Global Gap

Embed Size (px)

Text of Global Gap

GLOBALG.A.P.(EUREPGAP)Cc im Kim Sot v Chun Mc Tun Th m Bo Trang Tri Tch Hp GII THIUPhin bn Ting Vit Cui Cng Tm Thi (Mi xem phin bn ting Anh nu c iu cha sng t) V.3.0-2_Sep07 C gi tr t ngy 30/9/2007

Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Kln (Cologne); Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | http://www.globalgap.org

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI - GII THIU PHIN BN TING VIT

M Tham Chiu: IFA 3.0-1 CP Phin Bn: V3.0-02-09-07 Mc: Gioi Thieu Trang: 1 of 5

GII THIU Tt c cc bn dch trc ht s c cng b l phin bn cui cng tm thi. Do mi trang ca bn dch u c cu " Mi xem bn ting Anh nu c iu g cha sng t, nghi ng. Nu ti liu dch cha sng t, kin ng gp cho bn dch xin mi gi n Ban Th K ca GLOBALGAP. gi kin, hy dng biu mu ring ti xung t mng ca GLOBALGAP Members and CB Extranets hoc gi kin qua email cho rauber@globalgap.org v vui lng ch r ti liu/chng/mun/im, v.v m bn c mun ng gp kin. Ti cc nc c Nhm Hnh ng K Thut Quc Gia (NTWG National Technical Working Group, vic hiu nh ln 1 phi do nhm ny tin hnh trc khi xut bn. Tt c cc kin ng gp cho ti liu dch m Ban Th K ca GLOBALGAP nhn c s c chuyn n nhm NTWG c th. Nhm NTWG s kin ngh vi GLOBALGAP ph duyt phin bn dch cui cng t quy chun. Bn dch cui cng tm thi c th tr thnh bn dch cui cng t quy chun nu t cc iu kin sau: c nhm NTWG ti nc (hoc mt trong s cc nc trong nhm nc) m ngn ng tng ng l ting m bn dch cui cng tm thi the interim final version of the translation is published for at least one year bn dch tri qua 50 ln kim tra v mt ln kim tra lm chng (vi GLOBALGAP) Nu khng c nhm NTWG ring sn c cho ngn ng , ti liu dch s vn l 'bn cui cng tm thi.

Cc nguyn tc B ti liu ny t ra mt khun kh p dng Phng php Thc hnh Nng nghip Tt (GAP) dng trong cc trang tri, trong xc nh cc yu t c bn xy dng phng php tt nht v trng trt, chn nui v nui trng thy sn p dng ton cu c cc tp on bn l hng u trn th gii chp nhn.Tuy nhin, trong ti liu ny c th khng m t mt s ni dung c lin quan n nhng tiu chun m mt s ngi bn l c bit t ra v c cc nh sn xut p ng. Ti liu ny khng c thit lp cung cp cc hng dn mang tnh quy tc i vi tng phng thc sn xut nng nghip. Cc thnh vin GLOBALGAP (EUREPGAP) by t s ghi nhn i vi cc nh sn xut, cc nhm nhng sn xut, cc t chc ca nhng ngi sn xut, cc chng trnh cp a phng v quc gia tin hnh mt qu trnh rt c ngha trong vic xy dng v p dng cc h thng thc hnh nng nghip tt nht. Cc thnh vin GLOBALGAP (EUREPGAP) cng by t s khuyn khch i vi nhng cng vic tip theo nhm ci thin nng lc sn xut trong lnh vc ny v vi vic ra nhng yu t ct li nhm thc hnh nng nghip tt nht trong iu kin hin nay, khung p dng GAP nn c s dng nh l mt chun nh gi hin trng thc hnh sn xut nng nghip v dng cung cp cc hng dn cho s pht trin trong tng lai.

Thnh phn kt cu ca S m bo Trang tri Tch hp (IFA) cho php cc nh sn xut c th kt hp nhiu hot ng nh gi i vi nhiu sn phm thnh mt cuc nh gi duy nht. GLOBALGAP (EUREPGAP) mang li nhiu li ch cho nhng ngi sn xut:

Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS; c | http://www.globalgap.org Ngi dch: Hunh L Tm (M.A); Ngi hiu nh: inh Thnh Phng (Dr.), T vn Fresh Studio Innovations Asia; German Technical Cooperation (GTZ), Vietnam

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI - GII THIU PHIN BN TING VIT

M Tham Chiu: IFA 3.0-1 CP Phin Bn: V3.0-02-09-07 Mc: Gioi Thieu Trang: 2 of 5

1. Gim thiu cc nguy c v an ton thc phm ngay t khu sn xut u tin Khuyn khch xy dng v p dng h thng an ton nng tri qui m quc gia v khu vc Loi b nguy c c nh gi theo tiu chun tham chiu trn c s HACCP phc v cho ngi tiu dng v chui cung ng thc phm Mt c s trao i thng tin k thut ci tin lin lc v minh bch thng qua tham vn tt c tc nhn trong chui thc phm 2. Gim chi ph thc hin Trnh phi nh gi nhiu sn phm trong mt trang tri hn hp bng mt ln nh gi Trnh vic hin tng ngy cng gia tng cc yu cu ca ngi mua, v cc thnh vin cung cp dch v thc phm v bn l thuc GLOBALGAP (EUROGAP) c cam kt chuyn giao vic cung ng ca h sang nhng ngun c ph chun ca GLOBALGAP (EUREPGAP). i vi cc trang tri quy m cng nghip, vic trin khai ch ng mt cch chuyn nghip s trnh c s vt mc trong chi tiu thng xuyn. t c s hi ha ton cu dn n mt sn chi bnh ng hn Cc nh sn xut c chn t nhng t chc chng nhn c quy nh nghim ngt bi GLOBALGAP (EUROGAP) 3. Gia tng gn kt vi h thng an ton nng tri ton cu bng cch: Quy nh v bt buc thc hin mt tiu chun chung v nng lc ca chuyn gia nh gi Quy nh v bt buc thc hin mt tiu chun chung v bo co thm tra Quy nh v bt buc thc hin mt tiu chun chung v cc hnh ng khc phc i vi nhng vn khng tun th. Hi ha trong cch din gii v nhng chun mc phi tun th. S thm tra c lp: Cc nh sn xut s c cp chng nhn GLOBALGAP (EUREPGAP) thng qua s thm tra c lp t mt t chc chng nhn c GLOBALGAP (EUREPGAP) cng nhn. Ti liu thuc chng trnh bao gm cc phn sau: 1. Cc Quy nh chung theo GLOBALGAP (EUREPGAP), nhm xc nh cc quy tc thc thi tiu chun. 2. Cc im kim sot v chun mc ph hp (CPCC) theo GLOBALGAP (EUREPGAP), l tiu chun m nh sn xut phi tun th v cung cp thng tin chi tit ring cho tng yu cu. 3. Bng nh gi theo GLOBALGAP (EUREPGAP), xy dng cc ni dung c bn cho vic nh gi t bn ngoi m nh sn xut v nhm cc nh sn xut cng phi s dng p ng cc yu cu v nh gi ni b hng nm. Nh m t trong Cc iu khon chung ca GLOBALGAP (EUREPGAP), h thng ny s c chia thnh 3 mc yu cu tun th: Bt buc Chnh yu, Bt buc Th yu v Khuyn co p dng.

Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS; c | http://www.globalgap.org Ngi dch: Hunh L Tm (M.A); Ngi hiu nh: inh Thnh Phng (Dr.), T vn Fresh Studio Innovations Asia; German Technical Cooperation (GTZ), Vietnam

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI - GII THIU PHIN BN TING VIT

M Tham Chiu: IFA 3.0-1 CP Phin Bn: V3.0-02-09-07 Mc: Gioi Thieu Trang: 3 of 5

Tt c cc im kim sot phi c nh gi mt cch c lp, ng thi cn bao gm c hot ng t nh gi (la chn 1) v cc nh gi ni b theo nhm (la chn 2). Cu tr li c th l: Tun th (yes), Khng tun th (no), hoc Khng p dng (N/A). nhng im m cu tr li l Khng p dng, phi km theo s l gii. Khng chp nhn cu tr li Khng p Dng nhng im kim sot m trong chun mc bt buc tun th ghi r "Khng cho php khng p dng" (No N/A). Phi cung cp bng chng ti tt c im kim sot thuc nhm Bt buc chnh yu. Ti liu GLOBALGAP (EUREPGAP) IFA CPCC c tch thnh cc m-un khc nhau, mi m-un bao gm cc lnh vc hoc mc hot ng khc nhau mi khu vc sn xut. Nhng phn ny c gp thnh nhm theo: 1. Phm vi bao gm nhng hng mc sn xut c tnh chung hn, c phn loi tng i rng hn (Nng tri, Cy trng, Vt nui v Thy sn). 2. Phm vi hp bao gm cc chi tit sn xut chuyn bit, c phn loi theo tng loi sn phm (Rau v qu, Cy trng kt hp, C ph (xanh), Tr, Hoa v cy cnh, Gia sc v cu, Ln, B sa, Gia cm, C hi v vi "phm vi hp" khc c th c b sung trong thi gian cn hiu lc i vi ti liu ny).

nhng ni m vn bn php l ang c yu cu nhiu hn th cc yu cu php l s c tnh php ch cao hn GLOBALGAP (EUREPGAP). Yu cu tun th nhng quy nh c tnh php l lun l "Bt buc chnh yu" (Major Must). nhng ni m khng c quy nh php l (hoc vn bn php l quy nh khng qu nghim khc), GLOBALGAP (EUREPGAP) s cung cp mt mc tun th ti thiu c th chp nhn c. Vn khng phi l mc yu cu tun th ca GLOBALGAP (EUREPGAP) nh th no, v bt c quy nh php lut no kht khe hn GLOBALGAP (EUREPGAP) u phi c tun th ti quc gia m nh sn xut ang hot ng Hng dn tham chiu s c cung cp ring, v c cp nht mt cch c lp khi cn thit. Ngi s dng nn lun lun tham chiu phin bn mi nht, hin ang c trn website: www.globalgap.org iu kin min trch: Cc T chc cp chng nhn c FoodPLUS GmbH v GLOBALGAP (EUREPGAP) cng nhn khng c ngha v php l v tnh an ton thc phm i vi cc sn phm c chng nhn theo Tiu chun ny. Khng c bt k tnh hung no bt buc FoodPLUS GmbH, nhn vin hoc i l ca h phi chu trch nhim php l v nhng tht thot, h hng, thay i, thanh ton, gi c hoc chi ph di bt k hnh thc no (k c nhng hu qu tht thot) m ngi sn xut gnh chu bi l do trc tip hoc gin tip t vic thc hin theo FoodPLUS GmbH, nhn vin hoc i l ca cng ty ny, hoc t vic tin hnh nhng yu cu bt buc tng ng khi tham gia cc chng trnh dn n nhng tht thot, h hng, thay i, thanh ton, gi c v/hoc chi ph pht sinh c php l xc nh l do s sai st, d v tnh hoc c , ca nhng ngi ny. Bn quyn: Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, D-50672 Kln (Cologne); c, gm tt c cc vn bn tiu chun. Bn quyn v ch cho php phn phi di dng khng th lm thay i c ni dung gc. ng k: Xin tham chiu da Phn I - Cc Quy nh chung theo GLOBALGAP (EUREPGAP) - Thng tin Hng dn chung v quy trnh ng k v chng nhn.

Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS; c | http://www.globalgap.org Ngi dch: Hunh L Tm (M.A); Ngi hiu nh: inh Thnh Phng (Dr.), T vn Fresh Studio Innovations Asia; German Technical Cooperation (GTZ), Vietnam

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI - GII THIU PHIN BN TING VIT

M Tham Chiu: IFA 3.0-1 CP Phin Bn: V3.0-02-09-07 Mc: Gioi Thieu Trang: 4 of 5

nh ngha: Xin tham chiu Ph lc I.1 ti Cc Quy nh chung v nh ngha cc thut ng trong ti liu ny. Ti liu tham chiu (khng cp c th trong CPCC) GLOBALGAP (EUREPGAP) - Cc Quy nh chung Yu cu c bn ca Chu u v Pht trin Nng nghip Bn vng - Khun kh hot ng gn lin vi Nng tri thuc Chu u, 2006

Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS; c | http://www.globalgap.org Ngi dch: Hunh L Tm (M.A); Ngi hiu nh: inh Thnh Phng (Dr.), T vn Fresh Studio Innovations Asia; German Technical Cooperation (GTZ), Vietnam

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI - GII THIU PHIN BN TING VIT

M Tham Chiu: IFA 3.0-1 CP Phin Bn: V3.0-02-09-07 Mc: Gioi Thieu Trang: 5 of 5

Cu trc Tiu Chun:

Bn quyn: GLOBALGAP c/o FoodPLUS; c | http://www.globalgap.org Ngi dch: Hunh L Tm (M.A); Ngi hiu nh: inh Thnh Phng (Dr.), T vn Fresh Studio Innovations Asia; German Technical Cooperation (GTZ), Vietnam

GLOBALG.A.P.(EUREPGAP)Cc im Kim Sot & Chun Mc Tun Th m Bo Trang Tri Tch C S TON B TRANG TRIPhin bn Ting Vit Cui Cng Tm Thi (Mi xem phin bn ting Anh nu c iu cha sng t) V.3.0-2_Sep07 C gi tr t ngy 30/9/2007

Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Kln (Cologne); Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | http://www.globalgap.org

IM CHUN V TIU CHUN M BO TNH THNG NHT NNG TRI | TON NNG TRI PHIN