Click here to load reader

Dmb 20131204

 • View
  236

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dmb 20131204

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE4 DECEMBER 2013WEEK 49

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  MIDDELBURG - Burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg heeft vorige week woensdag de kinderten-toonstelling De Nieuwe Appels geopend in de Zeeuwse Bibliotheek. In de expositie zijn kunstwerken te zien van kinderen tus-sen de zes en twaalf jaar, die deel hebben genomen aan het Kinderkunstatelier van Kunsteducatie Walcheren. Dit jaar was het thema van de curcus kunstenaar Karel Ap-pel. Zijn kleurrijke schilderijen en beelden hebben vooral onschuldige kindwezens en fantasiedieren als onderwerp. Dat sluit goed aan bij de fantasie van kinderen. De resultaten zijn tot en met 21 december te zien op de jeugdafdeling van de bieb.

  Tentoonstelling De Nieuwe Appels

  MIDDELBURG - Janka Zleskov heeft maandag tijdens een minisymposium in het provinciehuis in Middelburg de uitkom-sten van haar onderzoek naar de heilzame werking van water, land en omgeving van Domburg en Cadzand overhandigd aan gedeputeerde Carla Schnknecht. De kustplaatsen kunnen het onderzoek ge-bruiken voor hun bidbook waarmee ze in aanmerking willen komen voor de of cile badstatus. In februari volgend jaar beslist de European Spas Association (ESPA) of Domburg en Cadzand dit kwaliteitslabel krijgen. Als de ESPA positief besluit, zijn Cadzand en Domburg de eerste Neder-landse kustplaatsen met de badstatus.

  Domburg steeds dichter bij badstatus

  MIDDELBURG - D66 in Middelburg heeft een e-mailadres aangemaakt waar inwo-ners kunnen laten weten waaraan de ge-meente Middelburg geld verspilt, zoals ze het omschrijft. D66 wil zo te weten komen wat inwoners belangrijk vinden en wat niet. De e-mails moeten D66 helpen om goede keuzes te maken in toekomstige debatten die vaak in het teken staan van besparingen, omdat gemeenten steeds minder geld krijgen van de landelijke overheid. Inwoners hoeven niet naar het stadskantoor of dikke brieven te schrijven om hun mening te laten horen, zegt frac-tievoorzitter Rob van Eijkelenburg over het mailadres [email protected]

  Waaraan verspilt Middelburg geld?

  MIDDELBURG - Als tweede voedselbank van een pilotgroep van tien krijgt Voed-selbank Walcheren woensdag een certi- caat voor voedselveiligheid uitgereikt. Bestuurslid Jaap Sala van de landelijke vereniging van voedselbanken reikt het document uit. Door de enorme groei die de voedselbanken de laatste jaren hebben doorgemaakt heeft de Nederlandse Voed-sel en Waren Autoriteit (NVWA) gevraagd om meer garanties, vooral in het kader van de voedselveiligheid. Om daaraan te voldoen is de pilotgroep in het leven ge-roepen. De Voedselbank Walcheren is de tweede in Nederland waar alles op orde is en die daarom een certi caat krijgt.

  Voedselbank krijgt belangrijk certi caat

  VEERE - Jaap Evertse heeft onlangs een zilveren speld met het logo van de Stich-ting Ontwikkelingssamenwerking Veere (SOV) gekregen. Het bestuur van de 40-ja-rige stichting wilde hem daarmee bedan-ken voor zijn inzet in de afgelopen vier decennia. Evertse is sinds het begin be-trokken bij SOV. Hij zet zich nu nog in voor een project in Brazili. Hij leerde Portugees om in droge en arme streek Sobradinho, waar de SOV actief is, met de inwoners te kunnen praten. Naast Brazili heeft de SOV ook ontwikkelingsprojecten in de Afri-kaanse landen Oeganda en Tanzania. Lees meer over de SOV op de website www.sov-veere.nl.

  Zilveren speld voor Jaap Evertse (SOV)

  MIDDELBURG - Middelburgers Peter Sijnke en Marcel Koopman hebben zondag hun boek Kralingen. Holland Pop Festival 1970 gepresenteerd. De schrijvers waren bezoekers van het eerste grote popfestival in Nederland. Historicus Sijnke en voorma-lig stadsdichter Koopman beschrijven de totstandkoming van het festival en bren-gen het via honderden kleurenfotos weer tot leven. In 1970 kwamen tienduizenden jongeren af op het meerdaagse evene-ment. Bij het boek zit een cd met muziek van onder meer Jefferson Airplane, Santa-na, The Byrds en Pink Floyd. Het voorwoord is geschreven door VPRO-coryfee Jan Don-kers. ISBN: 9789062658138.

  Boek Middelburgers over Kralingen 1970

  WELLICHT MAATWERKVOOR NIEUWE

  VLISSINGSEWEG

  DOOR BRITTA JANSSEN

  De gemeente wil De Arne overdragen aan de stichting, zodat zij het beheer en de exploitatie niet meer hoeft te betalen. Vanavond praat de wethouder met de commissie over het verlenen van subsidie aan de stichting. De gemeente wil 50.000 euro beschikbaar stellen op voorwaarde dat de stichting de exploitatie en het on-derhoud van het gebouw en de bijbeho-rende grond op korte termijn voor haar re-kening neemt. Met deze toezegging komt de stichting ook in aanmerking voor een provinciale subsidie van 20.000 euro. Ver-der heeft ze al 40.000 euro van het Oran-jefonds, 40.000 euro van het VSB-fonds en 500 euro van de plaatselijke wijktafel binnengehaald.

  ZelfwerkzaamheidDe stichting - bestaande uit vertegen-woordigers van de plaatselijke Oranje-vereniging, Vogelvereniging Zanglust, Historische Vereniging Arnemuiden,

  Korfbalvereniging TOP, Muziekvereniging Arnemuiden en scoutinggroep Baden Po-well - schat de kosten voor renovatie van De Arne op 237.500 euro. Als Middelburg met de beoogde bijdrage over de brug komt, moet de stichting nog 87.000 euro bij elkaar sprokkelen. Stichtingsvoorzit-ter Joost Adriaanse heeft er vertrouwen in dat dit lukt. We denken een fors be-drag, 30.000 euro, met zelfwerkzaamheid te kunnen besparen. De stichting doet een oproep aan vrijwilligers die bijvoor-beeld willen schilderen of andere klus-sen willen doen. Met sponsoring hoopt de stichting ook 30.000 euro bijeen te krijgen. Voor de resterende ongeveer 25.000 euro lopen nog enkele aanvragen voor subsidies. We hebben goede moed dat het lukt de nancin rond te krijgen.

  MogelijkWaar eerst sluiting van het dorpshuis een rele optie was, spreekt de stichting van een prettige samenwerking met de ge-meente, aldus Adriaanse. Wat onmoge-

  lijk leek, blijkt nu toch mogelijk. Met het oog op sluiting van De Arne besloot de gemeente eerder al 14.000 euro per jaar beschikbaar te stellen om enkele jaar-lijkse activiteiten te kunnen voortzetten in sporthal De Blikken in het dorp. Als alle betrokken verenigingen hiermee akkoord gaan, wil Middelburg praten over het toe-kennen van dit bedrag aan de stichting. Wel wil de gemeente op termijn bekijken of de hoogte van deze structurele bijdra-ge afgebouwd kan worden.

  WinterfairOp de winterfair die 13 december plaats-vindt in Arnemuiden informeert de stich-ting dorpsbewoners over de stand van zaken voor De Arne. We hopen dan te kunnen vertellen dat de gemeente groen licht heeft gegeven voor de subsidie. Om het dorpshuis te kunnen exploiteren doet de stichting een beroep op vrijwilligers, donateurs en sponsors. Dan kunnen we De Arne dankzij het verenigingsleven en de gemeenschap behouden.

  Gemeente bespreekt subsidie ArneSticht ing wil verenigingsgebouw met hulp van dorpbewoners behouden

  ARNEMUIDEN - Het zijn spannende tijden voor Stichting Verenigingsgebouw De Arne. Al meer dan een jaar werken de leden - eerst in Comit Behoud Arne - aan een reddingsplan voor het dorpshuis in Arnemuiden en nu probeert ze de nancin voor het behoud rond te krijgen. De stichting praat hier vandaag (woensdag) over met wethouder Saskia Szara nski. Zij praat vanavond ook met raadsleden in de commissie samenleving over de voortgang en nanciering van de privatisering.

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

  van al uw nieuws

  OPRUIMENIS

  LEUK!

  MIDDELBURG - De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Terneuzen hebben in samenwerking met Promotie Zeeland Delta vrijdag een website gelanceerd om het cruisetoe-risme naar de provincie te stimuleren. Op www.cruiseportzeeland.com is informatie te vinden over de cruisebestemmingen in Zeeland met alle excursiemogelijkheden. Ook kunnen bezoekers per cruisehaven zoeken naar horecagelegenheden, winkels en bezienswaardigheden. Voor rederijen is er informatie te vinden over de ligging van de havens, de toegankelijkheid en de faciliteiten per cruisehaven. De taal is Ne-derlands, Duits en Engels.

  Zeeland heeft eigen cruisewebsite

  MIDDELBURG - Bij karateschool Karate-Do in Middelburg was vrijdagavond plots alle aandacht voor John Malawauw. Burgemeester Ha-rald Bergmann verraste de karateleraar met een koninklijke onderscheiding. Malawauw is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij door zijn jarenlange inzet als Zeeuws nestor van de karate kan worden gezien. FOTO LEONARD PASSCHIER

  MIDDELBURG - De Heilige Maria Paro-chie in Middelburg en Vlissingen houdt op dinsdag 10 en maandag 16 december bijeenkomsten, omdat pastoraal werker Bernard van Lamoen na zestien jaar af-scheid neemt. De bijeenkomst is dinsdag in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg en maandag 16 december in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Beide avonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur. Het af-scheid houdt verband met het nieuwe sa-menwerkingsverband Boven de Schelde, waarbij de Rooms-katholieke kerken op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland veel nauwer zijn gaan samen-werken.

  Afscheid in kader samengaan kerken

  Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering

  Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333

  100 m2 showroom

  Geen aanbetaling

 • Veerseweg 124a | Middelburg | T 0118 - 612 380Openingstijden: m