of 38 /38

Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

Embed Size (px)

Text of Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

Page 1: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu
Page 2: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu
Page 3: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

i;i

t-

]!!ti!FF

= . . 'ry.F t u - \

f f i vtr-l:1ii:': I

KLN-9003O 5OX5O MAFSALLI IAPA YARIM AY TAKIM

0 50x50 Semi firrulor Sel wilh Joinl@ 5ox5o J)^ J:L

s tor6. rffiFiaitiiipr rErtr+ w.iAtru0 X0x5$ sdmi {ircrrhr Set'{i$ Joirilq,3oxtQ #JLi iJ';'i^

KLN-9002O 4OX5O MAFSALLI TAPA YARIM AY TAKIM

0 40x50 Semi [irculor Sel wilh Joint@ 4oxso J)a cj--sa

€_

|(LN-9007O 4OX5O MAFSALLI TAPA YARJM AY TAl(IM

0 40x50 Semi (irrulor Sel wilh Joinl@ 40x50 J)u -!.i"

KLN-g010O 4OX5O MAI.|TAR MAFSALLI IAPA YARIM AY TAKIM

0 40x50 Semi (irculor Sel with Joint@ 40x50 J\ J4

g 5OX5O MAFSATLI TAPAYARIM AYTAKIM

0 50x50 Semi [ irrulor Set with Joint@ 5Ox5O gj\ J-:i.

|(LN-90r7

,KLil-9004g 40X50 KARElfAfSAlttTlPA YARllil AYTAKIM

E 40x50 Srurre Semi (irculor Set wilh Joinlo4AxsA Ll+tl* J\ LL-L

|(LN-9008O 4OX5O MAFSALLI TAPAYARIM AYTAKIM0 40x50 Semi [irrulor Set with Joinl@ 40x50 J)la J*L

.,:l-fy-

J

KLl\|-9009S 4OX5(} TIfiTII.tI MATSATII TAPA YARIM AY TAKIM

0 40x50 Semi firrulor Sel wilh JoinlO 40x5O cl\ J--L

t i "

KtN-9015g4tD$T0flJZil000lJ turiflAtXIIrtAYARlMAYTlil0tt

0 40x50 Semi (irculor Set wilh Joinl@ 4Ox5A aDa J.-L

KLN-9OIIO 4OX5O MATSALLI TAPAYARIM AYIAI(IM0 40x50 Semi Cirrulor Sel with loinl@ 40x50 J\ J:L

:fu""*KLN-g018g 4OX5O SABIT YANA IOYAR MAFSAI.

0 40x50 t ixed Joint BungA 40x50 e)iA J;

A- 030 x 50

ct

q*

s-*1*"-

-flifi

. , , 9"St,*

E=*

' 07 '

Page 4: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

|(LN-9r03g 40x50 DEKoRIU Di|(Mt MAtSAr.r.lSABIT KURTAGZI UZUN0 40x50 Decorolive tixed Fitting Aaesory@ 40x5O LiJAj^ , ,,.,JUl LilJ

O 4Ox5O eiJAj4 , :,i:.1j1 LJIJ

Page 5: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

4.030 x 50I -940 x 50

S 3OX3O DI|(ME MAfSAI.LI SABII |(UXIAGZIg:,l0rl0lf 'xsdf ittlrsrA{r erlorl :O, f 0x3O :-u:!.\ji I+l-: ,

ll

KLN-9206, , ls +o DixMrFIAHS!0 40 Perpendie ulqr tkryeO 40 _./ rr- i>JE

|(LN-92070 40 LUKS DEKoRLU DtKMt FLAN'I

0 40 Derorotive Perpendicuhr FlongeO 40 +i;; i-;5

|(LN-gil2O 5OX5O DIKME MAFSALLI SABII KURTAGZI

0 50X50 Fixed Fitting Arresory@ 50x50 uU Ll ;

. ,,a' .

_ -::t:;i;.;;_ -

KLN-g2010 40 DrKMr rLANtr0 40 Perpendiculor FlongeO 40 l+.ls

s ' f

;-*:;r"<*^

KLN-92040 40 x 40 KARE Dt|(Mt Ft Ai{51

0 40 X 40 Perpendiculor Flonge(Squore)@ 40 x 40 ilJ.i* a-it!

_,1 .1.,.,., . ! : ' l

'.,:rlii :

KLN-gI13g 3OX4O BORU ARA BAGLANTI I(URIAGZI

0 30x40 fixed Fitting Arcesory@ 30x40Jilr +1:l Lil;

KLN-g202g 40 DIK0RLU DT|(ME tiANtl

0 40 Derorolive Perpendiculor FlongeA 40 MM irJ-j;i-.1,

A-040 x 40

n'' f.:'':':r

KLN-91t40 30x40 Di5tl DEKoRT-Unirffi MATSAil SnshruRIAGZl0 30x40 Decorotive tixed titling Arcesorya 30x40,, ' Iul Llr

'.,;' .t'+q*+4

KtN-9203s 40 Afrlr I'lKMf rtAN$0 40 Adiustoble llonge@ 40 Mvr ajl::" U-r:r a-:!

KLN-9205O 40 X 40 AIILI KARE DIIffiE FLANSI

0 40 X 40 Adiustoble Flonge(Squore)@ 40 X 40 ;jiL Lltji ,.+c asjs

j::;-l

KLN-9208g 30 DIKMT Ft ANSl0 30 Perpendiculor FlongeZ 30 ;t.. i-3

. 04 .

Page 6: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

;l":tj.;-

-n

KLN-92r0g 40 DORT DELI|(I-I FI.AN5

040 FourSrrewFlonge@ {Q ;ts ;-:ll

KLN-g213O 40 X 40 DORT DELI|(I.I KARE FIANS

0 40 X 40 Squore Flonge@ 4 0 X . 4 0 : \ r L 1 , " : i 5 r l 3

KLN-g211s 40 ij( DEril(Li FLAI'|T (r(SA)0 40 Short tlonge

@40 Jl'. a=j!

KtN-g214g 40 FIANS KAPA(

0 40 Perpedirulor tlonge (over

A 40 '1=l!!,lLL

KLN-9212s 40 ri_( DttiKLiFLANS (UZUr,r]0 40 Long Flange@ 404+; cjl!

--...::a::':-

_<.*.:*,**-*

-+:

KLN-92I/S I6 Et'tHIYil SERJDI DE(ORI.U FTAtiS

0 15 Derorotive Flonge forO 16 AF-* l-jli

:

KLN-g220g 16 irdHiYrl srftroi }EK0RU nA[sI 16 Deoroiive tlonge for l

6 16 At;n-or*l ,

A-930B- 050

A-S30B -950

:,;

L . '

A-930B- 050

A-030I -050

::.:- . . a

[email protected]

- - & ' '

KLN-g2180 40 DEKoRTU FLANT

0 40 Decorolive Flonge forO 40 a-i;;:i-;5

,.,'r. k

::.

*; .:+1'

KLN-92I9g 40 DE(ORI.U FLANS

0 40 Decorolive Flonge forO a0 i-iFr. i-:tl

w** rt 6 .

w : 1

* :'tS- '

F

* -

KLN-9221O 40 DI|(ME ARASI DEKORLU FLANS

0 40 Derorotive Flonge for Strut@ 40 U):) z)y"\

KLN-9222O 40 I)IKME ARASI {)EKORLU FLANS

0 40 Decorotive Flonge for Strut

@ 40 al;n-,rn1

. 0 5 .

Page 7: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

0 lr0 BAsTol{ DtK0Rtu rtAN$0 ll0 Decorolive Flonge

@ I l0 Llr i:rli

|(LN-g2240 r25 BASIot'| DE|(0RLU FLANS

0 125 Derorotive Flonge@ I25 a;ls i-Ji

sjl3'lisfiRsiii.ir':::1 :''!; ;

f i lo : lyg l l .Hi r i r rq ' : ' : l

g 15 : ' , * 43 ' . , , , .

. ' a . - , '

KLN-g3040 50 Aflil DUVAR rrAfltl0 50 Adiusloble Woll, flonge@ 50 riE!!it; j$a-ni

t -.jo'

KLN-9302g 50 DUVAR FtANtt IE|( DEil|(

0 50Woll Flonge Single HoleO 50 sr3 -il-;r: iJ

KLN-93050 60x25 |(AR[ DUVAR FLAN'I

0 60X25 SquoreWoll FlongeA 60x25 glel;*;rs a-.tr

KLN.g3r0g 30 (IFILI KURTAGZI

0 30 Double Fixed Fiiling Atcesory@ 30 g)r--;il ,J+

KLN-93030 50 DUVAR rlAr'r9r lrFr DH.|K0 50Woll Flonge Double Hole@ 50 r+!i-ttr+ L-:ls

|(LN-9308g 50 KURT A(IU DUVAR FLANSI0 50 Adiustoble Woll Flonge@ 50 i.hi . i.l_e; ..)ls i-:li

KLN-g311g 30 BAGLAIITI PUI.U

0 30 Stomp@ 30 Jj-jill qjF

0 30T{KIitruRIA6Zil ',,,' . :, -

{ !q!insl,e.f idd. tilinf Areesory^ - ^ iIz, JU a|]Elu

"F| . . - . t . . , . . : a , .

,:j::l

' 06 '

Page 8: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

{LNl9Xl2,'.:,',',', ;g 5g guvrRrl qGtAiiTt l

0 5! Wotl ,ftnnectirn Arressgry@ 5 0 J I + ; { ; l i : , . , 1

KLH-9315S 50 DEKORATIF DUVAR BAGLANTI TAKIMI0 50 Derorotive Wsll (onneclion AaesorvA 50 4+i+ r;g! +lL:

s

t

KLN-9320g 5O A(ILI DUVAR BAGTAilII MAFSALIfi 50 Woll (onnedion Aaessory wiih Joint@ 50 .ii.ii; llri _rt+,j.-L

KLh|-9323O 1O DUVAR I BAGLANTI TIRNAKSIZ UZUN ALYAN VIDALI0 40 Woll {annection AaesorvA 40 Jr\ ij^'-

KLN-g3r30 50 A(tU DUVAR L BAG| ANII

0 50 Adiustoble Woll [onnertion AcresoryO 50 ;ls iJ-L

, !

KLN-9317S I6 A(II.I DUVAR BAGI.ANTI

0 l6 Woll (onnedion Arresory@ | 6 ajll L13;a -'ls a-,i!

KLN-g321g 40 DUVAR T BAGLANTI IIRNAKSIZ

0 40 Woll (onnerfion Accessory@ 4 0 ; f i ; J . L

|(LN-9324O 40 DUVAR I BAGLANTI TIRNAKSIZ UZUN ALYAN VIDATI0 40 Woll [onnection Aaesory@ 40;ls +LL'

-#;; #"tr'-'

KLN-g314O 50 YANDAiI MONTAJ TAKIMI

0 50 lolerol tilling (onnection AaesonyO 50 1+!1+ , ,,rd.l ;-l"ls

KLN-g3190 50 A(ru DUVAR BAGLANTI

0 50 Woll (onneclion AccesoryO 50 ijr! 'lrrJj

Jl\ ;=.ts

KLN-9322O 40 DUVAR T BAGTANII IIRNAKTI0 40 Woll (onnertion Accesory@ 40 ;l'r iJ^1:

KLN-9325g 4OX4O KARE DUVAR T BAGLANTI0 40X40 Woll [onnertion Arresory(Squore]@ 40X4Qij , tLjr ! ;LL

. 07 .

Page 9: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

'|:gXV ,,X:.fl50.:: . '.:

: -.:::: . '.: ...t , : : . a

: .

. . .

KLN-g328O 4OX4O IGRE YANDAi'| BAGLANII U0 40X40 Squore ()ne Side Fitting Acresorry{U Model}

@ 40X40 U i!ln* i:iil^.,,:r+1 iLi^

KLN-9401g 16 DiRstK 900

0 l6 Turn (onneclion 90oO 1 6 - 9 0 ' L J r - j g + t

KLN-94040 50 l/8 siiliT 135!0 50 l/8 Iurn (onneclion l35oA 50 1/8 a;

KLN-940/s 50 r/4 siMir 90! rAKrM0 501/4Iurn (onnertion Set 90o@ 50 114 a$

KtN-9329YANDAl.| BAGTAI,ITI U YUKSITTME APARAII

Loterol Fitting Aaesony (U Model)J,-ell "j+

KLN-9402g l6 D|RSEK 135'

0 l6 lurn (onneclion l35o@ 16 - 13s" L' ! - ! +et

KLN-9405s 50 l/2 siMiT 180!0 50 l/2 Turn (onnedion 180"O 50 1/2 ?f

K1N.9408s 50 i/8 siMir r35s TA{|M0 50 1/8 Turn (onneclion Sef l35oO 501/8 L ;

KrN-9403g 50 l/4 SiMiT 90!

6 50 1,/4 lurn (onneclion 90o

@ 50 114 7$

'ttt;ia:.

+t*

. 08 .

Page 10: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

s s0 r/2 siMiT,is09 .TArffi{0 50 l,/? Tura tonnetlion Set 180o@ &1t2 a-f

KLN-9410s 50 t/4 B0RU VIDALT StMtT 90!

6 50 1/ 4lurn [onnertion with Srrew 90oQ 5 0 1 1 4 ; , ; s

KLN-94130 50 t/8 BirEziKLi siMiT r35n0 50 l,/8 Turn (0nne(tion with Ring I35oO 50 1 /8 : ; t rc tF

KLN-94II0 50 r/8 B0RU VtDALt StMtT t35o

fr 50 1 /lIurn [onnedion wilh Srrew I35oO50 1/8 ; . ; s

KLN-9414s 50 l/8 BirEZiKri siMiT r600D 501/8lwn (onnertion wilh Ring 160"O 50 1/8;rrp! L;

KLN-941/r/4 ARMUI PRoHr. DoilUt 90!1 f4 Pipelurn [onnecfion 90"1/4 af

Kr_N-9416g 50 r/8 KANALLT B0RU DoNu5 135s

0 50 1/8 Pipe Turn (onneclion l35oa 50 118 . ,s

|(LN-9419O I6 KURE

0 l6 Sphere Turn (onnectiono 1 6 ! j

KL$t-9412g 50 r/4 BirrziKli siMiT 9oeB 50 1/4lwn (onnetlion with Ring 90"4 * 1 i4 ; ' ,+ tA

KLN-9415s 50 r/4 Mr{Ar.LrB0RU 00r,lut 90!6 50 1/4 Pipe Turn (onnedion 90oA i C 1 t 4 . 6

KLt'l-9418r/s ARMUT PRoFir DtiHtjS Brni78 Pipe Turn (onnerlion l35o1/8 a,f

KLN-9420O I6 KURt ATYAN VIDALI0 I6 Sphere Turn (onnection wilh Screwo 1 6 s 3 s

. 0 9 .

Page 11: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

A. 940

A-030 x l6

A-930 A-030 x l6

|(LN-9422O 40 T()PUZ MODiII.I KURI0 40 Boll Heud Sphere Turn (onnection@ 40 i)S

KLN-9423s 40 )( 16 sABiT sr\/i$TiRMrri (IJRE0 40 X 16 Fixed Sphere Turn (onneclion

O 4 0 X I 5 J - - + 6 j

: 'i trt-

' * t - - \ , - d

*'qg;* r-*'5rFi -

KLN-9429O I5X]5 KARE IMNIYET SERIDI KURE0 l5Xl5 Sphere Iurn (onnecion (Squore)@ l5xl5 al:!L;rs

" tt,',

KtN-9432O 50 MAFSAI.LI KURE0 50 Sphere Turn (onnection with JoinlO 50 lltJ j4i4 iJS

.'KtNi94?4,t' ,'s 40 x r6 t|AREKffti SwiSrinmrLi rlinr6 40-X 16 lnstuble Sphere Turn (onnection

@ 4g X fb <JJ*L , L;+ ;r5

KLN-9428O I5XI5 KARE EMNIYET SERIDI KURE

0 l5Xl5 Sphere lurn (onnertion (Squore)@ l5Xl5 a+!L ; jS

|(LN-943rO 50 BII.EZIKLI KURE0 50 Sphere Turn (onnection wilh RingO 50 rr l fJ l js

; f f i "

|(1N"9436O 5C KARE MAFSALTI KURE

050 Sphere Turn (onneclion With Joint (Squore)OsO;-Ltr* .1,-"^+ iJ

K1N.9430g 50 KuRr0 50 Sphere Turn [onnection@ 50 tjs

KtN-9433S 50 BiLEZIl(I.i MAFSATLI KIRTfi50 5phere Turn (onneclion With [email protected] J--r^i ;Jlr-L i)5

[email protected]&-

F e t &

KLN-9437O5O |(ARE BILIZIKLI MAFSAILI KURt

050 Sphere Turn (onnection With Joint (Squore)@50 i\rti* J--..i ;_S

. 1 0 .

Page 12: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

, \ ' . ,

:4 o;,,$ i

,: 1:

KLN-9438g 50"9OO W 135S DEftTTENII'| ATIIi{AINII'I HAREIGII.IKURT0 50 ln$oble Sphere Turn ([email protected] ci. Fi" .l-ia ;ll};_.f

KLN-94390 50 (0K YoNt lJ HARE(tTLt I(URE0 50 4 Woys Insloble Sphere Iurn ([email protected] 3 -j. cL-ia ;l 'r;j

KLN-9446O6OX25 KARE HARE|(ETLI K()SI KURI

060X25 Instoble Sphere Turn (onneclion (Squore)g 60x25 ;_!ti* lrs

-.6

- Y-@'

KLN-9440960x25 MRE IEK Y0N|.U (0K A(rLr KURI

060X25 0ne Woy Adiustoble Sphere Iurn(onnertion (5quore)A 60x25 al,I'j* ;j)S

KLN-9447060x25 KARE HAREKULT MAtSAIU K05t KURE

060X25 Insfoble Sphere Turn (onnedion WithJoint (Squore)6 60x25 .iJ-i" J-i-;l,tj** iJS

KLN-9503O 50 BILIZIK UZUI{

0 50 Ringa a v y F t ) y \

KLN-95520 r6 uK EMNiyEr SrRiDi TApAst (805A GtiREl0 )6 Pipe Plug(For tmpty Piped

O 1 6 ; r 1 : -

|(LN-9441060x25 KARE TEKY0NIU (t}KAqLt MAFSALU KURE

060X25 0ne lVoy Adiustoble 5phere Iurn (onnerlionwith Joint (Squore)A 60x25 JlJ.:i. J ^;-. luai-;JS

KLN-g501O I6 EMIi|YET sERiDi BiLEZidi0 16 Ring@ 16t:y1

KLN-9504g 60 X 25 |(ARI BITTZII( DAR

0 60 X 25 Squore Pipe (onnertion (over@ 64X25 iA!;6Jll

,J,{

KLN-9502O 50 BILEZIK DAR

0 50 Shori Ring@ S O i y \

. r# . ' . . .''tr{!?gu

*M"'a! t:

. :

KLN-g551g r5 rMNiyEr SrRiDi ralmr looruvl 0or110 l6 Pipe Plug

O 16; r l - : -

. l l .

Page 13: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

A-030B-S50

...1:+

,t

r t i i ' r ' l t F t a ' l . . : : . . '

ll,ut?)f,$ .0 16 ttl( Er$l{ffEf IRI0ITAPASI

0 '16 Pipe Plug

:::j:

' . .=

|(LN-95540 t6 LI|( tMNIYET itRtDt IAPASI

0 16 Pipe Plugo l 6 : r r !

KLN-9557O 5O MNALLI BORU TAPASI

0 50 Pipe PlugO 5 0 ; r r !

KLN-g556g 50 B{)RU TAPASI

0 50 Pipe Plugo 5o; l r

KLN-g559g 4OX4O KARE DI(MT TAPASI

0 40X40 Squore Strut Plug@ 40X40 ilrlat g i:lr

KLN-g555g 40 DII(ME TAPASI

0 40 Strut PlugO 40 5r1!

l(LN-9558O I5XI5 KARE EMNIYET STRIDI TAPASI

3'1I',.''*1]1"")

;:1;!i::;j,

-,*: ''' - - , * . *

KLN-9601O I6 DOLU TUTAMAGI YUZU|(

0 l6 Holder 0f the lmpostA 1 A i . : a r t r - : d l

KLN-9604g]5XI5 KARE DOIU TUTAMAGI

015X15 5quore Holder 0f the Impostg 15x15 j r * - +LrLr r

A- 930B, l4 l

lit

' '1:.: ' ., ' : l i : .. ' ' ' . :t t : ,

KLN-9560O 60X25 KARI PROFIL TAPASI

0 60X25 Squore Pipe Plug@ 60X25 i]lli* !rl!

KLN-9503O I6 DOI-U TUTAMAGI

0 l6 Holder 0f the lmposto 16 .=+!Lr Lrr

,1 9

i J. ' 9

KLN-9602g 16 DEKORATIF D()I.U TUTAMAGI

0 16 Decorotive Holder 0f the lmpost

@ 16 -;tt osl gr3c qrpLl Lrl;

. 1 2 .

Page 14: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

A- 030 x 16

KLN-96060 t5xl5 I(ARE HAREKETLT SEVttItRME

0 15XI5 Squore Holder 0f the lmposl@ | 5 X l 5 r . : 1 . - . J L r L r l

KLN-9607s r6 x r6 eiFTri sEvitriRME0 l6 X l6 Double Holder 0f the lmpost@ |6X |6 6 : : r + . .L1 ' !+ l ;

A- 030 x 16

! r :

q ' . r{ t , t :

|(LN-g610O 16 ilPRM EMNIYET SERIDI 608II(

0 l5 (entrol 6los SupportO 1 6 - = ; ; ; ! r - i i ;

KLN-g613s 16 (0KLU IMNIYET 5[Rrotruru(U0 l6 Plurol Pipe HolderO 16 '.r;'Jl i-il;

tftH-9702g 40 KANAI.LI TAM TUTAftIAGI

0 40 Glas Holder@ 40 3'+at j"-

KLN-g6110 40 x l6 $PRM EMN|YEI StRIDt $AYDIR I[|(LI

0 40 X l6 Single Glos Support@ 4 0 x 1 6 j - . 5 1 $ ! 1 i l r l

KLN-96r2g 40X I6 UKIAPRAZ TMNTYEIsIRIDI SPAYDIR(IFIU

0 40 X 16 Double Gloss SupnorlA 40X l6 3 ; r r+ f , r1a t ;

KLN-970rg 4O FREZEII CAM TUTAMAGI

0 40 GIos llolder@ 40 cBit .i'u

KLN-9705g 40 IREZILI CAM TUTAMAGI ALYAN VIDATI

0 40 Screw Gloss Holder@ 40 .,.., _1-jJr J"r

KLN-g614g 40 X I6 BABAYA BAGLANTI APARA]I

0 40 X 16 King Post titting Accesory@ 40 X t6 _!-::l ,+

KLN-9703O 40 FRIZII.I TAM TUTAMAGI

0 40 Gloss Holder@ 40 a+))t i''^

A-050 x 16

. 1 3 .

Page 15: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu
Page 16: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

A. 930

( @ _ /

{ ' . * 1

\ /,'

KLN-9722O I5XI5 KARE EMNIYIT SERIDI SPAYDIR

0 l5Xl5 Squore Pipe Spider@ l5x l5 r++

|(LN-9724O 40 TE|(TI SPAYDIR0 40 Single Spider@ 40 q;:t l ;r1' '

0 16 tilt'ltYEr 9ERtDtSPAYD|R0 l6 Pipe SpiderO 16 J+''+-

KLt{-g725s 40 {tru SPAYDIR0 40 Double SpiderO40 l ry } ip

KLN-9/26g 40 X 40 KARE TEKLI SPAYDIR

0 40 X 40 Single Spider [Squore)O 40 X 40 -b!is :,r:L:l ;.:1 i

.d.;:.;;r":

KLN-972/g 40 x 40 KARE (tFTil SPAYDIR

0 40 X 40 Doube Spider (Squore)@ 40X40.!tu gjr_ru+!-

KLN-9732g 40 DITI|(SIZ GM SPAYDIR TTKTI

0 40 Imperforole Gloss Single Spider@ 40 srl-l ;l1'u

KLN-9801g I6 t IK TOPUZ

0 l6 Boll-Heod PlugO I 6 : e r f ; j L !

.& :'--:

'itea

-,.1&&, ..,,.(l , - .

't..d!

|(LN-g728g 4O |(EI.EBII( SPAYDIR TE(LI

0 40 Single Bulterfly 5pider@ 40 ;::-t ;t'-

KLN-9733g 40 DELI|(SIZ tAM SPAYD|R lttTlr0 40 lmperforole Gloss Douhle SpiderA 40 at:j,++

KLN-9729g 40 KELEBEK SPAYDtR (ttTt l

0 40 Double Butterfly Spider@ 40 ary)+u

|(LN-9734YANDAN MONIAJ CAM SPAYDIR

Gloss Spider

. 1 5 .

Page 17: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN-9802g 16 Lilii4tlRAr(

i['#!:5''",

KLN-g856s lo proRr id ffia slomul0 70 Internsl Pipe Connedion

6 70 rFlih +Ji1 LrlJ

@,

|(LN-9803O I6 LIK BADTM TOPUZ

0 l6 Wooden PlugO 1 6 ; J r F ; i r :

KLN-9806O 4OX4O MRI DIKME KRISTAI.I.ITOPUZ

0 40X40 (rystol Plug {or The Squore Strul@ 40X40 ji4J !r-.- 3r !

KtN-9809KRISIALTI TOPUZ(ryslol Plug.j[+_F ;.r:- :r]r

KLN-9857O 60X25 BIRLiSTIRME APARA]I

0 50X25 (onnedion Pipe {Squore)@ 60X2S J.*r,JJ ,_>

|(LN-98040 15XI5 KARI IMNIYEI SERlDl ToPUZ

0 l5Xl5 Boll-Heod Plug ForThe Squore PipesO l5x l5 i ! . i - ! : - rc ; : l r

|(LN-9807TOPUZ

Boll-Heud Plug

KtN-9855g 50 PRofir- t(l ARA BAGLANII

0 50 Internol Pipe (onnerlion

@ 50 -.titr *it i-tl

A-630B-940(-fr40D-fr10

A-050

KLN.9g05O 4OX4O I6RE DI|(MT IOPUZ

0 40X40 Soll-Head Plug for The Squore Strut@ 40X44 4$U _a,:-Fs ;rl\

|(LN-e808MIZRAKSpeorheod Plug

A- 030B-940( - 0 4 00.97n

A. 0308 ,040t -S50 ; rD - b 7 0 '

%..

KLN-98600 40 MENTT'E0 40 Hinge {Gole Joint)

. l b .

Page 18: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

. 1 7 .

Page 19: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu
Page 20: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

ffi

2701-A- 4 1 0 0

KLN-2702agj , 4100

&

'T;

ii1t.lIi : :

glp *. j

.qFr + '*

" ' *

KLN- 2701ago . @100

KLN480

. 1 9 .

Page 21: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

API SISTtr.T,fLERI

K L N - 2 5 0 1a3B

KLN-2703agj - 4100

/ ; 4

.:t.€

- - - *

i#ji i'*"

- . -- - : -

A ? l' f l '

{ - }"j

F

* 1- {

F - s€ 4

Page 22: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

-%-. ,R\

t i

l {

r - " - . 1,:. '|

.,il(41-NAPI SISTtr\{LERI

K L N - 2 5 1 0a3B

KLN - [email protected]

'';', ; ::'. ';

. ,..,.a ..::::: ...t':.::.. :.: . .:l

=,r ri

3:

l ,t l( l

1r, f f , 1

. 2 | .

Page 23: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN - 2513 BAGDHAD438

KLN - 2514 BAGDHADa3B

r I

1

. 7 ) .

Page 24: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

' a;i: ;: t -t :..'., : :: :'.' :

.23.

Page 25: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN-10 - O,677 kg/m KLN-17 - 0 ,737 kg /m KLN-12 - 0 ,814 kg /m

KLN-13 - 0,932 kglm KLN-14 - I , 007 kg lm KLN-15 - 0 ,475 kg lm

KLN.16.. O,687 kglm KLN-17 - 0 ,883 kg lm KLN-18 - 1 ,067 kg /m

. 74 .

Page 26: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN-Ig - O..185,kglm KLN-20 - O,238 kg/m KLN-21 - O,286 kg/m

KLN-22 - 0,408 kg/m KLN-23 - 0,466 kg/m KLN-24 - 7,228 kglm

KLN-30 - 0 ,770 kg /m KLN-31 - 0 ,906 kg lmKLN-25 - 7,267 kg/m

.25.

Page 27: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN'32 - 1 ,115 kg lm KLN-33 - 7 ,756 kg /m KLN-34 - 0 ,835 kg lm

KLN-35 - 0,775 kg/m KLN-36 - 1 ,005 kg lm KLN-37 - 0 ,815 kg lm

KLN-38 - 0,833 kglm KLN-39 - 0 ,065 kg lm KLN-40 - 0,968 kglm

. 7 6 .

Page 28: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN-41 - 7,O73 kglm KLN-42 - 0,068 kglm KLN-43 - O,436 kg/m

KLN-45 - 0,899 kglm KLN-46 - O ,647 kg /m KLN-50 - 7,904 kg/m

KLN-51 - 1,728 kg/m K L N - 5 2 - I , 1 7 2 k g / m

. 77 .

Page 29: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- t005

Page 30: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- t0 | IKLN- t0 t0

Page 31: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- t0 | 2 KLN- t0 t3

KLN- t0 t4 KLN- t0 t5

KLN- t0 | 6 KLN- t0 | 7

Page 32: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- | 50 |

Page 33: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- | 5 l0

KLN- t5 | | KLN- t5 t2

Page 34: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- t5 r3

KLN- t5 t5

KLN- t5 t7

KLN- | 5 l4

K L N - t 5 l 6

KLN- t5 t8

Page 35: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- r5 r9

KLN- t52 | KLN- t522

KLN- r524

Page 36: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu

KLN- t527

Page 37: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu
Page 38: Kalkan Alüminyum Küpeşte Aksesuar Kataloğu