75
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN TUGASAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN (3756/3) 2012/2013 NAMA CALON : ANGKA GILIRAN : NOMBOR KAD PENGENALAN : GURU PENTAKSIR :

Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

m

Citation preview

Page 1: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

TUNKU ABDUL RAHMAN

TUGASAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN (3756/3)

2012/2013

NAMA CALON :

ANGKA GILIRAN :

NOMBOR KAD PENGENALAN :

GURU PENTAKSIR :

Page 2: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

ISI KANDUNGAN

Bil Kandungan Muka Surat

1 Perakuan Calon

2 Penghargaan

3 Pengenalan

4 Profil Perniagaan

5 Perancangan Urusniaga

6 Dokumen Perniagaan

7 Buku Catatan Pertama

8 Lejar

9 Imbangan Duga

10 Pengiraan Stok Akhir

11 Penyata Pendapatan

12 Kunci Kira-kira

13 Rumusan, Aplikasi Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan

14 Lampiran 1: Senarai nama dan alamat pembekal

Lampiran 2: Senarai nama dan alamat penghutang

Page 3: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LAMPIRAN 1

Perakuan Calon Tentang KetulenanTugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon :

Nama Calon :

No. Kad Pengenalan :

Angka Giliran Calon :

Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

Page 4: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 5: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

PENGHARGAAN

Saya, Beh Kher Sin ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada:

Cik Khor Kai Di, Guru Prinsip Perakaunan,

rakan-rakan sekelas,

ibu bapa

dan pihak sekolah

kerana telah banyak member dorongan, sorongan dan bantuan kepada saya untuk membolehkan

saya menyempurnakan tugasan projek Folio Prinsip Perakaunan, SPM 3756/3 dalam tempoh yang

telah ditetapkan.

Melalui tugasan ini, saya lebih memahami dan menghayati konsep-konsep perakaunan yang saya

pelajari dalam kelas. Kini, saya lebih yakin untuk menceburi bidang perakaunan sebagai kerjaya saya

pada masa hadapan.

Page 6: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Ooi Lay Ling telah menubuhkan Perniagaan Buah-buahan Murni pada 1 Julai 2010

dengan modal sebanyak RM 20 000 dimasukkan ke dalam akaun bank, RM 20 000 sebagai

simpanan tetap dan sebuah bangunan bernilai RM 200 000. Perniagaan saya adalah perniagaan

milikan tunggal yang menjual buah-buahan seperti orange Sunkist, apple Washington dan

Anggur. Perniagaan ini dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM 500

sebulan.

Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual buah-buahan kerana:

i

ii

iii

Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual buahan-buahan,

saya akan memperoleh

i

ii

Saya faham dengan melibatkan diri dalam perniagaan yang menjual buah-buahan saya berdepan

dengan risiko-risiko seperti

i

iiWalaubagaimanapun saya akan menanggung sendiri segala kos dan kerugian.

Page 7: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

PROFIL PERNIAGAAN

1 Nama Perniagaan Kedai Perabot Kher Sin

2 Nama Pemilik BEH KHER SIN

3 Lokasi/Alamat

4 Jenis Perniagaan MILIKAN TUNGGAL

5 Tempoh Perniagaan SATU TAHUN(01/08/2015-31/07/2016)

6 Tempoh Rekod SEBULAN(01/08/2015-31/08/2015)

7 Modal Perniagaan

8 Jumlah Pekerja SEORANG PEKERJA SAHAJA

9 MENERUSKAN PERNIAGAAN

10 Nama dan Alamat bank Maybank Berhad

11 Nombor Akaun 0820 1863 0714

6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Kenderaan RM50000Stok RM10000Penghutang RM3050= Peniaga Ali RM500 Joey Enterprise RM1500 Kedai Lee RM1050Overdraf bank RM800Tunai RM400

Status Perniagaan

3615-6 Jalan Che Ahmad Bandar Nibong Tebal,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Page 8: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

PERANCANGAN URUS NIAGA

Bil Tarikh Urus niaga Dokumen Komponen2011 contoh

1 Ogos Memulakan perniagaan dengan memasukkan Slip Wang Catatan1 wang tunai ke dalam bank RM20, 000, Masuk dan Permulaan

Simpanan Tetap RM20, 000, dan sebuah MemoBangunan RM200, 000.

2 contohinvois asal

10 helai baju kemeja-T, berkos RM20 sehelai, berjumlah RM200. Inv.1111Tiada diskaun niaga.

38 helai baju kemeja-T, berharga RM40 sehelai, berjumlah RM320.Tiada diskaun niaga.

4 Kerana rosak dan tiada diskaun niaga.

51 helai baju kemeja-T, berharga RM40 sehelai, berjumlah RM40.Kerana terkoyak dan tiada diskaun niaga.

620 helai baju sukan, berkos RM30 sehelai, berjumlah RM600.

715 helai baju sukan, berharga RM60 sehelai, berjumlah RM900.

8 Membayar tunai / cek kepada Kilang baju elaki ABC untuk menjelaskansemua hutang/ sebahagian hutang atas invois no. 1111 berjumlah RM180Tiada diskaun tunai.

9 Menerima tunai / cek daripada Kedai baju lelaki 88 untuk menjelaskan semua hutang/ sebahagian hutang atas invois no. 2345 berjumlah RMxxxTiada diskaun tunai.

10 Membayar gaji seorang pekerja, En Hamsi bin Husni dengan tunai sebanyak RM1200 bagi bulan Ogos 2019.

11

12

13

Belian barang niaga daripada Kilang baju lelaki ABC secara kredit sebanyak

Jualan barang niaga kepada Kedai baju lelaki 88 secara kredit sebanyak

Pulangan belian kepada Kilang baju lelaki ABC sebanyak

Pulangan jualan daripada Kedai baju lelaki 88 sebanyak

Belian barang niaga daripada Kilang baju lelaki Jadi secara tunai sebanyak

Jualan barang niaga kepada Kedai baju lelaki Segak secara cek sebanyak

Page 9: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 10: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Komponen

*Harga jualan mesti lebih daripada harga belian.*Mesti beli atau ada stok, baru boleh jual.*Mesti ada belian kredit, baru boleh ada pulangan belian(dengan pemiutang yang berkenaan);

mesti ada jualan kredit, baru boleh ada pulangan jualan. (dengan penghutang yang berkenaan)

*Jika belian tunai, mesti ada tunai di tangan.

draf stok

termasuk ambilan stok, jika ada…

baki stok mesti rasional…

angkutan masuk / insurans atas belian dll

sama ada secara kredit atau tunai, mesti rasional

contoh kos belian RM500 tetapi kos angkutan masuk RM800???

Tunai, sila memastikan wang tunai adalah mencukupi dan Buku Tunai hanya tutup selepas perancangan siap.

draf buku tunai

(termasuk belanja, hasil, belian, jualan, ambilan, pinjaman, modal secara tunai dan cek.)

Kekemasan dan susunan urusniaga ikut tarikh adalah diambil kira dalam pemberian markah

Page 11: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 12: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

*Mesti ada belian kredit, baru boleh ada pulangan belian(dengan pemiutang yang berkenaan);

Tunai, sila memastikan wang tunai adalah mencukupi dan Buku Tunai hanya tutup selepas perancangan siap.

Page 13: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 14: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SIMPANAN

SALINAN BANK (M) BERHAD NO: 1510 1520

3615-6 Jalan Che Ahmad Bandar Nibong Tebal,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

SLIP WANG MASUK

TARIKH: 25 Ogos 2015

WANG TUNAI RM RM

RINGGIT MALAYSIA: SERIBU SAHAJA 1000

JUMLAH BERSIH 1000

NOMBOR AKAUN: NAMA

0 8 2 0 1 8 6 3 0 7 1 4 Kedai Perabot Kher Sin

DILULUSKAN OLEH:

DOKUMEN 19

Maybank Berhad

Page 15: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

MEMO NO:M201

Kedai Perabot Kher Sin

6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang. TARIKH: 1 Ogos 2015

Tel:04-5930709

Faks:04-5930710

KEPADA: Kerani Akaun

PERKARA: Perniagaan menjalankan perniagaan dengan modal sebanyak RM62650 yang

terdiri daripada aset,dan liabiliti seperti berikut:

Kenderaan RM50000 Penghutang RM3050= Peniaga Ali RM500

Stok RM10000 Joey Enterprise RM1500

Overdraf bank RM800 Kedai Lee RM1050

Tunai RM400

T.T PENGURUS

DOKUMEN 1

Page 16: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

KERATAN CEK

TARIKH : 28 Ogos 2015

PENERIMA : Kedai Perabot Kher Sin

TUJUAN : Kegunaan Pejabat

RINGGIT

BAKI AKHIR : 21,500.00

DIMASUKKAN : -

JUMLAH : 21,500.00

CEK INI : 500.00

BAKI : 21,000.00

NO: MPB481216

DOKUMEN 23

Page 17: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SALINAN NO: BT121 BIL TUNAI

Kedai Perabot Kher Sin6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Tel:04-5930709Fax:04-5930710

KEPADA:Perniagaan Shu Jie91,Pekeliling Belatuk,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

TARIKH: 15 Ogos 2015

BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH RM RM

1 Almari Kayu 5 1,000.00 5,000.00 2

JUMLAH 5,000.00

(RINGGIT MALAYSIA: LIMA RIBU SAHAJA

Tanda Tangan Pengurus

DOKUMEN 12

TUNAI / CEK : MPB120145

Page 18: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SALINAN

INVOIS NO: INV 1009

Kedai Perabot Kher Sin

6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Tel:04-5930709

Fax:04-5930710

KEPADA:

TARIKH:11 Ogos 2015

32,Lorong Victoria,Taman Victoria,

14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

BIL KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)

(RM)

1 45 unit Kerusi 100.00 4,500.00

2

JUMLAH 4,500.00

(RINGGIT: EMPAT RIBU LIMA RATUS SAHAJA

SYARAT: K & K di K

ANGKUTAN DIBAYAR

T.T PENERIMA T.T PENGURUS

DOKUMEN 9

Kedai Lee

Page 19: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SALINAN

BAUCER PEMBAYARAN NO: B504

6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Tel:04-5930709

Fax:04-5930710

KEPADA : Pekerja-Sally TARIKH: 30 Ogos 2015

BIL KETERANGAN JUMLAH T.T PENERIMA

RM

1 Gaji 1,300.00

JUMLAH 1,300.00

( RINGGIT MALAYSIA: SERIBU TIGA RATUS SAHAJA

DILULUSKAN OLEH:

PENGURUS

Dokumen 26

Kedai Perabot Kher Sin

TUNAI / NO CEK: MPB481218

Page 20: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SLIP PENDAFTARAN TUNAI

TARIKH:

ITEM BUTIR RM

1

2

3

JUMLAH

BAYARAN

BAKI

DOKUMEN

catatan: beli daripada kedai runcit…,

Page 21: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

ASALNOTA DEBIT NO: ND0820Pemborong K.S

2508,Jalan Changkat,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.Tel:04-5933200Fax:04-5933211

KEPADA: Kedai Perabot Kher Sin TARIKH: 6 Ogos 20156,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

AKAUN TUAN TELAH DIDEBITKAN SEPERTI YANG BERIKUT.BIL KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)(RM)

1 Caj angkutan dikenakan atas 80.00 dikenakan atas Invois no:INV031tertinggal catat

JUMLAH 80.00

(RINGGIT: LAPAN PULUH SAHAJA

T.T PENGURUS

DOKUMEN 4

Page 22: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

SALINAN NOTA KREDIT NO: NK 1314

Kedai Perabot Kher Sin6,lorong11,Taman Belatuk,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Tel:04-5930709Fax:04-5930710

KEPADA: TARIKH:11 Ogos 2015

14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

AKAUN TUAN TELAH DIKREDITKAN SEPERTI YANG BERIKUT.BIL KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)(RM)

1 2 Kerusi(Dipulangkan kerana 100.00 200.00 rosak)

JUMLAH 200.00

(RINGGIT: DUA RATUS SAHAJA

T.T PENGURUS

DOKUMEN 10

Kedai Lee32,Lorong Victoria,Taman Victoria,

Page 23: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

ASAL

RESIT RASMI NO: R1245

1,Lorong Bistani 11,Taman Bistani,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Tel:04-5930657

Fax:04-5930660

TARIKH: 30 Ogos 2015

DITERIMA DARIPADA: Kedai Perabot Kher Sin

RIMGGIT MALAYSIA: LIMA RATUS SAHAJA

KERANA: Menjelaskan hutang atas Invois No:INV1324

RM:500

PENGURUS

DOKUMEN 27

Hong Enterprise

TUNAI/ NO. CEK: MPB481219

Page 24: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

MAKLUMAN KREDIT

BANK (M) BERHAD

TARIKH:

KEPADA: AKAUN NO:

AKAUN TUAN TELAH DIKREDITKAN SEPERTI YANG BERIKUT.RINGGIT MALAYSIA:PERKARA :

RM

Pengurus Cawangan

DOKUMEN

Page 25: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

MAKLUMAN DEBIT

BANK (M) BERHAD

TARIKH:

KEPADA: AKAUN NO:

AKAUN TUAN TELAH DIDEBITKAN SEPERTI YANG BERIKUT.RINGGIT MALAYSIA:PERKARA :

RM

Pengurus Cawangan

DOKUMEN

Page 26: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Kedai Perabot Kher Sin BUKU TUNAI

Tarikh Butir Folio Tunai Bank Tarikh Butir Folio Tunai Bank (RM) (RM) (RM) (RM)

2015 2015Ogos 1 Baki b/b 400.00 Ogos 1 Baki b/b 800.00

10 Jualan 1,000.00 25 Bank ✓ 1,000.00 15 Jualan 5,000.00 25 Alatan Pejabat 1,000.00 18 Syarikat Xin 9,000.00 26 Kadar Bayaran 100.00 19 Peniaga Ali 2,000.00 27 Sewa 1,000.00 23 Kedai Lee 4,300.00 28 Tunai ✓ 500.00 24 Joey Enterprise 3,000.00 28 Pemborong K.S 4,080.00 25 Tunai ✓ 1,000.00 29 Belanja Iklan 100.00 28 Bank ✓ 500.00 30 Gaji 1,300.00 31 Komisen Diterima 550.00 30 Hong Enterprise 500.00

31 Baki h/b 1,250.00 15,120.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Sept 1 Baki b/b 1,250.00 15,120.00

Page 27: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

JURNAL AM

Tarikh Butir Fol. Debitt Kredit (RM) (RM)

2015Ogos 1 Kenderaan 50,000.00

Tunai 400.00 Stok 10,000.00 Penghutang:Peniagaan Ali 500.00 Joey Enterprise 1,500.00 Kedai Lee 1,050.00 Overdraf Bank 800.00 Modal 62,650.00 (Baki aset dan liabiliti pada tarikh ini) 63,450.00 63,450.00

22 Ambilan 500.00 Belian 500.00 (Mengambil almari kayu untuk kegunaan sendiri)

Page 28: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LEJAR BELIAN

Pemborong K.S

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 5 Pulangan Belian 1000 Ogos 3 Belian 5000

28 Bank 4080 6 Belian 80

5080 5080

Hong Enterprise

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 30 Bank 500 Ogos 7 Belian 500

Ikea Enterprise

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Baki h/b 500 Ogos 8 Belian 500

2015

Sept 1 Baki b/b 500

Page 29: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 30: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 31: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 32: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LEJAR JUALAN

Joey Enterprise

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 1 Baki b/b 1500 Ogos 24 Bank 3000

9 Jualan 3000 31 Baki h/b 1500

4500 4500

2015

Sept 1 Baki b/b 1500

Kedai Lee

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 1 Baki b/b 1050 Ogos 11 Pulangan Jualan 200

11 Jualan 4500 23 Bank 4300

31 Baki h/b 1050

2015 5550 5550

Sept 1 Baki b/b 1050

Syarikat Xin

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 13 Jualan 10000 Ogos 18 Bank 9000

31 Baki h/b 1000

10000 10000

2015

Sept 1 Baki b/b 1000

Page 33: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Perniagaan Ali

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

TARIKHBUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 1 Baki b/b 500 Ogos 19 Bank 2000

17 Jualan 2000 31 Baki h/b 500

2500 2500

2015

Sept 1 Baki b/b 500

Page 34: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 35: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 36: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 37: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 38: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 39: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 40: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Kedai Perabot Kher Sin Imbangan Duga Pada 31 Ogos 2015

BUTIR DEBIT KREDIT (RM) (RM)

Bank 15,120.00 Tunai 1,250.00 Kenderaan 50,000.00 Jualan 25,500.00 Belian 5,580.00 Pulangan Belian 1,000.00 Pulangan Jualan 200.00 Kadar Bayaran 100.00 Sewa 1,000.00 Belanja Iklan 100.00 Gaji 1,300.00 Ambilan 500.00 Modal 62,650.00 Stok 10,000.00 Alatan Pejabat 1,000.00 Komisen Diterima 550.00 Pemiutang: Ikea Enterprise 500.00 Penghutang: Syarikat Xin 1,000.00 Penghutang: Perniagaan Ali 500.00 Penghutang: Kedai Lee 1,050.00 Penghutang: Joey Enterprise 1,500.00

90,200.00 90,200.00

Page 41: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LEJAR AM

Akaun Jualan

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Baki h/b 25500 Ogos 10 Tunai 1000

15 Bank 5000

31 Pelbagai Penghutang 19500

25500 25500

2015

Sept 1 Baki b/b 25500

Akaun Belian

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Pelbagai Pemiutang 6080 Ogos 22 Ambilan 500

31 Baki h/b 5580

6080 6080

2015

Sept 1 Baki b/b 6080

Akaun Pulangan Belian

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Baki h/b 1000 Ogos 31 Pelbagai Pemiutang 1000

2015

Sept 1 Baki b/b 1000

Page 42: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Akaun Komisen Diterima

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Baki h/b 550 Ogos 31 Tunai 550

2015

Sept 1 Baiki h/b 550

Akaun Pulangan Jualan

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Pelbagai Penghutang 200 Ogos 31 Baki h/b 200

2015

Sept 1 Baki b/b 200

Akaun Kadar Bayaran

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 26 Tunai 100 Ogos 31 Baki h/b 100

2105

Sept 1 Baki b/b 100

Page 43: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Akaun Sewa Premis

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 27 Bank 1000 Ogos 31 Baki h/b 1000

2015

Sept 1 Baki b/b 1000

Akaun Belanja Iklan

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 29 Tunai 100 Ogos 31 Baki h/b 100

2015

Sept 1 Baki b/b 100

Akaun Gaji

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

TARIKH BUTIR FOLJUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 30 Bank 1300 Ogos 31 Baki h/b 1300

2015

Sept 1 Baki b/b 1300

Page 44: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Akaun Ambilan

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 22 Belian 500 Ogos 31 Baki h/b 500

2015

Sept 1 Baki b/b 500

Akaun Modal

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 31 Baki h/b 62650 Ogos 1 Baki b/b 62650

2015

Sept 1 Baki b/b 62650

Akaun Stok

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 1 Baki b/b 10000 Ogos 31 Baki h/b 10000

2015

Sept 1 Baki h/b 10000

Page 45: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Akaun Alatan Pejabat

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 25 Bank 1000 Ogos 31 Baki h/b 1000

2015

Sept 1 Baki b/b 1000

Akaun Kenderaan

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

2015 2015

Ogos 1 Baki b/b 50000 Ogos 31 Baki h/b 50000

2015

Sept 1 Baki b/b 50000

Page 46: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

(RM) (RM)

Page 47: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 48: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 49: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 50: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 51: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 52: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 53: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 54: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 55: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 56: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 57: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 58: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 59: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 60: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 61: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 62: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 63: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 64: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 65: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Kedai Perabot Kher Sin

PENYATA PENDAPATAN BAGI BULAN BERAKHIR 31 OGOS 2015

RM RM RM

Jualan 25500

Tolak: Pulangan Jualan 200

Jualan Bersih 25300

TOLAK: KOS JUALAN

Stok Awal 10000

Belian 5580

Tolak: Pulangan Belian 1000

Belian Bersih 4580

Kos Barang untuk dijual 14580

Tolak: Stok Akhir 3960

Kos Jualan 10620

Untung Kasar 14680

TAMBAH: HASIL

Komisen Diterima 550

15230

TOLAK: BELANJA

Gaji 1300

Sewa 1000

Kadar Bayaran 100

Belanja Iklan 100 2500

Untung Bersih 12730

Page 66: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Jenis barang: Almari Kayu KAD STOK

Masuk Keluar BakiBil Tarikh Dokumen No. Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun

Dokumen seunit seunit seunit(unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM)

1 Memo M201 14 500 700

2 3 Invois INV031 10 500 5000 24 500 12000

3 5 Nota Kredit NK0714 2 500 1000 22 500 11000

4 13 Invois INV1010 10 500 5000 12 500 6000

5 15 Bil Tunai BT121 5 500 2500 7 500 3500

6 22 Memo M202 1 500 500 6 500 3000

Jenis barang: Kerusi KAD STOK

Masuk Keluar BakiBil Tarikh Dokumen No. Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun

Dokumen seunit seunit seunit(unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM)

1 Memo M201 50 30 1500

2 11 Invois INV1009 45 30 1350 5 30 150

3 11 Nota Kredit NK1314 2 30 60 7 30 210

Jenis barang: Meja KAD STOK

Masuk Keluar BakiBil Tarikh Dokumen No. Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun

Dokumen seunit seunit seunit(unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM) (unit) (RM) (RM)

1 Memo M201 20 50 1000

2 8 Invois INV4321 10 50 500 30 50 1500

3 9 Invois INV1008 15 50 750 15 50 750

4 17 Invois 10 50 500 5 50 250

2015 Ogos 1

2015 Ogos 1

2015 Ogos 1

Page 67: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)
Page 68: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

Kedai Perabot Kher Sin

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 OGOS 2015

RM RM RM

ASET BUKAN SEMASA

Kenderaan 50000

Alatan Pejabat 1000

51000

ASET SEMASA

Stok Akhir

Penghutang: Syarikat Xin 1000

Perniagaan Ali 500

Kedai Lee 1050

Joey Enterprise 1500 4050

Bank 15120

Tunai 1250

24380

TOLAK :LIABILITI SEMASA

Pemiutang: Ikea Enterprise 500

Modal Kerja 23880

74880

EKIUTI PEMILIK

Modal Awal 62650

Tambah: Untung Bersih 12730

75380

Tolak: Ambilan 500

Modal Akhir 74880

Page 69: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LAMPIRAN 1Senarai nama dan alamat pembekal

Urus niaga secara kreditPembekal 1 Pembekal 2

Perabot S.J Trading Kedai Hue Yi32,Jalan Sri Nibong3,Taman Sri Nibong 32,Lorong Victoria,

14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang. 14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Urus niaga secara tunaiPembekal 1

Kedai SuYee17,Lorong Terkukur 4,Taman Cowin,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

LAMPIRAN 2Senarai nama dan alamat pelanggan

Urus niaga secara kreditPelanggan 1 Pelanggan 2

Syarikat Bryan Perniagaan S.H2508,Jalan Changkat, 2361,Jalan Kilang,

14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang. 14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Urus niaga secara tunaiPelanggan 1 Pelanggan 2

Alice Enterprise Perniagaan Ming Huat40,Pekeliling Belatuk,Taman Bersatu, 3189,Jalan Bayan,

14300Nibong Tebal,Pulau Pinang. Taman Sentosa,14300Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Pelanggan 3 Pelanggan 4

Kedai Northern Winnie Trading4,Lorong Rajawali 22,Taman Berjaya, 15,Jalan Persiaran Merbok,Taman

14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang. Sri Nibong,14300 Nibong Tebal,Pulau Pinang.

Page 70: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

RUMUSAN

Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan.

Maksud

Contoh

1. Kos Sejarah

Page 71: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

LAMPIRAN 2

Senarai nama dan alamat pelanggan

Urus niaga secara kreditPelanggan 1 Pelanggan 2

Urus niaga secara kreditPelanggan 3 Pelanggan 4

Urusniaga secara tunaiPelanggan 1

Page 72: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 TINGKATAN 4TAHUN 2012

KEMAHIRAN OGOS SEPTEMBER OKTOBERMINGGU MINGGU MINGGU

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2Perancangan Awal

CU

TI P

EY

EN

GA

HA

N P

EN

GG

AL

Taklimat GuruProcess Tugasan

Pengenalan PerniagaanProfil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama dan Buku TunaiPengeposan Ke LejarPenyediaan Imbangan Duga Penilaian Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan

MenganalisisRumusan Aplikasi Konsep dan Prinsip Perakaunan

Penggunaan TMKPenggunaan KomputerKomunikasi

Nilai MurniPengurusan dan Penilaian

Pengumpulan dan Semakan TugasanPenilaian dan PentaksiranKemasukan Markah ke E-PPK3

Kemasukan Markah On-Line ke LPM(Markah Simpan untuk tahun SPM

Page 73: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 TINGKATAN 4TAHUN 2012

Page 74: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

JURNAL BELIAN

Tarikh Butiran Fol. No.InvoisJumlah(RM)

2015Ogos 3 Pemborong K.S INV031 5000

6 Pemborong K.S ND0820 807 Hong Enterprise INV1324 5008 Ikea Enterprise INV4321 500

31 Akaun Belian(Debit) 6080

JURNAL JUALAN

Tarikh Butiran Fol. No.InvoisJumlah(RM)

2015Ogos 9 Joey Enterprise INV1008 3000

11 Kedai Lee INV1009 450013 Syarikat Xin INV1010 1000017 Perniagaan Ali INV1011 200031 Akaun Jualan(Kredit) 19500

Page 75: Format Akaun Folio t4 (Autosaved) (Autosaved)

JURNAL PULANGAN BELIAN

Tarikh Butiran Fol. No.Nota KreditJumlah(RM)

2015Ogos 5 Pemborong K.S NK0714 1000

31 Akaun Pulangan Belian(Kredit) 1000

JURNAL PULANGAN JUALAN

Tarikh Butiran Fol. No.Nota KreditJumlah(RM)

2015Ogos 11 Kedai Lee NK1314 200

31 Akaun Pulangan Jualan(Debit) 200