15
MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) Humanismus a renesance (Itálie) VY_32_INOVACE_VYC27

Humanismus a renesance (Itálie)

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Humanismus a renesance (Itálie)

MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012)

Humanismus a renesance(Itálie)

VY_32_INOVACE_VYC27

Page 2: Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance

� Hlavní autoři

Page 3: Humanismus a renesance (Itálie)

Hlavní autoři

� Dante Alighieri� Francesco Petrarca� Giovanni Boccaccio� Niccolò Machiavelli� Marco Polo� François Villon� François Rabelais� Pierre de Ronsard� Michel de Montaigne

� Erasmus Rotterdamský� Miguel de Cervantes y

Saavedra� Lope de Vega� William Shakespeare� Geoffrey Chaucer

Page 4: Humanismus a renesance (Itálie)

Dante Alighieri

1. Jaké byl národnosti?2. Co tvořil?3. Jaké bylo jeho zaměstnání?4. Kdo byla Beatrice?5. Jak byl chápán výraz „komedie“ v renesanci?6. Kdo vymyslel název Božská komedie?7. O čem pojednává Božská komedie?

Page 5: Humanismus a renesance (Itálie)

Dante Alighieri

1. Ital.2. Milostnou poezii, odborná pojednání, duchovní epos.3. Politik, voják, diplomat.4. Dantova životní láska. Zemřela velmi mladá. (Stejně by si

ji nemohl vzít, protože byl od 11 let zasnoubený.)5. Dílo, které končí šťastně = spásou duše.6. Giovanni Boccaccio. Dante ji nazval pouze Komedie.7. Duchovní epos o hledání smyslu života a spásy. Alegorie

světa. Úvod + 3 části (každá 33 zpěvů). Básník zbloudí v lese, je hnán třemi šelmami (pardál- smyslnost, lev- pýcha, vlčice- lakota). Na pokraji srázu potká Vergilia (tehdy symbol veškerého lidského vědění), ten ho provázíPeklem (známé osobnosti trestány podle viny v 9 stupňovitých kruzích),

Page 6: Humanismus a renesance (Itálie)

Dante Alighieri

Očistcem (ostrov s velkou horou). Do ráje Vergilius jako pohan nesmí, proto jej střídá Beatrice. Peklo + Očistec trvá6 dní, 7. den v Ráji.

Page 7: Humanismus a renesance (Itálie)

Francesco Petrarca

1. Národnost?2. Co tvořil?3. Jak bývá nazýván? Proč?4. Jaké bylo jeho zaměstnání?5. Který známý český panovník byl přítelem F. Petrarcy?6. Kdo je Laura?7. Je považován za zakladatele moderní evropské lyriky. Co

obsahuje jeho poezie?8. Informace o sbírce Sonety Lauře (neboli Zpěvník).

Page 8: Humanismus a renesance (Itálie)

Francesco Petrarca

1. Ital.2. Básník.3. Otec humanismu (znalost antické lit. + její sbírka)4. Kněz (odmítl se stát biskupem).5. Karel IV. (vedli spolu čilou korespondenci).6. Šlechtična, do které se zamiloval. Jeho celoživotní

inspirace.7. Přírodní témata, milostné motivy, líčení duševních stavů.8. 2 části: Za Lauřina života a Po Lauřině smrti. Laura není

jen symbol, ale reálná žena. Svět muže, rozpor mezi pozemskými city a oddaností bohu.

Page 9: Humanismus a renesance (Itálie)

Giovanni Boccaccio

1. Národnost?2. Zaměstnání?3. Který básník byl jeho blízký přítel?4. Co mají všechna jeho díla společné?5. Jak se jmenovalo jeho nejznámější dílo? Jak jej přijala

církev? Stručně shrňte jeho obsah.

Page 10: Humanismus a renesance (Itálie)

Giovanni Boccaccio

1. Ital.2. Po studiu práv jako diplomat a úředník.3. Francesco Petrarca (zabránil spálení Decameronu).4. Touhu po plně prožitém životě.5. Decameron. Církev jej zakázala. Ve Florencii zuří mor, a

tak 10 lidí (7 mužů, 3 ženy) utíká na venkov (to tvoříorámování celé knihy= rámcová kompozice). Tam si po večerech vypráví příběhy na různá témata (láska, žárlivost, nevěra atd.) => 10x 10 příběhů = 100 novel. Reálné postavy v příbězích ze života, určeno pro laiky, kritika pokrytectví i pověrčivosti. Optimistický a sebevědomý náhled na svět. Náměty čerpal ze starší lit.

Page 11: Humanismus a renesance (Itálie)

Niccolò Machiavelli

1. Národnost?2. Povolání?3. Je považován za zakladatele čeho?4. Jak se jmenuje jeho nejznámější dílo (politické úvahy)?

Stručně shrňte informace o něm.

Page 12: Humanismus a renesance (Itálie)

Niccolò Machiavelli

1. Ital.2. Sekretář ministerstva zahraničí a války. Ke konci života

oficiální dějepisec Florencie.3. Zakladatel politologie. 4. Vladař. Popisuje mechanismy fungování moci, politiky.

Aby byl stát mocný a jednotný, musí jej spravovat silný a moudrý vládce. Ten nesmí váhat použít jakékoli prostředky, aby zajistil blaho země. Člověk se musíspoléhat jen sám na sebe. Prostředky, které vedou k dosažení cíle, jsou nepodstatné. Politika nemá být závisláani na morálce, ani na náboženství.

Page 13: Humanismus a renesance (Itálie)

Marco Polo

1. Národnost?2. Zaměstnání?3. Co vytvořil/ za co je považován?4. Psal své dílo sám?5. Jak se jmenuje jeho nejznámější dílo a o čem

pojednává?

Page 14: Humanismus a renesance (Itálie)

Marco Polo

1. Ital (Benátky).2. Kupec, cestovatel.3. Vytvořil první cestopis, je považován za zakladatele

cestovatelské literatury.4. Ne, dílo zapisoval jeho spoluvězeň. Tak obsáhlé je jen

díky jeho otázkám.5. Milion. Popisuje zážitky z cest po Číně, Indii a okolí.

Fauna, flóra, zvyky, životní styl...

Page 15: Humanismus a renesance (Itálie)

Použité zdroje

BLÁHOVÁ,M. a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol. Didaktis: Brno, 2008. ISBN 978-80-7358-115-2.

>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portrait_de_Dante.jpg <<3.9.2012>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Petrarca.jpg <<3.9.1212>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giovanni_Boccaccio.jpg <<3.9.2012>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Santi_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli%27s_portrait_headcrop.jpg

<<3.9.1012>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marco_Polo_portrait.jpg <<3.9.2012>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg <<3.9.2012