of 37 /37
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku) FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa www.fundacjasinfoniavarsovia.org Data rejestracji w KRS: 03.09.2001 Numer KRS 0000040968 REGON: 016397226-00017 NIP: 526-25-04-626 Rozpoczęcie działalności fundacji – 03.09.2001 Uzyskanie statusu OPP – 17.01.2005 ZARZĄD FUNDACJI: Piotr Kostrzewa - Prezes Zarządu zam.01-497 Warszawa, ul. Zeusa 47 m 22 Andrzej Krzyżanowski - Wiceprezes Zarządu zam. 04-514 Warszawa ul. Szumna 3 m. 7 Roman Sykta - Członek Zarządu zam. 03 -741 Warszawa ul. Targowa 33B m.2 RADA FUNDACJI: 1

FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA · Web view... Koyounbaba Isaac Albéniz Asturias Astor Piazzolla Bandoneon Astor Piazzolla Milonga del Angel Astor Piazzolla Libertango Astor Piazzolla

Embed Size (px)

Text of FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA · Web view... Koyounbaba Isaac Albéniz Asturias Astor Piazzolla...

FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA

Sprawozdanie z dziaalnoci

rok 2016

Sprawozdanie zostao sporzdzone zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Sprawiedliwoci

z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaalnoci fundacji

(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku)

FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA

ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa

www.fundacjasinfoniavarsovia.org

Data rejestracji w KRS: 03.09.2001

Numer KRS 0000040968

REGON: 01639722600017

NIP: 5262504626

Rozpoczcie dziaalnoci fundacji 03.09.2001

Uzyskanie statusu OPP 17.01.2005

ZARZD FUNDACJI:

Piotr Kostrzewa Prezes Zarzdu

zam.01-497 Warszawa, ul. Zeusa 47 m 22

Andrzej Krzyanowski Wiceprezes Zarzdu

zam. 04-514 Warszawa ul. Szumna 3 m. 7

Roman Sykta - Czonek Zarzdu

zam. 03 -741 Warszawa ul. Targowa 33B m.2

RADA FUNDACJI:

Grayna Dbrowska Gadzina

Jerzy Klocek

Marcin Wytrykowski

Organem sprawujcym nadzr nad Fundacj jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biuro rachunkowe obsugujce Fundacj Sinfonia Varsovia:

Firma MAX Sc

Ul. Andrzejewska 7, 02-312 Warszawa

[email protected]

Cele statutowe Fundacji Sinfonia Varsovia:

1. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsiwzi muzycznych w kraju i za granic, ze szczeglnym uwzgldnieniem twrczoci kompozytorw polskich.

2. Promowanie modych utalentowanych artystw w kraju i za granic.

3. Upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego, Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. nieodpatn dziaalno poytku publicznego w zakresie:

a) organizowanie i finansowanie corocznego Festiwalu Muzycznego w Warszawie i innych festiwali muzycznych oraz koncertw Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia

b) promowanie modych utalentowanych artystw w kraju i zagranic oraz organizowanie dla nich nagra muzycznych i koncertw.

c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie kursw artystycznych, projektw edukacyjnych oraz mistrzowskich klas instrumentalnych wspierajcych edukacj muzyczn dzieci i modziey

2. dziaalno gospodarcz

Fundacja Sinfonia Varsovia organizuje samodzielnie lub wsporganizuje w ramach cisej wsppracy z Orkiestr Sinfonia Varsovia w/w przedsiwzicia artystyczne: koncerty, festiwale , nagrania muzyczne oraz instrumentalne i dyrygenckie kursy mistrzowskie

Modym, najzdolniejszym studentom akademii muzycznych w Polsce umoliwia udzia w prbach Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zdobywaj oni w ten sposb cenne umiejtnoci praktyczne i dowiadczenie gry zespoowej w jednej z najbardziej renomowanych polskich orkiestr.

Najwybitniejszym modym instrumentalistom funduje stypendium i zaprasza do uczestniczenia w planach koncertowych Orkiestry.

Wspierajc ide poytku publicznego promuje modych polskich instrumentalistw i dyrygentw, zapraszajc ich do udziau w nagraniach i koncertach.

Od roku 2001 Fundacja Sinfonia Varsovia corocznie wraz z Orkiestra Sinfonia Varsovia - organizuje Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu. Jest to cykl niezwykle interesujcych bezpatnych koncertw przeznaczonych dla warszawskiej publicznoci.

Gwnym celem Fundacji jest zaprezentowanie orkiestry Sinfonia Varsovia jak najszerszemu gronu suchaczy. Koncerty wykonywane s w salach koncertowych, w domach kultury, kocioach lub na wolnym powietrzu. Spotykaj si zawsze z olbrzymim zainteresowaniem i wdzicznoci warszawiakw.

Od roku 2007 Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu nosi imi Franciszka Wybraczyka - pomysodawcy i pierwszego dyrektora artystycznego Festiwalu, wieloletniego dyrektora orkiestry Sinfonia Varsovia oraz zaoyciela Fundacji. Oddajc hod jego pamici Fundacja stara si jednoczenie przypomnie i przybliy mieszkacom Warszawy t niewtpliwie wybitn posta polskiego ycia muzycznego.

Orkiestra Sinfonia Varsovia udowadnia e muzyka klasyczna, to nie tylko utwory syszane wzamknitych salach koncertowych. Po raz 16. zorganizowano festiwal dla mieszkacw Warszawy. Tym razem zagrano wrodku miasta: wparkach, na placu ina dziedzicu muzeum. Bya to muzyczna podr po Warszawie, ktra rozpocza si na Woli, nastpnie zahaczya oPrag, aby powrci do centrum izakoczy znw po prawej stronie Wisy, przy Grochowskiej wsiedzibie Orkiestry. Wszystkie koncerty odbyy si na wieym powietrzu.

Koncert Maksymiuk & Moder na start rozpocz zrozmachem Festiwal. 12 czerwca Sinfonia Varsovia wystpia wAmfiteatrze Sowiskiego wsamym sercu Parku Sowiskiego na warszawskiej Woli. Orkiestr poprowadzi Maestro Jerzy Maksymiuk, acay koncert uwietni znany szerokiej publicznoci pianista ikompozytor Leszek Moder. Kolejnym punktem na mapie czerwcowych koncertw byo Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie na 2,3 i5 smyczkw zostay zagrane utwory m.in. Mozarta, Rossiniego iPendereckiego, dyrektora artystycznego Sinfonii Varsovii, ato wszystko rwnie na wieym powietrzu - na dziedzicu Muzeum. Wystpi Kwintet Smyczkowy orkiestry Sinfonia Varsovia wskadzie: Anna Maria Stakiewicz, Zofia Endzelm, Katarzyna Budnik-Gazka, Marcel Markowski iMicha Sobu.

Nastpny przystanek Brass, na Plac!, akonkretnie barStudio na Placu Defilad. Tym razem zesp instrumentw dtych Sinfonia Varsovia Brass wkilkunastoosobowym skadzie zabra publiczno na pogranicza muzyki klasycznej irozrywkowej. Muzycy zimpetem zagrali Children of Sanchez Chucka Mangione, Soul Bossa Nova Quincy Jonesa, Gonna Fly Now Billa Contiego utwr znany zfilmu Rocky oraz wiele innych znanych szerokiej publicznoci melodii.

"Trasa" Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu zakoczya si przy Grochowskiej 272 wsiedzibie orkiestry. Wsobot 18 czerwca publiczno moga odda si popoudniowemu Siesta time na scenie plenerowej gitarzysta Krzysztof Meisingner, mezzosopranistka Agnieszka Rehlis oraz Sinfonia Varsovia zaprezentowa;i muzyk hiszpask. Wniedziel 19 czerwca, Gran finale na trawie - zabrzmiay arie ioperetki wwykonaniu Kariny Skrzeszewskiej, Agnieszki Rehlis i Sinfonii Varsovii pod batut woskiego dyrygenta Gaetano D'Espinosy.

Kolejnym znaczcym Festiwalem organizowanym przy wsparciu Fundacji Sinfonia Varsovia jest polska edycja La Folle Journee. Festiwal odby si w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w dniach 23-25 wrzenia 2016. 7. edycja festiwalu Szalone Dni Muzyki wWarszawie przebiega pod hasem NATURA Wodnalezieniu si wtym gszczu muzyki pomocny by m.in.podzia programu nakategorie dostosowane dornych grup odbiorcw: klasyka iklasyka inaczej orazmodzi wykonawcy, atake koncerty rodzinne idla dzieci, wrd ktrychnie mogo zabrakn Smykofonii iSzalonych Bajek.

Bogaty program (182 utworw skadajcych si na2 915 minut muzyki), jak co roku, oszaamia rnorodnoci: 58 koncertw wcigu zaledwie 3 dni, wktrych wzio udzia 950 muzykw z10 krajw: Chin, Japonii, Korei Poudniowej, Singapuru, Rosji, Francji, Holandii, Luksemburga, Stanw Zjednoczonych iPolski.O zawrt gowy moe przyprawia droga jak wsumie przebyli artyci, aby zagra dla suchaczy Szalonych Dni Muzyki wWarszawie 267132 kilometrw, czyli mniej wicej tyle, ile potrzeba, aby siedmiokrotnie okry ziemi. Askoro okreniu wprzyrodzie mowa, topodczas trzydniowego festiwalu wszystkie pory roku zdyy si zmieni kilkakrotnie zaspraw synnych Czterech pr roku Antonia Vivaldiego iinspirowanych nimi utworw innych kompozytorw: Piotra Czajkowskiego, Astora Piazzolli, Philipa Glassa iMaxa Richtera.

Wrd artystw wystpujcych nafestiwalu znaleli si znakomici solici: skrzypkowie Olivier Charlier iMariusz Patyra, pianici Frank Braley iFrancesco Tristano, zespoy: Motion Trio, Meccore String Quartet, orkiestry: Orkiestra Symfoniczna iKameralna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Sinfonia Varsovia iPolska Orkiestra Kameralna. Zapulpitem dyrygenckim stanli m.in.Jacek Kaspszyk, Grzegorz Nowak, Robert Trevino, Alexander Rudin iJoshua Kangming Tan.

Dwiki przyrody rozbrzmieway zkadego zaktka Teatru Wielkiego. Bardzo dosownie dotematu podszed duet Johnnego Rasse'a iJeana Boucaulta, ilustrujcy odgosy ptakw podczas koncertw Ptasi piewacy. Niezwyk blisko natury imuzyki tradycyjnej pokazay wystpy artystw grajcych nainstrumentach zDalekiego Wschodu: Yang Baoyuan nappie (lutni chiskiej), Jiang Jian Hua naer-hu iMakoto Tashiro nabbnie taiko. Onaturalnym rodowodzie instrumentw dtych wytwarzanych pocztkowo zezwierzcych rogw itrzciny przypomniay koncerty zudziaem Rosyjskiej Orkiestry Rogw iKwintetu instrumentw dtych drewnianych Gaudeamus.

Przejawy natury podczas festiwalu mona byo nie tylko usysze, alerwnie poczu nawasnej skrze, ato zaspraw ogrodu, ktrywyrs naczas festiwalu naPlacu Teatralnym. Publiczno ispacerowicze mogli odetchn naawkach pord alejek penych jesiennej rolinnoci. Wydarzenia festiwalowe przybliay suchaczom odgosy przyrody, jak ipozwalay rwnie odkrywa wsobie muzyczn natur, np.podczas koncertw interaktywnych, ktre wsptworzyli suchacze.

Pozostae projekty zrealizowane

przez Fundacj Sinfonia Varsovia w 2016 roku

koncerty krajowe:

14.03.2016

19:30

Filharmonia Narodowa, Warszawa

Program

Zoltn Kodly Tace zGalantyLudwig van Beethoven Koncert potrjny na fortepian, skrzypce, wiolonczel iorkiestrC-dur op.56Igor Strawiski wito wiosny

Wykonawcy

Marta Kowalczyk skrzypceArto Noras wiolonczelaBarry Douglas fortepianSinfonia VarsoviaJohn Axelrod dyrygent

21.03.2016

19:30

Filharmonia Narodowa, Warszawa

Program

Karol Szymanowski I Koncert skrzypcowy op.35Krzysztof Penderecki Koncert altwkowy (wersja na gitar)Krzysztof Penderecki IV Symfonia Adagio

Wykonawcy

Anne Akiko Meyers skrzypceukasz Kuropaczewski gitaraSinfonia Varsovia Maximiano Valds dyrygent

19.04.2016

Filharmonia Opolska im. Jzefa Elsnera, Opole

Program

Gerardo Matos Rodrguez La CumparsitaCarlos Gardel El dia que me quierasEnnio Morricone Cinema Paradiso SuiteCarlo Domeniconi KoyounbabaIsaac Albniz AsturiasAstor Piazzolla BandoneonAstor Piazzolla Milonga del AngelAstor Piazzolla LibertangoAstor Piazzolla SoledadAstor Piazzolla Concierto para Quinteto

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaKrzysztof Meisinger gitara / dyrygent

20.04.2016

Trafostacja Sztuki, Szczecin

Program

Gerardo Matos Rodrguez La CumparsitaCarlos Gardel El dia que me quierasEnnio Morricone Cinema Paradiso SuiteCarlo Domeniconi KoyounbabaIsaac Albniz AsturiasAstor Piazzolla BandoneonAstor Piazzolla Milonga del AngelAstor Piazzolla LibertangoAstor Piazzolla SoledadAstor Piazzolla Concierto para Quinteto

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaKrzysztof Meisinger gitara / dyrygent

25.04.201619:00

Muzeum Historii ydw Polskich POLIN, Warszawa

Program

Gerardo Matos Rodrguez La CumparsitaCarlos Gardel El dia que me quierasEnnio Morricone Cinema Paradiso SuiteJohn Williams Lista SchindleraCarlo Domeniconi KoyounbabaIsaac Albniz AsturiasAstor Piazzolla BandoneonAstor Piazzolla Milonga del AngelAstor Piazzolla LibertangoAstor Piazzolla SoledadAstor Piazzolla Concierto para Quinteto

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaKrzysztof Meisinger gitara / dyrygent

TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje

17.05.2016

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosawskiego, Warszawa

Program

Joseph Haydn Symfonia nr 49 f-moll La PassionePawe Szymaski Koncert fortepianowyWolfgang Amadeus Mozart Arie koncertowe:Nehmt meinen Dank KV 383Chio mi scordi di te? KV 505Vado, ma dove? KV 583Pawe Mykietyn Hommage Oskar Dawicki

Wykonawcy

Olga Pasiecznik sopranMaciej Piszek fortepianSinfonia VarsoviaSzymon Bywalecdyrygent

09.06.2016

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosawskiego, Warszawa

Program

Maurice Ravel Le Tombaeu de CouperinWitold Lutosawski Koncert fortepianowyWolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 25 g-moll KV 183Tadeusz Baird Concerto lugubre

Wykonawcy

Krzysztof Chorzelski altwkaAndrzej Karaow fortepianSinfonia VarsoviaEwa Strusiska dyrygent

W 70.rocznic pogromu kieleckiego

04.07.201618:00

Kieleckie Centrum Kultury, Kielce

Program

Dymitr Szostakowicz Symfonia kameralnac-moll op.110aSamuel Barber Adagio na smyczkiJerzy Maksymiuk Lament serca

Wykonawcy

Agata Zubel sopranSinfonia VarsoviaJerzy Maksymiuk dyrygent

ParkOpera spektakl Wojciecha Blecharza

Miasto Szczliwe - Festiwal Sztuki i Spoecznoci, Park Skaryszewski

16 i 17 lipca 2016

Wok Jeziora Kamionkowskiego

Z ziemi woskiej do Polski: Od Mozarta do Belliniego

Chopin i Jego Europa

19.08.2016

Filharmonia Narodowa, Warszawa

Program

Fryderyk Chopin Fantazja na tematy polskie A-dur op.13Ludwig van Beethoven Fantazja c-moll op.80 na fortepian, chr iorkiestrIgnacy Feliks Dobrzyski II Symfonia c-moll op.15 "Charakterystyczna"

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianChr Opery iFilharmonii PodlaskiejVioletta Bielecka kierownik chruSinfonia VarsoviaGrzegorz Nowak dyrygent

24.08.2016

Filharmonia Narodowa, Warszawa

Program

Feliks Nowowiejski Uwertura do baletu "Krl wichrw" op.37Fryderyk Chopin II Koncert fortepianowy f-moll op.21Feliks Nowowiejski Uwertura do opery "Legenda Batyku" op.28Robert Schumann Koncert wiolonczelowy a-moll op.129

Wykonawcy

Charles Richard-Hamelin fortepianAndrzej Bauer wiolonczelaSinfonia VarsoviaGrzegorz Nowak dyrygent

28.08.2016

Filharmonia Narodowa, Warszawa

Program

Fryderyk Chopin / Jean Franaix Preludia op.28Piotr Czajkowski I Koncert fortepianowy b-moll op.23

Wykonawcy

Seong-Jin Cho fortepianSinfonia VarsoviaGrzegorz Nowak dyrygent

W programie najsynniejsze i najpikniejsze dziea twrcw hiszpaskich oraz muzyka brazylijskiego kompozytora -Heitora Villi-Lobosa

09.09.2016

Opera na Zamku w Szczecinie

Sumi Jo - sopranKrzysztof Meisinger gitara i prowadzenieSinfonia Varsovia

W mojej ojczynie

28.09.201619:00

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Bydgoszcz

Program

Bedich Smetana Moja ojczyzna (M Vlast)Nikoaj Rimski-Korsakow Szeherezada, suita symfoniczna op.35

Sinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

16.10.2016 godz.19:00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosawskiego, Warszawa

Program

Aleksander Tansman Stle in memoriam Igor StravinskyMikoaj Grecki Orfeusz i EurydykaHenryk Mikoaj Grecki Mae Requiem dla pewnej Polki op.66 na fortepian i 13 instrumentwHenryk Mikoaj Grecki Dwa Postludia i Chora na fortepian, harf, instrumenty perkusyjne i smyczki *

* prapremiera wiatowa

Wykonawcy

Anna Grecka fortepianSinfonia VarsoviaJerzy Maksymiuk dyrygent

2. edycja festiwalu Made in Polin

20 oraz 21.10.2016 godz. 19:00

Muzeum Historii ydw Polskich POLIN, Warszawa

Program

Radzimir Dbski (JIMEK) oraz orkiestra Sinfonia Varsovia odczytaj na nowo muzyk wybitnego amerykaskiego kompozytora Stevea Reicha. Podczas koncertu, oprcz utworw Amerykanina, usyszymy now kompozycj JIMKA napisan specjalnie dla Muzeum POLIN.

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaRadzimir Dbski dyrygent

EPITAFIUM: dla Tansmana iKleckiego

29.11.2016 godz.19:00

Filharmonia dzka im. Artura Rubinsteina, d

Program

Aleksander Tansman V Symfonia d-moll Paul Klecki na orkiestr symfonicznPawe Klecki Concertino op.34 na flet i orkiestr *Pawe Klecki Sinfonietta e-moll op.7 na wielk orkiestr smyczkow **

* prapremiera wiatowa** prapremiera polska

Wykonawcy

ukasz Dugosz fletSinfonia VarsoviaJerzy Maksymiuk dyrygent

Koncerty zagraniczne:

Tourne Francja

28.01 08.02.2016

29.01.2016

20:30

Le Mange, La Roche-sur-Yon

Rgion

Program

Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Johann Strauss Jr Frhlingsstimmen (Odgosy wiosny) op.410Johann Strauss Jr Vom Donaustrande, Polka schnell op.356Iosif Ivanovici DonauwellenJohann Strauss Jr Wo die Zitronen Blh'n! op.364Johann Strauss Jr Nad piknym modrym Dunajem op.254

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

30.01.2016

13:30

Thtre Saint-Louis, Cholet

Rgion

Program

Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Johann Strauss Jr Frhlingsstimmen (Odgosy wiosny) op.410Johann Strauss Jr Vom Donaustrande, Polka schnell op.356Iosif Ivanovici DonauwellenJohann Strauss Jr Wo die Zitronen Blh'n! op.364Johann Strauss Jr Nad piknym modrym Dunajem op.254

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

30.01.2016

14:00

Thtre Le Dme, Saumur

Rgion

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

30.01.2016

20:30

Thtre, Saint-Nazaire

Rgion

Program

Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2) TJohann Strauss Jr Frhlingsstimmen (Odgosy wiosny) op.410Johann Strauss Jr Vom Donaustrande, Polka schnell op.356Iosif Ivanovici DonauwellenJohann Strauss Jr Wo die Zitronen Blh'n! op.364Johann Strauss Jr Nad piknym modrym Dunajem op.254

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

30.01.2016

20:30

Centre culturel Jol Le Theule, Sabl sur Sarthe

Rgion

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

31.01.2016

13:30 00:30

Salle Louis-Claude Roux A, Challans

Rgion

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

31.01.2016

15:00

Thtre, Laval

Rgion

Program

Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Johann Strauss Jr Frhlingsstimmen (Odgosy wiosny) op.410Johann Strauss Jr Vom Donaustrande, Polka schnell op.356Iosif Ivanovici DonauwellenJohann Strauss Jr Wo die Zitronen Blh'n! op.364Johann Strauss Jr Nad piknym modrym Dunajem op.254

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

31.01.2016

19:30

Salle Copplia, La Flche

Rgion

Program

Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Johann Strauss Jr Frhlingsstimmen (Odgosy wiosny) op.410Johann Strauss Jr Vom Donaustrande, Polka schnell op.356Iosif Ivanovici DonauwellenJohann Strauss Jr Wo die Zitronen Blh'n! op.364Johann Strauss Jr Nad piknym modrym Dunajem op.254

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

31.01.2016

20:00

Thtre Saint-Louis, Cholet

Rgion

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

03.02.2016

15:00

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

04.02.2016

10:30

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Zygmunt Noskowski Step poemat symfoniczny op.66Robert Schumann III Symfonia Es-dur op.97Reska

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

04.02.2016

14:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

04.02.2016

17:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Karol Szymanowski I Koncert skrzypcowy op.35Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Bedich Smetana Z czeskich k igajw, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 4)

Wykonawcy

Anna Maria Stakiewicz skrzypceSinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

04.02.2016

20:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

05.02.2016

12:45

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Ludwig van Beethoven VI Symfonia F-dur op.68 Pastoralna

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

05.02.2016

14:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

05.02.2016

20:30

La Cit Nantes Events Center, Grand Atelier - Lieu Unique (500)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi / Max Richter Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

05.02.2016

21:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Joseph Haydn Oratorium Stworzenie wiata

Wykonawcy

Ensemble Vocal LausanneSinfonia VarsoviaDaniel Reuss dyrygent

06.02.2016

10:45

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

06.02.2016

12:30

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Joseph Haydn Oratorium Stworzenie wiata

Wykonawcy

Ensemble Vocal LausanneSinfonia VarsoviaDaniel Reuss dyrygent

06.02.2016

16:45

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

John Field V Koncert fortepianowy C-dur L'Incendie par l'orage H.39

Wykonawcy

Abdel Rahman El Bacha fortepianSinfonia VarsoviaGrzegorz Nowakdyrygent

06.02.2016

19:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Antoine Richard (800)

Nantes

Program

Carl Stamitz Symfonia Le jour variableJustin Heinrich Knecht Portrait musical de la nature grand symphonyWykonawcy

Sinfonia VarsoviaGrzegorz Nowakdyrygent

06.02.2016

22:00

La Cit Nantes Events Center, Grand Atelier - Lieu Unique (500)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi / Max Richter Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

07.02.2016

11:00

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Igor Strawiski wito wiosnyIsao Matshushita Hi-Ten-Yu koncert na perkusj iorkiestr

Wykonawcy

Eitetsu Hayashi takoSinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

07.02.2016

13:00

La Cit Nantes Events Center, Salle Antoine Richard (800)

Nantes

Program

Gang Chen / He Zhan Hao Butterfly Lovers koncert na skrzypce iorkiestrPablo Casals Le chant des oiseaux

Wykonawcy

Olivier Charlier skrzypceJiang-Jian Hua erhuSinfonia VarsoviaGrzegorz Nowakdyrygent

07.02.2016

14:30

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

07.02.2016

16:15

La Cit Nantes Events Center, Salle Andr Le Ntre (2000)

Nantes

Program

Camille Saint-Sans V Koncert fortepianowy F-dur op.103 "Egipski

Wykonawcy

Bertrand Chamayou fortepianSinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

Tourne Niemcy

15.04.2016

Theater an der Ilmenau, Uelzen

Program

Siergiej Prokofiew ISymfonia op.25 D-dur KlasycznaFelix Mendelssohn-Bartholdy Koncert skrzypcowy e-moll op.64Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Shion Minami skrzypceSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

16.04.2016

Stadthalle Holzminden

Program

Joseph Haydn Symfonia nr 94 G-dur Mit dem PaukenschlagCarl Maria von Weber Koncert fagotowy F-dur op.75Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Lydia Pantzier fagotSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

17.04.2016

Kulturhaus Ldenscheid

Program

Joseph Haydn Symfonia nr 94 G-dur Mit dem PaukenschlagCarl Maria von Weber Koncert fagotowy F-dur op.75Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Sophie DartigalonguefagotSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

18.04.2016

Parktheater Iserlohn

Program

Siergiej Prokofiew ISymfonia op.25 D-dur KlasycznaLudwig van Beethoven III Koncert fortepianowy c-moll op. 37Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Justus Frantz fortepianSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

19.04.2016

Stadeum, Stade

Program

Joseph Haydn Symfonia nr 94 G-dur Mit dem PaukenschlagFelix Mendelssohn-Bartholdy Koncert skrzypcowy e-moll op.64Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Shion Minami skrzypceSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

20.04.2016

Neues Theater, Emden

Program

Siergiej Prokofiew ISymfonia op.25 D-dur KlasycznaWolfgang Amadeus Mozart Koncert fagotowy B-dur KV 191Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Sophie Dartigalongue fagotSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

21.04.2016

Klner Philharmonie, Kln

Program

Joseph Haydn Symfonia nr 94 G-dur Mit dem PaukenschlagCarl Maria von Weber Koncert fagotowy F-dur op.75Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 38 D-dur KV 504 Praska

Wykonawcy

Sophie Dartigalongue fagotSinfonia VarsoviaVolker Schmidt-Gertenbach dyrygent

La Folle Journee - Japonia

29.04.2016

16:15

Ngaku do, Niigata

Program

Flicien David Les quatre saisons

Wykonawcy

Anna Maria Stakiewicz skrzypceVarsovia Camerata

29.04.2016

18:45

Maison de la Culture, Niigata

Program

Ludwig van Beethoven Sonata skrzypcowa F-dur nr 5 op.24 WiosennaJohannes Brahms Sonata skrzypcowa nr 1 G-dur op.78

Wykonawcy

Anna Maria Stakiewicz skrzypceFrank Braley fortepian

30.04.2016

16:15

Concert Hall, Niigata

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaAnna Maria Stakiewicz skrzypce / dyrygent

03.05.2016

11:45

Hall B7 (820 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Carl Stamitz Symfonia D-dur La chasseJustin Heinrich Knecht Portrait musical de la nature grand symphony

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

03.05.2016

14:30

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Concert coup de coeur de Ren Martin

Program

Ludwig van Beethoven VI Symfonia F-dur op.68 Pastoralna

Wykonawcy

Sinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

03.05.2016

17:15

Hall C (1490 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

John Field V Koncert fortepianowy C-dur L'Incendie par l'orage H.39Zygmunt Noskowski Poemat symfoniczny Step op.66

03.05.2016

20:30

Hall B7 (820 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Antonio Vivaldi / Max Richter Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

04.05.2016

13:30

Hall C (1490 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Gang Chen / He Zhan Hao Butterfly Lovers koncert na skrzypce, erhu iorkiestrPablo Casals Le chant des oiseaux

Wykonawcy

Olivier Charlier skrzypceJiang-Jian Hua erhuSinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

04.05.2016

18:30

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Antonio Vivaldi / Max Richter Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

04.05.2016

18:30

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Antonio Vivaldi / Max Richter Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaSayaka Shoji skrzypce / dyrygent

04.05.2016

20:45

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Joseph Haydn Oratorium Stworzenie wiata

Wykonawcy

Ilse Eerens sopranZoline Trolliet mezzosopranFabio Trmpy tenorAndr Morsch barytonEnsemble Vocal LausanneSinfonia VarsoviaDaniel Reuss dyrygent

05.05.2016

15:30

Hall C (1490 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Antonio Vivaldi Cztery pory roku (Le quattro stagioni) op.8 nr 1-4

Wykonawcy

Polska Orkiestra KameralnaAnna Maria Stakiewicz skrzypce / dyrygent

05.05.2016

19:00

Hall C (1490 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Program:Karol Szymanowski I Koncert skrzypcowy op.35Bedich Smetana Vltava, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 2)Bedich Smetana Z czeskich k igajw, poemat symfoniczny (Moja ojczyzna nr 4)

Wykonawcy

Anna Maria Stakiewicz skrzypceSinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

05.05.2016

20:15

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Program

Wolfgang Amadeus Mozart Eine Kleine Nachtmusik KV 525Wolfgang Amadeus Mozart Koncert fortepianowy nr 27 B-dur KV 595

Wykonawcy

Aimi Kobayashi fortepianSinfonia VarsoviaLio Kuokman dyrygent

05.05.2016

21:45

Hall A(5004 seats) Tokyo International Forum, Tokio

Concert de clture

Program

Isao Matshushita Hi-Ten-Yu koncert na perkusj iorkiestrIgor Strawiski wito wiosny

Wykonawcy

Eitetsu Hayashi takoSinfonia VarsoviaRobert Trevino dyrygent

23.07.201615:00

Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall, Hiroszima, Japonia

Program

Fryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven IX Symfonia d-moll op.125

Wykonawcy

Aimi Kobayashi fortepianNicole Cabell sopranMihoko Fujimura altChristian Elsner tenorAdam Paka barytonTokyo Opera SingersHiroshima Symphony OrchestraSinfonia VarsoviaKazuyoshi Akiyama dyrygent

06.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Beethoven

Program

Ludwig van Beethoven I Koncert fortepianowy C-dur op.15Ludwig van Beethoven III Koncert fortepianowy c-moll op.37

Wykonawcy

Benjamin Grosvenor fortepianSinfonia VarsoviaBarry Douglas fortepian / dyrygent

06.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Beethoven

Program

Ludwig van Beethoven IV Koncert fortepianowy G-dur op.58Ludwig van Beethoven II Symfonia D-dur op.36

Wykonawcy

Abdel Rahman El Bacha fortepianSinfonia VarsoviaBarry Douglas dyrygent

09.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Chopin avec les laurats du Concours Chopin de Varsovie

Program

Fryderyk Chopin II Koncert fortepianowy f-moll op.21Feliks Mendelssohn-Bartholdy IV Symfonia A-dur op.90 Woska

Wykonawcy

Charles Richard-Hamelin fortepianSinfonia VarsoviaAziz Shokhakimov dyrygent

09.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Chopin avec les laurats du Concours Chopin de Varsovie

Program

Wolfgang Amadeus Mozart Uwertura do opery Wesele Figara"Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento D-dur KV 136Fryderyk Chopin IKoncert fortepianowy e-moll op.11

Wykonawcy

Seong-Jin Cho fortepianSinfonia VarsoviaAziz Shokhakimov dyrygent

11.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Mozart

Program

Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 35 D-dur KV 385 HaffnerowskaWolfgang Amadeus Mozart Koncert fortepianowy nr 9 Es-dur KV 271 Jeunehomme

Wykonawcy

Frank Braley fortepianSinfonia VarsoviaAziz Shokhakimov dyrygent

11.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Nuit du piano Mozart

Program

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert fortepianowy nr 27 B-dur KV 595Wolfgang Amadeus Mozart Koncert na dwa fortepiany nr 10 Es-dur KV 665

Wykonawcy

Frank Braley fortepianAnne Quefflec fortepianSinfonia VarsoviaAziz Shokhakimov dyrygent

12.08.2016

Parc du Chteau de Florans

Schumann - Schubert

Program

Robert Schumann Koncert fortepianowy a-moll op.54Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato op.92Franz Schubert VIII Symfonia h-moll D 759 Niedokoczona

WykonawcyJean-Claude Pennetier fortepianSinfonia VarsoviaAziz Shokhakimov dyrygent

28.10.2016

20:00

Busan Cultural Center, Pusan / Korea Pd.

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

29.10.2016

14:00

Seoul Arts Center, Seul / Korea Pd.

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

30.10.2016

17:00

Seoul Arts Center, Seul / Korea Pd.

Program

Krzysztof Penderecki ChaconneJeajoon Ryu Concerto per marimba ed orchestraAntonn Dvok VII Symfonia D-dur op.70

Wykonawcy

June Hahn marimbaSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

01.11.2016

19:00

Daegu / Korea Pd.

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

03.11.2016

19:30

Forbidden City Concert Hall, Pekin / Chiny

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

05.11.2016

19:30

Qintai Concert Hall, Wuhan / Chiny

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

06.11.2016

19:30

Changsha Concert Hall, Changsha / Chiny

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

08.11.2016

19:30

Shanghai Oriental Arts Center, Szanghaj / Chiny

Program

Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archiFryderyk Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op.11Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op.92

Wykonawcy

Jan Lisiecki fortepianSinfonia VarsoviaKrzysztof Penderecki dyrygent

06.12 08.12.2016

Belgia

06.12.2016

Haydn: I Koncert wiolonczelowy C-dur Hob VIIb

Mozart : Sinfonia Concertante na vn, vl i orkiestr Es-dur K. 364

07.12.2016

Studio 4, Flagey, Bruksela

Program

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert na trzy fortepiany nr 7 F-dur KV242Ludwig van Beethoven VIII Symfonia F-dur op.93Ludwig van Beethoven Koncert potrjny C-dur na fortepian, skrzypce iwiolonczel op.56

Wykonawcy

Avo Kouyoumidjian fortepianNathanael Gouin fortepianNareh Arghamanyan fortepian Busch TrioMathieu van Bellen skrzypceOri Epstein wiolonczelaOmri Epstein fortepianKarina Canellakis dyrygent

08.12.2016

20:15

Studio 4, Flagey, Bruksela

Program

Ludwig van Beethoven Uwertura Coriolan op.62 Joseph Haydn IKoncert wiolonczelowy C-dur Hob VIIb :1Wolfgang Amadeus Mozart Uwertura do opery "Wesele Figara"Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante Es-dur KV 364

Wykonawcy

Julia Pusker skrzypceMiguel da Silva altwkaElla van Poucke wiolonczelaSinfonia VarsoviaKarina Canellakis dyrygent

Nagrania:

19 stycznia 2016

Studio S2

Robert Janson

utwr pod tytuem Ty Jest Mj Syn z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w aranacji i pod dyrekcj Roberta Kamila Lewandowskiego

wykonanie- Orkiestra Sinfonia Varsovia

7-9 marca 2016

S1 Warszawa

"Krl Wichrw" op. 37 Balet fantastyczny w 9 obrazach (na tle legend ludowych) w wykonaniu Sebastiana Perowskiego (dyrygent), Chru Polskiego Radia z Krakowa, zespou tancerzy Krakowskiego Teatru oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia

30 sierpnia 1 wrzesnia

S1 Warszawa

K.Penderecki: Concerto per violoncello ed orchestra no 2

A.Khachaturian: Cello concerto w wykonaniu Astrig Siranossian (wiolonczela), Adama Klocka (dyrygent) oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia

Decyzj Komisji Stypendialnej - Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybraczyka w roku 2016 zostao podzielone na trzy nagrody: gwne stypendium w kwocie 5000 zotych otrzymuje p. Marta Gbska oraz dwa rwnorzdne stypendia w kwocie 2500 z - p. Klara Gronet oraz p. Daniel Mieczkowski. Wszyscy stypendyci otrzymaj zaproszenie do udziau w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Vrsovia.

Decyzj Komisji Stypendialnej dodatkowe dwa wyrnienia w kwocie po 1500 zotych otrzymuj p.Maurycy Hartman oraz Karol Denkiewicz.

Stypendyci otrzymali moliwo zagrania swoich recitali podczas Letnich Koncertw na Grochowskiej w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia.

/4142,90 z to kwota, ktr Fundacja uzyskaa z kwot wpacanych na konto OPP, pozostaa kwota na stypendia pochodzia z funduszy wasnych Fundacji/

Upowszechniajc wykonawstwo Orkiestry Sinfonia Varsovia zrealizowaa z sukcesem szereg koncertw w kraju i za granic w tym prestiowy Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu oraz Festiwal La Folle Journee.

Fundacja Sinfonia Varsovia w ramach dziaalnoci opp wspara Oglnopolski Konkurs Miniatury Skrzypcowej organizowany przez ZPSM nr 4 w Warszawie. Udziela wsparcia Szymanowski Young Power oraz modemu muzykowi Danielowi Szczepaskiemu. Wspara darowizna rzeczow (pyty) akcj Podaj serce.

Odpisy uchwa Rady Fundacji i Zarzdu Fundacji zawarte s w zaczniku 1.

Zaczniki:

1. odpisy uchwa Zarzdu Fundacji w roku 2016

2. rachunek zyskw i strat

3. bilans

4. informacje dodatkowa

Sprawozdanie sporzdzono 18 czerwca 2017 roku.