48

Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

 • Upload
  ayla

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO. Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu. Úvod, výchozí stav, zvolený postup Představení jednotlivých projektů, stav připravenosti Otázky, odpovědi Další postup. Výchozí stav, zvolený postup. Cíl IP: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO
Page 2: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Integrovaný projekt

RENESANCE REGIONU TELČSKO

Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu

Page 3: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Úvod, výchozí stav, zvolený postup

Představení jednotlivých projektů, stav připravenosti

Otázky, odpovědi

Další postup

Page 4: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výchozí stav, zvolený postup

Cíl IP: V návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně-ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst.

Page 5: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

25 dílčích projektů = vyhodnocení záměrů, výběr ke zpracování FS

Kritéria výběru: připravenost projektu x dlouhodobá vize

vyřešené majetkoprávní vztahy

zpracována stavební dokumentace

schopnost financování

personální zajištění

Výchozí stav, zvolený postup

Page 6: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekty doporučené k rozpracování: Panský dvůr - Realizace přeměny Školního

statku na kongresové a společensko – rekreační centrum

Obec Knínice - III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část

Obec Panenská Rozsíčka - Vybudování rozhledny

Obec Stará Říše - Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště

Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD

Sportovní areál Telč

Výchozí stav, zvolený postup

Page 7: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

Výchozí stav a zdůvodnění realizace Město má ve svém majetku nevyužívanou lokalitu

(12,7 ha) Urbanistická studie – Areál školního statku

Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum

Všeobecný / širší cíl projektu Na základě kulturně - přírodního potenciálu Mikroregionu Telčsko vytvořit vhodné podmínky pro zkvalitnění ekonomického prostředí, rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí v mikroregionu s důrazem na plnění principu partnerství.

Page 8: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Popis projektu

Velikost projektu – městem uvažované aktivity Hotel (4****) Kongresové centrum Rehabilitačně rekreační centrum Sportoviště Výstavní a muzejní plochy Komerční prostory pro rozvoj podnikání a občanské

vybavenosti Komerční nebo nájemní bydlení Sociální a veřejné služby

Vytvoření cca 200 nových pracovních míst+návazné služby

Náklady projektu: cca 1,8 mld. Kč

Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

Page 9: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Provozní fáze Provozovatelem bude investor, který ponese veškeré

náklady Město příjem z pronájmu lokality

Investiční fáze Investor soukromý Město udává limity pro výstavbu a realizované aktivity Realizace minimálně 28 měsíců, pravděpodobnost

etapizace

Dílčí projekt – Panský dvůr TelčPředinvestiční fáze Město nemá dostatečné finanční, personální ani

organizační kapacity pro realizaci projektu Veřejná zakázka – hledání soukromého investora (cca 48

týdnů)

Page 10: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky Cílová skupina Revitalizovaná nevyužívaná lokalita Zkvalitnění infrastruktury cestovního

ruchu a rekreace Změna struktury návštěvníků města,

prodloužení průměrné doby návštěvy a zvýšení příjmů z návštěvníka

Prodloužení turistické sezóny Rozšíření nabídky služeb obyvatelům a

návštěvníkům města Zvýšení atraktivity mikroregionu Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a

služeb v oblasti Vytvoření podmínek pro dlouhodobě

udržitelný rozvoj lokality, města i mikroregionu

Snížení nezaměstnanosti Zvýšení počtu návštěvníků Zvýšení obecních příjmů z CR Stabilizace místních obyvatel, zlepšení

podmínek pro jejich volnočasové vyžití Vytvoření potřebné infrastruktury

v návaznosti na vznikající pobočky vysokých škol

náročnější tuzemští a zahraniční turisté

návštěvníci města osoby na služebních

cestách (profesionálně zaměřený CR)

účastníci školení, konferencí a různých setkání

návštěvníci kulturních a společenských akcí

přednášející a účinkující organizace/spolky

pořádající vzdělávací a kulturní akce

specifické skupiny obyvatel a turistů

místní občané a obyvatelé regionu

podnikatelé ve městě a okolí

Page 11: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s pronájmem lokality definice využití území zpracovaná urbanistická studie a studie

„Development projektu Panský dvůr“ připraveno VŘ na zpracovatele zadávací

dokumentace pro výběr soukromého investora

Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

Page 12: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Probíhají intenzivní práce spojené s předinvestiční

fází

Projekt nebude realizovat ani financovat město, ale soukromý investor

Žadatelem do dotačních programů bude investor

Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

Page 13: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec KníniceIII.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. částVýchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel pod 500

Míra nezaměstnanosti 12,6% (12/2006)

Chátrající kulturní dům v obci

Vybudování cetifikovaného venkovského ubytovacího zařízení

Návaznost na aktivity obce a mikroregionu

Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

Page 14: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec KnínicePopis projektuVšeobecný / širší cíl projektu Zkvalitněním současné a vybudováním chybějící celoroční turistické infrastruktury přispět k rozvoji cestovního ruchu v obci Knínice a v celém mikroregionu Telčsko, a tím podpořit hospodářský a kulturní rozvoj regionu.Velikost projektuRekonstrukce objektu – 320 m2Kavárna (vč. vybavení) v I.NP – 20 osob, 132 m2Statické zabezpečení 2. NPUbytovací zařízení (vč. vyb. pokojů) v III.NP – 9 osob, 137 m2

Náklady projektu: 12 300 526,- Kč

Page 15: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec Knínice

Provozní fáze Certifikace zařízení dle standardů kvality Bezbariérový přístup Provozovatelem obec Vytvoření 2 nových pracovních míst

Investiční fáze Dvouetapová realizace Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0% Zajištěné financování – bezúročný nebankovní úvěr

Page 16: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec Knínice

Ubytovna Kavárna osoby preferující nenáročnou

turistiku a klidné prostředí s individ. programem:

rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci,tělesně postižení, milovníci přírody osoby sportovně založené:cyklisté, pěší turisté, osoby na

služebních cestách subjekty v obci

ubytovaní projíždějící (např. cyklisté,

výletníci) návštěvníci kuželny místní obyvatelé a jejich

příbuzní

Partneři projektu, lidské zdrojeAgrika tour Telč, k.s, Mikroregion TelčskoZajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace

Cílové skupiny

Page 17: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky Měřitelná hodnota indikátoru Zrekonstruovaný obecní objekt,

zlepšení vzhledu obce Vytvořené zázemí pro rozvoj

venkovské turistiky Snížení nezaměstnanosti Certifikované zařízení CR Nový produkt CR v obci Zvýšení počtu návštěvníků v obci Zvýšení obecních příjmů z CR Stabilizace místních obyvatel

v obci, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití.

rekonstruovaná obecní budova (1 objekt)

možnost ubytování a občerstvení v obci (9 lůžek, 20 míst v kavárně)

2 nová pracovní místa 1 certifikované zařízení

Dílčí projekt – obec Knínice

Výsledky projektu

Page 18: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec Knínice

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu

vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce)

vydané stavební povolení

zajištěné financování

zajištěny personální kapacity

Page 19: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Projekt má zajištěny veškeré administrativní,

technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti

Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

Dílčí projekt – obec Knínice

Page 20: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Vybudování rozhledny na vršku Lísek

Výchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel pod 500

Míra nezaměstnanosti 5,4% (12/2006)

Vytvoření turistické dominanty v obci

Pramen Moravské Dyje

Návaznost na aktivity obce a mikroregionu

Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

Page 21: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Popis projektuVšeobecný / širší cíl projektu Vybudováním nového turistického cíle přispět k rozvoji cestovního ruchu, zvýšit návštěvnost a atraktivitu malé obce.Velikost projektuRozhledna – 37 mParkovací místa – 15Přístupový chodník – 200 mPřípojka elektrické energie – 400 m

Náklady projektu: 5 507 600,- Kč

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Page 22: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Provozní fáze Provoz a údržba obec Volně přístupná/samoobslužný provoz

Investiční fáze Jednoetapový projekt Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0,1% Zajištěné financování – vlastní podíl/bankovní úvěr

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Page 23: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Rozhledna osoby sportovně založené:cyklisté, pěší turisté osoby preferující venkovskou turistiku: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci

přírody subjekty v obci

Partneři projektu, lidské zdrojeMikroregion Telčsko, mikroregion TřešťskoZajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace

Cílové skupiny

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Page 24: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky Měřitelná hodnota indikátoru

Nový produkt CR v obci, zvýšení atraktivity obce

Vytvořené zázemí pro turisty

Zvýšení počtu návštěvníků v obci

Zvýšení obecních příjmů z CR

Nový turistický cíl v malé obci (1 objekt)

Parkovací místa (15 míst)

Počet návštěvníků

Výsledky projektuDílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady

Page 25: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce) zajištěné financování zajištěny personální kapacity

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Nutno zajistit projektová dokumentace pro stavební povolení geologický průzkum podloží územní rozhodnutí, stavební povolení

Page 26: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Projekt má zajištěny veškeré administrativní a

finanční aspekty

Nutno připravit další nezbytné dokumenty

Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

Page 27: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – obec Stará Říše Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportovištěVýchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel nad 500

Míra nezaměstnanosti 9,8% (12/2006)

Chátrající objekt v obci

Vybudování turistické ubytovny a tréninkového fotbalového hřiště

Návaznost na aktivity obce a mikroregionu

Obcí prochází cyklotrasa

Page 28: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Popis projektuVšeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj venkovské turistiky a rozšíření volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu.

Velikost projektuVýstavba objektu – 643 m2 užitné plochySuterén – 60 m2, Přízemí – občerstvení 44 osob, zázemí pro hřiště - 363 m2, Podkroví – ubytování pro 20 osob, zázemí pokojů - 210 m2

Tribuna diváků a tréninkové fotbalové hřiště

Náklady projektu: 15 122 505 ,- Kč

Dílčí projekt – obec Stará Říše

Page 29: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Provozní fáze Certifikace zařízení dle standardů kvality Veřejně přístupné sportoviště Provozovatelem partner projektu – FSC Stará Říše Vytvoření nového pracovního místa (0,5 prac.úvazku)

Investiční fáze Jednoetapová realizace Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0% Zajištěné financování – vlastní podíl / bankovní úvěr

Dílčí projekt – obec Stará Říše

Page 30: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Partneři projektu, lidské zdrojeFSC Stará Říše, Mikroregion TelčskoZajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace

Cílové skupiny

Dílčí projekt – obec Stará Říše

Ubytovna Sportovní zázemí osoby preferující

nenáročnou turistiku, klidné prostředí:

rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci přírody

osoby sportovně založené:Cyklisté, pěší turisté malí podnikatelé v obci

ubytovaní projíždějící (cyklisté,

výletníci) návštěvníci fotbalových

zápasů, soustředění sportovci, sportovní

organizace místní obyvatelé a jejich

příbuzní

Page 31: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky projektu

Dílčí projekt – obec Stará Říše

VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru

Zrekonstruovaný obecní objekt, zlepšení vzhledu obce

Vytvořené zázemí pro rozvoj venkovské turistiky

Nový produkt CR v obci Vytvoření nového pracovního místa Zvýšení počtu návštěvníků v obci Zvýšení obecních příjmů z CR Zajištění potřebného zázemí pro

sportovce Stabilizace místních obyvatel v obci,

zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití.

rekonstruovaná obecní budova (1 objekt)

možnost ubytování a občerstvení v obci (20 lůžek, 44 míst v občerstvení)

Nové pracovní místo (0,5 úvazku)

1 nové tréninkové fotbalové hřiště

1 nově vybudovaná tribuna pro diváky

Page 32: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu

vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce)

stavební povolení před schválením

zajištěné financování

zajištěny personální kapacity

Dílčí projekt – obec Stará Říše

Page 33: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Projekt má zajištěny veškeré administrativní,

technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti

Možnost financování z ROP – Oblast podpory 2.1, 3.3 – rozdělit???

Dílčí projekt – obec Stará Říše

Page 34: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – nádraží Telč

Výchozí stav a zdůvodnění realizace Míra nezaměstnanosti 8,9% (12/2006)

Nevhodné umístění stávajícího AN

Integrované nádraží – zvýšení kultury cestování

Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR

Návaznost na aktivity města a mikroregionu

Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD

Page 35: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Popis projektuVšeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení uspokojování dopravních potřeb cestující veřejnosti, zkvalitnění veřejné dopravy jak pro občany města, tak pro firmy a návštěvníky prostřednictvím budování „Integrovaného nádraží“.Velikost projektuKompletní vybudování autobusového nádraží v přednádražním prostoru Českých drah.Vybudování infocentra, vytvoření 1 pracovního místa

Náklady projektu: 29 238 990,- Kč

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 36: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Provozní fáze Údržba AN, provoz IC – město Telč Provoz výpravní budovy Partner projektu - ČD Vytvoření nového pracovního místa

Investiční fáze Jednoetapová realizace Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 12,13% Zajištěné financování –bankovní úvěr

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 37: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Partneři projektu, lidské zdrojeČeské dráhy, Mikroregion TelčskoZajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace

Cílové skupinyIntegrované nádraží Uspokojené potřeby Cestující:pravidelní, občasní obyvatelé města a

širokého okolí turisté, návštěvníci

města zaměstnavatelé malí podnikatelé v

obci

zajištění dostupnosti mezi jednotlivými druhy dopravy

doprava zaměstnanců do zaměstnání

možnost omezení individuální dopravy, zlepšení životního prostředí

zvýšení image města, návštěvnosti, zvýšení tržeb

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 38: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky projektu

VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru

Nově vybudované Integrované nádraží – autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového

Nové parkovací plochy Nové informační centrum Vytvořené zázemí pro rozvoj

cestovního ruchu Snížení nezaměstnanosti Zajištění potřebného zázemí pro

cestující Zvýšení počtu návštěvníků

města

Vybudované Integrované nádraží (1 objekt, m2 užitkové plochy)

Nové informační centrum (1) Počet parkovacích ploch (14) nové pracovní místo (1) Počet nových doplňkových

služeb

Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 39: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s realizací projektu zahájena jednání s ČD o odkupu pozemků zpracovaná vyhledávací studie schopnost města projekt financovat zajištěny personální kapacity

Nutné zajistit vyjasnit majetkoprávní vztahy projektová dokumentace pro stavební povolení územní rozhodnutí, stavební povolení

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 40: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Projekt má zajištěny veškeré administrativní a

finanční aspekty

Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky

Možnost financování z ROP – Oblast podpory 1.2

Dílčí projekt – nádraží Telč

Page 41: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Výchozí stav a zdůvodnění realizace Nevyhovující stav zimního stadionu, nedostatek

sportovišť

Vybudování sportovního areálu

Možnost konání sportovních a kulturních akcí

Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR

Zvýšení zaměstnanosti

Návaznost na aktivity města a mikroregionu

Sportovní areál Telč

Page 42: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Popis projektuVšeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je rozšířením volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu přispět ke stabilizaci obyvatelstva, vytvořit podmínky pro rozvoj turistiky a podpořit rozvoj podnikání a služeb v oblasti CR.

Velikost projektuKrytý zimní stadionVíceúčelové sportoviště: fotbalový stadion, tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, multifunkční zpevněná plocha

Náklady projektu: cca 173 603 500 ,- Kč

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 43: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Provozní fáze Provozovatel Sportovní klub Telč Celoroční provoz Vytvoření 10 – 15 pracovních míst

Investiční fáze Dvouetapová realizace Realizace celkem 18 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 12,13% Zajištěné financování –bankovní úvěr

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 44: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Partneři projektu, lidské zdrojeSportovní klub Telč, Mikroregion TelčskoZajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace

Cílové skupinySportoviště Obyvatelé města a širokého okolí : rodiny s dětmi, děti a

mládež sportovci, sportovní kluby a organizace sportovně založení turisté: cyklisté, pěší turisté návštěvníci města školy ve městě a širokém okolí návštěvníci sportovních utkání, soustředění malí podnikatelé v obci

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 45: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Výsledky projektu

VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru

Nově vybudované víceúčelové sportoviště

Vytvořené zázemí pro rozvoj sportovně-rekreační turistiky

Snížení nezaměstnanosti Zajištění potřebného zázemí pro

sportovce Zvýšení počtu návštěvníků,

prodloužení turistické sezony a délky pobytu turistů

Zvýšení obecních příjmů Stabilizace místních obyvatel,

zlepšení podmínek pro jejich

volnočasové vyžití

Vybudované sportoviště (1 objekt, m2 užitkové plochy)

Počet sportovních ploch (6) 10 - 15 nových pracovních

míst Počet nových doplňkových

služeb

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 46: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s realizací projektu zpracovaná vyhledávací studie schopnost města projekt financovat zajištěny personální kapacity

Nutné zajistit vyjasnit majetkoprávní vztahy projektová dokumentace pro stavební povolení územní rozhodnutí, stavební povolení

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 47: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Závěr Projekt má zajištěny veškeré administrativní a

finanční aspekty

Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky

Možnost financování z ROP – Oblast podpory 3.3 akceptovatelné aktivity?lze podpořit projekt takového finančního objemu?

Dílčí projekt – sportovní areál Telč

Page 48: Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO

Děkuji za pozornost

Dotazy a doporučení