h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

Embed Size (px)

Text of h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

 • 7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

  1/10

  HOTRRE nr. 1.093 din 16 august 2006privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecialucrtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni saumutageni la locul de muncaEMITENT: GUVERNULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 6 septembrie 2006Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2006

  Forma actualizata valabila la data de : 18 ianuarie 2012

  Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 octombrie 2006 pana la 18ianuarie 2012

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 51 alin.(1) lit. b) din Legea securitii i sntii n munca nr. 319/2006,

  Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.

  CAP. IDispoziii generale

  SECIUNEA 1Obiectul de reglementare

  ART. 1(1) Prevederile prezentei hotrri au ca obiect de reglementare protecia

  lucrtorilor impotriva riscurilor pentru sntatea i securitatea lor, inclusivprevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil sa apara prinexpunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

  (2) Prevederile prezentei hotrri constituie cerine minime n acest domeniu.(3) Valorile limita stabilite de prezenta hotrre reprezint valorile maxime

  admise pana la care lucrtorii pot fi expusi n munca.ART. 2Prezenta hotrre nu se aplica lucrtorilor expusi numai la radiatii ionizante

  reglementate de Comisia Nationala de Control al Activitilor Nucleare.ART. 3

  Legea securitii i sntii n munca nr. 319/2006 se aplica n totalitatentregului domeniu prevzut la art. 1 alin. (1), fiind completat cu dispoziiileprezentei hotrri.

  ART. 4n situaia n care se folosete n munca azbestul, situaie care face

  obiectul Hotrrii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecia sntii isecuritii lucrtorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicatn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006,dispoziiile prezentei hotrri se aplica ntotdeauna atunci cnd sunt maifavorabile sntii i securitii n munca.

  SECIUNEA a 2-aDefiniii. Domeniul de aplicare-determinarea i evaluarea riscurilor

  ART. 5Pentru aplicarea prezentei hotrri termenii i expresiile de mai jos au

  urmtoarele semnificatii:1. agent cancerigen:a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare n categoria 1 sau 2

  de ageni cancerigeni, astfel cum sunt prevzute la anexa nr. 1 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare;

  b) un preparat compus din una sau mai multe substane prevzute la lit. a),atunci cnd concentratia uneia sau a mai multor astfel de substane corespunde

  cerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unuipreparat n categoria 1 sau 2 de ageni cancerigeni, astfel cum sunt prevzute fien anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta aGuvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalareasubstanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HotrreaGuvernului nr. 490/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, fie n anexanr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalarea

 • 7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

  2/10

  preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 92/2003,atunci cnd substanta sau substantele nu figureaz n anexa nr. 2 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i reparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau nu au prevzute n aceasta limite de concentraie;

  c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prevzute n anexa nr. 1, precumi o substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevzut naceasta anexa;

  2. agent mutagen:

  a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare n categoria 1 sau 2de ageni mutageni, astfel cum sunt prevzute la anexa nr. 1 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare;

  b) un preparat compus din una sau mai multe substane prevzute la lit. a),atunci cnd concentratia uneia sau a mai multor astfel de substane corespundecerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unuipreparat n categoria 1 sau 2 de ageni mutageni, astfel cum sunt prevzute fie nanexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta aGuvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalareasubstanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea

  Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, fie n anexanr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalareapreparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 92/2003,atunci cnd substanta sau substantele nu figureaz n anexa nr. 2 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i reparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau nu au prevzute n aceasta limite de concentraie;

  3. valoare limita - cu excepia cazului n care se prevede altfel, limitamediei ponderate n timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen n aern zona de respiratie a lucrtorului, pe o perioada de referinta specificat nprezenta hotrre.

  4. substanta - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din

  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetareai ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobat cumodificri prin Legea nr. 451/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

  5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobat cu modificri prin Legeanr. 451/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

  6. zona de respiratie a lucrtorului - zona de forma emisferica, situata lanivelul fetei lucrtorului, avnd raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul uneilinii imaginare ce uneste urechile.

  ART. 6(1) Prevederile prezentei hotrri se aplica oricrei activiti n care

  lucrtorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la ageni cancerigenisau mutageni.

  (2) n cazul oricrei activiti susceptibile sa prezinte pentru lucrtori unrisc de expunere la ageni cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sadetermine natura, gradul i durata de expunere a lucrtorilor, pentru a faceposibila evaluarea oricrui risc pentru sntatea i securitatea lor, precum istabilirea msurilor care trebuie luate.

  (3) Angajatorul este obligat sa rennoiasc periodic evaluarea riscurilor in mod obligatoriu la orice modificare a condiiilor de munca prin care poate fiinfluentata expunerea lucrtorilor la ageni cancerigeni sau mutageni.

  (4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de muncai/sau autoritii de sntate publica judeene sau a municipiului Bucureti, lacererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevzut la alin. (2).

  ART. 7La evaluarea riscului trebuie luate n considerare toate cile de patrundere

  n organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanatai/sau percutanata.ART. 8n situaia n care se efectueaz evaluarea prevzut la art. 6 alin. (2),

  angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecteasupra securitii i sntii lucrtorilor cu sensibilitate special i trebuiesa ia n considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu

 • 7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

  3/10

  angajeze/repartizeze astfel de lucrtori n zonele n care pot intra n contact cuageni cancerigeni sau mutageni.

  CAP. IIObligaiile angajatorilor

  SECIUNEA 1Reducerea utilizrii i nlocuirea agenilor cancerigeni sau mutageni la locul

  de munca

  ART. 9Angajatorul trebuie sa reduc utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen lalocul de munca, dac este posibil din punct de vedere tehnic, n special prinnlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, n condiii deutilizare, nu este periculos ori este mai puin periculos pentru sntatea sausecuritatea lucrtorilor, dup caz.

  ART. 10La cererea inspectoratului teritorial de munca i/sau a autoritii de

  sntate publica judeene sau a municipiului Bucureti, angajatorul comunicaacestora rezultatul aciunilor sale.

  SECIUNEA a 2-aPrevenirea i reducerea expunerii la ageni cancerigeni sau mutageni la locul

  de munca

  ART. 11Expunerea nu trebuie sa se realizeze n situaia n care s-a depit valoarea

  limita a agentului cancerigen sau mutagen prevzut de prezenta hotrre ori deactele normative prevzute la art. 5 pct. 1 sau 2, dup caz.

  ART. 12(1) Expunerea lucrtorilor trebuie evitata dac rezultatele evalurii

  prevzute la art. 6 evideniaz un risc pentru sntatea sau securitatealucrtorilor.

  (2) Dac din punct de vedere tehnic nu este posibila nlocuirea agentuluicancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, ncondiii de utilizare, nu este periculos sau este mai puin periculos pentru

  sntate i securitate, angajatorul trebuie sa ia msuri ca agentul cancerigen saumutagen sa fie, att cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs oriutilizat ntr-un sistem nchis.

  (3) Dac aplicarea unui sistem nchis nu este posibila, angajatorul trebuie saasig