ERGONOMİ - isgci. ?.pdf2 Konunun Genel Amacı •Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik dzenlemeler ve alışma

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  ERGONOM

 • 2

  Konunun Genel Amac

  Katlmclarn, ergonomi ve i fizyolojisi

  konusunda temel kavramlar bilmelerini ve

  iyerinde ergonomik dzenlemeler ve alma

  ortam tasarmlar hakknda bilgi sahibi

  olmalarn salamaktr

 • 3

  renme Hedefleri

  Bu dersin sonunda katlmclar;

  Ergonomiyi ve temel kavramlarn tanmlar

  Ergonomik risklerin etkilerini belirler

  Ergonomik risklerin etkilerinin nlenmesi

  konusunda yaplacak almalar aklar

 • 4

  7%

  8%

  3% 3%

  40% 16%

  14%

  9%

  Kaynak: Brigitte Froneberg, ILO 07/2005

  Dnyada Meslek Hastalk Dalmlar

  Kas skelet Hastalklar

  Kalp Hastalklar

  Kazalar

  Solunum Hastalklar

  S. Sinir Sistemi Hastalklar

  Mental Hastalklar

  Tmrler

  Cilt Hastalklar

 • 5

  ERGONOM

  Fizyoloji, psikoloji, antropoloji, dier tp ve mhendislik

  alanlarnn bir karm olan yeni bir bilimsel nitedir

  Yunancada ; Ergon: Nomos: Yasa

  Ergonomi: (alma) Yasas (Kurallar)

  Yaamn insana uygun hale getirilmesidir

 • 6

  Ergonomi;

  Endstriyel i ortamndaki

  Sistem verimlilii ve

  nsan-makine-evre uyumunun

  temel yasalarn ortaya koymaya alan

  ok disiplinli bir bilim daldr

 • 7

  alma ortamnda;

  Gvenliini salamak,

  Verimliliini artrmak ve

  koullarn iyiletirmektir

  Ergonominin Temel amac;

 • 8

  nsan uyumu

  Ortam nsan uyumu

  Donanm nsan uyumu

  Sistem nsan uyumu

  nsan nsan uyumu

  yeri evre uyumu

  Ergonominin Temel Amalar;

 • 9

  1- Fiziksel ergonomi 2- Organizasyonel ve ynetimsel ergonomi 3- Bilisel ergonomi

  Ergonominin snflandrlmas

  (1995 Prof. Dr. Ahmet F. zok)

 • 10

  Fiziksel evrenin tasarm;

  Grlt

  Aydnlatma

  Titreim

  Istma ve havalandrma

  Kimyasal zararllar

  Salk ve Gvenlik tasarm;

  Yaralanma riskleri ve kontrol

  El ile tama

  Koruyucu ara gere

  Performans modelleme

  Vcut konumunun incelenmesi

  Uzanma mesafesi

  Mhendislik antropometrisi

  Ekran n almalar

  Robotlar ve insanlar

  Fiziksel Ergonomi

 • 11

  alanlarn katlm

  Teknoloji ynetimi ve organizasyonel deiim

  programlama

  Performans modelleme

  Toplam kalite ynetimi

  Sosyo-teknik organizasyon tasarm

  Proje ynetimi

  Ynetim deiimi

  Bilgisayar destekli ynetim

  Bakmda insan esi

  Ynerge ve standartlar

  Katlmc ergonomi

  Makro ergonomi

  Organizasyonel ve ynetimsel ergonomi

 • 12

  Bilisel kavram,

  insann evresinden eitli yollarla ald bilgiyi

  ilemesi ve bir tepki oluturmas sreci

  olarak tanmlanr ve bilisel eylemler

  Dnme

  Sorun zme

  Karar verme fonksiyonlarn ierir

  Bilisel ergonomi:

  nsan-makine sistemlerinde;

  Daha etkin

  Daha verimli alma salanabilmesi iin

  Kullanc Eylem Sistem etkileimini

  inceler

  Bilisel Ergonomi

 • 13

  Ergonominin bileenleri

  Antropometri

  Fizyoloji

  Psikoloji

  Mhendislik

  Enformasyon

  Organizasyon

  SG

 • 14

  nsann vcut lleri ve vcut hareketleri ile bu

  hareketlerin frekans ve snrlar gibi vcut

  zelliklerini inceler

  Vcut lleri bilimi olarak antropometri, insan

  vcut l ve hareketleri ile retim aralar ve

  alma ortamnn uyum iinde olmasn salamay

  amalar

  Antropometri

 • 15

  Antropometrik llerin kullanld

  temel tasarmlar

  alma yeri ykseklii

  Vcut duruu

  Grme as

  alma alan genilii

 • 16

  Antropometri

 • 17

  50-100 cm 5

  35 60

  90

  7 2 c

  m

  ( 6 6 - 7

  5 )

  c m

  70 cm

  4 2 - 5

  3 c

  m

  1 8 - 2

  5 c

  m

 • 18

  Ntral pozisyon

  Yer ekimi olmasayd,

  vcudumuzun alaca

  pozisyon

  Tekrarlayc basklarn en az

  olaca vcut pozisyonu

  Statik pozisyon

  Kan dolamnn

  gleebildii ve bir sre

  sonra kas gszlne

  neden olabilen pozisyonlar

  Statik kas kaslmas

  Kas gerginlii

  Kan akmnn zayflamas

  Kas beslenmesinde azalma

  Atk (laktik asit) seviyesinde

  artma

  Kas ars/ Gszlk

  Yaralanma / Yetersizlik

  Occupational Health & Safety Unit

 • 19

  Bedensel ve

  Zihinsel enerji harcar

  (Aslnda Zihinsel+Bedensel)

  kazalar daha ok;

  Bedensel arlkl almalarda

  ortaya kmaktadr

  NEDEN?

  ERGONOMK AIDAN ALIAN NSAN

 • 20

  alma srasnda meydana gelen

  deiiklikler

  O2 gereksinimi artar

  Kalp atm hz artar

  Dinlenme srasnda kann %15-20 si kaslara

  giderken, alma srasnda %75-80 i kaslara

  gider

  Beyin ve bbreklere giden kan azalr

  Enerji gereksinimi artar

 • 21

  alma yntemi

  alma pozisyonu

  alma temposu

  Alet tasarmlar

  Enerji tketimine etki eden faktrler

 • 22

  Cinsiyet

  Ya

  Antropometrik zellikler

  Yetenekler

  e alma hareketleri

  evresel faktrler

  Alglama

  Gdlenim (motivasyon)

  Performans etkileyen faktrler

 • 23

  Birikici travmaya bal

  bozukluklar

  Tekrarlayc hareketlere

  bal bozukluklar

  ile ilgili Kas skelet

  hastalklar

  Ergonomik Bozukluklara Bal Salk

  Sorunlar

 • 24

  nsan

  lleri

  Yetenekleri

  Kstllklar

  Beklentileri

  Mobilya

  El aralar

  Ekipmanlar

  in gereklilikleri

  yeri evresi

  UYUMLULUK

  OFS - NSAN ARASINDAK LK

 • 25

  alma alan ve dzeni uygun olmadnda;

  Gz yorulmasna neden olabilir

  Kas ve eklem hastalklarna zemin

  hazrlayabilir

  arpma ve kazalara yol aabilir

  Dme ve kayma nedeni olabilir

 • 26

  Ofislerde evre Koullar

  Temizlik ve bakm

  20 22 C civarnda scaklk

  Uygun havalandrma: min. 10 m/kii hava decek ekilde

  dzenleme yaplmal, uuan partikller iin portatif hava

  temizleyiciler kullanlmal

  Ofis ii min. 2 m/ kii hareket olana salanacak alan

  Personelin vcut llerine gre ayarlanabilir eyalar seilmeli

  Srekli kullanlan eya ve aralar kol eriim mesafesinde

  yerletirilmeli

 • 27

  Ofislerde evre Koullar

  Tavan aydnlatmalar alma yzeyi ile 45 a

  yapmal, direk alma noktasna vurmamal

  Genel aydnlatmada k kaynaklar mmkn olduu

  kadar yksee yerletirilmelidir

  Alak k kaynaklar yansmay ve kamamay artrr

  Hassas ve gz yoran ilerde lokal aydnlatma

  Ak renkli eyalar, camlar ve parlak yzeyler, yanstt

  iin kamamaya sebep olurlar

  Byle bir durumda, aydnlatma azaltlmal ve mat eyalar

  tercih edilmeli

 • 28

  alma Alan

 • 29

  Ofislerde evre Koullar

  Ofislerde dikkati datan, srekli grlt nlenmeli,

  yksek ses karan cihazlar izole edilmeli

  Statik hareketler daha az olmal ve dinamik

  hareketler hedeflenmeli

  Dinlenme aralar;

  1 saatlik alma sonunda 5 10 dakika

  2 saatlik alma sonunda 15 20 dakika

  bu sre ekrandan uzakta, mmknse dinamik

  hareket ieren bir ekilde deerlendirilmelidir

  Napo)

  Napo_2 Ergonomi_Ofisteki Grlt.wmvNapo_2 Ergonomi_Ofisteki Grlt.wmvNapo_2 Ergonomi_Ofisteki Grlt.wmv

 • 30

  OFSTE ALIMA DZEN

  Koltuk ve oturma

  yi bir duru salayan,

  ayarlanabilir koltuk

  Okuma-yazma dzeyi

  dirsekten 5 cm

  yukarda olmal

  e uygun kullanm,

  depolama, okuma

  alanlar oluturulmal

 • 31

  Kalalar dizden yukar seviyede

  Ayaklardan destek

  Bel hizasndan destek

  Bel dik veya hafife eik

  Kollar gevek ve destekli

  Ergonomik oturma

 • 32

 • 33

  Monitr

  Monitr gzlerden 50-60 cm

  uzakta bulunmaldr

  Genel olarak monitr

  mmkn olduka uzaa

  yerletirmek ve yaz karakteri

  boyutunu artrmak tavsiye

  edilir

  33

 • 34

  Klavye ve Fare

  Klavye ve fare kullanrken; dirsek dik ve bilek dz olarak

  uzanr durumda olmal

  Fare klavye ile ayn seviyede ve kolay ulalabilir bir

  mesafede olmal

  Klavye ve fare iin ayarlanabilir srgl yzeyler

  kullanlmal, bu ek yzeylerle bacak masa mesafesi

  uygun olmal

 • 35

  Tasarlanacak sistemler;

  Antropometrik llere

  Anatomik Fizyolojik zelliklere

  Yeteneklere Becerilere

  Kendisini gelitirmeye

  Yanl telafi etmeye

  uygun olmaldr

  Ergonomik tasarmlarda gz nne alnacak hususlar;

 • 36

  nsann meslek hastal ve i kazas riski en az olmal

  Zorlanma dzeyi mesai boyunca srdrlebilir olmal

  Tehlike sinyallerinin zel bir ayrdedilebilirlii olmal

  Sinyaller; Kolay alglanabilir, anlalabilir ve yorumlanabilir olmal

  Birbirleri ile ilgili kumanda elemanlar birbirlerine yakn olmal

  Sistem iindeki nesneleri tutma ve tamak kolay olmal

  Tehlike annda hzla yer deitirmek olanakl olmal

  evre koullar ergonomik snrlar iinde olmal

  Yaplan i tekdze olmamal

  Sosyal ve kiisel gereksinimleri karlamal

  Ergonomik tasarmlarda gz nne aln