of 13 /13
Eficientizarea gestiunii terenurilor. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Lilian Mindov, Şef Direcţia cadastru l [email protected] 88-12-52

Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare...

Page 1: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Eficientizarea gestiunii

terenurilor.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Lilian Mindov, Şef Direcţia cadastru

[email protected]

88-12-52

Page 2: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Gestionarea terenurilor - este un complex de

activităţi care vizează evidenţa şi utilizarea

rațională a resurselor funciare în dependenţă de

destinaţia lor.

Obiectul gestionării - este întregul fond funciar

al Republicii Moldova.

Page 3: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Delimitarea competenţelor privind evidenţa terenurilor

Cadastrul funciar – este ţinut de autorităţile

publice locale.

Registrul bunurilor imobile – este ţinut de către

autoritățile de stat de competență generală și

specială

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 4: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Cadastrul funciar este ţinut în

formă digitală (tabele) şi

planuri topografice.

Page 5: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Agenţia Relaţii funciare şi Cadastru - realizează

politica statului în domeniu prin elaborarea și

punerea în aplicare a actelor legislative și normative-

juridice.

Agenţia Servicii Publice cu 39 servicii teritoriale

cadastrale – ţin registrul bunurilor imobile.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 6: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Competenţele Agenţiei Servicii Publice

Înregistrarea bunurilor imobile, drepturilor şi

grevărilor;

Măsurări cadastrale a terenurilor, clădirilor şi

încăperilor izolate;

Administrarea bazei de date a registrului bunurilor

imobile şi a datelor cadastrale

Evaluarea imobilelor pentru impozitare

Înregistrarea adreselor bunurilor imobile în Registrul

de Stat al adreselor;

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 7: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Managementul utilizării raţionale

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Pentru utilizarea raţională a terenurilor este necesar:

1. Elaborarea proiectului de organizare a

teritoriului.

2. Elaborarea planurilor urbanistice şi

planurilor de amenajare a teritoriului

Page 8: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Utilizarea raţională a terenurilor este determinată de

existenţa în cadrul primăriei:

Proiectul de organizare a teritoriului – complex de

măsuri tehnice, economice, juridice, agrotehnice și de

mediu, orientat spre utilizarea rațională a terenurilor

agricole.

Planuri urbanistice şi planuri de amenajare a

teritoriului - set de documente scrise şi desenate care

stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul

urbanismului şi amenajării teritoriului pe o perioadă

determinată.

Managementul utilizării raţionale a terenurilor

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 9: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Organizarea teritoriului

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Rezultatul reformei agrare în sectorul agrar a fost împărțirea gospodăriilor mari de stat și colective

şi atribuirea cotelor de teren echivalente .

Aproximativ 1 milion. oamenii au devenit proprietari legali a 1,7 milioane de hectare din cele mai

bune terenuri agricole.

Ca urmare, se poate concluziona că orice separare fizică a terenurilor în parcele individuale de

teren duce ulterior la necesitatea unor proceduri costisitoare de consolidare a terenurilor, la

pierderea controlului asupra punerii în aplicare a gestionării raţionale a terenurilor agricole,

amenajarea teritoriului și gestionarea asolamentelor.

Page 10: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Din cele 65 de orașe, aproximativ 39% nu au actualizat

încă documentația urbanistică, iar din cele 1565 de

localități rurale, peste 95% nu au planuri de amenajare

a teritoriului, planificare urbană și standarde conexe.

În absența planurilor urbane, există dificultăți în

gestionarea terenurilor și a infrastructurii urbane, dar

este deosebit de dificil să asigure interdependența dintre

politicile sectoriale și teritoriale, lipsa priorităților și

modalitățile de eliminare a problemelor.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 11: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Planul de acţiuni

Finalizarea înregistrării primare masive (2018 – 2022).

410000 de parcele din intravilan şi 391000 de parcele din extravilan

urmează să fie identificate şi înregistrate.

Urmează să fie delimitate circa 60 000 de parcele proprietatea statului şi

circa 235 000 de parcele propietatea unităţilor administrativ-teritoriale

Implementarea sistemului nou de înregistrare a bunurilor imobile:

SIA “MOLDLIS” .

Implementarea sistemului nou de înregistrare a adreselor:

SIA”ARIS”

Elaborarea şi implementarea sistemului de înregistrare a obiectelor

de infrastructură tehnico-edilitară SIA “ROITE”.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 12: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Perfecționarea cadrului legal și normativ în

domeniul gestiunii terenurilor

Îmbunătățirea legislației funciare pentru a aduce în

concordanţă actele normative ce reglementează relaţiile

funciare (arenda, consolidarea, atribuirea în proprietate

privată), înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor

asupra lor, modul de utilizare a terenurilor.

Elaborarea noului Cod Funciar.

Modificarea Legii cu privire la vânzarea cumpărarea

pământului.

Modificarea Legii cu privire la arenda în agricultură.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Page 13: Eficientizarea gestiunii terenurilor. - unece.org · a teritoriului, planificare urbanășistandarde conexe. În absența planurilor urbane, există dificultăți în gestionarea

Mulţumesc pentru atenţie !!!

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru