K A D R A - wnoz.sggw. ?ywności.pdfprzechowywania Zagospodarowanie ... a procesami utrwalania ... • szybkie i dostępne metody pomiarowe • jakość żywności • bezpieczeństwo żywności

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie www.sggw.pl

  Wydzia Nauk o ywoci www.wnoz.sggw.pl

  50 Lat

  WNo

  1961-2011

  1

 • Wydzia Nauk o ywnoci

  Wydzia Technologii ywnoci

  Wydzia Technologii Rolno Spoywczej

  50 Lat

  WNo

  1961-2011

  Wydzia Nauk o ywnoci Ul. Nowoursynowska 159c

  02-776 Warszawa

  www.wnoz.sggw.pl

  2

 • NAUKA W ROZWOJU

  TECHNOLOGII YWNOCI

  Prof. dr hab. Andrzej Lenart

  Katedra Inynierii ywnoci i Organizacji Produkcji

  Wydzia Nauk o ywnoci

  SGGW w Warszawie

  Warszawa 2011 1 9 6 1 - 2 0 1 1

 • Plan wykadu

  Wprowadzenie

  Potrzeby bada naukowych nad ywnoci

  Przyszo nauki o ywnoci

  Gwne kierunki badawcze

  Wpyw osigni naukowych i technicznych na nauk

  o ywnoci

  Podstawowa problematyka badawcza

  Uwarunkowania rozwoju nauki o ywnoci

  Jak wana jest nauka w technologii rolno-spoywczej?

  4/57

 • Przykady technologii

  procesy dyfuzyjne w technologii

  rolno-spoywczej - odwadnianie

  osmotyczne

  nowoczesne techniki otrzymywania

  ywnoci w proszku - aglomeracja

  5/57

 • Badania naukowe nad ywnoci potrzeba

  poszukiwania i zrozumienia:

  Cel podstawowy:

  dostarczenie bezpiecznej i najlepszej ywnoci

  dla konsumentw

  waciwoci ywnoci

  zjawisk

  procesw

  WPROWADZENIE

  6/57

 • Oczekiwania konsumentw

  Stany Zjednoczone Ameryki / 2011 /

  produkty spoywcze

  produkty wolne od rodkw chemicznych

  i konserwujcych

  naturalna warto, blisko rolnictwa

  produkty mniej przetworzone

  brak dodatkw, konserwantw

  WPROWADZENIE

  7/57

 • Oczekiwania konsumentw

  Stany Zjednoczone Ameryki / 2011 /

  produkty naturalne

  krtka lista skadnikw

  rozpoznawalne skadniki

  brak dodatkw

  brak rodkw konserwujcych

  WPROWADZENIE

  8/57

 • Oczekiwania konsumentw

  Stany Zjednoczone Ameryki / 2011 /

  bezpieczestwo ywnoci

  substancje chemiczne

  drobnoustroje / bakterie /

  rodki konserwujce

  sztuczne substancje zapachowe i barwniki

  hormony , antybiotyki

  produkty GMO

  WPROWADZENIE

  9/57

 • Badania naukowe jako sia napdowa dla produkcji

  ywnoci:

  zdrowszej

  bezpieczniejszej

  wygodniejszej w uyciu

  przystosowanej do konkurencji

  sezonowej

  przyjaznej rodowisku

  W XXI wieku nauka o ywnoci korzysta z:

  biotechnologii

  materiaoznawstwa

  nauk komputerowych

  WPROWADZENIE

  10/57

 • Postp w produkcji rolniczej

  Postp w kierunku wyduania okresu

  przechowywania

  Zagospodarowanie krtkookresowych

  nadwyek i uzupenianie

  dugookresowych niedoborw

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  11/57

 • Problemy wymagajce dalszych bada: metody pomiaru jakoci organoleptycznej ywnoci

  zaleno pomidzy skadem chemicznym i struktur

  a jakoci ywnoci

  kinetyka bardzo zoonych reakcji chemicznych

  w ywnoci

  zaleno pomidzy waciwociami fizycznymi

  ywnoci (mechaniczne, cieplne, dyfuzyjne,

  powierzchniowe) a procesami utrwalania

  selektywne zmiany w ywnoci

  utrwalanie z minimalnym wpywem na ywno

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  12/57

 • Charakterystyka surowcw, pproduktw

  i produktw spoywczych:

  materia biologiczny o duej zmiennoci

  skadu chemicznego

  niestabilno waciwoci biologicznych,

  chemicznych i fizycznych

  heterogeniczno makro i mikrostruktury

  kryteria oceny jakoci ywnoci

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  13/57

 • Cechy nowych technologii majce wpyw na

  produkcj ywnoci:

  ultrawysoka temperatura

  krtki czas przetwarzania

  aseptyczno

  membrany

  wysokie cinienia

  ogrzewanie mikrofalowe

  kontrolowana atmosfera

  ekstruzja

  sztuczna inteligencja

  przetwarzanie komputerowe

  robotyzacja

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  14/57

 • Potrzeba koncentracji bada naukowych

  Nowe i bezpieczne technologie i metody

  przetwarzania

  Zorientowanie ywnoci na konsumenta

  Wpyw zalece ywieniowych na technologi:

  niskokaloryczne

  niskotuszczowe

  niskosolone

  substytuty cukru

  dua zawarto bonnika

  wzbogacona ywno

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  15/57

 • Zmiany wartoci odywczej w czasie

  przetwarzania, pakowania i dystrybucji

  Polepszenie bezpieczestwa i jakoci ywnoci

  Odpadki, zanieczyszczenie rodowiska

  Wsparcie techniczne produkcji ywnoci

  inynieria przetwarzania

  inynieria pakowania

  Nowe technologie pytania:

  bezpieczestwo

  jako

  energia

  stabilno produktu

  przewidywalno

  przepisy

  POTRZEBY BADA NAUKOWYCH NAD YWNOCI

  16/57

 • PRZYSZO NAUKI O YWNOCI

  Wzrost zainteresowania i znaczenia

  ywno wspomagajca zdrowie i dobre

  samopoczucie

  Potrzeba bada naukowych dla produkcji

  ywnoci:

  ywno minimalnie przetworzona

  metody szybkiej identyfikacji i oznaczenia zmian

  w ywnoci

  modyfikacja skadu ywnoci funkcjonalno

  Pierwiastki ladowe, biologicznie czynne

  Chroniczne infekcje i przewleke choroby 17/57

 • Oddziaywanie na rodowisko

  minimalizacja zuycia energii

  wzrost utylizacji odpadw

  Problematyka przyszych bada naukowych:

  podniesienie jakoci i zapewnienie

  bezpieczestwa ywnoci

  rozwj i wprowadzanie postpu przy

  wzrastajcej ekonomicznej konkurencyjnoci

  ochrona rodowiska w przetwarzaniu

  i dystrybucji

  Procesy przetwarzania i wyposaenie

  unowoczenianie

  rozwj nowych

  PRZYSZO NAUKI O YWNOCI

  18/57

 • Przemys spoywczy a inne brane przetwrcze

  Przyczyny opnienia:

  GWNE KIERUNKI BADAWCZE

  heterogeniczno ywnoci

  zmienno w czasie przetwarzania

  brak metod pomiarowych

  Brak wystarczajcych danych o waciwociach

  ywnoci (bazy danych):

  biologicznych

  chemicznych

  fizycznych

  Przykady ogrzewanie mikrofalowe (waciwoci dielektryczne)

  suszenie, pieczenie, ekstruzja (waciwoci dyfuzyjne

  ruch wody)

  projektowanie i modelowanie procesw 19/57

 • GWNE KIERUNKI BADAWCZE

  Modelowanie procesw, potrzeby:

  kinetyka reakcji biologicznych, chemicznych

  i fizycznych

  waciwoci surowcw i produktu kocowego

  Aspekty modelowania:

  Zalety modelowania:

  procesowy

  ywieniowy

  jakociowy

  optymalizacja procesw przetwarzania i utrwalania

  projektowanie procesw

  rozwj nowych technologii

  innowacja istniejcych technologii 20/57

 • Eksplozja osigni nauki i techniki:

  biotechnologia, inynieria genetyczna

  technologie informatyczne, nauki komputerowe

  nauki neurologiczne

  Wkad biotechnologii genetycznie projektowana ywno (waciwoci

  organoleptyczne, wartoci odywcze)

  produkcja skadnikw ywnoci (skadniki zapachowe,

  naturalne rodki konserwujce, antyoksydanty, skadniki

  czynne biologicznie)

  modyfikacja skadnikw ywnoci (biaka niezamarzajce,

  katalizatory, inhibitory)

  czujniki pomiarowe (sensory)

  Techniki wytwarzania mikroorganizmy

  komrki rolinne

  komrki zwierzce

  WPYW OSIGNI NAUKOWYCH

  I TECHNICZNYCH NA TECHNOLOGI ROLNO-SPOYWCZ

  21/57

 • Wkad technologii informatycznych

  Zmiana wygldu i techniki pracy: biur

  fabryk

  laboratoriw

  szpitali

  otoczenia

  wojska

  Oddziaywanie na produkcj ywnoci:

  uatwienie nadzoru przemysowych operacji (stanu

  magazynw, kontroli procesw, bezpieczestwa i jakoci)

  nowe metody badania waciwoci fizykochemicznych

  (mikroskopia, mikroskopia zanurzeniowa, komputerowa

  analiza obrazu)

  gromadzenie danych i ich odbir

  komunikacja i transmisja danych

  analiza danych

  modelowanie na poziomie molekularnym

  WPYW OSIGNI NAUKOWYCH

  I TECHNICZNYCH NA TECHNOLOGI ROLNO-SPOYWCZ

  22/57

 • Sztuczna inteligencja

  tworzenie i korzystanie z baz danych

  Podstawowe etapy w tworzeniu baz danych:

  selekcja danych

  transformacja danych

  poszukiwanie danych

  ocena uzyskanych danych

  Systemy eksperckie

  WPYW OSIGNI NAUKOWYCH

  I TECHNICZNYCH NA TECHNOLOGI ROLNO-SPOYWCZ

  23/57

 • Wkad nauk neurologicznych

  Wpyw roli skadnikw diety (ywnoci) na:

  apetyt i satysfakcj

  stan psychiczny

  Znaczenie ukadu nerwowego w przetwarzaniu

  sygnaw dotyczcych:

  smaku

  zapachu

  tekstury

  WPYW OSIGNI NAUKOWYCH

  I TECHNICZNYCH NA TECHNOLOGI ROLNO-SPOYWCZ

  24/57

 • Przewidywanie jakoci sensorycznej ywnoci

  Kinetyka reakcji chemicznych

  Wpyw procesu technologicznego

  Rozwj nowych procesw

  Podniesienie bezpieczestwa technologii

  PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAWCZA WARUNKUJCA INNOWACYJNO

  25/57

 • Przewidywanie jakoci sensorycznej ywnoci

  Oddziaywanie poprzez:

  skad chemiczny

  struktur

  rozwizania procesowe

  metod