mogelijk toe-schouwers in het Frans Heesen Stadion te begroeten!

kaartVerkOOP FC OSS – naC

FC Oss biedt verschillende regi-onale goede doelenorganisaties dit seizoen een podium om zich te presenteren rondom thuiswed-strijden. Dit in samenwerking met maatschappelijk hoofdsponsor Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Aanstaande vrijdag is het de beurt aan het Parkinson café Oss-Uden-Veghel. Het Parkinson café vindt

zes keer per jaar plaats. Hierin staat ontmoeting centraal en zijn naast cliënten ook mantelzorgers en belangstellenden van harte wel-kom. Het café biedt een omgeving waar mensen samenkomen die el-kaar begrijpen. Ervaringen worden uitgewisseld en tips en adviezen worden gedeeld over hoe om te gaan met bepaalde situaties.

aandaCht VOOr ParkinSOn

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

MEGAZWARTE MARKT

VenrayEvenementenhal, zon. 25

okt. + zon. 29 nov. Ruim 600kramen. vanaerlebv.nl

* MEGA MARKT *14+15 NOV. * DEN BOSCH

Brabanthallen - 2500 kramen6 hallen. GRATIS PARKEREN0251- 31 90 90. Open 9-16.30www.dewitevenementen.nl

zon. 29 nov VlooienmarktDen Bosch, Maaspoorthal.Kraamhuur €25 2e €15,-DonEvents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

Bel de Vakman

www.technidak.nlDAKLEKKAGES ???Gootlekkages ???

Platdakbedekkingen!Incl. 20 jr gar. 0492-362663

[email protected]

Woninginrichting &Meubelen

Bankstel bijvullen,losse stiknaden, herstof-

feren en overige reparatieswww.meubelservice

vankaathoven.nl0413-477417 / 06-51065375

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ '000&&&NGL00AEM !D 0 =)- RV1[

G^G$CG000

S!)= U) R!_D& BA&&&)8=%1;9#)#74)YR!_D)D 8JHJ '-00!$

B( F)\ +!?)-;'*'/56*/* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM'*'/56,,'&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

2744<+2"$+1;9#'' :[P36[5QVP223&&&

'*'/56*/'

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&'*'/5*,*, GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM '*'/+'*'3

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'/+'*'0

.;=:&(G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Huis & Tuin

de k

rach

t van

dub

bel

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant. ga naar Kleintjesmarkt.nl

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 26

&(! )#)%"$$$'HIAEVA=@G

)3)!-3)!3)4!(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+

1K1 *44<2<E4/ F3? BE97&E%? ),,< '-'-

%H AHHF6>;8C@H :F!=#H" =>@ ;H H>DH" 1==F@$

%$!,0$) '21*"&-.(#$/+

1K1 3NM4 J::3 "'"'

1R.< AUA$D$U$U--- HIAEVA=@G

HIAEVA=@G

9+9 .E2?< (3? BE97&E%? ),,< '-'-

P!?& O) %%? 6>>; %%? B( )? 7>,# QB9 #)7CCC8RL AUA$D$UC$UC--* RJ L/N10R3 :J5JNRK KRR

G5) 5) ??) ,2E)744<73?0

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SGH-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

HIAEVA=@G

!-&&($,,(%%*'+&**%*#"%'+(%!)

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHallo leuke mannen vanNederland dit is Lisa enik heb heel veel zin in eenspannend gesprek, jij ook?Bel me dan snel op en rea-geer op mijn boxnummer.0906-10.10.190 Box:923159

Scharrel gezocht. Hoi ikben Nicole. Ik ben een 27jarige brunette en ben opzoek naar een stout schar-reltje die mij heet wilt ma-ken. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.190 Box:190534

Rijpe vrouw zoekt sex con-tact. Ik ben Jannie een rijpevrouw en ik heb nu zin insex. Ik ben op de lijn aan-wezig dus tot zo schatje. X0906-10.10.190 Box:336340

Ik heet Rachel en wil nusex. Wie wil mij heerlijkverwennen? Ik wil wel stie-kem afspreken. Lijkt dit jewat? Reageer dan snel opmijn boxnummer. Kusjes.0906-10.10.190 Box:966211

Hoi, ik ben Roos een ge-trouwde vrouw van 42jaar. Ik heb halflang don-kerblond haar. Interesse?0906-10.10.190 Box:574540

Ik ben een leuke vrouw van58 jaar en zoek een mandie een spannende datemet mij wil. Ben je discreeten wil je snel contact? Bel.0906-10.10.190 Box:568033

Mijn naam is Anna en ikben op zoek naar een span-nend avontuur. Ben ik danbij jou goed? Bel me en wieweet zien we elkaar snel.0906-10.10.190 Box:758705

Hey mannen wij willen eenman heerlijk verwennenWij zijn twee slanke bru-nettes en hebben mooierondingen. Wie wil? Bel. X0906-10.10.190 Box:522387

VOLSLANK EN HEET. Ik

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATINGPhilip wil date. Dag leukemannen ik ben een helespannende man en zoekeen man om leuke dingenmee te doen. Ik wil je graagverwennen. Interesse? Bel.0906-10.10.156 Box:536889

Hallo mannen ik ben eenlekkere hete man van 48jaar en ik zoek een man ofjongen 18+ om heel langmee te vrijen. Interesse?0906-10.10.156 Box:482210

Hoi mannen ik ben 59 jaaren zou regelmatig contactwillen met een behaardezakenman. Spreek wat inen ik bel je snel terug. Ikkan niet wachten om je teontmoeten. Reageer je? X0906-10.10.156 Box:457955

Leuke jongen van 45 jaarzoekt een leuke man diekan ontvangen om lekkermet elkaar te spelen. Ik benvoor alles in. Bel me snel.0906-10.10.156 Box:234504

Dag mannen ik ben An-dre een 42 jarige jongen. Ikben op zoek naar een leukeman voor lekker contact.0906-10.10.156 Box:174353

Ben jij dominant? Ik beneen senior en ik zoek eendominante man die mijeen keer lekker wil ver-wennen. Als het echt kliktwil ik je vaker zien voorregelmatige afspraakjes. Ikwil je heerlijk verwennenen ben voor bijna alles in.Ik kan mij niet verplaatsen,maar wel ontvangen. Wilje meer weten? Reageerdan snel op mijn boxnum-mer en laat een berichtjeachter. Dan bel ik je zo snelmogelijk terug. Ik hoop jesnel te zien. Dus spreekwat in en bel me! Kus.0906-10.10.156 Box:565764

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannenaan de lijn kies dan een 1in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

‹ www.nieuwsblad-desleutel.nl De Sleutel · woensdag 21 oktober 2015 · 27

de

krac

ht

van

du

bb

el

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

TE KOOP

www.cheizoomakelaardij.nl 0412-405179taxatie managementinstituutPowered by NVM

hertogin johannasingel 38a5345 aj ossT: 0412-405179m:[email protected]

CHEIZOOmakelaardij/taxatie

lithoijen lithoijensedijk 14a UNIEK EN EENMALIG. ZEER AANTREKKELIJKGEPRIJST.Op dijkhoogte gelegen mooie ruime bungalowmet mogelijkheden voor uitoefening van bedrijf,met dubbele carport, terrassen, fraai aangelegdetuin en zicht op de sluizen en de Maas. Bouwjaar1960 (vernieuwd in 2009), inhoud woonhuis ca740 m3, perceel 1.596 m2. Gunstig gelegen tenopzichte van diverse uitvalswegen.

Begane grond: Ruime entree, ruime woonkamermet gashaard, tuinkamer met schuifpui naar hetterras, toilet met fontein, gesloten keuken metkeukenmeubel voorzien van inbouwapparatuur,fijne kelder en extra berging voor wasmachine endroger. Drie slaapkamers, waarvan een zeer grotekamer met fraaie vaste kast. Mooie luxe badkamermet inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel en 2etoilet.

Algemeen: in 2009 zijn de kozijnen vernieuwd, is eriso-glas geplaatst, debadkamer is vernieuwd, elektrais vernieuwd, de tuin en terras met windschermenzijn opnieuw aangelegd en er is een elektrischbedienbare poort geplaatst.koopprijs € 400.000,- k.k.

oss obrechtstraat 35 en 39 Nog beschikbaar voor de zzp-er (2x) een vollediggestoffeerde kantoorkamer evt. met meubilairvoor exclusief gebruik, met gezamenlijk gebruikvan een vergaderkamer (met google-agenda vastte leggen), toiletten. Representatief en praktischwerken vanuit Globe. Het gebouw is uitnodigendmet ruimeparkeergelegenheid, een automatischetoegangsdeur, een zeer fraaie uitnodigendegrote centrale hal met vide, met dakterras voorgezamenlijk gebruik, een prima plek om tijdensde lunch even buiten te zitten.

Indeling: Met de lift en met een fraaie trappartijis de 2e verdieping te bereiken. De kantoorruimteis voorzien van een vloerbedekking, verlichting,zonnescreens, topkoeling/cv, stofzuiginstallatie,alarm, invalide toilet, pantry met vaatwasser en eendakterras.De huurperiode bedraagt minimaal 1 jaar.

ravenstein (deursen) dorpenweg 21a en b Karakter, sfeer, ruimte en vrijheid. Een anders alsanders kantoorruimte voor de “nieuwe” kantoorgebruiker.Een locatie met unieke faciliteiten met eigenparkeerplaatsen,dichtbijOssenop500m1vanhetvestigings-stadje Ravenstein, die door de eeuwenheen het karakter, de sfeer en de gezelligheid vaneen oud vestgingsstadje heeft behouden.

Het pand is gelegen op ca 500m1 van het NS-station,op 50m1 van studiecentrumSoeterbeeck en op 2 kmvan de op- en afrit A50.Optimale flexibiliteit voor 4 tot 20 multifunctionelewerkplekken of een combinatie met showroom.Totaal 217 m2 op de begane grond en 128 m2 op deverdieping. De huurprijs is exclusief service kosten,gas, water en licht. Ook in delen te huur vanaf 177m2, huurprijs € 1400,- per maand.

huurprijs kantoorruimte k € 835,-excl. energie en servicekosten.huurprijs opslagruimte 8 € 125,-excl. energie en servicekosten.

oss Gotenweg 13k “LICHTPUNT”, RUIMTE VOORDIENSTVERLENERS+1 kantoorruimte (K 109 m2) te huur en 1opslagruimte (23 m2) te huur. BEL EN GA EENSMET ONS KIJKEN! HUURTERMIJN MIN. 1 JAAR.

Het pand is gelegen aan de Singelring van Oss. Eenkantoorruimte ineenzeerpraktischverzamelgebouwmet een groot eigen buitenterrein waardoormakkelijk parkeren gewaarborgd is. Een grote hogegezellige centrale hal waar men elkaar ontmoet enrelaties ontvangt.

Indeling: luxe kantoor ( 109 m2) 1e verd. met terras,met gezamenlijke ontvangst, hal, toiletgroepen,pantry met vaatwasser, koelkast en magnetron, 3vergaderruimten van 6 tot 18 personen. Gestoffeerd.Met centrale verwarming, topkoeling, verlichting,kabelgoten, alarminstallatie en cameratoezicht.

In het gebouw zijn gevestigd: PMT benelux, BRSgroup, Mastenbroek Administraties, Cadenzo, JBRadvies en opleiding, FOTOclass, VOSdienstverlening,MEN, Kemkens brandbeveiliging. Allen zeer tevredengebruikers.

lith oost Bouwnummer 12 en 32 Nog (2x) 2/1-kapwoning te koop, die u samenmetvan der Maazen naar eigen wens kunt bouwen.Bij aankoop wordt binnen enige maanden gestartmet de bouw. Deze mooie 2-kappers hebben eeninhoud van ca 525 en 630 m3 en een perceel vanca 275 en 258m2.

Indeling: Hal, toilet met fontein, trap naar de 1everdieping, grote woonkamer, open keuken metopenslaande tuindeuren. Berging. (metmogelijkheidvoor garage en carport).

1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, completebadkamer met bad, douche, wastafel en toilet.

2e Verdieping: Vaste trap naar de 2e verdiepingmet een aparte wasruimte. Daarnaast heeft ude mogelijkheid om nog twee extra kamers terealiseren.

Algemeen: SPAAR HET MILIEU EN BESPAARENERGIEKOSTEN. EEN WONING MET 3-LAAGS GLAS,DIKKERE WANDEN, VLOEREN EN DAKEN, GEHEEL V.V.VLOERVERWARMING.

koopsom € 253.000,- en € 276.000,- v.o.n.

haren het Paradijs Het plan omvat ruime 2 rij- en 2 hoekwoningen van ca 474m3,het perceel is vanaf 137 tot 219 m2. Inclusief goed sanitairo.a. twee wandclosets, inloopdouche met drain en Grohethermostaatkraan en een nette wastafel met hendel kraan.Exclusief keukenmeubel.

Indeling: Hal, meterkast, toilet met wastafel, trapkast,woonkamer, open keuken.

1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche,wastafel en toilet.

2e Verdieping: Middels vaste trap bereikbaar, mogelijkheid vooreen extra kamer.

Algemeen: “het Paradijs” in het dorp Haren aan de rand van hetdorp en direct grenzend aan de weilanden. Ruim opgezet metwater en groen. Een dorp aan de rivier de Maas met verschillendewandel en fietsroutes en ruim 773 inwoners. Het NS-StationRavenstein op c.a. 4,5 km biedt een directe verbinding metDen Bosch, Nijmegen en Arnhem. Bovendien zijn de stadsevoorzieningen makkelijk en snel bereikbaar. Zo bent u in 10minuten in het centrum van Oss en binnen een half uur in DenBosch of Nijmegen. ZEER BIJZONDER EIND NOVEMBER OPENTOP CA. 800 M1 AFSTAND EEN ALDI SUPERSTORE (1400 M2) ALLEBOODSCHAPPEN OM DE HOEK.Globale inkomens / lasten indicatie.Benodigd gezamenlijk bruto inkomen € 37.000,- per jaar metstarterslening. Bruto hypotheeklast per maand € 675,-, nettohypotheeklast per maand € 540,-. Na 5 jaar is je hypotheekverminderd met ca € 20.000,-.

huurprijs vanaf € 400,- per maand all-ininclusief servicekosten, exclusief btw

TE HUUR (www.lichtpunt-oss.nl)

hart van oijen Bernhardweg Halfvrijstaand woonhuis met tuin en berging enmogelijkheid met garage, gelegen in het centrum vanOijen. Inhoud ca 450 m3, perceel ca 258 m2. Oijenheeft uitstekende voorzieningen en sociale activiteitenen actieve verenigingen. Nieuwe basisschool metkinderdagopvang en MFA direct om de hoek. De stadsevoorzieningen van Oss bereikt u in 10 minuten.

Indeling: Hal, toilet met fontein, meterkast, trapkast, openkeuken en woonkamer.

1e Verdieping:Overloop, 3 slaapkamers met badkamer metdouche, wastafel en toilet en mogelijkheid voor een bad.

2e Verdieping: Via vaste trap bereikbaar met mogelijk vooreen extra kamer.

Algemeen: Milieu staat zeer hoog in het vaandel bij van derMaazen. Alles wordt gedaan om energie te besparen, CO2uitstoot te verminderen, etc. zonder maar enigszins aan hetwooncomfort te tornen. 3-laags glas, aangepaste kozijnen,dikkeremuren, dakenen vloeren, verwarming enwarmwatermiddels een collectief-duurzaam systeemop basis van pelletverwarming, aangeboden door van der Maazen energie.Globale inkomens / lasten indicatie.Benodigd gezamenlijk bruto inkomen € 45.000,- per jaar metstarterslening. Bruto hypotheeklast permaand € 810,-, nettohypotheeklast per maand € 610,- . Na 5 jaar is je hypotheekverminderd met ca € 22.000,-.koopsom € 225.000,- v.o.n.

laGe hYPoTheekrenTe en andereredenen om Te BeSlUiTen een

woninG Te koPen!Huurprijzen van woningen zitten veelal tussen de € 675,- en de€ 1.100,- per maand in deze regio.Hoe hoog is de hypotheeklast van een aan te kopen woonhuisvan ca. € 200.000,- met een volledige aflossing in 30 jaar? De brutohypotheeklast is ca. € 850,- permaandendenettohypotheeklast naaftrek belasting voordeel ca. € 675,- permaand. Bij een gezamenlijkinkomen van ca. € 3.600,- bruto per maand is dit vaak haalbaar.De keuze is dan snel gemaakt zou je zeggen. Het is echter nogmooier!In die netto hypotheeklast van € 650,- per maand zit ook demaandelijkse aflossing van gem. € 400,- per maand, wat resulteertin de omstandigheid dat als je na 5 jaar wonen voor een nettohypotheeklastlast van ca. 675,- per maand, zou gaan verkopen, jerestantschuld inmiddels is teruggebracht naar ca. € 182.000,-. Dewoningmarkt is gestabiliseerd en de verwachting is dat de woningover 5 jaar minstens € 200.000,- opbrengt. Je zou dan ook nog eens€ 18.000,- eigen geld vrij krijgen.Informeer eens naar de mogelijkheden en kijk eens in onsnieuwbouw en bestaande bouw aanbod.henriëtte de keijzer

TE HUUR

TE HUUR

huurprijs totaal € 2.750,- per maandexclusief servicekosten, gas, water en licht

netto hypotheeklast € 540,- per maandinclusief gemiddeld € 330,- aflossing!

koopsom vanaf € 187.000,- v.o.n.

netto hypotheeklast € 610,- per maandinclusief gemiddeld € 375,- aflossing!