GENUS PREMIUM EVO - Premium Evo.pdfآ  GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GENUS PREMIUM EVO - Premium Evo.pdfآ  GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM...

 • GENUS PREMIUM EVO

  GENUS PREMIUM EVO 24/30/35

  GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/30/35

  PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi CZ - Technické instrukce pro instalaci a udržbú

  NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

  WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

  V 00

 • Základní údaje ....................................................................................................3 Upozornění pro instalatéra ...............................................................................3 Značení ES ...............................................................................................................4 Bezpečnostní pokyny..........................................................................................4

  Popis výrobku ......................................................................................................6 Ovládací panel .......................................................................................................6 Displej ...............................................................................................................7 Celkovy pohled .....................................................................................................8 Rozměry kotle ........................................................................................................9 Minimální vzdálenost..........................................................................................9 Instalační šablona .................................................................................................9 Műszaki információk GENUS PREMIUM EVO ........................................... 11 Műszaki információk GENUS PREMIUM EVO SYSTEM .......................... 12

  Instalace ............................................................................................................ 14 Upozornění před instalací .............................................................................. 14 Připojení plynu ................................................................................................... 15 Hydraulické připojení ...................................................................................... 15 Pohled na přípojky kotle ................................................................................. 15 Grafické znázornění zbytkové výtlačné výšky oběhového čerpadla ............................................................................................................ 16 Přetlakové zařízení ............................................................................................ 16 Topení instalované na podlaze ..................................................................... 16 Připojení zásobníku (GENUS PREMIUM EVO SYSTEM) ......................... 16 Instalace s vyhříváním podlahy .................................................................... 17 Odvod kondenzátu ........................................................................................... 17 Hydraulické schéma ......................................................................................... 18 Připojení sacího potrubí a odtahu plynů .................................................. 19 Typologie připojení kotle na odvod kouře ............................................... 19 Tabulka délky potrubí sání / výfuku ........................................................... 20 Typologie sání / výfuku kouře ....................................................................... 21 Elektrické připojení ........................................................................................... 22 Připojení periferních zařízení ........................................................................ 23 Připojení termostatu okolního prostředí .................................................. 23 Elektrické schéma .............................................................................................. 24

  Uvedení do činnosti ....................................................................................... 25 Postup při zapnutí ............................................................................................. 25 Příprava pro činnost ......................................................................................... 25 První zapnutí ....................................................................................................... 26 Funkce odvzdušnění ........................................................................................ 26 Postup kontroly spalování.............................................................................. 27 Seřízení maximálního výkonu topení ........................................................ 29 Pomalé zapálení ................................................................................................. 29 Nastavení zpožděného zapálení topení .................................................... 29 Tabulka pro nastavení plynu ......................................................................... 30 Záměna plynu ..................................................................................................... 30 Funkce Aut ........................................................................................................... 31

  Ochranné systémy kotle .............................................................................. 32 Bezpečnostní vypnutí ...................................................................................... 32 Zárolási leállás .................................................................................................... 32 Hlášení poruchy ................................................................................................. 33 Souhrnná tabulka kódů poruch ................................................................... 34 Funkce ochrany proti zamrznutí .................................................................. 35

  Oblast technika ................................................................................................ 36

  Udržba ............................................................................................................ 48 Pokyny k otevření pláště kotle a inspekce zevnitř ................................. 48 Základní informace ........................................................................................... 49 Zkouška funkce ................................................................................................. 49 Čištění primárního výměníku ...................................................................... 49 Čištění sifonu ..................................................................................................... 50 Operace vypuštění zařízení .......................................................................... 50 Vyprázdnění okruhu TUV ............................................................................... 50 Informace pro uživatele .................................................................................. 51 Symboly údajů na štítku ................................................................................. 51

  Część ogólna ........................................................................................................ 3 Uwagi do instalatora ........................................................................................... 3 Oznakowanie CE ................................................................................................... 4 Normy bezpieczeństwa ...................................................................................... 4

  Opis urządzenia .................................................................................................. 6 Panel sterowania .................................................................................................. 6 Wyświetlacz ............................................................................................................ 7 Ogólny widok urządzenia ................................................................................. 8 Wymiary ............................................................................................................... 9 Minimalne odległości podczas instalowania ............................................. 9 Szablon instalacyjny ............................................................................................ 9 Dane techniczne GENUS PREMIUM EVO ....................................................10 Dane techniczne GENUS PREMIUM EVO SYSTEM ...................................12

  Instalacyjne ........................................................................................................14 Uwagi poprzedzające prace instalacyjne ..................................................14 Przyłączenie gazu ...............................................................................................15 Połączenia hydrauliczne .................................................................................15 Widok hydraulicznych końcówek przyłączeniowych ...........................15 Grafi czne przedstawienie wykresu pompy cyrkulacyjnej ..................16 Zawór bezpieczeństwa .....................................................................................16 Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania ......................................16 Podłączenie zasobnika (GENUS PREMIUM EVO SYSTEM) ....................16 Instalacja ogrzewania podłogowego ..........................................................17 Odprowadzanie skroplin .................................................................................17 Schemat hydrauliczny ..........