Instrukcja Obslugi RENAULT TRAFIC 2004 CZ Up by Dunaj2

  • View
    252

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Instrukcja Obslugi RENAULT TRAFIC 2004 CZ Up by Dunaj2

vybral ELF

Vechny typy motor

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Optimln vkon a maximln ochrana v nejpsnjch podmnkch Vechny typy jzdy ELF EVOLUTION SXR 5W-40Optimln vkon

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Vechny typy jzdy

Vechny typy zehovch motor

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 spora paliva, ochrana motoru a ohled na ivotn prosted Vechny typy jzdy ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Dal maziva schvlen spolenost RENAULT pro normln pouit

ACEA A5 / B5

Vechny typy motor

ACEA A3 / B3 / B4 ACEA B3 / B4

5 a 6rychlostn pevodovka

TRANSELF TRX 75W-80

API GL5

RENAULT doporuuje homologovan maziva ELF. Pro doplnn a vmnu oleje Vm doporuujeme pouvat pvodn oleje. Navtivte svj servis RENAULT nebo strnky www.lubrifiants.elf.com.

Vtejte na palub Vaeho novho vozu RENAULTTento nvod k pouit a drb sdruuje informace, kter Vm umon: dobe poznat V vz znaky RENAULT a optimlnm zpsobem pln vyut vech technickch zlepen, ktermi je vybaven, doshnout optimlnho provoznho vkonu prostm, avak pesnm dodrovnm pokyn pro drbu, bez plin ztrty asu elit drobnm problmm, kter nevyaduj zsah odbornka. as strven tenm tohoto nvodu Vm bohat vynahrad informace, kter v nm naleznete, a technick novinky, kter dky nmu objevte. Pokud Vm i po peten nvodu nebudou nkter body jasn, pro techniky na prodejn st bude potenm poskytnout Vm jakkoli dal informace, kter budete potebovat.

Abychom Vm ten tohoto nvodu usnadnili, uvdme nsledujc symbol:

Pro oznaen rizika, nebezpe nebo bezpenostnho pravidla.

Popis model, kter jsou uvedeny v tomto nvodu, byl vypracovn na zklad technickch charakteristik znmch v dob sepsn tohoto dokumentu. Nvod sdruuje soubor vybaven (sriovch nebo volitelnch), kter pro tyto modely existuj. Jejich ptomnost ve vozidle zvis na verzi, vybranch volitelnch doplcch a zemi prodeje. Stejn tak mohou bt v tomto dokumentu popsna nkter vybaven, kter by se mla objevit v prbhu nsledujcho roku. astnou cestu za volantem Vaeho vozu RENAULT.

Reprodukce nebo peklad tohoto dokumentu i jeho sti jsou bez psemnho souhlasu spolenosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2004, zakzny.

0.01

Strun pehled Tlak v pneumatikch ............................................................................................. 0.04 Sezen sedadel a sedadla idie ............................................................... 1.18 1.31 Dtsk zdrn systmy ............................................................................. 1.32 1.43 Svteln kontrolky ..................................................................................... 1.48 1.58 Zvukov a svteln signalizace .................................................................. 1.62 1.65 Zpsob jzdy pi zbhu ............................................................................ 2.02 2.21 Topen a klimatizace .................................................................................. 3.02 3.12 Oteven kapoty ...................................................................................................... 4.02 Hladiny kapalin (motorovho oleje, ostikovac kapaliny atd.) .................. 4.03 4.11 Rezervn kolo ............................................................................................. 5.02 5.05 Praktick rady (vmna rovek, pojistek, odstrann poruch, funkn poruchy) ........................................................................................ 5.02 5.36

0.02

O

B

S

A

HKapitoly

Seznamte se se svm vozidlem Zpsob jzdy Vae pohodl drba

...........................................................

1 2 3 4 5 6 7

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................................

Praktick rady

................................................................................................

Technick charakteristiky Abecedn rejstk

.......................................................................

..........................................................................................

0.03

Tlaky v pneumatikch (v hektopascalech nebo barech zastudena)Rozmry pneumatik (pvodnch) Rozmry kol Pedn Zadn Rezervn kolo3,4 3,7 3,7 3,8 4,2 4,2 195/65R 16 C 205/65 R 16 C 215/65 R 16C 195/75 R 16C

6 J 16 3,1 3,4 3,4 3,8 4,2 4,2

Bezpenost pneumatik a instalace etz Pejdte na odstavec Pneumatiky v kapitole 5, v n naleznete informace o podmnkch drby a pro nkter verze i informace o podmnkch instalace snhovch etz.

0.04

Kapitola 1: Seznamte se se svm vozidlemKle, dlkov ovldn a dvojit zamykn ......................................................................................... 1.02 1.05 Dvee .................................................................................................................................................. 1.06 1.13 Alarm proti odcizen ............................................................................................................................. 1.14 - 1.15 Systm blokace startovn ............................................................................................................................... 1.16 Pedn sedadla ................................................................................................................................................ 1.17 Oprky hlavy ................................................................................................................................................... 1.18 Zptn zrctka ................................................................................................................................................ 1.19 Bezpenostn psy .................................................................................................... 1.20 - 1.21 - 1.28 - 1.29 - 1.31 Doplkov zdrn prostedky k pednm bezpenostnm psm ....................................................... 1.22 1.27 Pedpnae pednch bezpenostnch ps ............................................................................................. 1.22 - 1.23 Airbag ................................................................................................................................................. 1.22 1.27 Doplkov zdrn prostedky k zadnm bezpenostnm psm ..................................................................... 1.30 Bezpenost dt ................................................................................................................................... 1.32 1.43 Msto idie ......................................................................................................................................... 1.44 1.47 Pstrojov deska ................................................................................................................................. 1.48 1.55 Palubn pota ................................................................................................................................... 1.56 1.58 Hodiny ............................................................................................................................................................ 1.59 Strae a ostikovae ....................................................................................................................................... 1.60 Vnj osvtlen a signalizace ................................................................................................................ 1.61 - 1.62 Elektrick sezen vky svtelnch kuel ..................................................................................................... 1.63 Zvukov a svteln vstran zazen ............................................................................................................. 1.64 Palivov ndr ....................................................................................................................................... 1.65 - 1.661.01

KLE

1

2

1 Radiofrekvenn dlkov ovldn, kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.

2 Kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai a dttem (nebo zvetem) uvnit, protoe by to mohlo spustit motor nebo uvst do chodu elektrick zazen, nap. ovldn oken, co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.

1.02

RADIOFREKVENN DLKOV OVLDNZamknut a odemknut dvePiblin na jednu vteinu stisknte dlkov ovldn (kontrolka 2 se rozsvt) pro zamknut (strana B) nebo odemknut (strana A). Zamknut je signalizovno dvma bliknutmi nouzovch svtel a bonch blika. Poznmka: Podle typu vozidla, pokud jsou nkter dvee (bon nebo zavazadlovho prostoru) patn zaveny nebo zstanou oteveny, k blikn nouzovch svtel nedojde. Odemknut je signalizovno jednm bliknutm nouzovch svtel a bonch blika.

A B 1

2

Dlkov ovldn 1 zajiuje zamknut nebo odemknut dve. Je napjeno bateri, kterou je teba vymnit, pokud kontrolka baterie 2 nadle nesvt (pejdte na odstavec Dlkov ovldn: baterie).

1.03

DLKOV OVLDN (pokraovn)Dosah dlkovho ovldnLi se podle prosted: dejte tedy pozor na manipulaci s dlkovm ovldnm, pi kter by mohlo dojt k nechtnmu zamknut nebo odemknut dve! Poznmka: U nkterch vozidel, pokud nejsou piblin do 30 sekund od odemknut oteveny dn dvee, se dvee automaticky opt zamknou.

RuenV zvislosti na blzkm okol (vnj instalace nebo pstroj, kter pouv stejnou frekvenci jako dlkov ovldn) me bt funkce dlkovho ovldn ruena.

V ppad ztrty, nebo pokud si budete pt dal sadu kl (nebo dlkov ovldn), se obrate vhradn na svho zstupce RENAULTU. V ppad vmny dlkovho