KẾ HOẠCH Q sinh 2016 2017 - MTT/Kế hoạch...7/ Tăng cường cng tc gio dục sức khỏe sinh sản vị thnh nin cho học sinh. ... tội phạm, sức khỏe sinh sản vị thnh nin,

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • S GD V T SC TRNG

  TRNG THPT MAI THANH TH

  S: /KH THPTMTT

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  Ng Nm, ngy 4 thng 8 nm 2016

  K HOCH Qun l, gio dc hc sinh nm hc 2016 2017

  - Cn c vo K hoch thc hin nhim v nm hc 2016 2017 ca

  Trng THPT Mai Thanh Th.

  - Nhm thc hin cng tc qun l, gio dc hc sinh nm hc 2016

  2017. Trng THPT Mai Thanh Th xy dng k hoch gio dc hc sinh nm

  hc 2016 - 2017 nh sau:

  I. C IM TNH HNH

  1/ Thun li

  - Hu ht gio vin, cng nhn vin trong trng u c tinh thn, trch

  nhim cao trong cng vic x l v gio dc hc sinh.

  - Phn ln hc sinh c thc chp hnh ni quy, quy ch nghim tc; tinh

  thn t hc, thc phn u vn ln trong hc tp cao.

  - C s vt cht p ng yu cu phc v cho vic dy v hc.

  2/ Kh khn

  - Mt s hc sinh thc chp hnh k lut cha cao, hc sinh lp u cp

  cha quen vi mi trng hc tp mi.

  - Gio vin ch nhim v gio vin b mn cha c s phi hp ng b

  trong vic qun l hc sinh, nhiu gio vin b mn coi vic gio dc hc sinh l

  nhim v ca GVCN, on trng.

  - Nhn vin bo v cha pht huy ht trch nhim trong vic h tr nh

  trng qun l hc sinh.

  - Khu vc trng hc cn nhiu qun x, Internet, to iu kin cho hc

  sinh t tp trn hc i chi,...

  II. MC TIU CHUNG

 • Qun l hc sinh l mt trong nhng khu quan trng gip nh trng

  nng cao cht lng gio dc. qun l hc sinh c hiu qa nh trng cn

  c k hoch ch o c th v c s phi hp cht ch gia cc b phn trong

  nh trng. Mc tiu hng n nhm:

  - Qun l cht ch thi gian hc sinh n trng

  - Phi hp ng b gia cc lc lng trong v ngoi nh trng qun

  l v gio dc hc sinh

  - Nng cao thc t gic ca hc sinh trong vic tun th qui nh ca

  trng, lp, thc t chc k lut.

  III. NI DUNG K HOCH

  1/ Tng cng cng tc qun l v duy tr n np nhm nng cao cht

  lng dy v hc trong nh trng.

  2/ T chc gio dc tp th nh sinh hot di c v sinh hot lp c

  hiu qu.

  3/ Phi hp thng xuyn vi hi cha m hc sinh trong vic gio dc

  hc sinh.

  4/ y mnh cng tc hng nghip phn lung hc sinh nhm nng cao

  t l hc sinh u vo cc trng i hc, cao ng.

  5/ Gio dc o c cng vi gio dc lao ng gip cho hc sinh bit

  yu lao ng, yu cuc sng.

  6/ Thng xuyn gio dc phng chng ma ty, bo lc hc ng v cc

  t nn x hi

  7/ Tng cng cng tc gio dc sc khe sinh sn v thnh nin cho hc

  sinh.

  IV. CC BIN PHP CHNH

  1/ Gio vin ch nhim

  - Xy dng k hoch gio dc hc sinh ngay t u nm hc.

  - Duy tr n np, s s ca lp ch nhim, khng tnh trng hc sinh

  vng hc nhiu bui m khng bit l do.

  - Thng xuyn lin h vi cha m hc sinh tm hiu hon cnh, nm

 • bt tnh hnh tng em c bin php un nn, gio dc c hiu qu.

  - Kt hp vi gio vin b mn ph o thm cho nhng hc sinh

  cha tin b trong hc tp v gio dc hc sinh vi phm ni quy nh trng.

  - Hn ch v x l nhng hc sinh thng xuyn khng hc bi, khng

  chun b bi, vi phm ni quy hc sinh theo quy nh ca nh trng.

  - Khuyn khch hc sinh tch cc tham gia cc phong tro thi ua thc

  hin n np v phong tro thi ua hc tp ca on trng pht ng.

  - T chc cc hot ng gio dc NGLL, gio dc hng nghip mt cch

  c hiu qu.

  - Gio dc k nng sng, truyn thng vn ha ca dn tc.

  - Xy dng mi trng hc tp ca lp lnh mnh, c hiu qu.

  2/ Gio vin b mn

  - Gio vin b mn kt hp vi gio vin ch nhim cng gio dc hc

  sinh lp mnh tham gia ging dy, qun l gi hc trn lp, nhc nh hc sinh vi

  phm trong gi hc v gi ra chi khi pht hin hc sinh c biu hin vi phm

  ni quy hc sinh.

  - To iu kin gip hc sinh c hon cnh kh khn, c hc lc yu

  km vn ln trong hc tp.

  - Kt hp gia dy hc kin thc vi gio dc nhn cch, hnh thnh k

  nng sng cho hc sinh.

  - Kt hp vi GVCN v cha m HS gio dc hc sinh.

  3/ on thanh nin.

  - Xy dng k hoch hot ng ph hp tnh hnh thc t, hnh thnh

  nhn cch, k nng sng cho hc sinh.

  - Duy tr chm im thi ua hc tp v thc hin n np gia cc khi lp.

  - Trong cc bui sinh hot di c: T chc hot ng vui chi va c

  tnh cht hc tp va c tnh cht gio dc: tm hiu lut ATGT, phng chng

  ma ty, ti phm, sc khe sinh sn v thnh nin, cc cu lc b hc tp c hiu

  qu.

  - Tuyn dng nhng on vin, thanh nin c tinh thn t hc, vt kh.

 • - Phi hp vi gio vin ch nhim nhc nh, x l hc sinh vi phm v c

  biu hin vi phm.

  - Hng ngy theo di, ghi tn nhng hc sinh vi phm ni quy hc sinh,

  bo co cho gio vin ch nhim c bin php x l kp thi.

  - Gi trc phi m bo ng yu cu ca BGH, vng trc phi bo co v

  nh ngi khc trc thay. (01 GV thng trc v 01 GV h tr c ghi nhn

  mt s vic: HS i tr, vi phm ni qui, v sinh)

  - Thnh lp i c , phn cng cn b on ph trch hun luyn i c

  . i c trc c hiu qu v ghi nhn chnh xc.

  - Hng tun kim tra t xut mt s lp hc v thc hin n np hc tp

  cng nh vic chp hnh ni quy hc sinh.

  - Trong gi ra chi, phn cng c trc cu thang cc dy phng hc v

  cho BCS lp k xc nhn. (ghi nhn v sinh)

  - Kt hp vi Cng on theo di vic thc hin gi gic ca gio vin,

  cng nhn vin trong trng. Nhng trng hp b tit, trng tit, i tr, ra sm

  phi c ghi vo s theo di v ngh BGH nhc nh.

  4. Bo v

  - Thc hin trc cng ng gi, hng bui phi c mt trc lc 6h30p

  sng v 12h30p bui chiu cho n khi kt thc bui hc.

  - nh trng ra hiu lnh ra vo lp ca hc sinh trong cc bui hc.

  - Khng hc sinh ra ngoi khi cha c GVCN, GVBM v BGH nh

  trng cho php. Theo di, ghi tn nhng hc sinh ra ngoi cng trng hng

  ngy v bo co ngay cho BGH ph trch cng tc qun l hc sinh khi cn thit.

  - Nhng ngi lin h cng tc phi hi r l do v hng dn vo vn

  phng, hn ch cc trng hp tm hc sinh nh nhau.

  - Bo v theo di, ghi nhn cc trng hp hc sinh ph lm h hng c

  s vt cht ca nh trng.

  5. Hi cha m hc sinh

  - ng k tham gia s lin lc in t tin theo di kt qu hc tp v

  qun l thi gian hc sinh n trng.

 • - Lin h cht ch vi gio vin ch nhim trong vic gio dc hc sinh.

  - Thng bo cho nh trng bit nhng kh khn ca gia nh v hc sinh

  trong nm hc nh trng phi hp vi GVCN c bin php gio dc ph

  hp.

  6. Ban gim hiu

  - Xp lp m bo yu cu hot ng gio dc trong nh trng.

  - Xy dng ni quy hc sinh, quy ch khen thng k lut hc sinh, quy

  nh v thc hin ng phc.

  - Theo di, kim tra, gim st, n c cc b phn thc hin theo k

  hoch, ra quyt nh x l hc sinh vi phm khi gio vin yu cu.

  - Phi hp vi cc t chc x hi xy dng quy ch phi hp gio dc hc

  sinh.

  - Thnh lp nhm t vn h tr hc sinh trong cng tc gio dc hng

  nghip, gii tnh.

  IV. T CHC THC HIN

  1/ BGH cn c vo k hoch n c nhc nh cc b phn thc hin.

  Hng thng xy dng k hoch chi tit cc b phn lin quan thc hin c

  hiu qu.

  2/ Cc b phn lin quan cn c vo k hoch trn xy dng k hoch

  hot ng c th ca mnh cho tng hc k v tng thng.

  3/ T trng T chuyn mn, on trng trin khai, qun trit n cc

  thnh vin trong t thc hin, phi hp vi cc b phn lin quan hon thnh

  nhim v.

  Trong qu trnh thc hin nu c vn ny sinh, vng mc bo co kp thi

  vi BGH nh trng gii quyt ./.

  Ni nhn:

  - Hiu trng ( ch o); - Cc P. Hiu trng ( phi hp); - Cc on th ( phi hp); - Cc GVCN, GVBM, BV ( thc hin); - Lu VT.

  KT. HIU TRNG

  PH HIU TRNG

  Trn Th Bch ng