FPL 09 01pv Predare Amplasament

Embed Size (px)

Text of FPL 09 01pv Predare Amplasament

Santier:_______________________________ Punct de lucru : ______________

Obiectul : _________________________________________________________

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI

SI A BORNELOR DE REPERENr.___________ Data _________________

1. Delimitarea terenului conform Plan nr.__________________________________avind coordonatele (axele):

___________________________________________________________________________

Plansa nr.____________________________Proiect nr.____________________________

cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor ( bornele , constrctuctiile etc.) :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicativul bornei de referinta ________________________Cota ___________________

Cota absoluta ____________________

borna 1borna 2borna 3borna 4

x _________________________

Coordonata

( Axa )

y_________________________

z_________________________

2. Constructii instalatii existente pe amplasament sau in subsol :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Alte mentiuni :

CONSTRUCTORUL se obliga :

BENEFICIARUL se obliga :

a) sa transporte cantitatea de ________ m3

a) sa plateasca constructorului costul

moloz existent pe amplasament .

incarcarii si transporturilor comandate.

b) sa demoleze volumul de fundatii

b) sa plateasca constructorului valoarea

existent pe amplasament pentru a

lucrarilor comandate .

fi transportate _______ m3 .

4.

Numele Prenumele

Functia Semnatura

PREDAT :

BENEFICIAR: ________________________________________________________

PROIECTANT : ________________________________________________________

PRIMIT :

CONSTRUCTOR:________________________________________________________