K a r e l K r y l

 • View
  31

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K a r e l K r y l. - PowerPoint PPT Presentation

Text of K a r e l K r y l

 • K a r e l K r y l

  Vr. 1938 je rodina knihtiskae Karla Kryla starho nucena se po zboru Sudet odsthovat z Novho Jina do Krome. 12. dubna 1944 se narod Karel Kryl mlad - kestnm jmnem Karel Jan Kryl. M star sestru Marii a mladho bratra Jana. Jejich matka, tak Marie, pat ke pice ensk cyklistiky. Rodinn knihtiskrna prosperuje dobe a nebt 25. nora 1948 a komunistickho pue, jist by jednou i nejmlad z Karl Kryl tento podnik vedl. Komunist vak mli na soukrom podnikn spadeno. Nenvidli ty, kte vlastn pl a talentem zskali vce ne ostatn.

 • Klidn dtstv skon sourozencm Krylovm ji vpol. r. 1950, kdy je zniena rodinn tiskrna. Lid se jim zanou vyhbat, radji pechzej na druh chodnk, aby je nemuseli pozdravit. Karel i Marie se ve kole u velice dobe,ale na stedn kolu mohou vKromi zapomenout. Otec Kryl rozhodne vrtit se s celou rodinou do Novho Jina. Marie a poslze i Karel budou spn pijati na stedn keramickou kolu v Bechyni.

 • Na kole m Karel Kryl pote s disciplinou i s uiteli. Zan vak pst prvn psniky. Vr. 1962 maturuje a je odesln na umstnku pracovat v teplick tovrn. V Teplicch zav jedny z nejkrsnjch okamik svho ivota. S novmi pteli hraje autorsk divadlo a pe pro nj psniky. Setkv se s vtvarnky a muzikanty, kte byli vypoklonkovni z Prahy a jinch vtch mst. Prvn veejn vystoupen m Karel Kryl prv r. 1962 v Teplicch

 • Pohoda netrv bohuel dlouho, u nsledujcho roku je povoln na vojnu. Vojensk dril nenvid a svtlej msta pro nj znamenaj pouze chvle, kdy pe psniky a vere nebo hraje divadlo. Na vojn se zKryla definitivn stv kritik hlouposti a zvle.

 • Po vojn se Kryl vrac do Teplic. Jet hraje divadlo, ale u ho to thne jinam. Chce pedevm dlat psniky a pe: Andla, Salome, Pietu... Vr. 1966 zkou v Olomouci angam jako vtvarnk a texta hudebn skupiny The Bluesmen. Skupina s Hanou Ulrychovou nato v roce 1968 na EP desku u Pantonu Nevidomou dvku. Pjde o vbec prvn vydanou nahrvku Krylovy psn. V roce 1967 se Kryl vrac do Novho Jina a v podstat se stv nezamstnanm. V t dob nape adu ze svch nejlepch psn; Morituri te salutant, Velienstvo Kat, Pse Neznmho vojna. Opt dky Miloi Zapletalovi zan nahrvat v ostravskm rozhlase psniky, kter se pozdji stanou pte prvn LP desky Bratcku, zavrej vrtka.

 • Zatkem ledna r. 1968 se Karel Kryl astn "Praskho jara", pokusu o reformu komunistickho systmu. Koncem roku se do rozhlasovho poadu "Houpaka" dostv Krylova pse Bratku, zavrej vrtka. A nejene po prvnm kole nevypadne, jak tomu bylo dosud, ale obsad hned druh msto a asem dokonce vyhraje. Bhem nespn stvky student v listopadu 1968, Kryl pod adu vystoupen na vysokokolskch fakultch.

 • Karel Kryl se stv slavnm. Dostv angam v Semaforu i ve Viole, zpv i na Slovensku. 24. bezna vychz prvn LP deska Karla Kryla "Bratku, zavrej vrtka" a brzy se stv podpultovm zbom. Karel Kryl tu, k emu spje vvoj na zem a pe Blou Horu a Rakovinu. Zanedlouho jsou vak jeho koncerty rueny. V ervnu odjd na pozvn studentskho svazu do Norska. Po msci se vrac a zjiuje, e normalizace postupuje jet rychleji, ne oekval.

 • 21. srpen 1969 (prvn vro okupace) se vzedme vlna demonstrac po cel republice, ale je krvav potlaena. Na dlab zstvaj leet zastelen lid. Tehdy zejm Kryl poprv zan pomlet na odchod ze zem. 9. z odjd na folkov festival na Nmeck Burg Valdeck. V jnu jsou uzaveny eskoslovensk sttn hranice. Kryl v Nmecku zad o politick azyl. Brzy se stv volnm spolupracovnkem rdia Svobodn Evropa. Jet v jnu dky finann pomoci ptel vydv druhou desku "Rakovina", kter je cel reakc na okupaci eskoslovenska a postupujc normalizaci.

 • Z dobe vydlvajc hvzdy pop music se Karel Kryl stv zpvkem s nejistou budoucnost. Zpv pedevm v Nmecku a ve vcarsku. Vr. 1970 vydv svou tet LP desku snzvem "Makary".Po domov se mu stsk, ale v, e by ho tam ekala jen perzekuce a mon i vzen. Exil mu pin svobody. Zdaj se mu emigrantsk sny, kter ho inspiruj k psni Ptk Noh a pe kultovn pse Lsko! Zan se uit polsky a v poltin i zpv.

 • Vr. 1971 umr pedasn Karlu Krylovi otec.Kryl vydv desku "Bratku, zavrej vrtka!", kterou nahraje iv na koncert ve vcarsku. Vr. 1972 se seznamuje s Evou Sedlovou. Dal rok si ji bere za enu. V roce 1973 m tak prvn koncerty pro krajany v Americe. V roce 1974 vydv sbrku "7 bsniek na zrcadlo" a EP desku "Carmina resurrectionis". Manelstv bohuel po roce a pl kon krachem. Kryla to navdy poznamen. Do moru pracuje na poetickm scni "Slovka", zan studovat etinu a nenavn ji ohb. Z t doby pochzej - pro odreagovn - vtinou ertovn psn a poezie. V mnichovsk bance se seznamuje se svou budouc enou Marlen.

 • Na univerzit Ludvka-Maxmilina v Mnichov zan studovat djiny umn, ale nedokon je. Na dovolen vRakousku pe pse Plavek, kde si povzdechne, e nae zem ki mlenm... Vt dob u ns vznikne Charta 77 a nastv velk vlna emigrace. Kryl nezitn zpv po pisthovaleckch tborech. Nape nkolik psn s ist nmeckm textem, ale jsou to spe vjimky. Na konci r. 1979 vychz vafrnu (vdskm vydavatelstv) po devti letech jeho nov deska "Karavana mrak".

 • Karel Kryl intenzivn pracuje ve Svobodn Evrop na svch hudebnch poadech, ale vypomh tak jako sportovn redaktor. Jeho vysln je u ns na Svobodn Evrop nejposlouchanj. Zaazuje i tzv. "Ostr padestky", kde pout pouze heavy-metalovou a nejtvrd rockovou muziku. R. 1983 se konen stv stlm zamstnancem rozhlasov stanice. Koncertuje pro krajany v Rakousku, Francii, vdsku, USA, Kanad, Austrlii a dalch zemch. 1983 vychz LP deska "Plavek" a nkolik sbrek poezie. Pe rmovan komente na aktuln politick tmata. Ve svch nedlnch "padestkch" vysl spe ne vlastn tvorbu ostatn exilov psnike.

 • Na dovolen v Itlii nape bse "Lot", kde se vyrovnv s tm, e vlast i po dvacetiletm exilu pro nj zstv eskoslovensko. V ervenci ve Vdni m spolen koncerty s Jaromrem Nohavicou a Josefem Streichlem. Na zatku listopadu v polsk Wroclawi propuk festival eskoslovensk nezvisl kultury. Karel Kryl je hlavn hvzdou. Je astn, e po dvaceti letech zpv pro ty, jim byly jeho psn a jeho prce v rdiu Svobodn Evropa pedevm ureny. Na konci koncertu nkdo vykikne: "Ahoj v Praze!" Kryl ale dv komunismu jet minimln rok. Tentokrt se rd ml...

 • 17. listopadu dochz k zmasakrovn povolen demonstrace student na prask Nrodn td. Uprosted nastalch spoleenskch zmn umr 24. 11. v ostravsk nemocnici Karlu Krylovi maminka. Karel Kryl zskv jednodenn sociln vzum a 30. listopadu 1989 pilt do eskoslovenska. Hned z letit odjd na tiskovou konferenci do Mlad fronty. Zpv Bratka a recituje bse "Lot" - Ti se, zda ta zem je vskutku moj zem... Pot odjd do Novho Jina na smuten obad. Prov obrovskou radost z toho, co se kolem dje a zrove je neastn z matiny smrti.

 • Bsn Timur a jeho parta upozorn na neprofesionalitu a pochybnou kvalitu lid kolem Vclava Havla - mezi jeho poradci je ada agent komunistick Sttn bezpenosti. Kritizoval za to i Vclava Havla samotnho. V dob, kdy Havel a dal pedstavuj pro vtinu nroda nedotknutelnou modlu, Kryl pojmenovv boj o moc a koryta. Mezi lidmi se proto stv stle mn populrnj. V psni Od adce k Dunaju naznauje kam se ubraj esko - Slovensk vztahy. Ani by to lid vnmali, zan pomal rozklad spolen republiky. Koncem roku pe Kryl svou nejsp nejlep poexilovou pse Monology.

 • Dostv zlatou desku za album "Rakovina" a zrove kt svou novou desku "Tekut psky". Deska "Bratku, zavrej vrtka" je vyhlena nejlepm eskoslovenskm albem za posledn tvrtstolet. 1. dubna 1991 za ni pebr na praskm ofn opt zlatou desku. 7. nora 1991 se en se svou ptelkyn Marlen Bronsertovou. Po volbch nastupuj V.Klaus s Vladimrem Meiarem a pl republiku, ani by o souhlasu oban vyhlsili referendum. Karel Kryl zpv 28. jna 1992 na mtinku za spolen stt. Na zatku ekne, e zde nen kvli dn partaji, ale pro eskoslovensko. Jeho asti se ale okamit chyt Krylovi odprci a v tisku zanou it, e se "Kryl dal k SSD a k levici". Ten si hodl stle udret nezvislost. Stejn kritizuje levici i pravici. Na podzim vychz LP Krylovy poezie "Dv ple lunety" a u mal firmy Janez jeho posledn deska "Monology", kterou reaguje na souasnou situaci ve spolenosti.

 • 1. ledna pestv eskoslovensko existovat. Kryl je astji na Slovensku, kde m irok publikum. ei se od nj odklnj, ve spolenosti roste zjem jen o penze. Pe Demokracii. Jinou pse u napsat nedoke. Pracuje na del bsnick skladb M vlast..., kde se vyrovnv se ztrtou sv zem, pro kterou dvacet let exilu pracoval. Na Slovensku nat psnikov film "Kdo jsem?" a s Miloem ermkem nape knihu rozhovor "Plkac". Chyst se s touto zem skoncovat a odjet, zjiuje vak, e to nedoke. V Bontonu vychz CD "To nejlep" (z prvnch t alb, LP "Tekut psky" a EP "Carmina resurrectionis"). Kryl ale k, e "to nejlep" teprve nape.

 • Podailo se mu rozbt vlastn pomnk, kter stvoila jeho legenda. Tm se dostv znovu bl k lidem, ale pin mu to nemlo zklamn. V hospodch se asto vol po "starch zlatch asech za komunismu". Je unaven a rozarovan. Lid ho stle nechpou. Daj mu za pravdu a vr. 1997, kdy se rozplynul mtus Klausovy ekonomick reformy a nedotknutelnosti Vclava Havla. Karel Kryl se to u nedozv. 3. bezna 1994 umr v mnichovsk nemocnici na tk infarkt.

 • DkujiIgncVelienstvo katMartina (akustick verze)Ptk NohRuka je mostSrdce a k