Kaedah Reciprocal

 • View
  15

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • M7: Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik,kaedah dan strategi P&P PJ.

  Ahli kumpulan:Jason Ting Teck HuatLaw Cheah JingLim Shing JoeLow Peng WeiLow Zhi Chie*

 • *

 • Menurut Kamus Dewan (1986), reciprocal bermakna bertimbal balik dan saling membantu.Pengajaran reciprocal adalah satu pendekatan pengajaran kefahaman membaca.Diperkenalkan oleh Palincsar dan Brown (1984).Pengajaran ini melibatkan perbincangan antara guru dan pelajar berdasarkan segmen teks yang dibaca dan ini boleh dijalankan dalam kumpulan besar atau kecil, tanpa batasan.*

 • Sewaktu sesi pengajaran ini sedang berlangsung, kumpulan pelajar akan membaca teks yang diberi oleh guru, kemudian akan membincangkannya.

  Setiap ahli kumpulan berpeluang menjadi ketua kumpulan secara bergilir-gilir.

  Guru pula sebagai pembimbing murid sepanjang sesi berlangsung.

  Murid dikehendaki membentangkan tentang apa yang difahami melalui pembacaan.*

 • Terdapat empat strategi pengajaran reciprokal :-

  *

 • 1) Meramal

  Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat jangkaan apa yang akan berlaku pada bahagian seterusnya dalam teks yang dibaca.

  *

 • 2) Menyoal

  Menggalakkan pelajar untuk mengenal pasti idea utama dan mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada mereka.

  *

 • 3) Menjelaskan

  Meminta pelajar mengenal pasti maklumat yang kurang jelas seperti frasa, kosa kata dan bahagian tertentu.

  *

 • 4) Membuat ringkasan

  Membantu pelajar untuk membuat kaitan antara idea yang terdapat di dalam teks itu.

  *

 • Kelebihan kaedah pengajaran reciprokal :-Lebih berpusatkan murid.Menggalakkan perkembangan minda murid melalui penjanaan idea yang berterusan.Penglibatan aktif di dalam sesi p&p.Meningkatkan kecerdasan interpersonal murid dan juga kemahiran berkomunikasi.*

 • *

 • Kaedah Penemuan TerbimbingKaedah ini juga dikenali sebagai kaedah limitasi ( Bilbrough & Jones, 1968 ) Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan,mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru. Contohnya : guru meminta murid melakukan 2 jenis imbangan aras rendah. *

 • Kaedah Penemuan TerbimbingKelebihan mengunakan kaedah ini :-membenarkan penglibatan maksima dan aktif oleh pelajar dalam proses pembelajaran.

  Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri.

  Memupuk pembangunan arah kendiri dan melibatkan unsur KBKK.*

 • *

 • Kaedah Penyelesaian MasalahPerkataan masalah didefinisikan sebagai kesukaran individu mencapai sasaran dalam satu situasi yang diingini.Kaedah penyelesaian masalah ialah aktiviti mental yang mengandungi pelbagai kemahiran kognitif beraras tinggi dan pembelajaran yang membolehkan pengetahuan diperoleh melalui permasalahan yang dikemukakan.*

 • *TinjauanProjekTunjuk cara atau demonstrasi

  Lawatan

  Kelab kesihatanPenyelidikan atau penjelajahan Ia meliputi:

 • *Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang, memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. Di dalam kelas Pendidikan Jasmani, selepas guru memberi beberapa soalan, pelajar perlu menyelesaikan masalah mengikut langkah-langkah berikut

 • *

 • *Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada:Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran.

  Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing proses penyelesaian masalah.

 • Kelebihankelebihan

  Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar dan meningkatkan kecerdasan interpersonalnya.Dapat memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi dan lebih kompleks.Dapat meningkatkan daya ingatan yang tinggi tentang apa yang dipelajari.*

 • Kelemahankelemahan

  Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru.Kaedah ini kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.

  *