Click here to load reader

Dt 20141015

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dt 20141015

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  T H O O L S EMIDWEEKEDITIE15 OKTOBER 2014WEEK 42

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 11. 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @ThoolseBode

  THOLEN De N658 van Oud-Vossemeer naar Sint-Annaland tussen de Broeksedijk en Hollaereweg en N659 (Oesterdam) worden aangepakt. Tussen 20 en 24 ok-tober krijgt de N658 nieuw asfalt en gaat de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Oud-Vossemeer, Poortvliet en Sint-Annaland en vice versa. Van 27 okto-ber 19.00 uur tot 28 oktober 6.00 uur krijgt de N659 op enkele plaatsen nieuw asfalt. Het verkeer richting Tholen rijdt bij de aansluiting op de N289 via de parallelweg en vanaf de Bergse Diepsluis via de paral-lelweg, Gortzakweg en Kettingdijk. Vanaf Tholen rijdt verkeer via Postweg, Veerweg, Cruyshoekweg en parallelweg.

  Werk aan de N658 en N659

  EVERT VAN DIJKE UIT SINT-ANNALAND WIL IN

  OEKRANE BLIJVEN

  DOOR EUGNE DE KOK

  Die veranderingen op het sociaal domein bepalen de komende tijd voor een groot deel de agenda. De gemeente Tholen krijgt vanaf 2015 voor de decentralisaties zon elf miljoen euro extra op de begroting van ongeveer 50 miljoen. Of dat genoeg is voor alle nieuwe taken, is nog maar de vraag, zegt wethouder Peter Hoek van de gemeente Tholen. We gaan dan ook niet allerlei nieuwe feestjes organiseren, om-dat we wat geld over hebben. We hebben dat hard nodig. In 2015 houdt Tholen 98.000 euro over. In 2016, 2017 en 2018 is dat achtereenvol-gens 285.000, 369.000 en 7000 euro. Ook op langere termijn zijn de vooruitzichten redelijk. In het kader van het duurzaam fi nancieel beleid kijkt de gemeente bij elke begroting tien jaar vooruit. Tot en met 2024 staan er overschotten onder de streep. Zorgen zijn er echter wel, over de decen-tralisaties, maar ook over de grondex-ploitaties. Deze blijven onder druk staan,

  aldus Hoek. Het nieuwbouwproject in het havengebied Sint-Annaland, de bouw-plannen in Tholen-stad en toekomstige uitbreidingsplannen zijn de grootste fi -nancile risicos voor de gemeente, blijkt in de paragraaf over het weerstandsver-mogen, het vermogen om risicos op te vangen. Dat daalt in 2015 iets, maar het is nog voldoende volgens de norm. De gemeente wil dat het de komende jaren weer stijgt. Stijgen doen ook de belastingen voor de inwoners, volgens afspraak met de gemeenteraad. De onroerende zaakbe-lasting gaat in 2015 met drie procent omhoog, de rioolheffi ng voor eenpersoon-shuishoudens met vier euro en de afval-stoffenheffi ng met n procent. Gemid-deld betalen meerpersoonshuishoudens volgend jaar tussen de 1,0 en 1,4 procent meer, de lasten voor eenpersoonshuis-houdens gaan met 2,2 tot 2,4 procent omhoog. Plannen voor 2015 heeft de gemeente genoeg. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe website waarop inwoners veel meer pro-

  ducten digitaal kunnen aanvragen; in het begin twintig, maar op termijn moeten dat er meer dan 100 worden. Ook komt er een klantcontactcentrum, legt Hoek uit. Nu worden mensen die bellen nog doorverbonden, maar straks moeten onze medewerkers hun vraag meteen kunnen beantwoorden. We halen de schakels ervan tussen. Daarmee kunnen onder meer de bezuinigingen op de organisatie worden gehaald.Verder wordt het armoedebeleid geactu-aliseerd, wordt er werk gemaakt van de bibliotheek nieuwe stijl, maakt de ge-meente een scenariokeuze in het project Impuls Sint-Maartensdijk/Scherpenisse voor het onderdeel Geertruidapolder en komt er een onderzoek naar een stimule-ringsfonds voor publieke en private initia-tieven. Het is een investeringsfonds voor de kwaliteit van leven op Tholen, zegt de wethouder. Het plan is om het te voeden met een eenmalige greep uit het kunstfonds van 300.000 euro en structureel met twee euro per verkochte vierkante meter grond.

  Voorzichtigheid troef in TholenOverschot ten op begrot ing geen reden om extra geld ui t te geven

  THOLEN - De gemeente Tholen moet de komende jaren behoedzaam blijven. Voor zowel volgend jaar als de jaren erna schrijft de gemeente volgens de vorige week gepresenteerde programmabegroting zwarte cijfers, maar dat zegt weinig in deze woelige tijden. Ik verwacht dat we de positieve saldi hard nodig hebben om alle veranderingen in het sociaal domein op te kunnen vangen.

  SINT PHILIPSLAND - De 10e editie van de voetbalschool op de velden van Noad67 in Sint Philipsland gaat maandag van start. Er zijn dit jaar maar liefst vijftien gasttrainers, onder wie grote namen als Michael Rum-menigge, Glenn Helder en Danny Blind. Woensdag, de laatste dag, staat net als vorig jaar in het teken van de gehandicap-tensport. Zaterdag is er in het kader van jubileumeditie om 16.00 uur een wedstrijd tussen een team van de voetbalschool en FC De Rebellen. Die ploeg wordt getraind door John de Wolf en bestaat uit ex-profs die zowel op het veld als daarbuiten naam hebben gemaakt. Het programma staat op: www.stichtingvoetbalschool.nl.

  Voetbalschool op punt van beginnen

  THOLEN - Het CDA in Tholen is niet blij met de langdurige afsluiting van de N257 tus-sen Sint Philipsland en Steenbergen. De Slaakdam is tijdens de werkzaamheden, die nog duren tot en met 16 november, dicht. Dat Noord-Brabant opdrachtgever is en de bewoners van Sint Philipsland en Anna Jacobapolder de negatieve gevol-gen ervaren zorgt voor onvrede, stelt Rob Duijm in vragen aan het college van bur-gemeester en wethouders. Hij wil weten of Tholen op de hoogte is van de overlast door de afsluiting, of ze betrokken is ge-weest bij de planning en of ze op de hoog-te is van alle verkeersbewegingen, omdat er veel sluiproutes worden genomen.

  CDA niet blij met langdurige afsluiting

  THOLEN - De gemeente Tholen zit sinds vorige week op Facebook. Ze wil inwoners en andere belangstellenden via haar pa-gina op de hoogte houden van het nieuws en ontwikkelingen. De pagina is te vinden via www.facebook.com/GemeenteTho-len. In de eerste week zijn er onder meer berichten op geplaatst over de nieuwe rotonde op de Sportlaan en Nijverheids-laan in Sint-Maartensdijk en de Dag van de Mantelzorg. De pagina is al geliket door meer dan 250 mensen. De gemeente deelt al langer haar nieuws via Twitter, te vinden via @Gemeente_Tholen. Op de gemeen-telijke website www.gemeentetholen.nl staan ook veel actuele berichten.

  Gemeente Tholen nu ook op Facebook

  NIEUWE HUISSTIJL THOLEN

  BIJNA KLAAR

  THOLEN - De lustrumeditie van het Groot dictee der Thoolse taal vindt vrijdagavond 31 oktober om 19.30 uur plaats in dorps-huis De Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Dit keer staat Sint-Maartensdijk centraal. Het is geschreven door journalist Arie de Viet. De deelnemer die aan het einde van de avond de minste fouten heeft krijgt de bronzen inktpot en griffel van kunstenaar Veronie Rens-Havermans. Belangstellen-den kunnen voor vijf euro kaarten kopen bij Fixet Bouwmarkt in Sint-Maartensdijk, Leens Barbershop en de Spar in Oud-Vossemeer. De opbrengst gaat naar de dorpstafel in Sint-Maartensdijk en Scher-penisse. Meer: www.thoolsdictee.nl.

  Lustrumeditie dictee der Thoolse taal

  THOLEN - Een helikopter begint deze maand met het in kaart brengen van de verdeling tussen zoet en zout grondwater in de Zeeuwse bodem. Het meten gaat door tot volgend jaar. Het is een opdracht van de Zeeuwse overheden, ZLTO en Evi-des. De landelijke overheid betaalt mee, net als Deltares, TNO en de Duitse Geo-fysische Dienst, die het project uitvoeren. Het is de eerste keer ter wereld dat een dergelijk onderzoek op deze schaal wordt uitgevoerd. Volgens het college van Ge-deputeerde Staten, dat vorige week groen licht gaf voor het project, levert het onder-zoek nuttige informatie op voor de land-bouw, het waterbeheer en de natuur.

  Helikopter kijkt naar zoet en zout in grond

  THOLEN - Leerlingen van basisscholen in Tholen nemen het vrijdagmiddag 31 okto-ber tegen elkaar op in de eerste editie van het Jeugddictee der Thoolse Taal. Plaats van handeling is De Vossenkuil in Oud-Vos-semeer. In aanloop naar het dictee voor de jeugd zijn er gastlessen verzorgd op basis-scholen en hebben voorronden plaatsge-vonden. De beste scholieren nemen het op 31 oktober in teamverband en individueel tegen elkaar op. Ze worden aangemoedigd door hun klasgenoten. Het thema van de eerste editie is De boerderij. Wethouder Kees van Dis heeft voor de gelegenheid een dicteelied geschreven. Meer: www.thoolsdictee.nl.

  Scholieren mogen aan de bak met dictee

  THOLEN - Sams Kledingactie zamelt op 1 november gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel in bij het parochiecentrum van de RK-kerk aan de Paulinastraat in Tholen. Mensen kunnen hun spullen daar tussen 10.00 uur en 12.00 uur kwijt. De or-ganisatie vraagt of iedereen dit in gesloten plastic zakken wil doen. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar Cordaid Mensen in Nood. Deze hulporganisatie heeft vorig jaar met het geld van Sams Kledingactie noodhulp kunnen verlenen aan 26.000 mensen in Kenia, die door droogte waren getroffen. Nu wil Cordaid waterreservoirs gaan aanleggen. Meer in-formatie is te vinden op www.cordaid.org.

  Sams kledingactie voor Cordaid

  ANNA JACOBAPOLDER - Lekker weer was het zaterdag niet. Het was dus een uitgelezen middag om lekker te knutselen. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar waren zaterdag welkom op de creamiddag van Gereformeerde Kerk in Anna Jacobapolder. Ze konden knutselen en spelletjes spelen. Ook werd een verhaal voorgelezen en studeerden de kinderen een liedje in dat ze de volgende dag, tijdens de kerk-dienst, ten gehore brachten. F

Search related