of 26 /26
Teras Strategik TERAS STRATEGIK OBJEKTIF Teras 1 Pengukuhan Infrastruktur ICT yang Selamat, Pantas dan Stabil i. Menaiktaraf infrastruktur ICT berteknologi terkini dan mempelbagaikan perimeter keselamatan bagi menangani ancaman tanpa sempadan. ii. Memperkukuhkan prestasi infrastruktur ICT bagi menjamin kesinambungan sistem penyampaian perkhidmatan secara lebih efisien dan efektif. Teras 2 Pengukuhan Aplikasi Secara Bersepadu dan Berkesan i. Memantapkan sistem perkhidmatan perbandaran dan kebolehcapaian maklumat atas talian secara berterusan bagi meningkatkan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan serta mesra pengguna. ii. Memperkasakan inisiatif perkongsian pintar dengan agensi dalaman/awam melalui kolaborasi maklumat bersepadu selaras dengan Dasar Kerajaan terkini. Teras 3 Pengukuhan Tadbir Urus ICT PBT i. Memantapkan organisasi dan Jawatankuasa ICT bagi meningkatkan kompetensi output dan outcome PBT. ii. Memperkasakan sistem dan prosedur ICT secara berterusan bagi meningkatkan kualiti system perkhidmatan PBT. iii. Meningkatkan kesedaran dan kesediaan perubahan bagi mengoptimumkan keberkesanan perkhidmatan serta tahap keselamatan ICT. Teras 4 Pemantapan Modal Insan dan i. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran warga kerja di semua peringkat dalam pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk menjana perkhidmatan berkualiti

Jadual mbsa

  • Author
    sha

  • View
    55

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jadual

Text of Jadual mbsa

Teras StrategikTERAS STRATEGIKOBJEKTIF

Teras 1

Pengukuhan Infrastruktur ICT yang Selamat, Pantas dan Stabili. Menaiktaraf infrastruktur ICT berteknologi terkini dan mempelbagaikan perimeter keselamatan bagi menangani ancaman tanpa sempadan.

ii. Memperkukuhkan prestasi infrastruktur ICT bagi menjamin kesinambungan sistem penyampaian perkhidmatan secara lebih efisien dan efektif.

Teras 2

Pengukuhan Aplikasi Secara Bersepadu dan Berkesani. Memantapkan sistem perkhidmatan perbandaran dan kebolehcapaian maklumat atas talian secara berterusan bagi meningkatkan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan serta mesra pengguna.

ii. Memperkasakan inisiatif perkongsian pintar dengan agensi dalaman/awam melalui kolaborasi maklumat bersepadu selaras dengan Dasar Kerajaan terkini.

Teras 3

Pengukuhan Tadbir Urus ICT PBT

i. Memantapkan organisasi dan Jawatankuasa ICT bagi meningkatkan kompetensi output dan outcome PBT.

ii. Memperkasakan sistem dan prosedur ICT secara berterusan bagi meningkatkan kualiti system perkhidmatan PBT.

iii. Meningkatkan kesedaran dan kesediaan perubahan bagi mengoptimumkan keberkesanan perkhidmatan serta tahap keselamatan ICT.

Teras 4

Pemantapan Modal Insan dan PEmbudayaan ICT PBT

i. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran warga kerja di semua peringkat dalam pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk menjana perkhidmatan berkualiti dan bernilai tinggi.

ii. Mempertingkatkan kesedaran dan pembudayaan ICT di kalangan warga kerja secara berterusan bagi memperluaskan penggunaan ICT dalam persekitaran kerja.

iii. Menggalakkan perkongsian maklumat untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

Teras 5

Pemantapan Pembudayaan ICT dan Kebolehpercayaan Maklumat Komuniti

i. Meningkatkan kesedaran ICT di kalagan komuniti bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan yang berkesan.

ii. Memperkukuhkan ebolehpercayaan maklumat bagi meningkatkan keyakinan komuniti terhadap PBT.

iii. Merapatkan jurang digital di kalangan komuniti dengan membangunkan infrastruktur ICT yang stabil dan menyeluruh.

Program StrategikTeras 1Peningkatan Infrastruktur Rangkaian IPv6Penyediaan Prasarana ICT Yang MencukupiPenubuhan Pusat Pemulihan Data (DRC)Menaiktaraf Pusat Data II Sebagai DRCPelaksanaan Teknologi VirtualizationPerlaksanaan Cloud Computing

Teras 2Perkhidmatan Dalam TalianInisiatif PaperlessAplikasi Back OfficeHub Pengurusan Ilmu

Teras 3Pemantapan Tadbir Urus ICTPengukuhan Dasar, Polisi dan Prosedur ICTPenubuhan Platform Perkongsian Pintar di kalangan PBT

Teras 4Pemantapan Pelan Latihan ICT dan PelaksanaanPeningkatan Pembudayaan ICT di kalangan warga kerja

Teras 5Pengukuhan perkhidmatan dalam talianPerluasan kemudahan capaian internet

Pelan TindakanTERAS 1 : PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR ICT YANG SELAMAT, PANTAS DAN STABIL

STRATEGI 1: Peningkatan Infrastruktur Rangkaian IPv6

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

1a. Fasa 1 : Transisi Infrastruktur IPv6Mei 2012Kelulusan kertas cadangan Fasa1Julai 2012Perolehan perkakasanDis 2012Selesai pelaksanaan Fasa 1Jabatan ICT

1b. Fasa 2 : Pengukuhan Infrastruktur Rangkaian dan Keselamatan ICTMac 2013Kelulusan kertas cadangan Fasa 2Jun 2013Perolehan perkakasanDis 2013Pelaksanaan IPv6Jabatan ICT

STRATEGI 2 : Penyediaan Prasarana ICT Yang Mencukupi

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

2a. Pengumpulan dan pengemaskinian maklumat inventori ICT Perkakasan dan perisian

Dis 2012Inventori lengkapJabatan ICT

2b. Perancangan Kapasiti Fasa 1 Pelan penggantian perkakasan dan perisian komputer kakitangan setiap 5 tahun Nov 2012Siap laporan cadangan penggantian prasarana ICTDis 2012Kelulusan pengurusanJabatan ICT

2c. Perancangan Kapasiti Fasa 2 Menaiktaraf infrastruktur ICT (perkakasan, perisian, rangkaian dan server)

Jun 2013Siap laporan cadangan menaiktaraf prasaran ICTOgos 2013Kelulusan pengurusan

Jabatan ICT

2d. pelaksanaa Hasil Kajian Perolehan Mengikut Pelan Penggantian Komputer Kakitangan Dis 201360% Perolehan perkakasan berdasarkan pada hasil kajianDis 201425% Perolehan perkakasan berdasarkan pada hasil kajian Dis 201515% Perolehan perkakasan berdasarkan pada hasil kajian

Jabatan ICT

Perolehan menaiktaraf infrastruktur ICT (perkakasan, perisian, rangkaian dan server)Dis 201480% Perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan serverDis 201520% Perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan server

STRATEGI 3 : Penubuhan Pusat Pemulihan Data (DRC)

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

3a. Kajian Pengwujudan DRC Bersepadu Dis 2014Selesai 4 sesi perbincangnJun 2015Selesai kajian

PBT Selangor

STRATEGI 4 : Menaiktaraf Pusat Data II sebagai DRC

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

4a. Menaiktaraf Pusat Data Pejabat Cawangan Kota Kemuning sebagai DRCMac 2013Kelulusan pengurusanDis 2013Selesai menaiktaraf

Jabatan ICT

4b. Menaiktaraf Capaian RangkaianMac 2013Kelulusan pengurusanDis 2013Selesai menaiktaraf

Jabatan ICT

STRATEGI 5 : Pelaksanaan Teknologi Virtualization

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

5a. Pengwujudan virtual serverMei 2015Kelulusan kertas cadanganDis 2015Projek Virtualisasi siap sepenuhnya

Jabatan ICT

STRATEGI 6 : Perlaksanaan Cloud Computing

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

Mei 2015Kelulusan kertas cadanganDis 2015Projek Cloud Computing siap sepenuhnya

Jabatan ICT

TERAS 2 : PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR ICT YANG SELAMAT, PANTAS DAN STABIL

STRATEGI 1: Perkhidmatan Dalam Talian

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

1a. Sistem iCukaiJan 2012Pelaksanaan Sistem iCukai

Jabatan ICT / Penilaian & Pengurusan Harta / Pengurusan Hasil & Pelaburan / Kewangan

1b. Sistem iKompaunJan 2012Pelaksanaan Sistem iKompauni

Jabatan ICT / Undang-undang / Penguatkuasaan

1c. Sistem iSewaanJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalMac 2013Pelaksanaan Sistem iSewaan

Jabatan ICT / Penilaian & Pengurusan Harta / Pelesenan & Penguatkuasaan / Pengurusan Hasil & Pelaburan / Pengurusan Stadium

1d. Sistem iLesenJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalJun 2013Pelaksanaan Sistem iLesen

Jabatan ICT / Pelesenan & Penguatkuasaan

1e. Sistem iTempahanJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalSept 2013Pelaksanaan Sistem iTempahanJabatan ICT / Penilaian & Pengurusan Harta / Korporat / Perkhidmatan Bandar / Taman & Rekreasi / Pengurusan Stadium

1f. Sistem iPermitJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalSept 2013Pelaksanaan Sistem iPermitJabatan ICT / Kejuruteraan / Bangunan / Pelesenan & Penguatkuasaan / Perkhidmatan Bandar

1g. Sistem iBayaranJul 2012Kelulusan PegurusanDis 2012Pelaksanaan Sistem iBayaranJabatan ICT / Kewangan / Penilaian & Pengurusan Harta / Pelesenan & Penguatkuasaan / Perkhidmatan Bandar

1h. Sistem iPembangunanJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan Sistem iPembangunanJabatan ICT / Bangunan

1i. Sistem iPemborongJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalApr 2013Pelaksanaan Sistem iPemborongJabatan ICT / Khidmat Pengurusan / Kewangan

1j. Sistem iCagaranJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan Sistem iCagaranJabatan ICT / Penilaian & Pengurusan Harta / Pelesenan & Penguatkuasaan / Perancangan / Bangunan / Pengurusan Stadium

1k. Sistem iJMBJul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalApr 2013Pelaksanaan Sistem iJMBJabatan ICT / Pesuruhjaya Bangunan

STRATEGI 2 : Inisiatif Paperless

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

2a. EmelOkt 2012Kelulusan PegurusanNov 2012Pelaksanaan emelJabatan ICT

2b. MyMeetingOkt 2012Kelulusan PegurusanApr 2012Pelaksanaan Sistem MyMeetingJabatan ICT

2c. Sistem iBilOkt 2012Kelulusan PegurusanFeb 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan Sistem iBilJabatan ICT

2d. Sistem Pertanyaan (sms)Okt 2012Kelulusan PegurusanFeb 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan Sistem Pertanyaan (sms)Jabatan ICT

2e. Aplikasi Mudah Alih (Mobile Application)Jul 2014Kelulusan PegurusanJan 2015Melantik pemborong / pembekalDis 2013Pelaksanaan Sistem Jabatan ICT

STRATEGI 3 : Aplikasi Back Office

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

3a. Sistem BelanjawanJan 2012Pelaksanaan Sistem BelanjawanJabatan ICT / Kewangan

3b. Sistem Perolehan dan BayaranJan 2012Pelaksanaan Sistem Perolehan dan BayaranJabatan ICT / Kewangan

3c. Sistem Perakaunan Bersepadu MBSAMei 2012Kelulusan PegurusanOkt 2012Melantik pemborong / pembekalJun 2013Pelaksanaan Sistem Perakaunan Bersepadu MBSAJabatan ICT / Kewangan

3d. Sistem Pelesenan dan Maklumat PerniagaanMei 2012Pelaksanaan Sistem Pelesenan dan Maklumat PerniagaanJabatan ICT / Pelesenan & Penguatkuasaan

3e. Sistem Kompaun dan PenguatkuasaanMei 2012Pelaksanaan Sistem Kompaun dan PenguatkuasaanJabatan ICT / Penguatkuasaan / Undang-undang

3f. Sistem Kompaun PDASept 2012Pelaksanaan Sistem Kompaun PDAJabatan ICT / Pelesenan & Penguatkuasaan

3g. Sistem Sewaan Tempat Letak KeretaDis 2012Pelaksanaan Sistem Sewaan Tempat Letak KeretaJabatan ICT / Pengurusan Hasil & Pelaburan

3h. Sistem TempahanJan 2014Pelaksanaan Sistem TempahanJabatan ICT / Penilaian & Pengurusan Harta / Korporat / Perkhidmatan Bandar / Taman & Rekreasi / Pengurusan Stadium

3i. Executive Information System (EIS)Jul 2012Kelulusan PegurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan Executive Information System (EIS)Pengurusan Tertinggi / Jabatan ICT

3j. Pembangunan Data Geospatial dan Geoportal MBSA Bengkel GIS Pembangunan Data spatial dan aplikasi GIS MBSA Jabatan Bangunan Integrasi data spatial dan data Penilaian & Cukai Taksiran serta data CF Jabatan Perancangan Tadika Billboard Laluan Bas Jabatan Kejuruteraan Jalan & Perabut Jalan PEmantauan kerja-kerja penyelenggaraan oleh kontraktor (Tiang, Jalan Majlis, Dewan-dewan Majlis) Jabatan Taman & Rekreasi Inventori Taman Permainan Inventori Pokok Pemantauan kerja-kerja Penyelenggaraan oleh Kontraktor (Landskap dan Pokok Teduhan, Taman Tasik dan Tasik Awam, Taman Permainan dan Padang Bola, Jalan-jala Persiaran) Jabatan Perkhidmatan Bandar Pemantauan kerja-kerja Penyelenggaran oleh Kontraktor (Kutipan, Sampah Domestik, Kutipan Sampah Pukal, Pembersihan Penyelenggaraan Parit) Denggi

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Gerai-gerai MAjlis / Kiosk Integrase data spatial dan data Penilaian & Cukai Taksiran Jabatan Pengurusan Hasil & Pelaburan Petak Letak Kereta yang telah digazetkan Jabatan Pelesenan & Penguatkuasaan Integrase data spatial dan data pelesenan CCTV

Dis 2012Satu bengkel GIS diadakanDis 2015Pelaksanaan integrase data spatial dan data Penilaian & Cukai Taksiran serta data CFJun 2013Data spatial Tadika siapDis 2013Data spatial Laluan Bas siapDis 2015Data spatial Jalan & Perabut Jalan siap

Dis 2012Data Spatial Pemantauan Kerja-kerja Penyelenggaraan oleh Kontraktor Jabatan Kejuruteraan siapSept 2013Data spatial inventori Taman Permainan siapDis 2015Data spatial inventori pokok siapDis 2012Data Spatial Pemantauan Kerja-kerja Penyelenggaraan oleh Kontraktor Jabatan Taman & Rekreasi siapJul 2012Data Spatial Pemantauan Kerja-kerja Penyelenggaraan oleh Kontraktor Jabatan Perkhidmatan Bandar siapDis 2015Data Spatial denggi siapDis 2015Data Spatial Gerai / Kiosk Majlis siapDis 2015Pelaksanaan integrase data spatial dan data Penilaian & Cukai TaksiranDis 2015Data Spatial petak meletak kenderaan siapDis 2015Pelaksanaan integrase data spatial dan data PelesenanJun 2013Data spatial CCTV siap

Jabatan ICT / Perancangan / Kejuruteraan / Bangunan / Taman & Rekreasi / Penilaian & Pengurusan Harta / Perkhidmatan Bandar

3k. Sistem Maklumat Perubatan (iKlinik)Jan 2013Pelaksanaan Sistem Maklumat Perubatan (iKlinik)Jabatan ICT / Khidmat Pengurusan

3l. Sistem Maklumat KAkitangan (iPIS)Mei 2012Kelulusan PengurusanJan 2013Pelaksanaan Sistem Maklumat KAkitangan (iPIS)Semua Jabatan MBSA

3m. Sistem Maklumat Latihan (iLatihan)Jan 2013Pelaksanaan Sistem Maklumat Latihan (iLatihan)Jabatan ICT / Khidmat Pengurusan

3n. Sistem Permohonan Jawatan (iKerjaya)Jan 2013Pelaksanaan Sistem Permohonan Jawatan (iKerjaya)

Jabatan ICT / Khidmat Pengurusan

3o. Sistem Notice To Correct (iNTC)Jul 2012Kelulusan PengurusanMei 2013Pelaksanaan Sistem Notice To Correct (iNTC)Jabatan ICT / Perkhidmatan Bandar

3p. Sistem Maklumat Penguatkuasaan (iPenguatkuasa)Jul 2013Kelulusan PengurusanJan 2014Pelaksanaan Sistem Maklumat Penguatkuasaan (iPenguatkuasa)Jabatan ICT / Penguatkuasaan

3q. Sistem Maklumat Quality (iQuality)Jul 2014Kelulusan PengurusanDis 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2014Pelaksanaan Sistem Maklumat Quality (iQuality)Jabatan ICT / Khidmat Pengurusan

3r. Sistem Pengurusan Pelan Pembangunan (iPembangunan)Jul 2013Kelulusan PengurusanJan 2014Melantik pemborong / pembekalJul 2014Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pelan Pembangunan (iPembangunan)Jabatan ICT / Jabatan Teknikal

3s. Sistem Pengurusan Aduan (menaiktaraf i-responze)Jul 2014Kelulusan PengurusanJan 2015Melantik pemborong / pembekalDis 2015Siap menaiktaraf i-responzeJabatan ICT / Bahagian Audit Dalam & Pengaduan Awam

3t.Sistem Bil PelbagaiJan 2013Pelaksanaan Sistem Bil PelbagaiSemua Jabatan MBSA

3u. Sistem CagaranJan 2013Pelaksanaan Sistem CagaranSemua Jabatan MBSA

3v. Sistem iBlacklistJul 2013Kelulusan PengurusanJan 2014Melantik pemborong / pembekalJul 2014Pelaksanaan Sistem iBlacklistJabatan ICT / Undang-undang

STRATEGI 4 : Hub Pengurusan Ilmu

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

4a. WebTVJul 2012Kelulusan PengurusanJan 2013Melantik pemborong / pembekalJul 2013Pelaksanaan WebTVJabatan ICT

4b. PortalJan, Apr, Jul, Okt, Setiap TahunKelulusan JawatankuasaFeb, Mei, Ogos, Nov Setiap TahunMelantik pemborong / pembekalJul 2014Pelaksanaan PortalJabatan ICT / Korporat

TERAS 3 : PENGUKUHAN TADBIR URUS ICT PBT

STRATEGI 1: Pemantapan Tadbir Urus ICT

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

1a. Peningkatan peranan jawatankuasa ICT Jawatankuasa Teknikal ICT Jawatankuasa Pemantauan CCTV Jawatankuasa Portal dan EmailDis 2012Kelulusan cadangan peningkatan peranan jawatankuasa ICT

Jabatan ICT

1b. Penstrukturan perjawatan Teknologi MaklumatJul 2012Kululusan MBSADis 2012Kelulusan JPA

Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan

1c. Tambahbaik fungsi dan peranan Pasukan R&D dan Inovasi Inovasi ICTJan 2013Kelulusan PegurusanDis setiap tahunLaporan Aktiviti tahunan Pasukan (SKT)

Jabatan ICT / Jabatan Pengguna

Business Process Reengeneering (BPR) / Business Process Improvement (BPI)Jun 2014Kelulusan BPR untuk 2 proses

Jabatan ICT / Pelesenan & Penguatkuasaan / Perancangan

STRATEGI 2 : Pengukuhan Dasar, Polisi dan Prosedur ICT

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

2a. Pemantapan garis panduan DKICTDis 2013Terbitan versi baru diluluskan dan dikuatkuasa

Jabatan ICT

2b. Pembangunan Prosedur ISO dan SOP : ISO Pengurusan Aduan SOP Backup data SOP Penyelenggaraan perisian komputer SOP pembangunan aplikasi

Okt 20121 prosedur ISOJun 20134 SOP siap

Jabatan ICT

2c. Perakuan dan pentauliah Malaysia Trustmark Sektor Awam daripada MAMPUDis 2012Mendapat Sijil MTSAJabatan ICT

2d. Pembangunan Baru Business Continuity Plan (BCP) Malaysian Public Sector Information Security High Level Risk Assesment (HILRA) Malaysian Public Sector Information Security Risk Assesment System (MyRAM) Information Security Management System (ISMS) Digital Signature

Jun 2014Pelaksanaan Business Continuity Plan (BCP)

Jun 2014Persijilan ISMSDis 2015Pelaksanaan Digital Signature

Jabatan ICT

STRATEGI 3 : Penubuhan Platform Perkongsian Pintar Di Kalangan PBR

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

3a. Program perkongsian kepakaran ICT di kalangan PBTSetiap tahun4 Sesi Perbincangan2 inovasi baruDis 20141 sistem yang seragamSetiap tahunSejurang-kurangnya 2 kali Mesyuarat JK ICT PBT

Jawatankuasa ICT PBT Selangor

TERAS 4 : PEMANTAPAN MODAL INSAN DAN PEMBUDAYAAN ICT PBT

STRATEGI 1: Pemantapan Pelan Latihan ICT dan Pelaksanaan

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

1a. Pembangunan Pelan Latihan dan Kemahiran ICT 2012 - 2015 Kumpulan Sasaran Kenalpasti program ICT yang sesuai (knowledge sharing, technology update) Tenaga Pengajar Dalaman Kemahiran ICT KakitanganDis 2012Satu pelan latihan dan kemahiran ICT 2012 2015 yang diluluskan

Bahagian Latihan Kualiti, Jabatan Khidmat Pengurusan

1b. Perlaksanaan Pelan Latihan ICT Secara Dalaman Keperluan kakitangan kumpulan sokongan Tenaga pengajar Setiap tahun 4 kursus kakitangan teknikal 10 kursus kakitangan bukan teknikalJumlah kehadiranSekurang-kurangnya 90% kakitangan hadir kursusCertified Course1 orang kakitangan

Bahagian Latihan Kualiti, Jabatan Khidmat Pengurusan

1c. Perlaksanaan Pelan Latihan ICT Secara Luaran Keperluan kakitangan kumpulan sokongan Tenaga pengajar Setiap tahun 4 kursus kakitangan teknikal 4 kursus kakitangan bukan teknikalJumlah kehadiranSekurang-kurangnya 90% kakitangan hadir kursusCertified Course1 orang kakitangan

Bahagian Latihan Kualiti, Jabatan Khidmat Pengurusan

STRATEGI 2 : Pengukuhan Dasar, Polisi dan Prosedur ICT

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

2a. Pelaksanaan Program Pembudayaan ICT Technology Update Knowledge SharingSetiap TahunBilangan Program1 program Knowledge Sharing setahun1 program Technology Update setahun

Jabatan ICT

2b. Program Promosi / Kempen ICT Promosi melalui bulletin, risalah, buku, majalah dan bahan bacaan lain media elektronik

Setiap Tahuni. Laporan Keberkesanan bagi setiap program yang dijalankanii. 6 program promosi setahun

Jabatan ICT / Semua Jabatan dan Bahagian MBSA

TERAS 5 : PEMANTAPAN PEMBUDAYAAN ICT DAN KEBOLEHPERCAYAAN MAKLUMAT KOMUNITI

STRATEGI 1: Pengukuhan Perkhidmatan Dalam Talian

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

1a. Program transformasi perkhidmatan perbandaran Menambah perkhidmatan dalam talian20123 daripada 11 Sistem = 27.3%

20136 daripada 11 Sistem = 54.4%

2014 2 daripada 11 Sistem = 18.2%

Jabatan ICT / Korporat

Mobile services Setiap tahunPerluasan KawasanJabatan ICT

1b. Promosi perkhidmatan secara dalam talianSMSSetiap tahun4 kali setahun promosi disediakanJabatan ICT

WebTVApril 20154 kali setahun promosi disediakanJabatan ICT

PortalSetiap HariKemaskini maklumatJabatan ICT / Korporat

STRATEGI 2 : Perluasan Kemudahan Capaian Internet

PROGRAMKPIPEMILIK PROGRAM

2a. Penambahan keluasan dan kelajun capaian wifi Tempat dan bandwithDis 2015Seluruh Kawasan Shah AlamJabatan ICT