Journal of Qafqaz University No_25

  • View
    1.054

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Journal of Qafqaz University No_25

Journal of Qafqaz UniversityJournal of Qafqaz University- , . .

ISSN 1302-6763

Nano-porous silicon for gas sensor and fuel cell applications Tayyar Dzhafarov, Sureyya Aydn Yuksel kill dala tnliyinin qrup nzriyysi metodu il tdqiqi .Q. Aamalyev Kompleks konsantrelerdeki bakr ve inkonun selektif zeltme imknlar zerine bir aratrma Mustafa Akda Toz metalrjisi ile retilmi iki metal parann difzyon kaynayla birletirilmesinde scakln kaynak blgesine etkisinin irdelenmesi Yadullah Babayev ..

Journal of Qafqaz University can be searched in such international indexes as Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, Indexcopernicus.

Number 25, 2009

New inequalities on triangle areas Y.N. Aliyev

Number 25

Qafqaz University Publications

2009

http://journal.qafqaz.edu.az

PublisherAhmet Sanich

Editor-in-ChiefNiftali Qodjayev

Managing EditorElchin Suleymanov

Editorial BoardMember Member Member Member Secretary Irada Aliyeva Muharrem Kaplan Murat Erguvan Islam Huseynov Ramil Haciyev

Editorial Advisory BoardAhmet Oksuz Ayhan Erdal Ali Bora Jihan Bulut Fahreddin Isayev Hamzaga Orujov Khalil Ismayilov Mamedali Babashli Mustafa Akdag Mehmet Rihtim Reha Yilmaz Omer Okumush

Advisory BoardAbdul Aziz Abdul Hafis El Khouli (Egupt, Cairo University) Ali Fuat Bilkan (Turkey, University of Economics and Tekhnology) Ajdar Agaev (Azerbaijan Institute of Education Problems) Akif Huseynli (Azerbaijan, National Academy of Science) Ali elik (Turkey, Karadeniz Technical University) Bakhram Asgerov (Azerbaijan, Baku State University) Don C. Hines (USA, Troy University) Erhan Birgili (Turkey, Sakarya University) Erol Oral (Kyrgyzstan, International Ataturk-Alatoo University) Farkhad Guseynov (Turkey, Bilkent University) Firuddin Semenderov (Azerbaijan, Baku State University) Gholam Riza Sabri Tabrizi (London, Edinburg Uni. King College) Gltekin Yildiz (Turkey, Sakarya University) Halit Pastaci (Turkey, Yildiz Technical University) Halil Gasimov (Azerbaijan, National Academy of Science) Hakan Acar (Turkey, Fatih University) Hilmi Kirlioglu (Turkey, Sakarya University) James F. Rinehart (USA, Troy University) Ibrahim El-Rabi (USA) Irada Aliyeva (Azerbaijan, Baku State University) Ismail Ozsoy (Turkey, Fatih University) Kev Salihov (Tataristan, Kazan University) Konstantin Voldemarovich Shaitan (Russia, Moskow State Unversty) Latif Huseynov (Azerbaijan, National Assembly) Oktay Gasimov (USA, California University) Muhammed Tebrizi (USA, East Carolina University) Muhittin Shimshek (Turkey, Sakarya University) Nadir Alishov (Ukraine, Academy of Science) Nazan Bekiroglu (Turkey, Karadeniz Technical University) Nadir Seyidov (Azerbaijan, National Academy of Science) Rasim Alikuliyev (Azerbaijan, National Academy of Science) Saim Selvi (Turkey, Ege University) Salih Shimshek (Turkey, Sakarya University) Sami Karahan (Turkey, Konya Selchuk University) Shamil Samedzade (Azerbaijan, Technical University) Surkhay Akberov (Turkey, Yildiz Technical University) Tabriz Aliev (Azerbaijan, Oil Academy) Tarlan Afandiyev (Belarus, National Academy of Science) Telman Aliyev (Azerbaijan, National Academy of Science) Tofiq Hajiyev (Azerbaijan, Baku State University) Tatyana Birshteyn (Russia, National Academy of Science) Vasim Mammedaliev (Azerbaijan, Baku State University) Vladimir Pashenko (Russia, Moskow State University) Yaqub Mahmudov (Azerbaijan, National Academy of Science) Yusuf Tuna (Turkey, Istanbul University) Zafer Ayvaz (Turkey, Ege University)

DesignSahb Kazimov

Corresponding AddressJournal of Qafqaz University Baku - Sumqayit Road, 16 km., Khirdalan, Baku, AZ0101, Azerbaijan Tel: 00 994 12 - 448 28 62/66 Fax: 00 994 12 448 28 61/67 e-mail: journal@qafqaz.edu.az web: http://journal.qafqaz.edu.az The Journal of Qafqaz University is a publication of Qafqaz University and issue twice a year since 1997 Copyright Qafqaz University ISSN 1302-6763 Reyestr No: 670, 09.11.2003

AbonetThe Journal of Qafqaz University is available by subscription for 30 USD a year abroad and 9.2 AZN in Azerbaijan. Bankship and corresponding address must be faxed to Qafqaz University. Bank Account: T.C. Ziraat Bankas / skdar-stanbul, Hesap Sahibi: mer Okumu, Hesap Tr/Para Birimi: Vadesiz Hesap/TL Hesap No: 2426261-5001403, IBAN: TR890001000403024262615001 (Trkiye); Qafqaz Universiteti: VEN: 1300325511, Hesab No: 38090000900001 AZN, 38190066220001 USD, Kod: 506452 Mx. Hes. 0137010031944 Texnikabank ASC Aberon Filial - VEN: 9900000681 SWIFT BIC: TECIAZ22 (Azerbaijan)

ISSN 1302-6763

Qafqaz Universiteti JurnalJournal of Qafqaz University beynlxalq jurnal Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprnts, Indexcopernicus beynlxalq elmi indekslrin daxildir.

T bi t Elml ri Seriyas

No 25, 2009

TsisiAhmet Sani

Ba RedaktorNiftal Qocayev

Nr RedaktoruElin Sleymanov

Nr Redaksyaszv zv zv zv Katib rad liyeva Muharrem Kaplan Murat Erguvan slam Hseynov Ramil Hacyev

Redaksya HeytiAhmet ksz Ayhan Erdal Ali Bora Cihan Bulut Fxrddn sayev Hmzaa Orucov Mmmdl Babal Mehmet Rhtm Mustafa Akda Reha Ylmaz mer Okumu Xlil smaylov

Mslht Heytibdl ziz bdl Hafis l Xouli (Misir, Qahir Universiteti) li Fuat Bilkan (Trkiy, Ekonomi v Teknoloji Universiteti) jdr Aayev (Azrbaycan, Thsil Problemlri nstitutu) Akif Hseynli (Azrbaycan, Qafqaz Universiteti) li elik (Trkiy, Karadeniz Teknik Universiteti) Bhram sgrov (Azrbaycan, Bak Dvlt Universiteti) Don C. Hines (AB, Troy Universiteti) Erol Oral (Qrzstan, Beynlxalq Atatrk Alatoo Universiteti) Erhan Birgili (Trkiy, Sakarya Universiteti) Frhad Hseynov (Trkiy, Bilknt Universiteti) Firuddin Smndrov (Azrbaycan, Bak Dvlt Universiteti) Gholam Rza Sabri Tbrizi (London, Edinburg Univ., King College) Gltkin Yldz (Trkiy, Sakarya Universiteti) Halit Pastac (Trkiy, Yldz Teknik Universiteti) Hakan Acar (Trkiy, Fatih Universiteti) Hilmi Krlolu (Trkiy, Sakarya Universiteti) James F. Rinehart (AB, Troy Universiteti) brahim l-Rabi (AB) rad liyeva (Azrbaycan, Bak Dvlt Universiteti) smail zsoy (Trkiy, Fatih Universiteti) Kev Salihov (Tatarstan, Kazan Universiteti) Konstantin Voldemarovi aitan (Rusiya, Moskva Dvlt Universiteti) Ltif Hsynov (Azrbaycan, Milli Mclis) Oqtay Qasmov (AB, Kaliforniya Universiteti) Mhmmd Tbrizi (AB, East Carolina University) Muhittin imek (Trkiy, Sakarya Universiteti) Nadir liov (Ukrayna, Elmlr Akademiyas) Nazan Bekirolu (Trkiy, Karadeniz Teknik Universiteti) Nadir Seyidov (Azrbaycan, Milli Elmlr Akademiyas) Rasim liquliyev (Azrbaycan, Milli Elmlr Akademiyas) Saim Selvi (Trkiy, Ege Universiteti) Salih imek (Trkiy, Sakarya Universiteti) Sami Karahan (Trkiy, Konya Selcuk Universiteti) amil Smdzad (Azrbaycan, Texniki Universitet) Surxay kbrov (Trkiy, Yldz Teknik Universiteti) Tbriz liyev (Azrbaycan, Neft Akademiyas) Tofiq Hacyev (Azrbaycan, Bak Dvlt Universiteti) Trlan fndiyev (Belarusiya, Elmlr Akademiyas) Telman liyev (Azrbaycan, Milli Elmlr Akademiyas) Tatyana Birshteyn (Rusiya, Rusiya Elmlr Akademiyas) Vasim Mmmdliyev (Azrbaycan, Bak Dvlt Universiteti) Vladimir Paenko (Rusiya, Moskva Dvlt Universiteti) Xlil Qasmov (Azrbaycan, Milli Elmlr Akademiyas) Yaqub Mahmudov (Azrbaycan, Milli Elmlr Akademiyas) Yusuf Tuna (Trkiy, stanbul Universitesi) Zafer Ayvaz (Trkiy, Ege Universiteti)

TrtibatSahb Kazmov

nvanJournal of Qafqaz University AZ101, Bak -Sumgayt yolu, 16-c km., Xrdalan - Bak / Azrbaycan Tel: 00 994 12 - 448 28 62/66 Fax: 00 994 12 448 28 61/67 e-mail: journal@qafqaz.edu.az web: http://journal.qafqaz.edu.az Journal of Qafqaz University jurnal Qafqaz Unverstetnn nrdr; 1997-ci il tarixindn etibarn ld k df drc edlr. Copyright Qafqaz University ISSN 1302 - 6763 Reyest: No: 670, 09.11.2003

AbunJurnaln illik abun qiymti 9 manat 20 qpik olub, Azrbaycan xaricind 30 AB Dollardr. Abun olmaq istynlrin abun qiymtini aagdak hesaba krb, qbzin bir nsxsini laq nvan il birlikd Qafqaz Universitetin fakslamalar lazmdr. Bank Hesab: T.C. Ziraat Bankas / skdar-stanbul, Hesap Sahibi: mer Okumu, Hesap Tr/Para Birimi: Vadesiz Hesap/TL Hesap No: 2426261-5001403, IBAN: TR890001000403024262615001 (Trkiye); Qafqaz Universiteti: VEN: 1300325511, Hesab No: 38090000900001 AZN, 38190066220001 USD, Kod: 506452 Mx. Hes. 0137010031944 Texnikabank ASC Aberon Filial - VEN: 9900000681 SWIFT BIC: TECIAZ22 (Azrbaycan)

ISSN 1302-6763

Qafqaz niversitesi DergisiJournal of Qafqaz University Uluslararas Dergisi Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library , The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprnts, Indexcopernicus uluslararas bilimsel endeksler tarafndan taranmaktadr.

Fen Bilimleri Serisi

Say 25, 2009

SahibiAhmet Sani

Ba EditrNiftal Gocayev

Yayn EditrElin Sleymanov

Yayn Editrlye ye ye ye Sekreter rade Aliyeva Muharrem Kaplan Murat Erguvan slam Hseynov Ramil Hacyev

Yayn KuruluAhmet ksz Ayhan Erdal Ali Bora Cihan Bulut Fahrettn sayev Hmzaa Orucov Halil smaylov Memmedal Babal Mehmet Rhtm Mustafa Akda Reha Ylmaz mer Okumu

Danma KuruluAbdul Aziz Abdul Hafis El Houli (Msr, Kahire niversitesi) Ali Fuat Bilkan (Trkiye, Ekonomi ve Teknoloji niversitesi) Ejder Aayev (Azerbaycan, Eitim Problemleri Enstits) Akif Hseynli (Azerbaycan, Milli lmler Akademisi) Ali elik (Trkiye, Karadeniz Teknik niversitesi) Behrem Askerov (Azerbaycan, Bak Devlet niversitesi) Don C. Hines (ABD, Troy niversitesi) Erol Oral (Krgzistan, Uluslararas Atatrk Alatoo niv