Click here to load reader

Hướng dẫn cài đặt Quantum

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hướng dẫn cài đặt Quantum

Text of Hướng dẫn cài đặt Quantum

 • HQInvestment&ConsultingCorporationhttp://wwwq invest nethttp://www.qinvest.net

 • Cc tnh nng ni bt ca h thng uCc tnh nng ni bt ca h thng ut nh lng chng khon Quantum Xc nh t ng thi immua bn theo m hnhnh lngT ki hi h d b Tm kim cc c phiu hp dn mua v bn

  Cnh bo t ng khi c cc tn hiu mua/bn.Ki h hi h h khi Kim tra tnh hiu qu cc m hnh u t trc khira quyt nh

  Chn la cc m hnh nh lng ph hp u t Chn la cc m hnh nh lng ph hp u tc phiu

 • Trang download: www q invest netTrang download:www.qinvest.net

 • Nh th ti hNhp thng tinc nhn

 • Bc 1:gii nn v chy setup.exe

 • Bc 2:nhn Next

 • Bc 3: Chn thmc ci t vBc 3:Chn thmc ci t vnhn Next

 • Bc 4:Xc nhn ci t

 • Bc 5:i ci t

 • Bc 6:kt thc ci t

 • Bc 7:Chy Quantum

 • Bc 8:ng nhp

  Nhp ti khon ng nhp v mt khuc cung cp bi HQCorporation

 • Bc 9: ng nhp thnh cngBc 9:ng nhp thnh cngvo trang ch

 • h lGii thiu v HQInvestment&ConsultingCorporation Cng ty hng u cung cp dch v v h thng t vnti chnh,phn mm giao dchC b h h h h h Cung cp bo co phn tch u t theo cc m hnhnh lng

  Cung cp dch v t vn qun l ti sn qun l ri ro Cung cp dch v t vn,qun l ti sn,qun l ri ro

  Lin h:[email protected] netLin h:[email protected]:http://qinvest.net

 • CHC CC BN GIAO DCH THNH CNGCHCCCBNGIAODCHTHNHCNG