3

etj/2015_2016/Udhezim nr 6 Per...Provimi me Zgjedhje 1.1 Testi i gjuhës së huaj (D3) hartohet në përputhje me gjuhën që në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: etj/2015_2016/Udhezim nr 6 Per...Provimi me Zgjedhje 1.1 Testi i gjuhës së huaj (D3) hartohet në përputhje me gjuhën që në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë
Page 2: etj/2015_2016/Udhezim nr 6 Per...Provimi me Zgjedhje 1.1 Testi i gjuhës së huaj (D3) hartohet në përputhje me gjuhën që në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë
Page 3: etj/2015_2016/Udhezim nr 6 Per...Provimi me Zgjedhje 1.1 Testi i gjuhës së huaj (D3) hartohet në përputhje me gjuhën që në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë