19
Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek. Eldöntendő. Az egészség egy prioritás, ami marginalizálódott? Vagy Marginális kérdés, ami fókuszba került?. Egészség. Testi Lelki Jól-lét Szociális. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló

egyenlőtlenségek

Page 2: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Eldöntendő

Az egészség egy prioritás, ami marginalizálódott?

Vagy

Marginális kérdés, ami fókuszba került?

Page 3: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egészség

• Testi• Lelki Jól-lét• Szociális

A teljes fizikai, szociális, és mentális jól-léti állapota és nem pusztán a betegség vagy rokkantság hiánya.

Alkotmányos alapjog

Az egészség nem statikus állandó állapot, hanem folyamat.

Page 4: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egészség

Az egészség alapfeltételei és forrásai: béke, lakás, otthon, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség. Az egészség tökéletesítésének ezen alapvető előfeltételek alkotta, biztos alapon kell nyugodnia.

Page 5: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egészség előfeltételei és forrásai

Akkor nincs egészség

VANNINCS

Page 6: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Az egészség előfeltételei különböző dokumentumokban kis eltérésekkel jelennek meg.

Ottawai Karta - WHO:

Béke, lakhatás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és méltányosság

Semmelweis terv:Béke, lakhatás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság

Egészségügyről szóló törvény (2011. évi LXXXI. törvény 15. § ):Lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség, sportolás, üdülés, munkahely

Page 7: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Népegészségügy pozicionálása 2011. évi LXXXI. Törvény 14. §

35. § (1) A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében.

Népegészségügy

Közpolitikák

Egészségügyi rendszer

Ágazatközi politikák az egészségért

Egészségügyi ellátórendszer

Page 8: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Az Egészség fejleszthető

a befolyásoló

faktorokon

Keresztül

Page 9: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Az egészségfejlesztés logója

(1986. Ottawai Karta)

Irodalom: Health promotion emblem. World Health Organization http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html

Page 10: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Egy főre jutó jövedelem és várható élettartam: gazdag és szegény országok

Várh

ató

éle

ttart

am

(évekb

en

)

Egy főre eső nemzeti jövedelem ($)

Page 11: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

A gazdag országokban a születéskor várható élettartam és a nemzeti jövedelem között már nincs összefüggés

Várh

ató

éle

ttart

am

: fé

rfi é

s n

ő

Egy főre eső nemzeti jövedelem ($)

Page 12: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Jövedelemegyenlőtlenségek: Hányszor gazdagabbak a legfelső jövedelmi ötödbe tartozó gazdagok, mint a legszegényebb ötödbe

tartozó szegények

Page 13: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Az egészséget befolyásoló tényezők különböző szinten másként azonosíthatóak

George Wilson Albee képlete:(1921-2006)

„baj”=biológiai, szervi kórtényezők + stressz

támogató közösség önértékelés megküzdő képességek+ +

számláló

nevező

Ha a számláló növekszik, a „baj” növekszik

Ha a nevező növekszik, a „baj” csökken

Globális szint ( Specifikus szint Lokális szint ) Egyéni szint

a genetikai állomány,

27%

a környezeti hatások,

19%az egészség-ügyi ellátás,

11%

az életmód43%

Egy populáció egészségiállapotáértaz alábbi faktorok

"felelősek"

Page 14: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

az országos átlaghoz viszonyítva hierarchikus (teljes) Bayes - becslés szerint, 1998-2004 (Forrás: Juhász Attila, Nagy Csilla, Páldy Anna – A magyar lakosság társadalmi-gazdasági státusz index alapján meghatározott helyzete és a korai halálozása közötti összefüggés, 1998-2004. NÉPEGÉSZSÉGÜGY folyóirat 2009. 87.évfolyam 3. szám)

A korai halálozás relatív kockázatának területi egyenlőtlenségei Magyarországon

Page 15: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Társadalmi egyenlőtlenség

Az egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek (inequalities) nagy halmazában részhalmaz a méltánytalanságok (inequities) köre.

méltánytalanság

Méltánytalanok azok az egyenlőtlenségek, melyek adott társadalmi-gazdasági kontextusban nem szükségszerűek, (szakma)politikai döntésekkel mérsékelhetőek.

Page 16: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Idegenellenesség alakulása Magyarországon 1992-2009(Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegelők aránya 1992 és 2009 között (%)

TÁRKI 1992-2009 Sik Endre (2009): Nem nőtt az idegenellenesség

Page 17: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

A Magyarországra érkező különböző etnikumú menekültek befogadását elutasítók aránya a mérlegelők körében (%)

TÁRKI 2006-2009 Sik Endre (2009): Nem nőtt az idegenellenesség

Page 18: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

Néhány élelmiszerfajta fogyasztásnak egy főre jutó éves mennyisége az egy főre jutó összes személyes nettó jövedelem alapján képzett alsó és felső jövedelmi tizedbe tartozók körében és

országosan, 2007 (kg)

Az alsó jövedelmi tizedben A felső jövedelmi tizedben Országosan

kenyér 54 38,7 46,1

húsfélék összesen 43,1 63,7 57,3

tej, liter 42,3 64 56,9

zöldség 32,5 68,9 52,5

gyümölcs 20,6 66,5 44,9

Forrás, KSH, Statisztikai Tükör, 2009. 01.13.

Page 19: Egészség, egészségfejlesztés, egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek

EldöntendőAz egészség egy prioritás, ami

marginalizálódott?Vagy

Marginális kérdés, ami fókuszba került?