Hãy sống như Jesus

Embed Size (px)

Text of Hãy sống như Jesus

 • 7/31/2019 Hy sng nh Jesus

  1/1

  ======================= 44

  Gie

  -

  jxu

  HAY SONG NH GIE-XU

  a

  en

  Em2

  chet

  thay v

  toi.

  C2

  Ngai

  Nhac va li: MS Ngoc Tam

  jv

  yeu

  toi

  Em2

  nen chang

  tie

  { ll ll

  ========================# .

  D

  T

  j .nay,

  Am

  toi

  ch

  .muon

  Bm7

  song

  .cho

  D

  j Em

  Ngai.

  ll ll ll

  ========================

  # Gie

  j-xu

  a

  va

  w

  song

  A

  Am

  nh

  Ngai

  D

  {

  1.

  ll

  2.

  ll ========================

  # wsong.

  G

  Toi

  muon

  . .song

  Em G

  cuoc

  i

  C tan

  Am

  ll ll ll

  ========================# . .choD

  chnh

  Bm

  . .NgaiEm

  Toi muon ..song

  Em G

  cuoc iC Am

  gill ll ll

  ========================# . .

  nh

  D Bm7

  Chua

  . .Gie

  B7/D#

  j-

  Em

  xu.

  Chua

  A AmGie

  xu

  j-

  .i!

  G

  con

  ll { ll

  ========================# .muon

  Am

  song

  .nh

  D

  jNgai

  Em

  wmuon

  Am

  giong

  B

  /

  D

  #n

  ll1.

  { ll2.

  ========================# w

  Chua!

  Em