34
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Erasmus Τοποθετήσεις: «Ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή σου!» Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 15.00 17.00

Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Erasmus Τοποθετήσεις:

«Ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή σου!»

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 15.00 –17.00

Page 2: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

ERASMUS+

«(EX)CHANGE YOUR LIFE!»

Page 3: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Το πρόγραμμα ERASMUS+

ΚΑΠΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ERASMUS+

• ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

εκ των οποίων η κινητικότητα φοιτητών/νέων αποφοίτων για κατάρτιση

• ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - αφορά στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων όλων

των βαθμίδων της εκπαίδευσης

• ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Page 4: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Χώρες που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα Erasmus+

Οι Χώρες του Προγράμματος:

Οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ ΒΕΛΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ,

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ,

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ,

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Brexit?)

+Οι FYROM, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 εντάσσεται και η Σερβία κανονικά στις χώρες του

Προγράμματος από χώρα εταίρος

Page 5: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προϋποθέσεις για τις τοποθετήσεις• Η κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε άλλη χώρα από

αυτή του οργανισμού αποστολής ή της μόνιμης διαμονής

• Από το πρόγραμμα επιτρέπονται μέχρι 12 μήνες για σπουδές και

τοποθετήσεις για κάθε κύκλο σπουδών. Η διαθέσιμη

χρηματοδότηση καθορίζει και τη διάρκεια της τοποθέτησης

• Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συνήθως η μέγιστη περίοδος

τοποθέτησης είναι οι 6 μήνες για απόφοιτους και οι 4 μήνες για

φοιτητές αν η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη

• Υπάρχει η απόφαση να αποστέλλονται περισσότερα άτομα για

λιγότερο χρονικό διάστημα αντί λιγότερα άτομα για περισσότερο χρόνο

•Αν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση τότε οι μήνες της

χρηματοδότησης μπορούν να υπερβούν τους πιο πάνω

Page 6: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις

•Ο οργανισμός αποστολής είναι πάντα το πανεπιστήμιο

του φοιτητή ή νέου απόφοιτου – δεν ενεργεί κάποιος

από μόνος του

•Κινητικότητα φοιτητών για Κατάρτιση/Εργασία :

δικαίωμα συμμετοχής από το πρώτο έτος σπουδών

•Κινητικότητα αποφοίτων για Κατάρτιση/Εργασία : αυτή

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από

την ημέρα της αποφοίτησης τους φτάνει οι

ενδιαφερόμενοι να κάνουν την αίτηση τους ενώ είναι

ακόμα φοιτητές

Page 7: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

• Απαραίτητη η κατάρτιση του προγράμματος

εργασίας από το οργανισμό υποδοχής και η

έγκριση του από το πανεπιστήμιο αποστολής

πριν την πραγματοποίηση της τοποθέτησης

• Όπως και στην περίπτωση της κινητικότητας για

Σπουδές, το έντυπο Learning Agreement for

Traineeships είναι το έγγραφο το οποίο δεσμεύει

τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη με επίσημες υπογραφές

σε αυτό πριν την πραγματοποίηση της κινητικότητας -

περιέχει το πρόγραμμα και τους όρους εργασίας στον

οργανισμό υποδοχής

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις

Page 8: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – οργανισμοί υποδοχής

Φοιτητές/Νέοι απόφοιτοι για κατάρτιση – προϋποθέσεις:

•Αν τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής είναι ανώτερα

εκπαιδευτικά ιδρύματα δηλαδή πανεπιστήμια, θα πρέπει να

έχουν το Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

•Άλλοι επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής είναι δημόσιοι ή

ιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά

κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α.

•Δεν είναι επιλέξιμα τα Ιδρύματα της ΕΕ ή πρεσβείες των

χωρών των δικαιούχων

Page 9: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προγράμματα Κινητικότητας

Τι λένε οι έρευνες Employability

It’s all in the stats:

•Young people who study abroad are half as likely to face long-term

unemployment

•5 years after graduation the unemployment rate of Erasmus students is

23% lower

•64% of employers think international experience is important for

recruitment

•64% of employers say graduates with an international background are

given greater professional responsibility

On return Erasmus students have boosted their employable

personality traits such as tolerance, confidence, problem-solving

skills, curiosity, knowing one’s strengths/weaknesses, and

decisiveness by 42% compared with other students. When making

recruitment decisions 92% of employers say they look for these

transversal skills.

Page 10: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προγράμματα Κινητικότητας

Τι λένε οι έρευνες .

The message is clear: if you study or

train abroad, you are more likely to

increase your job prospects”.

Page 11: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προγράμματα Κινητικότητας

Τι λένε οι έρευνες

International Life

An Erasmus exchange not only makes you more

employable, it also opens your eyes to the wealth of

opportunities overseas.

…………..the subjects you study, the contacts you

make or just the realization of how easy moving

around in Europe really is.

The study showed that 40% of Erasmus alumni have

moved to another country after graduation compared

to 23% of non-mobile counterparts and that 93% of

mobile students can easily imagine living abroad in

the future, compared to 73% of stay-at-home students.

Page 12: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προγράμματα Κινητικότητας

Τι λένε οι έρευνες

International Life

Another key advantage is meeting people from around

the world and the great number of opportunities to

travel.

As on of the participants said

“I now have friends to stay with in places like Rio de

Janeiro and Korea and used my near two months

holiday during the academic year to take advantage of

the ease of continental travel, from the South of

France to Montenegro”.

Page 13: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Προγράμματα Κινητικότητας

Τι λένε οι έρευνες

Romance

The study also proved that Erasmus can have a more personal

life changing effect, with 27% of participants finding their life

partners whilst on exchange. From this the Commission

estimated that around one million babies are likely to have been

born to Erasmus couples since 1987.

«There are definitely down sides to going on Erasmus. It goes in

a flash and makes getting back into the rhythm of 4th year

extremely difficult. However, on balance I’d say that being paid to

increase your employability, experience a new culture, make

friends from all over the world, travel and increase the

opportunities of finding a life partner without the use of Tinder

(matchmaking profile) makes it all worthwhile».

Page 14: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – τι λένε οι έρευνες

Page 15: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – τι λένε οι έρευνες Erasmus students are in better position to find their first job and to enhance their career development

More than 1 in 3 Erasmus students who did a job placement abroad were hired or offered a position by their host company

Almost 1 in 10 former mobile students who did a job placement abroad has started their own companyMore than 3 out of 4 plan to or can envisage setting up their own company

Former Erasmus students are half as likely to experience long-term unemployment compared to those that do not go abroad

The unemployment rate of Erasmus students five year after graduation is 23% lower

Former Erasmus students are more than twice likely to switch employer

Employability and competences of students greatly benefit from mobility, often more than what they had expected, but sometimes less than they might have thought

64% of questioned employers report that graduates with an international background are given greater professional responsibility more frequently, a proportion that has increased by 51% since 2006

Page 16: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – τι λένε οι έρευνες

Page 17: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – τι λένε οι έρευνες

Ιnternationalization

Erasmus students have a more international life and are more

likely to live abroad

40% of Erasmus alumni have moved to another country after

graduation (compared to 23% of non-mobile alumni)

93% of mobile students can easily imagine living abroad in

the future (compared to 73% of their stay-at-home counterparts)

33% of Erasmus alumni have a life partner with a different

nationality than their own (compared to 13% of non-mobile

alumni)

27% of Erasmus alumni state that they met their current life

partner during their stay abroad

40% of mobile alumni had changed countries at least once

since graduation, 18% more than among non-mobile alumni

Page 18: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για τοποθετήσεις – τι λένε οι έρευνες

Page 19: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις

Υπάρχουν 2 ειδών τοποθετήσεις:

Υποχρεωτικές σαν μέρος των σπουδών από τις οποίες ο

συμμετέχοντας παίρνει ECTS και του αναγνωρίζεται σαν μέρος

των σπουδών του – καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών

The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution

undertakes to:

Award …….. ECTS credits.

Give a grade based on: Traineeship certificate Final report Interview

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records.

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent).

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document Yes No

Page 20: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις

Μη υποχρεωτικές – η περίπτωση του ΠΚ

The traineeship is voluntary and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to:

Award ECTS credits: Yes No

If yes, please indicate the number of ECTS credits: ….

Give a grade: Yes No

If yes, please indicate if this will be based on:

Traineeship certificate Final report Interview

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records Yes No

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent), except if the trainee is a recent graduate.

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document Yes No This is recommended if the trainee will be a

recent graduate.

Page 21: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ , η ΠΓΔΜ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η

Νορβηγία και η Τουρκία χωρίζονται ανάλογα με το κόστος ζωής

τους ως εξής

Χώρες Ομάδας 1 (υψηλό κόστος ζωής):

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία,

Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

Χώρες Ομάδας 2 (μέτριο κόστος ζωής):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία,

Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,

Χώρες Ομάδας 3 (χαμηλό κόστος ζωής):

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ,

Τουρκία

Page 22: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Επίδομα Διαμονής Διατροφής ανά

μήνα φοίτησηςΙσχύει μόνο για φοιτητές ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΑΛΤΑ και

ΙΣΛΑΝΔΙΑ προς τις υπόλοιπες χώρες

Προς χώρες της Ομάδας 1 επιχορήγηση 770 ευρώ το μήνα

Προς χώρες της Ομάδας 2 επιχορήγηση 720 ευρώ το μήνα

Προς χώρες της Ομάδας 3 επιχορήγηση 670 ευρώ το μήνα

Επιπλέον θα υπάρχει επίδομα για τα έξοδα ταξιδίου

Page 23: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα

για Τοποθετήσεις - Χρηματοδότηση

Επίδομα διαμονής διατροφής ως εξής

Ομάδα 1 (υψηλό κόστος ζωής):

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία,

Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο

Βασίλειο, Λιχτενστάιν,

Νορβηγία770 ευρώ/μήνα

Ομάδα 2 (μέτριο κόστος ζωής):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία,

Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος,Ολλανδία, Μάλτα,

Πορτογαλία720 ευρώ/μήνα

Ομάδα 3 (χαμηλό κόστος ζωής):

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία,

Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,

Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

670 ευρώ/μήνα

Page 24: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για Τοποθετήσεις -

Χρηματοδότηση

Επιπλέον βοήθημα* για τα έξοδα ταξιδίου ανάλογα με την

απόσταση από την πόλη του πανεπιστημίου αποστολής στην

πόλη της τοποθέτησης** ως εξής:

*Απαραίτητη προϋπόθεση η αναχώρηση και άφιξη να γίνεται στα αεροδρόμια

Λάρνακας ή Πάφου

**DISTANCE CALCULATOR

•http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Page 25: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις -

Χρηματοδότηση

•Απόσταση μεταξύ 10 και 99 ΚΜ = 20 ευρώ

•Απόσταση μεταξύ 100 και 499 ΚΜ 180 ευρώ

•Απόσταση μεταξύ 500 και 1999 ΚΜ 275 ευρώ

•Απόσταση μεταξύ 2000 και 2999 ΚΜ 360 ευρώ

•Απόσταση μεταξύ 3000 και 3999 ΚΜ 530 ευρώ

•Απόσταση μεταξύ 4000 και 7999 ΚΜ 820 ευρώ

•Απόσταση 8000 ΚΜ και πάνω, 1500 ευρώ

•Distance calculator tool

Page 26: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσειςΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1. Μέσω ιστοσελίδων δικτύων:

http://www.praxisnetwork.eu/proposal/?internship=1 - PRAXIS

Από το EURES, https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en

2. Από ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέσεις για τοποθετήσεις

http://www.placement-uk.com/pages/index.php

http://www.mladiinfo.eu/

http://erasmusintern.org/traineeships

2. Από προσωπικές επαφές με οργανισμούς

3. Από ακαδημαϊκούς που έχουν δεσμούς με εταιρείες ή πανεπιστήμια

4. Επικοινωνώντας με πανεπιστήμια, εργαστήρια κλπ (κοιτάζοντας

ερευνητικές δραστηριότητες ακαδημαϊκών)

5. Από διάφορα offers που έρχονται στο Γραφείο Κινητικότητας

Page 27: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσειςΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

3Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 ΚΑΙ

ΜΕΤΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31 ΜΑΙΟΥ 2019

Page 28: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα για τοποθετήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Γίνεται πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά

Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με οργανισμούς υποδοχής και

εξασφάλιση αποδοχής για πρακτική άσκηση – σημαντικό βήμα

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητή/απόφοιτου μαζί με την

προέγκριση του οργανισμού εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας

που καθορίζει η κάθε πρόκληση

Έλεγχος από Π.Κ. του οργανισμού υποδοχής σε σχέση με την

ποιότητα του ίδιου του οργανισμού και του προγράμματος εργασίας που

προσφέρει

Επιλογή δικαιούχου

Ετοιμασία προγράμματος εργασίας του δικαιούχου (Training

Programme) και Επίσημη δέσμευση με τις υπογραφές των 3

ενδιαφερομένων μερών στο Learning Agreement for Traineeships

Page 29: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

για τοποθετήσειςΑπό τι εξαρτάται η έγκριση ενός δικαιούχου

1.Ποιότητα του οργανισμού αποδοχής

2.Ποιότητα του προγράμματος εργασίας

3.Διαθέσιμη χρηματοδότηση – ανάλογα με τις θέσεις που εγκρίνεται

για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την Εθνική μονάδα

4.Να υπάρχει συμμετοχή όσο το δυνατόν ατόμων από διαφορετικά

τμήματα

Να δίνονται εγκρίσεις και σε φοιτητές και σε νέους απόφοιτους

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΚ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Page 30: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

για τοποθετήσειςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Κατάρτιση του επίσημου προγράμματος εργασίας (Learning

Agreement for Traineeships) το οποίο συμφωνείται και

υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη, τον δικαιούχο, τον

οργανισμό αποστολής (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τον οργανισμό

υποδοχής

2. Αεροπoρικά εισιτήρια, διευθέτηση διαμονής, ιατροφαρμακευτική

κάλυψη, liability and accident insurance, προσωπικός τραπεζικός

λογαριασμός

3. Υπογραφή Χρηματοδοτικής Σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του

Πανεπιστημίου Κύπρου για την χορηγία, 1st OLS Assessment

4. Αναχώρηση για οργανισμό υποδοχής

5. Εντολή πληρωμής στο προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου

6. Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

7. Έκδοση Πιστοποιητικού EUROPASS, ελληνικά, αγγλικά

8. 2nd OLS assessment και EU SURVEY

9. Καταβολή τελευταίας δόσης

Page 31: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 τέθηκε σε εφαρμογή

το εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης και

εκμάθησης γλωσσών, στην αρχή για 7 και μετά για

άλλες 16 γλώσσες της ΕΕ όπως τα

Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά,

Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά,

Βουλγάρικα, Τσέχικα, Εσθονικά, Ελληνικά,

Δανέζικα, Ελληνικά, Κροατικά, Λετονικά,

Λιθουανικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμάνικα,

Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Φιλανδικά και Σουηδικά

Online Linguistic Support

Page 32: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Υποχρεωτική αξιολόγηση της γνώσης της

γλώσσας διδασκαλίας - OLS ASSESSMENT από

όλους τους φοιτητές (εκτός της ελληνικής) πριν

και μετά την κινητικότητα Erasmus και

δυνατότητα για online μαθήματα για βελτίωση της

γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας – OLS

COURSES κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Αποτέλεσμα της γλωσσικής αξιολόγησης

κυμαίνεται μεταξύ Α1 και C2 (αρχάριος-μητρική

γλώσσα)

Online Linguistic Support

Page 33: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

Για τις γλώσσες Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά,

Ολλανδικά ή Πορτογαλικά όταν η πρώτη αξιολόγηση είναι από Α1-

Β1 τότε οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αυτόματα πρόσκληση για

παρακολούθηση online μαθημάτων.

Για τις γλώσσες Βουλγάρικα, Δανέζικα, Εσθονικά, Ελληνικά,

Κροατικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμάνικα,

Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Φιλανδικά και Σουηδικά όταν η πρώτη

αξιολόγηση είναι Α1 τότε οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αυτόματα

πρόσκληση για παρακολούθηση online μαθημάτων.

Για τα τα΄χεσικα αυτό αθυ σιχυει για αποτέλσματα Α1-Α2

Για εκείνους που δεν λαμβάνουν αυτόματα πρόσκληση για τα

μαθήματα αλλά θέλουν να τα κάνουν μπορούν να τα ζητήσουν από το

πανεπιστήμιο της είτε για τη γλώσσα διδασκαλίας είτε για τη

γλώσσα της χώρας.

Για όσους το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης είναι C2 δεν χρειάζεται να κάνουν και τη δεύτερη.

Online Linguistic Support

Page 34: Erasmus οποθετήσεις: «Ένα υναρπαικό κφάλαιο η ζωή ... · 2019. 10. 23. · Γ ùΦ ÿ þ ÿ þ , þ ü û ÿΘΩ ΧΩ Erasmus οποθετήσεις:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας

ΕΜΜΑ ΖΕΝΙΟΥ, Υπεύθυνη Λειτουργός

Τηλ. 22894281, [email protected], [email protected]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, Άτομο επαφής για τις Τοποθετήσεις

Τηλ. 22894283, [email protected]

????????????????????

Στοιχεία επικοινωνίας