EDU3104-KuliahM10-Masalah Disiplin & Tingkah Laku Bermasalah Dalam Bilik Darjah.pptx

  • View
    233

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of EDU3104-KuliahM10-Masalah Disiplin & Tingkah Laku Bermasalah Dalam Bilik Darjah.pptx

PowerPoint Presentation

DISIPLIN ARAHAN KERJADiwujudkan apabila tugasan diberikan kepada murid perlu diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.Dibentuk berlandaskan kesedaran keperluan dan tanggungjawab serta kebaikan untuk mematuhi arahan dan menyempurnakan tugasan mengikut jadual.

DISIPLIN ARAHAN KUMPULANWujud di antara ahli dalam dinamika kumpulan yang sedia ada, atau dalam pembentukan pelbagai kumpulan dengan tujuan menjalankan sesuatu aktiviti pembelajaran.

DINAMIKA KUMPULAN: norma, nilai dan kepercayaan ahli-ahli yang serupa

MD&TLBBDJenis masalah disiplinTingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahSebab berlakunya masalah disiplin dan tingkah laku bermasalahMASALAH DISIPLINKeadaan atau tingkah laku yang menunjukkan ketidakpatuhan kepada peraturan atau nilai yang diterima oleh masyarakat

KENAPA ADANYA MASALAH DISIPLIN????

LATAR BELAKANGSAHSIAHINTELEKJASMANIROHANISOSIOEMOSIJENIS MASALAH DISIPLIN

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN

KATEGORIJENIS-JENIS MASALAH DISIPLINJENAYAHKELAKUAN NEGATIF

MENCURIMEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAHMENUMBUK GURUBERJUDI, BERLAWAN, MEMERAS UGUT, BERGADUH

MEROKOKMEMBULI YANG LEMAHMENYIMPAN KUKU PANJANGBERAMBUT PANJANG, BERCAKAP KASAR, TIDAK MENGHORMATI GURU

KATEGORIJENIS-JENIS MASALAH DISIPLINMEMBALAS

MENIPU

PONTENG SEKOLAHTIDUR DI DALAM KELASPONTENG KELAS, DATANG LAMBAT KE SEKOLAH / PERHIMPUNAN

BERCAKAP BOHONGTIDAK MENGHANTAR BUKU LATIHAN UNTUK DIPERIKSAJENIS SALAH LAKU (PSR)KATEGORIJENIS SALAH LAKU (PSM)Berjudi, Mencuri, Melawan guru, Mengancam muridJENAYAHSalah guna dadah, Membawa senjata, Tunjuk perasaan Mengguna kata-kata lucah , Membaca komik lucah LUCAHBercumbuan, Menggintai murid perempuan Berambut panjang, Memakai kasut kotor KEMASAN DIRIBerambut panjang, Berjanggut, Bermisai Berkeliaran, Makan di luar masa rehat TIDAK PENTINGKAN MASADatang lewat ke sekolah/ masuk kelas, Membuat bising dan mengganggu pelajaran Berkasar dengan guru/ pengawas/ murid, Berbahasa kesat KURANG SOPANBerkasar kepada guru/ pengawas/ murid Merosakkan harta benda sekolah/ guru/ muridLAKU MUSNAH Merosakkan harta benda sekolah / guru/ muridMenipu (melibatkan wang), Menipu sekolah/ guru/ murid (tidak amanah)TIDAK JUJURMenipu (melibatkan wang), Menipu sekolah/ guru/ murid (tidak amanah)Ponteng kelas/ sekolah/ aktiviti kokurikulum/ kelas tambahan PONTENGPonteng kelas/ perhimpunan/ tugas sekolah/ aktiviti sekolah

TINGKAH LAKU BERMASALAH

KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH Perlakuan yang dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.

APAKAH ITU TINGKAH LAKU BERMASALAH ??

Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah.

Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.

Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004) - tingkah laku bermasalah atau salah laku.Feldhusen (Levin & Nolan, 2004)-gangguan terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang lancar. Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) - mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu.Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.

Kesalahan Berat?Kesalahan Sederhana?Kesalahan Ringan?

KESALAHAN RINGAN Murid diberi amaran dan rekod kesalahanDatang lewat ke sekolahMakan atau minum di dalam bilik darjahMelakukan pembaziran air, elektrikMengotorkan kelasTidak duduk setempatMenganggu guru

Mematuhi disiplin ini bergantung kepada Kematangan muridJenis tugasanDisiplin arahan kerja diwujudkan apabila tugasan diberikanMenarikBermaknaBoleh disempurnakan pada masa yang ditetapkanSesuai dengan keupayaan muridCIRI MOTIVASI YANG POSITIF

Proses Penyesuaian dan PenyingkiranYang mematuhi norma, menghasilkan kawalan disiplin antara ahli-ahlinya; Yang tidak, disingkirkan.Guru yang cekap boleh menggunakan dinamika kumpulan menghasilkan disiplin arahan kumpulan untuk mengawal mereka yang melanggar peraturan.

D.A.K wujud dalam aktiviti kumpulan, biasanya tugas kawalan disiplin murid diserahkan kepada ketua kumpulan.Bimbingan diberikan kepada ketua-ketua kumpulan.Aktiviti kumpulan dapat dijalankan secara sistematik, teratur dan licin

Diwujudkan secara tidak sedar apabila murid-murid mencapai tahap kematangan (berfikir secara rasional)

Nilai disiplin jenis ini boleh dipupuk melalui latihan dan bimbingan guru.