33
Etika i društvena odgovornost u poslovanju Poduzetničke strategije Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka Buble et.al. (1997.), 58.-70. str. Osijek, 15.3.2018.

Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Etika i društvena odgovornost u

poslovanju

Poduzetničke strategije

Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Buble et.al. (1997.), 58.-70. str.

Osijek, 15.3.2018.

Page 2: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Sadržaj predavanja

Što je etika?

Može li se poslovna etika naučiti?

Etika i zakon

Moguće etičke razine poslovnog ponašanja

Čimbenici etičnog ponašanja

Najčešći etički problemi

Društvena odgovornost poduzeća

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 3: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Što je etika?

Znanost o moralu

Osnovno moralno načelo koje nas vodi u životu

Sklop moralnih principa i vrijednosti

Učenje o tome što je dobro, a što loše, a zatim odabir onoga što je

dobro

Principi, norme i standardi vođenja individue ili grupe

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 4: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Zašto pričati o etici?!

o temelj za sve odluke u životu

o neetično ponašanje u školama i na fakultetima vodi do

neetičnog ponašanja i za vrijeme profesionalne karijere

o povećanje samosvijesti javnosti i značenja poslovnih

aktivnosti,

o Razvijanje svijesti o ograničenosti i ugroženosti prirodnih

resursa i okoline

o Sve veći skandali u gospodarstvu :

◦ Negativne osobne posljedice za pojedinca

◦ Negativne posljedice za društvo

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 5: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Može li se poslovna etika (na)učiti?

Predispozicije etičnog/neetičnog ponašanja leže u odgoju i

karakteru (“dobre i loše jabuke”)

Etično ponašanje ovisi o puno više – u današnjim

kompleksnim organizacijama i okruženju potrebna su

dodatna objašnjenja, pravila, norme, koje vrijede u određenim

okolnostima (primjer tvornice, koja koristi kemikalije u svom

proizvodnom procesu)

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 6: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Može li se poslovna etika (na)učiti?

Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako

prepoznati etičke probleme i kako se nositi s njima – kroz

etički kod, trening, druge komunikacijske mehanizme

Etika postaje sastavni dio dobrog upravljanja poduzećem–

odnosi se na očekivanja i razumijevanje našeg odnosa sa

drugima (kupci, dobavljači, vlada, zajednica, jedni prema

drugima)

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 7: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Etičke dileme

Situacije u kojima dolazi do konflikta vrijednosti, koje se tiču

dobrog i lošeg

◦ “varanje” na ispitu – što je važnije: vjernost prijatelju ili

poštivanje etičkog kodeksa škole

◦ Laganje kupcu o vremenu isporuke – iskrenost prema kupcu ili

zadovoljavanja očekivanja direktora/poduzeća

◦ Lojalnost prijatelju ili lojalnost organizaciji (prijatelj ne obavlja

svoj posao kako treba)?

“Nećemo lagati, krasti niti varati, ali nećemo tolerirati niti one

ljude oko nas koji to čine”.

Što mislite da je teže – ponašati se prema prvom ili drugom dijelu

rečenice? Zašto?

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 8: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Potvrđena načela…

Nema dobrog načina da se učini loša stvar!

Moralno neispravno poslovanje je neuspješno

poslovanje. Isplati se biti pošten (Being nice pays

off!!!)

Moralno ispravno ponašanje je uspješno

poslovanje... Iako to ima svoju cijenu (Being nice

has a price!!!)

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 9: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Razine utvrđivanja etičkog načela

Razina utvrđivanja etičkog načela

◦ Univerzalna (Je li to što želim učiniti zakonito?)

◦ Parcijalna (Je li postignuta ravnoteža odnosa? –

nemogućnost postojanja velikog dobitnika i

velikog gubitnika istovremeno)

◦ Individualna (Kako ću se nakon toga osjećati?)

Stvoriti ravnotežu lojalnosti na sva tri nivoa

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 10: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Moguće etičke razine poslovnog

ponašanja

◦ Moralno poslovanje

◦ Nemoralno poslovanje

◦ Protumoralno poslovanje

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 11: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Moralni management Nemoralni management Protumoralni management

Etičke norme Uspjeh u okviru čvrstih etičkih načela, ideala poštenja, pravde i napretka

Management nije ni moralan ni nemoralan(Namjerni - ne uzima u obzir etička načela pri radu i odlučivanju; Nenamjerni – ne razmišlja o etičkim načelima u poslovanju

Managerske odluke, aktivnosti i ponašanja ukazuju na energično protivljenje etičkim Načelima

Motivi Dobri. Management želi uspjeti no samo uz primjenu legalnog i etičkog načina (poštenja, pravde)

Dobronamjerni, ali sebični u smislu da se ne uzima u obzir utjecaj odluke na druge ljude

Sebični. Management misli samo na osobnu dobit ili dobit kompanije

Ciljevi Profitabilnost samo u okviru zakona i etičkih načela

Profitabilnost, drugi ciljevi se ne uzimaju u obzir

Profitabilnost i uspjeh organizacije pod svaku cijenu

Fokusiranost na zakone

Poštivanje slova zakona. Zakon predstavlja minimalni etički standard. Manageri nastoje upravljati i etičnije no što to zakon zahtjeva.“Da li ovaj postupak odgovara nama i svim zainteresiranim stranama?”

Zakon je etična smjernica. Glavno pitanje je što možemo napraviti legalno“Možemo li ovim postupkom zaraditi novac na zakonit način?”

Zakonski standardi su barijere koje manageri moraju preskočiti ukoliko žele dobiti ono što žele. ”Možemo li zaraditi novac ovim postupkom, odlukom, ponašanjem?”

Strategija Ponašanje na temelju čvrstih etičkih načela

Sloboda u odlučivanju, manageri mogu donijeti odluku primjenjujući etička načela, ali samo ako to sami tako žele.

Iskorištavaju prilike zbog uspjeha organizacije. Idu „zaobilaznom linijom” ako im se to čini korisnim.

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 12: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Zašto se manageri ponašaju etično?

Većina managera – kako bi izbjegli sankcije/kazne, kako bi bili

nagrađeni

Mnogi manageri – zbog odgovornosti prema obitelji, prijateljima,

nadređenima...

Rijetko tko od managera – kako bi napravili ono što je ispravno,

zbog težnje prema idealima, vlastitim

stavovima/vrijednostima/normama

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 13: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Što znači biti etičan poduzetnik i

manager?

Čvrstoća moralnih pravila i poštivanje etike u

nekom poduzeću

Vrste dostupnih etičkih smjernica

Primjena etike na razvoj karijere i izazovi

◦ Nedostatak etike poslovnih ljudi doprinosi

opadanju moralnih načela čitavog društva

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 14: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Pitanja etičke karijere

Spriječiti i izbjeći etičke sukobe

3 koraka pri suočavanju s etičkom dvojbom

◦ Traženje procjene i potpore široke mreže ljudi od

povjerenja

◦ Poduzimanje mjera unutar poduzeća, kako bi se izvršile

promjene

◦ Unutarnje akcije radi vlastite zaštite i razriješenja dileme

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 15: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Situacijski čimbenici etičnog ponašanja

Vanjski

◦ Konkurencija

◦ Darežljivost okoline

◦ Ekstremna ovisnost

Unutarnji

◦ Pritisci za bolje izvršenje

◦ Nezadovoljstvo

◦ Ovlaštenje

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 16: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Što poduzeti kako bi se unaprijedila

etička klima u poduzeću ?

Vođenje pomoću primjera - menadžer osobnim primjerom

pokazuje najbolji način

Etički kodeks - formalni iskaz vrijednosti (etičkih i društvenih)

poduzeća

Etičke strukture -različiti organi u poduzeću zaduženi za

implementaciju etičkog ponašanja (etički zastupnik, etičko

povjerenstvo, ”sudovi časti”)

Etički treninzi i ”vruća linija” – učenje zaposlenika etici te

prijavljivanje problema

Podupirati ”zviždače” - zaposlenici koji razotkrivaju ilegalnu,

nemoralnu ili nezakonitu praksu poslodavca

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 17: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Zašto biti etičan?

Kao članovi društva, svi imamo moralna i etička načela, kao i

interese ekonomske prirode

Razmišljanja o etici proizilaze iz prethodno navedenih

interesa i načela

Npr. organizacija može biti zainteresirana za etičko

ponašanje kako bi izbjegla lošu reputaciju ili jednostavno zato

što vjeruje da je to jedini način kako se treba raditi

Donošenje odluka i ostvarivanje profita i drugih ciljeva bez

temeljnih etičnih načela dovodi do toga da se i drugi ljudi u okolini

počnu isto ponašati – opadanje moralnih načela čitavog društva

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 18: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Najčešći etički problemi

Problemi ljudskih resursa

◦ (diskriminacija) – događa se onda kad nešto drugo osim

kvalifikacija utječe na odnos s zaposlenikom (religija,

nacionalnost, spol, starost...)

Konflikt interesa

događa se kad je objektivnost ili procjena kompromitirana

◦ Gotovo svaka poslovna situacija može stvoriti konflikt interesa

◦ Primanje poklona, mita, utjecaji, posjedovanje važnih informacija

◦ Narušavanje povjerenja u osnovi svakog konflikta interesa

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 19: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Najčešći etički problemi

Pitanje povjerenja kupaca

◦ povjerljivost i privatnost, sigurnost proizvoda, efektivnost,

povjerenje u propagandu

Korištenje resursa poduzeća

◦ biti odgovoran u korištenju resursa, uključujući financije i

ugled, pružanje točnih informacija

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 20: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Što je društvena odgovornost?

Stupanj do kojeg organizacije obavljaju aktivnosti koje štite i

poboljšavaju društvo izvan služenja direktnim ekonomskim i

tehničkim interesima organizacija

Društvena odgovornost je koncept prema kojem poduzeća

integriraju brigu za okoliš i društvo u njihove poslovne

operacije i njihove interakcije sa stakeholderima, na

dobrovoljnoj osnovi. (Green paper, EU)

Obveza managementa da odlučuje i poduzima one aktivnosti kojemogu pridonijeti dobrobiti i interesima društva i pojedincima

Odgovornost managementa za napravljeni utjecaj na društvo

Trobilančni pristup:

gospodarstvu (PROFIT), društvu (LJUDI) i okolišu (PLANET)

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 21: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Klasični i suvremeni pristup

Klasični pristup (Friedman) – jedina obveza poduzeća je

maksimiziranje vrijednosti dionica za ulagača

Suvremeni pristup - Poduzeća su odgovorna za održavanje i

poboljšavanje društvenog bogatstva

Poduzeće kao ekonomska jedinka vs. poduzeće kao član

društva

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 22: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Utjecaji na društvenu odgovornost

poduzeća

Poslovanje

poduzeća

Pravni

utjecaji

Etički

utjecaji

Politički

utjecaji

Utjecaji

konkurencije

Page 23: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Pravni utjecaji

Zakonska regulativa – kontroliranje poslovnih aktivnosti u

specifičnim djelatnostima, kao npr. Proizvodnja igračaka, hrane,

tekstila

Državne agencije – zadužene za provođenje i poštivanje zakona

Primjer: korektivni tekstovi propagandnih poruka radi dovođenja

potrošača u zabludu prvobitnim porukama

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 24: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Politički utjecaji

Pritisci posebnih interesnih skupina, koje kontroliraju

poslovanje poduzeća

Utjecaji na poduzeće ostvaruju npr. lobiranjem kako bi

nagovorili različite vladine agencije na provedbu zakona o

zaštiti zaposlenih, potrošača itd.

Udruge za zaštitu potrošača, Udruge nezaposlenih, Udruge

umirovljenika...

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 25: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Konkurentski utjecaji

Aktivnosti koje poduzimaju konkurentska poduzeća

kako bi utjecala jedna na druge, ali i na društvo

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 26: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Etika i zakon

Etika

Zakon

Page 27: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Etično, ali ne i legalno...

Legalno, ali ne i etično... 1

Etičnost podrazumijeva više od samog

poštivanja zakona

Društvena odgovornost su obveze pojedinaca

i/ili organizacije da budu odgovorna za svoja

djela i odluke

PRIMJERI????

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 28: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Etički utjecaji

“etičko” donošenje odluka i “samo-kontrola” pri vođenju poduzeća

Etički kodeksi, uredi za žalbe zaposlenika i kupaca

Nepostojanje jednog, univerzalnog standarda za procjenu da li je

nešto etično ili ne.

◦ Zlatno pravilo – djeluj na način kako bi očekivao da drugi djeluju prema

tebi

◦ Univerzalni princip - djeluj na način da je rezultat toga od značaja za što

veći broj ljudi

◦ Kantov kategorički imperativ - djeluj na način da aktivnost, koju si

poduzeo može biti univerzalni zakon ili pravilo ponašanja pod tim uvjetima

◦ Profesionalna etika – poduzimaj aktivnost tako da neutralni skup

profesionalaca to smatra ispravnim

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 29: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Donošenje dobre odluke…Kako možemo biti sigurni?

Zapitajte se: “Jesu li moje aktivnosti u skladu sa

zakonom?”

Provjerite postoje li pravila ili regulacije koje

ograničavaju vašu odluku

Hoću li noćas moći zaspati?

TV test – Pitaj se: “Da li bih se osjećao ugodno kada

bih na TV-u morao objasniti zašto sam poduzeo tu

aktivnost?”

Kako će se moja obitelj osjećati zbog moje odluke?

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 30: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Rastući značaj društvene odgovornosti

poduzeća

Briga za image i ugled ima važnu i stalno rastuću

ulogu u konkurentskom poslovnom okruženju;

◦ kupci i NGO stalno traže sve više i više

informacija o proizvodima i uslugama poduzeća,

da li se misli o utjecaju na održivi razvoj, što se

kasnije i nagrađuje kroz ponašanja ovih skupina

prema poduzeću/organizaciji.

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 31: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Rastući značaj društvene odgovornosti

poduzeća

Djelomično, kao posljedica navedenog, financijski

stakeholderi u donošenju financijskih odluka idu izvan

tradicionalnog finacijskog izvještavanja i traže informacije za

bolje identificiranje faktora uspjeha i rizika poduzeća i njihov

stav prema javnom mišljenju

„Fair trade” (http://www.youtube.com/watch?v=mk9b3jbJroM&feature=related,

http://www.youtube.com/watch?v=4tvLHDxv4B4&feature=related)

http://www.youtube.com/watch?v=Ew1fmfngaI8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=h_bxTe5R9Hc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CM2HceWLaAs&feature=related

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 32: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Društvena odgovornost poduzeća u

Hrvatskoj

Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj – www.dop.hr

◦ Strategija društveno odgovornog poslovanja Republike

Hrvatske 2012-2015.

◦ Nacionalna mreža za društveno odgovorno poslovanje

Ciljevi Mreže su:

- povećanje broja domaćih poduzeća koja strateški provode DOP

- integracija DOP-a u javne politike

- osvješćivanje građana o vrijednostima i važnosti DOP-a

- stvaranje vlastitih dobrih praksi DOP-a (www.dop.hr)

Poduzetničke strategije, Oberman Peterka

Page 33: Etika i društvena odgovornost u - efos.unios.hr · Može li se poslovna etika (na)učiti? Odgovornost poslodavca je naučiti zaposlenike kako prepoznati etičke probleme i kako se

Društvena odgovornost poduzeća u

Hrvatskoj

Koja hrvatska poduzeća bi naveli kao društveno

odgovorna? Zašto?

CSR or PR?