Etapa 1 - Consell de Mallorca - Consell de Mallorca Cala Cala Camأ­ Cova Sorda Voltes ... s'Esquena

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Etapa 1 - Consell de Mallorca - Consell de Mallorca Cala Cala Camأ­ Cova Sorda Voltes ......

 • Molí

  PM-411

  A R T À

  es Racó

  na Pati

  Can Rai

  sa Vela

  la Sala

  Can Peix

  Son Fang

  na Retxa

  na Verra

  Can Coll

  Can Deià

  Can Picó

  SA TRONA

  na Marca

  na Pedaç

  na Pedaç

  sa Clota Son Boiet

  na Palova

  sa Mareta

  Can Melis

  es Claper

  Son Vives

  sa Bedeia

  na Caneta

  Carretera na Codolí

  na Franca

  na Mateva Can Riera

  Son Vives

  Can Païes

  Can Mosca

  Can Mossó

  PMV-333-3 Carretera

  d'en Sanxo

  es Molinot

  Cas Ranxer

  Belldeport

  Can Guidet

  na Carretó

  na Caragol

  Caseta des

  es Bombers

  Can Pastor Can Virell

  na Terçola

  Can Barbón

  Ca na Cama

  sa Vaquera

  Alzinar de

  es Mulinot

  s'Olivaret

  Can Terres

  Can Guidet

  l'Hospital

  na Murtera na Coberta

  es Barbacoa

  Son Maganet

  na Beltrana

  na Pericona

  na Borrassa

  na Marranxa

  Can Pamboli

  ses Meianes

  Can Colomar

  es Sestador

  Can Figuera

  ses Escoles

  na Batlessa

  Can Terrassa

  Can PellicerSon Pujamunt

  sa Creu Nova

  s'Escorxador

  na Llargueta

  Can Pujamunt

  Cas Serrador Can Monseriu

  Can Penyetlo

  ses Sortetes

  na Mascarona

  es Camp Rodó

  Can Custureu

  Can Floriana

  es Santarrot

  sa Depuradora

  ses Pesqueres es Camp Mitjà

  ses Quintanes

  sa Vinya Gran

  na Marranxeta

  es Puig Badei

  Sant Salvador es Rafal Aixat

  na Dotze Reals

  Molí d'en Racó

  sa Clova Vella ses Valentines

  Cas Figueretes

  Pont des Badei

  Molí des Frares

  Molí d'en Morei

  sa Font Calenta

  es Prat des Llí

  es Pla des Pont

  PUIG D'EN CANTÓ sa Clova d'Abaix

  es Clot des Guix

  Caseta de s'Hort

  Ca s'Estelriquer

  PUIG D'EN VAQUER

  Can Jeroni Sunyer

  Senyor dels Olors

  sa Pica d'en Pont

  s'Alqueria Blanca

  es Pont Tordonell

  Clova de na Catoi

  Can Biel d'Algaida

  E S P U J O L S

  Teulera d'en Murtó

  na Pedaç d'en Tico

  Molí d'en Pansecola

  sa Vinya des Morers

  Clova des Ametllers es Sementer d'Enmig

  Alzinar d'en Trenta es Serral des Malhom

  sa Vinya de Bellpuig

  es Prats des Mulinot ses Baixes d'en Coll

  Caseta d'en Guindango

  CAMP DE SES PESQUERES

  sa Vinya de sa Bedeia

  es Pujols d'en Terres

  Clova de ses Figueres

  ses Baixes d'en Guixó

  es Prats de na Molles

  Talaiot de ses Planetes

  530000 530500 531000 531500 532000 532500

  439 400

  0 439

  440 0

  439 480

  0 439

  520 0

  439 560

  0 439

  600 0

  <

  Etapa 1

  PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA ARTÀ - LLUCMEMÒRIA AMBIENTAL

  PLÀNOL Núm 1

  Etapa 1 ARTÀ - ARENALET DES VERGER

  USOS ADMESOS

  ± 0 100 200 300 400metres

  1:10.000

  LLEGENDA inici / final etapa<

  A (pas de senderistes, bicicletes, cavalls i vehicles a motor) B (pas de senderistes, bicicletes i cavalls) C (pas de senderistes)

 • Camí

  s'Hort

  es Corté

  sa Duaia

  s'Olivar

  s'Estesa

  Cas Cuets

  es Rajolí

  s'Alzinar

  Can Marès

  s'Alzinar

  SA SERRETA

  sa Coma de

  S'ESQUERDA

  sa Serreta

  es Cubells

  la Senyora

  Coll Paret

  Can Parreta

  Can Saletes

  es Cadellàs

  sa Fel-lera

  Can Comelles

  es Cabriders

  Son Terrassa

  CAS GUITARRÓ Puig des Bou

  ses Llenques

  es Cabriders

  es Falguerar

  Can Poca Son

  en Mariol-lo Penya Geneta

  ES PUIG NEGRE

  sa Coma Freda

  es Puig Negre

  sa Clova Nova

  es Horts Vells

  es Coll des Pi

  es Horts Vells

  ses Costelladess'Escut del Rei

  sa Duaia de Dalt

  sa Corba des Mul

  sa Font Soberana

  ES BOSC DES MOROS

  Comellar des Aseses Pins Campaners Pla de ses Violes es Clot de sa Font

  Puig de la Senyora

  Puig d'en Poca Son

  Coll des Pescadors

  es Coll de Castellàs

  es Coll de Sant Joan

  sa Mena des Calrroig

  Caseta des Garriguer

  sa Clova des Safareig

  SA MUNTANYA DE CAN MIR

  ses Rotes des Jai Moll

  Sementer des Cabriders

  SA MUNTANYA DE CAN PASTERA

  es Comellar de Can Pastera

  Can Comelles d'en Joan Tesà

  SES MUNTANYES DE SA MESQUIDA DE DALT

  533000 533500 534000 534500 535000 535500

  439 640

  0 439

  680 0

  439 720

  0 439

  760 0

  439 800

  0 439

  840 0

  439 880

  0

  Etapa 1

  PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓDE LA RUTA ARTÀ - LLUC PLÀNOL Núm 2

  Etapa 1 ARTÀ - ARENALET DES VERGER

  USOS ADMESOS

  ± 0 100 200 300 400metres

  1:10.000

  LLEGENDA inici / final etapa<

  A (pas de senderistes, bicicletes, cavalls i vehicles a motor) B (pas de senderistes, bicicletes i cavalls) C (pas de senderistes)

 • de

  de

  de

  de

  nade

  Can

  ses

  Cala

  Cala

  Camí

  Cova

  Sorda

  Voltes

  Torrent

  Torrent

  Torrent

  sa Cova

  na Clot

  Mesquida

  Mesquida

  Joan Xim

  NA CORNA

  des Corte

  na Llulla

  na Terres

  es Porxot

  ses Comes

  sa Caleta

  ES PUJOLET

  na Doctora

  sa Coma de sa Pedrera

  Cala Torta Cala Torta

  ses Paloves

  es Sementer

  sa Fel-lera

  Puig Figuer

  de sa Duaia

  ses Pedreres

  es Puig Rodó

  Cala Dentola

  Cala Estreta

  Cala Mitjana

  es Mal Fanera

  ses Maganetes

  Punta des Boc

  de sa Mesquida

  Puig des Corbs

  sa Font des Pi

  Camí Vell de sa

  Camí de sa Cova

  sa Duaia de Baix

  sa Clova des Mig

  Pla de na Llulla

  s'Escar d'en Ruiz

  es Cau de s'Arena

  ses Camamil-leres

  es Pla de na Vent

  es Pi d'en Cendra s'Era d'en Barret

  es Clot de sa Font

  Puig de la Senyora

  sa Cova des Coloms

  Puig des Enrocadors

  Corral de ses Cabres

  sa Clova des Safareig

  Pouet de Cala Estreta

  ses Rotes des Jai Moll

  Puig de ses Camamil-les

  es Corral de ses Cabres

  Caseta de l'Amo en Jaume

  es Comellar de ses Voltes

  C A L A M E S Q U I D A

  es Sementer de ses Figueres

  534500 535000 535500 536000 536500 537000

  439 880

  0 439

  920 0

  439 960

  0 440

  000 0

  440 040

  0 440

  080 0

  440 120

  0

  Etapa 1

  PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA ARTÀ - LLUCMEMÒRIA AMBIENTAL

  PLÀNOL Núm 3

  Etapa 1 ARTÀ - ARENALET DES VERGER

  USOS ADMESOS

  ± 0 100 200 300 400metres

  1:10.000

  LLEGENDA inici / final etapa<

  A (pas de senderistes, bicicletes, cavalls i vehicles a motor) B (pas de senderistes, bicicletes i cavalls) C (pas de senderistes)

 • deTorrent

  sa Pedra sa Pedra

  na Terres

  na Penyal

  s'Aladron

  na Llarga

  es Porxot

  es Matzoc

  na Fonoll

  des Llamp

  na Brotada

  la Senyora

  n'Arrufada

  na Penyalet

  s'Esteparet

  es Saulonar

  Font Celada

  Font Celada

  sa Falconera

  Cala Dentola

  na Ferradura

  es Blanquers

  Platja de sa na Balladora

  es Castellot

  Pou des Alics

  ses Maganetes

  s'Aigua Dolça

  sa Rota Plana

  sa Falconereta

  Sementer de sa

  sa Font Celada

  sa Punta Grossa

  Cova des Coloms Torre d'Albarca

  ses EnderinellesCaseta des Senyor

  sa Pedra des Pont

  Faralló d'Albarca

  sa Pleta d'Albarca

  Pinar de na Llarga

  Arenalet des Verger

  es Pla de na Fonoll

  Caseta des Milicians

  Pouet de Cala Estreta

  Pla de ses Camamil-les

  532500 533000 533500 534000 534500 535000

  440 120

  0 440

  160 0

  440 200

  0 440

  240 0

  440 280

  0 440

  320 0

  < Etapa 1

  PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA ARTÀ - LLUCMEMÒRIA AMBIENTAL

  PLÀNOL Núm 4

  Etapa 1 ARTÀ - ARENALET DES VERGER

  USOS ADMESOS

  ± 0 100 200 300 400metres

  1:10.000

  LLEGENDA inici / final etapa<

  A (pas de senderistes, bicicletes, cavalls i vehicles a motor) B (pas de senderistes, bicicletes i cavalls) C (pas de senderistes)

 • es desTorrent Galleric

  Cala Roja

  des Olors

  s'Estepar

  es Cocons na Retall

  es Cocons

  s'Aritjar

  ses Cuines

  Penya Roja

  es Balcons

  s'Arboceret

  es Maressos

  na Coronell

  Can Polissó

  sa Ferreria

  es Castellot

  s'Embarcador

  es Pedrissos

  es