of 12 /12
redni zbor sekcije za osebna motorna vozi Torek 19. julija 2005 “dvorana B” ob 9.00 uri

Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

  • Upload
    blake

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila. Torek 19. julija 2005 “dvorana B” ob 9.00 uri. 4. Letni zbor sekcije za osebna motorna vozila. Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila. Dnevni red: Organizacija Avto-salona v letu 2006 Finančno poročilo - PowerPoint PPT Presentation

Text of Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Page 1: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Torek 19. julija 2005 “dvorana B”ob 9.00 uri

Page 2: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

4. Letni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Dnevni red:

1. Organizacija Avto-salona v letu 2006 2. Finančno poročilo3. Potrditev finančnega plana za leto 20054. Razno.

Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Page 3: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

1. Slovenski avtomobilski salon

v letu 2006

Page 4: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

RAZPISNI POGOJI CELJSKI SEJEM GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

Brutto površina razstav. prost. m2 25.000 m2 28.532 m2Netto površina na razpolago m2 15.000 m2 (min. 8.000 m2) 6.264 m2Cena notranjih površin brez DDV 24,00 EUR/m2 35,5 EUR/m2Cena zunanjih površin brez DDV 14,6 EUR/m2 15,00 EUR/m2Vstopnice (SIT) - redna 1.100 SIT 1.000 SIT- s popustom 950/800 SIT 800 SIT- poslovni partnerji 25% popust 800 SIT

Marketing (EUR) 200.000 EUR 200.000 EUR

Kontrola vstopnic FKM FKM

Terenske vožnje DA – 10.000 m2 Ni možno v okviru GR

Termini 04.-11.april 2006 5.-12. april 2006

OSTALO parkirna mesta min 3.500 parkirnih mest dostop in parking problematičen

Page 5: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

2. Finančno poročilo

za obdobje 1. december 04 - 31.maj 05

Page 6: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

FINANČNO POROČILO

Pregled stroškov in prihodkov za obdobje od 1.decembra 2004 do 31.maja 2005  

Stroški       Breme Dobro

Delo sekretarja 2.411.560,00 SIT

Pripadajoči DDV 429.651,68 SIT

Pogodba o delu - brutto 383.426,02 SIT

Dajatve iz pogodb o delu 139.898,10 SIT

Stroški prevoza - gorivo 119.339,38 SIT

Pripadajoči DDV 15.379,20 SIT

Cestnine in ostalo 1.140,00 SIT

DELICES D.O.O. - posl.kosilo 72.410,00 SIT

EKOJED D.O.O. - postrežba 39.280,00 SIT

T-MEDIA D.O.O.-vzdrž.domene 54.000,00 SIT

Pripadajoči DDV 9.630,00 SIT

Skupaj stroški       3.675.714,38 SIT  

Saldo:   3.675.714,38 SIT  

Stroški v letu 2005       2.872.290,00 SIT  

Page 7: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Prihodki          

Prenos sredstev iz leta 2003 7.342.223,78 SIT

Sredstva starega združenja 850.419,73 SIT

Prenos sredstev iz leta 2004 9.178.308,09 SIT

Članarine v letu 2005 13.137.260,86 SIT

Skupaj prihodki         30.508.212,46 SIT

Saldo:     30.508.212,46 SIT

       

SKUPAJ       2.872.290,00 SIT 27.635.922,46 SIT

Saldo:     27.635.922,46 SIT

Page 8: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

3. Finančni plan za leto 2005

Page 9: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

I.   Investicije       Mesečno/enkratni zn.   SIT

računal. oprema (nakup novega tiskalnika s fotokop.) 244.000 1 244.000

 

Skupaj SIT       244.000   244.000

 

  Total I.               244.000

 

II.a   Tekoče poslovanje            

pisarniški material 15.000 12 180.000

strokovni seminarji, medn. sodelovanje, … 2.000.000 1 2.000.000

prevodi EU zakonodaje 25.000 12 300.000

Skupaj SIT       2.015.000   2.180.000

 

II.b   Stroški osebja            

sekretar sekcije  

mesečni honorar 450.000 12 5.400.000

prevozni stroški 80.300 12 963.600

Skupaj SIT       530.300   6.363.600

 

Page 10: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

II.c Ostali stroški            

ureditev internetne strani v angleškem jeziku 90.000 1 90.000

vzdrževanje internetne strani 9.000 12 108.000

pravno svetovanje - razgradnja vozil 1.200.000 1 1.200.000

pravno svetovanje - Davčna zakonodaja 1.020.000 1 1.020.000

Skupaj SIT       2.319.000   2.418.000

                10.961.600

III.a Članarine, prispevki          

redni letni zbori ACEA 380.000 2 760.000

ostali delovni sestanki ACEA 150.000 2 300.000

Skupaj SIT       380.000   760.000

III.b Planirani projekti            

izdelava promocijskega letaka (60.000 kom.) 1.950.000 1 1.950.000

avtosalon 500.000 1 500.000

-

Skupaj SIT       500.000   2.450.000

                3.210.000

 

IV. Razno, rezerva       1.000.000   1.000.000

              1.000.000

CELOTNI STROŠKI I, II, III, IV   15.415.600

Page 11: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

4. Razno

Page 12: Izredni zbor sekcije za osebna motorna vozila

Delovna skupina za izrabljena vozila

Danilo Ferjančič