48
lifestylový & programový magazín léto/2012 Fireson stoupající hvězda keňského reggae a dancehallu na BAMBOO FOREST FEST 2012 více na str. 32 ZDARMA

inZlin léto 2012

  • Upload
    inzlin

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: inZlin léto 2012

lifestylový & programový magazín

léto/2012

Firesonstoupající hvězda keňského reggae a dancehallu

na BAMBOO FOREST FEST 2012více na str. 32

ZDARMA

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 1

Page 2: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 2

Page 3: inZlin léto 2012

BARUM RALLY ZLÍN Tento večer ve Zlíně stojí za tostr. 6Byl to hodně odvážný krok, ale nápad zahájit Barum Czech Rally Zlín rychlostní zkouškou vytýčenou přímo v centru města, posunul popularitu už tak vě-hlasné soutěže o pořádný kus výš.

Roman Kresta: „K městské zkoušce cítím velký respekt“

str. 10Takovou atmosféru jako ve Zlíně dokáží vytvořit snad jen fanoušci ve věhlasném prů-

smyku Col de Turini při Rallye Monte Carlo anebo temperamentní Mexičané či Argentincipři úvodních superspeciálkách tamních soutěží zařazených do světového šampionátu.

ROZHOVORkoncertní mistr Ivana Kovalčíková

& koncertní mistr Pavel Mikeskastr. 14

Za úspěšným člověkem často v ústraní stojí jeho partner a podporuje ho. Ale co když oba partneři jsou úspěšní v tom, co dělají.

Jak náročný vedou život a jak velké úsilí to stojí?

BP HISTORIK RALLY TEAM “veterání na plný plyn”str. 12Rozhovor s účastníkem Barum Rally v kategorii Star Rally s BP Historik Rally Teamem.Jejich mnoholetá zkušenost a téměř rodiný tým, jsou motorem pro závodění i v mistrovských soutěžích, včetně prestižní Barum Rally.

RELAXGeocaching: sport, turistika nebo hon za pokladem?str. 20Za názvem geocaching (počeštěně geokešing) se skrývá skutečné dobrodružství. Po celém světě se tímto, chcete-li sportem, baví tisíce lidí různého věku. V terénu za pomocí GPS souřadnic hledají svůj cíl.

|3

Z OBSAHU léto 2012

inZlin - Lifestylový & programový měsíčník10.ročník /vydání: léto/2012vychází: 2.7.2012/ cena: zdarmaVydavatel: Ing. Zbyněk Trvaj - etuare:, Nerudova 1208, 763 61 Napajedla, IČ:61406554 reg. č. MK: ČR E 14351Redakce: areál Svit, bud. 41, 760 06 Zlín 6

facebook.cz/ZijuZlinposkytovatel internetového připojeníwebdesign

PARTNEŘI

foto

: Zde

něk

Žili

nský

foto

: arc

hiv

RH

His

tori

c R

ally

Tea

m

foto

: PR

Age

ntur

a Z

LIN

PR

ESS

pro

duct

ion

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 3

Page 4: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 4

Page 5: inZlin léto 2012

|5

Byl to hodně odvážný krok, ale nápad zahájit BarumCzech Rally Zlín rychlostní zkouškou vytýčenoupřímo v centru města, posunul popularitu už tak vě-hlasné soutěže o pořádný kus výš. Její pořadatelé siod premiéry této jedinečné show v roce 2005 určitěnejednou spílali, že na sebe ušili hodně velký bič, ale za cenu enormního úsilí a stále se zvyšujících nákladů pak dokázali rok co rok zorganizovat NĚCO,pro co se jen těžko hledá obdoba kdekoliv na světě.

Pátek, den startu, 11 hodin dopoledne

Posedávat v horkém srpnovém dni u zábradlí nadjezdupřes řeku Dřevnici by nemělo logiku, kdyby právě totomísto, na kterém se už scházejí první fandové, nebylomezi diváky jedním z nejvyhledávanějších na tratiměstské rychlostní zkoušky zlínské barumky. Právě otenhle flek bude za pár hodin největší tlačenice.Nejatraktivnější pasáže tratě jsou z něj totiž vidět jakona dlani.Skupince, která si právě dává své první pivo, se už zazády vine kilometr dlouhý had plastových bariér na-plněných hektolitry vody. Kolem však stále ještěprojíždějí civilní automobily a vozy městské hromadnédopravy. Kolotoč, kvůli kterému se v okolí nadjezduzáhy sejde více než třicet tisíc lidí, se roztočí až za párhodin, ale jeho finální přípravy začaly už během stře-deční noci.Vytýčit trať a učinit ji bezpečnou nejen pro startovnípole prestižní soutěže zařazené do seriálu

Intercontinental Rally Challenge, ale především pro zá-stupy nadšených fanoušků, to je úkol pro tým čítajícístovky lidí. V pátek dopoledne je v plné práci partachlapů, která přivezla hromady ocelových bariér tvoří-cích dohromady téměř čtyři kilometry dlouhé oplocení.Předešlý den musela jiná skupina sestavit stohy pneu-matik do podoby umělých retardérů, jejichž úkolembude na některých místech zpomalit příliš rychlétempo posádek bojujících o první desítky vteřin. Jezdci a jejich navigátoři se vydali na seznámení s tratíuž kolem čtvrteční půlnoci. Pěkně v klidu, spořádaně,v řadě za sebou. Zaznamenat v pomalém tempu dorozpisu všechny nástrahy tratě, kterou poté absolvujív závodním rytmu, to je velký díl soutěžáckého umění.Pořadatelé nachystali rychlostní zkoušku takovou,jakou ji posádky v pátečním večeru uvidí přes čelnískla svých ostrých vozů. Jenomže brzy ráno na ni ještěvjedou trolejbusy a tisíce řidičů spěchajících za svýmivšedními povinnostmi. Nezbývá, než v noci všechny re-tardéry zase rozebrat a uklidit ke kraji. Tak, aby semohly rychle vrátit přesně tam, kde je piloti čekají.

Pátek, den startu, 14 hodin odpoledne

Na zlínském autobusovém nádraží začíná boj o pozice.Na čele rodící se arény si sedají na obrubníky nástupišťti, kteří budou soutěžním vozům nejblíže. V dalších řa-dách už se stojí. Nejprve na zemi, pak na bedýnkáchod piva, na malých žebřících, na štaflích, na lešení…Kdo přijde pozdě, nemá šanci. Z nádraží ale stále ještě

Tento večer veZlíně stojí za to

Otevřený prostor protkaný sítí komunikací, parky na straně jedné a novým ruchem ožívající tovární budovy na straně druhé, absence

obytných zón – jedinečná tvář, kterou dal středu města Zlín do vínku rozvolněný baťovský urbanismus. Velkorysé řešení vybízející

k dalším originálním počinům.text: Michal Forst | foto: Zdeněk Žilinský

BARUM RALLY 2012!fo

to: Z

deně

k Ž

ilins

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 5

Page 6: inZlin léto 2012

odjíždějí desítky autobusů. Hned za nimi se všichnivrací na vybojovaná místa. Tahle show bude stát zato.Řidiči jen kroutí hlavami. Už se těší, jak budou večerněkde u piva vyprávět, kolik bláznů se jim dnes motalodo cesty.Přijíždějí kamiony s návěsy,z nichž vzniknou improvizo-vané tribuny. Rodí se místapro VIP hosty, sponzory apartnery soutěže. Kilometryrůzně vysokého oplocení sezpevňují, aby udržely rozváš-něný dav tam, kde jejpořadatelé chtějí mít.Plastové bariéry se znovunapouštějí vodou…Zkoordinovat všechny práceje teď největší výzvou, sekterou se organizátoři ba-rumky potýkají. Všechno musí klapnout, všechno dosebe musí zapadnout. Za chvíli se rozburácejí motory.

Pátek, den startu, 17 hodin odpoledne

Posádky opouštějí jedna po druhé startovní rampu

soutěže postavenou před budovou magistrátu. Jejichtýmy si mezitím našly útočiště co nejblíže trati městskérychlostní zkoušky. Domácí favorit Roman Kresta mátradiční zázemí v rozlehlém areálu jednoho ze svýchpartnerů, společnosti Tescoma. Až přijde čas, bude

moci v klidu zahřát pneuma-tiky a brzdy svého vozu naprovozní teplotu a vydat sestart úvodní rychlostnízkoušky. S respektem.Dobře ví, kolik záludnýchmíst jej dnes večer čeká.Přemýšlí, jaké zvolit pneu-matiky a co ještě vylepšit na nasta-vení vozu. Ale už se těší, až vlétne na autobusák aznovu zažije noční show,která nemá obdoby.

Pořadatelé drží na nadjezdu v centru Zlína běžný provoznejdéle, jak to jenom jde. Pak už na něj pouštějí jenomtrolejbusy. Ale už ne velkokapacitní kloubáky, které byse mezi bariérami neprotáhly. Dopravní podnik vyšelvstříc a na Jižní svahy poslat jen menší vozy. Po odjezduposledního z nich brázdí trať inspekční automobily.

6|

BARUM RALLY 2012!

Zlínská RZ v číslech:•30 až 40 tisíc nadšených diváků

•50 pořadatelů na každém kilometru trati

•1 kilometr vodou naplněných plastových svodidel

•4 kilometry kovových zábran a vysokého oplocení

•celkové náklady dosahující výše 1,5 milionu korun

foto

: Zde

něk

Žili

nský

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 6

Page 7: inZlin léto 2012

Neklamný signál příštího dění. Chvíli na to sledují užaslídiváci otevřené vozy, které bojovaly o vavříny v mezivá-lečné, hrdinské éře, automobilového sportu. Jejichvelkými volanty točí nejedna osobnost. A pořadateléchystají další bonbónek. O něco mladší, poválečnésportovní automobily, připomenou fakt, že se v centruZlína závodilo už před pěknými pár desítkami let.V žilách povětšinou starších pánů začíná vřít krev atempo původně gentlemanské akce povážlivě roste.„Proboha, ty auta jedou neskutečně! A ten zvuk!“ Ale i skvostné bugatky musejí zastavit před železnič-ními kolejemi protínajícími trať zkoušky na přejezduvybudovaném pořadateli jen pro tuto příležitost. Výluka ještě nevstoupila v platnost a jede vlak…

Pátek, den startu, 20 hodin večer

Na svá místa se vracejí ti, kteří si odskočili na pivo,párek, museli na záchod. Pokolikáté už… Ale tlačenicenarůstá, leckdy už není, kam se vrátit. „Tady jsem stáljá! Opravdu? A kdy? Už od oběda! Vypadni!“Vznikající šarvátka zaniká v burácení davu. Do arényvlétnul první soutěžní vůz zlaté éry rallysportu,

sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Na tentookamžik se mnozí těší víc, než na soudobou špičku.Quattro letící bokem, rozběsněný abarth Itala Diany,který si udělá zatáčku i tam, kde nikdy nebyla, ascony,lady, stotřicítky… Ohně šlehající z výfuku, kusy pneu-matik pálících se v divokém tanci… Ze skvostnéhomercedesu, který před pětatřiceti lety překonal i ná-strahy přetěžké Safari rallye, teče olej. Diana to zjistilaž ve chvíli, kdy jeho fiat letí do koryta řeky Dřevnice.První díl velké show tím končí. Náhle je klid.„Není vapex,“ hlásí udiveným organizátorům pořada-telé na trati. Všechen bílý prášek, kterého mělinachystáno několik kbelíků, padl na likvidaci olejovýchskvrn. Ale vrchol večera teprve přijde. Musí se doskladu pro nový. Ale to je jen jedna z epizod, kterou jetřeba rychle řešit.

Pátek, 21.15, start!

První vůz hlavního pole Barum Czech Rally Zlín natě-šené davy, které se po hodinách čekání dočkaly, přílišnerozohní. Na trať městské rychlostní zkoušky se totižvydávají jako první posádky s nejvyššími startovními

inzerce

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 7

Page 8: inZlin léto 2012

8|

čísly nalepenými na dveřích maloobjemových vozů vy-cházejících ze sériové produkce. Ale jak startovní číslaklesají, výkon motorů i pilotů za volanty narůstá.Fanoušci odměňují každý náznak smyku. Znovu se ozý-vají trubky a klaksony, hoří první římské svíce. Jejichbarvy se mění podle barev vozu, který je právě na trati.Když se na autobusáku objeví Valdův peugeot čiKrestova fabie, prostor se rozzáří červenou a modrou,

když se blíží tovární škodovky, vše se barví do zelena.Tisíce lidí bouří a jezdcům, kteří ten řev slyší i pod při-lbami v kokpitech vozů, se honí hlavou: „Tohle jindenezažiješ!“

Pátek, hodina před půlnocí

Je to zvláštní paradox, ale když zkoušku dokončuje největší hvězda soutěže, jejíž vůz nese na dveřích star-tovní číslo 1, šílenství pomalu utichá. Ten vůz už je tratisám, dochází „munice“, hlásí se únava.Pár vteřin na to pouští pořadatelé davy do ulic. Stovkylidí míří do barů a hospod. Ale pod Velkým kinem ještěpokračuje soutěžácký karneval. Pod záblesky ohňo-stroje čekají posádky na čas, v němž odevzdají svévozy do uzavřeného parkoviště, a probírají čerstvédojmy se členy svých týmů, se soupeři, s diváky.Ke Dřevnici přijíždí autojeřáb. Temperamentní Ital,jehož vůz skončil v korytě zlínské říčky jako jediný v historii městské zkoušky, asi nevěřil, že se to pořadatelům v tuhle hodinu podaří, a není k nalezení.Seriál příprav se rozbíhá pozpátku. Party chlapů rozebírají ploty a svodidla. Barumka se ráno přesouvádo okolních kopců a spousta Zlíňáků bude chtít jet ponadjezdu na nákup…

Úskalí každé městské rychlostnízkoušky spočívá v tom, že se najejí trati většinou dá víc ztratit,než získat. A na barumce toplatí více, než kdekoliv jinde.Fandové tam totiž vytvářejí ne-skutečnou atmosféru, v níž paknení jednoduché umravnit se a neudělat chybu.

Pavel Valoušek, jun.

BARUM RALLY 2012!

foto

: Zde

něk

Žili

nský

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 8

Page 9: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 9

Page 10: inZlin léto 2012

10|

Městská rychlostní zkouška je vyhlášená svou diváckou kulisou a skvělou atmosférou. Setkal jste se s něčím podobným i jinde ve světě?Takovou atmosféru jako ve Zlíně dokáží vytvořit snadjen fanoušci ve věhlasném průsmyku Col de Turini přiRallye Monte Carlo anebo temperamentní Mexičané čiArgentinci při úvodních superspeciálkách tamních sou-těží zařazených do světového šampionátu. Nikde jindejsem to, co se děje ve Zlíně, nezažil. Průjezd autobuso-vým nádražím si pak vyloženě užívám. Ten rachotslyším i přes přilbu, hoří římské svíce, vybuchují svět-lice… Nádhera! Tato atypická rychlostní zkouška ale dokáže být i hodně záludná. Na která místa si musí dávat piloti největší pozor?

Je to tak. Cítím k této zkoušce velký respekt. Je tamspousta míst, kde se dá udělat defekt anebo rovnouutrhnout kolo. Tak to bývalo třeba při přejezdu kolejínad nádražím. Nebezpečná může být i dlouhá pravá zatáčka při výjezdu z autobusáku. Jsou tam bariéry na-plněné vodou, které vždycky někdo trefí a voda serozlije po trati. Záludná je i levá zatáčka na křižovatcenad touto pasáží. Je lehce přes horizont a směrem odstartu se do ní jede docela rychle. Ta trolejbusová za-stávka na vnější straně se vám pak zdá být zatraceněblízko.Prostor autobusového nádraží a nadjezdu na Gahu-rově ulici je nejvyhlášenějším diváckým místem.Přesto – kterou pasáž byste divákům doporučil Vy?Určitě průjezd před Domem kultury. Tato pasáž začíná

Roman Kresta„K městské zkoušce cítím velký respekt“

ROZHOVOR!

foto

: Zde

něk

Žili

nský

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 10

Page 11: inZlin léto 2012

právě zmíněnou levou zatáčkou přes mírný horizont,pokračuje pravou zatáčkou na kostky, na kterou paknavazuje levá a potom další pravá, kterou se blížímek jedenadvacítce. Ty kostky hodně kloužou a auto tadyjde bokem ze zatáčky do zatáčky.Městskou speciálku barumky jste od roku 2006 absolvoval už šestkrát. Našel jste za tu dobu tensprávný recept na její úspěšné zvládnutí?Na její trati se dá hned na úvod soutěže hodně ztratit,ale také hodně získat. Myslím, že základem je správná

volba pneumatik a optimální nastavení vozu.Rozhodují jemné nuance. Časem jsme třeba přišli nato, že i v horkém počasí je na městskou potřeba volitpneumatiky z měkčí směsi. Je to trochu paradox, ale jeto tak. Jako jezdec jsem také dlouho hledal tu správ-nou míru rizika, se kterým můžete tuto záludnouzkoušku úspěšně absolvovat.Jaký typ jezdce je tady ve výhodě – ten, který dokáže účelně držet čistou stopu anebo vyznavačagresivnějšího stylu jízdy?Myslím, že šanci na nejrychlejší čas má v konkurenci,která se momentálně na barumce schází, jen ten,který dokáže skloubit obojí. Ten, který umí vést autočistou stopou a přitom jej protáhnout zatáčkou v mír-ném driftu bez toho, že by nějak zvlášť řešil, jak blízko je v tu chvíli nebezpečným obrubníkům. Jak vyrazí na trať letošní Barum Czech Rally ZlínRoman Kresta?Jsme soukromý tým a já musím myslet i na to, co bybylo, kdyby… Ale jedno můžu slíbit – budu se snažit jetrychle. Hodně rychle…

--Michal Forst-

inzerce

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 11

Page 12: inZlin léto 2012

12|

Je jasné, že motosport, je v zásadě týmová práce,jak jste se dali dohromady?Víceméně náhodou, ale bylo to ve spojení s automobi-lovým sportem. Užší spolupráci jsme domluvili naoslavě narozenin jednoho z našich významných spon-zorů. V roce 2008 jsme rozšířili náš tým o rodinnépříslušníky. V prosinci 2008 začala stavba našeho vysněného soutěžního vozu Škoda 130 RS.

Takže Vás vlastně spojuje "láska" ke značce Škoda130 RS. Jak bylo těžké začít závodit i v tak náročnésoutěži, jako je Barum Rally?Závody jsme sledovali od útlého mládí a snili jsme otom, že se jednou tohoto závodu zúčastníme.Náš sen se začal naplňovat o rok později po dostavběsoutěžního vozu. Při stavbě vozu jsme využívali rad ta-kových zkušených závodníků jako jsou Pavel Valoušekst., Karel Jirátko či Josef Sivík.Rozumím, je to takový splněný dětský sen, projetpřes startovní rampu v závodničce.. Ale jakých vý-sledků jste již v soutěžích dosáhli a podle jakých kritérií závodíte?

Při Barum rally jsou historické vozy hodnoceny dle spe-ciálních kritérií, které jsou odlišné rok od roku.V roce 2006 se Bob poprvé účastnil Barum rallys vozem Škoda 1000 MB a kategorii Classic tour vyhrál.Na tento úspěch jsme navázali v roce 2010 druhýmmístem, již s vozem Škoda 130 RS. O umístění rozho-dovali diváci svými SMS.

Když vidím velké automobilové značky a jejich zá-zemí, tak předpokládám, že ve Vašem případě tobude asi trochu jinak.Máte pravdu, u nás se jedná vyloženě o rodinný tým.

Vrátím se k Barum Rally, jak se vám líbí jejíatmosféra?Atmosféra Barum rally je neopakovatelná, hlavněměstský okruh, který je lemován desítkami tisíci diváky.Na ostatních RZ je to obdobné. Je nám líto, že nemů-žeme tuto atmosféru vnímat i v neděli, protožehistorické auta mají svou soutěž ukončenu již v sobotu.Jezdíme MČR, kde každá soutěž má svá specifika, aleBarumka je Barumka. Je to prostě srdeční záležitost.

BP HISTORIK RALLY TEAM"veteráni na plný plyn"

ROZHOVOR!

Rozhovor s účastníkem Barum Rally v kategorii Star Rally s BP Historik Rally Teamem. Jejich mnoholetá zkušenosta téměř rodiný tým, jsou motorem pro závodění i v mistrovských soutěžích, včetně prestižní Barum Rally.

Obdiv a zájem o Škodu 130 RS tak dal dohromady nadšence pro tento druh motosportu a kromě adrenalinu jim přinesl i zasloužená ocenění. BP Historik Rally Team jsou: Petr Nedbal - řidič, Bob Mozola - navigator,

Jakub Nedbal - mechanik, Veronika Hrabčíková - mechanik, Ondřej Mozola - pneu specialista

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 12

Page 13: inZlin léto 2012

inzerce

Závodním jezdcem se člověk nestane přes noc, jak trénujete?Dá se říci, že trénujeme pouze při seznamovacích jíz-dách před samotnou soutěží, protože se závodnímautem se nesmí jezdit mimo vlastní závod. A tak lze říci,že nejvíce zkušeností se získává přímo při soutěžích.

Neodmyslitelnou součástí závodního auta je navigátor.Role navigátora spočívá nejen ve čtení a přípravě roz-pisu jednotlivých RZ závodů, ale musí také sledovatčasový harmonogram soutěže, hlídat čas v servisnízóně. Tuto náročnou činnost si na vlastní kůži vyzkou-šel i současný primátor města Zlína, MUDr. Adámek,při městském okruhu Barum rally. Tento sportovní zážitek se mu tak zalíbil, že si jej s námi zopakuje i přiletošní Barum rally.

Typické "relíčko" je polepené reklamou, jaké mátesponzory vy?Sehnat sponzory je opravdu velmi těžké. A tak bychomchtěli touto cestou poděkovat firmám Profire s.r.o.,RIM-CZ, spol. s r.o., Autoservisu Malár, kde máme dílenské zázemí. V letošním roce jsme získali nového

sponzora, firmu Novomatic. Rádi nabídneme reklamníplochu našeho závodního auta i dalším příznivcůmŠkody 130 RS.

Jakými okolnostmi je pro Vás nejvíce ovlivněn prů-běh závodu?Průběh závodu je ve značné míře ovlivněn změnou kli-matických podmínek. Stává se, že trénink probíhá přislunečném počasí a během závodu začne pršet. A takse musí narychlo upravovat rozpis. Důležitá je takévolba správných pneumatik a nastavení vozu.

Máte nějakou metu, které chcete v budoucnu do-sáhnout?Myslíme si, že nejdůležitější metou každého soutě-žního jezdce je dojet závod ve zdraví a vidět rampu iz druhé strany. Byli bychom rádi, kdyby se nám pod-ařilo dosáhnout ještě lepších výsledků v naší závodníkategorii, ale vše je závislé a finančních prostředcích.

děkuji za odpovědiredx

Kontakt: [email protected], tel.: 604 404 110

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:32 Stránka 13

Page 14: inZlin léto 2012

14|

Co člověka dostane až tam, kde se momentálněoba nacházíte? I: To je obsáhlá otázka (smích). Na začátku motivace a podpora dobrého učitele a především rodičů, jejichžlinka se potom proplétá vlastně celým vývojem.Alespoň já to takto pociťuju. Osoba výborného učiteleje důležitá rovněž po celou dobu studia. Může-li člověkvnímat zkušenosti a mistrovství umělce, který už ušel

řádný kus své umělecké cesty, je to ta nejlepší škola.Pro mě je důležité, že už od ZUŠky jsme přicházeli dokontaktu se souborovou a také komorní hrou. Tím jsmevlastně okusili podstatu muzikantství - umět si porozu-mět a vycházet si vstříc v interpretaci s ostatními hráči.Živit se výhradně sólovou dráhou se poštěstí opravdujen těm nejpovolanějším a také se tato dráha přirozeněrýsuje už od mladých, někdy i dětských let. Postupem

Za úspěšným člověkem často v ústraní stojí jeho partner a podporuje ho. Ale co když oba partneři jsou úspěšní v tom, co dělají. Jak náročný vedou život a jak velké úsilí to stojí? Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů má vesvých řadách právě dvě takovéto osobnosti. Na nejvyšším a nejzodpovědnějším postu mezi hráči orchestru stojívedle sebe Ivanka Kovalčíková a Pavel Mikeska. Tito dva výborní houslisté navíc tvoří v soukromí pár a společně

vychovávají několikaměsíčního syna. text: JB | foto:JB a MK

ROZHOVOR!

koncertní mistr Ivana Kovalčíková& koncertní mistr Pavel Mikeska

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 14

Page 15: inZlin léto 2012

času člověk přichází na myšlenku, že působit v dobrémsymfonickém nebo komorním orchestru je smysluplnýdar. Je-li k tomuto dáno čas od času zahrát si i sólověnebo dobře učit, je to bezvadné.Záleží, v rámci formování hudebníka, i na tom s kým hrajete? Tím myslím třeba sólisty, orchestry,jiná seskupení,..I: Určitě ano, dokonce to může být nejdůležitějšíaspekt. Diriguje-li nás úžasný dirigent, dokáže hráčevyburcovat k nesmírným výkonům. Stejně tak je tomu v případě, kdy doprovázíme skvělého sólistu. Setkání svelkým člověkem nebo působení ve skvělém orche-stru, třeba na stáži, nás musí zákonitě posunout dál.Ostatně, tak to je i v dalších sférách života. Je důležitéjakými lidmi se obklopujeme.P: S jakými sólisty nebo dirigenty hrajeme, je asi ta nej-důležitější motivace pro orchestrálního hráče. Pokudmáme možnost potkávat špičkové umělce často,máme možnost se pořád zlepšovat. Kromě toho mohoubýt motivací i koncertní sály, třeba když má člověk mož-nost zahrát si v Japonsku, kde mají jedny z nejlepšíchsálů na světě, a slyšet zvuk orchestru tak, jak to ten sálumožní. To je pak velká výzva hrát co nejlíp.

Pavle, Ty máš delší zkušenosti jako koncertní mistr.Tato funkce vyžaduje, že musíš být dobrý sólovýhráč a zároveň být součástí celku smyčcové sku-piny. To asi není jednoduché? Třeba u zpěváků jevětšinou problém, že sólista nezapadne do sboru a sborista se těžko stává sólistou. P: Ano, stává se, že některý vynikající sólista prostěnemá buňky na to se přizpůsobit orchestru jako celkua vyčnívá pak ze skupiny. U koncertního se předpo-kládá, že je zkušený orchestrální hráč a krom tohotaké sólista. Když přijde sólo musí být schopný v tenmoment zapomenout na to přizpůsobení se a hrát só-lově. Když hrajeme tutti, poslouchám ostatní smyčce,dechy, bicí, podle toho s kým hrajeme, abychom hrálispolu a jak začnu hrát sólo a přidám na tónu, přestanuslyšet nástroje, se kterými v ten moment hraju. Tomůže být někdy problém, ztratit ten kontakt a musímpak jít dirigentovi „na ruku“. Jaké jsou další povinnosti koncertního mistra? Co to povolání obnáší?P: To může být v každém orchestru jiné. Já napříkladdělám služby ostatním v primové skupině, chodím nauměleckou radu. Hlavní ale je, udržovat se na co nej-

inzerce

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 15

Page 16: inZlin léto 2012

16|

vyšší úrovni jako houslista. Jinak nejdůležitější v pozicikoncertního je asi to, že v dobrém orchestru hrajívšichni podle něj. Proto je to tak prestižní místo. Tenjeden člověk vlastně vytváří zvuk celé smyčcové sekce,od prvních houslí až po kontrabasy. Muzikanti cestují po zajímavých zemích a hudebnícijako vy už mají (ať v samotném orchestru, nebo v komorní hudbě) za sebou řadu zkušeností. Kde sevám skutečně líbilo? Na koho vzpomínáte rádi? P: Líbilo se mi ve Španělsku, Itálii, Japonsku, Norsku,Číně… Rád cestuju (smích). Ale vážně, rád vzpomínáma stále se rád vidím s profesory, kteří mě učili. Moc rád,bohužel už jenom vzpomínám, na profesora AntonínaMoravce, který působil jako lektor na kurzech vPommersfeldenu. A mimochodem hrál v roce 1955 najednom ze zahajovacích koncertů zlínské filharmonie. I: Také ráda cestuju (smích). Mám ráda jižní země.Španělsko, to je taková další láska. Životní zážitek byloturné s naším komorňáčkem Musica Minore v Mexiku.Na to vzpomínám moc ráda! Orientální zážitek zůstaltaké ze soutěže v Istanbulu. Japonsko představuje vel-kou kapitolu, pro mě spíš rozporuplnou. Osobně bychv tomto světě dlouho žít zřejmě nevydržela, leč člověkatakový pobyt obohatí! A jak říká Pavel, vždy vzpomínámna své učitele, s nimiž v podstatě stále udržujeme kon-takt. A vůbec.. mám ráda lidi, se kterými mohu vsoučasné době hrát - ať ve filharmonii, nebo v souboruMusica Minore či Due In Eterno.

Člověk v pozici koncertního mistra nese obrovskouzodpovědnost a proto musí být i sebevědomý, do jisté míry dominantní. Vyžaduje se to po vásobou. Jak to pak vypadá doma? (smích) I: Já vlastně zrovna teď nastoupila při rodičovské dovo-lené a před první dnem se mi moc dobře nespalo. Bylajsem nervozní. Je to pro mě nový a také odpovědnýpocit. A pravda, i na té sebedůvěře musí člověk chtěnechtě zapracovat. Důležité je cítit také podporu, a tooboustranně! Snad se nám to podaří! A doma? Neníčasto čas vůbec o práci hovořit, a když, spíš se podpo-rujeme. Nějaký souboj kdo s koho neprobíhá (smích).To by nám to asi dlouho nevydrželo!P: Důležité je si být jistý, že jsem na koncert připraven,potom to není problém. Doma se snažíme o práci zasaž tolik nemluvit, tak to asi vypadá jako v jiné rodině.

Jak to tedy je ve skutečnosti.. oba musíte zvládatobojí? Péči o domácnost a dítě a stejně tak mít čas na koncertování?I: Je to přesně tak. Samozřejmě určité věci a povinnostijsou jen na mamince. Ale jinak děláme všechno oba

ROZHOVOR!

Ivana KovalčíkováStudovala na Konzervatoři v Brně, poté na JAMUv Brně. Mezi tím absolvovala stáž na Universitätfür Musik und darstellende Kunst Wien. Získalanapříklad první cenu Anglo – Czechoslovak Trust(Londýn), první cenu v Soutěži houslových duet„Filcíkova Chrast“ nebo třetí místo v Soutěžníchpřehrávkách Státní filharmonie Brno. AbsolvovalaLetní houslové kurzy Václava Hudečka, kdy bylavyhodnocena nejperspektivnější houslistkou, následovalo Vánoční turné s Václavem Hudeč-kem. Houslistka má za sebou také koncertníturné po Mexiku s komorním souborem MusicaMinore. Hrála v Japonsku, Španělsku, Norsku,Finsku, či Belgii. Od roku 2012 je koncertním mistrem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

Pavel MikeskaHru na housle studoval na Konzervatoři Brno, kde byl pět let členem Moravského komorního orchestru a zaznamenal zde poprvé roli koncert-ního mistra. Dále studoval JAMU v Brně. Absolvoval kurzy orchestrální hry v německémPommersfeldenu a Berlíně. Pak také stáž v norském Stavangeru, kde také působil v orche-strech Stavanger Symfoniorkester a KristiansandSymfoniorkester. Pravidelně hostuje v Symfonic-kém orchestru Slovenského rozhlasu a v roce2011 pedagogicky působil na Olomouckých mi-strovských kurzech Konzervatoře Evangelickéakademie v Olomouci. Hrál v řadě zemí - Ně-mecku, Norsku, Španělsku, Itálii, Japonsku,Číně,.. Od roku 2006 působí jako koncertní mistrFilharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 16

Page 17: inZlin léto 2012

dva, kdo má zrovna čas nebo je doma. Prohazujemeneustále role a někdy je to tedy velká sranda, třebakdyž zrovna já nakládám auto a Pavel ještě přebaluje a druhý den zase naopak (smích).

Máte čas ještě na jiné věci? Máte nějaké další záliby?P: V současné době vůbec. Je konec června a ještějsem nenapumpoval kolo. (smích)I: Řečeno vše. Už jen potkat se na tento článek sezdálo nemožné! Ale dobře to dopadlo.

V čem vidíte pozitiva a negativa svého momentálního životního stylu? I: Pozitivum je určitě fakt, že děláme to, co máme rádi.Ale posledních osm měsíců je naším nejkrásnějšíma životním „pozitivem“ syn Kryštof. A teď negativnístránka věci. Nu, je to otázka, zda to vlastně nebudetaké pozitivní! Skloubit dohromady děťátko, hraní a ko-nečně i starost o domácnost je někdy dřina, ale kdyžčlověk žije větou „když se chce, všechno jde“, tak to na-konec všechno dobře dopadá! Prioritou se stanepohoda děťátka, i když musí s maminkou zrovnaněkam cestovat a poznávat další a další zákulisí pódií.Že člověk sám nestíhá starost o sebe pak úplně pře-stává vadit! S tím se koneckonců přirozeně počítá užpřed porodem. A přitom mě napadá vlastně další pozi-tivum. Partneři mohou zjistit, jestli opravdu fungují jakopartneři v pravém slova smyslu. My zjišťujeme, že ano.Tudíž negativa ani nevnímáme.

Co je podle vás nejdůležitějšími vlastnostmi vevztahu dvou lidí s kariérními úspěchy? Máte návod jak to zvládat, když oba v páru chtějídělat to, co mají rádi a mít přitom rodinu?I: Musí fungovat velká tolerance a radost z úspěchůdruhého! A člověk se nesmí mít moc rád a všechnulásku směřovat spíš k partnerovi a děťátku. Musímebýt tým.

Jaké máte plány do budoucna? Přece jenom.. kam můžete ještě postoupit kariérně a co vámchybí k naplnění v osobním životě?I: Osobně hlavně prožívat život v neztrácejícím sezdraví. Také se dál rozrůstat. Vychovávat dobře děti aostatní už nějak přijde! Rádi bychom se možná ještěpodívali, ať už v osobním či pracovním životě, někamna jih, ale ne Moravy (smích). A vážit si lidí, které mámerádi, na to musí být vždycky čas!

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 17

Page 18: inZlin léto 2012

Že vás tahle hra skutečně zajímá,ale nevíte jak na to? Pak je dobrénajít si toho správného rádce. V našem případě to je už zkušenákešerka Leona Brázdilová.

Jak nejlíp začít a co všechno k tomu potřebujeme?Je třeba mít GPS navigaci nebo chytrý tele-fon. Ale znám i kešery, kteří loví tak, že si kešprohlédnou na internetu a jdou pouze podleterénu. Pro keše v terénu je vhodné mít od-povídající oblečení či obuv a pro keše s ob-tížností terénu 5 (na stromech, v lomech,skalách) i lezecké vybavení.

Máte nějaké tajné tipy pro začátečníky?Jak se připravit,jak si vybrat správný cíl atd.?Pro začátečníky je asi nejlepší, když vyrazí s někým, kdo už je aktivní kešer. Na každé z keší je vyznačena obtížnost nalezení nebovýpočtu (stupnice 1 - 5) a obtížnost terénu(1 - 5), kdy na keš s terénem 5 je nutné mítlezeckou výstroj, při obtížnosti 1 je keš od-lovitelná i pro vozíčkáře. Dále jsou různé ve-likosti keší (od typu mikro, či nano -

šroubek) až po velké bedny, kde je spoustavěcí. Mě asi nejvíc nadchla, keš na dovolenév západních Čechách. Na manželově navi-gaci jsme si všimli, že je nedaleko naší trasy.Tak jsme vyrazili a zjistili, že je tam navíckrásné skalní město, o kterém jsme z prů-vodců nevěděli.

Jak vypadá taková „hra“ od začátku dokonce?

Každému kešerovi, který se zaregistruje nainternetu, chodí 1x týdně email s novými ke-šemi. Většinou když jedu na dovolenoustáhnu si do GPS všechny keše na trase a v okolí. Jakmile mám keš v navigaci, jdulovit. U většiny keší autor uvede i malou ná-povědu „hint” (např: pařez, kořeny stromu,skála, jeskyně,…). Pokud keš najdu, zapíšudo logbooku (svůj nick, datum, čas) pří-padně nějakou výměnu v obsahu keše.Pokud v keši najdu TB (travelbug) nebo GC(geocoin) mohu ho vyzvednout a poté vložitdo další keše. Jedná se o předměty, kteréputují po světě a často mají nějaký úkol, na-příklad dostat se na nějaké určité místo,nebo se objevovat v určitém typu keší. Popříjezdu pak do počítače zapíšu svůj nález(keš, příp. TB, GC) a tento se pak objeví v mém profilu. Každý, kdo si klikne na můjprofil ví, kolik keší jsem odlovila a kolik za-ložila.

Můžu i já založit jakožto začátečníkvlastní keš? Jak to dám vědět?Dříve než začátečník založí svou první keš jedobré mít už několik odlovených a poučit sez některých chyb. Já třeba lovila keše s man-želem či se známými a neměla ani založenýsvůj účet. Jakmile jsem však chtěla založitsvou keš, tak jsem se zaregistrovala. Novékeše se zakládají na internetu. Je třeba vy-plnit spoustu údajů (souřadnice, velikost,obtížnost, terén, souřadnice parkingu, atri-buty…) poté napsat zajímavý listing vztahu-jící se k určitému místu, události čiosobnosti. Jakmile jsem spokojena se svýmdílem a mám uloženu keš na souřadnicích,tak ji pošlu k registraci.

Jak se dostat ke komunitě lidí, která bymi vyhovovala podle úrovně, či lokality?Co se týká komunity, budete se někdy pot-kávat přímo u keší. Některá jména se vryjído paměti, ještě než je poznáte. Nejčastějise potkáte přímo u keše, která právě pípla.

18|

Geocaching:sport, turistika nebo hon za pokladem?

Za názvem geocaching (počeštěně geokešing) se skrývá skutečné dobrodružství. Po celém světě se tímto, chcete-li sportem, baví tisíce lidí různého věku. V terénu za pomocí GPS souřadnic hledají svůj cíl.

Na začátku geocachingu (geo - činnost související s Zemí, cach – skrýš) bylo rozhodnutí USA vypnout chybu zavádě-nou do systému GPS. Dave Ulmer z Oregonu umístil do lesa schránku a zveřejnil její souřadnice.

Kdo ji našel, mohl si z ní něco vzít a zanechat něco svého (knihu, CD, ..). Během několika dnů se v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl na internetu web, kam se daly psát dojmy a zážitky z hledání.

ROZHOVOR!

O co se jedná?Geocaching je hra za použití navigace GPSs registrací na internetu. Spočívá ve vyhle-dání skryté schránky cache (česky keše),jejíž souřadnice s popisem umístění a mapou najdeme na internetu. Rozloženíkeší je různé ve větších městech a mimo ně.Člověk zabývající se geocachingem se na-zývá geocacher (kešer - slangově kačer).Osoby, které o geocachingu nic nevědí jsou„mudlové”. Při hledání skrýše se snaží „ka-čeři” vyhnout tomu, aby je při odloveníschránky mudlové zpozorovali a schránkupoškodili. Hrát můžete v různých terénech –v přírodě a stejně tak i ve městě. A zvolit simůžete i obtížnost. Od jednoduché až po ta-kovou keš, kde musíte projít více míst, nebosplnit další úkoly. Některé typy keší: Keš –stačí lovit podle souřadnic, Multiny (multi-cache) - na jednom, či více místech jsounavíc indicie, Mystery - je třeba vyřešit ně-jaký rébus či hádanku dříve než jdu lovit,Wherigo - do GPS je potřeba nahrát hru,která vede kešera po trase, kde plní úkoly.www.geocaching.com

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 18

Page 19: inZlin léto 2012

inzerce

Existují různé komunity podle oblastí, na-příklad na facebooku. Pokud chcete lovitkeše s větší obtížností a nemáte vybavení,je třeba se k někomu připojit. Zjistíte to nej-lépe přímo u obtížných keší, podle toho kdoje má odloveny. Můžete je požádat aby vásvzali s sebou. Nejlepší cesta jak se sezná-mit s kešery je vypravit se na event (najdeteje na mapě a chodí i do mailu s informacemio keších).

Jak jste se ke geocachingu dostala Vy?Manžel si koupil v roce 2005 telefon s navi-gací a tak jsme o Vánocích šli lovit první kešv Otrokovicích. V té době jich ještě mnohonebylo. Nezávisle na tom se dcera na vy-soké škole v Brně seznámila s nynějšímmanželem a také začali společně lovit. Pakjsme si občas odlovili něco na dovolené.Později se přidal i syn našich známých a taklovíme obvykle společně hlavně obtížnějšílezecké keše.

Soustředíte se hlavně na Valašsko,proč?Při zakládání keší se opravdu soustředímhlavně na Valašsko, protože mám raději

keše v přírodě než ty městské. Vytvořila jsemi keš Wherigo. A v poslední době sérii Zboj-nické chodníčky, kde bylo za osm dní odpublikace přibližně třicet kešerů.

Kterou keš ve Zlíně nebo nejbližším okolíZlína byste doporučila?Já jsem byla nejvíc nadšená z náročné kešeSetkání s Charonem. Pro začátečníka toovšem není, ani pro ty kdo trpí klaustrofobiínebo strachem z výšek, protože se prolézajínapř. kanály a hledají se indicie pro dalšípostup, my tuto keš lovili skoro týden. Záru-kou dobrých keší jsou i určitá jména ownerů(zakladatelů keší) – např. Weselka, Pegastým, .. V poslední době se těší velkémuzájmu kešerů série, kdy jsou poměrně blízkosebe keše, které se dají odlovit třeba za dena kešerům tak naskáče spousta bodů. U každé keše je v záhlaví i tzv okno favorites,kam dávají body prémioví členové za hez-kou keš. Takže kde je bodů nejvíc, ta by mělabýt teoreticky nejhezčí.

Je možné si zahrát přímo ve Zlíně?Ve Zlíně je spousta keší. Nejlepší je kliknoutsi na kteroukoliv na mapě. Po registraci se

pak zobrazují i další podrobnosti jako sou-řadnice, další body aj.

Co si myslíte o použiti aplikací pro„chytré telefony“ při geocachingu?Výborná věc pro rozvoj geocachingu a mů-žete si aktuálně stáhnout keše kdekoliv.

Jaké to má východy či nevýhody oproti"klasické navigaci"?Sama lovím dle klasické navigace a nemámna svém telefonu připojení online. Manželale často loví s chytrým telefonem. Nemusíse dopředu připravovat a stáhne si aktuálněco chce. Někdy však bývá navigace pře-snější při dohledávání.

Doporučila byste nějakou konkrétní apli-kaci?Já to moc nevyužívám, ale mám v telefonuC:geo. Může být např nongeo či locus (vět-šinou jede na androidu či na iOS) nebo pla-cené geocaching. Info najdete i na navigovat.mobilmania.cz

-JB-

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 19

Page 20: inZlin léto 2012

Koupání za každého počasíUžijte si koupání bez ohledu na počasí. V hotelu Horal vyrostl rozlehlý areál WellnessHoral, jehož největším lákadlem jsou termální bazény se slanou vodou vyhřívanouaž na 36°C. V prosklené hale s výhledem doúdolí najdete plavecký bazén, zábavně rela-xační bazén s jeskyní, divokou řekou a dalšími atrakcemi a dětský bazének. Ubytovaní hosté mají vstup zdarma, pro ve-řejnost je připravena celá škála zvýhodně-ných vstupenek.Ve Wellness Horal najdete i klimatizovanékardio fitness a saunový svět. K dispozicijsou sauny, pára, tepidarium, venkovní i vnitřní whirlpool či nová slunící terasa s le-hátky. Můžete se nechat namasírovat Thaj-

kami a Srí Lančany, oživit pokožku tělovýmzábalem Rasul nebo vyzkoušet saunovací rituály. Každou první sobotu v měsíci sekoná Saunová noc s prodlouženou otevíracídobou až do půlnoci.

Wellness den pro zdravíKdyž si chcete vyčistit hlavu, nejspíš zamí-říte na masáž, do sauny nebo třeba za dob-rým jídlem. Ve Wellness Horal můžete mítvše najednou díky balíčku Wellness den prozdraví. Zahrnuje masáž dle výběru, celo-denní vstup do všech prostor a tříchodovémenu v restauraci hotelu Horal – vše zacenu vybrané masáže od 990 Kč. Wellnessden pro zdraví je nabízen ve všední dny.Může se stát příjemným kompromisem, kdyžpotřebujete „vypnout“, ale nemáte čas navícedenní dovolenou.

Poznejte Beskydy na segwayVyužijte novou půjčovnu segway u hoteluHoral. Otevřená je denně od 9:30 do 18 hodin. Tento dvoukolový dopravní

prostředek pro jednoho pasažéra je pohá-něný elektromotory a ovládaný pro pohybvpřed i vzad pouhým náklonem těla. Stačíkrátká instruktáž a vzhůru na výlet. Info na 726 939 570.

Kulíškova stezka pro dětiI na hornatém Valašsku můžete vyrazit na výlet s dětmi. Zkuste 6 km dlouhou trasuHledej poklad na Galiku, na jejímž konci naděti čeká „poklad“. Instrukce obdržíte v re-cepci hotelu Galik. Novinkou (zhruba od po-loviny července) bude Kulíškova naučnástezka okolím hotelu Horal dlouhá 2,3 km.Průvodce stezkou - chráněná sova kulíšek -na 10 zastaveních hravou formou seznámí

děti s faunou a zajímavostmi přírody CHKOBeskydy.

Golf, tenis i lanový parkVyzkoušejte také další aktivity. V Resortu Va-lachy se nachází mj. veřejné devítijamkovégolfové hřiště, lanový park s 11 překážkami,bowling či squash. Nově si můžete pronaj-mout víceúčelové hřiště pro tenis a míčové

hry u hotelu Horal. V Galiku lze využít služebpůjčovny kol.

Grilování s cimbálemKaždý prázdninový víkend si můžete zpestřitochutnávkou grilovaných specialit na ven-kovní terase hotelu Horal. V neděli od 12 do16 hodin vám k tomu při dobrém počasínavíc zahraje i cimbálová muzika.

Tipy na akce:So 7. 7. 2012Soutěž o nejlepší sýr(Lanterna)

Pá 13. – Ne 15. 7. 2012Český pohár horských kol Remoexdowhnill MTB CUP (Razula)Pá 10. 8. 2012minitriatlon Valachy ManPá 5. – Ne 7. 10. 2012Karlovský gastrofestival

Více informací o všech aktivitách: www.valachy.cz, www.wellnesshoral.cz

Užijte si relaxaci i zábavuve Velkých Karlovicích

20|

RELAX!Malebné údolí Léskové ve Velkých Karlovicích v poslední době změnilo tvář. Přijeďte v létě vyzkoušet některou

z novinek. Resort Valachy, jejž tvoří hotely Lanterna, Horal a Galik, nabízí spoustu příležitostí pro relaxaci i zábavunejen ubytovaným hostům, ale i těm, kteří si sem zajedou na jeden den „na otočku“.

Vyrazte na pěší túru nebo výlet na kole, zahrajte si golf či tenis a pak tělu dopřejte vzpruhu ve vyhlášeném relaxačním centru Wellness Horal s termálními bazény. Resort Valachy nabízí spoustu aktivit,

mezi nimiž si vyberou rodiny s dětmi, aktivní mladí cestovatelé i senioři.

foto

: arc

hiv

Vala

chy

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 20

Page 21: inZlin léto 2012

Do Beskyd za romantikouJestli chcete potěšit svého partnera či part-nerku a vytáhnout ho na romantický pobyt,doporučujeme Spa hotel Lanterna. Díky ko-morní rodinné atmosféře a poloze mimoběžný ruch je skutečnou oázou klidu. Navícnabízí maximum služeb v ceně – snídani, ve-čeři, neomezený vstup do hotelového L-Spas bazénem i do Wellness Horal v hoteluHoral, kam můžete navíc využít z Lanternybezplatný transfer. V ceně jsou i animačníprogramy s lekcemi cvičení, které jsou v létě

organizovány několikrát týdně, a zapůjčenížupanu pro váš pobyt v relaxačních zónách.Na přání si můžete nechat také nabalit pik-nikový koš na výlet do přírody, dostanete k němu i mapu těch nejlepšíchpiknikových míst. Hotel Lanterna nabízí i zvýhodněné pobytyrůzného zaměření. Když zvolíte Wellnesspobyt v Beskydech, obdržíte také masáž a kosmetické ošetření. U Letní dovolené

v Beskydech máte v ceně mj. zapůjčení se-gway, masáž, vstup do lanového parku nebodegustační večeři. Velmi oblíbená je Rela-xační neděle – pobyt z neděle na pondělí seslevou až 30%. Sleva až 30% aktuálně platíaž do 15. 7. také ve všední dny. Výhodné lastminute ceny jsou pro Lanternu občas

vypsány i v jiných termínech. Sledujetew w w . l a n t e r n a . c za nechejte se hýčkat v Beskydech.

Vyhlídka láká na ItáliiVychutnejte si jídlo všemi smysly. Restau-race Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna sejako jedna z prvních v kraji zaměřuje na zá-žitkovou gastronomii a každý měsíc nabízíjinak zaměřené degustační menu. V čer-venci láká na „To nejlepší z Itálie“, v srpnuse můžete těšit na Rybí menu a v září naHoubové.

foto

: arc

hiv

Vala

chy

inzerce

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 21

Page 22: inZlin léto 2012

22|

OPTIK MEZÍRKA - ZlínFirma patří mezi nejdéle fungující optiky ve Zlíně. Její odborní pracovníci pečují o zákazníky už více než dvacet let. Nyní je prodejna s širokou nabídkou služeb i produktů z oblasti oční optiky nově zrekonstruovaná a poskytuje zákazníkům kvalitní a skutečně rychlý servis. Zaměstnanci prodejny OPTIK MEZÍRKA jsou připraveni Vám zhotovit na míru jakoukoliv pomůcku pro korekci Vašeho zraku včetně příslušného vyšetření.

Adresa: Třída Tomáše Bati 751, ZlínProdejní doba: Po – Pá: 8:00 – 18:00 hod., So: 8:00 – 12:00 hod.

Tel.: 577 210 509, Mob.:606 512 416 -PR-

INSPIRACE!

OPTIK MEZÍRKA V NOVÉM!Nově zrekonstruované prostory prodejny pro Vaše pohodlí a perfektní servis..

Letní tip Pořiďte si kontaktní čočky!

Dioptrické i barevné

NYNÍ LEVNĚJŠÍ!!

Brýle světových značekMáme skutečně široký výběr brýlí řady světo-vých značek (např.: Oakley, Electric, Ray-Ban,Quiksilver, Roxy) pro ženy, muže i děti, včetněsportovních dioptrických, slunečních, či sa-mozabarvovacích brýlí. Běžné zakázky jsmeschopni zhotovit do druhého dne!

Měření zrakuV naší prodejně Vám změří zrak vysoce kvali-fikovaný optometrista, který se specializuje nakorekci zraku, a to bez čekání! Pracujemepouze s nejmodernějšími přístroji.

Kontaktní čočkyMáme také dlouholeté zkušenosti v aplikacikontaktních čoček. Vyzkoušejte si v naší pro-dejně kontaktní čočky. Můžete je nosit jakovhodný doplněk k brýlím na dovolenou, spor-tovat s nimi, nebo jimi brýle zcela nahradit. Ne-chte si poradit naším odborným personálem!

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 22

Page 23: inZlin léto 2012

23|

Rybí krevJiří HájíčekRománem Rybí krev pokračuje Jiří Hájíček ve své linii venkovských próz a zavádí nás tentokrát na jihočeskývenkov přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Po patnácti letech strávených v ciziněse Hana vrací do polozatopené vesničky na břehu Vltavy, kde vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou ve zdejšíjednotřídce. Ale všechno je jinak — na vylidněné návsi stojí sama. Má však odvahu podívat se zpátky, má od-hodlání ptát se sebe samé i lidí, kteří pro ni kdysi mnoho znamenali. Člověk po čtyřicítce si chce udělat po-řádek sám v sobě, uzavřít konečně staré záležitosti a bolesti, říká Hana, když se po dlouhých letech setkávás otcem, bratrem a kamarádkami z dětství.329 Kč

Londýn – Olympijský průvodce 2012Tento lehký průvodce do kapsy bude v průběhu konání LOH v Londýně nepostradatelný nejen pro všechny

fanoušky, kteří se do Londýna vypraví, ale užitečný bude i pro příznivce sportu u televizních obrazovek.Knížka je nabita textovými i obrazovými informacemi. Velký prostor je věnován představení sportovišť, dálezde naleznete detailní rozpis programu her včetně toho, kdy který náš sportovec startuje. Samozřejmostí jepopis všech olympijských sportů, kde jsou u jednotlivých disciplín připomenuty naše i světové hvězdy. Ná-

vštěvníci Londýna určitě ocení praktické rady ohledně dopravy ke sportovištím, nechybí ani důležité kon-takty, informace o Českém domě, který bude pro fanoušky letos útočištěm s bohatým programem, dále

přehledné mapy či slovníček nebo tipy pro nakupování nejen suvenýrů.199 Kč

Křížem krážem zemí českouTomáš Koutek

Netradiční průvodce po architektonických a přírodních krásách Čech. Autor úspěšné knihy Zapomenutéčeské kostely opět slovem i obrazem představuje pozoruhodné cíle svých tuzemských výletů. O cestovatel-

ské dojmy se chce podělit se zvídavými čtenáři. „Povím vám o místech, která mám rád a která byla promne důležitá v dobách dětství a na pokraji zralého věku. Vezmu vás do oblastí, jež nazývám krajinami

svého srdce. Půjdeme však i jinam, tam, kde se mi líbilo. Kdo mne bude chtít následovat nejen na strán-kách této knihy, nýbrž i při skutečném putování terénem, bude se muset spolehnout především na vlastní

nohy a místní dopravu. Ručím vám ale za to, že nebudete ochuzeni,“ slibuje hned v úvodu zajímavé knížky. 399 Kč

knihy INSPIRACE!

Bratrstvo 1 – VyděděnciJohn FlanaganJohn Flanagan, autor úspěšného Hraničářova učně, přichází s novou sérií Bratrstvo. Děj je tentokrát zasazendo Skandie, drsné země námořníků a bojovníků, a jeho hlavním hrdinou je šestnáctiletý Hal Mikkelson, synskandijského otce a araluenské matky. Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát bojovníkem. Chlapcijsou vybíráni do skupin zvaných bratrstva a musejí podstoupit tříměsíční výcvik v námořnických dovednos-tech, ovládání zbraní a bojové taktice. Bratrstvo stojí proti bratrstvu a soutěží spolu v řadě úkolů. Vítěz můžebýt jen jeden. Když se Hal Mikkelson stane nedobrovolným vůdcem bratrstva vyděděnců, musí se tohoto úkoluzhostit, jak nejlépe umí. Bratrstvo Volavek se silou ani počtem sice nevyrovná dalším dvěma skupinám, alejeho členové mohou svou vynalézavostí, důvtipem a odvahou všechny jen překvapit. 349 Kč

Velký dietní plánPetra Lamschová, Jana VašákováAutorky v průběhu dvou let shromáždily neuvěřitelné množství receptů na chutná jídla, která jsou ještě kevšemu zdravá. Sestavily z nich 12 ukázkových jídelníčků, např. bylinkový, na dodání energie, ovocný, které vy-cházejí ze zásad zdravé výživy. Každý jídelníček je představen úvodním textem a pak následují recepty nacelý týden od snídaně přes svačiny a oběd až po večeři. 299 Kč

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 23

Page 24: inZlin léto 2012

24|

Mr.GRILL - Zlín MalenoviceTak by se nejlépe dala charakterizovat nabídka nově otevřené provozovny Mr. GRILL ve Zlíně- Malenovicích hned naproti kina Květen. Strategie, kterou Mr.GRILL razí, je prostá kompli-kovaných marketinkových tahů. Dává vyznít obvyklé pravdě, že když je zákazník spokojený,tak nejen, že se rád vrací, ale rovněž bez problému doporučí návštěvu dalšímu. Mr. GRILL je ale především specialista. Hovězí burgry, kuřecí kebaby a texassko-mexickákuchyně v prvotřídním provedení. Vždy čerstvé suroviny, zelenina a maso jsou základempro kulinářskou praxi, pohotových a profesionálních kuchařů. Příjemné prostředí s poseze-ním s pohledem na přípravu Vaší objednávky, patří k očekávaným smyslovým požitkům. Provozní doba Vás nenechá na pochybách, že zastavit se na svačinu či vydatnou porci skvělého jídla a to klidně zabalenou na cestu domů, s možností objednat si po telefonu časodběru, je skvělý tip na DOBROU CHUŤ !

J.Staši 1148, 763 02 Zlín-Malenovice

GPS: 49.2071375N, 17.5944406EOtevřeno: Po-Pá 10h - 22h, So 11h - 22h, Ne 11h - 21hTel.: 601 224 601

"LIFE'S TOO SHORT TO EAT BAD FOOD."

Dokonalá jednota kvality a chuti za skvělou cenu!

• 100% Beef• Otevřená kuchyně• Čerstvé a rychlé• Takeaway = vše s sebou

• Platba stravenkami

ZAVOLEJTE A MY NACHYSTÁME

VAŠI OBJEDNÁVKU

NA DOHODNUTÝ ČAS !

ZlínOtrokovice Malenovice

K

kino Květen

S E R V I S

Tel.: 601 224 601

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 24

Page 25: inZlin léto 2012

|25

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 25

Page 26: inZlin léto 2012

26|

O Adamovi Stříteském aka Dj Tommy Rogers jsmejiž několikrát psali, ale tento zlínský rodák nás stálenepřestává překvapovat svými úspěchy. Ahoj Adame, zkusme si ve zkratce shrnout tvé dosa-vadní úspěchy na taneční scéně. V létě v roce 2010 jsem dosáhl mety pro dje té nejvyššía zahrál jsem si v nejlepším klubu na světě, v AMNESIAIBIZA (4x vyhlášený The Best Global Club on the wordon WMC in Miami), kdy na party v klubu bylo plno

a průběh party si dovedete představit! Ruce nahoře, to nejlepší z progressive house music a strhující atmos-féra nejlepšího party místa na světě! Další rok 2011 se strhla vlna hraní. Hned v lednu měpozvali jako hlavního hedlinera na 9. narozeniny lon-dýnského klubu PACHA, který patří do celosvětověznámé sítě tanečních klubů. V březnu jsem obdržel po-zvání na nejprestižnější hudební konferenci v USA-Florida-Miami WMC, což jsou pro hudbu něco

Dj Tommy Rogers"měl jsem tajný sen.."

ROZHOVOR!

Dj Tommy Rogers se narodil a žije v České Republice ve městě Zlín. V prestižních hudebních cenách O2 DanceMusic Awards se svou party "Dirty Dancing" nejdřív obsadil 3. místo, rok na to 2. místo a v roce 2009 se umístil

na prvním místě jako nejlepší klubová party noc v ČR. Pravidelně hrává a je dlouholetý rezident nejlepšíchklubů v ČR, jako jsou Mecca a Duplex Prague nebo Staré Lázně v Kolíně. Je pravidelný rezident v nejprestižněj-ším afterklubu v pražském STUDIO 54, kde se jeho sety dají považovat za neskutečný zážitek a mají obrovskou

oblibu. Kromě toho, že je Tommy Rogers vynikající dj s přesnou technikou mixu a výběrem těch nejlepšíchskladeb plných strhující energie, tak stojí za zmínku i jeho šoumenské podání setu, kdy rozdává lásku a radost

všem party lidem kolem, jak on sám říká. Má na kontě hraní s DJskou elitou jako jsou Tiesto, David Guetta,Roger Sanchez, Bob Sinclair, Layo & Buswacka, Antoine Clamaran, Oliver- La Troya, X-Press 2, Lee Dagger, Eric

Prydz, Chris Cox a mnoho dalších.

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 26

Page 27: inZlin léto 2012

|27

jako oskary pro film. Zde jsem vystoupil na několikaparties a dokonce jako první čech v historii hrál nahlavním ceremoniálu před předáváním hudebníchcen! Na konci března jsem byl v USA-Los Angeles týdenzavřený ve studiu se superstar djem z USA, nominova-ným na Grammy - Chrisem Coxem, jedním z nejlepšíchklubových zpěváku na světě - Peytonem a vynikajícímkytarystou Michalem Ševečkem a společně vytvořiliskladbu “Changin”, která byla před týdnem nasazená v anglické hitparádě Top 40 a už v druhém týdnu je navynikajícím 23 místě! V červnu jsem opět obdržel po-zvání do AMNESIA IBIZA clubu a to rovnou na openingparty tohoto klubu! Vystupoval jsem zde jako prvníčech v historii a událost to byla světového formátu!Všude přítomné televize včetně MTv a RedBull Tv, novi-náři a za své mluvilo i to, že se ten den v klubuvystřídalo přes 12000 lidí! Jedná se o to, že openingparty je něco speciálního a je to vždy jen pro místní re-zidentní dje a “taková rodinná záležitost nejbližšíchAmnesia djs“ a tím to mělo ještě větší váhu! V srpnu“opět” AMNESIA IBIZA a v září zase AMNESIA IBIZA! Zazmínku stojí jistě i to, že v tomto klubu hrávají nejlepšídjs na světě jako jsou Armin Van Buuren, Paul Van Dyk,Sven Wath, Rogers Sanchez, Eryc Prydz, Sader VanDoor, Les Schmitz, MarT a mnoho dalších!

Je vidět, že teda nezahálíš. A co chystáš na tohleléto, na jakých zajímavých místech budeš opěthrát? Neříkej, že zase AMNESIA IBIZA?Ano. Opět jsem održel pozvání do Amnesia Ibiza klubua to na středu 25.7.2012. Pro mě jako pro Dje, kterýmá djing jako koníček, tak je to pocta ta největší!! Projakéhokoliv dje na světě, je možnost zahrát si v clubuAmnesia na Ibize něco jako pro sportovce být naOlympiádě! Je to dosažení hudebního Olympu! Když semě před sedmi lety moje přítelkyně Pavlínka ptala, kdyskončím s hraním a budu s ní doma, tak jsem ji řekl, žeaž budu hrát v Amnesii na Ibize! Tehdá jsme to řekl,protože jsem byl přesvědčený, že se tam nikdy nemůžudostat. Věděl jsem, že je to jen pro vyvolené a ty nej-lepší dje co po světě chodí a tak jsem to měl jako tajnýsen a byl jsem přesvědčen, že se já „hodný klukz Moravy ze Zlína“ tam nikdy nemůžu dostat! Takžekdyž mě v roce 2010 poprvé pozvali, tak jsme tomu ne-mohl ani uvěřit! Je pravda, že dokud jsem tam nestál,tak jsem tomu nevěřil! Byl jsem v ten moment nejšťa-stnější člověk na světě!! Takže pro mě to je úplněnejvíc co se dá v djs životě dosáhnout a jsem za to ne-skutečně happy!! Ještě mířím v létě do Turecka na party, kde vystoupímna největším plovoucím klubu “Catamaran” s kapaci-

tou 1500 lidí. Velmi se těším a dál čekám na potvrzeníhraní v Chorvatsku na ostrově Pag. To je zahraničí a u nás mě pak můžete vidět a slyšet na nejlepším ven-kovním festivalu Mácháč, kde hraju v sobotu25.8.2012 na hlavní stage.

dik za odpovědi a přeji hodně roztančených lidíredx

inzerce

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 27

Page 28: inZlin léto 2012

HUDEBNÍ FESTIVALYTRNKOBRANÍ24. - 26. 8., VizoviceTrnkobraní je letos skutečně barevné. Tedyco se žánrů a především jmen hudebníchosobností týče. V pátek vystoupí nejpopu-lárnější raper československé hudebníscény Rytmus, oblíbený zpěvák TomášKlus, Xindl-X, Jana Kratochvílová, VáclavNeckář, či stále populárnější kapela Zrní.Sobota začíná už od desáté hodiny a těšitse můžete na Richarda Müllera, VlastuRedla, tradičně kapelu Fleret, dále JiříhoStivína, či skvělou formaci Gipsy.cz. A ne-děle nabídne už tolik očekávanou soutěž vpojídání švestkových knedlíků, moderujeZdeněk Izer. Z kapel přijedou slovenští Hor-kýže Slíže, Mig 21, či Jaroslav Uhlíř s ka-pelou. www.trnkobrani.cz

ZLÍNSKÝ WOODSTOCK 1. 9., Zlín MalenovicePrvního září startuje už tradiční zlínský fes-tival. Během jednoho večera se prostřídajíčtyři zajímavé hudební formace, z nichžkaždá zaujímá specifické místo na českéhudební scéně. Od osmnácti hodin vy-stoupí Kačes a Nový Rumpál, AG Flek, Mi-chal Prokop & Framus Five a SupportLesbiens se svými nejnovějšími hity z po-slední desky. www.vlw.cz

ROCK FOR PEOPLE3. – 6. 7., festivalpark Hradec Královéwww.rockforpeople.cz

BOSKOVICE 20125.-8.7., Boskovicewww.boskovice-festival.cz

COLOURS OF OSTRAVA12. – 15. 7., Ostravawww.colours.cz

FESTIVAL SLUNCE STRÁŽNICE 201012. - 14. 7., Strážnicewww.festival-slunce.cz

MIGHTY SOUNDS 2012 13.-15.7. lrtiště ČÁPŮV DVŮR, TÁBORwww.mightysounds.cz

MASTERS OF ROCK 201212. – 15. 7., Vizovicewww.mastersofrock.cz

13. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND12 - 14. 7., Uherské Hradištěwww.jdp.cz

ROŽNOVSKÉ HUDEBNÍ ÚLETY13. 7., koupaliště Rožnov pod R. www.ulety.com

OTROKOVICKÉ LETNÍSLAVNOSTI20. – 22. 7., Otrokovicewww.besedaotrokovice.cz

BAMBOOFORESTFEST 20.-21.7. U Štěrkáče Otrokovicewww.bambooclub.cz

SUMMER THUNDER21.7.2012, Lidečko – Areál Račnéwww.jzdpromotion.cz

BENÁTSKÁ NOC 201227.-29.7. Vesec- Liberecwww.benatskanoc.cz

COOL FEST30. 7., pod zámkem Břeclavwww.coolfest.cz

BESEDA U BIGBÍTU3. - 4. 8., Tasovwww.besedaubigbitu.cz

SLAVNOSTI PIVA3.- 4.8., Kamínka- Roštínwww.kamínka.cz

SÁZAVAFEST2. - 5. 8., Benešovwww.sazavafest.cz

BRUTAL ASSAULT8. 8. – 11. 8., Josefovwww.brutalassault.cz

GRAPE FESTIVAL10.-11.8.2012, Letisko Piešťanywww.grapefestival.sk

VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ17. 8. Amfiteátr Na Stráni,Rožnov pod R.www.tka.cz

SÉRIE KONCERTŮBUCHLOVSKÉ HUDEBNÍLÉTO 2012 Zámecký amfiteátr Buchlovicewww.vichr.cz

KONCERTY V ZAHRADĚPANSKÉHO DOMUčervenec - srpen, Uherský brodwww.ub.cz/dk

LÉTO V PANSKÉ ZAHRADĚčervenec - srpen, Vsetínwww. dkvsetin.cz

10. VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTOčerven – září, Rožnov pod Radhoštěmwww.valasskedivadelnileto.cz

COUNTRY, FOLK A BLUEGRASSSTARÝ DOBRÝ WESTERN 3. - 4. 8., Bystřička (okres Vsetín)Již 14. ročník country festivalu. Za uplynu-lých třináct ročníků se festival rozrostl zjednodenního regionálního festiválku nadvoudenní festival se dvěmi scénami, naněmž vystupují největší hvězdy českécountry a také zahraniční hosté. Návštěv-níci se mohou těšit na spoustu doprovod-ného programu ve stylu country & westerna hlavně dva dny a dvě scény plné kvalitnímuziky. www.starydobrywestern.cz

FOLKOVÉ PRÁZDNINY21. 7. - 28. 7., Náměšť nad Oslavouwww.folkoveprazdniny.cz

FESTIVÁLEK NA KOPEČKU21. 7., Lukoveček, myslivecká chatanakopeclu.websnadno.cz

AMFOLKFEST28. 7., Pulčínwww.amfolkfest.cz

37. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK30.8. - 2.9., Mohelnicewww.mohelnickydostavnik.cz

FESTIVALY VÁŽNÉ HUDBY44. KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO červen až září 2012, Kroměřížwww.hudebni-kromeriz.cz

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE16. 7. - 21. 7., Lázně Luhačovicewww.lazneluhacovice.cz

MUSICA HOLEŠOVsrpen - září 2012, Holešovwww.baroknihudba.cz, www.musicahole-sov.cz

SLAVNOSTI A FOLKLORNÍ FESTIVALY

FEDO 201223.-26.8. Zlín16. Mezinárodní festival dechových a folk-lorních souborů ve Zlíně, navazuje na dlou-holetou tradici pořádaných festivalů veZlíně. Cílem festivalu je podpořit zájem zej-ména o českou dechovou hudbu a folklornítradice v České republice. Pravidelně sefestivalu zúčastňuje okolo 30 souborů.Koncerty a průvod se konají v centru Zlína.vdozlin.cz

VALAŠSKO A JEHO MUZIKANTI – Frenštátsko a Frýdecko8. 7., VMV, Rožnov p. R.www.vmp.cz

52. KOPANIČÁRSKÉSLAVNOSTI13. 7. - 15. 7., Starý Hrozenkov

HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI 20. - 22. 7., Velká nad Veličkouwww.obecvelka.cz

ROMSKÁ PÍSEŇ21. 7., Dřevěné městečko VMPRožnov p. R.www.vmp.cz

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT3. 8. - 5. 8., Valašské muzeum v pří-rodě, Rožnov pod Radhoštěmwww.janosikovdukat.fos.cz

OZVĚNY HORŇÁCKA 18. 8., Velká nad Veličkouwww.obecvelka.cz

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTIVÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK8. 9. - 9. 9., Uherské Hradištěwww.slavnostivinauh.cz

Sázavafestplný hvězd!2.-.5. Benešov u PrahyMultižánrový a multikulturní festi-val Sázavafest slaví 12 let svéhotrvání a nabídne 5 hudebníchscén, na kterých vystoupí více než120 účinkujících. Zahrát přijedouKaiser Chiefs, Fun Lovin´ Crimi-nals, Lyre Le Temps, Molotov, Ka-tarína Knechtová, Mňága a Žďorp,Sto zvířat, Tomáš Klus, Mandrage,Nightwork, Monkey Business, Woh-nout aj. Návštěvníci se mohou těšitna taneční hudbu v podání např.Paula Oakenfolda či na reggae aska rytmy Michala Šepse, Mr. Co-comana, Yellow Umbrella či TheSpankers. Těšit se můžete i na do-provodný program, který bude za-hrnovat Dětský koutek Minimax,Tech zónu ČVUT či Ozvěny AniFestu. Vstupenky na celý festival pořídíteza 1.290 Kč + poplatky a k dispo-zici budou na místě i jednodennívstupenky na čtvrtek a sobotu. Festival proběhne 2. – 5. srpnav Benešově u Prahy. www.sazavafest.cz

28|

LETNÍ FESTIVALY&AKCE

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 28

Page 29: inZlin léto 2012

PÍSNÍ A TANCEM13. 9. - 16. 9., Lázně Luhačovicewww.folklornisdruzeni.cz

DALŠÍ AKCEVELEHRAD 2012 - DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE4.-5.7. Velehradwww.velehrad.eu

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍŘEZBÁŘŮ HEJŮV NOŽÍK6. 7., Dřevěné městečko VMPRožnov p. R.www.vmp.cz

TRADIČNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ12. 7., Starý pivovar KM, 18:00

GULÁŠFEST 12. - 14. 7., Valašské Meziříčíwww.gulasfest.cz

9.ROČNÍK SETKÁNÍ VETERÁNŮ A HASIČSKÉ TECHNIKY14.7. Zámecká zahrada Holešov

15. SETKÁNÍ MAJITELŮHISTORICKÝCH VOZIDELBESKYD RALLYE27. 7., Dřevěné městečko VMPRožnov p. R.www.vmp.cz

DEN ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ28. 7. - 29. 7., Dřevěné městečkoVMP, Rožnov p. R.www.vmp.cz

SLAVNOSTI BRATRSTVÍČECHŮ A SLOVÁKŮ NA JAVOŘINĚ29. 7., Areál pod Javořinouwww.velkajavorina.com

BITVA O VELIGRAD11.- 12. 8., Archeoskanzen Modráwww.archeoskanzen.cz

LETNÍ LETNÁ19. 8. - 2. 9., Praha, LetnáJediný tuzemský festival, který systema-ticky uvádí nejlepší soubory tzv. novéhocirkusu, uměleckého směru, který kombi-nuje cirkusové dovednosti s divadelní po-ezií. Program Letní Letné tvoří běhemčtrnácti dnů přes 90 představení, festiva-lová škola pro děti, dílny cirkusových iuměleckých dovedností, koncerty, diskuseči představení pod širým nebem.www.letniletna.cz

LÁZEŇSKÝ ŠVIHÁKFestival humoru a smíchu 9. - 13. 7., DK Elektra Luhačovicewww.mdkelektra.cz

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 29

Page 30: inZlin léto 2012

FILMOVÉ FESTIVALY

38. LFSŠ21. 7. - 39. 7., Uherské Hradiště Film, výstavy, divadla, koncerty, besedy,..LFŠ nabízí jedinečné setkání s AbbásemKiarostamím, Istvánem Szabóem, Ondře-jem Vetchým a dalšími hosty festivalu.Vzácným hostem 38. Letní filmové školybude jeden z nejvýznamnějších španěl-ských režisérů Carlos Saura, který letososlavil své osmdesáté narozeniny. V rámciLFŠ Music Stage 2012 vystoupí předníjména domácí hudebně alternativníscény Iva Bittová, Lenka Dusilová, Načeva,Midi lidi, Traband, Floex, DVA a Bratři Orf-fové. Programový koncept LFŠ počítá sešesti každoročně se opakujícími sekcemi:Fokus (hlubší pohled do historie, vývoje atendencí konkrétní národní kinematogra-fie), Spektrum (představuje aktuální osob-nosti či témata), Inventura (specifikumLetní filmové školy představuje archivní aklasické snímky v podobě retrospektiv čikapitol z filmové historie), Visegradský ho-rizont (kinematografický průnik čtyř zemíbývalé visegradské čtyřky), AČFK uvádí aZvláštní uvedení (sekce je prostorem prospeciální typy projekcí mimo formát ostat-ních cyklů).www.lfs.cz

FESTIVAL NAD ŘEKOU3. 8. - 10. 8., Písekwww.festivalnadrekou.cz

Otrokovické letní slavnosti přinesou Pivoparádui Žlutého psa

Kapely Žlutý pes, Kabát revival nebo Premier, Pivoparáda, letní kino,Hospoda Jiřího Pomeje. Doslova jednímvelkým kulturním stánkem se stane od20. do 22. července město Otrokovice. Na různých místech města se tou doboutaké odehrají koncerty a jiné kulturní azábavné akce při 1. ročníku Otrokovic-kých letních slavností.

„V parku před Společenským domem Baťov, na Štěr-kovišti, v Kvítkovicích je připraven rozmanitý pro-gram, také rybářskou základnou budou znít tóny

reggae festivalu v čele s Michalem Šebsem, finalis-tou Česko Slovenské Super-star. Chystá se vystou-pení kapel, jako je Žlutý pes, Premier, Street 69,Kabát revival, Jonah Hex a dalších, například pořadHospoda Jiřího Pomeje a festiválek Pivoparáda, kdesvé speciality nabídne 12 pivovarů,“ přiblížil drama-turg Otrokovické BESEDY Josef Huslík. Kromě hu-debních produkcí si zábavu užijí dospělí i děti přiaquaerobicu s Evou Urbanovou a jiných atrakcích.Součástí Otrokovických letních slavností je i so-chařské sympozium, během kterého budou moci lidépřímo sledovat práci řezbářů. Plastiky, které vznik-nou během řezbářského sympozia rukama místníchumělců, najdou své místo na různých prostranstvíchv Otrokovicích. Pro sochy zajistilo město už na jařešest vyzrálých dubových kmenů.

-PR-

LETNÍ FESTIVALY&AKCE

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 30

Page 31: inZlin léto 2012

LETNÍ FESTIVALY&AKCENenechte se zmást názvem. Beseda u Bigbítu je multi-žánrový festival, na kterém se letos potkají angličtí elektrorockeři Three Trapped Tigers a skotští jazzrockovíexperimentátoři Hidden Orchestra, starý dobrý blues ze Spojených států Cedric Burnside Project či polská divoženka Olivia Anna Livki. To je základ dvoudenní pohody středně velkého festivalu v přírodním areálu Topolového hájku na okraji malé slovácké vísky Tasov.

O víkendu 3.-4. srpna oslaví na Besedě 40 kapel ze 7 zemí dvacáténarozeniny festivalu, který se z lokální rockové přehlídky vyklubal v jednuz dramaturgicky nejzajímavějších akcí na Moravě. Dramaturgickou svobodu festivalu odráží i jeho headlineři – Hidden Orchestra a ThreeTrapped Tigers. Na obou jsou znát současné tendence nezávislé hudby– propojování zdánlivě nesourodých hudebních žánrů a z ní pramenícíabsolutní tvůrčí svoboda.

Z českých interpretů se mohou návštěvníci těšit na Bonuse, Princeof Tennis, Vložte kočku či Prago Union, ze Slovenska dorazí legendárníVidiek, Hugo d´Gen nebo Korben Dallas, vystoupí také polská samo-rostka Olivie Anna Livki a maďarští psychedelici RasaSound. Zkrátka, hledáte-li kvalitní, pohodový festival v půli léta,právě jste jej možná našli. Více na: www.besedaubigbitu.cz

Dvacátá Beseda u Bigbítu:40 kapel ze 7 zemí, inspirace a otevřenost

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 31

Page 32: inZlin léto 2012

32|

Bamboo klub pořádá od 20.-21.7. 2012 u Štěrkáče v Otrokovicích veleúspěšný hudební ka-ribský festival prezentující styly Ska, Reggae, Latino, Funk, Jazz, …Exotičnost festivalu je

podpořena širší nabídkou zahraničních interpretů. Vystoupí zde hosté z Jamajky, Keni,Peru, Kuby, Velké Británie a samozřejmě řada tuzemských umělců. Za zmínku určitě stojílegendární reggae formace Švihadlo a také úspěšní účastníci soutěže Československá Su-

perstar Michal Šeps a Alžběta Kolečkářová.

BAMBOO FOREST FEST 2012Zde jídelníček hlavního pódia(novinkou je také druhá Djs stage)

* Švihadlo (Jam/CZ)* FIRESON (Keňa) & RIDDIM SHOT* Deadly Hunta (UK)

& Wicked sound* Los Rumberos En Grande

(Cuba, Peru, CZ) InternationalAfro-Cuban orchestra

* Michal Šeps - The Zimmer Frei for All mighty

* Alžběta Kolečkářová* Trio De Janeiro* Reggay* Zion Squad* Ganja band Ivana Štráfka* Kam idu, Tam idu (Otrokovice)* Zabillow* SkA`N`DaaL* Afarastafa

Trio de Janeiro Funk & latina, úpravy lidovek, šlapající osmičlennásestava z východních Čech s výbornou zpěvačkouVeronikou Bartošovou. Živelná a povedená fúzeworld music a latinskoamerických, jazzových a fun-kových stylů se nezdráhá mazaně zařadit do tohoproudu i české lidové motivy jako Anička dušička čiByla cesta ušlapaná. Nejedná se ovšem o nějakoužánrovou exhibici, která by měla ukázat, covšechno tihle muzikanti dokážou zahrát - jde o ra-dostné a nápadité využití stylových struktur, ježjsou osobitě pojaty.Výjimečný vkál Veroniky Bar-tošové přetéká energií a živelností. Kapelu baví ex-perimentovat a nacházet neprošlapané pěšiny vpralese hudební kreativity. Výbušná směs funky la-tiny říznuté moderním jazzem. Více na: www.trio-dejaneiro.cz

***ZION SQUAD***Moravský 10-členný band, hrající progresivní roc-kers reggae (s prvky dubu, rocku, funky nebo hip-hopu) s oduševnělými českými texty. Úspěšnáprostějovská kapela funguje už skoro 7 let. Poprvním albu a několika singlech jako Pálíme nej-větší (To je marihuana), Krize nebo HudbaH se po-malu chystá na album nové a do světa nedávnoposlala singl Mr. Harmony (feat. Deadly Hunta) i svideoklipem.(viz. bandzone.cz a youtube.com)

LOS RUMBEROS EN GRANDEPro dosažení hutnosti zvuku velkých salsových or-chestrů vzniklo v červnu roku 2010 zbrusu nové tě-leso s názvem LOS RUMBEROS EN GRANDE,největší salsa orhestr v Čechách. Jak značí již sa-motný název, jedná se o další z řady projektů PetraSmetáčka, velikého nadšence do afro-kubánskéhudby. Ten využil svých dosavadních bohatých zku-šeností pro vytvoření mohutné, v současnosti jižpatnáctičlenné „all-stars“ kapely, jejímž těžištěmje plně obsazená perkusivní afro-kubánská ryt-mika. Druhou podstatnou složkou je osmičlennásekce dechová, to vše doplňuje autentickým zpě-vem Kubánec Jorge Concepción. Repertoár je tvo-řen zejména z vlastních kompozic, setkat se zdevšak můžete i se známými salsovými hity ve vlast-ních úpravách.

ŠvihadloSkupina Švihadlo reprezentuje na české hudebníscéně jako jedna z mála hudební směr reggae vjeho orthodoxní podobě. Po krátké punkové epi-zodě v začátcích souboru se kolem roku 1985 pů-vodem mladoboleslavská kapela začala důslednězabývat reggae. Příchodem několika pražských hu-debníků a především černého Jamajčana, pů-vodně studenta ČVUT, Vincenta Richardse,postupně stanula na pře- dní pozici tohoto stylu unás. Současné koncerty nabízejí jak starší hity taki nejnovější taneční pecky, všechny v nových aran-žích a s novou rytmikou, se zjevnou snahou opros-tit se od svírající kazajky tradičního roots reggae,

které však kapela stále umí, a ráda si občas hodí iněkteré Marleyovské standardy.

Fireson

Fireson je stoupající hvězda keňského reggae adancehallu. Stojíc na uvědomělé straně místníscény je považován za nejtalentovanějšího mla-dého umělce z Keni. Ve své tvorbě mluví o záleži-tostech každodenního života, kriminalitě, mladýchgangsterech a mnoha dalších sociálních problé-mech; Fireson bojuje proti Babylonu hudbou. Vesvých písních se snaží mladým ukázat cestu spra-vedlnosti, lásky, jednoty a propagovat rastafarián-ské principy. Více na: soundcloud.com/fireson

LETNÍ FESTIVAL

Festival je součástí Letních otrokovických slavností. Koná se za každého počasí!!! Areál je z části zastřešen cca600míst. Velký výběr luxusních pivíček, grilované lahůdky, veganské speciality, exotický cocktail bar a jiné. Vstup:na místě 200CZK/1den, 350CZK/2dny předprodej 170CZK/1den, 300CZK/2dny probíhá v Bamboo klubu. děti do 12

let vstup ZDARMA. Více na www.bambooclub.cz, [email protected], tel:+420 737 145 849

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 32

Page 33: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 33

Page 34: inZlin léto 2012

Léto je zde a s ním i jubilejní 10. ročník mezinárodní přehlídkytvrdé muziky s názvem Masters Of Rock. Festival se ve své krátkéhistorii propracoval hned k celé řaděnej a pravidelně získává prestižníocenění. Je to z hlediska turistic-kého ruchu jednoznačně největšíkulturní akce, a to nejenom v našemkraji, ale i v ČR. Do Vizovic letos míříhudební fanoušci ze 34 zemí světaa nejdelší cestu podnikají fanoušciaž z Brazílie, USA, Kanady či Singa-puru. Na dvou pódiích se pak před-staví na 70 kapel z 13 zemí světa.Své recenze z festivalu přijedou psát novináři téměř ze všech vý-znamných evropských hudebníchčasopisů. Slovíčko "mezinárodní"zde tedy platí ve všech směrech.

"Masters" je ale především velkouatrakcí a svátkem pro české fanoušky. Ti také rozhodli o tom, že v hudebních festi-valových cenách pro rok 2011 vyhrál kate-gorii "Nejoblíbenější festival ČR" právě

Masters Of Rock! Jinak "Masters" každo-ročně získává nejrůznější ocenění v anketáchrůzných periodik, takže se může pochlubit ti-tuly "Nejoblíbenější kulturní akce Zlínskéhokraje" (týdeník Sedmička), "Koncert roku"(časopis Rock and Pop), "Hudební událostroku" (časopis Spark).

A na co se můžeme těšit letos? Headlinerem letošního ročníku je celo-

světově nejúspěšnější metalová kapela po-sledních 10 let - NIGHTWISH! FinovéNIGHTWISH se po 3 letech vrací na pódiumfestivalu Masters Of Rock s ohromující me-gashow, s produkcí, která čítá několik ka-mionů! A nejen to! NIGHTWISH vámpředstaví své nové, koncepční album "Ima-ginarium", metalové album plné fantasií za-halených v surrealistickém hávu. Jde o vskutku fantastické hudební dílo o 13 pís-ních, ke kterému kapela dokonce natočilamuzikálový film, kde jsou videoklipy k jed-notlivým písním propojeny dialogy v jednusouvislou dějovou linii. Píseň "The Last RideOf The Day" se dokonce stala oficiální hym-nou letošního mistrovství světa v ledním ho-keji, které proběhlo ve Finsku a ve Švédsku.

Alba se prodalo již téměř 1 milion kusů, cožje více než posledního alba Iron Maiden! S NIGHTWISH zkrátka opět velkolepě ožijívšechny naše noční můry a sny. S dosud nej-větší pódiovou show přijede také klenot ho-landského symfonic-metalu WITHINTEMPTATION, světovou premiéru písně, slo-žené speciálně pro české fanoušky si při-chystali u nás nesmírně populární švédovéSABATON, kteří přijedou představit takésvou zbrusu novou sestavu, složenou ze zku-šených muzikantů. Poprvé na festivalu v České Republice zahrají legendární IrovéTHIN LIZZY. Ohromnou událostí bude také vy-stoupení německé kapely UNISONIC, vekteré se po dlouhých 24 letech společněpředstaví ex-Helloweeni Michael Kiske a KaiHansen. Všichni fanoušci čistokrevnéhohard-rocku se mohou těšit na světový co-meback Švýcarů GOTTHARD s novým zpěvá-kem v čele! Česká metalová legendaARAKAIN si přizvala na Masters Of Rockvelmi exklusivního hosta - Lucii BÍLOU, kteráspolu s kapelou Arakain vystoupí pouze najediném festivalu - Masters Of Rock! Zkrátkaje toho opravdu hodně, co vás letos na"Masters" čeká!

34|

MASTER OF ROCK!

MASTERS OF ROCK 2012Nejoblíbenější festival v České Republice roku 2011 je opět tady!

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 34

Page 35: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 35

Page 36: inZlin léto 2012

36|

PROGRAM FESTIVALURONNIE JAMES DIO StageČtvrtek 12. 7. 14:00 - 14:50 Legendy se vrací15:10 - 16:00 Saltatio Mortis16:20 - 17:20 The Sorrow17:40 - 18:40 Horkýže Slíže19:10 - 20:20 Kamelot20:50 - 22:05 Thin Lizzy22:50 - 00:20 Within Temptation00:50 - 02:00 Bloodbound

Pátek 13. 7. 11:00 - 11:45 ZakázanÝ ovoce12:00 - 12:45 Ribozyme13:00 - 13:50 Suicidal Angels14:05 - 14:55 Vitacit15:10 - 16:00 Visací Zámek16:15 - 17:15 Sirenia17:45 - 18:45 Freedom Call19:15 - 20:25 Exodus20:55 - 22:10 Unisonic22:50 - 00:20 Edguy00:50 - 02:00 Pain

Sobota 14. 7. 10:00 - 10:40 Lady Kate10:55 - 11:35 Odium11:50 - 12:40 Sebastien + Roland Gra-pow a Apollo Papathanasio12:55 - 13:45 Milking The Goatmachine14:00 - 14:50 Citron15:05 - 15:55 Kissin´Dynamite16:10 - 17:20 Arakain + Lucie Bílá17:50 - 18:50 Firewind19:20 - 20:30 Korpiklaani21:00 - 22:10 Startovarius22:50 - 00:20 Nightwish00:50 - 02:00 Deathstars

Neděle 15. 7. 10:00 - 10:30 Mistake10:45 - 11:35 Salamandra11:50 - 12:40 Škwor12:55 - 13:45 Skyforger14:05 - 14:55 Doga15:15 - 16:05 Hell16:25 - 17:25 Paul Di´Anno17:45 - 18:45 Tiamat19:05 - 20:15 Gotthard20:45 - 22:00 Arch Enemy22:30 - 24:00 SabatonZměna programu vyhrazena!

Také druhá ALFEDUS MUSIC STAGE seplní zajímavými jmény! Jsou to např.angličané NEONFLY a další populárnía známé kapely jako Chaos In Head,Checkpoint, Eagleheart, Dying Pas-sion,Traktor, Metropolis (SK), Porta In-feri, Tristana (SK), Hand Grenade,Blamage, Personal Signet, Mad Fre-quency (SK), Rimortis, Remains Of Force, nebo Scelet. Další kapely zdebudou ještě přibývat. Je na co se těšit!

ALFEDUS Music Stage:Čtvrtek 12. 7. 16:00 - 16:45 Atd17:10 - 17:55 Porta Inferi18:20 - 19:05 Miss God19:30 - 20:15 Personal Signet (SK)20:45 - 21:30 Mad Frequency (SK)22:00 - 22:45 Hand Grenade23:15 - 00:00 Metropolis (SK)

Pátek 13. 7. 16:00 - 16:45 Traktor17:10 - 17:55 Neonfly (UK)18:20 - 19:05 Abax19:30 - 20:15 Rimortis20:45 - 21:30 Dying Passion22:00 - 22:45 S.E.X. Department (Swe)23:15 - 00:00 Anime Torment

Sobota 14. 7. 16:00 - 16:45 Tristana (SK)17:10 - 17:55 Archontes (RUS)18:20 - 19:05 Bad Face19:30 - 20:15 Chaos in Head20:45 - 21:30 Checkpoint22:00 - 22:45 Reverends23:15 - 00:00 Absolut Deafers

Neděle 15. 7. 16:00 - 16:45 Hentai Corporation17:10 - 17:55 Eagleheart18:20 - 19:05 Blamage19:30 - 20:15 Remains Of Force20:45 - 21:30 Scelet22:00 - 22:45 Dragon´s Eye (POL)23:15 - 00:00 Monika Agreba se Seven(Ml.B)Změna programu vyhrazena!

AUTOGRAMIÁDY na PROSPERITA Meetand Greet Stage nebudou chybět! Program autogramiád:

Čtvrtek 12. 7. 14:30 - 15:00 The Sorrow15:15 - 15:45 Legendy se vrací16:00 - 16:30 Horkýže Slíže16:45 - 17:15 Saltatio Mortis17:30 - 18:00 Kamelot18:30 - 19:00 Thin Lizzy19:15 - 19:45 Bloodbound20:00 - 20:30 Within Temptation

Pátek 13. 7. 12:25 - 12:55 Vitacit13:10 - 13:40 ZakázanÝ ovoce13:50 - 14:20 Ribozyme14:30 - 15:00 Sirenia15:15 - 15:45 Suicidal Angels16:00 - 16:30 Freedom Call16:45 - 17:15 Visací zámek17:30 - 18:00 Exodus18:30 - 19:00 Unisonic19:15 - 19:45 Pain20:00 - 20:30 Edguy

Sobota 14. 7. 12:30 - 13:00 Citron13:30 - 14:00 Sebastien + hosté14:40 - 15:10 Arakain15:20 - 15:50 Milking The Goatmachine16:00 - 16:30 Firewind16:45 - 17:15 Kissin´Dynamite17:30 - 18:00 Korpiklaani18:30 - 19:00 Stratovarius20:20 - 20:50 Deathstars

Neděle 15. 7. 10:20 - 10:50 Škwor11:45 - 12:15 Salamandra13:05 - 13:35 Doga13:50 - 15:30 Sabaton15:45 - 16:15 Skyforger16:30 - 17:00 Gotthard17:15 - 17:45 Hell18:00 - 18:30 Arch Enemy18:45 - 19:15 Paul Di Anno19:30 - 20:00 TiamatZměna programu vyhrazena!

KOMPILAČNÍ CD MASTERS OF ROCK 2012Stejně jako každý rok, i letos bude proprvních 10.000 fanoušků, kteří pro-jdou branami festivalového areálu při-pravena oblíbená kompilační CD seskvělými songy účinkujících kapel.

FESTIVALOVÝ SHOPBohatý výběr festivalových produktů vefestivalovém obchůdku opět zaručen!V prodeji budou všechny známé festi-valové věcičky, včetně DVD Masters OfRock 2011. Nejoblíbenějšími produktyjsou vždy festivalová trička s logy účin-kujících kapel, takže ty nebudou chy-bět a těšit se můžete také nanovinkové produkty!

CAMPY, PARKOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍStanování - ZDARMA na označenýchloukách okolo likérky R. Jelínek. Tytocampy se otevírají ve středu 11. 7. v 10:00 dopoledne. Vjezd to těchtokempů autem nebude povolen! Festi-valový areál s non-stop sprchami budeotevřen ve čtvrtek 12. 7. ve 12:00hodin a uzavřen v pondělí 16.7. ve 12:00 hodin!Další stanovací, parkovací a ubytovací možnosti:Parkoviště a camp Dřevoskladycamp, vzdálený 200m od hlavníhovstupu do festivalového areálu, 10mod nádraží ČD! Camp bude otevřen odúterý 10. 7. 12:00 do pondělí 16.7.14:00 hod.! V areálu WC, Sprchy,camp i parking je zpoplatněn!Camp na fotbal. stadioně Vizovice! Hlídaný zpoplatněný camp se všemislužbami, WC, občerstvení! Stanovánímožné od út 10. 7. do po 16. 7.!Camp Lutonský - Štěpská ulice Camp a restaurace Rybárna více na www.rybarnavizovice.czMegacamp - Louka TĚCHLOVstanování zdarma!Hotel MOSKVA Zlínwww.moskva-zlin.czHotel GARNI Zlín www.hotelgarnizlin.czApartmány PARK - IN v centru Zlína -www.park-in.czHotel Vyhlídka Luhačovicewww.vyhlidka.euHotel Všeminavsemina.cz/masters-of-rock-2011/

DOPRAVNÍ INFOHlídaná a placená parkoviště:Areál dřevařských závodů(u vlakového nádraží Vizovice, kapacitaaž 2.000 aut)POZOR! Parkování podél silnice I/49je zakázáno! Parkování bude možnépodél jedné strany staré zádveřické

cesty, vedoucí od Zádveřic až do Vizo-vic, možno i dál, směrem na Těchlov-ský kopec a do Slušovic. Dopravubude řídit policie, řiďte se prosím do-pravním značením!Uzavírky:Ulice Štěpská a Říční, příjezdová cestak hlavní bráně likérky R. Jelínek až poželezniční přejezd u firmy Sykora. Vjíž-dět autem do festivalového campu a na louky okolo bude zakázáno!

ZAJÍMAVOSTISpolu s partnery festivalu se pro fa-noušky chystá řada doprovodných pro-gramů:Exkurze v likérce R. JelínekG-Zóna (řada atrakcí pro aktivní zá-bavu jako jsou vodní fotbal, horole-zecká plechovka, pivovar s výukousprávného čepování.Bungee jumping - nejvyšší seskok ze všech festivalů!M-Stage - kavárna plná zábavy

VSTUPENKY4 denní permanetnky jsouk dostání v pořádajícíagentuře Pragokoncert,tel: 577 432 580, 224 235267, na e-mailu: [email protected],na webu www.masterso-frock.cz na dobírku, nabaru v Masters Of Rockcafé ve Zlíně na Čepkově, v předprodejních sítích Ticketpro, Ticketportal,Ticket-Art a Eventim a ve všech obvyklých předprodejích!

Více info a vždy čerstvé informace na

www.mastersofrock.cz

START MASTERS OF ROCK čt 12. 7. ve 14:00 hod.!Otevření areálu likérky R. Jelínek pro fanoušky

již ve 12:00 hod.!

MASTER OF ROCK: program

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 36

Page 37: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 37

Page 38: inZlin léto 2012

Veškeré informace o festivalu, předprodejích a vstupenkách najdete na www.valasskedivadelnileto.cz a aktuální informace jsou i na Facebooku. Kontaktní telefon: 777 701 583 a pozor!!! Organizátoři zasílají vstu-penky i na dobírku. Předprodeje ve Zlíně: Masters of Rock Café na baru – 777 701 592 v Rožnově: Knihkupec-tví Nohavica – 571 611 969, Informační centrum - 571 652 444, Vinotéka na náměstí - 777 690 421, T-klub

kulturní agentura - 571 651 233 a u pokladen muzea - 571 757 111. Ostatní předprodeje: Frenštát: Informační centrum - 556 836 916, Valašské Meziříčí: Turistické Informační Centrum - 571 615 200, Vsetín:

Čedok - 571 411 951. Předprodejní sítě www.ticketportal.cz www.ticketart.cz a www.ticketpro.cz Přejeme vám krásné léto a věříme, že si z bohaté nabídky našich pořadů vyberete.

38|

PROGRAM4.7. KOMICI s.r.o. Nejlepší komici z pořadu NA STOJÁKA poprvév Rožnově! Miloš KNOR, Ester KOČIČKOVÁ,Karel HYNEK. Celovečerní pořad plný skečů,gagů a humorných scének našich předních ba-vičů a komiků. Amfiteátr Dřevěné městečko.

25.7. DIVADLO Františka RingoČECHA – DÍVČÍ VÁLKA

Nejlepší divadelní komedie všech dob! Hrají:F.R.Čech, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, PavelNovotný, Michal Gulyáš, Milan David, Petr Jan-čařík, Uršula Kluková, Martha Olšrová a další.Amfiteátr Dřevěné městečko.

30.7. MICHAL NESVADBA – MICHAL K SNÍDANINejoblíbenější dětský umělec v ČR přiváží svůjnejlepší pořad pro děti „Michal k snídani“. Am-fiteátr Dřevěné městečko.

8.8.VZÁCNÉ SETKÁNÍ BRATŘÍ NEDVĚDŮ

Společný megakoncert HONZY a FRANTIŠKANEDVĚDŮ s kapelou. Koncert se uskutečnív Amfiteátru Dřevěné městečko za každého po-časí.

22.8. EVA a VAŠEK Po dvou letech se do Rožnova vrací jedna z na-šich nejpopulárnějších hudebních dvojic. Kon-cert se uskuteční ve Společenském domě.

25.8 KOUZELNÁ ŠKOLKA s MAJDOU a FRANTIŠKEMMajda s Františkem z Kouzelné školky vyrážejíza dětmi do Rožnova! Přivezou spoustu písni-ček, veselé povídání a skotačení a také sklá-dačkový kouzelný paraván… Představení seuskuteční ve Společenském domě.

2.9 ČECHOMOR – PROMĚNY

v doprovodu Smíchovské komorní filharmonie!!!Po loňském beznadějně vyprodaném koncertěse legendární Čechomor vrací se svojí nejlepšídeskou a za doprovodu speciálního hosta.Jedná se o naprosto ojedinělý a exkluzivní kon-cert, který se uskuteční za každého počasív amfiteátru Na Stráni. Jediný koncert nastřední, severní a východní Moravě!

Většina pořadů tohoto festivalu se koná pod širým nebem v amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě a jeden v amfiteátru Na Stráni. Pro případ špatného počasí je krytou variantou sálSpolečenského domu. Toto platí jen pro vybraná vystoupení. „Festival se koná v průběhu letních měsíců červen

až září a desátý ročník přiváží osm vynikajících pořadů jak pro dospělé, tak pro děti a tradičně také velké megakon-certy. Výběrem velmi kvalitních umělců se tak snažíme obohacovat program jak v historickém muzeu, tak na celém

Valašsku“ dodává hlavní organizátor festivalu – David Mlčoch z pořádající agentury Pragokoncert. A dále dodává„Letošní ročník sebou přiváží dokonce jednu rožnovskou premiéru!“

LETNÍ FESTIVALY!

VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 38

Page 39: inZlin léto 2012

inzerce

|39

MEGAKONCERT!

Jožo Ráž oznámil plánované ukončení kariéry! Jak sám lídr sku-piny sdělil, je třeba odejít na vrcholu a za pořádného potlesku fanoušků ve vyprodaných halách. I to je odpověď, proč jejich exklu-zivní turné na podzim 2012 se jmenuje právě The Best Of.

Po dvouleté odmlce vyráží nejúspěšnější skupina v historii českéa slovenské pop music opět na turné, tentokrát opět něčím exklu-zivní. Kapela, která má na svém kontě 25 platinových desek, přijedev říjnu 2012 do Prahy, Brna a Ostravy v rámci Best Of Tour a jak název turné napovídá, bude se jednat o výběrtoho nejlepšího, co za svou kariéru udělali. Na třech velkýchkoncertech zazní jejich hity v originální i předělané podobě.

Skupinu Elán není třeba nijak dlouze představovat, v Česku sejejí příznivci počítají po desetitisících (v roce 2003 jejich jediný kon-

cert na Strahově přilákal přes 70000 lidí). O masové popularitěsvědčí i to, že málokdo není schopen vybavit si vůbec žádnou jejichpíseň. Mezi největší hity skupiny patří Láska moja, Neviem byť sám,Kočka, Zaľúbil sa chlapec, Amnestia na neveru, Nie sme zlí, Jede-náste prikazanie a další.

Pilířem kapely je dvojice Jožo Ráž (zpěv, baskytara) a Jano Baláž (zpěv, kytara), kteří společně skládají písně.V současnosti s nimi skupinu Elán tvoří Vašo Patejdl (klávesy, zpěv), Peter Farmbauer (kytara, zpěv), Ĺubo Horňák. Nenechte si ujít to NEJ, co kdy skupina ELÁN nakoncertech a albech představila, 19. října v Brně, 24. října v Praze a 26. října v Ostravě.Vstupenky nabízí předprodejní síť Ticketpro a Ticketportal.

The Best Of- ty největší hity na

posledních 3 megakoncertech!

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 39

Page 40: inZlin léto 2012

V letošním roce se v Holešově od 3. do 12. srpna uskuteční jubilejní 10. ročník hudebního workshopu, který je určen mladým hudebním profesionálům. Studenti a absolventi středních a vysokých uměleckých školzde mají možnost prohloubit a rozšířit své znalosti hudby. Odvětví zvané autentická nebo stylová interpretace

hudby starších slohových období, není bohužel možné – na rozdíl od většiny evropských zemí – studovat v rámcioficiálního hudebního školství ČR. Tyto kurzy tedy nabízejí možnost specializovat se v daném oboru a to na

špičkové úrovni. Lektory všech 17 tříd jsou totiž renomovaní umělci v tomto oboru z celé Evropy, Mexika i USA.Během 10 dnů trvání workshopu předávají více než stovce studentů z několika Evropských zemí své bohaté

zkušenosti. LŠBH založil dirigent Roman Válek, který také každoročně řídí nácvik velkého kantátového díla. To je smyslem a cílem výuky a je prezentováno na třech závěrečných koncertech

– v Holešově, bazilice na sv. Hostýně a v kongresovém centru ve Zlíně.

HOLEŠOVSKÝ ZÁMEK BUDE ZNÍTBAROKNÍ HUDBOU

40|

Letní školu barokní hudby jste založilpřed deseti lety v Rajnochovicích – můžete zpětně tento počin a vůbeccelou existenci kurzů zhodnotit? Splnilaškola Vaše očekávání?V mnoha směrech má očekávání nejen naplnila,ale i předčila. Po několika letech v Rajnochovicícha třech ročnících v Kelči se podruhé odehraje náš„barokní maraton“ v Holešově. Po deseti letech sevrací jeden z našich nejúspěšnějších absolventů –Adam Plachetka, jako lektor, mnoho frekventantůnašlo své uplatnění na předních českých scénách,řada studentů se na kurzech připravila na talen-tové zkoušky na světové univerzity (Lyon, Haag) a nyní se barokní hudbě věnují profesionálně. Kaž-doročně navštíví koncerty LŠBH kolem 1000 lidí a i odborná kritika hodnotí výkony studentů nad-míru pozitivně. Myslím, že můžeme být s vývojem a přínosem LŠBH velmi spokojeni.

V čem se liší Letní škola barokní hudbyod jiných workshopů staré hudby a pročje zrovna na zámku HolešovLŠBH je v ČR naprosto atypický workshop díkysvému zaměření na velké koncerty barokní vokálněinstrumentální hudby, hrané na dobové nástroje,ve stylu, v němž byly napsány. Ve výsledku v mno-hém předčí běžné řadové koncerty regionálního vý-znamu. Kromě špičkové dramaturgie je na prvnípohled z koncertů cítit entusiasmus a neopakova-telné nasazení studentů i lektorů, kteří hrají spo-lečně. Díky osvíceným lidem organizující kulturuv Holešově, radnici a dnes již renomovanému fes-tivalu Musica Holešov, našla škola útočiště v inspirativních prostorách zrekonstruovaného Holešovského zámku, kam barokní hudba orga-nicky patří.

Každý ročník má své zaměření a motto.Jaké je téma letošní Letní školy barokníhudby a závěrečných koncertů? Na co se mohou posluchači těšit?Letošní jubilejní 10. ročník LŠBH je shrnutím čtyřzákladních stylů barokní hudby – Francouzského,

Italského, Německého a Anglického – takže in natura BAROKNÍ EVROPA (Lully, Corelli, Bach, Händel)

Kromě závěrečných velkých kantátovýchkoncertů je na programu ještě mnoho jiného. Jaké a kolik koncertů je možné naLŠBH vlastně slyšet?Exhibiční koncert lektorů, který bude v neděli5.srpna v 20.30 hodin ve velkém sále holešov-ského zámku. Vystoupí zde již zmíněný Adam Pla-chetka, Marie Fajtová, solistka Národního divadlaPraha, Joel Frederiksen z USA, vynikající zpěvák -bas a hráč na strunné nástroje, Marek Štryncl, violoncellista, sám vedoucí vynikajícího barokníhoorchestru natáčející s Magdalenou Koženou a další. Duchovní koncert zazní v úterý 7.8. a letos budepoprvé v kostele sv. Anny v HolešověVe středu večer 8.8. bude humorně laděná „zámecká noc“ – koncert s tancem a vínem, ověn-čený vystoupením taneční třídy a komorních uskupení vzniklých přímo na kurzech, to vše oko-řeněno ochutnávkou vína ze Znojemské oblastiVyvrcholením kurzů budou již zmíněné tři závě-rečné koncerty, první v pátek ve 20 hod. rovněžv holešovském zámku, v sobotu pak na sv. Hostýněa v neděli v Kongresovém sále Zlín.

Koncerty lektorů bývají neuvěřitelnousměsicí výkonů předních světových inter-pretů. Jak je možné, že umělci zvučnýchjmen (Plachetka, Zajíček, Štryncl, Frede-riksen, Knoblochová, Burzynski aj) vystu-pují na koncertě lektorů de facto bezhonoráře?Přesto, že na kurzech učí i sólista Vídeňské operya Covent Garden Adam Plachetka , on i ostatní lek-toři s podobným renomé berou exhibici lektorů,jako součást pedagogického stylu – ukázat, co umím, motivovat, jít příkladem a ve finále býtkrátce i kolegou žákům. To je naše krédo.

Mohou dva zmíněné studentské koncerty„soupeřit“ svou úrovní s komerčními pro-fesionálními produkcemi?Určitě ano – studenti jsou ve většině případů již vy-studovaní hudební profesionálové. Na kurzy jsoupřijímáni na základě konkurzního řízení. Navíc bylaod prvních ročníků nastavena náročná kritéria - naprovedení a nastudování nesnadného programuv krátkém čase (Händel: Mesiáš, Juda Makabej-ský, Bach: mše h moll aj). Výsledky jsou fantastické– viz ukázky na www. baroknihudba.cz. - a to zejména díky aktivní účasti jednotlivých lektorůpřímo na produkcích.

- ZDENĚK NOVÁK-

Všechny koncerty jsou určeny pro veřejnost!

MUSICA HOLEŠOV

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 40

Page 41: inZlin léto 2012

Již 44. ročník Kroměřížského hudebního léta nabídne po celé létoa v září 17 koncertů nejvyšší hudební kvality. V červenci budevrcholem první český koncert hvězdy kanadské worldmusic NicolasePellerina s brněnským Slovanským kvartetem (25.7. od19:00 na nádvoří Arcibiskupského zámku).

Součástí festivalu budou i dva koncerty Festivalu zpívajících bás-níků STOPTIME. První večer, v pátek 3.8. od 18:30, vystoupív Květné zahradě dvě valašskomeziříčské legendy Markéta Irglová,která v Kroměříži zahájí své české turné, a Petr Fiala ze skupiny Mňágaa Žďorp. Na druhý den (4.8.) pak od 18:30 vystoupí NEREZ se slo-venskou superstar Klárou Vytiskovou a jako hosté pak Jan Burian a kolumbijský zpěvák Iván Gutiérrez se svojí skupinou.

Speciální pozvánku na tradiční Dožínky Zlínského kraje(24.-25.8.) zajistí v pátek 24.8. od 19:30 speciální program čínsko-mongolského souboru Ulan Muqir Art Group – skvělého uměleckéhosouboru z daurské autonomní oblasti Morin Dawa, který nabídne exkluzivní galaprogram složený z tradičních písní a tanců Daurů.

Celkem 22 koncertů (klasické hudby i CROSSOVER) se koná podzáštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmana Zlínského krajeStanislava Mišáka a starostky města Kroměříže Daniely Hebnarové.

Více informací a kompletní program koncertů najdete na

www.hudebni-kromeriz.cz

KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

nabídne STOPTIME i DOŽÍNKY Kroměříž: červen až září 2012

KLASIKA&CROSSOVER

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 41

Page 42: inZlin léto 2012

Pocházíte ze Zlína. Kdy jste zde naposledvystavoval a která výstava pro vás byladoposud nejdůležitější. Naposledy jsem vystavoval na Zlínském sa-lonu mladých v roce 2009. Nejdůležitější vý-stava pro mě byla výstava finalistů NG 333 v Národní galerii v Praze ve stejném roce.

Překvapila vás nabídka paní galeristkyTutschové malovat nástěnný obraz vevlastně už zavřené galerii? Nabídka paní Tutschové mě zaujala a protojsme se spolu domluvili na side specific in-stalaci pro její galerii. Projekt bude vznikatmezi 23 . až 26. červencem. V průběhu tě-chto dní bude prostor galerie otevřený pronávštěvníky, kteří budou moci sledovat vznikuměleckého díla. 26. 7. bude oficiálně do-končeno. V průběhu srpna jej budou mocizájemci shlédnout pouze po telefonické do-mluvě s paní galeristkou.

Zatím jste vždy pracoval solitérně. Co váspřivedlo na myšlenku přizvat ke spolu-práci Pavla Strnada?Ano, většinou pracuji samostatně, nejsemčlenem žádné výtvarné skupiny. S Pavlemjsme spolužáci z VŠUP v Praze a dělali jsmespolu na škole videa o mr. Citrovi a také spo-lečnou výstavu MORAL COMBAT v Brněnskégalerii mladých v roce 2006. Pavel je ani-mátor a grafik a já ilustrátor a sochař, naševěci se dobře doplňují a já jsem velmi rád, žebudeme moci zase vytvořit něco společně.

Jak si má návštěvník této umělecké akcevysvětlit název MODUS OPERANDI?To se nechte překvapit a přijďte se podívat.

Jak váš umělecký styl souvisí / spíše jakdalece nesouvisí / se studiem u prof.Kurta Gebauera?Studium u Kurta bylo dost neomezené a stu-denti, tam vždycky mohli dělat napříč médii,rozhodně se nejednalo o klasický sochařský

ateliér. Já jsem si jeho ateliér vybral právěpro tuhle neomezenost. Určitě mě ovlivnil a inspiroval jeho hravým přístupem k médiusochy.

Jaké místo má ve vašem díle násilí a jakémísto má humor?Násilí tam občas je, jako známka něčeho vy-hroceného a co se týká humoru, nikdy mimoc nešlo o to, aby mé věci byly vtipné. Ano jsou hravé, ale mým cílem je, aby z nichvyzařovalo něco znepokojivého. Záleží na di-vakovi, jak na něj působí a jak moc v nich do-káže dekódovat divnost a znepokojivý pocit.

Co pro vás znamená prázdný prostor? Vycházím z toho, že umělecké dílo nabité

mnoha detaily obsahuje horror vacui .Ano, určitě jde o určitý strach z prázdnoty a prázdného prostoru a touhu zanechat v něm svou vlastní stopu.

Lenka Michalcová

VÝSTAVA!

UMĚLECKÁ UZÁVĚRKAgalerie Kabinet T. ve 32. tovární budově uvádí MODUS OPERANDI

42|

Petr Bařinka, Pavel Strnad - side specific instalaceotevřeno - 23. 7. 2012 - 26. 7. 2012, od 13 do 19 hod., ve čtvrtek 26. 7. 2012 v 18 hodin - vernisáž a derniéra

v srpnu otevřeno jen po telefonické dohodě / 728 302 879 /

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 42

Page 43: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 43

Page 44: inZlin léto 2012

ZLIENNALE ANEB FILMOVÉ ŽNĚ 1940– 1941 - VÝSTAVAdo 30. 9., Zámek NapajedlaNa výstavě můžete zhlédnout dobovéčlánky, fotografie a jiné dokumenty prvníhočeského filmového festivalu konaného veZlíně. Doplňují ho například originální pla-káty k českým filmům 30. a 40. let dvacá-tého století. Výstavní projekt ZLIENNALEaneb Filmové žně 1940 - 1941 představujevýznamnou českou protektorátní filmovoua společenskou událost prostřednictvím do-bových fotografií, tisku a plakátu ze sou-kromé sbírky pana Vítězslava Tichéhoz Bystřice pod Hostýnem. Jeho sbírka ob-sahuje dávno zapomenuté fotografie atexty, unikátní obrázky, které se ještě nikdeActis Effector

TVOŘENO SVĚTLEMdo 26. 8., Rotunda v Květné zahradě,KroměřížNezvyklá interaktivní výstava, která nez-vykle propojuje historického ducha barok-ních fresek s těmi nejmodernějšímitechnologiemi dnešní doby. LED technolo-gie, LCD animace a počítačem řízené po-hybové objekty tvoří zajímavé obrazy, kteréjsou složeny ze světelných bodů či panelů.Pro dobarvení jsou nedílnou součástí jed-notlivých expozic zvuky, či hudebníprvky.neobjevily.www.unesco-kromeriz.czwww.stanislav-vajce.de

SIGMUND FEUD & FRANC KAFKAdo 31.8. Zámecká galerie, HolešovSigmund Feud - zakladatel psychoanalýzya Franc Kafka - spisovatel - dva významnímuži, vycházející z německy mluvícího ži-dovského prostředí, očima stovky českýcha slovenských výtvarníků. www.zamekholešov.cz

BAREVNÝ SVĚT LETADEL4. 4. - 31. 10., Letecké muzeum KunoviceSoubor reklamních kreseb výtvarníka Vla-dimíra Bidla zachycuje letadla jako umě-lecký a reklamní objekt. Výtvarné zobrazenídodává ryze technickému světu radostnějšíatmosféru plnou barev. Náhle získává ro-mantický nádech v kontrastu k příroděa historické architektuře. Výběr akvarelůlze také vnímat jako obrázkové dějiny čes-koslovenské aviatiky 20. století.

HOUSLE 500 - Pět stoletíhouslí v evropské hudební kultuředo 14. 10., zámek ChropyněVystavená sbírka Karla Zapletala a Stru-nalu CZ a.s. ukazuje tvarovou pestrosthouslí a je rozdělená typologicky podle mo-delů (Stradivari, Guarneri, Amati…) a způ-sobu výroby (mistrovské, manufakturní,industriální produkce). Součástí výstavy jei barokní houslařské pracoviště s historic-kým pracovním nářadím a expozice výrobyhouslí, kde je na pěti „pracovištích“ po-stupně představena výroba, sestavování

nástrojů i jejich konečná povrchová úprava.Zájemci se také mohou seznámit s historiívývoje houslí, nejznámějšími houslařskýmidílnami, rozdíly mezi mistrovskou a manu-fakturní prací i se současnými trendy ve vý-robě houslí.

VI. ZLÍNSKÝ SALONMLADÝCHdo 30. 9., Dům umění a 2. patro zlínského zámkuJaké trendy dnes vládnou výtvarným svě-tům? Prezentace moderního umění i nej-větších talentů současné generace - to jecíl Zlínského salonu mladých 2012, pře-hlídky nejvýraznějších autorů do 30 let. Vý-stava volně navazuje na baťovské salony30. a 40. let minulého století. O svoje múzyse podělí 60 českých a slovenskýchumělců, k vidění je více než stovka děl. NaDomě umění i na zámku můžete také hla-sovat v anketě o Nejlepší dílo salonu.

do 19. 8. Muzeum moderního umění OlomoucSochař, malíř, ilustrátor, hudebník, ta-nečník a zakládající člen proslulé sku-piny Tvrdohlaví František Skála(*1956). Výstava zahrnuje kresby, foto-grafie, obrazy, instalace, objekty a sochy, které jsou zhotoveny z klasic-kých i neobvyklých materiálů - dřevo,bronz, kámen, sádra, pálená hlína,umělé hmoty a sklo, mýdlo, molitan,chleba, uhlí, vejce, kosti, brambory,plísně, traviny, palmové listy, sušenéplody, žíně, mořské řasy a další.Součástí jsou i legendární expo-náty jako molitanový elvisovský oblek,vlastnoručně vyrobené a funkční kytaryči Gramofon. A také více než stovka ilu-strací z jedenácti knížek, které Skála ilu-stroval od roku 1984 do roku 2011.www.olmuart.cz, www.frantaskala.com

VÝSTAVY!tipy

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 44

Page 45: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:33 Stránka 45

Page 46: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:34 Stránka 46

Page 47: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:34 Stránka 47

Page 48: inZlin léto 2012

inZlin leto 2012:Sestava 1 29.6.2012 9:34 Stránka 48