of 23 /23
A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny- társak Makro- környezet A szervezet vizsgálata Potenciálok, képességek Folyamatok Programok, kínálat Elemzés

Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés...

Page 1: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A külső környezet vizsgálata

Elemzési/tervezési módszerek

VevőkVerseny-

társakMakro-

környezet

A szervezet vizsgálata

Potenciálok, képességek

FolyamatokProgramok,

kínálatEle

mzé

s

Page 2: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A külső környezet vizsgálata

Elemzési/tervezési módszerek

VevőkVerseny-

társak

Makro-környeze

t

A szervezet vizsgálata

Potenciálok, képességek

Folyamatok

Programok, kínálatE

lem

zés

�STEEPLE-elemzés� STEEPLE[h,o,g]-elemzés

Page 3: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Makrokörnyezet elemzése� STEEPLE-elemzés

� Social=társadalmi

� Technological= technológiai

� Environmental=természeti

� Economic=gazdasági

� Political=politikai

� Legal=jogi

� Education=oktatási

� STEEPLE[h, o, g]-elemzés

� Home=„anyaországban”

� Overseas=azokban az országokban, amelyekben gazdasági kapcsolatai vannak

� Global=a világgazdasági folyamatok és események színterén

Page 4: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A makrokörnyezet-elemzés összefoglaló eredményei I.

Ehhez a részhez feladat kapcsolódik: Összegyűjtöttünk makrokörnyezeti hatásokat,ezeket kellene megvitatni, a nem relevánsakat elvetni, újakkal kiegészíteni, majd eztkövetően lesúlyoztatni. A súlyok rögzítése Excel-ben fog történni, amelyből real timekészül egy „potenciálcsillag”.

Page 5: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A makrokörnyezet-elemzés összefoglaló eredményeiPozitív Erő Negatív Er ő

Társadalmi

Társadalmilag felelős vállalati magatartással kapcsolatos erős elvárások

1A vasutas szakma társadalmi elismertsége romló tendenciát mutat

-3

Igény a környezetbarát vállalati működésre

4Foglalkoztatottságot nehezítő tényezők

-3

Technológiai

IT technológia folyamatos fejlesztése iránti igény

3

A vasúti alapinfrastruktúra folyamatos fejlesztése iránti igény

3

A logisztikai-technológiai fejlődés, mint alapfeltétel

3

Gazdasági

Alacsonyabb pályahasználati díjak a szomszédos országokban

-4

Gazdasági válság kedvezőtlen hatásai

-4

TermészetiHazánk előnyös földrajzi fekvésű 4

Környezeti szempont háttérbe szorulása

-3

Közútinál kedvezőbb környezeti hatások 4

PolitikaiOrosz-magyar együttműködésben rejlő lehetőségek

3

Marco Polo program 3

JogiAzonos versenyfeltételek a közlekedési ágazatban

3 Piaci liberalizáció hatásai -1

Oktatási

Elöregedő munkaerő-gárda -3

Vasúti szakmák képzettségbeli előírásainak egységesítése hiányzik

-2

Technológiai és működés-finanszírozás háttér szükségessége

-1

1. táblázat: A makrokörnyezet-elemzés összefoglaló eredményeiForrás: Saját szerkesztés

Page 6: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A makrokörnyezet-elemzés összefoglaló eredményei

Page 7: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A külső környezet vizsgálata

Elemzési/tervezési módszerek

VevőkVerseny-

társak

Makro-környeze

t

A szervezet vizsgálata

Potenciálok, képességek

Folyamatok

Programok, kínálatE

lem

zés

� Források� Az iparági versenyt meghatározó erők� Versenytárs-elemzés összetevői� Versenytárs-felderítő rendszer funkciói

Page 8: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Az iparági elemzés nyers adatainak kategóriái

• Termékválaszték

• Vásárlók és viselkedésük

• Kiegészítő termékek

• Helyettesítő termékek

• Növekedés– Ütem

– Jellegzetesség

– Meghatározók

• A termelés és a forgalmazás technológiája– Költségszerkezet

– Gazdaságos sorozatnagyság

– Hozzáadott érték

– Készletezés

– Munkaerő

� Marketing és értékesítés

� Piaci szegmentálás

� Marketingmódszerek

� Szállítók

� Értékesítési hálózat

� Innováció

� Típusok

� Források

� Ütem

� Gazdaságos sorozatnagyság

� Versenytársak: stratégia, célok, erős és gyenge pontok, feltételezések

� Társadalmi, politikai és jogi környezet

� Makrogazdasági környezet

Page 9: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Az iparági és versenytárselemzés közölt forrásai

• Iparági tanulmányok

• A szakmai szövetségek

• Iparági folyóiratok

• A gazdasági sajtó

• Vállalati névsorok és statisztikai adatok

• Vállalati dokumentumok

• Főbb kormányzati források

• Egyéb források

Page 10: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Az iparági versenyt meghatározó erők

Iparági versenytársak

Versenya már működő

vállalatok között

Lehetséges belépők

Helyettesítő termékek

Szállítók Vevők

Új belépőkfenyegetése

Helyettesítő termékek vagy szolgáltatások fenyegetése

A vevők alkupozíciój

a

A szállítók alkupozíciój

a

Page 11: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A versenytárselemzés összetevői

Jövőbeli célok Jelenlegi stratégia

A versenytársak válaszprofilja

Elégedett-e a versenyző jelenlegi helyzetével?

Milyen lépéseket vagy stratégiát fog a versenytárs valószínűleg végrehajtani?Hol sebezhető a versenytárs?Mi váltja ki a legnagyobb és a leghatékonyabb megtorlást a versenytárs részéről?

Feltételezések Képességek

Hogyan versenyez jelenleg az üzletág?

A vezetés valamennyi szintjén és több

dimenzióban

Mi mozgatja a versenytársat?

Mit tesz és mi tehet a versenytárs?

Önmagáról és az iparágról Az erős és gyenge pontok

Page 12: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A versenytárs-felderítő rendszer funkciói

Feldolgozás és elemzés

Az adatok közlésea stratégiai tervezővel

Versenytárselemzés a stratégia kidolgozása céljából

Az adatok kategorizálás

Az adatok összeállítása

Helyszíni adatgyűjtésPublikált adatok

gyűjtése

Források:

- újságcikkek- a versenytárs működési színhelyén megjelenő helyi újságok- hirdetések

Források:

- értékesítési hálózat- műszaki személyzet- forgalmazási csatornák

Választási lehetőségek:

- dokumentációs szolgálat a versenytársak figyelésérea versenytársakkal érintkezésbe kerülő személyekkelfolytatott interjú

Választási lehetőségek:

- adattárak a versenytársakról- a versenytársakról gyűjtött könyvtár és a könyvtáros

vagy a versenytárselemzés koordinátora

Választási lehetőségek:

- az adatok rangsorolása a források megbízhatósága szerint- összefoglaló az adatokról- a versenytársak éves jelentésének kivonata

Választási lehetőségek:

- rendszeres összeállítás készítése a felső vezetés számára- a versenytársak helyzetéről szóló rendszeres

tájékoztató vagy beszámoló

Page 13: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A versenykörnyezet-elemzés összefoglaló eredményei I.

Ehhez a részhez feladat kapcsolódik: Összegyűjtöttünk versenykörnyezeti hatásokat,ezeket kellene megvitatni, a nem relevánsakat elvetni, újakkal kiegészíteni, majd eztkövetően lesúlyoztatni. A súlyok rögzítése Excel-ben fog történni, amelyből real timekészül egy „potenciálcsillag”.

Page 14: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Belföldi áruszállítás

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Áru

tonn

a-ki

lom

éter

, mill

Év

Vasúti Közúti Vízi Csővezetékes

Page 15: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Nemzetközi áruszállítás

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Áru

tonn

a-ki

lom

éter

, mill

Év

Vasúti Közúti Vízi Csővezetékes

Page 16: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Piaci részesedés (árutonna, 2009)

Rail Cargo Hungaria77,7%

GYSEV11,7%

Eurocom3,9%

CER2,8%

MMV2,7%

Train Hungary0,8%

Egyéb0,5%

Page 17: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A versenykörnyezet-elemzés összefoglaló eredményeiPozitív Er ő Negatív Erő

Intermodális

2010 I–III. negyedévben az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 3%-kal nőtt, miközben a szállított áruk tömege 8%-kal volt kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

-2

A vasút részesedése a magyar árufuvarozási piacon folyamatosan csökken

-4

Intramodális

Nő a szállítások gyakorisága 1 A liberalizációval nem nőtt a vasúti piac mérete -4Növekednek a szállítási távolságok (a nemzetközi forgalom arányának növekedése)

3 Az új belépők a már vasúton futó üzleteket szerezték meg -3

2008-2009. években vonalhossz lezárások -2Kedvező vasúti sűrűség, kedvezőtlen pálya színvonal -2

Fejlesztési munkák az Európai Unió támogatásával 3Piaci koncentráció csökkenése -3Csökkenő áruszállítási volumen és csökkenő szállítási távolság belföldön

-3

Nemzetközi szállítások visszaesése -4Vasúti társaságok összárbevételének csökkenése -4Az árufuvarozó vasúti társaságok eredményességének csökkenése

-4

Csökkennek az egyedi küldemény-volumenek -2A közúti tarifák 30-40 százalékkal csökkentek, vasúti tarifa emelés nem lehetséges

-4

Erőteljesen csökken a szállítandó tömegáruk aránya (jelentős szállításigény-csökkenés)

-3

Az erősödő verseny – növekvő a vevői elvárások a szállítások megbízhatósága, rugalmassága és pontossága iránt

-1

További jelentős hatásként érvényesül a logisztikai tevékenységek kiszervezése az árutulajdonosoknál (outsourcing)

-1

5. táblázat: A versenykörnyezet-elemzés összefoglaló eredményeiForrás: Saját szerkesztés

Page 18: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A versenykörnyezet-elemzés összefoglaló eredményei

Page 19: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A saját helyzet-elemzés összefoglaló eredményei

Tényező Erő TényezőE

Potenciálok, képességek

Humánpoteciál 3 Pénzügyi potenciál 3

Infrastrukturális

potenciál2

Menedzsment

potenciál4

Folyamatok

Fejlesztési folyamatok 3 Humán folyamatok 4

Szolgáltatási folyamatok 2 Pénzügyi folyamatok 3

Marketing, értékesítési

folyamatok3

Kooperációs

folyamatok3

Programok, kínálat

Termék 3 Kommunikáció 3

Ár 3 Vevőelégedettség 3

Értékesítés 3

6. táblázat: A saját helyzet-elemzés összefoglaló eredményei

Forrás: Saját szerkesztés

Page 20: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

A saját helyzet-elemzés összefoglaló eredményei

1

2

3

4

5Humán potenciál

Infrastrukturális potenciál

Pénzügyi potenciál

Management potenciál

Fejlesztési folyamatok

Szolgáltatási folyamatok

Marketing, értékesítési folyamatok

Humán folyamatokPénzügyi folyamatok

Kooperációs folyamatok

Termék

Ár

Értékesítés

Kommunkiáció

Vevőelégedettség

Page 21: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

SWOT-elemzésTényező Tényező

Erősségek

Legnagyobb magyarországi vasúti árufuvarozó Országosan kiterjedt hálózatNemzetközileg is jó, előnyös fajlagos teljesítménymutatók Ömlesztett áruk költség-hatékony szállításaNemzetközi tulajdonosi háttér Magas fejlesztési potenciálLehetőség iparvágánytól iparvágányig történő szállításra Szakképzett, kompetens managementNemzetközi szakmai jelenlét Jó ügyfél-elégedettség értékekTartós piaci jelenlétből kialakult fejlett, stabil kapcsolatrendszer

A meglévő KAM rendszer elismertsége jó – a személyes kapcsolatok fontossága miatt

Gyengeségek

Az egyes szervezeti egységek közötti munka- felelősség- és információ megosztás nem teljes mértékben tisztázott.

Infrastrukturális hiányosságok

Bonyolult árképzési és kedvezményezési rendszerBürokratikus hagyományok, versenyszemlélet, ügyfél orientáció gyengesége

Kevés erőforrással ellátott, korlátozott jogosítványokkal Passzív értékesítési magatartás

Lehetőségek

A nemzetközi forgalom és a tranzit növekedése a válságot követően

A vegyipar, gépipar és a konténeres szállításban rejlő lehetőségek kiaknázása

Exportorientáció erősödése Ellátás-lánc igényes szállítás előretörése

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődéséből eredően új piacok elérhetősége (ázsiai, orosz, kínai)

A marketing szerepének erősítése a szolgáltató vállalat megteremtése érdekében

Környezetvédelmi szempontok felértékelődése a szabályozásban

A vasúti áruszállítást a jelenleginél jobban preferáló jogszabályok és rendelkezések iránti lobbi

Versenysemleges törvényi szabályozás mellett a vasúti szállítás előtérbe kerülése a gazdaságpolitikában

Magyarország logisztikai központ szerepét erősítő kormányzati szándékok

Fosszilis energiahordozók, üzemanyagok drágulása Szakmai kooperációs lehetőségek megjelenése

A kombinált fuvarozás helyzete kedvezően változhat A vasútfejlesztés Európai Uniós projektlehetőségei

Veszélyek

Az ügyfélkör koncentráltságaAz európai és magyar vasúti árufuvarozási piac stagnálása illetve relatíve csökkenése

Szállításigényes iparágak sérülékeny fejlődése Az ügyfelek egyre árérzékenyebbek

Hatékonysági kényszer a szállítási gyakoriság növekedése, a kisebb szállítási egységtömeg, a csökkenő szállítási távolság miatt

A közúti árufuvarozás esetében megszokott alapelvárások lettek a vasúttal szemben is.

Ügyfelek komplex logisztikai szolgáltatások iránti elvárása, speditőrök előtérbe kerülése

Intermodális versenytársak előretörése

Az időtényező felértékelődése a szállítási döntésekben A pálya színvonala veszélyezteti a szolgáltatásminőségetA fuvarozási tevékenységek értékteremtési lehetőségeinek kedvezőtlen átalakulása

Jelentős IT fejlesztési igények

A verseny erősödése, a közúti fuvarozás, a külföldi vasutak és a magyar magánvasutak oldaláról is

Szakmai presztízs csökkenése, képzettségi és motivációs feszültségek a munkaerő állománynál

Átalakuló tulajdoni, szövetségi viszonyok a régióban

Page 22: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Portfóliótechnikák a helyzetelemzésben I.

� A növekedés/részesedés mátrix [BCG]

KérdőjelCsillag

Fejőstehén Kutya

Mérsékeltnegatív vagy pozitív

pénzáramlás

Nagy negatívpénzáramlás

Nagy pozitívpénzáramlás

Mérsékeltnegatív vagy pozitív

pénzáramlás

Magas Alacsony

Magas

Alacsony

Viszonylagos piaci részesedés(pénzbevétel)

veke

dés

(pén

zfel

has

znál

ás)

Page 23: Elemzés kínálat Potenciálok, képességek Folyamatok ...©si példa 1 -.pdf · Elemzés kínálat. A külső környezet vizsgálata Elemzési/tervezési módszerek Vevők Verseny-társak

Portfóliótechnikák a helyzetelemzésben II.

� A vállalati helyzet/iparági vonzerő mátrix [GE]

Erős Közepes Csekély

Erő

sK

öze

pes

Cse

kély

Az iparág vonzereje

A vállalati egység p

ozíció

ja

Épít

Megtart

Betakarít

Kritériumok

- méret- piaci részesedés

- árképzés

- piaci sokszínűség

- versenystruktúra

- iparági jövedelmezőség

- technikai szerep

- társadalmi

- jogi

- emberi

Kritériumok

- méret- növekedés

- részesedés

- pozíció

- jövedelmezőség

- nyereségkulcs

- technológiai helyzet

- erős és gyenge pontok

- arculat

- környezetszennyezés

- emberek