Click here to load reader

Julian tuwim2

  • View
    488

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Julian tuwim2

  • 1. 2013 - ROK JULIANA TUWIMA

2. WPROWADZENIE W grudniu 2012 r, Sejm, chcc odda hod wybitnym ludziom sztuki i nauki, przyj Uchwa o patronach roku 2013. S nimi: J. Tuwim, W. Lutosawski, J. Czochralski. 3. Julian Tuwim urodzony 13 wrzenia 1894 w odzi, zmar 27 grudnia 1953 w Zakopanem. Polski poeta ydowskiego pochodzenia, pisarz, jeden z najpopularniejszych poetw dwudziestolecia midzywojennego. Wspzaoyciel kabaretu literackiego Pod Picadorem i grupy poetyckiej Skamander. Bliski wsppracownik tygodnika Wiadomoci Literackie. Tumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz aciny. Podpisywa si ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiski. YCIE I TWRCZO 4. Poeta urodzi si w odzi w rodzinie ydowskiej. Mody Tuwim odziedziczy pasje jzykowe od swojego ojca. Ojciec poety pracowa w jednym z bankw, gdzie mia stanowisko korespondenta i urzdnika. Matk poety bya Adela Krukowska, crka waciciela zakadu drukarskiego. Po swoich rodzicach Tuwim odziedziczy zamiowanie do przedmiotw humanistycznych, te szy mu wietnie. Fascynacja modego Tuwima jzykami obcymi daa o sobie zna ju w roku 1911, kiedy to przeoy na jzyk esperanto kilka wierszy Staffa. Dwa lata pniej Tuwim pisze swj pierwszy utwr, zatytuowany Proba. Utwr ten okaza si na tyle interesujcy, e znalazo si dla niego miejsce na amach Kuriera Warszawskiego. DZIECISTWO Matka Poety - Adela 5. W 1916, z myl rozpoczcia studiw, przenis si do Warszawy. Studiowa prawo i filozofi na Uniwersytecie Warszawskim , ale zarzuci oba kierunki po ukoczeniu zaledwie pierwszych semestrw. By jednym z zaoycieli grupy poetyckiej Skamander w 1919. 30 kwietnia 1919 polubi Stefani Marchew. W nastpnym roku wybucha wojna polsko-bolszewicka. Julian Tuwim znalaz wwczas zajcie w biurze prasowym, ktre pracowao dla naczelnego wodza si zbrojnych Jzefa Pisudskiego. W modoci inspiracj dla Tuwima bya twrczo Leopolda Staffa. OKRES WARSZAWSKI Julian Tuwim - ok. 1913 rok 6. POBYT ZA GRANIC Okres warszawski koczy si dla poety w roku 1939 kiedy to opuszcza Polsk i przez Rumuni i Wochy dociera do Francji. Wraz z nim emigruj inni znani poeci tacy jak Antoni Sonimski, Jan Lecho, Mieczysaw Grydzewski i Kazimierz Wierzyski. Ziemia francuska nie okazaa si jednak na dugo bezpiecznym schronieniem dla ydowskiego poety. W rok pniej Francja kapituluje i Tuwim udaje si do Brazylii, gdzie osiada wraz z Lechoniem w Rio de Janeiro. Ostatecznie wsplnie te wyjechali do Nowego Jorku, gdzie poeta mieszka przez blisko pi lat. Mieszkajc w Ameryce poeta publikowa swoj twrczo w Nowej Polsce i Robotniku. 7. Do Polski Tuwim wrci w czerwcu 1946 roku i sta si osobowoci chronion, adorowan i uprzywilejowan przez wczesne wadze. Zosta okrzyknity poet pastwowym. W tym samym roku Tuwimowie adoptowali crk Ew. Po wojnie Tuwim nie wyda ju adnego tomu poetyckiego. Skupi si na publikacji tumacze i antologii, mia rwnie swj stay dzia w miesiczniku Problemy. Dzia nosi tytu Cicer cum caule, czyli Groch z kapust i zosta wydany jako cao pod tym samym tytuem kilka lat po mierci poety. POWRT DO POLSKI Tuwim z on i crk 8. W ostatnim okresie ycia, Tuwim pisa wiersze tylko na zamwienie bliskich sobie ludzi i redaktorw rnych pism. Wiele z tych wierszy dotyczy rnego rodzaju rocznic. Pasja tumaczenia poezji z jzykw obcych nie opucia go do koca ycia. W ostatnich latach nadal tumaczy poezj, oraz fragmenty literatury obcej, ktre sam nazwa kuriozami. Julian Tuwim zmar 27 grudnia 1953 roku w Zakopanym. Jego grb znajduje si w wojskowej czci warszawskiego cmentarza na Powzkach. OSTATNIE LATA I MIER Grb Juliana Tuwima 9. Julian Tuwim zasyn przede wszystkim jako autor tekstw po dzi wykonywanych przez rnych artystw rewiowych i kabaretowych. Julian Tuwim pisywa te teksty o treci i charakterze politycznym. Przez cae ycie wsppracowa z wieloma pismami literackimi oraz satyrycznymi. W jego twrczoci wida niezwykle bystre mylenie, humor, ktremu trudno dorwna i wieo, ktra nie znika po latach. Julian Tuwim wpisa si w histori literatury jako poeta tworzcy neologizmy jzykowe. Tuwim wykorzystuje w swoich wierszach wielorakie podteksty, zrnicowane wymowy i zwielokrotnione znaczenia rnych sw. Dla niewprawnych jzykowo odbiorcw, jest to czasem trudne do przejcia. 10. Tuwim jest rwnie twrc wspaniaych dzie dla najmodszych. Wiersze dla dzieci to ta cz twrczoci Juliana Tuwima, ktr wszyscy znamy i z ktr najbardziej kojarzy nam si w poeta. Wiersze te, to rymowane opowiastki o rnych postaciach, przedmiotach, jedzeniu i zwierztach. Wszystkie s napisane dowcipnym jzykiem, wszystkie opisuj jaki fragment rzeczywistoci, wiele z nich ma ukryty mora lub przesanie. TWRCZO DLA DZIECI 11. WANIEJSZE DZIEA 12. rder Sztandaru Pracy I klasy (1949) oty Wawrzyn Akademicki (1935) agroda Literacka miasta odzi dwukrotnie (1928, 1949) agroda polskiego PEN Clubu (1935) agroda Pastwowa I stopnia (1952) oktorat honoris causa Uniwersytetu dzkiego (1949) ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRNIENIA Wawrzyn Akademicki 13. d ul. Piotrkowska 104 Pomnik "aweczka Tuwima" d ul. Moniuszki 4A "Popiersie Juliana Tuwima" d ul. Widzewska 44 miejsce urodzenia (obecnie ul. J. Kiliskiego 46) mentarz ydowski przy ul. Brackiej w odzi mona tu znale mogiy rodzicw Tuwima aac Modziey im. Juliana Tuwima w odzi MIEJSCA ZWIZANE Z TUWIMEM 14. JULIAN TUWIM W MUZYCE Utwory Juliana Tuwima, od pocztku swojego istnienia, byy bardzo chtnie wykorzystywane jako teksty piosenek. Przed wojn sigali po nie tacy artyci, jak Mieczysaw Fogg czy Hanka Ordonwna. Oto niektre tytuu tych piosenek: - Berlin 1913 - Kamienice - Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem - Proba o piosenk - Venus - Znw to szuranie W 2008 r. nakadem wytwrni 4ever Music ukazaa si skadanka Co nam zostao z tych lat? Piosenki Juliana Tuwima. 15. PATRONAT ROKU 2013 W tym roku mija 60 lat od mierci Tuwima oraz sto lat od jego poetyckiego debiutu publikacji wiersza "Proba" w"Kurierze Warszawskim". Patronat Tuwima zaproponowa Urzd Miasta odzi iStowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddzia wodzi. Wpadzierniku pomys popara sejmowa Komisja Kultury irodkw Przekazu. 16. RDA 1. http://pl.wikipedia.org 2. http://www.tuwim.org/ 3. http://juliantuwim.pl/ 4. http://www.sejm.gov.pl/ 5. http://www.sztetl.org.pl 6. Zdjcia nie pochodz z naszego prywatnego zbioru. 17. OPRACOWALI: JAGODA KOODZIEJ KAMIL FERENC