INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH ?· Operasi Tambah . Addition . Arahan : ... Murid dianggap…

Embed Size (px)

Text of INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH ?· Operasi Tambah . Addition . Arahan : ... Murid...

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS

MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

UJIAN PELEPASAN

TAHAP 2

UNIT PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ARAS 2, BLOK E2, KOMPLEK E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62604 PUTRAJAYA

UJIAN PELEPASAN MATEMATIK

TAHAP DUA

Nama : ____________________________________

Tahun : ____________________________________

Tarikh : ____________________________________

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

/ 75

Kemahiran Yang Diuji

Skills To Be Tested

Jumlah Item

Total Numbers Of Items

1) PENAMBAHAN

Addition

22

2) PENOLAKAN

Subtraction

22

3) PENDARABAN

Multiplication

16

4) PEMBAHAGIAN

Division

15

JUMLAH Total

75

EMISSION TEST SCHEDULE MATHEMATICS

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

7

4

2 +

1

7

2 +

1 1

6 +

4 + 3 = ______

6 + 2 = ______

7 + 6 = ______

9 + 7 = ______

Topik 1 : Operasi Tambah Addition

Arahan : Cari jawapan.

Find the answers.

2

IKAM Thp. 2 Set 3 1

HPTextbox1)

HPTextbox

HPTextbox2)

HPTextbox3)

HPTextbox4)

HPTextbox5)

HPTextbox6)

HPTextbox7)

6

0 +

4

8 +

5

3

8 +

4 +

6

4

3 +

8

7

3

5

Topik 1 : Operasi Tambah Addition

Arahan : Cari jawapan.

Find the answers

6 3

9 1 7 6

1

6

5

6 +

5

7

4

7

IKAM Thp. 2 Set 3 2

HPTextbox8)

HPTextbox9)

HPTextbox10)

HPTextbox11)

HPTextbox12)

HPTextbox13)

Arahan : Jumlahkan

Complete the following sums.

Topik 1 : Operasi Tambah Addition

5

4 +

3

5

2

7

4

3 +

4

3

5

4

3

4 +

3

4

2

7

4

1 +

5

1

6

6

4

3 +

5

9

2

8

5

7 +

6

8

4

7

7

7 +

8

9

6

7

0

8 +

3

2

5

8

4

0 +

5

2

3

6

9 IKAM Thp. 2 Set 3 3

HPTextbox14)

HPTextbox15)

HPTextbox16)

HPTextbox17)

HPTextbox18)

HPTextbox19)

HPTextbox20)

HPTextbox21)

HPTextbox22)

7

0

9 -

1 6

3 -

7 - 2 = ______

14 - 4 = ______

5 - 3 = ______

17 - 5 = ______

Arahan : Tolakkan.

Find the different.

Topik 2 : Operasi Tolak Subtraction

6

7 -

IKAM Thp. 2 Set 3 4

HPTextbox23)

HPTextbox24)

HPTextbox25)

HPTextbox26)

HPTextbox27)

HPTextbox28)

HPTextbox29)

HPTextbox9

6

Arahan : Tolakkan.

Find the different.

Topik 2 : Operasi Tolak Subtraction

0

0 -

9

3

6 -

5

7

9 -

1

3

6 -

1

7

8

5 -

4

2

4

6 -

5

3

IKAM Thp. 2 Set 3 5

HPTextbox30)

HPTextbox31)

HPTextbox32)

HPTextbox33)

HPTextbox34)

HPTextbox35)

6

6

3 -

5

3

6 -

5

1

6 -

9

5

2

0 -

4

2 -

0

2 -

8

3

0

3 -

8

1 2

Topik 2 : Operasi Tolak Subtraction

Arahan : Cari jawapan.

Find the answers.

8

3

6

5

8

4 - 4

6

2 -

4

1

0

5

2

7

5

3

8

8

6

7

0

3

7

0

7

6

4

5 2

9 IKAM Thp. 2 Set 3 6

HPTextbox36)

HPTextbox37)

HPTextbox38)

HPTextbox39)

HPTextbox40)

HPTextbox41)

HPTextbox42)

HPTextbox43)

HPTextbox44)

Topik 3 : Darab Multiplication

Arahan : Cari jawapan.

Find the answers.

3 X 0 = ____

5 X 3 = ____ 4 X 2 = ____

4 X 6 = ____ 8 X 6 = ____

5 X 4 = ____ 6 X 7 = ____

1 X 5 = ____

3 X 6 = ____ 4 X 8 = ____

8 X 5 = ____ 5 X 5 = ____

3 X 9 = ____ 4 X 7 = ____

16

7 X 8 = ____ 3 X 8 = ____

IKAM Thp. 2 Set 3 7

HPTextbox45)

HPTextbox46)

HPTextbox47)

HPTextbox48)

HPTextbox49)

HPTextbox50)

HPTextbox51)

HPTextbox52)

HPTextbox53)

HPTextbox54)

HPTextbox55)

HPTextbox56)

HPTextbox57)

HPTextbox58)

HPTextbox59)

HPTextbox60)

Topik 4 : Bahagi Division

Arahan : Cari jawapan

Find the answers.

6 2 = ____

14 2 = ____

18 3 = ____

45 9 = ____

24 6 = ____

25 5 = ____

20 4 = ____

15 3 = ____

49 7 = ____

48 6 = ____

72 9 = ____

28 7 = ____

64 8 = ____

72 8 = ____

15

35 7 = ___

IKAM Thp. 2 Set 3 8

HPTextbox61)

HPTextbox62)

HPTextbox63)

HPTextbox64)

HPTextbox65)

HPTextbox66)

HPTextbox67)

HPTextbox68)

HPTextbox69)

HPTextbox70)

HPTextbox71)

HPTextbox72)

HPTextbox73)

HPTextbox74

HPTextbox75)

HPTextbox

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS

MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

(IKAM)

BORANG REKOD

UJIAN PELEPASAN TAHAP 2

EMISSION TEST SCHEDULE

MATHEMATICS

Elementary Mathematics Emission Test

Name : ________________________________________________

Date of Birth : __________________ Age :________ Years : ________

School : ________________________________________________

Teachers Note:

1. Tick ( / ) for correct answers, and tick ( X ) if pupil did not attempt any

item.

2. One mark for each correct answer and write the marks in the total score.

NO TOPIC COMPULSORY

SCORE

TOTAL

SCORE

1 Addition A .

B .

C .

2 Subtraction

D .

E.

F.

7 / 7

5 / 6

7 / 9

7 / 7

7 / 9

5 / 6

/ 7

/ 6

/ 9

/ 7

/ 9

/ 6

NO TOPIC COMPULSORY

SCORE

TOTAL S

CORE

3 Multiplication

G .

4 Division

F .

12 / 16

10