Ibm - Smart Cities

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Smart city now.

Transcript

100:00:02,001 --> 00:00:06,044Ngy nay, tri thc ang ngy cng c a vo cc h thng v quy trnh200:00:06,053 --> 00:00:07,141trn th gii - 300:00:07,041 --> 00:00:10,086vo nhng th ai cng nhn ra nh: my tnh, 400:00:10,086 --> 00:00:13,173 t, thit b giao thng, li in, thm ch c qun o v si m,500:00:14,073 --> 00:00:19,089Hng nghn t thit b k thut s kt ni thng qua intenet, i dng d liu.600:00:19,089 --> 00:00:20,126v sn xut trong i dng d liu. 700:00:21,026 --> 00:00:25,049Tt c cc d liu, t cc th trng ton cu cho n nhng cuc thm d kin800:00:25,049 --> 00:00:27,051x hi c th tr thnh tri thc. 900:00:27,051 --> 00:00:33,106Nh c sc mnh tnh ton, phn tch thng tin tin tin1000:00:33,006 --> 00:00:34,028nhng g chng ta thu c,1100:00:34,028 --> 00:00:37,627chng ta c th lm gim chi ph, ct gim cht thi, 1200:00:37,879 --> 00:00:41,923ci thin cht lng, hiu qu nng sut tt c cc cng ti.1300:00:42,319 --> 00:00:45,760Cc du hiu ca mt hnh tinh thng minh hn1400:00:45,076 --> 00:00:50,195 xung quanh chng ta. H thng thng minh hn to ra gi tr trong mi ngnh cng nghip ln,1500:00:50,879 --> 00:00:54,916trn c cc nc pht trin v ang pht trin.1600:00:55,249 --> 00:01:00,306Trong hn 400 thnh ph nm trc, h thng giao thng thng minh gim thiu1700:01:00,819 --> 00:01:01,828chm tr hn 700.00 USD,1800:01:02,719 --> 00:01:06,020tit kim mi thnh ph gn 15 triu USD.1900:01:06,002 --> 00:01:09,025 Washington, h thng mng li o lng 2000:01:09,025 --> 00:01:14,033gip tit kim 10% chi ph nng lng v ct gim 15% nng lng s dng.2100:01:15,005 --> 00:01:19,028Hamburg ph bit thnh cng dch v chm sc y t thng minh trong thng 3 ny.2200:01:19,028 --> 00:01:24,079Galway cng nh SmartWater, chui cung ng thng minh ct gim 2300:01:24,079 --> 00:01:25,15630% chi ph bn l-,2400:01:26,056 --> 00:01:31,069gim 25% lng hng tn kho, tng doanh s bn hng 10%.2500:01:31,069 --> 00:01:34,108Ngn hng v cc t chc ton cu2600:01:34,108 --> 00:01:35,054Ngn hng v cc t chc ton cu2700:01:35,054 --> 00:01:40,058t c cp mi trong vic kim sot cc ri ro. 2800:01:40,094 --> 00:01:43,163Hnh tinh thng minh hn khng phi l php n d v tm nhn th gii hay l xut2900:01:44,063 --> 00:01:48,126m n ang xy ra. Bnh minh ca thin nin k mi3000:01:49,026 --> 00:01:51,080xu hng chuyn tip t duy lnh o trn ton th gii3100:01:51,008 --> 00:01:54,027ang to ra nhn kt qu hu hnh v ch li.3200:01:54,099 --> 00:01:58,100H ang hc to ra mt phn trong th gii chng ta. 3300:01:59,009 --> 00:02:02,898Cho mng n k nguyn hin i.3400:02:02,979 --> 00:02:04,420Hy xy dng mt hnh tinh thng minh.