52
Renesance – světová Renesance – světová literatura literatura Určeno pro žákyně a žáky Určeno pro žákyně a žáky chuchelské školy chuchelské školy

Renesance – světová literatura

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renesance – světová literatura. Určeno pro žákyně a žáky chuchelské školy. Základní pojmy. Renesance (z franc . renaissance = obnovení, znovuzrození) Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Itálii a zasahující až do 16. století. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Renesance – světová literatura

Renesance – světová literaturaRenesance – světová literatura

Určeno pro žákyně a žáky chuchelské školyUrčeno pro žákyně a žáky chuchelské školy

Page 2: Renesance – světová literatura

Základní pojmyZákladní pojmy RenesanceRenesance

(z franc. renaissance = obnovení, znovuzrození) (z franc. renaissance = obnovení, znovuzrození) Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Itálii a zasahující až do 16. století. Itálii a zasahující až do 16. století. Spojeno s rozvojem věd, umění a všech stránek Spojeno s rozvojem věd, umění a všech stránek lidského individua. lidského individua. Opírá se o hodnoty antické kultury.Opírá se o hodnoty antické kultury.

HumanismusHumanismus – z lat. humanus = lidský. – z lat. humanus = lidský. Směr projevující se ve společnosti, vědě a umění. Směr projevující se ve společnosti, vědě a umění. Soustředí se na člověka, jeho potřeby a schopnosti. Soustředí se na člověka, jeho potřeby a schopnosti. Je nosným pilířem - způsobem myšlení v renesanci.Je nosným pilířem - způsobem myšlení v renesanci.

Page 3: Renesance – světová literatura

Základní pojmyZákladní pojmy AlegorieAlegorie – jinotaj, přenesený význam. – jinotaj, přenesený význam. SonetSonet – forma často užívána v lyrické poezii. – forma často užívána v lyrické poezii.

Vyznačuje se čtrnácti verši, Vyznačuje se čtrnácti verši, které se dělí na 2 x 4 verše a 2 x 3 verše. které se dělí na 2 x 4 verše a 2 x 3 verše.

NovelaNovela – epický prozaický žánr středního rozsahu – epický prozaický žánr středního rozsahu s poutavým příběhem a výrazným zakončením.s poutavým příběhem a výrazným zakončením.

________________________________________________________________________________________

ReformaceReformace – hnutí provázené snahou o nápravu – hnutí provázené snahou o nápravu katolické církve - od 14. do 16. století. katolické církve - od 14. do 16. století. Střediskem bylo Německo (Martin Luther).Střediskem bylo Německo (Martin Luther).

Page 4: Renesance – světová literatura

Tiziano Vecelli – Alegorie času (Trojí věk člověka)

Page 5: Renesance – světová literatura

Renesanční perspektiva v malířstvíRenesanční perspektiva v malířství

Page 6: Renesance – světová literatura

Objevy a vynálezyObjevy a vynálezy

Page 7: Renesance – světová literatura

Objevy a vynálezyObjevy a vynálezy

1492 - 1492 - Kryštof KolumbusKryštof Kolumbus objevil Ameriku. objevil Ameriku. 1519 – 1521 (1522): 1519 – 1521 (1522): FernFernãão de Magalho de Magalhããeses

obeplul zeměkouli – Victoria…obeplul zeměkouli – Victoria… 1445 - 1445 - Johannes GutenbergJohannes Gutenberg vynalezl knihtisk. vynalezl knihtisk. Galileo GalileiGalileo Galilei – výrazně vylepšil dalekohled. – výrazně vylepšil dalekohled. Mikuláš KoperníkMikuláš Koperník – významný polský astronom, – významný polský astronom,

odmítal názor, že Země je středem vesmíru.odmítal názor, že Země je středem vesmíru. Giordano BrunoGiordano Bruno – astronom, matematik, básník, – astronom, matematik, básník,

za své názory byl upálen.za své názory byl upálen.

Page 8: Renesance – světová literatura

Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus a Ferna Fernãão de Magalho de Magalhããeses

Page 9: Renesance – světová literatura

Zrod renesance v ItáliiZrod renesance v Itálii

Leonardo da VinciLeonardo da VinciVšestranně zaměřený člověk, umělec a vědec.Všestranně zaměřený člověk, umělec a vědec.Namaloval slavné obrazy - Namaloval slavné obrazy - Mona Lisa, Mona Lisa, Poslední večeře Páně, Poslední večeře Páně, Dáma s hranostajemDáma s hranostajem..Celý život vědecky pracoval, Celý život vědecky pracoval, je vnímán jako zářný příklad génia tehdejší doby.je vnímán jako zářný příklad génia tehdejší doby.

Page 10: Renesance – světová literatura

Mona Lisa – Leonardo da VinciMona Lisa – Leonardo da Vinci

Page 11: Renesance – světová literatura

Poslední večeře – da VinciPoslední večeře – da Vinci

Kostel Santa Maria delle Grazie (Milán)

Page 12: Renesance – světová literatura

Dáma s hranostajem – Leonardo da VinciDáma s hranostajem – Leonardo da Vinci

Page 13: Renesance – světová literatura

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Vitruviova figura

Page 14: Renesance – světová literatura

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Page 15: Renesance – světová literatura

Zrod renesance v ItáliiZrod renesance v Itálii

Michelangelo BuonarrotiMichelangelo BuonarrotiVýznamný sochař a malíř. Dokonale poznal Významný sochař a malíř. Dokonale poznal lidské tělo, často navštěvoval pitvy.lidské tělo, často navštěvoval pitvy.Nejznámější sochy: Nejznámější sochy: socha Davida ve Florencii, Mojžíš.socha Davida ve Florencii, Mojžíš.Vyzdobil Vyzdobil Sixtinskou kapliSixtinskou kapli ve Vatikánu. ve Vatikánu.Použil v ní výjevy z biblických příběhů. Použil v ní výjevy z biblických příběhů. Byl také kritizován za to, že postavy maloval Byl také kritizován za to, že postavy maloval nahé.nahé.

Page 16: Renesance – světová literatura

Sixtinská kaple – M. Buonarroti (Stvoření Adama)Sixtinská kaple – M. Buonarroti (Stvoření Adama)

Page 17: Renesance – světová literatura

Socha Davida ve Florencii a MojžíšSocha Davida ve Florencii a MojžíšMichelangelo BuonarrotiMichelangelo Buonarroti

Page 18: Renesance – světová literatura

Italská renesanceItalská renesance

Dante AlighieriDante Alighieri (1266-1321) (1266-1321)Nejvýznamnějším dílem je Nejvýznamnějším dílem je Božská komedieBožská komedie → → rozsáhlá epická báseň, která má tři části: rozsáhlá epická báseň, která má tři části: Peklo, Očistec a RájPeklo, Očistec a Ráj. Každá část obsahuje . Každá část obsahuje 33 zpěvů + 1 předzpěv = celkem 33 zpěvů + 1 předzpěv = celkem 100 zpěvů100 zpěvů. . Skladba líčí formou vidění básníkovu cestu Skladba líčí formou vidění básníkovu cestu od pekla, přes očistec až do ráje. Střetne se od pekla, přes očistec až do ráje. Střetne se s mytologickými i skutečnými postavami. s mytologickými i skutečnými postavami. Kritizuje soudobé mravy. Peklem a očistcem Kritizuje soudobé mravy. Peklem a očistcem ho doprovází ho doprovází VergiliusVergilius, Rájem mladičká , Rájem mladičká BeatriceBeatrice..

Page 19: Renesance – světová literatura

Božská komedie – třetí zpěv z části PekloBožská komedie – třetí zpěv z části Peklo

MNOU PŘICHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCMNOU PŘICHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCŮŮ,,MNOU PŘICHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU,MNOU PŘICHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU,MNOU PŘICHÁZÍ SE V ŘÍŠI ZATRACENCMNOU PŘICHÁZÍ SE V ŘÍŠI ZATRACENCŮŮ,,PÁN SPRAVEDLNOSTI DAL MI DO ÚKOLUPÁN SPRAVEDLNOSTI DAL MI DO ÚKOLU!!

JSEM DÍLO, KTERÉ CHTĚLY K SVĚTA SPÁSEJSEM DÍLO, KTERÉ CHTĚLY K SVĚTA SPÁSEMOC BOŽÍ, MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLUMOC BOŽÍ, MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLU!!

NEBYLO PŘED MÝM VZNIKEM VĚCÍ V ČASE,NEBYLO PŘED MÝM VZNIKEM VĚCÍ V ČASE,JEN VĚCI VĚČNÉ. JÁ TAK VĚČNÁ PRÁVĚ:JEN VĚCI VĚČNÉ. JÁ TAK VĚČNÁ PRÁVĚ:NADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SENADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SE!!

Page 20: Renesance – světová literatura

Italská renesanceItalská renesance

Giovanni BoccaccioGiovanni Boccaccio (1313-1375) (1313-1375)Nese významný podíl na vzniku středověké Nese významný podíl na vzniku středověké novely. Napsal nejpopulárnější knihu středověku novely. Napsal nejpopulárnější knihu středověku – – Dekameron Dekameron (poslechneme si ukázku).(poslechneme si ukázku).Deset mladých lidí uteklo před morem z Florencie Deset mladých lidí uteklo před morem z Florencie na venkov a večery si krátilo vyprávěním příběhů. na venkov a večery si krátilo vyprávěním příběhů. Příběhy jsou plné erotiky, někdy jsou vyprávění Příběhy jsou plné erotiky, někdy jsou vyprávění vážná, vždy ale plná humoru a ironie. vážná, vždy ale plná humoru a ironie. Celkem vzniklo 100 novel.Celkem vzniklo 100 novel.

Page 21: Renesance – světová literatura

Dekameron – Giovanni BoccaccioDekameron – Giovanni Boccaccio(10x10 = sto renesančních novel, (10x10 = sto renesančních novel,

příběhy vypráví sedm žen a tři muži.)příběhy vypráví sedm žen a tři muži.)

Page 22: Renesance – světová literatura

Italská renesanceItalská renesance

Francesco PetrarcaFrancesco Petrarca (1304-1374) (1304-1374)Pocházel z Florencie, po vypovězení z města žil Pocházel z Florencie, po vypovězení z města žil ve francouzském Avignonu.ve francouzském Avignonu.Psal Psal sonety (znělky).sonety (znělky). Navštívil Prahu a setkal se s Karlem IV.Navštívil Prahu a setkal se s Karlem IV.Sonety Lauře (Zpěvník) Sonety Lauře (Zpěvník) → sbírka sonetů. → sbírka sonetů. Laura vystupuje jako žena veselá, ale i rozmarná, Laura vystupuje jako žena veselá, ale i rozmarná, která dokáže básníka i ranit.která dokáže básníka i ranit.Má Itálie Má Itálie → báseň. → báseň. Výzva k ukončení bratrovražedných válek, Výzva k ukončení bratrovražedných válek, k míru a ke sjednocení Itálie.k míru a ke sjednocení Itálie.

Page 23: Renesance – světová literatura

Sonety Lauře – Francesco PetrarcaSonety Lauře – Francesco Petrarca

Častokrát ve mně krásná tvář ta draháČastokrát ve mně krásná tvář ta drahás nadějí věrnou odhodlání vznítís nadějí věrnou odhodlání vznítí

na nepřítelku svoji útočitina nepřítelku svoji útočitipokorou, něhou, slovem, které zmáhá.pokorou, něhou, slovem, které zmáhá.

Před jejím zrakem však má mysl váhá.Před jejím zrakem však má mysl váhá.Neb úděl můj, mé sudby všechny niti,Neb úděl můj, mé sudby všechny niti,

mé dobro, zlo, mou smrt i moje žitímé dobro, zlo, mou smrt i moje žitíjí v ruce dal pán veškerého blaha.jí v ruce dal pán veškerého blaha.

Pak slova stísněná i bázlivá,Pak slova stísněná i bázlivá,jimž rozumím jen já, se na rtech tvoří,jimž rozumím jen já, se na rtech tvoří,

tak hluboce mnou láska zachvívá.tak hluboce mnou láska zachvívá.

Tu poznávám, že v lásce jako v hořiTu poznávám, že v lásce jako v hořioněmí jazyk, duch se zatmívá.oněmí jazyk, duch se zatmívá.

Kdo vypoví, jak hoří, málo hoří!Kdo vypoví, jak hoří, málo hoří!

Page 24: Renesance – světová literatura

Francouzská literaturaFrancouzská literatura

FranFranççoise Villonoise Villon (1431 – po roce 1463) (1431 – po roce 1463)První První prokletý básníkprokletý básník. Rváč, zloděj a tulák. . Rváč, zloděj a tulák. Byl dokonce odsouzen k trestu smrti Byl dokonce odsouzen k trestu smrti (zachránili ho vlivní přátelé).(zachránili ho vlivní přátelé).Villonská baladaVillonská balada → tři sloky a závěrečné poslání. → tři sloky a závěrečné poslání.Velký testament (Závěť) Velký testament (Závěť) → zamyšlení → zamyšlení nad básníkovým životem.nad básníkovým životem.Malý testament (Odkaz) Malý testament (Odkaz) → osmiveršové básně → osmiveršové básně ironického a satirického obsahu.ironického a satirického obsahu.Balada o oběšencích Balada o oběšencích → naturalistický popis.→ naturalistický popis.

Page 25: Renesance – světová literatura

Čtyřverší – FranČtyřverší – Franççoise Villonoise Villon

Františku, už tě nepotěší,Františku, už tě nepotěší,že Francouz jsi a ze vsi zdejší,že Francouz jsi a ze vsi zdejší,

teď na krk oprátku ti věší,teď na krk oprátku ti věší,ať pozná hlava, oč je zadek těžší.ať pozná hlava, oč je zadek těžší.

Page 26: Renesance – světová literatura

Francouzská literaturaFrancouzská literatura

FranFranççoise Rabelaise oise Rabelaise (1494 – 1553)(1494 – 1553)Vystudoval teologii, pracoval ale jako lékař.Vystudoval teologii, pracoval ale jako lékař.Nejznámější dílo: Nejznámější dílo: Gargantua a PantagruelGargantua a Pantagruel..Gargantua a Pantagruel Gargantua a Pantagruel → čtyřdílný román, → čtyřdílný román, v němž se autor vysmívá středověkým přežitkům. v němž se autor vysmívá středověkým přežitkům. Pojednává o dvou obrech, otci a synovi. Pojednává o dvou obrech, otci a synovi. Otec vystupuje jako představitel středověkého Otec vystupuje jako představitel středověkého myšlení, syn už zastává renesanční postoje. myšlení, syn už zastává renesanční postoje. Román vyniká skvělým vyprávěním a humorem.Román vyniká skvělým vyprávěním a humorem.

Page 27: Renesance – světová literatura

Gargantua a Pantagruel - FranGargantua a Pantagruel - Franççoise Rabelaise oise Rabelaise

Page 28: Renesance – světová literatura

Španělská literaturaŠpanělská literatura Miguel de Cervantes y SaavedraMiguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) (1547-1616)

Všestranný autor. Psal verše, dramata, novely, Všestranný autor. Psal verše, dramata, novely, romány. Pocházel z rodiny zchudlého šlechtice. romány. Pocházel z rodiny zchudlého šlechtice. Bojoval proti Turkům, padl do zajetí.Bojoval proti Turkům, padl do zajetí.Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha → → nejslavnější román. nejslavnější román. Postavy: Postavy: don Quijotedon Quijote = zchudlý šlechtic, = zchudlý šlechtic, idealistický snílek, idealistický snílek, DulcineaDulcinea = paní jeho srdce, = paní jeho srdce, RosinantaRosinanta = jeho kůň, vychrtlá kobyla, = jeho kůň, vychrtlá kobyla, Sancho Panza = jeho vychytralý sluha, Sancho Panza = jeho vychytralý sluha, AldonzaAldonza = bodrá venkovanka. = bodrá venkovanka.

Page 29: Renesance – světová literatura

Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes Saavedra

Page 30: Renesance – světová literatura

Španělská literaturaŠpanělská literatura

Lope de VegaLope de Vega (1562-1635) (1562-1635)Autor více než 2 000 divadelních her Autor více než 2 000 divadelních her s nejrůznějšími náměty. s nejrůznějšími náměty. Dochoval se jich jen zlomek.Dochoval se jich jen zlomek.Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) – vrcholné drama. – vrcholné drama. Příběh vzbouření poddaných proti svému pánovi, Příběh vzbouření poddaných proti svému pánovi, který znásilňoval ženy sedláků. který znásilňoval ženy sedláků. Poté, když je zabit, nařídí král vyšetřování. Poté, když je zabit, nařídí král vyšetřování. Ani jeden z vesničanů však nepromluví, Ani jeden z vesničanů však nepromluví, a proto nemůže být za vraždu nikdo potrestán.a proto nemůže být za vraždu nikdo potrestán.

Page 31: Renesance – světová literatura

Anglická literaturaAnglická literatura

William ShakespeareWilliam Shakespeare (1564-1616) (1564-1616)Největší světový dramatik. Největší světový dramatik. Napsal téměř 40 her. Psal také sonety.Napsal téměř 40 her. Psal také sonety.Spoluvlastnil divadlo Spoluvlastnil divadlo The GlobeThe Globe..Byl dvorním autorem, jeho díla se někdy označují Byl dvorním autorem, jeho díla se někdy označují jako jako alžbětinská dramataalžbětinská dramata (dle královny Alžběty I.). (dle královny Alžběty I.). Jeho hrdinové jsou plni renesančních protikladů, Jeho hrdinové jsou plni renesančních protikladů, slaví vítězství i zažívají porážky, slaví vítězství i zažívají porážky, neztrácejí ale lidskou důstojnost.neztrácejí ale lidskou důstojnost.

Page 32: Renesance – světová literatura

William Shakespeare

Page 33: Renesance – světová literatura

královna Alžběta I.královna Alžběta I.

Page 34: Renesance – světová literatura

Shakespearovy hryShakespearovy hry

TragédieTragédie: : Hamlet, Romeo a Julie, Král Lear, Hamlet, Romeo a Julie, Král Lear, Macbeth, …Macbeth, …

KomedieKomedie: : Sen noci svatojánské, Veselé Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Kupec paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský, …benátský, …

Historické hryHistorické hry: : Julius Caesar, Richard II., Julius Caesar, Richard II., Jindřich V., …Jindřich V., …

Hry s pohádkovými námětyHry s pohádkovými náměty: : Zimní pohádka, Zimní pohádka, Bouře, …Bouře, …

Page 35: Renesance – světová literatura

Hamlet, kralevic dánský – W. ShakespeareHamlet, kralevic dánský – W. Shakespeare

Zda žít nebo nežít – to je, oč tu běží.Zda žít nebo nežít – to je, oč tu běží.Zda je to ducha důstojné snášetZda je to ducha důstojné snášetstřely a šípy rozkacené sudbystřely a šípy rozkacené sudby

či proti moři běd se chopit zbraněči proti moři běd se chopit zbraněa skoncovat je vzpourou. Zemřít, spát,a skoncovat je vzpourou. Zemřít, spát,nic víc – a vědět, že tím spánek skončínic víc – a vědět, že tím spánek skončí

to srdcebolení, ta sterá strast,to srdcebolení, ta sterá strast,jež patří k tělu – to by byla metajež patří k tělu – to by byla meta

žádoucí nade všechno. Zemřít, spátžádoucí nade všechno. Zemřít, spátspát a snad i snít – v tom je právě háček.spát a snad i snít – v tom je právě háček.

Page 36: Renesance – světová literatura

Hamlet, kralevic dánský – William ShakespeareHamlet, kralevic dánský – William Shakespeare

Page 37: Renesance – světová literatura

Geoffrey Chaucer

Page 38: Renesance – světová literatura

Geoffrey Chaucer - Canterburské povídky

Poutníci (všech společenských vrstev) putující z Londýna do Cantenbury k hrobu sv. Tomáše Becketa si vyprávějí pro zábavu příběhy.

Page 39: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

1555Letohrádek Hvězda

Page 40: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Schwarzenberský palác (1545 – 1567)

Page 41: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Page 42: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Zámek Litomyšl

Page 43: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Zámek Velké Losiny

Page 44: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Slavonice

Page 45: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Náměstí v Telči

Page 46: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Letecký pohled na Telč

Page 47: Renesance – světová literatura

Renesanční architektura na našem územíRenesanční architektura na našem území

Nové Město nad Metují

Page 48: Renesance – světová literatura

Giuseppe Arcimboldo – italský malíř působící v Praze

Portrét Rudolfa II. 1590Giuseppe Arcimboldo

Page 49: Renesance – světová literatura

Jaro – Léto – Podzim - Zima

Giuseppe Arcimboldo

Page 50: Renesance – světová literatura

Adriaen de Vries – sochař působící v Praze

Page 51: Renesance – světová literatura

Adriaen de Vries – sochař působící v Praze

Page 52: Renesance – světová literatura

Děkuji vám za pozornost.Děkuji vám za pozornost.