Fuse Cau Chi

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

GIAO TRINH DAO TAO

CN TCT PHN BN V HA CHT DU KH CTCP NH MY M PH MN V: XNG IN

GIO TRNH S DNG TRONG O TO NI B

M s ti liuG- TNB- .Ln ban hnhTrang6/..

G1-00-HDTNB/03

KH C IN

N V TP. CNSX/KTh

PG KhiCH TCH H

Ln ban hnh:Son tho:

Ngy ban hnh:L n v:

Ln / Ngy ban hnhSon tho/Th trng n vKim traPh duyt

MC LC CHNG I: CU CH41.1. Khi nim v cu ch41.2. Cu to41.3. Chc nng91.4. Nguyn l hot ng91.5. K hiu trn v cu ch101.6. Kiu dng cu ch111.7. Kch thc cu ch141.8. c im nhn dng cu ch tc ng141.9. Phn loi cu ch151.10. Mt vi tiu chun cu ch221.11. Cc thng s c trng221.12. La chn cu ch331.13. Yu cu k thut c bn khi lp t cu ch341.14. c tnh bo v ca cu ch341.15. Thay th cu ch37

1. MC CHTi liu gii thiu cc khi nin c bn v mt s kh c in thng s dng trong cc mch in. M t hnh dng, k hiu, chc nng, nguyn l hot ng, cch thc s dng cc kh c in thng gp.2. PHM VI P DNGTi liu ny p dng cho vic o to nhm cng c, b sung kin thc cho nhn vin Xng in, Nh my m Ph M.3. TI LIU THAM KHOhttp://vi.wikibooks.org/ http://www.dientuvietnam.net/ http://hocnghetructuyen.vn/ http://kythuatphancung.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Resistorhttp://www.electronics-tutorials.ws/K thut oNguyn Ngc Tn, Ng Vn Kyi hc Bch Khoa Tp.H Ch Minh.K thut o lngNguyn Hu CngNXB i hc quc gia H Ni.C s k thut o lng in tV Qu imNXB Khoa hc v K thut. 4. NH NGHA V CH VIT TTLCD: Liquid Crytal Display: Mn hnh tinh th lngRMS: Root Means Square: Tr hiu dngSMD: Surface Mounted Device: Linh kin dn b nt

CHNG I: CU CH1.1. Khi nim v cu chTrong lnh vc in-in t, cu ch l mt loi thit b bo v qu dng, ngn mach vi gi tr tr khng thp, kch thc nh v gi thnh r, thng dung bao v cho ng dy, may bin ap, ng c, cc mch in v thit b in khc, .Thnh phn chnh ca cu ch l mt phn t nng chy (dy dn kim loi hoc thanh kim loi dn in) m s b nng chy, do lm h mch v ngt dng in i qua n nu dng in vt qu gi tr cho php trong khong thi gian nht nh. Cc cu ch c phn loi theo hnh thc s dng v cu to.

Hnh 1.1. Hnh dng thc t ca mt s cu ch

Hnh 1.2. K hiu ca cu ch trn cc s mch in1.2. Cu toCu ch bao gm mt phn t nng chy c bao quanh bi khng kh hoc mt vt liu lp y, c c nh gia hai u cc kim loi, v thng c bc trong mt lp v cu ch.

Hnh 1.3. Cu to cu ch loi ng c phn t lp y

Hnh 1.3. Cu to cu ch loi vt vn- Phn t nng chyy l thnh phn chnh ca cu ch. C th l thanh kim loi dn in hoc dy dn in c in tr sut nh, nhit nng chy thp vi hnh dng, kch thc v vt liu c tnh ton v la chn t c hiu ng in, nhit mong mun. Phn t nng chy cu ch thng c ch to t cc vt liu nh bc, ng, hp kim, cung cp c tnh n nh v kh nng d bo. Phn t nng chy s dn ton b dng in trong mch cn bo v i qua cu ch.Cc phn t nng chy cu ch c th c nh hnh tng hiu ng nhit. Trong cu ch ln, dng in c th c phn chia i qua nhiu thanh kim loi. Mt cu ch hai phn t c th gm mt thanh kim loi nng chy tc thi khi c s c ngn mch, v mt im hn nng chy thp m ch tc ng trong tnh trng qu ti ko di ti mt gi tr dng in thp hn so vi khi ngn mch. Phn t nng chy cu ch c th c bng dy thp hoc dy nichrome khng b bin dng, v c th bao gm mt l xo tng tc ngt mch khi cu ch tc ng ngt.

Hnh 1.3. Phn t nng chy c gn l xo tng tc ngt

Hnh 1.4. Phn t nng chy cu ch c bng dy thpKhi chon kim loai lam phn t nng chy cn am bao cac yu cu in tr sut nh, nhit nong chay thp, quan tinh nhit ca vt liu phai nho. giam nhit tac ng ngi ta c th s dng phng php nh hnh phn t nng chy c dng thanh mng c khoan l hay co khong hp giam tit din hoc c dng dy dn tit din tron trn mt s oan han thm mt s vay kim loai co nhit nong chay thp (ng dung hiu ng luyn kim).

Hnh 1.5. Cc dng phn t nng chy ca cu chNgoai ra nhit ion hoa hi kim loai phai cao, va thm mt s iu kin phu na. Theo th t giam nhit hoa hi ion cua mt s kim loai la: Zn>Ag>Cu>Pb>Mg>Ni>Sn>Al.Thc t khng co kim loai nao thoa man ht cac yu cu trn c nn khc phuc ngi ta thng ch tao bng hp kim. Thng thng phn t nng chay dung cac kim loai sau:- Chi (Pb): dung nhiu do mm, nhit nong chay thp nhng khi lng ln va d bi xy hoa trong khng khi nn chi dung khi dong in be, kich thc nho d lp rap. khc phuc nhc im trn ngi ta dung hp kim giam nhit nong chay.- Kem (Zn): nhit nong chay thp, gia re, dung cho dong t 20A n 500A.Ngoai ra con dung Bc (Ag), ng (Cu), thit (Sn) va con i khi dung nhm (Al).- Vt liu lp yPhn t nng chy cu ch c th c bao quanh bi khng kh, hoc bng cc vt liu lp y dng tng tc dp h quang, v d nh ct thch anh hoc cht lng khng dn in. Vt liu lp y hp th nhit do phn t nng chy to ra khi dng in i qua cu ch v truyn ra mi trng xung quanh ng thi hp th nng lng h quang khi cu ch tc ng ngt di iu kin qu ti hoc ngn mch. Vt liu lp y s lm tng hiu ng truyn nhit gip gim kch thc cu ch.

Hnh 1.6. Cu ch c cha cht lng tng tc dp h quang- V cu chV cu ch thng c ch to t cc vt liu khng chy nh thy tinh, gm s, nha tng hp hoc cc vt liu khc tng ng. Vt liu ch to v cu ch phi c bn c kh v c bn v nhit, chu ng c cc thay i nhit t ngt.- u cc cu chu cc cu ch thng c ch to bng kim loi dn in, c nh hai u phn t nng chy v kt ni cu ch vi mch in hay vi cu ch. u cc cu ch phi m bo kh nng tip xc tt.- Cc thnh phn cn li c th bao gm cu ch, np cu ch, ty thuc vo loi cu ch cng nh ng dng cu ch.

Hnh 1.6. cu ch1.3. Chc nngTrong mch in, cu ch c mc ni tip vi thit b in cn c bo v. Do c gi tr in tr nh nn trong iu kin hot ng bnh thng, cu ch s hot ng nh dy dn in, n nh trong thi gian di. Cu ch vn c th dn dng in qu ti trong mt phm vi nht nh, ch khi xy ra qu dng in ln trong mch in do s c hoc ngn mch th cu ch s tc ng v ngt dng in nhm gi an ton cho cc thit b trong mch.1.4. Nguyn l hot ng

Hnh 1.6. Cu ch trc v sau khi tc ng ngtThnh phn chnh ca cu ch l phn t nng chy, c th l thanh kim loi hoc dy dn in. Cu trc, kch thc, khi lng v vt liu ch to phn t nng chy c la chn t c cc c tnh in v nhit mong mun. Phn t nng chy s dn ton b dng in trong mch cn bo v i qua cu ch, chuyn ha in nng thnh nhit nng vi tc ph thuc vo in tr ca n v dng in i qua.Khi c dng in qua cu ch, in nng s chuyn ha thnh nhit nng lm tng nhit ca phn t nng chy cu ch. Trong iu kin hot ng bnh thng hoc trong iu kin qu ti cho php, nhit nng c to ra bi phn t nng chy cu ch s c hp th bi vt liu lp y, truyn ra mi trng xung quanh thng qua v cu ch. Khi mt tnh trng qu dng in ko di xy ra, phn t nng chy s sinh nhit vi tc nhanh hn so vi ta nhit ra mi trng, nhit lng cn li s tch t trn phn t nng chy lm cho nhit ca n tng ln, khi t n nhit nng chy ca vt liu, phn t nng chy cu ch s ngt dng in bo v.Dng in i qua cu ch cng ln th nhit sinh ra cng nhiu v phn t nng chy cng nhanh. V vy, cu ch c c tnh thi gian-dng in, tc l dng in qu dng cng ln th thi gian tc ng ca cu ch cng nhanh v ngc li. y l c tnh mong mun ca cu ch ph hp vi c tnh lm vic ca cc ph ti nh ng c, my bin p v cc thit b in khc i khi phi hot ng trong iu kin qu ti mc thp trong mt thi gian ngn nhng khng gy thit hi. Tuy nhin, trong iu kin qu dng mc cao c th gy thit hi nhanh chng.Vt liu lp y, nh ct thch anh, s tng hiu ng truyn nhit v cho php gim kch thc cu ch. S truyn nhit hiu qu cho php cc cu ch chu ng c cc iu kin qu ti ngn hn. Vt liu lp y s h tr cu ch bng cch hp th nng lng h quang khi cu ch tc ng ngt di iu kin qu ti hoc ngn mch.1.5. K hiu trn v cu ch

Hnh 1.2. K hiu c th c tm thy trn mt cu chHu ht cc cu ch c k hiu trn thn hoc np cu ch vi nhng thng s nh mc. Cc cu ch ch to theo cng ngh dn b mt, do kch thc b nn c t hoc khng c k hiu khin cho vic nhn bit gp kh khn.K hiu trn cu ch ni chung c th chuyn ti cc thng tin sau v cu ch:Dng in nh mc ca cu ch.in p nh mc ca cu ch.Loi cu ch.c tnh Thi gian-Dng in, (tc ngt ca cu ch).Chp thun ca quc gia v cc c quan tiu chun quc t.Nh sn xut/M sn phm/S hiu sn xut.Kh nng ngt mch.1.6. Kiu dng cu chCu ch c sn xut theo cc kch c v kiu dng theo cc tiu chun c th d dng thay i cho nhau. Thn cu ch c th c lm bng gm s, thy tinh, nha, si thy tinh, mica, ty thuc vo ng dng v cp in p.

Hnh 1.2. Cc kiu dng cu ch ngThn cu ch c th c dng hnh tr vi np kim loi hai u. Mt s cu ch c sn xut vi np hai u cu ch c kch c khc nhau trnh vic lp nhm cu ch c tm cng sut khc nhau, do c th c dng hnh chai. Mt s cu ch c dng hnh hp ch nht hoc dng vt vn,Cu ch thy tinh c li th l c th nhn thy phn t nng chy bn trong gip d dng kim tra, nhng kh nng ngt mch thp. Cu ch gm c li th v kh nng ngt mch cao hn, thun li cho vic s dng trong cc mch in vi dng in v in p cao hn.

Hnh 1.2. Cu ch thy tinhMt s cu ch s dng trong cc mch ngun, in p thp hai u cc c dng thanh dt c l c th bt vt vo cu ch. Mt s cu ch c hai u cc kim loi dng thanh dt c th kp vo cu ch.

Hnh 1.2. u cc cu ch c dng thanh dtMt s cu ch c phn t nng chy c th thay th c, cho php s dng li thn cu ch v cc u cc nu chng vn khng b ph hy sau mi tc ng ngt ca cu ch.

Hnh 1.2. cu ch c th thay th phn t nng chy sau khi ngtCu ch c thit k hn trn mch in c dy dn nng chy xuyn tm hoc dc trc. Cu ch dn b mt cu ch c chn hn thay cho u cc.

Hnh 1.2. Mt s cu ch hn trn mch inCu ch cao p loi pht c thn ng nha thy tinh hoc nha tng hp v mt u h c th thay th phn t nng chy.Cu ch na h l loi cu ch, trong dy dn nng chy c th thay th c. Dng in nng chy dy dn khng c nh kim sot tt nh loi cu ch kn, quan trng l phi s dng dy dn nng chy c ng knh v vt liu ph hp khi thay th.1.7. Kch thc cu chCu ch c ch to vi hnh dng, kch thc khc nhau trnh nhm ln gia cc loi cu ch hay tm dng in nh mc khc nhau.1.8. c im nhn dng cu ch tc ngMt s cu ch c thn thy tinh trong sut gip d dng kim tra phn t nng chy. Ngoi ra cn c mt s cch thc ch th khc gip nhn bit cu ch tc ng. u ch th - bung ra khi np cu ch khi cu ch tc ng ngt.

Hnh 1.2. Cu ch c u ch th a ch th - a mu (c gn trong np cu ch) s b ri ra khi cu ch tc ng ngt.

Hnh 1.2. Cu ch c a ch th Ca s phn t nng chy - mt ca s nh trn thn cu ch cho php quan st hnh nh ca phn t nng chy.

Hnh 1.2. Cu ch c ca s ch th Phn t ch th bn ngoi - chc nng tng t u ch th, nhng c th c nh km bn ngoi (s dng clip) tng thch vi cu ch.

Hnh 1.2. Cu ch c km theo phn t ch th1.9. Phn loi cu chPhn loi cu ch theo chc nng- Cu ch bo v qu ti: theo tiu chun IEC, cu ch bo v qu ti c k hiu bng c