of 36 /36
PERANAN JPN DAN FUNGSI SEKTOR-SEKTOR OLEH: SHOBANAA BT GENGATHARAN UMAIRAH BT JAMALUDDIN NURHANIS MARSILLA BT HASSAN BASRI

Jpn Dan Sektor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fungsi-fungsinya

Text of Jpn Dan Sektor

PERANAN JPN DAN FUNGSI SEKTOR-SEKTOR

PERANAN JPN DAN FUNGSI SEKTOR-SEKTOROLEH:SHOBANAA BT GENGATHARANUMAIRAH BT JAMALUDDINNURHANIS MARSILLA BT HASSAN BASRI1

Peranan Jabatan Pendidikan Negeri

Dalam pelaksanaan dan pengurusan SPBT di peringkat negeri, JPN berkuasa untuk merancang, melaksanakan dan menguruskan SPBT di negeri masing-masing. JPN memainkan peranan sebagai pengurus, pengawal dan pelaksana dasar SPBT di peringkat negeri. Dengan peranan tersebut, JPN mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti yang berikut:-2i)Merancang pelaksanaan dan pengurusan SPBT di peringkat negeri.

ii)Mengawal keperluan buku teks yang dipohon oleh sekolah.

Ii)Merancang, menguruskan dan mengawal perbelanjaan peruntukan SPBT yang diterima daripada BBT.

iv)Merancang dan menguruskan pembangunan pelaksanaan dan pengurusan SPBT peringkat negeri.

3v)Menguruskan taklimat penentuan keperluan buku teks kepada Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru SPBT.

vi) Mendapatkan dan memproses maklumat tentang keperluan buku teks daripada sekolah.

vii) Menyediakan maklumat tentang keperluan buku teks di sekolah dengan tepat dan benar.

viii)Memesan buku teks yang diperlukan oleh sekolah di negeri masing-masing daripada penerbit.

4ix)Memantau pembekalan dan penerimaan buku teks di sekolah.

x)Membuat pembayaran tuntutan pembekalan buku teks kepada penerbit.

xi)Melaporkan perbelanjaan peruntukan SPBT peringkat negeri kepada BBT.

xii)Menyelia pengurusan SPBT disekolah bersama-sama PPB/PPD.

Xiii)Menguruskan pelupusan buku teks di negeri masing-masing.

5SEKTOR-SEKTORSEKTOR JAMINAN KUALITISEKTOR PENGURUSAN AKADEMIKSEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELINGSEKTOR PENGURUSAN SEKOLAHSEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHASSEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAANSEKTOR PENDIDIKAN ISLAMSEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAANSEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNANSEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT

6SEKTOR JAMINAN KUALITI

VisiMenjadikan Jabatan Pelajaran terunggul di Malaysia.MisiMerealisasikan pengurusan pendidikan cemerlang dan terbilang serta perkhidmatan yang efisien dan berintegriti untuk menghasilkan modan insan kelas pertama berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan.

7ObjektifMeningkatkan Kompentensi dan pengalaman semua pegawai di Sektor Jaminan Kualiti dalam bidang pengurusan pendidikan sebagaipakar rujuk kepada pengurus-pengurus sekolah - Pengetua dan Guru Besar.Memberi bimbingan secara berterusan kepada pengurus sekolah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah.Memastikan pengurus sekolah menerima latihan (coaching) secara hands-on secukupnya dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pentadbiran.Membangunkan sekumpulan pengurus sekolah yang pakar untuk membantu dan memberi bimbingan kepada pengurus-pengurus sekolah yang lain - (Coaching Partnerships)Membudayakan kajian tindakan dalam pengurusan pendidikan untuk melahirkan pelbagai kaedah kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang berkualiti.Mengindoktrinkan pemikiran pengurus sekolah bagi menzahirkan jati diri sebagai pemimpin instruksional.

8FungsiPentaksiran dan PenilaianPenyeliaan Mental PendidikanMengekal Jaminan Kualiti (Quality Assurance)Mengamalkan Penyelidikan9SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

VisiMerealisasikan Kecemerlangan Akademik Menjelang 2016MisiMengoptimumkan Pengurusan Pendidikan Ke Arah Bitara SPAMottoPerlis Menjana Keunggulan

10Menyalur ilmu P&P kepada guru secara berterusan.Mengenal pasti punca dan membantu mengatasi masalah penguasaan 3M.Meningkatkan pencapaian UPSR, PMR, SPM dan STPM.Menggalakkan suasana dan persekitaran yang kondusif serta bermotivasi untuk P&P.Mengurus peperiksaaan dan penilaian secara sistematik serta mempertahankan kebolehpercayaan.Melaksanakan penyeliaan yang efisyen ke arah mempastikan P&P yang cemerlang.Membudayakan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pendidikan.

Objektif11SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELINGVisiBersama Mencipta Kesejahteraan Modal Insan Secara Menyeluruh Menjelang Tahun 2020.MisiMempertingkatkan Kesejahteraan Modal Insan Melalui Pendekatan Psikologi Dan Kaunseling Yang Profesional.MottoPsikologi Dan KaunselingMenjana Kesejahteraan Modal Insan

12Objektif

Membantu Warga Kementerian Pelajaran Malaysia untuk :* Memahami dan dapat menerima dirinya dan menyesuaikannya dengan persekitaran tempat kerjanya.* Meningkatkan prestasi diri dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatan dalam organisasi tersebut.* Membuat perancangan kerja yang baik dan mampu membuat keputusan dengan bijak.* Mewujudkan hubungan mesra dan bekerjasama sebagai satu pasukan dalam kalangan warga pendidikan.* Memberikan khidmat kebajikan kepada warga pendidikan yang memerlukan.

13Fungsi utama

1. Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pegawai dan kakitangan pendidikan.2. Merancang dan melaksanakan kursus berkaitan perkhidmatan kaunseling.3. Mengumpul dan menganalisis data pegawai dan kakitangan yang mendapat khidmat kaunseling.4. Memantau perkhidmatan kaunseling pentadbir.14SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

VisiMeneruskan peningkatan kepimpinan pentadbiran dan pengurusan sekolah negeri perlis menjelang tahun 2012MisiMerealisasikan pengurusan sekolah yang cemerlang berteraskan tenaga profesional untuk menjayakan misi nasional dan wawasan Negara

15Matlamat

Sektor pengurusan sekolah sentiasa berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai matlamat berikut:meningkatkan tahap pengurusan yang berkualiti di kalangan pentadbir sekolahmemartabatkan profesion pengurusan dengan meningkatkan kualiti guru, kerja guru, dan kebajikan gurumenjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negaraprofesion keguruan sebagai agen untuk menyemai dan memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahanmenyediakan murid ke arah kecemerlangan kualiti sahsiah dan kecemerlangan prestasi akademikmewujudkan perhubungan yang rapat dengan PIBG sekolah

16Fungsi

1.Mengurus Penempatan GuruPenempatan guru di sekolahPenempatan guru kursus dalam cuti (KDC) dan guru latihan perguruan berasaskan sekolah (LPBS)Pengambilan dan penempatan guru ganti dan guru sandaran tidak terlatih 2. Mengurus Pertukaran GuruPertukaran guru dalam negeriPertukaran guru sekolah antara negeri 3. Mengurus Penempatan MuridPenempatan awal murid ke tahun 1Penempatan awal murid ke tingkatan 1Penempatan murid SBPPenempatan murid ke sekolah primierPenempatan murid ke Sekolah Rancangan KhasPenempatan murid ke tingkatan 6 4. Mengurus Pertukaran MuridPertukaran murid sekolah dan luar negeriPermohonan rayuan belajar semula murid

17 5. Mengurus pengisian jawatan naik pangkat guru 6. Mengurus lawatan 7. Mengurus aduan 8. Maklumbalas pelanggan 9. Mengurus permohonan murid bukan warganegara 10. Mengurus PIBG 11. Mengurus permohonan agensi luar 12. Mengurus bayaran tambahan 13. Mengurus cuti khas sekolah 14. Mengurus soalan DUN dan PARLIMEN 15. Mengurus maklumbalas mesyuarat KPPM18 16. Mengurus hubungan dan lawatan antarabangsa17. Mengurus majlis rasmimajlis rasmi sekolahmajlis rasmi jabatan 18. Mengurus pencalonan anugerah pengat/bintang

19. Mengurus permit mengajar 20. Mengurus pemantauan akhir tahun dan awal tahun 21. Mengurus pemantauan permata terbilang 22. Mengurus maklumat dan informasi19SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS

VisiSektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas akan menjadi sektor pengurusan yang cemerlang menjelang 2011MisiMenyediakan pengurusan Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas yang efektif dan efesien kepada semua pihak bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara

20MatlamatMelahirkan individu dan masyarakat berilmu serta mempunyai keupayaan mencapai kesejahteraan diri memenuhi aspirasi negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.ObjektifMerealisasikan Visi dan Misi serta matlamat :* Kementerian Pelajaran Malaysia* Bahagian Pelajaran Swasta* Jabatan Pendidikan Khas* Jabatan Pelajaran21Fungsi

* Pemantapan pengurusan penubuhan dan pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta (Sekolah/Tadika/Pusat Tuisyen/Pusat Komputer)* Pemantapan pengurusan penguatkuasa dan pamantauan IPS* Menyediakan perkhidmatan berkualiti kepada murid-murid bekeperluan khas* Mencemerlangkan Jurulatih Utama* Pemantapan Kelas Pemulihan Khas* Mencemerlangkan kokurikulum murid-murid kelas pendidikan khas* Kebajikan guru dan murid* Pemantapan program-pogram khas kebangsaan,sektor dan unit.22SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

VisiMenjadikan Pengurusan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Perlis Efisien, Cemerlang dan Berkualiti Secara MenyeluruhMisiMerealisasikan Pengurusan Yang Cemerlang Berteraskan Tenaga Profesional Yang Berdaya Maju dan Berkesan Berlandaskan Perkhidmatan Yang Efisien

23Objektif

1.Membangunkan potensi pelajar-pelajar serta membimbing mereka menjadi insan yang cemerlang dalam bidang kokurikulum sukan dan sahsiah.2.Mempastikan urusan perkhidmatan nasihat, bimbingan dan kebajikan dapat dimafaatkan oleh pelajar3.Mempastikan kemudahan infrastruktur sekolah diperlengkapkan mengikut keperluan.4.Mempastikan pengurusan dan perlaksanaan kokurikulum dan sukan di sekolah dilaksanakan dengan berkesan5.Mempastikan pengurusan dan perlaksanaan hal-hal berkaitan dengan kebajikan murid seperti SPBT,RMT, Biasiswa, Asrama, Kesihatan, pemakanan dan keselamatan murid di urus dengan baik dan memenuhi keperluan24SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat

Melahirkan murid-murid yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebenar dalam kehidupan.Melahirkan GPI yang kreatif dan inovatif dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran.

25Objektif

Meningkatkan Kualiti Pendidkan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara.Meningkatkan kualiti Bahasa Arab ayng berkesan untuk membolehkan murid berkomunikasi dengan baik dan mendalami pelbagai sumber ilmuMeningkat kualiti pengurusan penempatan dan pertukaran Guru-Guru Pendidikan Islam dengan cekap dan strategik supaya perkhidmatannya dapat menyumbang ke arah keberkesanan Pendidikan IslamMeningkatkan kemahiran dan ketrampilan Guru Pendidikan Islam dalam Bahasa Arab secara berterusan dalam pelbagai bidang supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa menarik dan berkesan.

26Fungsi

Fungsi 1 : Pengurusan Pendidikan Islam

a) Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan b) Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan pentadbiran serta tadbir urus ICT SPI dan IPA27Fungsi 2 : Pengurusan Institut Pendidikan Agama

a) Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian IPA JPN dari aspek pentadbiran sekolah, pengurusan guru, dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA)b) Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidkan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian28Fungsi 3 : Operasi Dakwah

a) Menyelaras, mengurus, dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk Murid, Guru,Pegawai dan Kakitangan JPN b) Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar islam dan pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai Kakitangan JPN29SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

VisiMenjadikan Pengurusan Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Perlis Efisien, Cemerlang dan Berkualiti Secara MenyeluruhMisiMerealisasikan Pengurusan Peperiksaan Yang Cemerlang Berteraskan Tenaga Profesional Yang Berdaya Maju dan Berkesan Berlandaskan Perkhidmatan Yang EfisienFalsafahAdil, Sahih, Amanah

30ObjektifMengendalikan semua jenis dan bentuk pengukuran dan pensijilan berdasarkan Falsafah Pendidikan NegaraMengawal, menyelaras dan mengendalikan semua bentuk ujian, penilaian dan peperiksaan di peringkat kebangsaan dan juga peperiksaan luar negeri untuk menilai pencapaian akademik, teknikal dan vokasional untuk tujuan pemilihan, pensijilan dan penempatanMempertingkatkan mutu pengurusan dan pengendalian semua peperiksaan yang bertanggungjawab kepada sektor ini demi mengekalkan kesahan, kebolehpercayaan dan keutuhan badan-badan peperiksaan yang berkenaan.Memberi khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat perundingan kepada individu, sekolah dan mana-mana institusi tentang pengajian pendidikan

31Fungsi

Menguruskan pendaftaran calon peperiksaan (Kerajaan / Bukan Kerajaan)Menguruskan perlantikan Pemeriksa / Penyelia Kawasan / Ketua Pengawas / PengawasMenguruskan pusat peperiksaanMengendalikan keselamatan bahan-bahan peperiksaanMengagihkan bahan-bahan peperiksaanMenguruskan Kumpulan Wang Amanah Lembaga PeperiksaanMenguruskan stok / IventoriMembuat semakan hasil / bayaran tuntutan

32SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

Visi Menjadikan Jabatan Pelajaran Perlis yang terunggul di Malaysia tahun 2012Misi Merealisasikan Pengurusan pendidikan cemerlang dan terbilang serta perkhidmatan yang efisien berteraskan tenaga profesional yang berdaya maju untuk menghasilkan modal insan kelas pertama berteraskan Falsafah Kebangsaan dengan mendukung hala tuju misi nasional dan wawasan Negara

33Matlamat

1. Pengurusan2. Perkhidmatan Profesionalis3. Pembinaan Modal Insan Kelas Pertama4. Sekolah Terbilang5. Tanggungjawab Kepada Pihak Berkepentingan

34SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT

VisiMenjadikan Jabatan Pelajara Yang Terunggul Menjelang Tahun 2012MisiMerealisasikan Pengurusan Pendidikan Cemerlang Yang Terbilang Serta Perkhidmatan Yang Efesien Berteraskan Tenaga Profesional Yang Berdaya Maju Untuk Menghasilkan Modal Insan Kelas Pertama Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dengan Mendukung Hala Tuju Misi Nasional Dan Wawasan Negara

35Objektif

Merancang dan melaksanakan program-program yang berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang berkesan dan cekap di peringkat jabatan.Melaksana dan menyelaras penggunaan sistem aplikasi kementerian dan jabatan supaya mutu perkhidmatan ditingkatkan dan mencapai matlamat jabatan dan kementerian selaras dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan dasar-dasar utama yang berkaitan ICT.Melaksanakan aspek keselamatan ICT di peringkat jabatan dengan menepati garis panduan yang termaktub di dalam Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kerajaan serta kementerian

36