Dzień Pluszowego Misia - ?· Nauczyciel zaprasza dzieci do koła. ... tak, aby misie mogły „patrzeć”…

Embed Size (px)

Text of Dzień Pluszowego Misia - ?· Nauczyciel zaprasza dzieci do koła. ... tak, aby misie mogły...

1 Wydawnictwo Szkolne PWN

25 listopada

DziePluszowego

MisiaW rodku:

opowiadanie

zabawy

scenariusz zaj

karty pracy

karty plastyczne

2 Wydawnictwo Szkolne PWN

Publikacja Dzie Pluszowego Misia powstaa na bazie materiaw: l Trampolina trzylatka. Karty pracy. Cz. 1 l Trampolina trzylatka. Kcik artysty l Trampolina trzylatka. Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zaj. Cz. 1 l Trampolina czterolatka. Karty pracy. Cz. 1 l Trampolina czterolatka. Kcik artysty l Trampolina czterolatka. Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zaj. Cz. 1wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2015

3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Urszula Piotrowska

Dzie Pluszowego Misia w przedszkolu

Nazywam si mi Felutek. Mieszkam wraz z innymi zabawkami w pokoju Len-ki. Lubi nasz Lenk najbardziej na wiecie. Teraz posuchajcie, co nam si niedawno przydarzyo.

Lenka wrcia do domu i wyciskaa mnie z caej siy. Jutro zabior ci do przedszkola, bo jest Dzie Pluszowego Misia zawoaa.Cmok, cmok, cmokna mnie w plecki i pobiega do swojego starszego bra-

ta, Jacka, eby opowiedzie mu o niespodziankach, jakie dzieci przygotoway dla misiw. Nie wiem jakich, bo zasoniem sobie uszka. Jak niespodzianka, to niespodzianka!

Wieczorem nie mogem zasn. Mylaem o wielkim dniu. Nagle skrzypny drzwi. Kto wszed do naszego pokoju i stan obok ple-caczka Lenki. Ojej. . . apa zodzieja! zawoaem. Ale to ja, mi Alik usyszaem znajomy gos.Mi Alik mieszka w pokoju Jacka. Nazywamy go czasem kieszonkowym misi-

em taki jest malutki. Teraz, kiedy Jacek chodzi do szkoy, mi rzadko nas od-wiedza, bo razem odrabiaj lekcje.

Czego tu szukasz? Niczego westchn Alik. Chciabym pj z wami na uroczysto. Pomylaem, e schowam si do plecaczka i zabierzecie mnie do przedszkola.I zacz si mia. Wic ja te zachichotaem.

Cha, cha, cha, chi, chi, chi. Zasonilimy apkami pyszczki, eby nikt nas nie usysza. Pomogem Alikowi wej do plecaczka i przykryem go moim szalikiem. Lence na pewno spodoba si nasz art. Usiadem na krzeseku obok jej eczka i wreszcie zasnem.

Obudziem si rano, kiedy Lenka wkadaa mnie do plecaka. I poszlimy do przedszkola. Mi Alik troch si wierci, bo mia mao miejsca.

Co ten Felutek tak si rozpycha? dziwia si moja przyjacika.

Dzie Pluszowego Misia Opowiadanie

4 Wydawnictwo Szkolne PWN

I w szatni wszystko si wydao. Oj, wy artownisie miaa si Lenka. Jak dobrze, Aliku, e jeste z nami.Potem wszystko opowiesz Jackowi.A naprawd byo co wspomina. Poznalimy mnstwo misiw. Maych,

duych i bardzo, bardzo wielkich. Dzieci pieway, mwiy wierszyki, a pani czytaa opowiadania. I wszystkie byy o misiach! A na zakoczenie kady z nas dosta medal za to, e jest wspaniaym przyjacielem. Och, jaki byem dumny. I Alik te. I inne misie rwnie.

To by pikny, misiowy dzie.

Pytania do opowiadaniaRozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat opowiadania. l Wymiecie bohaterw opowiadania. l Dlaczego mi Alik te chcia pj do przedszkola? l Jak Alikowi si to udao? l Jak mylicie, o czym mogy rozmawia misie rnych dzieci, gdy spotkay si w przedszkolu? l Jak niespodziank planujecie przygotowa dla swojego misia z okazji jego wita?

Dzie Pluszowego Misia Opowiadanie

5 Wydawnictwo Szkolne PWN

Zabawa plastyczna Ukadamy misiaDzieci ukadaj misie z papierowych kek rnej wielkoci. Nastpnie naklejaj je na kolorow kartk z bloku. Doskonalenie sprawnoci grafomotorycznych.

Rymowanka Jestem may misioNauczyciel zaprasza dzieci do koa. Mwi rymowank lub piewa j na znan melodi Mam chusteczk haftowan wraz z pokazywaniem. Dzieci naladuj gesty nauczyciela, prbuj mwi (piewa) razem z nim.

Jedna apka, (dzieci pokazuj jedn rk) druga apka, (pokazuj drug rk) jestem may misio. (wskazuj rk na siebie) Trzecia apka, (wystawiaj jedn nog) czwarta apka, (wystawiaj drug nog) a to moje pysio. (wskazuj rk na swoj umiechnit buzi) Zjadam miodek, (gest wkadania jedzenia do buzi) lubi miodek, mam ju peny brzuszek. (wykonuj okrne ruchy rk na brzuchu) Teraz sobie smacznie zasn, (ukadaj gow na rkach) bo odpocz musz.

Zabawa Spacer misiwNauczyciel rozkada na pododze koa hula-hoop. Zaprasza dziecimisie do domkw (obrczy). Nastpnie mwi, e misie s godne i id na spacer szuka miodu. Gra wolno na talerzach. Dzieci chodz na czworakach, opieraj donie i stopy na pododze, patrz przed siebie. Na przerw w muzyce misie wracaj do swoich domkw i zasypiaj. Zabaw powtarzamy kilka razy.

Misiowa muzyka relaksacyjna Dziecimisie zasypiaj. (Mog mrucze przez sen). Nauczyciel ciszonym gosem mwi: Misie le na plecach. Misie le na brzuchu. Misie kad apki pod gow. Misie wstaj, przecigaj si, ziewaj itp. Dzieci ilustruj ruchem sowa nauczyciela

Dzie Pluszowego Misia Zabawy

6 Wydawnictwo Szkolne PWN

Opowiastka ruchowa Lene misie Nauczyciel opowiada historyjk, a dzieci-misie ilustruj j za pomoc ruchu. Mae misie cichutko spay w swoich legowiskach (dzieci skulone le na dywanie i udaj, e pi). Nagle obudzio je brzczenie pszczoy najpierw ciche, a potem coraz goniejsze. Misie apk odganiay pszczo (dzieci machaj rkami, jakby odganiay pszczo), ale ona nie odlatywaa. Rozbudzone ze snu postanowiy po-szuka czego do jedzenia (dzieci wstaj i spaceruj po sali). Wdrapay si na drze-wo (dzieci wykonuj ruchy, jakby wchodziy po drabinie). Zajrzay do dziupli i ap-kami zaczy wyjmowa znajdujcy si w niej mid (dzieci udaj, e jedz pyszny, sodki mid). Potem zeszy z drzewa (dzieci wykonuj ruchy, jakby schodziy z drabiny). Najedzone pooyy si wygodnie na zielonej polanie (dzieci kad si wygodnie na dywanie).

Dzie Pluszowego Misia Zabawy

7 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Scenariusz zaj

Bawimy si z misiem scenariusz zaj muzycznych

Cele: l rozwijanie aparatu mowy, wiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach l reagowanie na sygna dwikowy l twrcze interpretacje ruchowe do muzyki l dobieranie ruchu do akompaniamentu.

Pomoce: l mi dla kadego dziecka l dwa rne nagrania skocznej muzyki l nagranie melodii dowolnego walca.

Przebieg zaj:1. Zabawa integracyjna.Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy, mwic: Misie maj dzisiaj swoje wito, wic bdziemy si z nimi bawi. Kiedy bdzie graa muzyka, taczcie z misiem tak, jak podpowiada wam muzyka. Kiedy muzy-ka si zatrzyma, powiem wam, jak czynno maj wykona misie.

Przykadowe zadania: l Misie podchodz do drzwi. l Misie podchodz do okna. l Misie siadaj na pododze.

2. Zabawa piewamy dla misia. Nauczyciel mwi: Przytulcie swojego misia. Teraz zapiewamy mu piosenk (mruczank). piewa dowol-n znan dzieciom piosenk za pomoc pojedynczych dwikw, np.: la, la, la (lub mruczenia). Dzieci prbuj naladowa nauczyciela.

3. Zabawa Taczymy z misiami.Nauczyciel proponuje dzieciom wsplny taniec z misiami i wyjania: To, jak bdziemy taczy, podpowiedz nam losy z kapelusza (pokazuje dzieciom kapelusz, w ktrym s losy z instruk-cj). Za chwil jedno z was wylosuje pierwszy los, ja go odczytam, potem wcz muzyk i zataczymy w sposb opisany na losie. Gdy wycz muzyk, bdziemy znw losowa (za kadym razem losuje inne dziecko).

Przykadowe instrukcje na losach w kapeluszu: l Taczymy z misiem w keczku. l Taczymy z misiem na brzuchu. l Taczymy z misiem na gowie. l Taczymy, trzymajc misia za jedn apk. l Taczymy z misiem na ramieniu.

8 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Scenariusz zaj

4. Zabawa Prezent dla misia. Nauczyciel oznajmia: Teraz misie troch odpoczn (dzieci odkadaj misie w wyznaczone miejsce, ale tak, aby misie mogy patrze na dzieci), a my przygotujemy dla nich prezenty. Prosz, uklknijcie na pododze i schowajcie gowy midzy kolanami. Bdziecie pudekami, w ktrych s prezenty dla misiw. Kiedy zacznie gra muzyka, pudeka si otworz, a wtedy powiem wam, jakie prezenty otrzymaj misie.

Dzieci znajduj wygodne miejsca na pododze i skadaj si jak pudeka, a nauczyciel wcza muzyk i mwi, co ma si sta po otwarciu pudeeczek.

Przykadowo: l Z pudeeczka wyskakuj pieczki. (dzieci podskakuj) l Z pudeeczka wyjedaj samochody. (dzieci biegaj i naladuj samochody) l Z pudeeczka wychodzi laleczka. (dzieci tacz) l Z pudeeczka wychodzi robot. (chodz jak roboty)

Za kadym razem, kiedy muzyka cichnie, dzieci ponownie zamieniaj si w pudeeczka.

9 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Karty pracy

Odszukaj i pocz lini 2 takie same misie.

10 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Karty pracy

Znajd wrd zabawek pluszowe misie. Narysuj w ramce tyle kresek, ile misiw znalaze.

11 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Karty pracy

Obrysuj po ladzie plastelinkow cyferk. Pokoloruj trzy misie.

12 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Karty pracy

Nalep trzy gwiazdki na czapce misia. Dorysuj trzy guziki na jego ubranku.

13 Wydawnictwo Szkolne PWN

Dzie Pluszowego Misia Karty plastyczne

Wyklej misia drobnymi ziarnami kaszy.

14 Wydawnictwo Szkolne PWN

Wytnij elementy. U z nich misia i przyklej go na kartce.

Dzie Pluszowego Misia Karty plastyczne