Geografi: Perlindungan Alam Sekitar: berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran geografi alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Geografi: Perlindungan Alam Sekitar: berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran geografi alam...

Geografi: Perlindungan Alam Sekitar:

Geografi

Alam Sekitar Fizikal dan ManusiaSTPM

HomePosts RSSForumForumForumForumForum

Perlindungan Alam Sekitar:

Post info

Comments1

Author:Geografi STPM .............

CARA-CARA PERLINDUNGAN ALAM SEKITARTerdapat tiga cara utama yang telah diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk melindungi kualiti alam sekitar. Cara yang dimaksudkan ialah :

A. PERUNDANGANMalaysia telah menggubalkan pelbagai undang-undang, peraturan dan akta untuk melindungi dan mencegah pencemaran alam sekitar.

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, 1984 (pindaan)

mula dikuatkuasa pada 1 April 1988. Berkaitan dengan udara bersih, kelapa sawit, getah, gas kenderaan, kumbahan, efluen industri dan juga bahan-bahan buangan kilang. Penguatkuasaan dibuat oleh Jabatan alam Sekitar.

Peraturan Kenderaan Bermotor ( Kawalan Pelepasan Asap, 1977 )

dikuatkuasa pada 15 Mac 1978. asap ekzos tidak boleh melebihi 50 HSU (Hartridge Smoke Unit) semua kenderaan bermotor perlu dipasang dengan alat-alat kawalan yang boleh memerangkap gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Minyak Kelapa Sawit, 1977 )

dikuatkuasa pada 1 Julai 1978. berkaitan dengan beberapa parameter kualiti air seperti BOD, pepejal termendak, pH dan suhu. perlaksanaan dibuat berperingkat-peringkat.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Getah Asli Mentah, 1978 )

dikuatkuasa pada 1 April 1979. berkaitan parameter-parameter seperti peraturan Kualiti Alam Sekitar, Minyak Kelapa Sawit, 1977.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Udara Bersih, 1978 )

dikuatkuasa pada 1 Oktober 1978. menghadkan jarak di antara industri yang mencemarkan dengan kawasan perumahan mestilah melebihi 1000 meter.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Kumbahan dan Efluen Perindustrian, 1979)

dikuatkuasa pada 1 Jun 1979. Mewajibkan semua kilang, kawasan perumahan dan perniagaan menyediakan satu sistem kumbahan berpusat.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Bahan Buangan Berjadual, 1985 )

dikuatkuasa pada 1 Julai 1985. mewajibkan semua kilang yang mengeluarkan bahan buangan kimia, biologi dan minyak berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. sisa-sisa mesti dibuang di tempat yang khas dan mesti dilengkapi dengan sistem kumbahan, loji rawatan, tempat pembakaran insinarator dan makmal.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor, 1985 ) dikuatkuasa pada 1 Julai 1985. Mewajibkan semua pengilang dan pengimport petrol menurunkan kandungan plumbum dalam petrol daripada 0.84 g/l ke paras 0.4 g/l dan selanjutnya ke paras 0.15 g/l mulai 1 Januari 1990.

Akta Racun Perosak, 1974 dilaksana di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar.Akta Kilang dan Jentera 1967, 1963 ( disemak semula )seseorang pekerja tidak boleh didedahkan kepada bunyi melebihi 95 dB selama empat jam secara berterusan.

Akta Perhutanan Negara, 1984bertujuan melindungi dan memelihara hutan serta hidupan di dalamnya.Deklarasi Langkawi telah ditandatangani oleh negara-negara Komenwel pada Oktober 1989. Deklarasi ini bertujuan mewujudkan satu set undang-undang dan akta-akta antarabangsa untuk mengatasi masalah pencemaran.

B. PENGGUNAAN TEKNOLOGI Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencernaran alam sekitar adalah amat penting. Sebagai contohnya, tanpa teknologi moden, adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut.

Dengan adanya teknologi moden, sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain, bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna.Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. Sebagai contoh, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana.

Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia.Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar.Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan mesin-mesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar.

C. PENDIDIKANTanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai kesedaran.Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar.

Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ), khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar, majalah, televisyen dan radio.Selain itu, terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. Antara persatuan-persatuan yang aktif ialah :

CARA MENGATASI PENCEMARAN UDARA.

1. KITAR SEMULA.

Pencemaran jika tidak diambil tindakan secepat mungkin akan membawa kesan buruk kepada kita contohnya seperti ozon kita yang semakin nipis akibat penggunaan CFC dan pembebasan gas-gas merbahaya daripada kenderaan dan kilang. Ozon penting bagi kita kerana ia menghalang sinar ultra ungu dari matahri masuk ke atmosfera Bumi. Sinaran ultra ungu ini boleh menyebabakan kanser kulit kepada orang yang selalu berada di bawah matahari.Mengitar semula bermaksud memproses atau menggunakan semula bahan buangan seperti kertas bekas kaca atau plastik, tin aluminium, kertas dan cebisan kayu. Kitar semula juga bermaksud proses yang sangat selamat kepada alam sekitar kerana ia dapat mengurangkan tahap pencemaran. Selain itu, kitar semula juga dapat mengurangkan pembakaran sampah sarap.Dengan itu, contoh-contoh yang telah atau boleh diambil untuk mengatasi pencemaran udara adalah 1) mengitar semula 2) undang-undang ( kerajaan ) 3) pendidikan 4) teknologi dan sebagainya.Peranan Kerajaan Dan Badan Swasta.Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah pencemaran ini. Langkah yang diambil:Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Perlepasan Asap, 1977) -asap ekzos kenderaan mestilah tidak melebihi 50HSU (Haltridge Smoke Unit) -semua kenderaan bermotor harus dipasang dengan alat-alat kawalan yang boleh memerangkap gas-gas yang berbahaya.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih, 1978)-Peraturan ini menghadkan jarak antara industri yang mencemarkan dengan kawasan kediaman mestilah melebihi 1000 meter.

Peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Kawalan Kepekatan Plumbum Dalam Gasolin Motor, 1985)-peraturan ini mewajibkan para pengilang dan pengimport/ pengeksport petrol menurunkan kandungan plumbum dalam petrol daripada 0.84 g/l ke paras 0.4 g/l dan selanjutnya ke paras 0.15 g/l.

Negara kita dan beberapa negara lain telah menandatangani perjanjian Protokol Montreal. Melalui perjanjian ini, negara-negara yang terlibat berjanji akan mengurangkan pengeluaran CFC menjelang akhir kurun.

Adakan program pemuliharaan dan pemeliharaan hutan terutamanya hutan yang telah ditebang dengan menanam semula pokok-pokok.

Adakan kempen untuk menggalakkan penggunaan barang yang tidak mempunyai bahan CFC.

Penubuhan badan bukan kerajaan (NGO) seperti kumpulan percinta dan "GREENPEACE" dan "FRIENDS OF THE EARTH (FOE)"

boleh beri kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya pencemaran dan menggalakkan orang lain agar melindungi lapisan ozon.

NGO di Malaysia ialah SAM (Sahabat Alam Malaysia), MNS (Malayan Nature Society), dan EPSM (Environmental Protection Society Malaysia).

Adakan forum mengenai masalah alam sekitar.

Mengawal keluaran asap dari kenderaan dengan mengharamkan penggunaan petrol berplumbum dan adakan penilaian asap kenderaan ("smog check station") untuk memastikan asap yang dikeluarkan tidak berlebihan dan berbahaya.

Haramkan CFC.

Daripada industri mengurangkan plumbum di dalam petrol daripada 0.4 gram perliter kepada 0.15 gram perliter serentak dengan pengenalan petrol tanpa plumbum pada 1990.

1. Memperkenalkan Peraturan-peraturan.Selain itu, Jabatan Alam Sekitar telah menggubal beberapa peraturan untuk meningkatkan kualiti udara seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Peraturan-peraturan itu ialah Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1978 (Udara Bersih), Peraturan Pelepasan Gas dan Bunyi, Kenderaan Bermotor serta Peraturan Pencemaran Bunyi 1987.

Dengan penggubalan undang-undang ini adalah diharapkan semua pihak memberi kerjasama supaya kualiti udara dapat ditingkatkan. Pihak terbabit tidak perlu menunggu tindakan daripada pihak Jabatan Alam