3
167 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 2011 FAALİYET RAPORU ENERJİ YÖNETİMİ Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Stratejik Hedef 5.5 Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları AB Projesi: Mevcut Olumlu Deneyimler Temel Alınarak Kişinev ve Sivastopol Belediyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması’’ Avrupa Komisyonu’nun Kentsel Kalkınma ve Diyalogda İşbirliği (CIUDAD) Programı kapsamında sunulan ve Marmara Belediyeler Birliği’nin ortağı olduğu 2009/228-850 Referans Numaralı “Mev- cut Olumlu Deneyimler Temel alınarak Kişinev ve Sivastopol Bele- diyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması” Projesi 28 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Moldova’nın Kişinev Belediyesi liderliğinde Ukrayna’nın Sivastopol Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Moldova Kalkınma ve Sosyal Girişim Enstitüsü (IDIS), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği (IC- LEI) Avrupa Sekreteryası ortaklığında gerçekleştirilen ve 28 aylık süreyi kapsayan projenin genel amacı, faydalanıcı iki belediyenin (Kişinev, Moldova Cumhuriyeti ve Sivastopol, Ukrayna) yönetim kademesine Enerji Verimliliği perspektifini kazandırmak, bu pers- pektifi faydalanıcı belediyelerde kurumsallaştırmak, faydalanıcı belediyelerde enerji verimliliğini artıracak altyapı yatırımları için zemin hazırlamak ve bunun yanı sıra kamu kurumlarında (özel- likle okullarda) enerji verimliliğini sağlayacak davranışların teşvik edilmesi yoluyla kısa vadede enerji tasarrufu etmektir. Günlük Hayatta Enerji Verimliliği Eğitimi “Enerji Eğitimcilerimiz” İstanbul Meslek Edinme Kurslarında (İS- MEK) ev hanımlarına enerji verimliliği ve günlük hayatta basit ve pratik uygulamaları enerjiden hangi ölçülerde tasarruf edile- bileceği konusunda eğitim vermektedirler. Bu eğitimler Kasım 2010’da başlamış olup Haziran 2011’da tamamlanmıştır. Bu eği- tim, talep üzerine 2011-2012 eğitim yılında devam etmektedir. 2010-2011 eğitim senesinde İSMEK’te 25 seminer kapsamında 1.735 kişiye eğitim verilmiştir. Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt- rik, su, doğalgaz) başta olmak üzere üretim ve diğer enerji faali- yetlerini kapsamaktadır. Enerji alanında yapılan uygulamalar EYS ile entegre edilerek genel bir enerji yönetim sistemi kurulacaktır. Sistemin daha sonraki aşamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleriyle entegrasyon sağlanarak belediyenin enerji haritasının çıkarılma- sı hedeflenmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları ... · Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt-rik, su, doğalgaz)

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları ... · Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt-rik, su, doğalgaz)

167

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 2011 FAALİYET RAPORU

ENERJİ YÖNETİMİ

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve YaygınlaştırmakStratejik

Hedef 5.5

Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları

AB Projesi: Mevcut Olumlu Deneyimler Temel Alınarak Kişinev ve Sivastopol Belediyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması’’

Avrupa Komisyonu’nun Kentsel Kalkınma ve Diyalogda İşbirliği (CIUDAD) Programı kapsamında sunulan ve Marmara Belediyeler Birliği’nin ortağı olduğu 2009/228-850 Referans Numaralı “Mev-cut Olumlu Deneyimler Temel alınarak Kişinev ve Sivastopol Bele-diyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması” Projesi 28 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Moldova’nın Kişinev Belediyesi liderliğinde Ukrayna’nın Sivastopol Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Moldova Kalkınma ve Sosyal Girişim Enstitüsü (IDIS), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği (IC-LEI) Avrupa Sekreteryası ortaklığında gerçekleştirilen ve 28 aylık süreyi kapsayan projenin genel amacı, faydalanıcı iki belediyenin (Kişinev, Moldova Cumhuriyeti ve Sivastopol, Ukrayna) yönetim kademesine Enerji Verimliliği perspektifini kazandırmak, bu pers-pektifi faydalanıcı belediyelerde kurumsallaştırmak, faydalanıcı belediyelerde enerji verimliliğini artıracak altyapı yatırımları için zemin hazırlamak ve bunun yanı sıra kamu kurumlarında (özel-likle okullarda) enerji verimliliğini sağlayacak davranışların teşvik edilmesi yoluyla kısa vadede enerji tasarrufu etmektir.

Günlük Hayatta Enerji Verimliliği Eğitimi

“Enerji Eğitimcilerimiz” İstanbul Meslek Edinme Kurslarında (İS-MEK) ev hanımlarına enerji verimliliği ve günlük hayatta basit ve pratik uygulamaları enerjiden hangi ölçülerde tasarruf edile-bileceği konusunda eğitim vermektedirler. Bu eğitimler Kasım 2010’da başlamış olup Haziran 2011’da tamamlanmıştır. Bu eği-tim, talep üzerine 2011-2012 eğitim yılında devam etmektedir. 2010-2011 eğitim senesinde İSMEK’te 25 seminer kapsamında 1.735 kişiye eğitim verilmiştir.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt-rik, su, doğalgaz) başta olmak üzere üretim ve diğer enerji faali-yetlerini kapsamaktadır. Enerji alanında yapılan uygulamalar EYS ile entegre edilerek genel bir enerji yönetim sistemi kurulacaktır. Sistemin daha sonraki aşamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleriyle entegrasyon sağlanarak belediyenin enerji haritasının çıkarılma-sı hedeflenmektedir.

Page 2: ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları ... · Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt-rik, su, doğalgaz)

168Çevre Yönetimi

Enerji Yönetim Sisteminin Ekran Görüntüleri,2011

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Muhtelif Tesisatlar İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini

Bu iş kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 44 adet elektrik tesisat numaraları belirtilen abonelikler için yıllık toplam 21.883.576 kWh elektrik enerjisini serbest piyasadan temini he-deflenmektedir. Bu kapsamda ilk defa bir belediye kendi enerji tedarikçisini belirleyecek ve kullandığı enerjiyi daha ucuza ala-caktır.

Doğalgaz

Doğalgaz Yatırımları

2011 yılı doğalgaz hizmetleri önceki yıllarda kazanılan aynı iv-meyle devam etmektedir. İstanbul’un ülkemizle beraber büyü-mesi sonucunda konut ve sanayide doğalgaz ihtiyacı artmak-tadır.

Grafik 21. Yeni Yapılan Doğalgaz Çelik Hat Yatırımı (km)

130

20072008

20092010

2011

100 39

58

24

Kaynak. İGDAŞ, 2011

63

32

97

82007

2007

2007

SERBEST KULLANICI TÜKETİM (milyon m3)KONUT&TİCARİ TÜKETİM(milyon m3)

3.468 3.4333.386 3.504

4.817

554485445558

623

34.470

52.394

28.78929.526

22.269

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

Grafik 22. Yeni Yapılan Doğalgaz Polietilen Hat Yatırımı (km)

Kaynak. İGDAŞ, 2011

763

20072008

20092010

2011

861

320350

511

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Grafik 23. Bölge Regülatör Sayıları (Adet)

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Grafik 24. Doğal Gaz Servis Hat Sayıları (Adet)

Grafik 25. Dağıtımı Yapılan Doğalgaz Miktarları (milyon m3)

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Grafik 26 Doğalgaz Kümülatif Abone Sayısı (BBS)

BBS: Bağımsız Bölüm Sayısı

2007

3.650.199 3.951.077 4.189.437 4.463.076 4.808.565

20082009

20102011

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Page 3: ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Arge ve Verimlilik Çalışmaları ... · Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi (EYS), Belediyenin enerji tüketimi (elekt-rik, su, doğalgaz)

169

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 2011 FAALİYET RAPORU

BBS: Bağımsız Bölüm Sayısı

2007

2007

1.5482.024

3.106

2.2762.096

3.309.871 3.621.578 3.874.630 4.149.896 4.490.297

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Grafik 27. Doğalgaz Kümülatif Gaz Kullanıcı Sayısı (BBS)

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Doğalgaz Güvenlik ve Müşteri Hizmetleri

SCADA Merkezi ile Kontroller

İstanbul halkının güvenliği dikkate alınarak, en son teknolojiyle doğalgaz dağıtım hizmeti verilmesi için, SCADA merkezi ile do-ğalgaz kontrolleri sağlanmaktadır. SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition - Uzaktan Gözlem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) ile doğalgaz şebekesi güvenliği maksimum seviyeye ulaş-tırılmakta, aynı zamanda şebekenin uzaktan izlenilmesi ve kontrol edilmesiyle gerçek zamanlı işletme ortamı sağlanmaktadır.

Çağrı Merkezi

Sayısı 4 milyonu aşan aboneye ve yeni yatırım bölgelerine doğal-gaz ulaştırılmasıyla, İstanbul halkından gelen yoğun çağrılara en kısa sürede cevap verebilmek için 2007 yılında bir çağrı merkezi kurulmuştur. Bu merkez sayesinde, abonelerin doğalgaz ile ilgili olan talep, şikâyet ve önerilerinin 7 gün 24 saat, tek bir kanaldan, en kısa ve en doğru şekilde uzman personel tarafından sonuçlan-dırılması sağlanmaktadır.

2011 yılında çağrı merkezine gelen çağrı sayısı 1.058.084 adettir.

Isı Danışma Merkezi

Evlere ve işyerlerine uzman ekipler vasıtasıyla ısı danışma mer-kezi ile, cihaz verimliliğinin artırılması, doğalgazdan elde edilen enerjinin verimli - ekonomik kullanılabilmesi ve verimli yanma neticesinde baca gazında oluşan emisyonların azaltılması ve dış hava kalitesinin yükseltilmesi hizmetleri verilmektedir.

Grafik 28. Isı Danışma Merkezinde Hizmet Verilen Kişi Sayısı (Kişi)

Kaynak. İGDAŞ, 2011

Doğalgaz ARGE Çalışmaları

GERG (Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu) Projeleri

İGDAŞ 2011 yılı içerisinde proje ortak gurubu çalışmalarına dahil olmuştur. GERG üyeliğinin 3. yılını geçiren İGDAŞ, GERG komite-lerince yürütülen projelerde aktif olarak çalışmalara katılmıştır. Yıl içerisinde İGDAŞ olarak, GERG Dağıtım komitesi dönemsel toplantısına ev sahipliği yapılmıştır.

GERG ile ortak çalışmalar kapsamında Hollanda’dan Kiwa, İngiltere’den National Grid ve Almanya’dan Eon Ruhrgas’ın katı-lımları ile “İşletme Gaz Dağıtım Faaliyetleri Sırasında Serbest Gaz Çıkışını Azaltma veya Önleme Metotları” isimli proje sözleşmesi Ağustos 2011’de imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Çalış-ma kapsamında İGDAŞ’ın bakım&onarım faaliyetleri belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmektedir. Amaç, operasyonel faa-liyetler esnasında salınan gazı azaltmak için optimum şartları ve talimatları sağlamaktır.

Piglenemez Boruların Yer Üstünden İncelenmesi Projesi

Hollandalı Kema Gas Technology firmasının teklifte bulunduğu “Piglenemez boruların yer üstünden incelenmesi” projesi hak-kında telekonferans vasıtasıyla bilgi alınmış, İGDAŞ’ın talepleri ve görüşleri bildirilmiştir. Proje, boru hatları bütünlüğü ve güvenliği ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı ve gözlem metodunu içermek-tedir. Önümüzdeki dönmede de projede devamlılık sağlanması hedeflenmiştir.

Tablo 28 ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYET YILI SEKTÖREL HARCAMA TUTARLARI

Atık YönetimiÇevre KorumaDere IslahiYeşil Alan Yönetımi Çevre Yönetimine Yönelik Arsa Ve Bina Alımı İle Kamulaştırmaİlçelere Yapılan YardımlarGenel Yönetim ÇEVRE YÖNETİMİ 2011 YILI HARCAMA TOPLAMI

248.278.451 TL84.964.318 TL41.331.104 TL

280.055.462 TL60.230.799 TL

4.509.168 TL3.500 TL

719.372.802 TL

2011 YILI HARCAMA TUTARIALT SEKTÖRLER

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2011