kesan migrasi

 • View
  253

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of kesan migrasi

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  1/17

  INDUSTRI,MIGRASI DAN PERUBAHAN DEMOGRAFIMASYARAKAT BANDAR DAN KESAN KESANYA

  KEATAS HUBUNGAN ANTARA KAUM

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  2/17

  D ef i n a s i In d u s t r i

  Penghasilan barang atau perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi yangmemproses bahan mentah menjadi barang siap atau menyediakan perkhidmatan.

  Sektor perindustrian dianggap penggerak utama pembangunan dikebanyakan negaramembangun, terutama dari segi daya pengeluaran dan daya keupayaan penyerapantenaga buruh

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  3/17

  JENIS-JENIS INDUSTRI DI MALAYSIA

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  4/17

  INDUSTRI PEMPROSESAN

  Melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan.

  Industri yang maju kerana Malaysia kaya dengan pelbagai bahan mentah.

  Bahan mentah diproses sebelum dieksport dengan tujuan untuk tingkatkan mutunya.

  Contoh : Kayu balak diproses menjadi perabot, papan lapis dan papan bergergaji. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan marjerin. Nanas dijadikan jus nanas dan ditinkan. Getah diproses menjadi getah kepingan atau getah skrap .

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  5/17

  INDUSTRI BERAT

  Melibatkan pengeluaran jentera-jentera dan alat-alat moden yang perlukan kemahiran

  tinggi. Perlukan modal yang besar.

  Dikendalikan oleh Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM).

  Contoh : membuat kereta proton saga (Shah Alam) membaiki kapal (Limbungan Pasir Gudang) Besi dan keluli (Perai dan Teluk Kalung) Loji gas cecair (Bintulu Sarawak) Menapis petroleum (Kerteh, Lutong & Port Dickson)

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  6/17

  INDUSTRI RINGAN

  Mengeluarkan barangan untuk keperluan penduduk tempatan dan eksport (baranganpengguna).

  Jenis perindustrian yang terpenting. Contoh : Pembuatan barangan elektrik, makanan, pakaian, tayar, kasut, barangan plastik,

  alatulis dsbnya. Kebanyakannya terdapat di kawasan pusat-pusat bandar yang mempunyai pasaran yang

  luas dan kemudahan yang lengkap. Industri membuat tayar celup, komponen mesin dan bengkel membaiki kereta juga termasuk

  dalam industri kejuruteraan ringan. Industri ini juga merupakan industri yang terbesar dan terpenting di Malaysia

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  7/17

  INDUSTRI DESA

  Dijalankan secara kecil-kecilan di kawasan luar bandar. Jenis perindustrian yang paling awal di Malaysia. Dijalankan di rumah / kedai oleh ahli keluarga dan beberapa orang pekerja upahan. Hasilnya dijual sebagai cenderamata kepada pelancong. Terkenal di Kelantan dan Sabah.

  Contohnya : Membuat tikar / bakul daripada mengkuang, rotan atau buluh Mengecap batik / tenun sutera. Membuat keropok ikan / udang. Barangan tembaga, tembikar, perak dan ukiran kayu.

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  8/17

  Definisi Migrasi

  Adalah penghijarahan sekumpulan manusia dari satu negara ke satu negara yanglain untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka.

  Migrasi penduduk melibatkan perpindahan atau penghijrahan seseorang darisesuatu tempat ke tempat yang lain.

  Terdapat dua jenis migrasi, migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa.

  Migrasi dalaman melibatkan perpindahan penduduk di antara kawasan-kawasandalam sesebuah Negara.

  Migrasi antarabangsa melibatkan penghijrahan penduduk dari satu Negara keNegara lain.

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  9/17

  Definasi Perubahan Demografi

  -Telah diberikan oleh para ilmuan mengenai konsep dan definisi peralihan demografimenurut micheal bradshaw(2002),demografi merupakan kajian mengenai populasimanusia yang dikaji dari segi aspek jumlah,taburan pertumbuhan dan penurunan jumlahserta pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lainn

  -manakala,peralihan demografi pula menujuk kepada proses dimana jumlah penduduk dinegara miskin berubah dari[ada jumlah kelahiran dan kematian yang tinggi mendahului

  angka kematian dan kelahiran yang rendah di negara negara yang kaya ketikapeningkatan jumlah penduduk berlaku dengan cepat

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  10/17

  KAITAN ANTARA INDUSTRY, MIGRASI DANPERUBAHAN DEMOGRAFI

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  11/17

  POLA

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  12/17

  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

  MIGRASI PENDUDUK DARI LUAR BANDAR KE BANDAR

  Peratus penduduk Bandar meningkat daripada 50.7% kepada 61.8% di antara tahun1991 hingga 2001 dan seterusnya 67.6% pada tahun 2010.

  Migrasi luar Bandar melibatkan pergerakan penduduk ke Bandar bagi mencari peluangpekerjaan dan melanjutkan dan pelajaran.

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  13/17

  Faktor-faktor yang menggalakkan jenis migrasi penduduk ini ialah kestabilan politidasar kerajaan, peluang pekerjaan, kadar upah, kemudahan asas, peningkatan tarafpendidikan, keluarga dan bencana alam.

  Di Negara Malaysia, migrasi luar Bandar ke Bandar banyak berlaku selepas Negara

  mencapai kemerdekaan.Kestabilan Negara membolehkan kerajaan dengan pelbagaidasarnya membangunkan Negara dengan mengadakan pelbagai insentif pelaburan asing.

  Perkembangan Bandar-bandar utama di Negara Malaysia telah mewujudkan peluangpekerjaan dalam pelbagai bidang ekonomi.Hal ini menyebabkan penduduk luar Bandarberpindah ke Bandar bagi mendapatkan peluang pekerjaan dengan kadar upah yangtinggi.

  Kegiatan ekonomi terutamanya pertanian di kawasan luar Bandar adalah terhad.

  Kadar upah yang dberikan adalah rendah dan tidak tetap.

  Penubuhan pusat pentadbiran di Putrajaya telah menggalakkan perpindahan pendudukke pusat Bandar yang baru.

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  14/17

  MIGRASI PENDUDUK DARI LUAR BANDAR KE LUAR BANDAR

  Migrasi penduduk dari kawasan luar Bandar ke luar Bandar merupakan pergerakanyang berlaku antara negeri atau dalam negeri.

  Pergerakan jenis ini biasanya dikaitkan dengan pembukaan tanah rancangan oleh pihakkerajaan, khusus melalui FELDA.Tujuannya bagi mengurangkan kadar kemiskinan danmeningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar.

  Hasil rancangan pembangunan tanah ini, berlakulah migrasi penduduk secara besar-besaran di kawasan luar Bandar ke kawasan pembukaan tanah tersebut .

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  15/17

  KESAN MIGRASI

  Kesan positif

  Permintaan terhadap barangan semakin bertambah.

  Perbelanjaan kerajaan meningkat.

  Mewujudkan masyarakat majmuk di dalam penempatan tersebut.

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  16/17

  Kesan negatif

  Berlaku ketidakseimbangan penduduk dari segi umur dan jantina. Kebergantungan kepada buruh asing. Menyebabkan wujudnya kawasan tanah terbiar. Banyak sumber tidak dapat diusahakan. Kesesakan jalan raya Kekurangan tempat tadahan air hujan dan masalah pencemaran Setinggan Taraf hidup menjadi rendah Wujudnya masalah sosial seperti jenayah

 • 8/10/2019 kesan migrasi

  17/17

  SEKIAN TERIMA KASIH